Bezmaksas grāmatu papildinājums e-grāmatnīcā “Padomju grāmata” (08/2016)

00628_Padomju_gramata0816Jaunākās bezmaksas grāmatas e-grāmatnīcā “Padomju grāmata” 2016.gadā:

•    M.Birnieks. No SS un SD līdz … (http://www.mediafire.com/download/x85fjt87c5w62uc/%D0%92I%D0%B3z%D0%BFi%D0%B5ks_NoSSunSD_1979.rar )
•    Padomju varas atjaunošana Latvijā un Latvijas PSR iestāšanās PSRS sastāvā: Dokumenti un materiāli (http://www.mediafire.com/download/rbq6f6l31uif51k/Padomju_varas_atjaunosana_1987%282%29.rar )
•    V.Bērziņš. Latviešu strēlnieki cīņā par Padomju Latviju 1919.gadā (http://www.mediafire.com/download/5863z5x0xvfs2vj/Latviesu_strelnieku_cina_1919.rar )
•    Ja saullēktam tici. Atmiņu miniatūras un tēlojumi par kritušajiem komjauniešiem (1918 –1944) (http://www.mediafire.com/download/q9lt2tbjnevz919/JaSaullektam_1964+.rar )
•    Боги их не пощадили. Статьи. Воспоминания.
•    Советы национальных районов России 1917-1922
•    ЗАКОН ЛССР О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 1974 (http://www.mediafire.com/download/hbkbr7a73a7rd8b/zakon_obrazovanija.rar )
•    Latvijas PSR skaitļi un fakti (1979) (http://www.mediafire.com/download/cgc0jjev2i7xhvh/Nadzins_LatvijasPSR_1979.rar )
•    Просим к столу. Масилюне Н.(кулинарная книга)
•    Jēkabs Alksnis: Atmiņas, apraksti, dokumenti. (http://www.mediafire.com/download/qm1ppbs3blllps2/Jekabs_Alksnis1980.rar )
•    Trīs labas lietas. Latviešu tautas pasakas (http://www.mediafire.com/download/6yriiiipsm9mqfk/Latviesu_tautas_pasakas_Triis_labas_lietas_fb2.rar )
•    Штейн Вольдемар Вольдемарович. МУЗЕЙ ЛАТЫШСКИХ КРАСНЫХ СТРЕЛКОВ (http://www.mediafire.com/download/l14u3obqabhbl3h/Muzej_strelkov_1973.ocr.rar )
•    Вольдемар Бранк. Маленький человек на большом пути
•    Иоаким Иоакимович Вациетис. Моя жизнь и мои воспоминания (http://www.mediafire.com/download/db6x1f9cdswbw5x/Vacietis_Moi_vospominanija_1980.rar )
•    Николай Кондратьев. Ян Фабрициус (http://www.mediafire.com/download/y490taja5tnmg7a/Fabriciuss_1954.rar )
•    Arvīds Grigulis. Izlase. Dzeja. (http://www.mediafire.com/download/34t1mghe9g21bqc/Grigulis_Izlase.rar )
•    Arvīds Grigulis. Caur uguni un ūdeni. 1945 (http://www.mediafire.com/download/8yh66bc982mx0q5/Grigulis_Caur_uguni_1945.rar )
•    Roberts Eidemanis. Ielenktie. Rakstu krājums. 1925 (http://www.mediafire.com/download/un84b3uqrkqgw33/Eidemanis_Ielenktie_1925.rar )
•    Республика Исколата: Формирование соцгосударственности в Латвии (http://www.mediafire.com/download/pizu7adx7x9xie8/Iskolat_Republika_1988.rar )
•    Волдемар Волдемарович Штейн. Боевой путь латышских красных стрелков (http://www.mediafire.com/download/a5v85raadabong4/Stein_strelki_1978.ocr.rar )
•    Valdis Rūja. Strēlnieku zeme (http://www.mediafire.com/download/7856se2p70fj5wq/Strelnieku_Zeme_1982.ocr.rar )
•    Jukums Vācietis. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme (http://www.mediafire.com/download/hckdptt9adaqabz/Vacietis_LSVN.rar )
•    Юлий Ванаг. Рассказы тех дней
•    Imants Ziedonis. Kas tas ir – kolhozs? (http://www.mediafire.com/download/8yu3xl92cj0je78/Ziedonis_kolhozs_1983+.rar )
•    Ленин в Риге
•    ЛЕНИН в воспоминаниях революционеров Латвии
•    Гущин В. Постсоветская Латвия – обманутая страна (http://www.mediafire.com/download/05f7u2vnwuezutw/Postsovetskaja_latvija_Gus4in_2013.rar )
•    Восстановление Советской власти в Латвии и вхождение Латвийской ССР в состав СССР: Документы и материалы (http://www.mediafire.com/download/l1re8klumlydgow/Vosstanovlenije_SovLatvii_Dokumenty_1987.rar )
•    В сражениях за Советскую Латвию (http://www.mediafire.com/download/59woep9b78a5gq7/V_srazenijax_za_SovLatviju_1975.rar )
•    Имант Зиедонис. Сказки
•    Имант Зиедонис. Разноцветные сказки
•    Имант Зиедонис. Вересковый край
•    Jūlijs Vanags. STĀSTIStāsti par Daugavu un Lielupi  (http://www.mediafire.com/download/7ye1e2jc12lpz83/Vanags_Stastipar_Daugavu_Lielupi_+1986.rar )
