Kā atpazīt “sorosītu” jeb “sorosītu” pazīmes

“Sorosīti”: Vita Matīsa, Vita Tērauda, Sarmīte Ēlerte, Iveta Kažoka, Roberts Putnis, Linda Curika, Andrejs Judins, Ilze Vinķele, Pēteris Viņķelis, Inga Sprinģe, Pauls Bankovskis, Ilmārs Šlāpins, Uldis Tīrons, Nellija Tjarve, Lolita Čigāne, Pauls Raudseps, Aivars Ozoliņš, Arta Ģiga, Iluta Lāce, Kristīne Garina, Viesturs Kairišs, Alvis Hermanis, Andrejs Žagars, Roberts Ķīlis, Marija Golubeva, Ints Dālderis, Helēna Demakova, Aleksejs Loskutovs, Kristaps Petermanis, Atis Lejiņš, Valdis Liepiņš, Kārlis Streips, Guntars Catlaks, Tālis Tīsenkopfs, Klāvs Sedlenieks, Nils Melngailis, Andris Aukmanis, Valts Kalniņš, Rasma Kārkliņa, Līga Stafecka, Diāna Kurpniece, Inese Voika, Vita Brakovska, Tālivaldis Kronbergs, Baiba Rubesa, Brigita Stroda, Ieva Morica, Rasmuss Filips Geks, Raimonds Skuja, Veiko Spolītis, Daniels Pavļuts, Nils Muižnieks, Anda Rožkalne, Gunta Sloga, Ilona Kronberga, Evita Goša, Artis Pabriks, Žaneta Ozoliņa, Jānis Ikstens, Nora Ikstena, Iveta Ķelle, Jurģis Liepnieks

Tā kā jau labu laiku Latvijas publiskajā telpā tiek lietots politisks lamuvārds “sorosīts” un tā kā amerikāņu miljardiera Džordža Sorosa finansētās organizācijas arī Latvijā realizē agresīvu antisabiedrisku politiku, ir vērts noteikt “sorosītu” pazīmes to maksimāli precīzai identificēšanai.

1. Īsumā par Džordžu Sorosu

Džordžs Soross (1930) ir uz ASV emigrējis Ungārijas ebrejs, kurš savas bagātības ieguva finanšu spekulāciju rezultātā. 1967.gadā sāka strādāt brokeru kompānijā Arnhold and S. Bleichroeder par pētījumu vadītāju, 1969.gadā Soross kļūst par Arnhold and S. Bleichroeder dibinātā fonda Double Eagle pārvaldnieku, bet 1973.gadā dibina savu fondu Quantum, kura pamatā sākotnēji ir Double Eagle aktīvi (citiem vārdiem sakot, Soross “uzmeta” savus darba devējus).

Laika posmā līdz 1980.gadam Soross savā fondā veiksmīgi nodarbojas ar finanšu spekulācijām un uz 1981.gadu viņa īpašumi tiek lēsti 100 miljonu dolāru apmērā. Pēc tam nāk neveiksmes, kam 1992.gadā seko veiksmīgas spekulācijas ar sterliņmārciņu (t.s.”melnā trešdiena”), kuru rezultātā Soross esot nopelnījis apmēram miljardu dolāru un ieguva veiksmīga finansu spekulanta slavu. 2016.gadā Sorosa bagātības tika novērtētas nepilnu 25 miljardu dolāru apmērā.

Soross ir cita Austroungārijas impērijas ebreja sera Karla Poppera (1902 – 1994) politisko ideju piekritējs. Izmantojot savas bagātības, Soross sākot ar 1978.gadu visā pasaulē izveidoja organizāciju tīklu, kurš popularizē Poppera “atvērtās sabiedrības” idejas Sorosa interpretācijā (Open Society Foundations – Atvērtās sabiedrības fonds). Savu organizāciju tīkla darbībai Soross ik gadu tērē apmēram 300 miljonus dolāru.

Džordžs Soross visa cita starpā ir arī viens no ietekmīgākajiem ASV Demokrātu partijas ideologiem, sponsoriem un “pelēkajiem kardināliem”. Izmantojot savu ietekmi ASV Demokrātu partijā, Sorosa organizāciju tīkls tik cieši saplūda ar ASV ārpolitikas un izlūkdienestu struktūrām, ka ir pietiekami grūti novilkt robežu starp tām. Džordža Sorosa struktūras tiek minētas kā vienas no aktīvākajām t.s.”krāsaino revolūciju” organizētājām (Soross pat nepakautrējās izmantot “krāsaino revolūciju” tehnoloģijas pašā ASV, mēģinot panākt likumīgi ievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa nestāšanos amatā).

Lai gan Sorosa organizāciju darbības lauks ir pietiekami plašs un tajā ietilpst arī mecenātisms, to galvenais fokuss ir valsts varas ietekmēšana un valsts varas sagrābšana upurvalstīs, kādēļ Sorosa organizācijas par pretvalstisku darbību ir aizliegtas vairākās pasaules valstīs. Tā kā 2002.gadā Francijas krimināltiesa notiesāja Džordžu Sorosu par “insaidera” informācijas nelikumīgu izmantošanu 1988.gadā (šo lēmumu 2011.gadā apstiprināja ES Cilvēktiesību tiesa), Soross ir pamatoti uzskatāms par noziedznieku, bet Sorosa organizācijas par noziedznieka organizācijām. Tāpēc ir visai dīvaini klausīties kā noziedznieka organizāciju dalībnieki un noziedznieka finansēti indivīdi runā par tiesiskumu.

Tā kā Sorosa un Poppera izcelsmes vieta ir bijušās Austroungārijas teritorija, tā kā Soross savas bagātības ieguva pietiekami strauji un tā kā viņš ar globāliem mērogiem samērā maziem ieguldījumiem spēja radīt pietiekami spēcīgu organizāciju, var izteikt pieņēmumu, ka pats Soross un viņa organizāciju tīkls ir tikai kādu citu slēptāku struktūru viena no redzamajām izpausmes daļām un ka šīs struktūras varētu būt tādā vai citādā veidā saistītas ar Rotšildu klanu, Habsburgu dinastiju un bijušās Austroungārijas impērijas transformētajām struktūrām. Vēl, ņemot vērā to, ka Lielbritānija burtiski “uzdāvināja” Sorosam vismaz miljardu dolāru un dēļ tā, ka Sorosa organizāciju realizētā politika ļoti līdzinās Lielbritānijas politikai, var pamatoti pieņemt, ka Džordžs Soross ir Lielbritānijas ietekmes aģents vai arī Lielbritānijas specdienestu kontrolē esoša persona (K.Poppers nozīmīgu savas dzīves daļu pavadīja Lielbritānijā un tā darbs “Atvērtā sabiedrība un tās ienaidnieki” ieinteresēja arī Lielbritānijas specdienestus). Bet tie ir tikai pieņēmumi, savukārt Sorosa organizāciju aktīvā destruktīvā darbība un ļoti ciešā saistība ar ASV specdienestiem un ASV Demokrātu partiju ir fakts.

