Krievija – normālu cilvēku valsts

Krievu_gimene

Krievija ir normālu cilvēku valsts. To apstiprināja arī nesen notikusī liela mēroga Krievijas iedzīvotāju socioloģiskā aptauja.

Arī Krievijā, tāpat kā visā pasaulē, ir aktivizējušies dažādu izvirtību un nenormālību propagandas un legalizācijas lobisti un piekritēji, kuri savas slimās apziņas produktus mēģina pasludināt par normu un uzspiest visai sabiedrībai.  Tikai, atšķirībā no lielas daļas pasaules valstu, jo īpaši Rietumu (Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas, Lielbritānijas, Argentīnas, Islandes, Izraēlas u.c.), šādas darbības tiek uztvertas izteikti negatīvi un izraisa aktīvu iedzīvotāju pretdarbību. Krievijas iedzīvotāji kategoriski iestājas pret bērnu seksualizāciju, izvirtību propagandu, viendzimuma „laulību” legalizāciju, vārdu „māte” un „tēvs” aizstāšanu ar vārdiem „vecāks Nr1” un „vecāks Nr2”, pedofilijas un incesta legalizāciju, kā arī pret citām preteklībām, kuras cilvēkiem ar dažādām metodēm tiek uzspiestas Rietumvalstīs (šis process notiek arī Latvijā).

2014.gada februārī Krievijā tika veikta apjomīga iedzīvotāju aptauja par tradicionālo vērtību iespējamajām izmaiņām. Aptauja tika veikta visā Krievijas teritorijā un tajā tika izvaicāti 43687 cilvēku (salīdzinājumam – standarta Krievijas socioloģiskajās aptaujās piedalās vidēji apmēram 3000 cilvēku). Aptauju veica vecāku organizācija „Viskrievijas  vecāku pretestība”.

Aptaujas anketa: http://www.mediafire.com/view/ti5ugzvamgh7aao/anketa_axio4_.pdf

Aptaujas rezultāti
00331_apt14_1
14.1. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš atļaus viendzimuma „laulības” un pielīdzinās viendzimuma „ģimenes” parastām ģimenēm?

Atbildes: Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst – 87,5%. Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 2,1%. Grūti pateikt – 9,6%. Nedeva atbildi – 0,8%.
00331_apt14_2
14.2. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš paredzētu kriminālatbildību par homoseksuālismu (viendzimuma seksuālām attiecībām)?

Atbildes: Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 49,6%. Grūti pateikt – 29,2%. Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst –  20,2%. Nedeva atbildi – 1,1%.
00331_apt14_3
14.3. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš atļautu viendzimuma „ģimenēm” adoptēt bērnus vai audzināt pieņemtus bērnus?

Atbildes: Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst – 87,8%. Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 2,4%. Grūti pateikt – 9,2%. Nedeva atbildi – 0,6%.
00331_apt14_4
14.4. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš noteiktu atbildību par pedofiliju (seksuālas attiecības ar jebkura vecuma nepilngadīgo) līdz pat augstākajam soda mēram [nāvessodam]?

Atbildes: Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 88,3%. Grūti pateikt – 6,4%. Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst –  4,6%. Nedeva atbildi – 0,7%.
00331_apt14_5
14.5. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš atļauj labprātīgas seksuālās attiecības ar nepilngadīgajiem, kuriem ir 14 gadi un vairāk?

Atbildes: Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst – 81,9%. Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 2,6%. Grūti pateikt – 14,8%. Nedeva atbildi – 0,7%.
00331_apt14_6
14.6. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš atļauj labprātīgas seksuālās attiecības ar nepilngadīgajiem, kuriem ir 10 gadi un vairāk?

Atbildes: Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst – 98,1%. Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 0,8%. Grūti pateikt – 0,6%. Nedeva atbildi – 0,6%.

00331_apt14_15

14.15. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš noteiktu kriminālatbildību par homoseksuālisma (viendzimuma seksuālo attiecību) propagandu, tai skaitā gejparādēm (praidiem) un tamlīdzīgiem pasākumiem?

Atbildes: Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 78,1%. Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst –  11%. Grūti pateikt – 9,7%. Nedeva atbildi – 1,2%.

00331_apt14_20

14.20. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš nosaka, ka cilvēka dzimums nav noteikts, viņam piedzimstot, bet gan veidojas audzināšanas rezultātā, tāpēc to var izvēlēties vecāki (aizbildņi) vai arī pats bērns, pēc tam nodrošinot fiziskā dzimuma maiņu medicīniskām metodēm (operācijas utt.)?

