Romas pāvests iekļauts „50 gada ebreju” sarakstā

Romas pāvests H.M.Bergoljo un rabīns Ābrams Skorka

Romas pāvests H.M.Bergoljo un rabīns Ābrams Skorka

„Bergoljo efektam”, kā žurnālisti nodēvējuši jaunā Romas pāvesta neizmērojamo atvērtību „laicīgai pasaulei”, ir tāds spēks, ka ASV liberālā jūdaisma žurnāls „Jewish Daily Forward” nolēma iekļaut pāvestu 2013 gada izcilāko ebreju sarakstā. Pēc šī saraksta veidošanas noteikumiem, divi no 50 sarakstā iekļautajiem var nebūt ebreji un viņi tiek atlasīti no to cilvēku loka, kuri ebreju kultūrai ir parādījuši īpašu cieņu un sapratni.

Šādu „godu” pāvests izpelnījās par to, ka „tikai 8 mēnešu laikā pārvērta jautājumu par attiecību uzlabošanu ar jūdaisma pasauli par vienu no katoļu pamatuzdevumiem”. Tāpat viņš nepalaida garām nevienu izdevību, lai nosodītu antisemītismu, un uz nākamo [2014.] gadu ieplānoja vizīti Izraēlā.

rabīns Serhio Bergšams

rabīns Serhio Bergšams

Un ,patiesi, Horhe Mario Berguljo vienmēr ir pievērsis īpašu uzmanību attiecībām ar ebrejiem.  Kopā ar slaveno rabīnu Ābramu Skorku (Abraham Skorka) viņš sarakstīja grāmatu – dialogu „Debesīs un virs zemes” (Sobre el Cielo y la Tierra). Tāpat viņš uzrakstīja priekšvārdu cita rabīna (Serhio Bergšama (Sergio Bergman)) grāmatai un nosauca viņu par vienu no saviem skolotājiem.  Berguljo ir vairākkārtīgi apmeklējis Buenosairesas sinagogu, svinējis jūdaistu svētkus, aizdedzis sveces Hanukas svinībās [8 dienas gari ebreju svētki decembrī par godu Jeruzalemes tempļa atgūšanai no hellēnistiem 2.gs.p.m.ē.] un neatradās neviens katolis, kurš atgādinātu pāvestam kristiešu Svēto Apustuļu noteikumus [viens no pirmajiem kristiešu noteikumu krājumiem, kuru autorība tiek piedēvēta Apustuļiem (Kristus mācekļiem) un kuru Apustulisko autoritāti atzīst gan Pareizticīgo, gan katoļu, gan daļa protestantu baznīcu] (70. noteikums: Ja kāds bīskaps, prezbiteris vai diakons, vai kāds no klēra saraksta esošiem gavē ar jūdiem vai ar viņiem svin vai pieņem no tiem viņu svētku dāvanas, piemēram, neraudzētās maizes vai ko līdzīgu, lai tiek izraidīts (izmests). Ja to dara pasaulnieks, lai tiek nošķirts. 71. noteikums: Ja kāds kristietis atnesis eļļu uz pagānu dievnamu vai jūdu sinagogu viņu svētku dienās vai aizdedzinās sveci, lai tiek nošķirts no Baznīcas kopības (sadraudzes)).

