Policija izlaupa bērnu mātei. Rasmas Madzules gadījums (turpinājums)

00264_BarintiesaDramatisku turpinājumu ieguva Rasmas Madzules cīņa par savu bērnu, kad policija 24.09.2013 ielauzās viņas dzīvoklī un ar varu, pret bērna gribu un viņam pretojoties, aizveda to uz Bauskas policijas iecirkni, bet pēc tam ar ātrās palīdzības mašīnu (policijas konvoja pavadībā) mātei nezināmā virzienā.

Jāatgādina, ka Rasmas Madzules problēmas sākās pirms nepilniem sešiem gadiem pēc viņas nesaskaņām ar ietekmīgiem Bauskas uzņēmējiem, kuras tika risinātas, izmantojot viņas toreiz mazgadīgo (2.klase) dēlu Nauri, kurš, aizstāvoties pret kārtējo vecāko klašu skolnieču (8.klase) agresiju, draudēja tām ar šķērēm. Personiski iesaistoties augstu stāvošām VBTAI amatpersonām, bērns no ģimenes tika izņemts un uzsākās mātes nepārtraukta cīņa par savu bērnu 5 gadu garumā, kuras pēdējais cēliens (2013.gada vasarā) bija mātes un dēla nesankcionēta aiziešana no slimnīcas (dēļ vardarbības Skangaļu bērnu namā) un viņu izsludināšana policijas meklēšanā.  Sīkāk par to ir aprakstīts te: https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/28/barintiesas-un-vbtai-patvala-bauskavecumniekos-rasmas-madzules-gadijums/

Laila Rieksta-Riekstiņa

Laila Rieksta-Riekstiņa

Rasma ar Nauri no policijas slēpās apmēram mēnesi, kad, atstājot dēlu drošā vietā, māte pati pieteicās policijā. Atbildīgajām institūcijām tika rakstīti paskaidrojumi un iesniegumi, tai skaitā paša Naura, ka viņš vēlas palikt pie mātes, bet uz tiem pēc būtības netika reaģēts. VBTAI direktore Laila Rieksta-Riekstiņa, atbildot uz Naura iesniegumu, tikai formāli atrakstījās, ka māte it kā zinot, kas viņai esot jāizdara, lai viņš oficiāli varētu atgriezties mājās (http://www.mediafire.com/download/60bt36wihv7m4tz/2013_06_04_VBTAI_atbilde.pdf ) Un, lūk, Vecumnieku bāriņtiesas atbilde Naura iesniegumam par vēlmi atgriezties legāli pie mātes: http://www.mediafire.com/download/8nae2bs27je3aas/2013_06_06_Vecumnieku_barintiesas_atbilde_Naurim.pdf

Mārtiņš Birkmanis

Mārtiņš Birkmanis

Tiesas sēdē, kas notika 28.06.2013 (bāriņtiesas lēmuma par bērna izņemšanu pārsūdzība), vispār netika runāts pēc būtības. Te jāatgādina, ka lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu tika pieņemts pēc tam, kad, pēc mātes un dēla strīda, bērns aizbēga no mājām un tika pamatots ar to, ka māte vardarbīgi ietekmējot bērnu. Vēlāk Nauris šo savu rīcību nožēloja un vairākkārtīgi gan mutiskā formā, gan rakstiski, gan video vēstījumā, gan ar savu praktisko darbību, vairākkārtīgi bēgot no iestādēm, kurās viņš praktiski bija ieslodzīts, apstiprināja vēlēšanos dzīvot mājās ar mammu. Tiesas sēdē par konkrētās lietas apstākļiem praktiski netika runāts. Tiesa līdzinājās sava veida tirgum, kur četras Bauskas un Vecumnieku institūciju sievas attiecīgā līmenī „runāja” par konflikta priekšvēsturi un par to cik „nelikumīgi” no mātes puses bija aizvest miesīgo bērnu bez bāriņtiesas ziņas.  Tiesneša Mārtiņa Birkmaņa spriedums bija mātei negatīvs, ko tā pārsūdzēja. Nākamo tiesas sēdi, neskatoties uz likuma burtu, garu un mātes apelācijām pie cilvēcības (jo bērnam jāiet skolā), Latvijas „humānā un taisnīgā” tieslietu sistēma nolika pēc pus gada uz novembri.

Papildus pret māti mēģināja ierosināt krimināllietu par bērna nolaupīšanu. Sākotnēji Cēsu policija atteicās to darīt, neierasti korekti pamatojot savu lēmumu. (lūk, Cēsu policijas atbilde, kurā visa cita starpā, pamatojoties uz Cēsu slimnīcas sākotnējiem dokumentiem, tiek apstiprināts vardarbības fakts pret bērnu: http://www.mediafire.com/download/emi9ozm82j2b62w/2013_05_30_Lemums_par_atteiksanos_uzsakt_kriminalprocesu.zip ). Tomēr Cēsu prokuratūras uzraugošā prokurore Anita Goldšteina atcēla šo izmeklētājas lēmumu un lietu turpina izmeklēt, piemērojot mātei aizdomās turamās statusu.