Atbildes: Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst – 80,7%. Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 2,5%. Grūti pateikt – 15%. Nedeva atbildi – 1,8%.

00331_apt14_21

14.21. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš aizliegtu lietot vārdus „tēvs” un „māte”, aizstājot tos ar vārdiem „vecāks Nr1” un „vecāks Nr2”?

Atbildes: Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst – 91,9%. Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 4,2%. Grūti pateikt – 2,7%. Nedeva atbildi – 1,2%.

00331_apt14_33

14.33. Kāda ir Jūsu attieksme pret likuma ieviešanu Krievijā, kurš nosaka kriminālatbildību par bērnu pornogrāfijas (ir attēloti bērni) izplatīšanu un pornogrāfijas izplatīšanu bērnu vidū?

Atbildes: Es pilnībā tam piekrītu, tas ir ļoti pareizi, sen to vajadzēja izdarīt – 94,2%. Esmu kategoriski pret, tas nav pareizi, to darīt vispār nedrīkst –  3,2%. Grūti pateikt – 1,1%. Nedeva atbildi – 1,6%.

00331_apt17

17. Kā Jūs domājat, vai ir jāmaina Krievijas likumdošana tikai tādēļ, ka attiecīgas izmaiņas ir veiktas Eiropā vai Amerikā?

Atbildes: Nē, mūsu likumi nekādā gadījumā nedrīkst tikt mainīti citu valstu spiediena rezultātā – 46,1%. Izmaiņas citās valstīs nav iemesls, lai veiktu izmaiņas mūsu likumdošanā – 25,1%. Dažreiz likumdošanas izmaiņas citās valstīs var būt kā paraugs, ja tās sakrīt ar Krievijas tradīcijām un interesēm – 19,5%. Izmaiņas citās valstīs ir iemesls, lai izvērtētu izmaiņu veikšanu mūsu valstī – 5,8%. Jā, tas ir pietiekams iemesls, lai mainītu mūsu likumdošanu – 1%.

00331_apt18

18. Kā Jūs domājat, vai starptautiskās organizācijas, tādas kā Pasaules veselības organizācija (WHO), Starptautiskais bērnu fonds UNICEF, Apvienoto nāciju organizācija (ANO) un citas, drīkst pieprasīt Krievijai mainīt likumus, kas attiecas uz ģimeni un bērnību?

Atbildes: Nē, starptautiskām organizācijām nav jāiejaucas Krievijas un citu valstu tradīcijās – 58,1%. Katrā valstī ir savas tradīcijas un dzīves noteikumi, tādēļ dažreiz viņu prasības ir pamatotas, bet dažreiz nē – 36,4%. Jā, tādēļ arī eksistē šīs organizācijas, lai visā pasaulē būtu vienādi likumi – 3,4%.

00331_apt21

21.  Daudzās valstīs likumdošana, kas attiecas uz ģimeni un bērnību, tiek mainīta, tiek pieņemti jauni likumi, bet vecie atcelti. Kā Jūs domājat, kādā veidā Krievijā būtu jāpieņem lēmumi par izmaiņām likumos, kas attiecas uz ģimeni un bērnību?

Atbildes: Tikai pēc referenduma par šiem likumiem – 65,9%. Šos likumus vispār labāk nemainīt – 11,2%. Lai ar šiem likumiem, tāpat kā ar citiem likumiem, labāk nodarbojas parlaments – 11,1%. Šie likumi var tikt mainīti reģionālā un pašvaldību līmenī – 5%. Nedeva atbildi – 6,8%.

00331_apt22

22. Krievijā plānots veikt nozīmīgas izmaiņas likumos, kas attiecas uz ģimeni un bērnību. Vai šai sakarā ir nepieciešams veikt referendumu par šīm izmaiņām?

Atbildes: Jā – 87,2%. Nē – 6,6%. Nedeva atbildi – 6,3%.

Attiecībā uz viendzimuma „laulību” legalizāciju jāatzīmē, ka valstīs, kur šī izvirtība ir legalizēta, tas notika pret iedzīvotāju vairākuma gribu un bez referendumu organizēšanas, kas ir kārtējais uzskatāmais piemērs, ka t.s. „Rietumu vērtības” ir tikai krāšņs sauklis muļķa pūlim, kurš tiek izmantots selektīvi pēc iespējām – ja vairākuma viedoklis sakrīt ar valdošo aprindu plāniem, tad „demokrātiskās” procedūras tiek izmantotas, ja nesakrīt, tad vairākumam tiek spļauts virsū, tā viedoklis ignorēts, bet demokrātiskās procedūras netiek izmantotas (šāda prakse plaši tiek izmantota arī Latvijā).