•    Jūlijs Vanags. Meža dziesma (http://www.mediafire.com/download/oe4lplgv6jjs9ad/Vanags_Mezadziesma_1976.rar )
•    Ю.Ванаг. Большие дела маленького Микиня
•    А. Упитс. Пареньки села Замшелого
•    ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ В БОРЬБЕ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ В 1917—1920 ГОДАХ. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ (http://www.mediafire.com/download/q7l1t7xlx87wfh7/LatStrelki_1962.rar )
•    Революционные латышские стрелки (1917—1920) (http://www.mediafire.com/download/g149iqjn9u5taee/Rev_Strelki_Drizul_1980.rar )
•    Аусеклис Индрикович Спреслис. ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ НА СТРАЖЕ ЗАВОЕВАНИЙ ОКТЯБРЯ. 1917—1919 гг. (http://www.mediafire.com/download/3p1mhccqwd01edx/Spreslis_LatStrelki_1967.rar )
•    ПРИБАЛТИКА и СРЕДНЯЯ АЗИЯ в СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ и СССР (http://www.mediafire.com/download/5o2zlrm3xf9wdlu/Pribalt_Azija_v_RI_cccp.rar )
•    История Латвийской ССР (учебник) (http://www.mediafire.com/download/gxicfdh5ysc7yh6/Istorija_Latv_1974.rar )
•    Ēriks Žagars. Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā. 1940.—1941. (http://www.mediafire.com/download/3n9pymo8uxxth2b/Socialistiskie_parveidojumi_1940-1941_1975.rar )
•    Операция “Немыслимое”. Operation Unthinkable (http://www.mediafire.com/download/n0bvn5pdfryinsd/Operation_Unthinkable_1945.rar )
•    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ» ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУСТРОЙСТВА НА ВОСТОКЕ (http://www.mediafire.com/download/85ekv44d653e95i/Plan_Ost.rar )
•    Staļins. Par Padomju Savienības Lielo Tēvijas Karu (http://www.mediafire.com/download/twrqg028qwr04zm/Stalins_Par_Padomju_Savienibas_Lielo_Tevijas_Karu_1944.rar )
•    Josifs Visarionovičs Staļins. Īsa biogrāfija. 1947 (http://www.mediafire.com/download/hzmgcqd2r984c2g/Stalins-bio.rar )
•    Борьба с бандами «лесных братьев»
•    Политика против истории. Дело партизана Кононова
•    НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939-1956 )
•    Изучаем латышский язык
•    Русско-латышский разговорник
•    Латышский язык (Самоучитель)
•    Вилнис Янович Сиполс. Тайная дипломатия. 1968 (http://www.mediafire.com/download/b366q249bzmf2vg/Sipols_diplomatija_1968.rar )
•    Вилнис Янович Сиполс. К вопросу об иностранной интервенции в Латвии в 1918-1919 гг. 1958 (http://www.mediafire.com/download/9p4ay7wgdmx5gcu/Sipols_Intervencija_1958.rar )
•    Вилнис Янович Сиполс. За кулисами иностранной интервенции в Латвии (1918—1920 гг.). 1959 (http://www.mediafire.com/download/49559s3ybva1e7h/Sipols_Intervencija_1959.rar )
•    Латышские народные сказки.1957
•    Латышские народные сказки.1969
•    Rainis. Lauztās priedes. Tulkojums 48 valodās. (http://www.mediafire.com/download/i7i0f68z3ez1dam/Rainis.Lauztaspriedes.rar )
•    Гунар Цирулис, Анатоль Имерманис. Товарищ маузер. Квартира без номера.
•    Альберт Белл. Избранное
•    Арвид Григулис. Когда дождь и ветер стучат в окно
•    Padomju Latvijas atdzimšanas ceļš. 1945 (http://www.mediafire.com/download/k736gm1gty2nkus/Pad_Latvijas_atdzimsana_1945.rar )
•    Большевик советской Латвии.1945
•    Советская Латвия. Журналы 1940-1941
•    Padomju Latvijas tautas saimniecība. Statistisko datu krājums. 1968 (http://www.mediafire.com/download/6804raa66ax396r/PadLatvSaim_1968.rar )
•    Народное хозяйство Советской Латвии. 1968
•    Padomju Latvijas tautas saimniecība 20 gados. Statistisko datu krājums. 1960 (http://www.mediafire.com/download/3a2c3m2y0zruev0/Latv20_1960.rar )
•    Народное хозяйство Советской Латвии за 20 лет. 1960
•    Революционное движение в Вильнюсском крае 1920-1940
•    Памятники революционного прошлого Эстонской ССР
•    Историческая наука Советской Латвии на современном этапе.
