Atbilde „patriotam” par nacismu, fašismu un Ukrainu

00388_war2

Latviešu nacionālista Paula Stelpa atbilde ar antikrieviskumu un proamerikānismu sirgstošam „patriotam”. Jautājums visdrīzāk ir viens no daudzajiem informatīvajiem šāviņiem, ko profesionāli amerikāņu komentatori raida pret tiem nedaudzajiem, kuri nepadodas viņu debilizējošajai propagandai, bet šai atbildē autors „patriotam” atbild kā patriotam. Labi ir arī tā, jo propagandas idiotizētu ļaudis ar līdzīgiem uzskatiem Latvijā, diemžēl, ir pietiekami daudz.

“Patriots” 27.08.2014 jautā: „No rakstiem jūsu mājas lapā izriet, ka pie visiem pasaules grēkiem ir vainīgas ASV un Rietumeiropa, bet Krievija ir „svēta” zeme. Konspirācijas teorijas par ASV kā „dēmonu” valsti arvien parādās un izzūd, bet neviena no tām līdz šim tā arī nav pierādīta. Bet cilvēki ASV un Rietumeiropā arvien kā dzīvojuši tā dzīvo pārtikuši, un lielākajai daļai cilvēku no pārējās pasaules tās ir sapņu zemes jeb latiņa, kas vēl nav sasniegta. Kā jau katrai valstij, arī ASV un Eiropai ir tiesības aizstāvēt savas intereses ne tikai savā, bet arī citās zemēs, ja tās to spēj. Un Rietumi to spēj. Savukārt, ja palūkojamies uz Krieviju, tad aina ir visai bēdīga – Putina diktatūra, opozīcijas (veselīgas kritikas) iznīcināšana, vārda brīvības aizliegšana, cilvēktiesību ierobežošana, oligarhu patvaļa un iedzīvošanās uz tautas rēķina. Pāri tam visam alkoholisms kā tautas dzīvesveids. Kā jūs, kas to analizējat, aprakstāt, acīmredzot – par to arī domājat un interesējaties, varat to neņemt vērā? Kā var neņemt vērā Krievijas notriekto Boeingu? Kā var neņemt vērā provokācijas Odesā? Kā var neņemt vērā Krievijas armijas iebrukumu Ukrainā? Kā var neņemt vērā Krimas okupāciju? Kā var neņemt vērā okupācijas draudus Latvijai un visai Eiropai?”

P.Stelpa atbilde: Lēnām pār tiltu, draugs! (09.09.2014)

Jā, brālīt, Krievija ir iekšējā Garīgā spēka zeme, bet ASV vada noziedzīgu (nacistisku) valstu bandu, kurā diemžēl tagad ir arī Latvija.

Acīmredzot Tu, brālīt, esi ASV propagandas produkts – pārskatījies Latvijas TV un pārklausījies „vienmēr pirmo” radio no Doma laukuma „Eiropas kultūras galvaspilsētā”. Tā jau notiek, ja skaties TV, kurā visas filmas ir par (noziedzību) ASV, visi šovi ir ASV produkti latviešu valodā, kurā viss rada iespaidu, ka ASV ir viss, kas ir pasaulē, ka ar to viss sākas un beidzas. Tā jau notiek, ja klausās radio, kurā rada to pašu ainu un uzstājas ļaudis, kuriem maksā algu tad, ja runā ko Vašingtona liek! Tā jau notiek valstī, kurā angļu valoda ir lielākā cieņā, kā sava dzimtā latviešu valoda! Padomā par to, ja Tu to spēj pārtulkot (pats sev) angliski! Ja ne, met mieru – tāpat nesapratīsi „ko es ar to gribēju teikt”…

Ir skaidrs, ka tu esi cietis NATO informatīvajā karā pret Krieviju. Ir klasiska kontūzijas aina. Neesi spējīgs objektīvi uztvert notiekošo un adekvāti reaģēt. Esi iestrēdzis kaut kur starp realitāti un murgiem. Labi, vedīsim Tevi atpakaļ pie prāta.

1. Pēc bruņotā nacistiskā valsts apvērsuma Ukrainā, Cilvēkam ir tikai trīs iespējas – palikt Godīgam Cilvēkam un ar to atteikties būt nacistam, ar to pašu kļūstot „prokrieviskam” vai pieslieties nacistiem un tad iet šaut „prokrieviskos” Cilvēkus, vai būt par divkājaino bēguli, kurš pakļaujas katram, kas viņam nodrošina jumtu, pārtiku un netraucētu vairošanos. Citas iespējas Ukraina nedod.

2. Uz katru notikumu vienmēr ir trīs nesavienojami skatu punkti. Pirmais ir Godīga Cilvēka skatījums, otrais ir noziedzīga Cilvēka skatījums, un trešais ir divkājaina dzīvnieciņa skatījums. Mums ir jēga runāt tikai par pirmajiem diviem.

Godīgs Cilvēks vienmēr skatīsies notikumu kopumā, to būtībā un virzībā – centīsies saskatīt notikuma dalībnieku nodomus un mērķus. Godīgs Cilvēks vienmēr vērtēs tos no Cilvēka pienākuma pozīcijām. Godīgs Cilvēks vienmēr meklēs visplašāko labumu – to, kas ir labi visiem. Tas uzreiz nodala šaurā – savtīgā labuma meklētājus un tā pārstāvjus noziedzīgā skatījuma pozīcijā.

Noziedzīgs Cilvēks vienmēr pievērsīsies notikuma detaļām, puspatiesībām, un ar noklusējumiem centīsies tās iegrozīt sev izdevīgā skaidrojumā, slēps mērķus un nodomus, melos, locīsies un būtībā centīsies attaisnot noziegumu. Noziedzīgs Cilvēks visur piemeklēs kādu formālu likuma burtu, ar kuru pamatot vai aizslēpt savu noziedzīgo rīcību. Būtībā viņš vienmēr tādā vai citādā veidā ir nozieguma līdzdalībnieks un atbalstītājs. Noziedzīgs Cilvēks vienmēr visā meklēs savu šauro labumu. Noziedznieks vienmēr iedziļināsies detaļās, kurās meklēs savu savtīgo interešu piepildījumu. Visbiežāk zaglis, bēgot no zādzības vietas, klaigās: „Ķeriet zagli!” Noziedzīgs Cilvēks savus noziegumus uzkraus citiem un vislabprātāk – godīgajiem.

Un vēl – bagātie turēsies savrup no nabagiem. Bagātais pabūs ar nabago tikai tik daudz, cik tas viņam neko nemaksā un netraucē pelnīt naudu. Ja bagātajam būs jāizvēlas – atzīt patiesību un ar to zaudēt peļņu, vai, saglabājot peļņu, nostāties blakus netaisnajam, tad bagātais vienmēr saglabās peļņu un paliks ar netaisno.

***

Kā katrā valstī esošie likumi, tā arī starptautisko tiesību normas pastāv ar vienu mērķi – organizēt Cilvēku dzīvi tā, lai viņi katrs atsevišķi un visi kopā varētu dzīvot labāk, nekā bez šiem likumiem un normām. Tas ir, – šajās normās ir ietverta izpratne par to, kas Cilvēkiem nāk par labu. Starptautiskās tiesības atspoguļo tās fundamentālās vērtības, par kurām šīs normas ievērojošas valstis var savstarpēji vienoties, vai piespiest ievērot tās nepieņemošās valstis. Līdz ar to, vienā „maisā” nonāk kā godīgie, tā noziedzīgie un tas, kas „normu” veidā valda savstarpējās valstu attiecībās, izriet no četru lielumu – godīgo, netaisno, vienošanās vai piespiešanas īpatsvara. Tad, kad netaisnie ir vāji, viņi meklē vienošanos ar godīgajiem un slēpjas aiz likuma sargājošās daļas. Tad, kad netaisnie ir stipri, viņi visiem uzspiež savas „Eiropas vērtības” un attiecību modeli.

Pašlaik starptautiskajās attiecībās valda princips, ka „stiprais” sliktais no „vājā” labā pieprasa to, ko pats nemaz netaisās ievērot. Katastrofāli zudis godīgums. Ja „to” dara „stiprais” negodīgais, tad „tas” esot labi, bet, ja to pašu dara vājais godīgais, tad „tas” esot slikti un par to tam pienākas visāda veida sankcijas līdz pat pilnīgai iznīcināšanai. Ir acīmredzams pagrimums starptautisko attiecību kultūrā. Tātad, spēku līdzsvars novirzījies uz noziedzīgo un „stipro” pusi, un attiecībās valda piespiešanas elements. „Stipro” attur tikai cits „stiprais” – iespēja „uzrauties uz kaulainas dūres”. Starptautiskās attiecības tagad veidojas uz spēka varas – uz teroru, kādu pasaulei uzspiež negodīgu valstu – laupītāju alianse.

Ir jāatzīst, ka terorisms ir pacelts valsts dzīves līmenī un NATO valstis ir valstis teroristes. NATO ir teroristu banda.

Ja notikuma izpētē mēs nevaram balstīties uz esošo starptautisko attiecību normām to netaisnīguma dēļ, tad mums ir jāmeklē fundamentālākās vērtības, kuras ievērot savā attiecību veidošanā un to vērtēšanā.

