„Dzimumaudzināšana”, jeb izvirtības mācība skolās un bērnudārzos

00255_sexprosvet2012.gada rudenī izcēlās skandāls. Labklājības ministrija izstrādāja mācību materiālus Latvijas bērnudārziem „Diena, kad Kārlis bija Karlīna” un „Diena, kad Ruta bija Rihards”, kā arī metodiskos norādījumus pedagogiem „Pirmsskolas, kurās ir vieta PepijPriņčiem un PirātPrincesēm”.

Toreiz sabiedrība iestājās pret jaunas dzimumatšķirību un lomu sapratnes uzspiešanu vecākiem un viņu bērniem.  Vai vecāki uzvarēja? Pagaidām nē. Labklājības ministre Ilze Viņķele nosauca šīs „progresīvās” pieejas kritiķus par tumsoņiem. Nešaubos, ka sekos jauni mēģinājumi pataisīt zēnus par meitenēm un meitenes par zēniem. Noteikti sekos praktiska šīs pieejas ieviešana.

Līdz XX gadsimtam pārsvarā eksistēja tikai baznīcas izglītība un dzimumaudzināšana tika apskatīta no valdošo reliģiozo dogmu skatu punkta. Galvenais bija iemācīt bērnam tikumiskās pamatnostādnes, morāles normas, tradicionālās ģimenes vērtības un dzimumdzīvē kā absolūta prioritāte tika sludināta tiklības ievērošana.

Laicīgajā izglītībā PSRS teritorijā ar dzimumaudzināšanas jautājumiem nodarbojās pedagoģijas zinātne. Galvenais tās princips bija nekaitēt. Šī audzināšana tika veikta kā daļa no kopējām mācību – audzināšanas kompleksa darbībām ģimenē, pirmskolas iestādēs, skolās, jauniešu organizācijās u.c., balstoties uz vienotu pieeju no vecāku, pedagogu, audzinātāju un medicīnas darbinieku puses. Bija diferenciācija atkarībā no dzimuma, vecuma, bērnu (vecāku)sagatavotības pakāpes un secīgs pakāpeniskums, kas paredzēja sabalansēt labvēlīgu tikumisko atmosfēru un higiēniskos nosacījumus. Dzimumaudzināšanas metodika tika ieviesta skolās vecākajās klasēs un tā neapskatīja tikai fizioloģiskās īpatnības. Dzimumaudzināšana bija kā turpinājums bērna tikumiskajiem pamatiem jau nobriedušākā vecumā.

Protams, ka tik delikātā jautājumā ne viss notiek pārāk gludi, pedagoģiskā zinātne ir attīstījusies, tomēr galvenās tikumiskās idejas, veselīgas, ģimeniskas attiecības vienmēr ir bijušas tās pamatā. Mācību materiāli saturēja sevī mīlestību un cieņu pret pretējo dzimumu. Visa skolu izglītība balstījās uz tikumiskiem piemēriem, morāles normām, kolektīvismu un biedriskumu.

Pašreizējie jaunie laiki [jeb pēdējie laiki] ir atnesuši jaunus audzināšanas standartus.  Tieši standarti (pieņemtās konvencijas un līgumi) stingri nosaka, kas bērnam ir nepieciešams, bet kas nav. Dzimumaudzināšana ir pārvērtusies par vienu vienīgu fizioloģiski seksuālu „apgaismošanu”.

Rietumos jau kopš 60-ajiem gadiem notiek strauja atkāpšanās no tikumiskās audzināšanas par labu tīri fizioloģiskiem dzimumjautājumiem. Un, lūk, kad Latvija apvienojās ar Rietumeiropu, tā nokļuva seksuālās brīvības lamatās ne tikai pieaugušajiem, kuri ir izveidojušās personības, bet arī bērniem, kuru personība vēl tikai tiek veidota un kuri ir viegli manipulējami no seksuāli atbrīvoto pieaugušo puses.

Jauno seksuālās apmācības standartu pamats ir Alfrēda Kinsija (1894 – 1956) 50-o gadu izstrādnes. Viņš eksperimentāli noteica, ka jebkura vecuma bērni reaģē uz seksuāliem kairinājumiem un sasniedz orgasmu [šos „pētījumus” finansēja Rokfellera fonds].  Tātad, atkārtoju vēlreiz – „eksperimentāli noteica” un „jebkura vecuma bērni” [citiem vārdiem sakot, Alfrēds Kinsijs bija pedofils]. Tas viņam „deva tiesības” nosaukt jebkura vecuma bērnu par seksuālu būtni. Pats Kinsijs uzskatīja, ka pedofilus nepareizi saprot un ir netaisnīgi viņus sodīt, jo katram bērnam esot erotisks potenciāls, ko pie agras seksualizācijas varot attīstīt, dodot bērnam seksuālo brīvību un iespēju sevi iepazīt. Un, jo agrāk to dara, jo labāk.