•    Владимир Терентьевич Пашуто. Образование Литовского государства. 1959 (http://www.mediafire.com/download/wu25o4uawyl63h4/Litva_Pasuto_1959.rar )
•    История Эстонской ССР. 1952 (http://www.mediafire.com/download/swp9k0wb22brq6y/Estonia_1952.rar )
•    Латвия. Латгалия. Латгальский язык. Латгальцы.БСЭ т.36. 1938
•    Латвийская ССР.Серия «Советский Союз». 1968 (http://www.mediafire.com/download/o7g5azfiycq8jho/LSSR-SSSR.1968.rar )
•    Tautas vara Latvijas pagastos 1905.gadā (http://www.mediafire.com/download/eb0vrkz5d98n2am/TautasvaraLatvijaspagastos1905.gada.1985.rar )
•    Vecie Latviešu Strēlnieki. Stāsti, tēlojumi un atmiņas.1987 (http://www.mediafire.com/download/j1xd6qcp71wo361/K.Preiss.Veciestrelnieki1957.rar )
•    Прибалтика и геополитика.1935 — 1945 гг. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации. 2009 (http://www.mediafire.com/download/ul5vsr656e8l01o/Pribaltika_Geo_1935-1945.rar )
•    ПОЧС КАРЛИС ЯЗЕПОВИЧ. Прибалтийские государства и Польша в антисоветских планах английского и французского империализма 1921-1929 гг. 1987 (http://www.mediafire.com/download/s5cg0qin46vwj34/Pribaltika_Polsa_1921-1929.rar )
•    Прибалтика. Под знаком свастики (1941-1945).2009 (http://www.mediafire.com/download/c4n1a8a9a9qp188/Pribaltika_pod_znakonSvastiki_1941-1945-2009..rar )
•    Максим Марголин. Холокост в Латвии. «Убить всех евреев!» 2011
•    I. Strautmanis, G. Asaris. Padomju Latvijas memoriālie ansambļi. 1986 (http://www.mediafire.com/download/f5ed4t1d6c25v5q/PadomjuLatvijasmemorialie_ansambli.1986.rar )
•    ТЕМ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ. Памятные места боевого пути 201-й Латышской стрелковой дивизии (http://www.mediafire.com/download/hgsmkstqcwx81j5/TemKtoNe+Vernulsa_1970.rar )
•    Rainis. Runas un intervijas. 1993 (http://www.mediafire.com/download/qn1005wd467x2js/Rainis.Runas1993.rar )
•    “Ладейная кукла” (сборник). 1982
•    Еремей Парнов. Посевы бури. Повесть о Яне Райнисе. 1986
•    Зигмунд Скуинь. Произведения. 1989
•    «У пионерского костра» Здоровые, смелые! 1952
•    Маргарита Старасте. Желудёк. 1985
•    На Рижской киностудии. 1977
•    Padomju Latvijas kinomāksla.1989 (http://www.mediafire.com/download/a9od1289y69l6gc/PadomjuLatvijaskinomaksla1989.rar )
•    Янис Яковлевич Зутис. Борьба за Балтийское море и исторические судьбы Латвии и Эстонии. 1940 (http://www.mediafire.com/download/fnm63xjq36jasyf/Borba_Latvia_Est_Zutis_Ist_+7%2C1940+%D0%B3.rar )
•    Pret fasismu! (1933) (http://www.mediafire.com/download/5acjpxaims24041/Pret_fasismu_1933.rar )
•    Par Padomju Latviju (Cīnītāju atmiņas 1918-1919). 1959 (http://www.mediafire.com/download/f0h9j8aaargj24y/ParPadomjuLatviju..rar )
•    Яцовскис Е.Я.За решеткой. Борьба политических заключенных против реакции и фашизма в буржуазной Литве (1919—1940 гг.). 1972
•    Г.Х.Эйхе Уфимская авантюра Колчака. 1960
•    Г. X. Эйхе. Опрокинутый тыл. 1966
•    Samuils Segals. Padomju rublis. 1960 (http://www.mediafire.com/download/2yeep9bbn5jm42e/Padomjurublis.1960.rar )
•    E. Zelgalvis Kapitālistisko valstu naudas apgrozība un kredīts. 1981 (http://www.mediafire.com/download/mdetrvai6e8vf81/Kapitalistisko_valstu_naudas_1981.rar )
•    Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kriminālkodekss. 1961 (http://www.mediafire.com/download/xe393m59s8p7vyg/LPSR_Kriminalkodekss.1961.rar )
•    LPSR Konstitūcija. 1969 (http://www.mediafire.com/download/114v6alvu6dh1u8/LPSR_Konstitucija_1969.rar )
•    Padomju Latvijas zinātniskā inteliģence 1946-1980 (http://www.mediafire.com/download/pl5i6ptcb56g6yd/Padomju+Latvijas+zinatniska+inteligence%2C+1946-1980.+1982.rar )
•    Padomju Latvijas mūzikas darbnieki.1965 (http://www.mediafire.com/download/7cquae54006v7e2/Padomju+Latvijas+muzikas+darbinieki.+1965.rar )