H.M.Bergoljo aizdedzina svecītes sinagogā

H.M.Bergoljo aizdedzina svecītes sinagogā

Klaudio Epelmans un H.M.Bergoljo

Klaudio Epelmans un H.M.Bergoljo

Berguljo vairāku gadu garumā aktīvi sadarbojās ar Latīņamerikas ebreju kongresu (LEK), organizējot tikšanās ar ebreju jaunatni, kuri piedalās programmā „Jaunā Paaudze”. Tā ka nav brīnums, ka LEK vadītājs Klaudio Epelmans (Claudio Epelman) pozitīvi vērtēja jaunā pāvesta ievēlēšanu, izsakoties: „Mums nav nekādu šaubu, ka viņš lieliski strādās, vadot katoļu baznīcu.” Ar lielu prieku Berguljo ievēlēšanu par pāvestu uzņēma arī Bnai Brit (B’nai-B’rith International) [viena no slavenākajām ebreju sabiedriskajām organizācijām] vadība. Savukārt pats pāvests savā ievēlēšanas dienā atlicināja laiku, lai uzrakstītu vēstuli jūdaistu sabiedrībai, kurā bija teikts arī sekojošais: „Es kvēli ceru, ka man izdosies veicināt progresu, kurš jūdaistu-katoļu attiecībās aizsākās kopš Vatikāna otrā koncila,  atjauninātas sadarbības garā” [Vatikāna otrais koncils (1962. – 1965) atzina ka ebreji ir Dieva izredzētā tauta, kas ir pretrunā kristietības būtībai,  pilnībā maina visu kristietības mācību un praktiski pārvērš to par jūdaisma piedēkli].

2013.gada 2.septembrī, pirms ebreju jaunā gada, pāvests pieņēma pie sevis Vatikānā Vispasaules  ebreju kongresa (VEK) delegāciju, kuru aicināja pastiprināt dialogu starp reliģiskām kopienām, ko viņš nosauca par „atslēgu kopējas nākotnes celtniecībai”. Atgādinot paša vēl jūlijā teiktos vārdus, ka „kristietis nevar būt antisemīts”, pāvests piebilda: „labam kristietim ir jāsaprot ebreju vēsture un tradīcijas”, jo „jūdaismam un kristietībai ir vienas un tās pašas saknes”. Un atkal, neatradās neviens katolis, kurš, saprotot ebreju vēsturi un zinot patiesās jūdaisma saknes, atgādinātu pāvestam Franciskam paša Jēzus Kristus vārdus, ko viņš teica jūdiem: „Ja Dievs būtu jūsu Tēvs, jūs Mani mīlētu, jo Es esmu izgājis un nāku no Dieva. Jo ne no Sevis esmu nācis, bet Viņš Mani sūtījis. Kādēļ jūs Manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties Manos vārdos. Jūs esat no sava tēva – velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. „ (Jāņa 8:42-44)

Vispasaules  ebreju kongresa (VEK) delegācija Vatikānā

Vispasaules ebreju kongresa (VEK) delegācija Vatikānā

Šo vārdu vietā tikšanās laikā izskanēja pavisam citi vārdi, ko teica VEK prezidents S.Lauders: „Vēl nekad, sākot no 2000.gada, attiecības starp katoļu baznīcu un ebreju tautu nav bijušas tik labas. Pēdējo piecu desmitgažu laikā bijušo pāvestu darbība veicināja daudzu aizspriedumu pārvarēšanu. Tas mums tagad ļauj strādāt kopā, aizstāvot reliģisko brīvību visur, kur tā ir apdraudēta, vienalga par kādu sociālo kopu nebūtu runa.”

Tai pat mēnesī (septembrī) itāļu avīze „La Repubblica” publicēja pāvesta vēstuli, kurā viņš kārtējo reizi apstiprināja katoļu un jūdaistu tuvību, uzsverot, ka „ebreji joprojām priekš mums paliek kā svētas saknes no kurām izauga Kristus” un ka „Dievs nekad nav pārkāpis savu derību [vienošanos] ar Izraēlu”. Savukārt savā nesenā uzrunā jūdiem pāvests, kā tas ir pieņemts kopš Jāņa XXIII laikiem, nosauca viņus par „vecāko brāli”.