Visfundamentālākā vērtība ir Dzīvība tās labklājības apstākļos. Cilvēkam tā ir Cilvēka dzīvība viņa Cilvēciskās labklājības apstākļos, ko dod visu viņa kultūras dzīves (arī tās materiālo izpausmju) vajadzību apmierināšana. Tā kā šī pamatvērtība ir visam dzīvajam un visiem Cilvēkiem piemītoša, tad tas ir Lielākais Labums, uz kuru orientējas katrs Saprātīgs un Godīgs Cilvēks.

Lielākais labums sabiedrībā un Cilvēcē ir tas, kas nodrošina Dzīvību un Cilvēcisko labklājību iespējami lielākam Cilvēku skaitam iespējami plašākā labumu spektrā. Acīmredzot visi godīgie likumi un normas izriet no šīs fundamentālās vērtības – Lielākā Labuma, un tādā vai citādā veidā darbojas šīs vērtības realizēšanai, bet tie, Cilvēki vai likumi, kuri darbojas pret cilvēcisko labklājību, grauj šo fundamentālo pamatvērtību, bet bez tās beidz pastāvēt jebkuru likumu un darbību vērtība un esamības jēga. Mums pagaidām pietiek ar to, lai vērtētu notikumus pasaulē un Ukrainā kā tās atsevišķā gadījumā, tāpat kā Latvijā, Sīrijā, Lībijā, Venecuēlā, Ķīnā, Vjetnamā, Korejā un vispār jebkurā citā pasaules vietā.

Tātad, Cilvēka dzīvība viņa Cilvēciskās labklājības apstākļos un Lielākā labuma princips ir vienīgais, uz ko MĒS balstāmies savos vērtējumos.

Tie, kuri ieņem tādu pat pozīciju, ir GODĪGI Cilvēki, jo pamatvērtību ievērošana uztur Cilvēka Godu. Tie, kuri ieņem jebkādu citu pozīciju, nav Godīgi Cilvēki, te sīkāk neapspriežot, kāpēc un kādi viņi ir.

No Godīgam Cilvēkam piemītošās šīs pamatvērtības ievērošanas vajadzības izriet visi Cilvēka pienākumi.

Līdz ar to, mēs redzam, ka Godīgi Cilvēki pilda pienākumus un viņiem piemīt vajadzība uzturēt spēkā pamatvērtības. Visi citi tātad ir tie, kuri izvairās no pienākumu pildīšanas un nostājas pret pamatvērtību uzturēšanu vai tās grauj.

Tagad pietiek tikai palūkoties, kuras valstis grauj citu valstu un tautu Cilvēcisko labklājību (kultūras dzīves telpu un izpausmes) un pakļauj briesmām Cilvēku dzīvības, lai spriestu par viņu negodu – noziedzību. Tieši tas pats attiecas arī uz atsevišķiem Cilvēkiem viņu rīcības novērtēšanai.

Katra Cilvēka pienākums ir būt likumpaklausīgam (likums ir vērsts uz lielākā labuma uzturēšanu sabiedrībā), ja vien tas nav pretrunā ar likumā neparedzētiem apstākļiem pamatvērtības uzturēšanai. Cilvēks var atteikties (tas ir jādara) no likuma pildīšanas, ja to prasa pamatvērtības sargāšana. Paņemsim dažus piemērus.

Kuģis. Pasažieru uzvedības noteikumi, kuri paredzēti pasažieru ērtību un drošības garantēšanai, aizliedz tiem pārkāpt kuģa robežas – atrasties ārpus „kuģa teritorijas”. Kāds pasažieris pārkrīt pār bortu, bet kāds cits metas viņam pakaļ, lai viņu glābtu. Ar to otrais pasažieris ir pārkāpis uzvedības noteikumus, bet ir izpildījis augstākas pakāpes pienākumu – glābis Cilvēka dzīvību. Kuģa kārtības noteikumu pārkāpējs ir Godīgs Cilvēks. Ja viņš būtu pakļāvies noteikumiem un ļāvis pirmajam noslīkt, tad viņš būtu noziedzīgs – negodīgs Cilvēks. Ir valstis, kurās par to soda – pret to vēršas ar likuma bardzību – palīdzības nesniegšana ir noziegums.

Cita situācija. Robeža. Ir robežas pārejas kārtība, dokumentu noformēšana tādas kārtības ievērošanai un pārejas vietas. Ir divi kaimiņi – katrs savā pusē robežai. Pirmā kaimiņa mājai uzbrukuši noziedznieki, posta māju, slepkavo iedzīvotājus. Otrs kaimiņš pārkāpj likumā noteikto robežas pārejas kārtību un ar savu mājinieku atbalstu un viņu ieroču spēku iet palīgā savam kaimiņam robežas otrā pusē, ar ko izglābj tos no neizbēgamas nāves. Šie robežu un likumpārkāpēji ir Godīgi Cilvēki, tāpēc, ka ir izpildījuši augstāko Cilvēka pienākumu – glābuši Cilvēku dzīvības un viņu mājas – viņu Cilvēciskās labklājības vietu. Ja otrais kaimiņš paliktu savā robežas pusē un neietu palīgā savam kaimiņam, tad viņš būtu ievērojis robežas pārejas likumus, bet būtu noziedznieks, nepalīdzēdams nelaimē nokļuvušam Cilvēkam. Tāpat bagātais, peļņas dēļ palikdams netaisnā pusē, ar to pašu ir negodīgs – zaudējis godu, un ar savu rīcību atbalstījis netaisnību, kas vienmēr ir noziegums.

Otro kaimiņu par to var saukt pie atbildības kā robežpārkāpēju un piemērot sodu par robežas pārejas likumu neievērošanu, tomēr viņš ir Godīgs Cilvēks un izpildījis savu Cilvēka pienākumu, par ko pelna visu Godīgo Cilvēku cieņu un atzinību.

Visi Godīgie Cilvēki jūt līdzi uzbrukumā cietušajiem, kuru dzīvības ir apdraudētas šajos uzbrukumos, un izsaka atbalstu Varonim, kurš, varēdams palikt savā robežas pusē, drošībā un likuma nepiemeklēts, tomēr, nežēlodams pats savu drošību un dzīvību, pārkāpdams zemākas kārtas šo gadījumu neregulējošu likumu, ir paklausījis augstākam principam – savai Sirdsbalsij, kura viņam atgādina Cilvēka pienākumu un pamatvērtību aizsardzību, ir palīdzējis savam kaimiņam un tā nostiprinājis Pamatvērtību uz Zemes.

Tagad paņemsim konkrētu vietu, laiku un notikumu vēsturē. Spānija. 20.gadsimta 30-tie gadi – 1933.gada 17.jūlijā ģenerālis Franko ar citu nacistu un fašistu valstu atbalstu izdara valsts apvērsumu Spānijā. (Es ceru, ka ASV pakalpiņu propagandas apdauzītais latvietis neteiks, ka bruņots valsts apvērsums, kura rezultātā iet bojā Cilvēki, ir kaut kas apsveicams, un ka viņš atbalsta nacismu un fašismu Eiropā, un šī fašisma un nacisma izplatīšanās, izplatīšana un atbalsts ir apsveicams un veicināms, jo tad viņš pats ir nacists un fašists.)

Līdz 1939.gada 1.aprīlim tur notika pilsoņu karš starp fašistiem un republikas atbalstītājiem – tas ir pilsoņu karš, kurā cīnās divu politisko sistēmu piekritēji, kurā fašisti atbalsta fašistus, bet fašisma pretinieki – republikāņus. Arī toreiz abās pusēs Cilvēki cīnījās „par visu labo”, katrs ar to saprotot pretējo, tieši tāpat kā tagad notiek cīņa pret ļaunuma impēriju, no katras frontes puses rādot vienam uz otru. Godīgajiem negodīgie ir ļaunums, tāpat kā noziedzīgie par ļaunumu sauc Godīgos.

Toreiz fašisti, galvenokārt ar nacistiskās Vācijas tiešu militāru atbalstu uzvarēja republikāņus. Tagad NATO „individuālā kārtā” piegādāšot Ukrainai modernu bruņojumu. Šajā karā, neskatoties uz šķēršļiem un aizliegumiem, uz Spāniju cīnīties pret fašistiem brauca Godīgie Cilvēki no visas pasaules. Arī toreiz republikāņu rindās bija daudz krievu, tāpat kā citu zemju brīvprātīgo [arī latviešu].

Varētu likties, ka tas bija karš starp divu politisko sistēmu piekritējiem, kuru „labumu” vai „ļaunumu” nevar vērtēt objektīvi, bet tikai subjektīvi ar „man patīk”, „man iedeva”, „es piekrītu” vai „nepatīk”, „man atņēma”, „nepiekrītu”, ar „par tiem” vai „pret tiem”, kur pasaules vēstures un Cilvēces priekšā abi ir vienādi, un Cilvēcei ir vienalga, kura no karojošajām pusēm uzvarēs, ka Cilvēcei nekas nemainīsies no republikāņu vai fašistu uzvaras Spānijā.