•    Очерки истории компартии Литвы. 1980. 2 том
•    ПЕРО И МАУЗЕР. Рассказы латышских писателей, участников революции и гражданской войны. 1968
•    Oskars Rlhters. Meži šalc. 1979 (http://www.mediafire.com/download/4mlxaquv186z6j4/O.Rihters.Mezisalc..rar )
•    Arkādijs Vasiļjevs. Pulksten vienos, Jūsu Ekselence… 1971 (http://www.mediafire.com/download/15i2uilma1bd475/A-Vasiljevs_Pulksten_vienos_jusu_ekselence_fb2.rar )
•    О.Руднев. Долгая дорога в дюнах. 1984
•    Вся Рига за 1914 год. Адресный указатель (http://www.mediafire.com/download/9pb1de2mpb9sb2o/Riga1914.rar )
•    А. Т. Веймер. Мечты и свершения. (О жизни и о себе). 1974
•    Bruno Mežgailis. Padomju Latvijas iedzīvotāji. 1963 (http://www.mediafire.com/download/x3z1skuctgv591u/Padomju+Latvijas+iedzivotaji.+1963.rar )
•    J.Krūmiņš. P.Zvidriņš. Padomju Latvijas iedzīvotāju mūža ilgums. 1976 (http://www.mediafire.com/download/t8l6l4dsfdd69ve/Padomju+Latvijas+iedzivotaju+muza+ilgums.+1976.rar )
•    Bruno Mežgaills, Pēteris Zvidriņš. Padomju Latvijas iedzīvotāji. 1973 (http://www.mediafire.com/download/lsk11w97al7ufwl/Padomju+Latvijas+iedzivotaji.+1973.rar )
•    Latvijas Komunistiskajai partijai — 80
•    Latvija – 1940. Fotoalbums. (Latviešu, Русский, English, Deutsch) 1981 (http://www.mediafire.com/download/zvkcu52c3ppsk7x/Latvia_1940.ocr.rar )
•    P. Jefimovs. Ķīmiskais karš (kā glābt savu dzīvību no viņa briesmām). 1932 (http://www.mediafire.com/download/a3ap3sfgybz9d58/Kimiskais+kars.+1932.rar )
•    СПЛ. История в документах в 2-х томах (2006, 2015)
•    L.Timoščenko. Bērni un karš. 1999 (http://www.mediafire.com/download/qbkfi72c79bfbcw/Berniunkars.1999.rar )
•    A.Pelše. Latviešu vāciskie nacionālisti – latvju tautas niknākie ienaidnieki. 1945 (http://www.mediafire.com/download/o0zqrd8biqbpk2x/A.Pelse.Latviesu%281945%29.rar )
•    A.Pelše. Inteliģences uzdevumi cīņā ar latviešu buržuāzisko nacionālismu. 1945 (http://www.mediafire.com/download/3atw7y1la2epu7b/A.Pelse.Intel%281945%29.rar )
•    1952. gada lauksaimniecības nodoklis (http://www.mediafire.com/download/d6905gxh8lrmx25/1952.+gada+lauksaimniecibas+nodoklis%2C+%281952%29.rar )
•    1905 gads. LKP vēstures komisija. 1936 (http://www.mediafire.com/download/1z93g938t6zvxe0/1905+gads.+%281936%29.rar )
•    Tā rīkojās SS. Dokumenti par SS noziegumiem. 1960 (http://www.mediafire.com/download/8cthur8av22r58n/Tarikojas_SS.1966.rar )
•    Приговоренные нацизмом. Сборник документальных свидетельств о злодеяниях немецких нацистов и их пособников в годы германской оккупации Латвии в 1941-1945 гг. 2011 (http://www.mediafire.com/download/0e1f1eomlg4keyt/Pryg_nazi_Salaspils_2011.rar )
•    Viņi bez maskas. 1966 (http://www.mediafire.com/download/lhsqsd44dtzco09/Vini_bez_maskas.1966.rar )
•    Преступления нацистов и их пособников в Прибалтике (Латвия) 1941 – 1945. Документы и свидетельства. 2007 (http://www.mediafire.com/download/4oz9tv71jym0okw/Prestuplenija_nazi.rar )
•    Jānis Dzintars. Nepakļāvīgie: Liepājas un Lejaskurzemes darbaļaužu ciņa hitleriskās okupācijas gados. 1988 (http://www.mediafire.com/download/hg852d8f0qbmuto/Nepaklavigie.J.Dzintars.1988.rar )
•    Быль о Саласпилсе. Сборник воспоминаний бывших узников. 2007 (http://www.mediafire.com/download/gocfo1ivdqba59r/Byl_o_Salaspilse.PDF.rar )
•    Jānis Dzintars. Neredzamā fronte. 1970 (http://www.mediafire.com/download/inrr287v7lazbhf/NeredzamaFronte.J.Dzintars.1970.rar )
•    Мария Григорьевна Рольникайте. Я должна рассказать. 1965
•    Patiesība ir dzīva. Dokumenti liecina. 2010 (http://www.mediafire.com/download/h496i0hk78n4def/Patiesiba_ir_dziiva.rar )