Anita Goldšteine

Anita Goldšteine

Par cik formāli aprūpes tiesības atņēma Vecumnieku bāriņtiesa (praktiski aiz tā stāv Bauskas amatpersonas un VBTAI direktores, kuras visu šo laiku koordinē un dod neformālus rīkojumus mātes vajāšanai), Rasma Madzule ar dēlu vairākkārtīgi griezās pie Vecumnieku bāriņtiesas priekšsēdētājas Initas Sproģes ar lūgumu pieņemt lēmumu par aprūpes tiesību atgriešanu. Ar Sproģi telefoniski sazinājās arī pats Nauris un izteica vēlēšanos būt kopā ar māti. Viņas atbilde ir normālam cilvēkam prātam neaptverama – Sproģesprāt viņa (tas ir jebkura iestāde) var darīt visu, kas ienāk prātā, tai skaitā nelietīgi šķirt bērnus no ģimenēm, ja vien spēj pamatot to ar kādu likuma pantu. Diemžēl šāds cinisks un amorāls uzskats ir plaši izplatīts bāriņtiesās un sociālajos dienestos un tādēļ šie dienesti veic tās necilvēcības, kuras veic, un turpinās to darīt ar vēl lielāku sparu, ja kāds tos neapstādinās. Lūk, Naura un Initas Sproģes sarunas audioieraksts, kurā Sproģe tieši un atklāti ignorē bērna viedokli:  http://www.mediafire.com/download/gbuwad1ajkvpe3o/Nauris_Inita_Sproge_02092013.wma

Un, lūk, Initas Sproģes paskaidrojumi tiesai, kurā viņa visā vaino māti, tai skaitā „nesadarbībā” (mātei acīmredzot šo dienestuprāt ir jāpadodas, pazemīgi jāklanās kundziņiem un tad varbūt viņiem labpatiksies ko pozitīvu izlemt), kārtējo reizi pasaka, ka šāda ilgstoša un sistemātiska vardarbība pret bērnu ir „bērna vislabākajās interesēs” un paziņo, ka „nevar atjaunot pārtrauktās bērna aizgādības tiesības tikai tādēļ, ka to vēlas bērns un māte” (tas ir – vecāki un bērni ir beztiesiski): http://www.mediafire.com/download/u3jzxs974xu3319/2013_09_05_Vecumnieku_barintiesas_paskaidrojums.pdf
Šāda bāriņtiesu un sociālo dienestu attieksme pret cilvēkiem Latvijā ir plaši izplatīta un cilvēkiem pēc būtības nav jau kur griezties – gan mēdiji, gan VBTAI, gan citas institūcijas piesedz visas nelikumības un necilvēcības, noklusējot vai maksimāli mīkstinot iestādēm par labu.

Vecumnieku bāriņtiesas un citu institūciju rīcība šai gadījumā jau tikai no morālā viedokļa ir drausmīga, bet, lūk, tikai divi  likuma panti, kuri visrupjākā veidā tiek pārkāpti – Konvencijas par bērnu tiesībām 12.pants: “1. Dalībvalstis nodrošina bērnam, kas spējīgs formulēt savus uzskatus, tiesības brīvi paust šos uzskatus visos jautājumos, kas skar bērnu, pie tam bērna uzskatiem tiek veltīta pienācīga uzmanība atbilstoši bērna vecumam un brieduma pakāpei. 2. Šai nolūkā bērnam tiek arī dota iespēja tikt uzklausītam jebkādas ar bērnu saistītas iztiesāšanas vai administratīvās izmeklēšanas gaitā…”. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.pants: “Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē. Valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni… pašvaldība palīdz ģimenei, nodrošinot psihologa, sociālā pedagoga vai cita speciālista konsultāciju, izraugās bērnam atbalsta ģimeni vai uzticības personu, kura palīdz noregulēt bērna un vecāku savstarpējās attiecības.”

Gundega Kozlova

Gundega Kozlova

Šai lietā labi atklājas plaši izplatītā prakse psihologiem un bērnu juridiskajiem pārstāvjiem pilnībā nostāties bāriņtiesu pusē (neatkarīgi no lietas apstākļiem) un melot. Konkrētā gadījumā Naura sevišķā pārstāve psiholoģe Gundega Kozlova (RPIVA lektore, kurai ir līgums par psihologa pakalpojumu sniegšanu ar Vecumnieku pašvaldību līdz 30.12.2013 par summu 10920Ls) oficiāli tiesā bērna vārdā pauda viņa uzskatiem pretēju viedokli (pie tam tikusies ar bērnu bija tikai vienu reizi) un, tieši prasīta par to, nekautrējoties meloja, ka tā neesot darījusi. Lūk, Gundegas Kozlovas un Naura telefonsarunas ieraksts, kurā viņš arī kārtējo reizi pauž savu viedokli: http://www.mediafire.com/download/tbc4yvjttqcji6u/Nauris_Gundega_Kozlova_17092013.wma
Bet, lūk, Gundegas Kozlovas paskaidrojumi tiesai: http://www.mediafire.com/download/w8lxato9st8l134/Gundegas_Kozlovas_paskaidrojumi.pdf

Pēdējā laikā Nauris dzīvoja mājās pie mātes – Bauskā. Uzvedās klusi – lasīja, zīmēja. Bērns tika pieteikts skolā, neklātienē, un mācījās caur internetu (Naurim esošās skolas programmas nav problēma – viņš tās apsteidz vienkārši izlasot mācību grāmatas). Neviens, kurš klauvēja pie durvīm, iekšā laists netika.