Kinsija antizinātniskie secinājumi ne reizi vien ir asi kritizēti no speciālistu puses, tomēr tieši tie kļuva par Eiropas un ASV skolu seksuālās izglītības standartu pamatu. Kinsija sekotāji [pedofili un pedofilijas atbalstītāji], izmantojot starptautiskās organizācijas ievieš seksualizācijas programmas . Amerikas seksuālās informācijas un izglītības padome (SIECUS) izveido seks programmas priekš UNICEF – ANO bērnu fonda.

Vecākā gada gājuma cilvēkiem labi zināmais UNICEF vairs nav tas pats vecais cīnītājs par bērnu tiesībām. Kopš neseniem laikiem šī organizācija ir pārvērtusies par starptautiskās dzimstības kontroles un iedzīvotāju depopulācijas balstu. Kopā ar Vispasaules veselības organizāciju (WHO) un ANO iedzīvotāju fondu (UNFPA) UNICEF virza programmas par seksuālo izglītošanu, bērnu aizsardzību no vecāku vardarbības, veicina sociālo dienestu tīkla radīšanu, kas terorizē ģimenes un atņem tām bērnus, aizbildinoties ar sekundāriem un iedomātiem iemesliem. UNICEF kontrolē un finansē privāti fondi, kuri ir satraukušies par lielo pasaules iedzīvotāju skaitu.  Cilvēktiesību aktīvisti un katoļu baznīca jau sen un pārliecinoši (uzrādot pierādījumus) apsūdz  UNICEF iedzīvotāju sterilizācijas kampaņās (aizsedzoties ar vakcināciju) Latīņamerikā, Taizēmē, Filipīnās.

Viens no mūsu „regulatoriem” [starptautisks likums vai vienošanās, kam ir augstāks juridisks spēks par valsts likumdošanu] ir, piemēram, 2007.gadā pieņemtā Eiropas Padomes konvencija „Par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību”. Konvencijā ir nostiprinātas bērnu tiesības uz seksuālo orientāciju, tā paredz obligātu seksuālās “apgaismības” ieviešanu sākumskolās un vidusskolās un veicina bērnu līdzdalību seksuālās “apgaismības” programmu izstrādē.  Tālāk tiek nostiprinātas dažādu fondu finansētas nevalstiskās organizācijas, kuras caur saviem speciālistiem risinās bērnu seksuālās problēmas un nepieciešamības gadījumā, kopā ar sociālajiem dienestiem, aizsargās tos [vispirmām kārtām, protams, no „tumsonīgajiem” vecākiem].

Latvijas gadījumā seksuālā “apgaismošana” balstās uz Skandināvu programmām. Grāmatiņas par Kārli un Karlīnu ir no dāņu projekta. Sociālie dienesti mūsu gadījumā ir bāriņtiesas, kuras savā būtībā nav tiesas, bet gan vienkāršas pašvaldības iestādes, kurām ir tiesības izņemt bērnus no ģimenēm, ko tās bieži vien izmanto ļaunprātīgi. Latvijā tādu gadījumu nav vairs mazums, tikai tie tiek noklusēti, bet vecāki un bērni iebiedēti. Līdzīga situācija ir arī citās valstīs.

Konvencija dod iespēju izmantot pret vecākiem bioloģisko iejaukšanos, līdz pat kastrācijai „par [bērna] traumām” [nenosakot traumu smagumu un ļaujot to brīvi interpretēt un pārspīlēt]. Praksē par to pagaidām tikai bērnus atņem, kad reāli sāks izmantot bioloģisko iejaukšanos pagaidām nav zināms. Tai pat laikā labprātīga bērnu seksuāla izmantošana netiek apkarota.  Bērni savā starpā pilnīgi brīvi var nodarboties ar seksuāla rakstura darbībām, un arī pieaugušie, ar bērna piekrišanu, viņus var izmantot morāli apšaubāmās nodarbēs, piemēram, kino un teātru seksuālās scēnās.