•    ŠOKS (šucmaņu orģijas kara sākumā).2009 (http://www.mediafire.com/download/xb585jigh04ocx6/soks.rar )
•    Džeks Londons. “Revolūcija” un citi raksti. 2010 (http://www.mediafire.com/download/6w2i1afr7nes6n4/REVOLUCIJA_Londons.rar )
•    Jānis Dzintars. Komjaunieši Rīgas antifašistskaja pagrīdē. 1969 (http://www.mediafire.com/download/k515ci9f050jmux/KOMJ_RIGAS_ANTIFA_DZINTARS.rar )
•    Jānis Niedre. Veterāns. 1965 (http://www.mediafire.com/download/39wj52sruimo7h7/Veterans_Niedre.rar )
•    ФР. ДЕГЛАВ (председатель Госплана Латвийской ССР). ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 1940 (http://www.mediafire.com/download/9zmrdtxb5pn56mx/Deglav_Plan1940.rar )
•    Э. Вацетис (Народный комиссар совхозов Латвии). Задачи и значение совхозов Латвийской ССР (http://www.mediafire.com/download/8tq3r7w9v4rr5mi/Vacetis_sovhozy_1945.rar )
•    Август Арайс-Берце. СМЕРТЬ МЕНУСА. 1946 (http://www.mediafire.com/download/6q50n9wnikj0q9y/Menus.rar )
•    Основные права и обязанности граждан СССР. О приеме в партию. 1945 (http://www.mediafire.com/download/sj8376x3693e7nc/Prava_partija_1945.rar )
•    Alberts Einšteins: Kāpēc sociālisms? (latviešu, krievu un angļu valodās). 1949 (http://www.mediafire.com/download/6g5e27aqz7legox/Einsteins_socialisms.rar )
•    Висварис Миллер. Создание советской государственности в Латвии. 1967 (http://www.mediafire.com/download/xg2uzluael1unr1/Miller_sozdanieLatvii1967.rar )
•    А.А.Дризул. Социалистическая революция в Латвии в 1917. 1957 (http://www.mediafire.com/download/ufiaa897zda32r1/Drizul_Latvija1917.rar )
•    Vladimirs Ļeņins. Augusts Bēbelis. Harijs Kvelčs. Par A.Bogdanovu. 1914 (http://padomjugramata.ucoz.com/board/jaunums/lenins_bebelis_kvelcs_bogdanovs/1-1-0-98 )
•    Josifs Staļins. CK politiskais pārskats VK(b)P XVI kongresam. 1930 (http://www.mediafire.com/download/aod7424at96tm44/Stalins_parskats_1930.rar )
•    Коммунистический Интернационал и перманентная мировая революция. 2004 (http://www.mediafire.com/download/difxs3uu7yb2zz6/Internacional_permanentRev.rar )
•    G.V.Pļehanovs. Kārlis Markss un Ļevs Tolstojs. 1911 (http://www.mediafire.com/download/c9uw1jqcu4421xf/MARKSS_TOLSTOJS_+PLEHANOVS.rar )
•    Salaspils nāves nometne. Atmiņu krājums. 1975 (http://www.mediafire.com/download/nlh61zqxgj153ta/Salaspils_Atminu_Krajums_1975.rar )
•    Karš aiz dzeloņstieplēm. 1964 (http://www.mediafire.com/download/jrn86cdu9ymirsg/Kars_aiz_dzelonstieplem1964.rar )
•    Латышско-русский словарь
•    Анна Бригадере. Жар-птица Лолиты.1986
•    Как дождь загостился. Латышские народные сказки. 1975
•    Карлис Ульманис – практика захвата власти. Карлис Ульманис и Иосиф Сталин – ноябрь 1938 года. 1998 (http://www.mediafire.com/download/egw9t4iahqv8r40/Ulmanis1938.rar )
•    Латвийская ССР. 1955 (http://www.mediafire.com/download/ou8yuz9i7bcc9l6/LSSR_1955.rar )
•    Владимир Мишке. Этого нельзя забывать. 1968 (http://www.mediafire.com/download/68gmi233g78z45h/etogo_nelzja_zabyvar.rar )
•    СССР в цифрах в 1987 году (http://www.mediafire.com/download/6ehhuae4e5bv29n/SSSR_1987.rar )
•    Экономические связи Прибалтики с Россией. 1968 (http://www.mediafire.com/download/gpassfbqo5ay7g6/Ekonomik_Pribalt_Rossia.rar )
•    Iskolata un tā prezidija protokoli (1917.-1918.). 1973 (http://www.mediafire.com/download/r9ruzdo1rwg6azp/Iskolata+un+t%C4%81+prezidija+protokoli+%281917.-1918.%29.+%281973%29.rar )
•    Большевики Латвии в борьбе за победу Октября. 1967 (http://www.mediafire.com/download/bsk5td8d3h2stc2/BolsevikiLatvijizaPobeduOktabra.rar )
•    Статюк И. Оборона Прибалтики 1941. 2005 (http://www.mediafire.com/download/iog6k0iw00kkdzy/oboronaPrib_1941.rar )
•    М.Ю.Крысин.Прибалтийский фашизм. История и современность.2007 (http://www.mediafire.com/download/ijelypicfyccacx/PribFascism_2007.rar )