Policija Rasmas Madzules dzīvesvietu apmeklēja vairākkārtīgi, bet durvis viņiem atvērtas netika. Māte ar dēlu norunāja signālu sistēmu un rīcību ielaušanās gadījumā. To neizdevās realizēt, jo aizturēšana notika kā kriminālfilmās aiztur noziedzniekus.

Policistu grupa no vismaz pieciem cilvēkiem (grupā bija divi Rīgas kriminālpolicisti (A.Volkovs, V.Ruško) un divi Bauskas ceļu policisti (V.Barelis, Ē.Pomerancevs )) ap 08:00 no rīta piebrauca tuvējā apkaimē un pārsēdās netrafaretos auto. Pēc tam klusām pielavījās pie mājas un dežūrēja pie Rasmas Madzules dzīvokļa durvīm. Noteikti iepriekš tika veiktas operatīvās izsekošanas darbības, kurās tika noskaidrots, ka bērns atrodas dzīvoklī, un izpētīti ģimenes ieradumi (vislabākajās latviešu stučīšanas tradīcijās policijai aktīvi palīdzēja vairāki kaimiņi, ziņojot policistiem par novērotajām Rasmas aktivitātēm). Viens no šādiem paradumiem bija regulāra lauku piena pirkšana no tuvējā zemnieka. Kad ap 10:00 Rasma Madzule vēra dzīvokļa durvis, lai kā parasti dotos pēc piena, policisti ielauzās dzīvoklī. Nauris vēl gulēja un brutāli tika piecelts. Šai ziņā ar īpašu agresivitāti, prastumu un cinismu izcēlās A.Volkovs (pēc LETA ziņām A.Volkovs bija personu grupā, kas tika apsūdzēti kukuļņemšanā, kukuļa piesavināšanās, kukuļdošanā Rīgas Galvenās policijas pārvaldes ceļu policijas nodaļas priekšnieka Guntara Levicka lietā). Kad zēnam vajadzēja doties projām, viņš atteicās to darīt, un četri policisti, laužot viņam rokas, burtiski iznesa viņu no dzīvokļa un iegrūda policijas mašīnā. Lūk, Rasmas Madzules stāstījums par notikušo:

Tāda, lūk, Latvijā ir „tieslietu” sistēma, tā tiek realizētas „bērnu vislabākās intereses”, tā strādā Latvijas tiesībsargi un tādas ir kriminālpolicijas prioritātes – 13 gadīga puikas, kurš kategoriski pastāv uz savām dabiskām un juridiskām tiesībām dzīvot ar miesīgo māti, izsekošana un aizturēšana. Šāda valsts institūciju un policijas rīcība būtu smieklīga, ja nebūtu tik zemiski pretīga.

Avoti:
https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/28/barintiesas-un-vbtai-patvala-bauskavecumniekos-rasmas-madzules-gadijums/
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=izgl_soc_psih
http://www.egocentrs.lv/korporativas-macibas/
http://www.vecumnieki.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3204&Itemid=352
http://www.diena.lv/arhivs/nelauj-vilcinat-kukulosanas-lietu-13389721
http://www.leta.lv/archive/search/?patern=A.Volkovs&item=A612A117-F0C8-48B4-96FD-C2EBBEC9A513&date=0,1379970000&mode=stem

Informācijas aģentūra
/29.09.2013/

[ 04.11.2014 Bauskas novada bāriņtiesa atgrieza mātei aizgādības tiesības.]

Šis ieraksts tika publicēts !!! PAR BĒRNIEM !!!, Kat.: Notikumi, Reg.: Latvija, Veids: Oriģinālziņa. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

6 Responses to Policija izlaupa bērnu mātei. Rasmas Madzules gadījums (turpinājums)

 1. Agnese saka:

  Kas notika tālāk ar Nauri? Vai kāds zin? Cik saprotu, atkal bija meklēšanā? Cermas, ka policija NAV atradusi????

  • Agnese saka:

   Cerams….

  • Ivars saka:

   Pēc izņemšanas viņu ieslodzīja bērnu cietumā Valdardze (tas iestādījums tik tiešām ir kā cietums) no kurienes viņš pamanījās aizbēgt un kopš tā brīža pa lielam viss ir kārtībā, ja vien šādas vajāšanas un atrašanos nelegālā stāvoklī bez redzamām pazīmēm ka tas varētu beigties vispār var uzskatīt par kārtībā.

 2. Agnese saka:

  Tad vairs nebūs bērns un nebūs iemesla vajāt… cerams… kaut gan, ja grib, iemeslu vienmēr var atrast…

 3. Atpakaļ ziņojums: Nīderlandes ierēdņu vardarbība pret bērniem | Informācijas aģentūra

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.