Tomēr tā nav. Ir objektīva mēraukla un atskaites sistēma, pamats vērtējumam. Uz šo pamatu, atskaites sistēmu un objektīvo mērauklu atsaucās katrs brīvprātīgais, kurš devās cīnīties pret fašismu Spānijā. Fašisms samazina Dzīvības daudzumu uz Zemes. Fašisms atzīst vienas šauras Cilvēku grupas interešu piepildījumu uz citu Cilvēku grupu rēķina, pie tam, atzīst Citu Cilvēku grupu iznīcināšanu fašisma interešu piepildīšanai. Tātad, fašistu interešu piepildīšana pārkāpj Lielākā labuma principu un to ļoti būtiski sašaurina – ierobežo līdz šaurai iedzīvotāju grupai uz visu citu grupu Cilvēciskās labklājības un dzīvības rēķina.

Fašisms darbojas pretēji Lielākajam labumam un noliedz pamatvērtības, tātad, ir noziedzīgs. Katra ideoloģija, kura aicina uzlabot savu labklājību uz Citu Cilvēku labklājības vai dzīvības rēķina, ir noziedzīga. Katrs Cilvēks, kurš atbalsta tādas ideoloģijas izplatīšanu vai uzturēšanu, ir noziedznieks, neatkarīgi no tā, ka viņš nepārkāpj kādu konkrēto valstu likumus, vai to ievērošanas vārdā realizē fašismu un nacismu – sašaurina Lielākā labuma principu līdz vienai grupai uz Citu grupu rēķina.

Tieši šī Lielākā labuma principa ievērošana attiecībās ar citiem Cilvēkiem šo attiecību un savas rīcības vērtēšanai nešaubīgi norāda uz Cilvēka Goda esamību, Godīgu Cilvēku un viņa Sirdī esošu Pamatvērtību. Tieši šī Sirds īpašība – spēja atsaukties Pamatvērtības un Lielākā labuma aizsardzības aicinājumam lika daudziem Godīgiem Cilvēkiem no visas pasaules braukt uz Spāniju un tur cīnīties pret Fašismu, pat neskatoties uz to, ka tādā veidā viņi pārkāpj citus likumus, kādus pieņēma tā laika valdības.

Ja propagandas apdauzītais latvietis būs objektīvs – Godīgs Cilvēks un godīgi atzīs, ka runā no šauras grupas pieredzes, vērtējumu un attieksmes pozīcijām (noliekot malā visus stāstus par piedzīvojumiem, ar kādiem ir sastapies savā vai savas grupas dzīvē), tad viņš atzīs, ka vēsturiski Krievijas impērija, PSRS un Krievijas Federācija savos mērķos vienmēr ir orientējusies un darbībā vadījusies uz Lielākā labuma principu. Protams, ka orientācija uz Lielākā labuma principa ievērošanu prasa pašierobežojumus Cilvēciskās labklājības laukā par labu līdzcilvēkiem, ja ir vērojama starpība tā līmeņos, vai izsauc tādu ierobežojumu pielietošanu sabiedrībā pret tiem, kuri paši tos neuzņemas – nav pietiekami Godīgi Cilvēki. (Godīgs Cilvēks orientējas uz Lielākā labuma principu ievērošanu savā rīcībā un savas rīcības vērtējumā).

Protams, ka tādi ierobežojumi izraisa pretestību no to puses, kuros Godīgums vēl nav pietiekami attīstīts un no noziedzīgo puses. It sevišķi asi pret to cīnās visi tie, kuri, pārkāpjot Lielākā labuma principu un realizējot fašismu, savās rokās ir sagrābuši ievērojamu labklājības apjomu vai ir kādu sevišķu labumu baudītāji uz citu Cilvēku dzīves trūkumā rēķina. Ja mēs paskatīsimies, kas ir Krievijas pretinieki, tad redzēsim, ka tās ir valstis – šo valstu bagātnieki, kuri izlaupa, kolonizē un tur nabadzībā pakļauto zemju iedzīvotājus (arī Latvijā).

Ja mūsu propagandas apdauzītais latvietis būs Godīgs, tad viņš būs spiests atzīt, ka latviešu attieksmi pret Krieviju ir radījusi Lielākā labuma principa nepieņemšana un tie notikumi, kurus ir izraisījusi pretošanās šim principam Latvijā un pasaulē. Latvietis būs spiests atzīt, ka labāk samierināsies ar noziedzīga labuma iegūšanas iespējas ilūziju, nekā pievienosies Lielākā labuma principa uzturēšanai savstarpējās attiecībās. Tik ilgi, kamēr tas būs tā, latvietim nav ko sapņot par Brīvību un Neatkarību.

Tikai Lielāka labuma principa realizēšana dod Brīvības stāvokli un neatkarību prāta darbībā un dvēseles dzīvē. Atgādinu, ka labuma gūšanas Godīgums vai noziedzība nav atkarīga no labuma gūšanas vietā tobrīd darbībā esošajiem likumiem, bet no tā, cik tas ir gūts saskaņā ar Lielāka labuma principa ievērošanu vai pret to.

1.turpinājums (22.09.2014)

Kārtēja samitā Lietuvas prezidente paziņoja, ka Ukraina karojot ar Krieviju visas Gejropas vietā, un tāpēc tai tikšot sniegta militārā palīdzība. Arī Latvijas „ārlietas” ir atzinušas, ka Ukrainai pienāk „atsevišķu Gejropas valstu militārais atbalsts”. Tagad katru dienu Borispoles lidostā nosēžas lidmašīnas, kuras Ukrainā ieved NATO bruņojumu un smago tehniku. Tieši tāpat ierodas NATO valstu algotņi, kurus pārvieto uz „pamiera zonu”. Tātad, ar to pašu „Gejropa” ir atzinusies savā nacismā un tās karastāvokļa fakts ar Krieviju ir atzīts – protams, gēbelsiskā formā – Krievija esot kara stāvoklī ar Gejropu. Protams, kara stāvoklis nekad nevar būt vienpusīgs, tāpēc, ja „Krievija ir”, tad „Gejropa arī ir”. Pie tam šajā prezidentes paziņojumā gan izpalika teikums par to, kurš šo karu ir uzsācis, atstājot brīvu vietu propagandai un propagandas apdauzītajiem izdarīt secinājumus katram savas kontūzijas smaguma pakāpē.

Reāli domājošie visu skata notikumu secības kontekstā, tāpēc viņi šo paziņojumu patreizējā notikumu kontekstā uztver kā piespiedu soli, jo tūlīt sakarā ar „Gejropas sakāvi” Ukrainas frontēs nāksies paskaidrot Gejropas valstu – tai skaitā Polijas armijas kontingenta klātbūtni Doņeckas lidostā un Doņeckas apšaudi. Poļi apšauda Doņecku – tas taču kaut kā ir jāpaskaidro – tāpēc ir jālegalizē sava karaspēka klātbūtne Ukrainā. Vēlāk, kad tiks izķerti arī citi, kuri nevarēs vienoties par klusēšanu (izskatās, ka „dažiem” tas laikam ir izdevies) tad viņiem būs vajadzīgs izskaidrojums, ko viņi tur darīja, jo līdz šim taču Krievija esot iebrukusi, tas ir – Ukrainā esot krievu karaspēks, bet citu neesot, un ko tad tur dara „neesošais” Gejropas valstu karaspēks? (Ir ziņas par Kolomoiska sakariem ar poļiem un teritoriālu atlīdzību Polijai par piedalīšanos karā Ukrainā.)

Tāpēc „Gejropa dodas palīgā”. Tātad – Gejropa karo ar Krieviju. Tātad – ir fronte, karojošās puses un notikumu attīstības gaita – vēsture, kura runā pati par sevi bez propagandas piemaisījuma.

Kur ir fronte? Fronte ir diplomātijā, radio, TV, presē, ekonomikā, politikā un Ukrainā. Abās frontes pusēs karo arī brīvprātīgie no visas Eiropas. Fašistu atliekas palīdz fašistiem, antifašistu pēcteči – fašisma pretiniekiem. Nacisms tagad ir ietērpies „Gejropas vērtību” spalvās.

Ukraina ir valsts, kurā tās likumdošanas orgānā Radā nu jau atklāti skan aicinājumi – „politiskie pretinieki ir jānošauj!” Tā ir valsts, kurā ir noticis bruņots nacistisks apvērsums un pie varas ir nacistiska banda.

Tā ir valsts, kuras galvaspilsētas centru rotā nacistiski lozungi, nacistu sveiciens, un kurā ir legalizēti nacistiskie simboli. Tās „nacionālās gvardes” vienības un oligarhu algotajos bataljonos atklāti nēsā hitleriešu kāškrustu un SS karaspēka zīmotnes. Tas ir TAS, ko atbalsta Gejropa – tās nacistiskā elite un visi tie, kuri iestājas pret Krieviju vērstā propagandas karā. Fronte ir tur, kur nacisti atbalsta nacismu Ukrainā, bet Godīgie nostājas pret nacismu un fašismu, lai kur tas parādītos.