2006.gada decembrī katoļu pāvesta „vecākais brālis” konservatīvā jūdaisma augstākā likumdevēj orgāna personā, kas ir centrālais vispasaules jūdaisma novirziens, nobalsoja par homoseksuālistu iesvētīšanu rabīnu kārtā  un par atļauju veidot viendzimuma savienības. Citā (reformistu) jūdaisma novirzienā, kas ir plaši izplatīts ASV, lēmums par viendzimuma „laulību” legalizāciju un homoseksuālistu iesvētīšanu rabīnos tika pieņemts vēl agrāk – 2000.gada martā. Izraēlā viendzimuma pāriem ir tiesības adoptēt bērnus, tai skaitā arī tos, kuri nav kāda no homoseksuālista bioloģiskiem radiniekiem. 2010.gada augustā Telavivas municipalitātes izglītības komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu iekļaut visās pašvaldības skolās (no 2011.gada) obligātu mācību kursu, kurā jāiepazīstina skolēni ar „gej sabiedrību”. Visbeidzot Izraēlā tiek rīkotas vismasveidīgākās un viskrāšņākās gejparādes, kurās piedalās arī ASV vēstnieks [līdzīgs pasākums pēc līdzīgas shēmas ar izvirtuļvalstu diplomātu piedalīšanos notika arī Rīgā]. Telaviva tūrisma ceļvežos ir kļuvusi par „gejiem” visdraudzīgāko pilsētu, šai „godā” apdzenot Amsterdamu un Sanfrancisko.

Izvirtuļu parāde Izraēlā

Izvirtuļu parāde Izraēlā

„Vecākais brālis” rāda piemēru, un, lūk, jau 2013.gada jūlijā Romas pāvests paziņo, ka homoseksuāla orientācija nav grēcīga un iestājas pret „geju” nosodīšanu un diskrimināciju, uzsverot, ka viņiem ir jāpalīdz integrēties sabiedrībā. Savukārt oktobrī Vatikāns izsūtīja katoļu garīdzniekiem pa visu pasauli socioloģisko aptauju, kas sastāvēja no 39 punktiem, kas saturēja jautājumus par ģimeni, atkārtotām laulībām, abortiem, viendzimuma „laulībām”, iespēju viendzimuma pāriem adoptēt bērnus, bērnu audzināšanu netradicionālās ģimenēs. Jautājumos aprakstītās situācijas nekādi neiekļaujas esošajā katoļu doktrīnā, kas radīja plašsaziņas līdzekļos minējumus, ka aptaujas rezultātā var tikt mainīti katoļu baznīcas noteikumi, ko netieši apstiprināja arī Vatikāna pārstāvis, paziņojot, ka, ja arī izmaiņas tiks veiktas, tad tikai pakāpeniski (tā, starpcitu, ir jezuītiem, kuri nemīl straujas kustības, raksturīga taktika). Aptaujas rezultāti tiks izskatīti Sinodē, bet ko ar tiem darīt tālāk izlems personiski pats pāvests Francisks, kurš savu nostāju jau pauda: „Ja cilvēks ir gejs un ir apveltīts ar labu gribu un tiecas pēc Dieva, tad kas gan es esmu, lai viņu nosodītu? „ Šo frāzi presē jau nosauca par „vieniem no iejūtīgākajiem un revolucionārākajiem vārdiem, ko Romas pāvests ir veltījis homoseksuālistiem”. Tikpat revolucionārs ir Romas pāvesta paziņojums, vēršoties pie sabiedrības, lai veiktu izmaiņas baznīcas noteikumos. Pie tam ir pilnīgi skaidrs, ka tik demokrātiskas procedūras pielietošana vien un jautājumi paši par sevi jau ietekmē katoļu prātus: ja jau pats pāvests jautā par nepieņemamo cik lielā mērā tas ir pieņemams, tad tas nozīmē, ka tas tomēr nav nepieņemams un ir pieņemams.

Šai ziņā arvien aktuālāks  kļūst jautājums [pirmkārt pareizticīgajiem un citiem normāliem un normālorientētiem kristiešiem]: par kādu vienotību ar Vatikānu kristīgo vērtību saglabāšanas vārdā var būt runa, ja katoļu pāvests, ejot pa „vecākā brāļa” ceļu, mēģina samierināt katoļus ar sodomītu antibaznīcu?