•    Граудин К. Стороженко Г. В огне интервенции. 1958 (http://www.mediafire.com/download/lciw46dcms0wcq0/V_Ogne_Interv_1958.rar )
•    Борцы Латвии в Испании (1936-1939). Воспоминания и документы. 1970 (http://www.mediafire.com/download/5db92r5d84cj59b/Letvija-Ispanija_+1936-1939.rar )
•    Ф.Ю.ДЕГЛАВС. Латвия на социалистическом пути. 1946 (http://www.mediafire.com/download/80ormrnak204q23/Deglavs_Latvija_1946.rar )
•    Kārlis Markss. Algots darbs un kapitāls. 1849 (http://www.mediafire.com/download/02e24zxf2p9q73w/Markss_Algots_darbs_un_kapitals.rar )
•    Kārlis Markss. Frīdrihs Engelss. Vācu ideoloģija. 1846 (http://www.mediafire.com/download/jzfn9z3ltcstr3f/K.+Markss%2C+F.+Engelss.+Vacu+ideologija%2C+%281963%29.rar )
•    Kārlis Markss. Kapitāls. Visi 3 sējumi (http://www.mediafire.com/download/2lfmdw0569y3rz9/Kapitals.+1.rar ; http://www.mediafire.com/download/wd6bjz5c5f539l6/Kapitals.+2.rar ; http://www.mediafire.com/download/fonm547s69bm409/Kapitals.+3.rar )
•    Fridrihs Engelss. Par autoritāti. 1873 (http://www.mediafire.com/download/pl5lpplm617aoa4/Engelss.Par_autoritati%281873%29.rar )
•    Maksims Gorkijs. Manas universitātes. 1923 (http://www.mediafire.com/download/gwjm0csuokv3p2o/Gorkijs_Manas_universitates..rar )
•    “Cīņa” – Slāpētais, vajātais vārds. Publikāciju un atmiņu krājums par „Cīņas” vēsturi. 2014 (http://www.mediafire.com/download/xz3gwzkzkds1v5x/Cina.rar )
•    Arvīds Andersons. Jānis Znotiņš. 1905—1907g. Revolūcija Talsu novadā. 1957 (http://www.mediafire.com/download/gbby2r0zc9q0yt4/1905-1907_Talsu_novada.rar )
•    Жан Грива. Дни далёкие, дни близкие (О жизни и о себе). 1972 (http://www.mediafire.com/download/4wejuf6jmky6kvt/Zan_Griva_dni.rar )
•    S.Vinogradovs. Loģika. Mācību grāmata vidusskolām. 1949 (http://www.mediafire.com/download/ibugr9jx6h1c9l2/Logika.Vinigradovs.1949.rar )
•    Маамяги В.А. В огне борьбы: Красные эстонские стрелки. 1987 (http://www.mediafire.com/download/4p9b2z77o36n4yr/Maamyagi+V.A._V_ogne_borby-Krasnye_estonskie_strelki.rar )
•    Josifs Staļins. Marksisms un nacionālais jautājums. 1913 (http://www.mediafire.com/download/bsl18522ovmpmxf/Stalins.+Marksisms+un+nacion%C4%81lais+jaut%C4%81jums.+1913.rar )
•    Josifs Staļins par Ļeņinu. 1947 (http://www.mediafire.com/download/21dkxek1dpqijcu/Stalins_parLeninu.rar )

Uz 2015.gada decembri e-grāmatnīcā “Padomju grāmata” bija pieejamas sekojošas grāmatas:
•    Fridrihs Engelss. Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelšanās. (http://www.mediafire.com/download/zgy4rszplm5ne9r/Engelss.Gimenes….rar )
•    Andrejs Upīts. Spartaks un citi darbi (http://www.mediafire.com/download/p8efyoramn1acfn/Upits_Spartaks.rar )
•    Anna Brigadere. Triloģija: Dievs, daba, darbs. (http://www.mediafire.com/download/furz36tdum1cc3u/Brigadere_Trilogija.rar )
•    Анна Бригадере. БОГ, ПРИРОДА, ТРУД
•    Vladimirs Miške. Kas ir latviešu buržuāziskie nacionālisti? (1953) (http://www.mediafire.com/download/c3odc3rghnd09wa/Kas_ir_nacion%C4%81listi.rar )
•    Поварнин С.И. Чтение. Логика. Спор. (3 книги) (http://www.mediafire.com/download/mq9vzucexxlsezz/Povarnin_3.rar )
•    Александр Лейт. Агрессия империалистических держав в Латвии (1952) (http://www.mediafire.com/download/5x965cttdkrlz88/Latvia_1917%E2%80%941920._Leit.rar )
•    Vladimirs Ļeņins. Likvidatori un latviešu strādnieku kustība. 1914 (http://www.mediafire.com/download/yeqt05g0752tvg0/Lenins.Likvidatoriunlatviesustradniekukustiba%281914%29.rar )
•    Историческая наука Советской Латвии на современном этапе (http://www.mediafire.com/download/zabg5414i8x6355/IstNaukaSovLatvii.rar )
•    П. Стучка – революционер, мыслитель и государственный деятель.