Valstis, kurās ir legalizētas viendzimuma „laulības”

Argentīna: 22.07.2010 apstiprināja parlaments. Referendums netika veikts, neskatoties uz daudz skaitliskiem iedzīvotāju protestiem.
Beļģija: 13.02.2003 apstiprināja parlaments, pēc tam karalis. Referendums netika veikts
Brazīlija: 14.05.2013 apstiprināja Nacionālā justīcijas padome. Referendums netika veikts. Aptauju dati pretrunīgi.
Dānija:     15.06.2012 apstiprināja parlaments. Referendums netika veikts. Pēc aptauju rezultātiem 75,8% dāņu nebija pret viendzimuma pāru “laulāšanu” baznīcā.
Islande: 27.06.2010 apstiprināja parlaments (vienbalsīgi). Referendums netika veikts.
Spānija: 03.07.2005 apstiprināja parlaments. Referendums netika veikts. Pēc aptauju datiem vairākums esot bijis par.
Kanāda: 20.07.2005 apstiprināja parlaments. Referendums netika veikts. Pēc aptauju datiem 61% bija par.
Nīderlande: 01.04.2001 apstiprināja parlaments. Referendums netika veikts.
Jaunzēlande: 17.04.2013 apstiprināja parlaments. Referendums netika veikts. Aptauju dati pretrunīgi.
Norvēģija: 01.01.2009 apstiprināja parlaments un pēc tam karalis. Referendums netika veikts.
Portugāle: 05.06.2010 apstiprināja parlaments. Referendums netika veikts. Pēc aptauju datiem vairākums bija pret.
Urugvaja: 05.08.2013 apstiprināja parlaments. Referendums netika veikts.
Francija: Apstiprina parlaments, konstitucionālā padome un prezidents. Referendums netika veikts, neskatoties uz vairāk kā miljonu lielām protesta akcijām. Prezidents F.Olands publiski paziņo, ka nepieļaus referendumu par šo jautājumu. Nākamajās pašvaldību vēlēšanās 2014.gadā F.Olanda partija cieš sagrāvi un zaudē varu vairumā pašvaldību.
Zviedrija: 01.05.2009 apstiprina parlaments, kā arī Zviedrijas luterāņu baznīcu asociācija. Referendums netiek veikts, bet pēc 2006.g.aptaujām to atbalsta 71% iedzīvotāju.
DĀR: 01.12.2006 apstiprina parlaments. Referendums netiek veikts.
Federālais apriņķis, Meksika: 04.03.2010 apstiprina štata parlaments. Referendums netiek veikts.
Kintana Ro, Meksika: 2012.g.maijā apstiprina štata parlaments. Referendums netiek veikts.
Anglija un Velsa: 29.03.2014 apstiprina Lielbritānijas parlaments

