Kā likvidēt Facebook monopolu?

Notikumi ASV un Facebook uzsāktā cenzūras politika ir aktualizējusi jautājumu par Facebook globālo monopolstāvokli un nepieciešamību to likvidēt. Tagad tas kļūst ne tikai par daudzu cilvēku pārliecības jautājumu, bet daudzu politisko spēku un lielu biznesa struktūru izdzīvošanas jautājumu. Lielā mērā ir vietā teikt, ka cilvēkiem visiem kopā ir jāiznīcina Facebook, pretējā gadījumā Facebook iznīcinās cilvēkus. Tomēr tikt galā ar Facebook monopolu nav tik vienkārši, bet ne neiespējami. To tad arī apskatīsim.

Facebook monopola cēlonis

Facebooka monopola cēlonis ir vienkāršs – nosacīti visi ir Facebookā, nosacīti visi to lieto un tas rada efektu, kad tie, kuri Facebook negrib lietot, tāpat ir spiesti tur parādīties un lietot. Šis ir ļoti drošs un stabils monopolstāvoklis, jo pat samērā liela skaita lietotāju zudums to nevar nopietni apdraudēt.

Reģistrējušies Facebookā, cilvēki tur ir fiksējuši savus kontaktus, ieguvuši jaunus “draugus”, labiekārtojuši savus profilus un izmanto kādu no daudzajām Facebook laika pavadīšanas iespējām. Šīs cilvēku masas ir ēsma, kas pievilina un notur citus, tādus pat ierindas cilvēkus, kā arī pragmatiķus, kuri vienkārši grib piekļūt šim milzīgajam sociālajam masīvam.

Pragmatiķi, pirmkārt, ir mazāk naivi cilvēki, kuri gana labi saprot savas personiskās dzīves izlikšanas publiskā apskatē riskus, tai pat laikā labprāt izmanto iespēju sameklēt sev nepieciešamo informāciju Facebook, ko var izdarīt tikai, esot tur. Tālāk tie ir visdažādākie politiķi, sabiedrisko attiecību jomas darboņi, mākslinieki un vienkārši cilvēki, kuri grib uzrunāt tautas masas, un atkal, to var izdarīt tikai esot Facebook. Visbeidzot biznesa struktūras, gan lielas, gan vidējas, gan pavisam mazas, visas tiecas popularizēt sevi un savus produktus, kam lieti noder Facebook. Pie tam visiem, kuri Facebooku grib izmantot informācijas izplatīšanai, nepieciešams tur sadzīvot iespējami vairāk “draugus” un pieaudzēt savas grupas, ko var izdarīt tikai intensīvas Facebook lietošanas rezultātā.

Tādā veidā ir izveidojies apburtais aplis: tā kā visi ir Facebookā, visi tiecas būt Facebookā. Bet visi, kas tur ir, baro Facebook un atdod tam savu enerģiju. Tas ir Facebook monopola un varenības cēlonis. Pārraujot šo apburto apli, Facebook monopols tiks likvidēts.

Kā likvidēt Facebook monopolu?

Lai likvidētu Facebook monopolu, ir jāpanāk, lai lietotāji masveidā vairs nelieto Facebook un sāk lavīnveidīgi to pamest. Tas nav vienkārši uzdevums, bet teorētiski izpildāms pie nosacījuma, ja uz to sāks strādāt samērā liels cilvēku skaits visā pasaulē, ja tam pieslēgsies gana ietekmīgi politiskie un biznesa spēki un ja šai virzienā sāks rīkoties arī vismaz dažu valstu struktūras. Ja pie tam pati Facebook vadība aiz iedomības un savas varenības ilūzijas sajuks prātā un paši sāks atbaidīt lietotājus, kā viņi to jau sāk darīt, tad tas tikai atvieglos un paātrinās Facebook likvidācijas procesu.

Var izdalīt sekojošas darbības, darbību virzienus vai apstākļu kopumus, kuriem realizējoties Facebook monopols var tikt likvidēts.

1. Sabiedrība ir jāinformē, sabiedrībā ir plaši jāpopularizē, cilvēkiem visos iespējamajos veidos ir jāstāsta par Facebook lietošanas negatīvajiem faktoriem, kuru ir pietiekami daudz un kuri ir gana nopietni. (Šai ziņā neko nevajag izdomāt, tikai saprotami jāpastāsta un jānodemonstrē tas, kas ir). Mērķis, – lai cilvēki krasi samazina Facebook lietošanas apjomu, nenorāda tur patiesu informāciju un cik iespējams lielāks cilvēku skaits pilnībā pamet Facebook.