Ukraina ir valsts, kurā fiziski iznīcina politiskos pretiniekus. Fronte ir tur, kur nacisti apkaro savus ekonomiskos konkurentus, politiskos un idejiskos pretiniekus. Fronte ir tur, kur noziedzīgi režīmi apkaro Godīgus Cilvēkus.

Kas ir karojošās puses? Kurš ir agresors? Ko rāda vēsture?

Viena karojošā puse ir „Gejropa” – pasaule, kas uzdodas par Eiropu. Tās ir valstis, kurās homoseksuālisms ir norma un normalitātes mērinstruments. Tās ir valstis, kuras savu homoseksualitāti uzspiež visai pasaulei, tās uzskata, ka viņu sūtība ir homoseksuālisma, ko viņas saista ar demokrātiju, izplatīšana. Tās ir valstis, kurās visādos veidos aktīvi apkaro ģimeni, posta Godīgu Cilvēku savstarpējās attiecības laulībā, bērnus nostāda pret vecākiem un vecākiem atņem jebkuru iespēju audzināt savus bērnus. Tās ir valstis, kurās perversija tiek uzspiesta ar likumu, ko tās sauc par demokrātisku izvēli un Gejropas vērtībām.

Ģimene veido personību. Ģimenes likvidēšana likvidē personības attīstību. Tādā kārtā, runājot par personības brīvību, personība kā tāda tiek likvidēta. Tās vietā tiek veidota bezpersoniska manipulējama masa.

Tās ir valstis, kuras ir vedušas koloniālu politiku, kolonizējušas un izlaupījušas katru teritoriju, kuru ir atradušas. Šīs valstis par savu teritoriju ir pasludinājušas katru zemi, kuras esamību ir atradušas – „atklājušas”, neskatoties uz to, ka tajās jau dzīvoja Cilvēki un tiem visiem bija sava dzīve, sabiedrība un ekonomika.

Šo „Gejropu” tagad vada ASV. Tā ir valsts, kura ziedoja 3000 Cilvēkus savos dvīņu torņos, kurus pati uzspridzināja, lai varētu okupēt (ar Latvijas dalību) Afganistānu, no kuras tagad ar kaunu ir jāizvācas. Tā ir valsts, kura rādīja „briesmīgu indīgu vielu” pudelītes, lai pamatotu savu iebrukumu Irākā. Irāku sagrāva. Tur kopš amerikāņu iebrukuma ir gājuši bojā jau vairāk kā 1 000 000 Cilvēku, bet nekādus „briesmīgus ieročus” tur tā arī neatrada. Naftu gan tagad no turienes pumpē.

ASV darbības rezultātā (Irākas, Lībijas iznīcināšana, ASV algotņu karš Sīrijā) tur tagad ir izveidojies ārkārtīgi agresīvs vahabītu režīms, pret kuru ASV atkal pulcē kārtējo koalīciju. ASV nāk ar karu, sēj karu, lai vēlāk šo karu izvērstu vēl plašāk. ASV pasaulē nav ienesusi neko pozitīvu. ASV izlaupa pasauli (dolāra uzspiešana) un karo visā pasaulē ar pašas radītiem „ienaidniekiem”. ASV ir izveidojusi kara un laupīšanas ekonomikas piramīdu.

Tās ir valstis, kuras iznīcināja Lībiju. Tās ir valstis, kuras par normu uzskata organizēt algotņu iebrukumu Sīrijā ar mērķi gāzt leģitīmo valsts valdību un nogalināt valsts galvu. Šo valstu uzturētajā karā Sīrijā jau ir gājuši bojā desmitiem tūkstošu Cilvēku. Pie tam, šo valstu elites nemaz neslēpj savus mērķus un darbības. Tās ir valstis, kuras terorizē visus, kuri tām nevar pretoties. Tās ir valstis, kuras iznīcina katru tautu, valsti un valdību, kura tām nepatīk. Tās ir valstis, kuras atstāj aiz sevis sagrautas pilsētas, tuksnesi un bruņotas bandas, kas apdraud nu jau katru Cilvēku arī Eiropā – painteresējieties, kas notiek Lībijā, Sīrijā un Irākā – kas tur ASV un Gejropas iebrukumu rezultātā tagad notiek! Tātad frontes vienā pusē ir valstu grupa, kura uzbrūk, sagrauj un izlaupa, aiz sevis atstājot tikai iznīcību. Tās ir valstis, kuru labklājība balstās uz citu zemju izlaupīšanu un tautu paverdzināšanu. Tās ir pārtikušas tikai tāpēc, ka laupa.

Turpat ir Ukrainā varu sagrābušās benderiešu – nacistu bandas un viņu neremdināmās alkas atriebties visiem krieviem par fašistiskās Vācijas sakāvi 2.Pasaules karā, tāpat tur ir divi lieli oligarhi – Kolomoiskis un Porošenko, kuri uz šo notikumu fona pārdala – izlaupa tos īpašumus, kādi vēl ir Ukrainā, lai par lētu naudu tos pārdotu valstīm – laupītājām, un pirmām kārtām jau Vācijai un ASV. Viņiem apkārt danco sīkāku oligarhu, pielīdēju, iznireļu un homoseksuāļu šaika, un viņu radītās fašistiskās „nacionālās gvardes” triecienvienības no „labā sektora”.

Frontes otrā pusē ir visa pasaule – visi tie, kuri nav ASV valdošajām aprindām piederoši un tiek uzskatīti par laupīšanai izmantojamo teritoriju. No turienes tiek pieaicināti un pēc izmantošanas tur atpakaļ izmesti kādubrīd bijušie ASV sabiedrotie. Frontes otrā pusē ir visas Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas valstis, tās konkurenti „Gejropā” („sabiedrotie”) un galvenokārt Krievija kā Gara Spēka un vadošā Sirdszeme (pēc Kisindžera doktrīnas klasifikācijas).

Kopš „perestroikas”, kas bija ASV vadīta un Gorbačova izpildīta plānveidīga PSRS sagrāve, Krievija ir zaudējusi savu neatkarību un ir tiešā ASV kontrolē, kuru tā realizē caur saviem ielikteņiem visos valsts pārvaldes līmeņos un struktūrās. Pat jaunajā Krievijas konstitūcijā ir ieliktas Krieviju paverdzinošas normas. To Jeļcina laikos rakstīja ASV emisāru vadībā. Krievija katru gadu maksā ASV milzīgu „pakļautās zemes” nodevu. Krievijas naftas nauda glabājas ASV bankās kā tā saucamais „stabilizācijas fonds”, kas patiesībā ir neatgūstama nodeva ASV. Tas patiešām stabilizē ASV ekonomiku un izlaupa Krieviju. ASV ielikteņu „5.kolonna” savā darbībā ir atbildīga par to bēdīgo stāvokli, kādā tagad ir Krievija. Šī „5.kolonna” veido valsts iekšējo politiku un ekonomiku, izlaupa Krieviju – izved miljardiem dolāru uz ārvalstu un pirmām kārtām ASV bankām. Bet ārpolitikā viņu intrigas ieved Krieviju neizdevīgās pozīcijās.

Kamēr Krievija bija pilnīgi paklausīga (Jeļcina laikos), to lika mierā starptautisko attiecību jomā, bet tai bija jāpiekrīt veselai rindai pazemojošu, atbruņojošu un ekonomiku bremzējošu programmu ieviešanai Krievijā. Taču cīņa par neatkarību nekad nav beigusies, un pieaugot Krievijas pretestībai un izaugsmei, saasinās attiecības kā starptautiskajā telpā, tā arī cīņa ar „5.kolonnu”. Bieži vien tas, ko pieraksta Krievijai, ir ASV „5.kolonnas” saspēle ar saviem saimniekiem ASV.

Visu laiku stāsta, ka Putins esot diktators, bet patiesībā viņš ir atkarīgs no „5.kolonnas” praktiski visos jautājumos. Nesen bija gadījums, kad viņa preses konferenci neparādīja TV tāpēc, ka tajā izskanēja ASV pilnīgi nepieņemamas domas, kuru publiska izteikšana varētu ietekmēt sabiedriskos procesus Krievijā – pacelt Cilvēkus neatkarības atgūšanai. Krievijā darbojas Nacionālās Atbrīvošanās Kustība, kuras vadītājs ir Putins. Šī kustība veic akcijas un rīkojas cīņā ar ASV „5.kolonnu”, bet nekur (izņemot pašas mājas lapas) Krievijā neviens TV vai radio kanāls to neatspoguļo. Prese, radio un TV to noklusē! Krievijas „masu informācijas” sistēmu pārvalda 5.kolonna. Te nu jums ir Putina „visvarenība”!

Tomēr cīņā ar ASV ielikteņiem ir gūti tik lieli panākumi, ka ASV to jau uzskata par „dumpi uz kuģa”, un tagad ASV ir nolēmušas Krieviju iznīcināt kā valsti, kā dēļ ir sākusi to apkarot visiem līdzekļiem un cer to ievilkt atklātā karā (ar Ukrainu sākumā), tāpēc cenšas to izlikt par „slikto” valsti un agresoru, lai varētu ar to attaisnot savu agresiju un graujošo darbību pret to. NATO propagandisti nemitīgi skandina par „Ukrainas un Krievijas konfliktu”, kaut gan tāda nav. Ir NATO izprovocēts pilsoņu karš Ukrainā, ko noliedz propagandisti. ASV ir nolēmušas veikt akciju Krievijas ekonomikas sagraušanai.