Viendzimuma „laulību” legalizācija/aizliegšana oficiālajos ASV štatos

Aidaho: 2006.gadā notiek referendums, 63% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Aijova: 03.04.2009 Aijovas augstākā tiesa legalizē viendzimuma „laulības”, referendums netiek veikts.
Alabama: 2006.gadā notiek referendums, 81% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Aļaska: 1998.gadā notiek referendums, 68% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Arizona: 2008.gadā notiek referendums, 56% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Arkanzasa: 2008.gadā notiek referendums, 75% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Vašingtona: 2012.gadā notiek referendums, 54% nobalso par viendzimuma „laulību” legalizēšanu un štats parlaments apstiprina referenduma rezultātus.
Vermonta: 07.04.2009 štata parlaments legalizē viendzimuma „laulības”, referendums netiek veikts.
Virdžīnija: 2006.gadā notiek referendums, 57% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu. 13.02.2014 ASV federālā tiesa ignorē vairākuma viedokli un legalizē viendzimuma „laulības”.
viskonsīnas štats: 2006.gadā notiek referendums, 59% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Havajas: 1998.gadā notiek referendums, 69% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu. 13.11.2013 štata parlaments ignorē referenduma rezultātus un legalizē viendzimuma „laulības”, pamatojoties uz ASV augstākās tiesas lēmumu.
Delavēra: 07.05.2013 štata parlaments legalizē viendzimuma „laulības”, referendums netiek veikts.
Džordžija: 2004.gadā notiek referendums, 73% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Ilinoisas štats: 20.11.2013 štata parlaments legalizē viendzimuma „laulības”, referendums netiek veikts.
Kalifornija: 2008.gadā notiek referendums, 52% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu. 26.11.2013 apelācijas tiesa un ASV augstākā tiesa pasludina aizliegumu par antikonstitucionālu.
Kanzasa: 2005.gadā notiek referendums, 70% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Kentuki: 2004.gadā notiek referendums, 75% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu, kuru ASV augstākā tiesa atzīst par antikonstitucionālu.
Kolorādo: 2006.gadā notiek referendums, 56% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Konektikuta: 10.10.2008 Konektikutas augstākā tiesa legalizē viendzimuma „laulības”, referendums netiek veikts.
Luiziānas štats: 2004.gadā notiek referendums, 78% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Masačūsetsa: 18.11.2013 Masačūsetsas augstākā tiesa legalizē viendzimuma „laulības”, referendums netiek veikts.
Minesota: 2012.gadā notiek referendums, 52% nobalso pret viendzimuma „laulību” aizliegšanu, ko apstiprina štata gubernators un parlaments.
Misisipi: 2004.gadā notiek referendums, 86% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Misūri: 2004.gadā notiek referendums, 71% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Mičigana: 2004.gadā notiek referendums, 59% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu. 20.03.2014 ASV augstākā tiesa atzīst referenduma rezultātus par antikonstitucionāliem un legalizē viendzimuma „laulības”.
Montana: 2004.gadā notiek referendums, 67% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Mena: 2012.gadā notiek referendums, 53% nobalso par viendzimuma „laulību” legalizāciju. Štata parlaments apstiprina referenduma rezultātus.
Merilenda: 2012.gadā notiek referendums, 53% nobalso par viendzimuma „laulību” legalizāciju. Štata parlaments apstiprina referenduma rezultātus.
Nebraska: 2000.gadā notiek referendums, 70% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Nevada: 2002.gadā notiek referendums, 67% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Ņūhempšīra: 03.06.2009 štata parlaments legalizē viendzimuma „laulības”. Referendums netiek rīkots.
Ņūdžersi: 27.09.2009 tiesa legalizē viendzimuma „laulības”. Referendums netiek rīkots.
Ņujorka: 24.06.2010 štata parlaments legalizē viendzimuma „laulības”. Referendums netiek rīkots.
Ņumeksika: 19.12.2013 ASV augstākā tiesa legalizē viendzimuma „laulības”. Referendums netiek rīkots.
Ohaijo: 2004.gadā notiek referendums, 62% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Oklahoma: 2004.gadā notiek referendums, 76% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu. 14.01.2014 federālā tiesa atzīst aizliegumu par antikonstitucionālu.
Kolumbijas apgabals: 18.12.2009 štata parlaments legalizē viendzimuma „laulības”. Referendums netiek rīkots.
Origona: 2004.gadā notiek referendums, 57% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Ziemeļdakota: 2004.gadā notiek referendums, 73% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Ziemeļkarolīna: 2012.gadā notiek referendums, 53% nobalso pret viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Tenesi: 2006.gadā notiek referendums, 80% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Teksasa: 2005.gadā notiek referendums, 76% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu. 13.02.2014 federālā tiesa atzīst referenduma rezultātus par antikonstitucionāliem.
Florida: 2008.gadā notiek referendums, 52% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Dienvidu Dakota: 2006.gadā notiek referendums, 52% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Dienvidkarolīna: 2006.gadā notiek referendums, 78% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu.
Jūta: 2004.gadā notiek referendums, 66% nobalso par viendzimuma „laulību” aizliegšanu. 20.12.2013 federālā tiesa atzīst aizliegumu par antikonstitucionālu.

Avoti:
http://gazeta.eot.su/article/aksio-4-rezultaty
http://gazeta.eot.su/article/otnoshenie-k-legalizacii-gomoseksualizma-i-odnopolyh-brakov
http://gazeta.eot.su/article/otnoshenie-k-pedofilii-i-pedofilam

Informācijas aģentūra
/14.04.2014/

Šis ieraksts tika publicēts Reg.: Latvija. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

6 Responses to Krievija – normālu cilvēku valsts

 1. "Domā ko runā un raksti" saka:

  Kāpēc tieši “Krievija normālu cilvēku valsts”?! Tieši tāpat ir arī Jūsu jau minētajās Brazīlijā, Vašingtonā utt., – ir kādi kas PRET un kādi kas PAR. Tikpat labi var apgalvot ka “ASV ir normālu cilvēku valsts” un tā par jebkuru valsti …
  Vai ar šo rakstu ir jāsaprot, ka Jūs kādu lobējat?