2. Galvenās “sorosītu” pazīmes

“Sorosītu” var definēt kā cilvēku, kurš atbalsta Džordža Sorosa popularizēto ideoloģiju un mērķtiecīgi darbojas tās iedzīvināšanai praksē. No tā izriet, ka “sorosītam” ir divas galvenās pazīmes, pēc kuru abu esamības droši var identificēt “sorosītu”.

2.1. Džordža Sorosa radītu vai finansētu organizāciju (“Sorosa organizāciju”) esošais vai bijušais dalībnieks vai arī “Sorosa organizāciju” finansējuma (grantu) saņēmējs. Kā zināmākās un nozīmīgākās Latvijas “Sorosa organizācijas” var minēt “Sorosa fonds Latvija” (tagad “DOTS”), “Providus”, “Delna”, “Sorosa mūsdienu mākslas centrs”, “Latvijas žurnālistu asociācija”, “ Rīgas Juridiskā augstskola”, “Latvijas pilsoniskā alianse”, “Latvijas platforma attīstības sabiedrībai”, “Mozaīka”, “Latvijas cilvēktiesību centrs” u.c.

2.2. T.s. “atvērtās sabiedrības” ideoloģisko tēžu atbalstītājs (to pamatā ir sera Karla Poppera darbs “Atvērtā sabiedrība un tās ienaidnieki” Džordža Sorosa interpretācijā).

3. “Sorosītu” pazīmes pēc ideoloģiskajiem uzskatiem un darbībām

No “atvērtās sabiedrības” ideoloģijas var izdalīt vairākas citas “sorosītu” pazīmēs:

3.1. Homoseksuālisma un citu antisabiedrisku parādību (abortu, marihuānas, prostitūcijas, radikālā feminisma, genderisma, eitanāzijas u.c.) legalizācijas un normalizācijas atbalstīšana.

3.2. Jebkuru minoritāšu “tiesību” ekskluzīviskuma (uz sabiedrības vairākuma tiesību ierobežošanas rēķina) atbalstīšana.

3.3. Neiecietība un agresija pret visu tradicionālo, normālo, normāliem ierindas cilvēkiem, tradicionālo sabiedrības vairākumu, kuri saskaņā ar K.Popperu ir “atvērtās sabiedrības” ienaidnieki.

3.4. Atbalsta tēzi, kura vienādo Padomju Savienību un komunistisko ideoloģiju ar Hitleriskās Vācijas nacismu un cietiem fašistiskajiem režīmiem.

3.5. Antikrieviskums, antipadomisms un antiputinisms.

3.6. Nepatika pret nacionālām valstīm un nacionālo valstu graušana, kas gan netraucē manipulatīvi izmantot nacionālo retoriku un nacionālās valstis savu mērķu īstenošanai (pirmkārt vēršoties pret komunistisko ideoloģiju, Padomju Savienības mantojumu un Krieviju).

4. “Sorosītu” pazīmes pēc organizatoriskās darbības un piederības

4.1. ASV Demokrātu partijas, tās ideoloģisko tēžu un organizatorisko struktūru atbalstīšana.

4.2. “Demokrātisks” pseidodemokrātiskums un antidemokrātiskums (intensīva demokrātisko mehānismu izmantošana cīņā par varu un tās noturēšanu, tai pat laikā neatbalstot šo pašu mehānismu izmantošanu pret sevi no savu oponentu puses jeb “demokrātija tikai savējiem”).

4.3. “Tiesisks” pseidotiesiskums (dubultie standarti; dubulto standartu tiesiskums kā instruments cīņā ar “atvērtās sabiedrības” ienaidniekiem; pret “atvērtās sabiedrības” ienaidniekiem viena tiesisko normu piemērošana un interpretācija, bet pret “savējiem” pavisam cita).

Vērojot “sorosītu” publisko darbību, ir jākonstatē, ka daudzi Latvijas “sorosīti” ir raksturojami nekā savādāk kā egoistiski liekuļi, kuri rīkojas pēc principa “Es esmu labs un Man ir taisnība, tikai tāpēc, ka tas esmu Es”. Citiem vārdiem sakot, daudzi “sorosīti” ir maziski un zemiski cilvēciņi ar attiecīgu rīcību, kura visuzskatāmāk izpaužas pašu publiski deklarēto principu pārkāpšanā sabiedrisko amatu un naudas sadalē.

Visbeidzot, tā kā “atvērtā sabiedrība” atbalsta visas minoritātes, tad liela daļa “sorosītu” pieder kādai no minoritātēm, no kurām īpaši izceļami ir homoseksuālisti. Citiem vārdiem sakot, daudzi “sorosīti” ir homoseksuālisti (homoseksuāla dzīvesveida piekopēji). Savukārt, dēļ daudziem homoseksuālistiem raksturīgās “vājības” uz nepilngadīgajiem, “sorosītiem” ir visai toleranta attieksme pret pedofīliju (vēl jāņem vērā, ka daļa no ietekmīgiem ASV Demokrātu partijas pārstāvjiem ir homoseksuālisti – pedofīli). Piemēram, “sorosīti” Andrejs Judins un Ilona Kronberga Latvijas Radio tiešajā ēterā pat atklāti aizstāvēja pedofīlus un aicināja noteikt tiem mazus sodus vai atcelt tos vispār.

5. Par “Sorosa organizāciju” kadru politiku un dažu Latvijas “sorosītu” saraksts

Lai gan “sorosītu” vidū ir daudz spilgtu un odiozu indivīdu, to galvenais spēks ir nevis cilvēki, bet gan organizācija, kura spēj labi atlasīt, apmācīt, motivēt, izvirzīt un reklamēt cilvēkus. Vairums “sorosītu” bez “Sorosa organizāciju” “aizmugures” ir tukša vieta. “Sorosa organizāciju” galvenais spēks ir antisabiedriskā virzienā nozombētu pelēku indivīdu masa, kura iznīcina savus oponentus ar skaitlisko un organizatorisko pārsvaru.