Brēka par Krievijas agresiju, tankiem Ukrainā un boinga notriekšanu vienmēr ir pirms samitiem, kuros apspriež sankciju ieviešanu. ASV domāja, ka varēs atstāt Krieviju pakļautās izlaupāmās teritorijas (kolonijas) stāvoklī, bet tagad, kad tā, neskatoties uz valsts pārvaldes struktūras, objektu un cilvēku apziņas totālo piespiedu amerikanizāciju, tomēr atgūst neatkarību, ASV saprot, ka tādu to noturēt savā pakļautībā nevarēs, un tāpēc ir pieņemts lēmums dumpīgo Krieviju iznīcināt, uz ko ir orientēti visi ASV šakāļi un hiēnas visā tās nacistiskās alianses valstu bandā. Sankciju process tiek turpināts pat neskatoties uz „pamiera stāvokli” Ukrainā. Tāpēc ir skaidrs, ka „Ukraina” ir tikai iegansts Krievijas ekonomiskās dzīves bremzēšanai, kura tiktu izdarīta ar jebkuru citu iemeslu jebkuros citos apstākļos.

Neaizmirstiet, brālīt, ka Maidana pēdējie lozungi un ukraiņu nacistu politiskie mērķi ir pārcelt Maidanu uz Maskavu un apsist visus „moskaļus” visā pasaulē! Uz to ir vērsta visa Ukrainas (ASV) darbība attiecībās ar Krieviju un šajā toņkārtā jāapskata visi notikumi Ukrainā, Donbasā un Krievijā.

Tie, kas virza notikumus Ukrainā, tur notiekošo uzskata par ceļu, kā to visu pārcelt uz Krievijas teritoriju, tāpēc tiek izvērsta tāda propaganda un Donbasā notiekošās zvērības, ar kuru palīdzību cer destabilizēt stāvokli Krievijā.

Tie, kuri nezin, nesaprot un nepieņem šo notikumu virzību un gaitu, tie nekad nesapratīs Ukrainā, Donbasā, Krimā, Krievijā un pasaulē notiekošo. Tāpēc tagad pie vēstures.

* Otrā Pasaules kara beigās ASV kopā ar bēgļiem pieņem un pie sevis uzglabā ukraiņu nacismu – benderiešus. ASV atbalsta – uztur ukraiņu nacionāli nacistiskās organizācijas un virza to darbību pret PSRS un visu antifašistisko – tāpēc arī krievisko, kā nacistiskās Vācijas uzvarētāju. ASV izmanto jebkuru opozicionāru kustību, kura iestājas pret Gara spēka Sirdszemi.
* Pēc PSRS sagrāves ASV reintegrē nacismu Ukrainā, ar ko „apaugļo” Ukrainā „savu laiku” gaidošo neiznīcināto benderiešu maskēto pagrīdi. Visu „izglītības” un propagandas mašīnu, radio, TV un preses orgānu vadību un personālu orientē uz naida kurināšanu pret Krieviju un nacisma restaurāciju Ukrainā, uz atklātu fašistiskas morāles un nacistiskas ideoloģijas ieaudzināšanu ukraiņu bērnos un jauniešos (Ukrainā viss kā Latvijā).
* ASV Ukrainā izveidoja nacisma perēkli Eiropā.
* ASV atbalstīja un korumpēja ukraiņu oligarhātu.
* ASV visādi sekmēja ukraiņu tautas nonākšanu oligarhu verdzībā.
* Oligarhi ar ASV atbalstu Ukrainā sarīkoja „oranžo revolūciju”.
* Oligarhi ar ASV un „Gejropas” atbalstu noveda Ukrainu līdz stāvoklim, kad tajā pie varas nāk nacisms.
* ASV un „Gejropa” Ukrainā restaurē nacismu kā triecienspēku karā ar Krieviju.
* „Gejropa” cenšas uzspiest Ukrainai asociācijas līgumu ar ES. Šis līgums paredz pilnīgu Ukrainas ekonomikas sagrāvi un kolonizēšanu. Šā gada pavasarī, kad Janukovičs atsakās to parakstīt, ASV un „Gejropa” ar vietējo oligarhu aktīvu atbalstu izprovocē Maidanu – masu nekārtības Kijevas centrā. Uz turieni intensīvi braukā „Gejropas” valstu līderi un aicina kāpināt cīņu „pret” – visu ko – ko nu katrs grib gāzt. Galvenais – tiek kāpināta agresija.
* Ar aktīvu ASV iejaukšanos tiek bremzēta valsts kārtības sargāšanas dienestu darbība. ASV pati aktīvi finansē Maidanu, bet jau pēc būtības – nacistu dumpi un uz to piespiež arī oligarhātu.
* Ar aktīvu „Gejrosavienības”, bet it sevišķi Polijas, Latvijas un Lietuvas iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās „Gejromaidans” tiek pārveidots par nacistisku un šovinistisku – pretkrievisku spēku apvienības propagandas un darbības centru. Tur Gejrosavienības un ASV piesegā pulcējas, legalizējas un bruņojas benderieši – ukraiņu nacisti.
* Beidzot ASV tieša spiediena uz valdību apstākļos un vadībā (ASV, „Gejropa” un benderieši uzstājas kopējā frontē) notiek nacistisks apvērsums – ASV sagrābj Ukrainu, ko pārvalda vāji maskētā veidā.
* Maidana vadības organizēti snaiperi apšauj kā savējos, tā kārtības sargus – „Berkuta” darbiniekus.
* Varu Kijevā sagrābj nacisti.
* Ukrainu tiešā ceļā sāk vadīt valsts drošības komitejā dislocētie ASV darbinieki.
Jau Maidana laikā Ukrainā ieved Čeinijam piederošās privātās armijas daļas un algotņus no „Gejropas”.
* Notiek aktīva nacionālfašistisku kaujas vienību – „nacionālās gvardes” formēšana un apbruņošana.
* Ukraina tiek sadalīta ASV, Vācijas, Porošenko un Kolomoiska „ietekmes” zonās. Sākas Cilvēku slepkavošana un vajāšana pēc nacionālās piederības un politiskās pārliecības.
* Krimā organizējas referendums, kura rezultātā Krima atkalapvienojas ar Krieviju.
* Vienlaicīgi ar to visu „Gejropā” notiek pretkrieviskās propagandas kāpināšana un Krievijas „nozīmēšana” par vainīgo visā un visur.
* Saasinās Krievijas nomelnošana starptautiskajā telpā, kas pāraug diplomātiskajā, ekonomiskajā karā un bruņota kara provocēšanā ar Krieviju.
* Odesā notiek iepriekšizplānota masu slepkavība, kurā nacisti un nacionālfašisti kolektīvi un organizēti slepkavo – dzīvus sadedzina politiskos pretiniekus – Ukrainas federalizācijas piekritējus.
* Oligarhe Timošenko aicina iznīcināt visus „moskaļus” visā Ukrainā – „apšaut krievus ar atomieročiem”.
* Oligarhs Kolomoiskis izsludina naudas balvu 10 000 $ par katra noslepkavota „moskaļa” galvu.
* Ukrainas dienvidaustrumu teritoriju iedzīvotāji savās dzīves vietās sāk pašaizsardzības pasākumus (formē zemessardzi, veido nocietinājumus un pašpārvaldi) pret nacistu triecienvienību iebrukumu. Porošenko šos Ukrainas iedzīvotājus pieskaita zemcilvēkiem (nelīdzcilvēkiem) un teroristiem, un izsludina „pretterorisma operāciju”.
* ASV ģenerāļa Ki Rendi Alena un viņam pakļauto virsnieku vadībā sākas nacistiskās „nacionālās gvardes” vienību un armijas daļu uzbrukumi šo rajonu iedzīvotājiem, pilsētu un apdzīvoto vietu iznīcināšana, Cilvēku slepkavošana un padzīšana no viņu dzīves vietām.
* Brīvprātīgo vienībās par atalgojumu cīnās algotņi – Kijeva ukraiņiem maksā par „moskaļu” slepkavošanu.
* Brīvprātīgo bataljonos pieņem karam ar „moskaļiem” gatavos kriminālnoziedzniekus, kurus tā dēļ izlaiž no cietumiem.
* Sākas frontes tūrisms – uz karadarbības zonu brauc „ukraiņi”, lai „ģimenes lokā” par noteiktu samaksu izšautu no tanka, lielgabala vai mīnmetēja uz „moskaļu” pilsētu vai ciematu. Apdzīvoto vietu sagrāve tiek pārvērsta par izklaidi.
* Kijevas nacistiem pievienojas „gejropiešu” armijas daļas un algotņi.
* Ieņemtajās teritorijās nošaujamos meklē pēc vēlēšanu sarakstiem.
* Šobrīd ir nogalināti un padzīti no savām dzīves vietām bēgļu gaitās vairāk kā 1 000 000 Cilvēku. Biezi apdzīvotā teritorijā un pret pilsētu kvartāliem, slimnīcām, skolām un rūpniecības uzņēmumiem, kuros nav nekādu zemessardzes objektu, tiek pielietota smagā artilērija, aviācija un konvencionāli aizliegti ieroči – kasešu un fosfora bumbas. Okupētajās teritorijās notiek mierīgo iedzīvotāju terorizēšana. Akcijas mērķis ir izspiest „moskaļus” no dzīves vietām (etniskā tīrīšana), izprovocēt Krieviju, parādīt tās valdības vājumu un sākt karu pret Krieviju.
* Donbasa zemessardzei dodas palīgā brīvprātīgie no Krievijas un Eiropas valstīm, arī Latvijas(!).
* Porošenko paraksta asociācijas līgumu ar ES, pēc kā noteikumiem restitūcijas kārtā Ukraina zaudē tiesības uz Krimu
* Kad ASV – „Gejropas” – Kijevas bandas iecerētais „zibens karš” neizdodas un parādās soda vienību militārais un galvenokārt morālais vājums, Porošenko piesola pārsteigumu.
* Kijevas banda notriec boingu (to izdara triecienlidmašīna SU-25 Kolomoiskim paklausīgo aviodispečeru vadībā), bet „Gejropa” un ASV to bez jebkādas izmeklēšanas uzkrauj Krievijai.
* Krievija piedraud ar visu materiālu publicēšanu par boinga notriekšanas apstākļiem, komandieriem un izpildītājiem. Krievijas apmelošanas kampaņa (izņemot atsevišķu „mikrofona varoņu” izteikumus) tūlīt beidzas.
* Kad vienā nedēļā nošauj 10 soda ekspedīciju vadošos ASV virsniekus un smagi ievaino ģenerāli Ki Rendi Alenu, ASV paziņo, ka ukraiņu nacisti esot gatavi pamieram Ukrainā.
* Tiek pārtraukta karaspēka vadība un apgāde. Pēc ASV vadības rīkojuma virsnieki pamet savas armijas daļas likteņa ziņā.
* Sākas aktīvi zemessardzes uzbrukumi, nacistu sakāves un apvainojumi Krievijai par tās „karaspēka iebrukumu” Ukrainā, ar ko izskaidro zemessardzes straujos kara panākumus.
* Porošenko piedraud ar soda vienības taktikas „pārformatēšanu”.
* Donbasā tiek noslēgts pamiers, kura noslēgšanas laikā Obama visiem spēkiem cenšas ievirzīt Krieviju par karojošo pusi.
* NATO valstis apsola „individuālu” militāru palīdzību.
* Nacisti pamiera laikā pārgrupē karaspēku un pievelk frontes līnijai lielas smagās tehnikas kolonnas.
* Notiek ārvalstu armiju iesaistīšanās karā Donbasā legalizācija.
* Nacisti palaiž „pīli” – Krievija taisoties pielietot atomieročus (?)
* Kolomoiskis piedraud uzspridzināt Dņeprogesu un atomelektrostacijas.
* Nacisti tiek silti uzņemti NATO samitā.
* Nacisti paziņo, ka NATO valstis sniegs tiem militāru atbalstu. NATO valstis to noliedz.
* Nacgvarde apšauda Doņecku un zemessardzes pozīcijas. Nacgvarde un ārzemju algotņi pielieto aizliegtos fosfora ieročus.
* Doņeckā piederīgie saņem nacistu sūtītās paciņas ar gūstā saņemto piederīgo galvām.
* Luganskā nav ūdens. Nemaz!
* Naciķu centrālā banka Ukrainā paziņojusi, ka tā vairs nevar uzturēt stabilu grivnu!
* NATO valstis ieročus tomēr piegādā.
* Latvijas uzplečotie paziņo, ka Ukrainā bojā gājušie stiprinot drošību Latvijā. (Jo vairāk tur – jo drošāk te?!)
* ES paziņo, ka Ukrainas, ES un Krievijas sarunās uz 15 mēnešiem tiek atlikta asociācijas līguma darbība, ka ES atzīst Krievijas pozīcijas pamatotību un Ukraina nav spējīga tik straujām pārmaiņām. Tas nozīmē, ka situācija atgriežas pie tā paša stāvokļa un argumentiem, kad Janukovičs neparakstīja asociācijas līgumu. Tātad Janukovičam bija taisnība!