 2. Laslo Tots saka:

  Te neviens, latviešu cēlais domātāj, netiek lobēts! Te ir runa par zemi un tautu, kura nav tik stulba kā latvieši un nemāžojās saskaņā ar Rietumu pederastu un idiotu postmodernistisko ideoloģiju! Lai par to spriestu ar galvu, ir vajadzīga galva un zināšanas, kas notiek pasaulē, bet ne tikai jālasa latviešu mēslu mediji un jāklausās plāngalvji latviešu politikas cūkas, kas ir zagļi un blēži visbiežāk un visu muld par amerikāņu naudu.

 3. rakar saka:

  Normāli cilvēki dzīvo visās valstīs. Nu nevajag izcelt kādu par pārāku. Tas kalpu sindroms ir jāizbeidz. Latvijā, tāpat kā citur, ir cilvēki, kas nav apmierināti ar to, kas notiek, bet viņi nav pie varas un lielākā daļa tajā netīrajā bedrē nemaz negrib līst iekšā (kaut vai prasītos uz masu paņemt :))). Laslo Totam es ieteiktu nekrist fanātisma lamatās – sulīgi, publiski lamāties nenozīmē viedumu, bet prastumu.

  • ip saka:

   Jā, bet Krievijā to ir ievērojami vairāk un viņi ir daudz aktīvāki. Tas ir fakts, apskaties avotu linkus, tur ir apkopotas socialoģisko aptauju dati no citām valstīm un rezultāti nav diez ko iepriecinoši, cilvēku debilizācijas procesi tās ir skāris vairāk. Un pat ja pieņem ka aptaujas kaut kādā mērā ir attiecīgi “piedzītas”, kas tā var būt, tad tas, ka cilvēki neprotestē un neko nedara šais valstīs ir fakts. Izņēmums te ir Francija un iespējams arī Argentīna. Tas kas, rakar, mums pirmkārt ir jābeidz, tas ir šis trulais antikrieviskums un antipadomisms, tas nogalina latviešus, tas nogalina Latviju un tas šo sabiedrību arī piebeigs.

   • rakar saka:

    Tas kas, rakar, mums pirmkārt ir jābeidz, tas ir šis trulais antikrieviskums un antipadomisms, tas nogalina latviešus, tas nogalina Latviju un tas šo sabiedrību arī piebeigs.

    Es nevaru komentēt neko par avotiem, bet augstāk minētajam par naidu es pilnībā piekrītu un arī uzskatu, ka nevienu tautu vai kaut kādu mistisku grupējumu nevar stādīt augstāk par citām tautām (kā tas parasti tiek darīts,lai kurinātu naidu vai mākslīgi paceltu autoritāti). Naids nogalina, sadarbība stiprina – tas gan ir jāsaprot visiem, bet cik maz to saprot. Nu bet arī ar šo uzmanīgāk – pēc kā mēs vērtējam latviešu naidu pret krieviem. Pēc interneta komentāriem? Domāju, ka tur lielākā daļa apmaksātu. Raksti MIL. Bet tad man retorisks jautājums, kam pieder lielākā daļa mēdiju (Latvijā un ne tikai). Līdzīgi ir ar krieviem, bet personīgi no atsevišķiem kadriem es esmu dzirdējis tiešām diezgan lielu ļaunumu (kā saka, dziļu- no sirds). Katram sava uts- to var teikt par cilvēkiem, bet cilvēki ir tautās, valstīs, iekārtās, organizācijās un uz Zemes. Un, ja tā skatāmies, ir arī kāda saujiņa necilvēku, kas dzīvo pēc citiem likumiem 🙂

 4. R saka:

  Vienmēr tomēr licies, ka šeit ievietotie raksti pārsvarā satur puspatiesības, daudzi no tiem ir sajaukti ar klajiem meliem un zaimiem. Marksisms tiek slavināts bez jebkādas kritikas. Jā, komunisms (ja to nedefinē pēc tradicionālas pieejas), iespējams, būtu ideāls sabiedrības modelis, bet nebūt ne tāds, kā to interpretēja Kārlis Markss vai mēģināja realizēt Staļins, izraisot baznīcu grautiņus, ticības apspiešanu, miljoniem nāvju. Kristietībā komunistiskais režīms, iespējams, bija sarkanais pūķis, kas minēts Jāņa Atklāsmes grāmatā. Patiesībā nekāds komunisms (pēc netradicionālas pieejas) nekad arī nav bijis. Tas varētu būtu iespējams varbūt vienīgi tad, ja valdītu altruisti ar kristīgu apziņu. Bet arī tad jāskatās filozofiski, ka ar vardarbību nekad neko nevar panākt.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.