“Sorosa organizāciju” sistēma atlasa naivus un ar kaut ko traumētus cilvēkus, iesaista tos, tādā vai citādā veidā uzpērk, bet pēc tam plaši izreklamē un ievirza nozīmīgos amatos. Vairums “sorosītu”, ņemti katrs atsevišķi, ir cilvēciskas, intelektuālas un profesionālas niecības, bet viss “sorosītu” bars, kuru izrīko “Sorosa organizāciju” organizatoriskā sistēma, ir nopietns politiskais spēks, kurš reāli apdraud gan visu Latvijas sabiedrību, gan Latvijas valsti (precīzāk sakot, tās niecīgās valstiskuma atliekas, kuras faktiski okupētajā Latvijā vēl ir palikušas).

Kā labu “sorosītu” kvalitātes piemēru var minēt “politoloģi” Ivetu Kažoku, kura kļuva par vienu no “Sorosa organizāciju” “sejām” bez maz vai uzreiz pēc “skolas sola”. Sākotnēji pat bija žēl skatīties kā par dižu eksperti uzdota skolniecīte TV ēterā kautrīgi stostoties neveiksmīgi mēģina no sevis izspiest tukšas, šabloniskas frāzes. Toties pēc kāda laika Iveta Kažoka pierada pie “no gaisa nokritušās” nepelnītās uzmanības un pilnā mērā saslima ar “zvaigznes” sindromu, kļūstot par ambiciozu un iedomīgu maitu, kurai attiecīgu zināšanu un iemaņu trūkums nav šķērslis ar nopietnu sejas izteiksmi runāt visdažādākās muļķības. Tad, lūk, “Sorosa organizāciju” spēks ir spējā samērā ātri un viegli radīt lielu skaitu šādu “kažoku” un iekārtot “tās” vajadzīgajos amatos.

Latvijā ir liels “sorosītu” skaits, kuru visu uzskaitei ir jāveic atsevišķs, pietiekami darbietilpīgs pētījums ar operatīvā darba elementiem (šo darbu būtu ļoti svētīgi kādam nofinansēt un izdarīt), tomēr odiozākos “sorosītus” var un vajag uzskaitīt.

Lūk, daži “sorosīti”(odiozi un ne visai): Vita Matīsa, Vita Tērauda (faktiskā sākotnējo “Sorosa organizāciju” izveidotāja Latvijā), Sarmīte Ēlerte, Iveta Kažoka, Roberts Putnis, Linda Curika, Andrejs Judins, Ilze Vinķele, Pēteris Viņķelis, Inga Sprinģe, Pauls Bankovskis, Ilmārs Šlāpins, Uldis Tīrons, Nellija Tjarve, Lolita Čigāne, Pauls Raudseps, Aivars Ozoliņš, Arta Ģiga, Iluta Lāce, Kristīne Garina, Viesturs Kairišs, Alvis Hermanis, Andrejs Žagars, Roberts Ķīlis, Marija Golubeva, Ints Dālderis, Helēna Demakova, Aleksejs Loskutovs, Kristaps Petermanis, Atis Lejiņš, Valdis Liepiņš, Kārlis Streips, Guntars Catlaks, Tālis Tīsenkopfs, Klāvs Sedlenieks, Nils Melngailis, Andris Aukmanis, Valts Kalniņš, Rasma Kārkliņa, Līga Stafecka, Diāna Kurpniece, Inese Voika, Vita Brakovska, Tālivaldis Kronbergs, Baiba Rubesa, Brigita Stroda, Ieva Morica, Rasmuss Filips Geks, Raimonds Skuja, Veiko Spolītis, Daniels Pavļuts, Nils Muižnieks, Anda Rožkalne, Gunta Sloga, Ilona Kronberga, Evita Goša, Artis Pabriks, Žaneta Ozoliņa, Jānis Ikstens, Nora Ikstena, Iveta Ķelle …

Pie “sorosītiem” pamatoti var pieskaitīt arī “Šķēles puiku” un marihuānas legalizācijas aktīvistu Jurģi Liepnieku, kurš pats publiski atzīst: “Neskatoties uz to, ka man nekad nav bijis nekāds sakars ar Sorosa fondu vai kaut ko tādu (…) es esmu pilnīgs sorosīts”.

Informācijas aģentūra
/12.02.2018/

Šis ieraksts tika publicēts Homoseksuālisms, pedofīlija, Kat.: Politika, Reg.: Latvija, STAMBULAS KONVENCIJA, Veids: Analīze, versija, viedoklis. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

44 Responses to Kā atpazīt “sorosītu” jeb “sorosītu” pazīmes

 1. Jānis saka:

  Nejūtu ko Sorosa organizācias dara sliktu Latvijai. Rakstā minētie 3.4.,3.5., 4.1., punktos uzskaitītie sososītu “nedarbi”, ir sabiedrības vairākumam atbalstāmas darbības. Vai vērsties pret komunistisko ideoloģiju, Padomju Savienības mantojumu un Krieviju).” nav atbalstāma, ņemot vērā 50 gadu okupāciju. Vienīgo atbalstu sorosītu ideoloģijai redzu homoseksuālisu neatbalstīšanā. Šīs tēmas turpmākā apspriešana un viedokļu izzināšana, manuprāt, būtu lietderīga.
  ***
  [Redakcija: 62.85.4.48 Ulbroka SIA Lattelekom]

  • Ivars saka:

   Nu ko lai Jums saka „ Jāni”?! Sorosīti rakstā ir aprakstīti tādi, kādi viņi ir, un, ja Jums šķiet pieņemami kādi viņu uzskati, un tie uzskati, kam Jūs varbūt itkā nepiekrītat nav šķērslis (tai skaitā tolerantā attieksme pret homoseksuālismu – pedofiliju), tad uz priekšu viņu apkampienos, kustība „ Par” tad noteikti būs Jūsu saraksts.
   Manā sapratnē tie ir vai nu garīgi traumēti cilvēki, pret kuriem attiecīgi ir jāizturas, vai arī augstākās raudzes bezprincipiāli nelieši, kuriem pilnīgi nekas nav svēts, attiecīgi ar šo varzu manā sapratnē normālam cilvēkam nevar būt nekāda sadarbība. Ja līdz šim normālie cilvēki varēja teikt, ka viņi nezināja, tad tagad „sorosīti”&co arvien vairāk sāk nomest maskas un uzrāda sevi visā savā pretīgumā. Ja kādu krievu jautājums un okupācijas sekas ir tik ļoti traumējušas, ka tas neliekas pretīgi un šķiet pieņemami, tad tas nav normāls cilvēks un šī varza ir viņa īstā vieta.
   Par „sorosītu” „neko slikta nedarīšanu”. Jānis bija okupēts, Ivars nebija okupēts, tas jautājums, maigi izsakoties nav viennozīmīgs. Jā punkti 3.4.,3.5., 4.1. daudziem latviešiem šķiet pieņemami. Un ar to šie latvieši parāda, ka ir intelektuāli aprobežoti un ar to viņi sev kā tautai paraksta nāves spriedumu (pie nosacījuma, ka neradīsies pietiekami spēcīgi un daudzskaitliski citi latvieši, kuri šīs niecības noliks pie vietas). Jā, var būt kritiski noskaņota diskusija par Padomju iekārtu un latviešu – krievu attiecībām, bet viņa nevar būt tāda kā to intensīvi mēģina uzspiest angloamerikāņi, jo šādi ieskati latviešiem ir nāvējoši. Vairums šo latviešu visdrīzāk pat pie kapa malas, līdz kuram tos būs noveduši angloamerikāņi, to nespēs atzīt un saprast. Tā ir šo latviešu un iespējams visas latviešu tautas traģēdija. Un šādi raugoties latvieši ir pelnījuši „sorosītus”. „Jāni”, Jūs esat pelnījis „sorosītus”, tāpēc uz priekšu par „Par” un par angloamerikāņu vispasaules kundzību.
   Īsumā par punktiem. 3.4. Tā ir no vienas puses prasta ideoloģiska maldināšana, ka Padomju Savienība un komunistiskā ideoloģija ir pielīdzināma Vācu nacismam, jo tā nav (Padomju Savienība ideoloģiski iestājās par vienlīdzīgām tiesībām un visu attīstību, bet nacistiskā Vācija atklāti deklarēja gan savas nācijas (vāciešu) pārākumu pār citām tautām, gan tās ietvaros „izredzēto” (tai skaitā bagātāko) pārākumu pār pārējiem vāciešiem, gan arī to, ka pret „nevērtīgajiem” pieļaujamas visas metodes, tai skaitā to iznīcināšana.) Padomju un nacistu režīms ir tikpat līdzīgi kā diena un nakts un tur ir jābūt pilnīgam politiskam analfabētam, lai to nesaprastu. Šo politisko analfabētismu arī visādi cenšas atbalstīt un producēt. No otras puses šāda pielīdzināšana ir galēji amorāla, jo novienādo labu ideoloģiju ar ļaunu ideoloģiju. Bet latviešu (un vēl citu tautu) gadījumā tā vēl ir vistīrākā pašnāvība, jo latvieši pēc savas būtības ir sociālisti (ja no latvietības izņem sociālismu, tad no latvietības nekas pāri nepaliek) un tāpēc, ka latvieši ļoti lielā mērā ir vainojami Padomju Savienības eksistencē. Nebūtu latviešu sarkano strēlnieku, nebūtu Padomju Savienības. Padomju Savienību neieredzošie spēki to ļoti labi saprot un atceras, tāpēc latvieši antipadomiskā paradigmā ir nolemti iznīcībai ne tikai kā tauta, bet arī pēc iespējas visi latvietības (attiecīgi sociālisma) gēnu nesēji. Ja ir tieksme uz suicidālismu, tad uz priekšu, zākājiet visu padomisko, zāģējiet zaru uz kura sēžat un radiet apstākļus sevis iznīcināšanai.
   Par Krieviju. Tas ir mūsu kaimiņš ar kuru ir jāsadzīvo un nevajag strīdēties. Tas nenozīmē uzreiz pagulties (attīstām patriotismu, attīstām zemessardzi, attīstām savu valsti, tas viss ir labi), bet nu ielaist pie sevis kā okupantus Krievijas lielākos ienaidniekus ir kā minimums ļoti liela muļķība. Tad nu nevajag apvainoties par daudz ko tagad un, pats galvenais, nākotnē, kad krievi koriģēs pasaules kārtību atbilstoši savas drošības pamatinteresēm. Muļķim muļķa alga.
   Par antiputinismu. Antiputinisms vispār ir viena no drošākajām idiotu un lielāko neliešu pazīmēm. Normāla cilvēka reakcija uz Putinu ir vai nu neitrāla vai arī propogandas ietekmē mēreni negatīva, jo Putins ir ļoti gudrs un labsirdīgs politiķis (viņš vienkārši nedod iemeslu savādākai attieksmei). Bet noteiktās aprindās (jo īpaši britos un homoseksuālistu – pedofilu aprindās) Putins tik tiešām izraisa dzīvniecisku naidu. Nu, ko „Jāni”, Jūs sevi atmaskojat.
   Kas attiecas uz ASV Demokrātu partiju, tad pēc pēdējām ASV prezidenta vēlēšanām pietiekami plaši ir tapis zināms, ka tā ir homoseksuālistu – pedofilu partija, tāpēc saskatīt sadarbībā ar Dempartiju kaut ko labu Latvijai var tikai…. nu ja, labākajā gadījumā pavisam neinformēts cilvēks, pēc kā Jūs „Jāni” neizskatāties.

   • retorisks jautājums saka:

    Ko vērts šī naidpilnā “normālā cilvēka” vārdu savārstījums, ja šis [pat] vārdu propaganda neprot pareizi uzrakstīt?
    ***
    [Redakcija: 31.146.114.189 Tbilisi (Georgia) JSC Silknet]

   • Raimonds saka:

    Nu ko jums Ivar lai saka. Ja jums šķiet, ka tie “sorosīti” ir kā izrādījuši savu toleranci pret homosekssuālu pedofīliju, tad jādomā, ka labi gan tas nav. Bet te man ir jautājums – Vai tad jums ir pārliecība, ka ir jāizrāda tolerance pret hetroseksuālu pedofīliju, ja esat kā negatīvu, izcēlis tikai homoseksuālu pedofīliju? Nu negribētos man domāt, ka tā domuzīme starp abiem vārdiem ir domāta kā vienādības zīme, jo tad man savukārt būtu jādomā, ka esat pagalam stulbs un neizglītots. Bet tā tak nav, vai ne? -:)
    ***
    [Redakcija: 46.109.235.251 Ulbroka SIA Lattelekom]

   • Ivars saka:

    Daļēji Jums taisnība Raimond. “Sorosīti” ir toleranti pret pedofiliju vispār, bet jo īpaši tieši pret homoseksuālismu – pedofīliju, kam ir vairāki iemesli. Pirmkart, dēļ tā, ka pedofīlija ir cieši saistīta ar homoseksuālismu, kas izpaužas tādējādi, ka vairums pedofīlu piekopj vai ir gatavi piekopt homoseksuālu dzīvesveidu, ir vēlēšanās ar maldiem un viltu parādīt, ka homoseksuālistu īpatsvars starp pedofīliem nav tik liels kā faktiski ir. Otrkārt dēļ tā, ka starp “sorosītiem” ir daudz homoseksuālistu, viņi ar šādu maldināšanu cenšas mazināt sabiedrības negatīvo attieksmi pret visiem homoseksuālistiem.Treškārt tādā veidā starp “sorosītiem” esošie homoseksuālisti – pedofīli prasti sevi piesedz.