•    (http://www.mediafire.com/download/3909e02qyyzv8qv/Stucka_1965.rar )
•    Kārlis Markss. Darba alga, cena un pelņa. 1865 (http://www.mediafire.com/download/lnem42i4n8fm29i/Marks_Darba_alga_cena_un_pel%C5%86a_1865.rar )
•    G.V.Pļehanovs. Jautājumā par personības lomu vēsturē. 1898 (http://www.mediafire.com/download/2dbqqbuaddvouhc/P%C4%BCehanovs_par+person%C4%ABbas_lomu_v%C4%93stur%C4%93_1898.rar )
•    Vladimirs Ļeņins. Proletāriskās revolūcijas kara programma. 1916 (http://www.mediafire.com/download/id7ub0k5820egdl/Lenins_Proletariskas_rev_kara_programma.rar )
•    Иван Вольнов. Повесть о днях моей жизни.
•    Josifs Staļins. Runa pirms vēlēšanām. 1946 (http://www.mediafire.com/download/isjo7jn29ic36f5/Stalins_Runa_1946.rar )
•    Prof. V.S.Kružkovs. Par XIX gadsimta krievu klasisko filozofiju. 1946 (http://www.mediafire.com/download/ooqic78k1cyi7tn/XIX_krievu_filozofija.rar )
•    Пээгель Ю. Я погиб в первое военное лето
•    Население и потери ЛССР 1941-1945 гг. (два документа)
•    Латвия под игом нацизма (документы)
•    Josifs Staļins. Par agrāras politikas jautājumiem PSR savienībā.1929 (http://www.mediafire.com/download/acyxmyt47yssrye/Stalins_Par_agraras_politikas_1929.rar )
•    Революционное лето 1940-го в Эстонии (история 40-года в Эстонии)
•    Эстония. Кровавый след нацизма: 1941–1944 годы (документы)
•    Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР (http://www.mediafire.com/download/4z74oxagj2xmfje/Pribalt_dok_nkvd-mvd-mgb_2011.rar )
•    Fridrihs Engelss. Sociālisma attīstība no utopijas par zinātni. 1882 (http://www.mediafire.com/download/z72zy9nw59ox3h1/Engelss_Socialisma_attistiba_no_utopijas_par_zinatni.rar )
•    Анатоль Имерманис. Пирамида Мортона
•    Francis Rekšņa. Harijs Galiņš. Spartaks Kurzemē (http://www.mediafire.com/download/h22w0e7o55ti1yl/SpartaksKurzeme.rar )
•    Vladimirs Ļeņins. Sociālisms un karš. 1915 (http://www.mediafire.com/download/g6gy44j44zajib3/Lenins.Socialismsunkars.rar )
•    Андрей Упит. Северный ветер. Новеллы
•    Янис Яунсудрабинь. Белая книга.
•    Vilis Lācis. Kopotie raksti. (http://www.mediafire.com/download/n1fyd2wontyj5d6/Lacis+V.rar)
•    Nikolajs Jakovļevs. CIP pret PSRS. (1983) (www.mediafire.com/download/grb74r7idyazf66/CIP+pret+PSRS.rar )
•    И. Ринг. Как живут крестьяне Латвии. 1934, krieviski (http://www.mediafire.com/download/89su5s9e6gd98w8/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_1934+.rar )
•    P. Birkerts. Ko tauta saka par baznīcu un mācītājiem. 1927 (http://www.mediafire.com/download/1vs2hbl9afjiwpb/Birkerts_tauta_par+bazn%C4%ABcu_.rar)
•    Herberts Velss. 6 grāmatas: Laika mašīna (1895), Neredzamais cilvēks (1897), Pasauļu karš (1898), Kad guļošais mostas (1899), Pirmie cilvēki uz Mēness (1901), Dievu ēdiens (1904) (http://www.mediafire.com/download/cqjcjcgjd25me7z/Velss_Herberts.rar )
•    Fridrihs Engelss. Par vēsturisko materiālismu. 1892 (http://www.mediafire.com/download/23752i8r257p75t/Engelss.+Par+v%C4%93sturisko+materi%C4%81lismu+%281892%29.rar )
•    Laurentija Berijas runa VK(b)P kongresā 1952.gada 7.oktobrī (http://www.mediafire.com/download/3nq8hkgfkec458e/Berija.Runa+VK%28b%29P+XIXkong.1952.g.rar )
•    Vladimirs Ļeņins. Marksisma trīs avoti un trīs sastāvdaļas. 1913 (http://www.mediafire.com/download/gz5y47lz7zydmdo/Marksisma+tr%C4%ABs+avoti.rar )
•    Молок А. И. Революции 1848—1849 годов
•    Vladimirs Ļeņins. Referāts par 1905. gada revolūciju. 1917 (http://www.mediafire.com/download/t35yqjdvqbfp6c4/Refer%C4%81tu+par+1905.+gada+revol%C5%ABciju.rar )