Tad par ko tas viss – Maidans, asinis un ciešanas? Tagad pats lielais maidanists un Ukrainas maidanizētājs Jaceņuks paziņo, ka Ukraina nav gatava tādām attiecībām ar Gejropu un tai ir vajadzīgs pārkārtošanās laiks (tāda bija Janukoviča pozīcija). Arī ES paziņo, ka Ukrainai jānostiprina ekonomiskās attiecības ar Krieviju, ka ES nevar Ukrainai sniegt tādu ekonomisko atbalstu, ka tai nav vajadzīga tāda pagrimusi Ukraina, ka tā netaisās tajā ieguldīt savu kapitālu.

Tātad Maidanu sarīkoja tikai tāpēc, lai izveidotu un faktiski legalizētu Krievijai naidīgu nacistisku režīmu, to apbruņotu ar NATO ieročiem un virzītu karadarbībā pret Krieviju. Maidans bija vajadzīgs Gejropai, lai tā caur nacismu Ukrainā varētu atklāt pati savu nacistisko seju.

***

3. Tas, kas notiek pasaulē, brālīt, ir viens, bet tas, ko tev par to stāsta vai patur noslēpumā, ir pavisam cits. Tas, ko tev stāsta par notikumiem Ukrainā, ir Maidana klaču līmenī. Arī visi tie maidanizētie Ukrainā un Ukrainas televīziju saskatījušies, ir propagandas apdauzīti un tikpat tālu no īstenības, kā tu te Latvijā sēžot un par to spriedelējot. Tur viņiem (tāpat kā te Latvijā) katru dienu no rīta līdz vakaram bāž galvā pilnīgus murgus un melīgus safabricējumus. Viņi patiešām tic, ka Ukrainā ir iebrucis Krievijas karaspēks. Ukrainas internets ir pilns ar melīgiem viltojumiem un izdomājumiem. Citur nofilmēto uzdod par skatiem no Donbasā notiekošā. Ukrainas runasvīri izplata melīgus paziņojumus.

Par katru notikumu vienmēr ir divi pretrunīgi ziņojumi pat vienā informācijas sistēmā. Kad pēc ASV un Izraēlas pieprasījuma paklausīgajā Krievijā tika organizēta lidmašīnas TU-154 katastrofa Petrozavodskā, par to Krievijā bija diametrāli pretēja informācija. Vieni stāstīja, ka tā nogāzusies vakara tumsā, bet otri, ka no rīta miglā. Šīs lidmašīnas katastrofa tika noorganizēta, lai nogalinātu vadošu Irānas atomfiziķi, kurš lidoja ar šo reisu. Notikumu attīstības loģiku – jaunas lidmašīnas nomaiņu pret vecu TU-154, izlidošanas novilcināšanu līdz tumsai, ekipāžas nomaiņu pret citu, nesagatavotu, nosēšanās skrejceļa uguņu pēkšņo nodzišanu nolaišanās laikā un „nejaušo” lidojuma korekcijas datu neizsniegšanu (augstuma korekcija uz 600 metriem) var saprast tad, ja zin, ka tas notika laikā, kad Izraēlas un ASV specdienesti nolūkā bremzēt Irānas kodoldegvielas programmu īsā laikā nogalināja Irānas vadošos atomfiziķus – 11 Cilvēkus, un viens no viņiem lidoja šajā lidmašīnā!

Kad pēc ASV rīkojuma Kijevas nacisti nogāza boingu Ukrainā, tad bez kādas izmeklēšanas un apstākļu noskaidrošanas Porošenko un avīzes vainu tūlīt caur „zemessardzes darbībām” uzvēla Krievijai, bet pēc tam, kad Krievija piedraudēja publicēt visus viņas rīcībā esošos materiālus, kas atklātu visu par katru, lielā riešana (izņemot dažus sīkaļas, līdz kuriem viņu sīkuma dēļ pavēle nenonāca) tūlīt apklusa un nu jau neviens „valstsvīrs” par to vairs nerunā. Par to „rej mazie sunīši”. Tagad tiek paziņots, ka nekad netikšot publicēti pilotu sarunu ieraksti un (iespējams) nākamgad tikšot pabeigta izmeklēšana un apstākļu noskaidrošana, par ko tikšot publiskoti tehniskie fakti, bet ne slēdzieni. Tad, kad visi, arī tu, brālīt, rēja uz Krieviju, tad visiem viss bija skaidrs!

„Skaidrs” tas, kas tagad „prasa” vairāk kā gadu ilgu izmeklēšanu?! „Skaidrs” tas, ko tagad visiem spēkiem grib noslēpt? Skaidrs taču, ka vainīgos „atrast” negrib!