 2. Artis Buks saka:

  Kāpēc es neesmu sarakstā?! :/

  • Ivars saka:

   1. Trūkst ziņu par Arta Buka dalību Sorosa organizācijās un/vai finansējuma saņemšanu no tām
   2. Trūkst ziņu par Arta Buka atbalstu “atvērtās sabiedrības” ideoloģijai
   3. Ir zināms, ka Artis Buks veic arī konstruktīvu un kvalitatīvu sabiedrisku darbību (atšķirībā no daudziem “sorosītiem”)
   4. Jebkurš, kurš pēc “proud to be…” principa vēlas “pierakstīties” “sorosītos”, to var darīt gan šeit, gan citos publiskos resursos

 3. Kā cilvēki ar Putina kunga salami tik dziļi, dziļi pakaļā, apgalvot ka ir pret homoseksuāļiem?!
  ***
  [Redakcija: 212.3.195.93 Jelgava Latvian Mobile Telephone Co.]

 4. Evucis saka:

  Ivar, man šķiet, jums follija mice par ciešu uzlikta – galvu saspiedusi. 😉
  ***
  [Redakcija: 195.13.217.244 Riga SIA Lattelekom]

 5. N.Settembrini saka:

  Saviem saimniekiem autors ir sagatavojis haltūras darbu:
  1) Ko, pašreizējais fonda (tagad ar nosaukumu Dots) valdes priekšsēdētājs Ivars Ijabs sarakstā nefigurē??!
  2) Pilnīgi aplami apgalvo ka Tērauda bija “faktiskā sākotnējā Sorosa organizācijas izveidotāja Latvijā”;
  U.T.T.
  Saimniekam būtu jāprasa lai atdod naudu, bet, ko, laikam saimnieks rēķinās, ka dzīvojam post-faktu pasaulē.
  Vēlēšanas nāk.
  ***
  [Redakcija: 212.3.192.254 Livani Latvian Mobile Telephone Co.]

 6. gulags saka:

  Neizpratnē par Jūsu komunisma noziegumu attaisnojošo nostāju, vēlos Jums pajautāt, vai attaisnojat arī šos? https://twitter.com/Gulags_lv/status/963340148263084032
  ***
  [Redakcija: 89.201.31.151 Riga VOIP BALTKOM]

 7. ononiims saka:

  tikai 3 sobutiļņiki!

 8. Ivars saka:

  Kur Apeirons, kāpēc nav sarakstā ? Savā laikā barojās no tās siles ka maz neliekas un mozaīkas projekti caur apeironu griezās uz nebēdu.

 9. Erm saka:

  3.4. Atbalsta tēzi, kura vienādo Padomju Savienību un komunistisko ideoloģiju ar Hitleriskās Vācijas nacismu un cietiem fašistiskajiem režīmiem.

  3.5. Antikrieviskums, antipadomisms un antiputinisms.

  Dalbajobs pārtulkojus kaut kādu krievijā izdirstu teksta pļutonu. Tiešām dalbajobs.
  ***
  [Redakcija: 213.21.200.87 Riga Versia Ltd]

  • Leviathan saka:

   Jā – tiešām likās dīvaini, ka Krievijas jautājums šeit tekstā tika pat šādi izcelts. Tas fakts, ka Krievijai jau vismaz pēdējos 100 gadus ir vajadzīgs saimnieks, kas valsti saved kārtībā ir pat kliedzošs. Bet – nu jā – ne jau kaut kāds Soross tur pie teikšanas būtu laižams. Un ASV vai NATO invāzija Krievijā tur tiešām neko nedos. Drīzāk iznīcinās pat to kārtības mazumiņu, kas tur vēl ir palicis. Pie tam – būtu dumji gaidīt, ka Krievija pēkšņi atdos galus dabīgā nā’vē un neviens no tā necietīs. Tas zvērs ir pārāk dzīvelīgs, lai tik vienkāŗši atmestu ķepas, bet, ja ies uz galu, tad ar tādu mūziku, ka Zeme vaidēs.

 10. lasītājs saka:

  Radās sajūta, ka tiem antisorositiem kaut kas nav ar galvu kārtībā. Pēc kādas galvas traumas var apgalvot “nacistiskā Vācija atklāti deklarēja gan savas nācijas (vāciešu) pārākumu pār citām tautām”? Lasīt it kā prot, lai tad palasa Staļina laika peršas. Brežņeva laikā partija lēma, ka vienas tautas pārākuma sludināšanai ir jāpieņem slēptākas formas. Bet zinātniskā komunisma eksāmenu nebija iespējams nokārtot, ja nebiji izpratis krievu tautas īpašo lomu.
  ***
  [Redakcija: 91.105.8.192 Riga SIA Lattelekom]

  • Ivars saka:

   Nu ja, ignorējam galveno, izraujam no konteksta, piesienamies sekundārajam un novirzāmies no tēmas. Bet nu labi…

   Salīdzināt vācu nacistu pārākuma praksi, kuras ietvaros atklāti runāja par citu tautu (tai skaitā latviešu) fizisku iznīcināšanu un sāka to realizēt praksē, ar krievu sevišķās lomas atzīšanu nacisma sagrāvē un krieviskuma izmantošanu PSRS vienotības stiprināšanai, ir vairāk kā nekorekti.

   No Latvijas nākušais latviešu „draugs” Rozenberga kungs plānoja iznīcināt latviešus kā nevērtīgu tautu, bet 50 Padomju „okupācijas” gados latvieši kaut ka saglabājās pusotra miljona apmērā un vismaz otrā spēcīgākajā pasaules lielvalstī bija viens no pārtikušākajiem reģioniem.

   Jūs, „lasītāj”, kārtējo reizi apliecināt, ka maldināšana, melošana un acīmredzamu faktu noliegšana ir „sorosītu” un viņu draugu iecienīta metode.