Olga Četverikova
/25.11.2013/

Avoti:
http://ruskline.ru/analitika/2013/11/25/papa_rimskij_vklyuchyon_v_spisok_50_evreev_goda/
http://pagez.ru/lsn/0002.php
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/en-el-mundo/dettagliospain/articolo/francesco-francis-francisco-ebrei-jews-judios-29683/
http://bridiskadklustunteikt.blogspot.com/2011/05/sveto-apustulu-noteikumi_11.html

Informācijas aģentūra
/30.11.2013/

Šis ieraksts tika publicēts Homoseksuālisms, pedofīlija, Kat.: Politika, Reģ.: GEIropa, Veids: Analīze, versija, viedoklis. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

3 Responses to Romas pāvests iekļauts „50 gada ebreju” sarakstā

  1. miltons saka:

    K’art’iga k’art’iba un ja t’a darbojas,k’a aprakstits,tad lai t’a turpin’as.

  2. Atpakaļ ziņojums: 04.12.2013. Romas pāvests iekļauts „50 gada ebreju” sarakstā - spektrs.com

  3. Uzmanību! Uzmanību! Tauta, mosties, celies un skaties! Baznīca melo! Latvju Dievi ir kristanizācijas piekauti un nokautēti. Baznīca no šejienes negrib aizvākties, pat dižā LPSR valdība nespēja patriek baznīcu. Okupācija šeit ļoti ilga. Tāda sajūta, ka Latvju Dievu vietu ir aiznēmusi Coca Colas kapitālisma un popkultūras Dievība Santa Klauss. Ko darīt, ja es piederu pie vecajiem Dieviem nevis pie kristanizācijas laikmeta panteona vai popkultūras-kapitālisma Dieviem? Mana izcelsme ir stipri senāka. Kāpēc citi par cilvēka paša naudu var no viņa ticību vilkt ārā, cilvēkam dodot neko? Cieņā, Skolnieciņš Eh, jaunās kapitālisma Dievības, tās rodas modes dēļ. Es esmu Skolnieciņš, Latvju Dievu dēls. Es piederu pie vecajiem Dieviem, es neesmu modes kliedziens un modes iegriba, es esmu mūžība. Esmu Latvju Skaudības Dievs Skolnieciņš, esmu Latvju Dievu jaunā paaudze! Cieņā, Skolnieciņš Kristietība ir garīgais aids. Kristietība piekopj medusrauša un rīkstes taktiku jeb apbalvošanas un iebaidīšanas taktiku. Tā cilvēku padara par vergu, tā nonivilē cilvēku kā pasaules centu. Kristietība caur jēdzienu “grēks” pazemo cilvēku. Pasaule nav duāla. Duālisms nav dabā. Es baznīcu nīstu, jo kristietība kā visas abramiskās reliģijas ir absurda. Tā mēģina parazitēt uz sabiedrības rēķina un kultivē mākslīgo morāli. Latviešus kristietība garīgi kastrēja. Esmu Baltu Dievu dēls, man ir pretīgi lasīt par kristietības uzvaru šeit! #ateisms #BaltuDievi Reformācija neko labu nenesa, jo zemnieks kā vergs bija tā arī palika vācu mācītāju jūgā. Krustnešu pēcnācēji (jezuītu ordenis no katoļu puses un citi no protestantu puses) tikai pēc 300 gadu okupācijas sāka skaidrot savu ideoloģisko mācību. Šeit baznīca uzrīkoja tumšos laikus… #BaznīcaMelo #BaznīcaNoziedzinieki #BaznīcaKrāpnieki #BaznīcaZagļi #BaznīcaDivkoši
    ***
    [Redakcija: 213.226.141.48 Riga Bite Latvija]

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.