Turpinājums sekos… te: http://philos.lv/default_philos_menu.html

Avoti:
http://philos.lv/Lenam.html
http://philos.lv/Lenam_1.html

Informācijas aģentūra
/24.09.2014/

Šis ieraksts tika publicēts Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

25 Responses to Atbilde „patriotam” par nacismu, fašismu un Ukrainu

 1. Arturs Priedītis saka:

  Latvija un latvieši beidzot var būt laimīgi, jo beidzot arī pie mums ir viens kārtīgs smadzeņu centrs, kura galvenā misija ir veidot (lasiet – skalot) latviešu smadzeņu saturu atbilstoši amerikāņu interesēm. Praktiski tas nozīmē, ka notikumi tiek “zinātniski” skaidroti (lasiet – zombēti) saskaņā ar amerikāņu pasūtījumu apmelot Krieviju un krievus. Citu uzdevumu nav. Uzdevums ir tikai viens – rusofobijas nostiprināšana latviešu smadzenēs. Latvijas un latviešu amerikāniski kārtīgais smadzeņu centrs saucas Austrumeiropas politikas pētījumu centrs. Šodien “delfos” ir ievietots šī centra darbinieka Māra Cepurīša traktāts “Latvija Krievijas maigās varas glāstos (lasīt – spīlēs)”. Par to, ko vēsta traktāta saturs, nav vērts stāstīt. Tas ir pats par sevi saprotams, ka tiek kritizēta Krievijas informatīvā darbība pret nabaga Latviju un nabaga latviešiem. Vēlos tikai piebilst, ka “delfos” ir ievietota arī traktāta autora fotogrāfija. Tajā ir redzama latviski inteliģenta puiša seja ar melnu “ciķelbārdiņu”, neviltīgi godīgu melno acu skatījumu un melnu auskaru tikai vienā ausī – kreisajā ausī. Tas ir interesanti un noteikti arī latviski zinātniski: zinātnieks ar auskaru. Esmu pārliecināts, ka mums drīz būs “zinātnieki” arī ar riņķi degunā kā buļļiem, ar tetovētu seju, “zāģveidīgo” frizūru (piedodiet, tai noteikti ir kāds speciāls nosaukums, kuru nezinu) u.tml. Esmu pārliecināts, ka Stradiņa kungs noteikti šos buļļus aicinās iesvētīt akadēmiķos, lai kārtējo reizi palaizītu amerikāņu dibenus. Mūsu servilisma klasiķim vajadzētu pievērst lielāku vērību minētajam smadzeņu centram, jo te ir rodāma lieliska izdevība verdziskā līšanā palaisīt ne tikai amerikāņu, bet arī vietējās varas kliķes dibenus.

 2. Arturs Priedītis saka:

  Stradiņš, protams, nav vienīgais visu varu laizītājs. Varbūt viens no centīgākajiem un
  panākumiem bagātākajiem, iemantojot attiecīgu izkalpīga verga ķermeņa konstitūciju. Latvijā
  dedzīgs laizītājs vienmēr ir bijis Leo Dribins, kurš arī skaitās zinātnieks. Tas ir ļoti izmanīgs tips.
  Var pat izlikties draugu, kolēģi neredzam, ja varai ir kaut kādas pretenzijas pret attiecīgo cilvēku.
  Tas ir tips, kas var “pārdot” māti, tēvu, ja vajadzīgs. Saprotams, laizīšanas “komplekss” ir tieši
  pakārtots laizītāju intelektuālajam un profesionālajam potenciālam. Laizītāji ir ļoti pelēki cilvēki.
  Cilvēki bez jeb kādas idejiskās patstāvības un radošā talanta. Tas ir labi zināms: jo talantīgāks
  cilvēks, jo lielāka idejiskā patstāvība izpaužās viņa dzīvē.

 3. Arturs Priedītis saka:

  Vilim Samsonam nepatika patoloģiskais konformists un visu varu veiklais laizītājs Stradiņš.
  Nekad neaizmirsīšu, kā Stradiņš ar dzīvnieciskā satraukumā saviebtu seju klīda ap Kongresa
  namu Latvijas Tautas frontes 1.kongresa dienā. Viņa sejā bija kaut kas mežonīgs. Acimredzot
  tāpēc, ka viņu bija pārņēmusi panika. Mainījās vara, mainījās politiskā sistēma, taču vēl nekas
  nebija īsti skaidrs, nebija droši zināms, kā tas viss beigsies. Vecā vara bija stipra. Jaunā tikko
  veidojās… Stradiņš vēl nezināja, kad viņam jāsāk laizīt, kuram vispirms viņam jāsāk laizīt utt.
  Protams, Stradiņš atkal visu izdarīja laikā un vietā. Piemēram, Vairu ierakstīja akadēmiķos otrajā
  dienā pēc viņas ievēlēšanas jaunajā amatā Rīgas pilī. Kad Stradiņam pārmeta pielīšanu, viņš
  meloja – Vaira jau sen esot uzrakstījusi iesniegumu. Labi zināms, ka topošie akadēmiķi iesniegumus neraksta, lai uzņemtu ZA. Viņus rekomendē citi zinātnieki un zinātniskās institūcijas.

 4. Arturs Priedītis saka:

  Masu, pūļa, masu cilvēku darbību, uzvedību un komunikāciju nevar prognozēt. Tas nevar
  neattiekties arī uz riebīgo latviešu superetnosu. Piemēram, Stradiņam iedeva ordeni. Taču tūlīt
  sākās skandāls – Stradiņš esot sadarbojies ar VDK, un tas ir pierādīts fakts. Loģiski būtu –
  ordenis viņam nepienākās. Tomēr latvieši sāka brēkt, ka tas nekas, ka viņš sadarbojies ar
  čekistiem. Ordenis vienalga viņam pienākās. Tātad pelēkajiem latviešiem ar totālas pelēcības
  pārņemtajām dvēselēm Stradiņā ir kaut kas tik tuvs un saprotams, ka viņi ir ar mieru piedot pat
  sadarbošanos ar “krievu” ienīstamāko struktūru – “čeku”. Prognozēt latviešu tamlīdzīgu
  attieksmi nebija iespējams.

 5. Edge saka:

  Droši varēja prognozēt vētrainus aplausus pēc mūzikla “Cukurs. Herberts Cukurs” fragmenta izpildīšanas LZA koncertzāles atklāšanas laikā – un piedevām pasniegt ziedus H.Cukura meitai.
  A kas cits atliek šodienas 4.maija elitei, kad izmisīgi jāatrod kādi konkrēti varoņi, ar kuru paveikto varētu vismaz jaunatni iedvesmot? Ja Ukrainā uz “urrā” aiziet S.Bandera, tad kāpēc Latvijā neslavēt H.Cukuru?
  http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/165710/ta-svineja-koncertzales-riga-atklasanu-foto

 6. Jānis saka:

  Nu ko te piebilst?! Atliek tikai gaidīt kad no tās “iekšējā garīgā spēka zemes” nāks cīnītāji un atbrīvos Latviju no to stulbo, riebīgo, zemisko, nelietīgo fašistu, nacistu, gejropiešu jūga. Labi, ka jau šobrīd pie mums ir daudz pārstāvju no tās “iekšējā garīgā spēka zemes” un viņi aktīvi darbojas. Nupat presē ir ziņa, ka “iekšējā garīgā spēka zemes pārstāves” Jelgavā smagi piekāvušas vienu meiteni no “nejaukās bandroviešu ģimenes”, kuri glābiņu un palīdzību meklēdami atbēguši uz Latviju. Nākošais, kas šeit notiks, droši vien būs tas, ka “iekšējā garīgā spēka zemes” pārstāvji sāks uz ielām dauzīt latviešu fašistu, nacistu, gejropiešu bērnus un arī pašus latviešu fašistus, nacistus, gejropiešus…. Bet viņi taču būs to pelnījuši, tāpat kā tie “stulbie, trulie, aprobežotie, asisnskārie u.t.t.” ukraiņu nacisti, vai ne? Un arī Latvija taču vēsturiski jau no seniem laikiem ir krievu teritorija, vai ne?
  Izskatās, ka mums tomēr nesanāks nekāds saprātīgs dialogs ( protams, “man galvā iezombēto fašistisko, nacistisko” uzskatu dēļ;)
  Starp citu, es pilnībā piekrītu visam tam, kas šajā mājas lapā tiek rakstīts par Rietumiem un to noziedzīgo, prettautisko politiku, taču tas nav iemesls, lai idealizētu Krieviju, kur valdošais režīms, izmantojot tautas dabīgo nacionalismu, sāk realizēt savas impēriskās ambīcijas. Jā ir Krievijā arī īsti krievu nacionālisti un visu cieņu viņu priekšā. Taču Krievijas vadībā ir nacisti, nevis nacionālisti. Visa plašā Krievijas teritorija ir pilna ar pamestām sādžām, aizaugušiem laukiem un pamestām rūpnicām, bet viņi lien iekšā citās valstīs “aizstāvēt tur dzīvojošo krievu tiesības”.
  Tas tā pavisam īsi.