 11. Raimonds saka:

  Man ir daudz vienkāršāka “sorosītu” atpazīšanas metode:

  “sorosīts” ir tas, kurš ir par cilvēka brīvību, godīgumu, atbildību, vienlīdzīgu attieksmi pret katru lai kāds viņš ar nebūtu; pret epspiešanu, represijām, krāpšanos, ļaunprātīgu varas izmantošanu, diskrimināciju un negodīgām metodēm.

  “NavSorosīts” ir tas, kurš ir par varas uzurpāciju, cilvēku dalīšanu kategorijās, represijām, mūžīgu karošanu, vispārēju nabadzību, meliem un sazvērestību teorijām; pret visiem citiem cilvēkiem, it īpaši citādākiem.

  Un viss. -:) Ne tur Sorosa biogrāfija no galvas jāmācās, ne kas.
  ***
  [Redakcija: 46.109.235.251 Ulbroka SIA Lattelekom]

  • Ivars saka:

   Tā ir fantāzija, kurai, ja arī ir kāds sakars ar “sorosītiem”, tad tikai tāds, ka šādi viņi sevi varbūt vēlētos pozicionēt. Bet šāds pozicionējums neatbilst patiesībai, jo daudzi “sorosīti” nav godīgi (tai pat laika prasot godīgumu no citiem), ideoloģiski ir pret vienlīdzīgu attieksmi pret visiem (vairākumu ir jādiskriminē minoritāšu ” tiesību” vārdā) un praksē krāpjas, ļaunprātīgi izmanto varu un negodīgas metodes. “Sorosīti” vārdos mēģina būt balti un pūkaini, bet praksē dara to, ko piedēvē saviem oponentiem.

 12. Armands Melnalksnis saka:

  Tā sauktā “Informācijas aģentūra” nepārprotami ir 5.kolonnas rupors. Latvijas drošības iestādēm būtu laiks izmēzt gan no informācijas telpas, gan no Latvijas šo veiklo kremlistu pulciņu.
  ***
  [Redakcija: 79.204.107.66 Aschach bei Freudenberg (Germany) Deutsche Telekom AG]

 13. Es saka:

  Ivara neslēpto mīlestību pret PSRS jau zinām sen, bet 3.4 punkts gāž no kātiem… Abi režīmi bija lielākais noziegums cilvēces vēsturē, abi režīmi nesa miljonus, jo miljonus cilvēku upurus, abiem režīmiem bija nezeligakas nāves nometnes pasaulē, abi režīmi nelietīgi sadalīja pasauli, abi režīmi pozicionēja pārākumu pār pārējo pasauli un abi režīmi Eiropu praktiski iznīcināja. Atskiriba tikai tagad ir, ka Vacija apzinas, ko ir izdarijusi, kaunas par to un atmaksajusi parādus, bet Krievija joprojām neatzīst, ka PSRS bija kas tāds, kam nevajadzēja eksistēt un visiem būtu bijis labāk, tieši otrādi, pat lepojas ar to o_O Nebūtu bijis padomju režīms, mēs dzīvotu ne sliktāk ka Somijā un tas ir skaidrs jebkuram, kas māk nolasit saimniecības un ekonomikas rādītājus Somijā un Latvijā pirms mūsu okupācijas, okupācijas laikā un pec okupācijas…
  ***
  [Redakcija: 86.0.118.176 Kingsthorpe (UK) Virgin Media Limited]

 14. Ivars saka:

  Izskatās, ka profesionālie komentētāji nekādi nevar rimties. Atkārtojam vienu un to pašu dažādos griezumos, novēršot uzmanību no galvenā un koncentrējoties uz noziedzīgos izvirtuļus attaisnojošiem maldinošajiem memiem.

  Nu tad vēlreiz arī šādi.
  1. Padomju režīms nebija “lielākais noziegums cilvēces vēsturē”. Gluži otrādi, dēļ Padomju režīma dzīve pasaule ievērojami uzlabojās (8 stundu darba diena, elektrifikācija, vispārēja izglītība un medicīnas aprūpe utt.).
  2. Padomju režīms ir pēdējo laiku apmelotākais režīms, kas gan, protams, nenozīmē ka nebija upuri. Bija un dažādi. Gan atklātas šķiru cīņas upuri, gan slēptās, gan pārspīlējumi, gan mazvainīgie, gan nevainīgie, gan kļūdu upuri, gan iekšējo un ārējo diversiju upuri. Bet nu to skaits tiek ievērojami pārspīlēts un to iemesli primitivizēti. Mērķis tam viens – diskreditēt sociālisma ideju kā tādu, lai atņemtu vairumam cilvēku sociālās garantijas, lai reabilitētu nacismu un fašismu un galu beigās, lai planētas iedzīvotāju samazināšanas nolūkā veiktu miljardu cilvēku genocīdu.
  3. Padomju Savienībai nebija nāves nometnes, tādas bija tikai nacistiskai Vācijai un pirms tam 1.pasaules kara laikā Austroungārijas impērijai. Padomju Savienībai bija ieslodzījuma vietas ar nežēlīgiem apstākļiem un nāvessodu izpildes vietas. Ir starpība un visai liela.
  4. Pasauli “nelietīgi sadalīja” visas impērijas un to joprojām dara angloamerikāņi. Paņemiet un apskataties ASV karabāžu karti.
  5. Padomju Savienības “pozicionētais pārākums pār pārējo pasauli” bija savā sociālistiskajā (uz vairuma cilvēku labklājību ideoloģiski vērstajā) iekārtā, savukārt nacistiskā Vācija gan deklaratīvi, gan praktiski iznīcināja citas tautas. Diametrāli pretējas pieejas.
  6. Eiropu iznīcināja Otrais pasaules karš, kuru izraisīja nacistiskā Vācija un kurā līdzvainīgas ir gan Francija ar Lielbritāniju (Minhenes vienošanās), gan arī Polija, kura sākotnēji cerēja kopā ar Vāciju sadalīt Krieviju (par poļu lomu maz runā, jo vācu nacisti, redzot poļu neadekvāto alkatību un vājumu, uzreiz viņus nolika pie vietas). PSRS savukārt izbeidza Otro pasaules karu un piedalījās puses Eiropas atjaunošanā, tai skaitā arī Latvijas, pie tam daudz lielākā apmērā salīdzinājumā ar pirmskara laiku. Lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa joprojām salīdzinoši labi dzīvo dēļ Padomju laikā izbūvētās infrastruktūras.
  7. Krievijai nav ko kaunēties par Padomju laiku, ar to var tikai lepoties, jo tas ir labākais un cerīgākais, kas notika pēdējo simts gadu laikā. Un ar to var lepoties arī latvieši, jo bez latviešiem arī PSRS nebūtu bijusi iespējama. Neskatoties uz 37.gadu un pašreizējajām politiskajām batālijām, PSRS ļoti lielā mērā bija latviešu valsts (latviešu gara radīta valsts) un tāda joprojām lielā mērā ir pašreizējā Krievija. Paradoksāli, bet fakts, pašreizējā Krievija pēc būtības noteiktos aspektos noteiktā mērā ir latviskāka par pašreizējo Latviju.