Bērniem ir nodrošinātas tiesības glabāt pornogrāfiju sākot no „piekrišanas”vecuma, kurš dažādās valstīs ir dažāds un kurš seksualizācijas pieejas spiediena rezultātā nepārtraukti tiek samazināts.  Legālas seksuālas piekrišanas vecums Spānijā ir 13 gadi, Vācijā, Austrijā, Bulgārijā, Itālijā, Portugālē, Serbijā, Maķedonijā, Horvātijā, Melnkalnē, Bosnijā un Hercogovinā, Albānijā, Ungārijā, Igaunijā – 14 gadi, bet citās Eiropas valstīs 15 – 16 gadi. Pēc Alfrēda Kinsija sekotāju domām šie ierobežojumi ir ievērojami jāsamazina, bet daži pat uzskata, ka jāatceļ vispār.

Daudzu seksualizāciju atbalstošu rakstu doma ir vispār likvidēt aizliegumus uz porno, seksu un bērnu maitāšanu ar informatīvu materiālu palīdzību. Ar bērna piekrišanu , viņa seksuāla izmantošana ir gandrīz vai neierobežota. Konvencijā vecāku kā vecāku tiesības nevienu neinteresē un seksuālo aizliegumu kontekstā tie nav pieminēti.

Pašreiz Latvijas likumdošana tiek pielāgota Konvencijai [ierēdņi pašreiz gatavo plašu izmaiņu paketi likumos, tai skaitā krimināllikumā]. Mūs mierinās, ka seksuālā “apgaismība” ir tas pats, kas dzimumaudzināšana. Bet kā jau teicu, tas nebūt tā nav. Par tikumisku audzināšanu te runas nav, bet par netikumisku seksualizāciju nepārprotami. Līdz šim dzimuma apzīmēšanai izmantoja sinonīmus „gender” un „sex”. Kinsi pedofīliskie eksperimenti ļāva viņa sekotājiem sadalīt dzimumu bioloģiskajā dzimumā (gender) un sociāli „iegūtajā” dzimumā (sex).

Tas tika izdarīts, lai manipulētu ar sabiedrisko domu un izveidotu „sociālu dzimumu”, ko var brīvi mainīt pēc nepieciešamības. Tas ļauj atzīt par „sociālu dzimumu”, tas ir, atzīt par normu, homoseksuālismu, biseksuālismu utt., un tagad jau Amerikas psihiatru asociācija piedāvā būt tolerantiem pret pedofiliem kā seksuāli normālu orientāciju.

„Kinsija mācības” sekotāji un angažēti eksperti no privātiem fondiem atbalsta tendenci samazināt likumdošanas līmenī “piekrišanas” vecumu, jo bērniem pēc viņu domām ir tiesības uz baudu un seksuālo brīvību, ko viņiem iemācīs bērnudārzā un skolā, izmantojot pornogrāfiskus „mācību” materiālus un dzimumu maiņas lomu spēles.

Mūsdienu Eiropas prakse, jeb kas sagaida arī Latviju

Lielbritānijā vecāko klašu skolēni stundās apspriež speciālus pornosižetus, mācās atšķirt apgraizītu dzimumlocekli no neapgraizīta, daudzi zēni sevi uzskata par gejiem, bet daudzas meitenes – par lesbietēm.  Saasinājusies ir agrīnās grūtniecības  un abortu problēma. Pēc viendzimuma „laulību” legalizācijas, homoģimenes iegūst tiesības adoptēt bērnus un audzināt tos savā garā. Steidzami šīm vajadzībām tiek paplašināta etimoloģiskā „ģimenes” terminu bāze.

Lielbritānijas izdevumā „Medicīnas ētikas žurnāls” tiek argumentēts viedoklis, ka vecākiem ir tiesības nogalināt savus mazgadīgos (līdz 2 gadu vecumam) bērnus.  Tiek teikts, ka līdz divu gadu vecumam personība vēl nav izveidojusies un ka tā nav slepkavība, bet gan „pēcdzemdību aborts”.

Plašu rezonansi ir guvusi ziņa no ASV, kur divas lesbietes ar hormonu palīdzību mēģina no adoptētā zēna „izveidot” „meiteni”.  14 gadu vecumā viņam būšot izvēlē noteikt savu dzimumu.  Citi vecāki pagaidām iztiek bez hormoniem, bet cik ilgi?!