•    Vladimirs Ļeņins. Par lielkrievu nacionālo lepnumu. Raksti. 1914 (http://www.mediafire.com/download/4lh0yu1klplagp0/%C4%BBe%C5%86ins.+Par+lielkrievu+nacion%C4%81lo+lepnumu.rar )
•    Josifs Staļins. Sociālisma ekonomiskās problēmas PSR savienība. 1952 (http://www.mediafire.com/download/rs5clw3akqyeqku/Stalins_Socialisma_problemas.rar )
•    Vladimirs Ļeņins. Tēzes nacionālajā jautājumā. 1913 (http://www.mediafire.com/download/0xx7lc11dr3wg1h/%C4%BBe%C5%86ins.+Tezes+nacion%C4%81laj%C4%81+jaut%C4%81jum%C4%81+%281913%29.rar )
•    Vladimirs Ļeņins. Par Eiropas Savienoto Valstu lozungu. 1916 (http://www.mediafire.com/download/dv6hdhau2m6spqf/Lenins.ParEiropasSavienotoValstuLozungu.rar )
•    Ян Райнис. Стихотворения, пьесы. 1976
•    Frīdrihs Engelss. Ludvigs Feierbachs un klasiskās vācu filozofijas gals. 1885 (http://www.mediafire.com/download/dawct1lyp0x87p8/Engelss.LudvigsFeierbachs_1885.rar )
•    Josifs Staļins. Marksisms un valodniecības jautājumi. 1950 (http://www.mediafire.com/download/jrki11nsarbfn3m/Stalins.Marksisms_un_valodn.1950.rar )
•    Josifs Staļins. Par dialektisko un vēsturisko materiālismu. 1938 (http://www.mediafire.com/download/prpkcc419ao9pu1/Stalins.Par_dialektisko_un_v%C4%93sturisko_materialismu.rar )
•    А. Петренко. Прибалтика против фашизма. 2010 (http://www.mediafire.com/download/tux2gg894o3a042/Petrenko_Pribaltika_protiv_fasisma.rar )
•    PSRS konstitūcija. 1977 (http://www.mediafire.com/download/e8b8iye1jpgwjef/PSRS_konstitucija_1978.rar )
•    Josifs Staļins. Par Ļeņinisma jautājumiem. 1926 (http://www.mediafire.com/download/acpagiehjb0arzl/Stalins.Par_Le%C5%86inisma_jaut_1926.rar )
•    Aleksandrs Beļajevs. 4 grāmatas: Cilvēks – Amfībija (1928), Nogrimušo Kuģu sala (1929), Pazaudētā seja (1929), Profesora Dovela galva (1925-1938) (http://www.mediafire.com/download/l5bpe02wwqe99a3/Beljajevs+A.+4.rar )
•    G. Adamovs. Divu okeānu noslēpums. 1938 (http://www.mediafire.com/download/vsx7eaee6s87h1o/Grigorijs+Adamovs.+Divu+okeanu+noslepums+%281938%29.rar )
•    Григорий Адамов. 5 книг (krieviski): 1930-е – Корaблекрушение нa Ангaре. (Сильная вода, Рассказ Диего, Электростанция на морозе) (рассказы), 1935 – Авария, 1936 – Завоевание недр, 1937 – Победители недр, 1946 – Изгнание владыки, 1938 – Тайна двух океанов
•    Вилис Лацис. 8 книг.(krieviski): “Бескрылые птицы” 1933, “Сын рыбака” 1934, “Земля и море” 1938, “Семья Зитаров” 1938, “Игра над бездной” 1939, “Буря” 1948 (Сталинская премия 2-й степени), “К новому берегу” 1951 (Сталинская премия 1-й степени), “Потерянная родина” 1953
•    Kārlis Markss. Frīdrihs Engelss. Komunistiskās partijas manifests. 1848 (http://www.mediafire.com/download/ciedbtvv7r47662/Komunistisk%C4%81s+partijas+manifests.+1848.rar )
•    Josifs Staļins. Par ļeņinisma pamatiem. 1924 (http://www.mediafire.com/download/3k8oi68962fqci4/Sta%C4%BCins.+Par+%C4%BCe%C5%86inisma+pamatiem.+1924%2C+%E2%84%96+351+.rar )
•    Vladimirs Ļeņins. Valsts un revolūcija. 1917 (http://www.mediafire.com/download/hrrjzrvp4449i3d/%C4%BBe%C5%86ins.+Valsts+un+revol%C5%ABcija.+1917.rar)
•    Ļeņins. Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija. 1916 (http://www.mediafire.com/download/ai3o7gj25tnjfj6/Lenins.+Imperialisms+ka+augstaka+kapitalisma+stadija.+1916.rar )

Avots:
http://padomjugramata.ucoz.com

Informācijas aģentūra
/04.09.2016/

Šis ieraksts tika publicēts Kat.: Izglītība, Reg.: Latvija, Veids: Ziņa. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.