  P.S.
  Bet šis arguments (“nebūtu bijis padomju režīms, mēs dzīvotu ne sliktāk ka Somijā”) vispār ir “izcils” un parāda daudzu latviešu mazisko dabu. Kad runājam par to, ka vācu nacisti gribēja latviešus fiziski iznīcināt kā nevērtīgu tautu (somus, starp citu gan nē), no kā latviešus izglāba Padomju uzvara karā un Padomju “okupācija”, kurā 50 gadu laikā latvieši Latvijā saglabājās pusotra miljona apmērā (ar vienu no augstākajiem dzīves līmeņiem Savienībā), tad gara milzis “Es” nāk klajā ar tik satriecošu vergu dvēseļu (desrijēju) argumentu. Pēc šīs pērles tādi sīkumi kā nespēja adekvāti novērtēt tā laika attīstības tendences ir tīrais nieks.

  • Es saka:

   Tad lūdzu paskaidro kādēļ mūsu IKP praktiski nemainījās padomju laikā, bet Somijai kāpa vairākkārt, kas nozīmē, kā arī bija daudz attīstītāka tautsaimniecība… Kādēļ? Kāds ir iemesls? Ja reiz Latvija PsRS bija viena no partikusakajam daļām? Kāpēc valstīs ārpus PSRS laimes attīstījās daudz strejak un cilvecigak?
   ***
   [Redakcija: 86.0.118.176 Kingsthorpe (UK) Virgin Media Limited]

   • Ivars saka:

    Ja Jūs neizliekaties, tad vispār bēdīgi… Runa iet par eksistenciāliem dzīvības un nāves jautājumiem, bet Jūs koncentrējaties uz “desām”. Par Somiju un tās IKP vispār negribu sīkāk runāt, jo tas ir trešā vai zemāka līmeņa jautājums. Citiem vārdiem sakot, nav būtiski kāds tai Somijai bija IKP, jo noteicošie bija pavisam citi faktori. Bet, ja jau Jums tik ļoti gribas, varam parunāt arī par “Somiju”.

    1. PSRS bija vismaz otra spēcīgākā pasaules lielvalsts. Tas ir fakts. Latvijas PSR bija viens no pārtikušākajiem PSRS reģioniem. Arī tas ir fakts. Ar Somiju tam nav nekāds sakars, ja nu vienīgi Jūs neveikli un aloģiski mēģinat pateikt, ka PSRS ar savu varenību dzīvoja sliktāk kā “civilizētajā” pasaulē. Tas ir diskutabls apgalvojums, tas ir tās pašas “desas” jautājums, bet tas nekādi nemaina augstāk izteikto apgalvojumu patiesumu.

    2. Somijas ekonomika bija pilnībā saistīta ar PSRS ekonomiku un no šāda skatu punkta skatoties Somija ekonomiskie panākumi bija PSRS ekonomiskās varenības atspulgs. (Protams, te var teikt, ka Somijas reģionālie menedžeri bija labāki par Padomju, nu lai, lai gan arī tas ir apšaubāms apgalvojums, bet šo pamatfaktu tas nemaina.)

    3. PSRS (attiecīgi arī LPSR) un Somija atradās dažādās “koordinātu sistēmās” tādēļ
    to IKP salīdzinājums 1:1 nav iespējams un salīdzinot jāņem vērā daudzi sistēmu atšķirīgie faktori.

    4. Somija, līdzīgi citām valstīm bija “vitrīnvalsts”, kurai vajadzēja uzskatāmi parādīt kapitālisma pārākumu pār sociālismu. Parādīja, socsistēmu iznīcināja, nu bodīti var klapēt ciet. Konkrēti uz Somiem tas mazāk attiecas, jo Krievija ir blakus, bet tendence ir tieši tāda, ja neesat pamanījis.

    5. Ārpus PSRS attīstījās savādāk, kas ņemot vērā pierastā ikdienišķā faktoru, aizliegtā augļa faktoru, kā arī objektīvās un subjektīvās PSRS problēmas vairumam šķita labāk. Nu ir redzams ka tā nebija un tā ir patiešām traģēdija, ka tik daudzi latvieši to nespēj saskatīt (krievi, piemēram, spēj, tāpēc Krievijā dzīve iet uz augšu, neskatoties uz milzīgajām ārpolitiskajām grūtībām un daudzām iekšējām problēmām). Ja vairums latviešu to tā arī nespēs saskatīt, tad pēc gadiem 50 tādu latviešu vairs nebūs.

   • vt saka:

    Izrādās, bija organizēta sabotāža:

   • Es saka:

    Jus nesapratat ko vēlos saprast. Man slinkums meklēt tagad precīzus ciparus, bet pirms Latvijas okupācijas mūsu IKP bija 5100 USD, bet Somijas 4900 USD, 1991. gadā mūsu IKP bija 6200, bet Somijai 20 000 USD… Kura vieta tad mēs īsti ieguvām no varenās PSRS ekonomikas un sociālisma? Kādēļ Somijas IKP auga 4x 50 gadu laikā un mums gandrīz necik? Tads ir mans jautājums

    Un par to, ka bijām vienā no attīstītākajām republikām nav šaubu, tādēļ Kremlis no mums vairāk nekā nekā deva, kas arī laikam izskaidro IKP izmaiņas 😦

    Un vispār, šodien pavērtas interesanta diskusija viena forumā par okupāciju – ka komentesiet šos reālu cilvēku stāstus par nometnēm, elektrifikāciju un karošanu ? Visi kā viens ir aprobezoti nacisti vai apmaksāti sorositi?

    https://boot.ritakafija.lv/forums/index.php?/topic/160132-krievijas-atbildes-g%C4%81jiens/&do=findComment&comment=2057721
    ***
    [Redakcija: 82.132.232.68 Herne Bay (UK) Telefonica UK Limited]

   • Ivars saka:

    Bet Jūs, “Es”, nesaprotat vai drīzāk izliekaties nesaprotam, ka Jūsu jautājums šīs tēmas un sarunas kontekstā ir mazsvarīgs, neko nenosakošs un pilnīgi nevietā. Jūsu jautājums, līdzās vēl dažiem citiem šeit vienkārši novērš mazāk vērīga un pieredzējušāka lasītāja uzmanību no galvenā.