Vācijā, sākot no mācību līdzekļiem par zīdaiņu kopšanu, sāk pieaugušos pārliecināt, ka pat zīdaiņi nav seksuāli nevainīgi. Pat sākumskolā sāk stāstīt par masturbāciju, orgasmu, „patīkamām” homoattiecību „pievilkšanās” sajūtām.  Dažus bērnus pagaidām vēl šokē „mācību” materiālu naturālistiskās bildes, tomērm filtru noņemšana uz porno internetā, kompjūteros, mācību klasēs ar laiku „labos” šo stāvokli.  Bērni droši izvēlas seksuālo orientāciju, bet, kas to vēl nav izdarījuši, var to izdarīt vēlāk līdz 18 gadu vecumam. Pēc būtības bērniem tiek piedāvāta izvēle gan „tā”, gan „šitā” un izlemt kas viņi vēlas būt – vīrieši vai sievietes.

Vācijā ir tādi likumi, ka jūs nemaz nevarat atteikties no bērnu apmācības skolā un arī konkrēti seksuālās “apgaismības”. Ja jūsu bērns neapmeklē šīs stundas, tad sākumā jums var uzlikt sodu, bet pēc tam pat ielikt cietumā. Savukārt vietējais sociālais dienests tādēļ var atņemt jums bērnu par pārāk tradicionāliem uzskatiem bērnu audzināšanā. Vecāki burtiski tiek samalti liberālās „brīvības” dzirnakmeņos.

Obligāta ir arī dzemdību procesa izskaidrošana ar naturālu bilžu palīdzību, kuras jaunākajām meitenēm rada šoka stāvokli. Ir liela varbūtība, ka dēļ šāda šoka var rasties izteikta nepatika pret normālām attiecībām un var nebūt vēlme vēlāk nodibināt ģimeni un radīt bērnus.

Beļģijas skolās īpaši ir norādītas vietas, kurās nedrīkst nodarboties ar seksu. Savukārt Beļģijas medicīnas sistēma jau tagad izmēģina bērnu eitanāzijas procedūras, jo „bērni labāk saprot eitanāzijas nozīmīgumu kā pieaugušie”. Bērnu brīvība no vecākiem ir kļuvusi neizmērojama – manipulējot ar bērniem, visu izlemj kaut kādi „speciālisti”.

Francijā Korsika ir izvēlēta par pilotreģionu programmas „ABCDE vienlīdzība” realizācijai, kuras mērķis ir cīnīties ar meiteņu un zēnu steriotipiem.  Programma tiks ieviesta bērnudārzu vecākajās grupiņās  un sākumskolās. Šis eksperiments tiks izskatīts un izmantots kā piemērs programmas ieviešanai visā Francijā no 2014.gada.

Kā teica Francijas izglītības ministrs, „morāles un valsts mērķis ir izraut audzēkni no visām noteiktībām”, bet Francijas tieslietu ministrs uzskata, ka „mūsu vērtības – apmācīt, lai izrautu bērnus no sociāliem un reliģioziem determinismiem un padarītu viņus par brīviem pilsoņiem”. Te mēs redzam no kurienes Viņķeles kundze un Co smeļas iedvesmu savām darbībām.

Šveices bērnudārzos ir spēļu dzimumorgāni un tiek veikta erotiskā stimulācija.  Līdzīga situācija ir arī Austrijas bērnudārzos.

Skandināvijā dažos bērnudārzos ir lelles bez dzimumpazīmēm, bet jaunāko klašu skolēnus māca apieties ar prezervatīviem un skaidro, ko nozīmē „incests”.  Te var uzdot jautājumu: vai 9-gadīgam bērnam ir jāprot apieties ar prezervatīvu, lai cīnītos pret AIDS? Vai varbūt stāsti par Skandināvijas bagātīgajām incesta tradīcijām te rod apstiprinājumu?

Nīderlandē organizācija „Vereniging Martijn” popularizē ideju par pedofilijas pieņemšanu un seksuālo attiecību starp pieaugušajiem un bērniem legalizāciju. Šo organizāciju vairākkārtīgi mēģināja aizliegt, tomēr 2013.gadā tiesa apstiprināja tās tiesības uz eksistenci. Tas nozīmē, ka pedofilija kā tāda vairs nav aizliegta.

„Čepek” ir Čehijas un Slovākijas pedofilu biedrība, kura palīdz saviem biedriem adoptēties un pieņemt savu seksuālās noslieces.

Atsevišķi Eiropas politiķi atklāti izsakās par incesta, pedofilijas un narkotiku legalizāciju. Visi viņi ir homoseksuālisti.