2. Nepieciešams lai būtu pieejamas Facebook alternatīvas un tiktu radītas jaunas. Pirmkārt tas attiecas uz sociālo tīklu platformām (vajag, lai lietotājiem, kuri negrib pilnībā atteikties no sociālajiem tīkliem, būtu uz kurieni pāriet no Facebook, un vajag šīs alternatīvas popularizēt). Bet tāpat nepieciešams lai pastāvētu un nepārtraukti tiktu radītas jaunas atsevišķu Facebook funkciju alternatīvas ar Facebook nekādi nesaistītās mājas lapās. Ir maksimāli jācenšas iznest cilvēku dzīvi ārpus Facebook un visiem ir jāredz, ka eksistē dzīve ārpus Facebook un tā ir daudz labāka un pilnvērtīgāka nekā šaurā un ačgārnā Facebook greizo spoguļu karaļvalsts.

3. Jāmēģina ienest Facebook ierobežojošus mērus politiskā dienas kārtībā. Sākumā kā plaši izplatāmas idejas un aicinājumus, pēc tam kā politiskus uzstādījumus un politisku programmu punktus, visbeidzot kā reālas likumdošanas iniciatīvas un izpildvaras darbības. Kā galvenie virzieni te varētu būt Facebook monopolstāvokļa ierobežošana, Facebook diskriminējošā attieksme, Facebook cenzūras prettiesiskais raksturs (cenzūra ir aizliegta, bet, ja cenzūra tiek pieļauta, tad tikai un vienīgi uz valsts institūciju oficiālu rīkojumu pamata), personisko datu drošības riski Facebook, nepilngadīgo drošības riski Facebook, Facebook kā subjekts, kurš atrodas ārvalstu jurisdikcijā un pakļaujas ārvalstu juridiskām normām (līdz ar to arī potenciāli neatbilstošs un bīstams nacionālai jurisdikcijai), Facebook kā potenciāls nacionālās drošības apdraudētājs (Facebook kā instruments, ar kura palīdzību var iejaukties nacionālo valstu iekšpolitiskos procesos un organizēt masu nekārtības), naudas sodu un sankciju uzlikšana Facebook, kā arī Facebook aizliegšana un bloķēšana (valsts institūciju prasību neizpildes gadījumā).

4. Plašos sabiedrības slāņos ir uzskatāmi jāparāda un jāpopularizē uzskats, ka Facebook ir nedrošs biznesa partneris (kā tas patiesībā arī ir). Pirmkārt, dēļ sava negodprātīguma, ko pastiprina monopolstāvokļa radīta iedomība un varenības sajūta, kā rezultātā Facebook neciena nevienu un nerēķinās ne ar vienu. Otrkārt dēļ sava neperspektīvuma, kas arī izriet no Facebook iedomības radītām lietotājus atbaidošām darbībām. Visiem Facebook pragmatiskajiem lietotājiem ir jāpaskaidro, ka laiks pamazām meklēt alternatīvas, jo Facebook vairs nav tik efektīvs, jo Facebook rada jaunus un nevajadzīgus ierobežojumus un problēmas, jo Facebook sāk zaudēt lietotājus (lielā mērā pateicoties pašu muļķībai), jo Facebook var sākt tieši vērsties arī pret katru no pragmatiskajiem lietotājiem, nodarot tiem zaudējumus un tāpēc katram no viņiem agri vai vēlu arī būs jāspēj iztikt bez Facebook (attiecīgi labāk sākt tam gatavoties laicīgi, likvidējot kritisko atkarību no Facebook). Tāpat ir jāpastāsta un jāparāda kā var sasniegt savus mērķus, neizmantojot Facebook.

5. Plaši jāpopularizē uzskats, ka atrašanās Facebook ir intelektuālās nepietiekamības un atpalicības pazīme (“Visi muļķi lieto Facebook”; “Visi nenormālie lieto Facebook”; “Tu esi Facebook? Nu tad skaidrs…” utt.). Pašreiz tā tas ir tikai daļēji, bet Facebook realizētā politika situāciju attīsta tieši šajā virzienā. Tāpēc savā ziņā tas pat ir labi, ka Facebook pats atbaida un bloķē intelektuāli attīstītākus lietotājus un fokusējas pārsvarā uz intelektuāli mazattīstītiem indivīdiem. Tas tad arī visiem ir jāpasaka, veicinot Facebook pārvēršanos par specializētu primātu portālu un palīdzot tiem, kuri negrib iestigt šādā zaņķī, no tā izrauties.