  • Ivars saka:

   Viņi var arī neatnākt, lai aprobežotie un amorālie muļķi nobeidzas paši savā “sulā”, kas arī notiek. Žēl Jāni, ka arī Jūs esat nevis nacionālists, bet kā minimums kā rādās tikai antikrievs, kurš nespēj tikt tam pāri pat tagad, kad antikrieviskuma sekas ir acīmredzamas. Jā, var kritizēt Krieviju un ir par ko, bet tie trūkumi, kas ir tur nobāl to priekšā, kuri ir otrā debes pusē. To nevar neatzīt. Un nevar nenosodīt tās zvērības, ko ukraiņu nacisti pašreiz dara un to ko Amerikāņi dara un nenovērtēt pozitīvi tos, kas pret to iestājās (Krieviju). Tas nav attaisnojams no cilvēciskā viedokļa. Un velti te tagad izraujat tikai vienu domu no konteksta un par to ņirgājaties, Šai rakstā ir ļoti labi izskaidrots kādēļ tā nedrīkst darīt. Ja tā dara zaudē godu, ja viņš līdz tam ir bijis. Es līdz šim domāju, ka viņš Jums ir.

 7. Arturs Priedītis saka:

  “Taču Krievijas vadībā ir nacisti, nevis nacionālisti.” Tipiski latviski aprobežota zombēta jaunieša murgi. To pamatā ir zemapziņas milzīgs mazvērtības kompleks par savu piederību zagļu, blēžu un muļķu tautai, skaudība par to, ka Krievija ir īsta valsts ar īstu cilvēku valsts prezidenta krēslā. Tāda skaudība pašlaik, protams, nav tikai debilo latviešu prioritāte. Krieviju par tās godīgo ideālistu valsts prezidentu apskauž daudzās valstīs ar ASV priekšgalā, kur cilvēki jau ir aizmirsuši, kāds izskatās un kā uzvedās gudrs un godīgs Balta nama saimnieks. Amerikāņiem neveicās tāpat kā laimīgajiem plānprātiņiem un nevērtīgajiem latviešiem, kuri vispār nav spējīgi atrast ne tikai 100, bet pat vienu gudru un godīgu cilvēku priekš Rīgas pils augstā krēsla. Latvieši ir spējīgi deleģēt tikai “savējos” – tātad zagļus, blēžus, muļķus, nacionālos nodevējus, pederastus un pederastu radus. Tāpēc naids pret Krieviju aug augumā. Tās ir apgriezti proporcionālas lietas: reizē ar latviešu degradāciju un debilitātes pieaugumu pieaug skaudīgs naids pret normāliem un pasionāriem kaimiņiem.

  • Jānis saka:

   Tātad latvieši ir debīli, ukraiņi ir debīli, amerikāņi debīli un visi, kas nepiekrīt tavam viedoklim arī ir debīli. Vienīgi Putins ir ideāls valstsvīrs.
   Interesanti, kāda tev pašam tautība. Pēc vārda un uzvārda tā kā būtu piederīgs tiem pašiem debīlajiem latviešiem. Ja tā, tad jau īsti visi latvieši tomēr debīli nav.
   Tavs viedoklis man ir skaidrs, neko vairāk skaidrot nevajag. Paldies!

   • Arturs Priedītis saka:

    Vārdā “debils” nelieto garumzīmi.

   • Arturs Priedītis saka:

    Kā saka latvieši tādos gadījumos, mēs neesam kopā cūkas ganījuši, tāpēc Jūsu lietoto formu “tev” var uzskatīt par neaudzinātības un neinteliģences izpausmi.

  • kristietis saka:

   Papīrs jau pacieš visu – arī melus. Uz papīra tu vari vienu nozākāt, nomelnot un apliet ar dubļiem, balstoties uz safabricētiem, nepārbaudāmiem faktiem. Tieši tāpat uz papīra noziedzniekus, slepkavas un maniakus var aprakstīt kā varoņus, “īstus cilvēkus” utt., tieši tāpat balstoties uz safabricētiem, nepārbaudāmiem faktiem.

  • kristietis saka:

   Kā no zinātnes cilvēka, gaidīju no jums konsekvenci un godīgu spriedumu, bet jūs, kā Jēzus reiz teica – odus izkāšat un kamieļu aprijat. Protams, nav ilūziju, ka daudzās pret “Rietumu pasauli” vērstās apsūdzības ir patiesas, taču, tieši to pašu var teikt arī par Krieviju, garantēju, punkts punktā, viens pret vienu.

   • ivarsp saka:

    Tur tā lieta “kristieti” ka nevar par Krieviju pateikt to pašu ko par nelietīgajiem un deģenerējušamies Rietumiem. Nē nu var protams un amerikāņu profesionālie komentatori un līdzskrējēji cenšas cik var, jo tik tiešām papīrs/tastatūra pacieš visu, bet tas neatbilst īstenībai, kas tiem, kuri notic šīm pasakām, sāpīgi atspēlējas.

 8. Lasis saka:

  z pāris komentārā minētajām lietām tomēr nav atbildēts.
  “Bet cilvēki ASV un Rietumeiropā arvien kā dzīvojuši tā dzīvo pārtikuši, un lielākajai daļai cilvēku no pārējās pasaules tās ir sapņu zemes jeb latiņa, kas vēl nav sasniegta…
  …Savukārt, ja palūkojamies uz Krieviju, tad aina ir visai bēdīga – Putina diktatūra, opozīcijas (veselīgas kritikas) iznīcināšana, vārda brīvības aizliegšana, cilvēktiesību ierobežošana, oligarhu patvaļa un iedzīvošanās uz tautas rēķina”
  Šos 2 teikumus arī noliedzat? Dzīves līmeņa un cilvēktiesību ievērošanas ziņā Krievija arī ir labāka par ES valstīm un ASV?

  • ivarsp saka:

   Lasām uzmanīgāk, par to ir pašā rakstā pateikts. Viņi dzīvo pārtikušāk, jo laupa visus pārējos. Tas ir arī rakstīts vēstures grāmatās. Pie tam, kas ir “viņi”? Vai maz visi tur tā tik labi dzīvo, kaut vai tai pašā Amerikā? Viņu graustu rajoni ir daudzkārt sliktāki par mūsu moskačku nun tur dzīvo daudz cilvēku. Un uz ielas izmestie un mašīnās dzīvojošie Amerikā? Tie arī labi dzīvo? Vēl cik labi “viņi” tur dzīvo var spriest pēc viņu daudzdzīvokļu māju rajoniem, kuri ir tieši tādi paši kā pie mums, tikai daudz šaurāki, saspiestāki, neērtāki. Mūsu purčiks salīdzinājumam ir pat ļoti laba vieta dzīvošanai. Protams stulbajiem vientiešiem tiek stāstīts kas cits. Visbeidzot nekāda materiālā labklājība nav tā vērta, lai samierinātos ar to izvirtību propagandu, kas tur notiek.

   • Lasis saka:

    Ok, tad mani tur (ASV) laikam veda pa speciāli izveidotiem “propagandas ciemiem”.
    Un kā ar cilvēktiesībām un preses brīvību? Man pieejamais internets un grāmatas visi sazvērējušies un krieviju tur liek kopā ar 3.pasaules valstīm, kamēr Sodoma un Gomora (Eiropa, Ziemeļamerika un Dienvidāzija) ir sarakstu augšgalā.

   • ivarsp saka:

    Nu re, atkal par muļķīšiem un lasītnepratējiem izliekamies.

   • Lasis saka:

    Vienkārši cerēju uz konkrētu atbildi, nevis kaut ko par un ap. Vieglāk jau laikam izlikties, ka dzīves ilgums, kvalitāte un vispārējas cilvēktiesības nav svarīgas – galvenais ir kaut kāds mistisks “spēks garā”.
    Nu ko lai saka – žēl man to cilvēku, kam piespiedu kārtā jāmocās fašistisko rusofobu pārņemtajā Krievijas guberņā Latvijā… Žēl, ka nav “laimes zeme”, kurp doties.

   • ivarsp saka:

    Jā, jā “vienkārši ceram” uz nezinošiem lasītājiem, kas nemana uz ko patiesībā tiek cerēts

 9. Ciāls saka:

  Šitāds murgs sen nav lasīts… Nē, pag, atceros – krievijas medijos kaut ko stāstīja par Ukrainā karojošām snaiper sievietēm no Latvijas, kā arī par to, ka Ukrainā krieviem ceļ koncentrācijas nometnes. Jā, un tikko Krievijā populārais publicists Gusiks Latvijas krieviem parādīja, ka sarkanbaltsarkanais karogs ir no krieviem cēlies, un, ka vispār latvieši patiesība tie paši krievi vien ir :))) Un kāds vēl te runā par amerikāņu propagandu…

 10. Aivars Andrsons saka:

  Demagoģija, kā “skaldi un valdi politikas” veidotāja un balsts. Melo gan vieni, gan otri, gan trešie. 5.kolona Latvijā ,diemžēl, atstāta ASV “interesēs”. Par to savulaik vienojās Bušs ar Vairu.

 11. Atpakaļ ziņojums: Samaņu nezaudējušā nacionālista Paula Stelpa atbilde “patriotam” par nacismu, fašismu un Ukrainu | nebruks

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.