    Jūs izsakāt apšaubāmus apgalvojumus par trešās pakāpes svarīguma tēmām, dodat kaut kādus nesaprotamus skaitļus, kuri visticamāk ir neprecīzi, izrauti no konteksta vai vienkārši melīgi un pēc tam uzdodat, atvainojiet, stulbus jautājumus, kuri satur patiesībai neatbilstošas atbildes. Jūsu komentāri ir smalka un samērā laba operatīvā propaganda. Malacis, ja par to saņemat naudu, varat prasīt algas pielikumu.

    Kas attiecas uz “interesantām diskusijām forumos”, tad ir tā ka internets savā ziņā ir atvieglojis operatīvo darbu un pavēris virkni līdz tam nebijušu iespēju, kuras tiek izmantotas. Katrā kaut cik apmeklētā interneta vietnē un katrā šauru specifisku sociālo grupu vietnēs ganās profesionāli darbinieki. Tā to sabiedrību mēģina kontrolēt un virzīt. Bet nu atvērt jaunu diskusiju vienalga par kādu sev nepieciešamo tēmu un panākt tās ievirzi sev vajadzīgajā gultnē ir tikai operatīvās tehnikas jautājums.

  • Afanasijs saka:

   Ivariņš un fakti nav savienojamas lietas 😀

   Nu i tad pa punktiem.
   1. (8 stundu darba diena, elektrifikācija, vispārēja izglītība un medicīnas aprūpe utt.)
   https://en.wikipedia.org/wiki/Eight-hour_day
   2. Te vispār ko bilst laikam būtu lieki, totāls neloģisks savārstījums.
   3. vismaz, kas daudz maz ir pa tēmu
   4. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russian_military_bases_abroad
   šito a varēji pieminēt (dažas no tām protams ir uzkrītoši “brīvprātīgas”)
   5.https://en.wikipedia.org/wiki/Deportation_of_the_Chechens_and_Ingush
   https://en.wikipedia.org/wiki/Deportation_of_the_Crimean_Tatars
   https://en.wikipedia.org/wiki/Deportation_of_the_Balkars
   https://en.wikipedia.org/wiki/Deportations_of_the_Ingrian_Finns
   https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Operation_of_the_NKVD
   https://en.wikipedia.org/wiki/Deportation_of_Koreans_in_the_Soviet_Union
   tas tev tā iesākumam
   6. https://en.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop_Pact
   bez komentāriem…
   7. ….un nav arī ar ko lepoties…. ja arī kas tika sasniegts Krievijas teritorijā PSRS laikā, tad tas tika veiksmīgi notralināts turpmākajos 27 gados. Izandelēts, tauta piesmieta un nabadzībā…. tā teikt nekas īpaši atšķirīgs no mums… nu labi…. nedaudz mums tā situācija labāka.

   Pie tava P.S.
   Fiziski kā deklasēta tauta tika klasificēta – leiši, letiņus paredzēja pārvietot uz gaišo Sibīriju. Definēt kā milzīgu sasniegumu tautas saglabāšanos 1,5mil. apmērā ir māzākais aprobežoti…. tā teikt labi ka mūs nepaspēja asimilēt. Un par to murgojumu kā mūs izglāba…. pat īsti nav komentāru. Krievi tādi paši atbrīvotāji, kā amīši…. kaut kā pēc tās atbrīvošanas nevar atcerēties aizvākt savas pakaļas, kamēr kāds pa viņām nesadod.

   [Redakcija: 81.198.204.168 Staicele SIA Lattelekom]

   • ip saka:

    Jā, jā, pareizi, apsveicu izcilības centru ar ilgi tapušo “argumentu” mazzinošajiem. Burtu daudz, jēgas un loģiska satura nav un savas īpašības pierakstam oponentam labākajās britu tradīcijās.

 15. Sandra saka:

  Ivars rej, sorosīti soļo tālāk. Būtu interesanti paskatīties uz šo ivaru komandu, jo pat visstulbākajā paurē nav iespējams ietilpināt tik daudz stulbuma, un pat visčaklākās rociņas vienatnē nespēj sadrukāt tik saudz mēslu. Ivari, lieniet laukā no skapeļiem!
  ***
  [Redakcija: 91.105.5.41 Riga SIA Lattelekom]

 16. lasi saka:

  Par šo to un padomju režīmu:

  http://tautastribunals.eu/?p=11698

  vienam otram derētu izlasīt kā žīdi strādā, pirms pļūtīt šķidru.
  ***
  [Redakcija: 80.89.77.77 Riga Latvian Mobile Telephone Co.]

 17. budzis saka:

  Nafig Alvis Hermanis tanī sarakstā? Nekas neiecina, ka viņš būtu kreisais.

 18. gulags saka:

  Sorosītu būšana ir ļaunums, kura mērķis ir iedibināt kaut ko līdzīgu staļinisma iekārtai (globālu liberālo Ziemeļkoreju)
  https://bessmertnybarak.ru/article/velikiy_akter_o_staline_gitlere_i_sovetskom_soyuze/
  ***
  [Redakcija: 89.201.31.151 Riga VOIP BALTKOM]

 19. gulags saka:

  Gan sorosītus, gan staļinistus – tiesāt un pakārt par noziegumiem pret cilvēci!
  ***
  [Redakcija: 89.201.31.151 Riga VOIP BALTKOM]

 20. iNFOAGENTURA :D saka:

  Šī bloga veidotāji noteikti ir īstie “pasaules kārtības”‘ pārzinātāji 😀
  ***
  [Redakcija: 87.110.108.16 Jelgava SIA Lattelekom]

 21. Haralds Elceris saka:

  vai tad vēl kāds, izņemot sovokus, neatbalsta tēzi, kura vienādo Padumju Savienību un komunis†isko ideoloģiju ar Hi†leriskās Vācijas nacismu un citiem fašis†iskajiem režīmiem? bet tie sorosī†i zina, ka sorosī†i?

 22. Ivars Bergmanis saka:

  3-4 un 3-5 liecina par vates ūdensgabalu!

 23. Atbalsojums: 9 fakti par starptautisko noziedznieku Sorosu - #MaināmPasauli

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.