Tātad šī slimība izplatās pa visu Eiropu un ar katru dienu šādu ziņu kļūst arvien vairāk [rakstā īsumā minētas tikai dažas ziņas un piemēri; reāli to ir daudz vairāk].

Var uzdot jautājumu: bet kur tad skatās baznīca? Tradicionālās konservatīvās kristiešu konfesijas daudzās valstīs pieļauj likumu pieņemšanu, kas legalizē homolaulības, un klusē, kad tiek apsriesti bērnu tikumības jautājumi. Visdrīzāk te ir zināma ieinteresētība. Kad reliģiskās institūcijas, kurām vajadzētu stāvēt tikumisko vērtību sardzē, atdod tās bez cīņas, tad to pēdējie sargi paliek tikai vecāki. Un vecāku pienākums ir pretoties [par katru cenu].

Francijā notika simttūkstošīgas manifestācijas pret viendzimuma „laulību” legalizāciju. Viņi zaudēja pirmo, politisko cīņu. Bet cilvēki vismaz beidzot saprata uz ko lieta virzās un nesamierinās ar šādu lietu kārtību.

Starptutisko organizāciju spiediena rezultātā Horvātijas premjerministrs sāka ieviest bērnu seksualizācijas programmu, aizsedzoties ar „pieaugošām bažām par seksuālo veselību”. Pēc šīs programmas, kas tika pieņemta, apejot vecākus, bērnus no 9 līdz 18 gadiem ir jāapmāca par seksuālās veselības jautājumiem. 2013.gada maijā Horvātijā konstitucionālā tiesa aizliedza seksuālo “apgaismošanu” skolās. Pateicoties vecāku protestiem, katoļu un pareizticīgo baznīcām, konstitucionālā tiesa nostiprināja vecāku tiesības audzināt savus bērnus.

Aizsedzoties ar bažām par pusaudžu grūtniecību, starptautiskās un privātās organizācijas pēc būtības liedz vecākiem tiesības noteikt bērnu vērtību sistēmu, kura tradicionāli eksistē sabiedrībā un sāk kontrolēt bērnu tikumisko audzināšanu. Pie tam, kā rāda prakse, seksuālā “apgaismošana” un kontracepcijas izplatība pusaudžu vidū kā reiz pasliktina situāciju agro grūtniecību, abortu un seksuāli-transmisīvo slimību ziņā.

Šāda veida spiediens tiek pastāvīgi izdarīts arī uz Krieviju, bet tur šo normu ieviešana sastop sīvu sabiedrības pretestību. Mums tomēr ir no kā ņemt piemēru, lai cīnītos par saviem bērniem un viņu nākotni.

Nobeigumam

Bērni nezina no kā viņiem tikumiskā ziņā būtu jāaizsargājas. Prezervatīva esamība  un piekrišana seksam tiek izvirzīti kā vienīgie pusaudža seksuālās dzīves noteikumi.  Tur, kur pieaugušais var padomāt par sekām, bērns pēc tāda veida apmācības rīkojas neapdomīgi. Popkultūra un televīzija dod seksuālus paraugus atdarināšanai. Bērnu TV kanāli par sevi nepārliecinātiem bērniem kā vienīgo izeju situācijas labošanai piedāvā savas seksualitātes ekspluatēšanu. Meitenes pieradina pie domas, ka viņu jēga ir pavedināt vīriešus, gūstot no tā labumu. Bērnu skaistumkonkursi jau ir kļuvusi par ikdienišķu parādību. Pēc tādas audzināšanas tiks papildinātas tikai dažādu līmeņu prostitūtu rindas. Kāpēc gan viņām ir vajadzīga vēl ģimene?!

Bet ģimeni kā reiz plānveidīgi izslēdz no bērnu autoritāšu loka. Bērnus māca apšaubīt savas ģimenes morālās vērtības, ignorēt un pat baidīties no saviem vecākiem. Seksuālo brīvību sabiedrība ar morāles normu un tikumības aizsardzību nodarboties negrasās. Audzināšana ir aizstāta ar fizioloģiju. Agras pirmslaulību attiecības un orientācijas maiņa veic sabiedrības pāreju no laulības un ģimenes uz izvirtību un pagaidu partnerību. Seksā balstīts netikumiskas attiecības var būt tikai pagaidu. Ģimenes iznīcināšana sabiedrību padara par egoistisku indivīdu pūli.

Visa šī preteklība pakāpeniski pārņem arī Austrumeiropu. Arī mūsu valdība noteikti realizēs agras bērnu seksualizācijas programmas un tad cilvēkiem būs jāiziet ielās un jārīkojas galēji radikāli. Mēs Rietumiem vēl esam pārāk tradicionāli, bet mūsu bērnu maitāšana jau ir sākusies. Gadu atpakaļ sabiedrība parādīja, ka nav gatava pieņemt seksizglītības eirostandartus. Un tas ir ļoti labi! Ceru, ka šī mūsu „tumsonības” tā arī nekad netiks uzveikta.

Saites:
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/kogda-karlis-byl-karlinoj-esche-30-organizacij-trebuyut-zaschitit-semyu.d?id=42715376
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.pro-life.by/analyst/doktor-miriam-grossman-seksual-noe-p/

http://www.ussr-2.ru/index.php/sut-vremeni/gazeta-sut-vremeni/142-sotsialnaya-vojna/677-sotsialnaya-vojna-osen-2012-zima-2013?showall=1&limitstart / http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=19945#.UiKxMH9c3xy / http://raelianews.org/news.php?extend.377
http://www.doctors-sexologists.ru/konv/86-konv1.html
http://www.antijujuagency.org/2013/05/blog-post_14.html
http://www.antijujuagency.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://aftershock.su/?q=node/25284 / http://youtu.be/5GZy5mLsnSo
http://annatubten.livejournal.com/243008.html / http://www.gender-mainstreaming.org/manifest
http://annatubten.livejournal.com/222037.html / http://youtu.be/lDvcncWddBc
http://www.regnum.ru/news/polit/1698456.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9113394/Killing-babies-no-different-from-abortion-experts-say.html
http://www.kp.ru/daily/25774/2758922/
http://communitarian.ru/novosti/obrazovanie/genocid_po_polovomu_priznaku_kak_iz_malchikov_delayut_devochek_kak_degeneraty_ubivayut_ameriku_svobodoy_gendernogo_vybora_02082013/
http://mixednews.ru/archives/35668
http://atharwan.livejournal.com/64955.html
http://russian.rt.com/article/14145
http://www.antijujuagency.org/2013/08/1tvru.html http://www.antijujuagency.org/2013/08/schulpflichtiger-sexualkundeunterricht.html
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/01/07/fruhsexualisierung-unserer-kinder-schon-sauglinge-sollen-erregt-werden/
http://zdravkom.ru/news/lenta_1218/index.html
http://www.corsenetinfos.fr/ABCD-de-l-egalite-Des-la-rentree-2013-en-Corse_a3704.html
http://www.nashagazeta.ch/news/11800 / http://juvenaljustice.ru/index.php/news/1357-shok-v-detsadah-i-shkolah-shvejtsarii-detjam-prinuditelno-stimulirujut-vse-eroticheskie-zony
http://www.volksdeutsche-stimme.de/presse/gender_171109.htm
http://www.20minutes.fr/societe/1175945-20130618-gender-studies-invitees-a-lecole-reveillent-conflits / http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/vil-sette-incest-pa-timeplanen-1.11048804
http://geoclub.info/?p=1112 http://youtu.be/H8fUJrz7S9k

http://www.pedofilie-info.cz/about-us/
http://www.human-crisis.com/2013/06/blog-post_7193.html
http://general-ivanov.livejournal.com/1547918.html
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/planeta_obezyan_v_ssha_sobirayutsya_obyavit_geteroseksualnye_otnosheniya_vne_zakona_22082013/
http://russian.rt.com/article/10535
http://french.ruvr.ru/radio_broadcast/74538918/237749061/
http://za-zhizn.ru/khorvatiya-zapretila-seksprosveshchenie-v-shkole
http://www.pravda.ru/society/family/pbringing/04-04-2013/1151136-vospitanie-0/
http://lunachevoa.livejournal.com/408900.html
https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/pedofilijas-legalizacijas-pirmie-soli-latvija/

Maksims Važeņins
/02.09.2013/

Avots:
http://imhoclub.lv/material/polovoe_prosveschenie

Informācijas aģentūra
/05.09.2013/

Šis ieraksts tika publicēts !!! PAR BĒRNIEM !!!, Homoseksuālisms, pedofīlija, Kat.: Izglītība, Reģ.: GEIropa, STAMBULAS KONVENCIJA, Veids: Analīze, versija, viedoklis. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s