6. Jāveicina, jāpalīdz un jāmotivē, lai visi Facebook bloķētie un cenzētie lietotāji, pirmkārt, censtos radīt ārpus Facebook savas alternatīvas viedokļu paušanas vietas (blogus) un popularizētu tās. Otrkārt, šos lietotājus jācenšas apvienot vienā vai dažās platformās. Treškārt, jācenšas viņus motivēt un iesaistīt informācijas izplatīšanā par Facebook nelietošanas lietderīgumu un Facebook alternatīvām.

7. Jāpopularizē uzskats, ka nevajag lietot autorizēšanās iespējas citās mājaslapās ar Facebook (tāpēc ka nedroši, jo Facebook savāc autorizācijas fakta datus), bet citu mājaslapu īpašniekiem un izstrādātājiem nevajag lieki nopūlēties, radot šādu iespēju (principiālu apsvērumu dēļ; tādēļ ka Facebook ir neuzticams sadarbības partneris; tādēļ ka Facebook sāk kļūt neprestižs un bezperspektīvs).

8. Atsevišķi jānorāda, ka īpaši svarīgi, lai būtu pieejamas alternatīvas sociālo tīklu platformas. Te var izdalīt trīs darbības virzienus, kurus iespējams var realizēt visus vienlaicīgi. Pirmkārt, jāattīsta un jāpopularizē jebkuri citi sociālie tīkli, pretnostatot tos Facebook (lai lietotāji migrē vienalga uz kurieni, lai tikai nepaliek Facebook). Otrkārt, ir nepieciešams, lai rastos jauni sociālie tīkli (jo īpaši angliski runājošo vidē), kuri sevi pozicionē kā Facebook pretmetu (iznīcinātā Parler sekotāji), lai tie kļūst cik iespējams populāri. Treškārt, nepieciešams, lai viens vai maksimums divi sociālie tīkli izaug tik lieli, ka kļūst salīdzināmi ar Facebook vai ideālā gadījumā pārspēj to. Par šādu sociālo tīklu var kļūt kāds no esošajiem vai arī par tādu var veidot kādu no jaunajiem. Katrā gadījumā, kad cits sociālais tīkls sāks pietuvoties Facebook apmēriem, tad samērā vienkārši varēs tikt iniciēta (vai pat radīsies stihiski) lavīnveidīgs Facebook lietošanas un lietotāju kritums, kas to var pat aizslaucīt vēstures mēslainē.

Ko katrs viens cilvēks var darīt, lai likvidētu Facebook monopolu?

1. Nelietot Facebook vispār vai lietot to iespējami maz. (Nebarot Facebook ar savu enerģiju.)
2. Nekad un nekādā gadījumā nelietot autorizēšanās iespēju citās mājaslapās ar Facebook.
3. Visos iespējamajos veidos popularizēt Facebook nelietošanas ideju. (Pārliecināt citus, lai tie pārstāj barot Facebook ar savu enerģiju.)
4. Visos iespējamajos veidos izplatīt informāciju par Facebook lietošanas kaitīgumu.
5. Visos iespējamajos veidos izplatīt informāciju par Facebook negodīgumu, neuzticamību un negodprātīgumu.
6. Iespēju robežās atbalstīt, popularizēt vai pat radīt Facebook alternatīvas. (Veicināt sociālās enerģijas aizplūšanu no Facebook uz citām vietām.)

Ja tā darīs pietiekams daudzums cilvēku, tad Facebook saskarsies ar attīstības un izaugsmes problēmām. Bet, ja šos procesus izmantos, atbalstīs un veicinās nopietni politiskie un biznesa spēki, vai pat valstis, tad ne tikai Facebook monopolam, bet arī pašam Facebookam var pienākt gals, ko tas ir godam nopelnījis.

Informācijas aģentūra
/04.02.2021/

Šis ieraksts tika publicēts FACEBOOK DESTRUKCIJAS, Kat.: Politika, Reģ.: Anglosaksija, Veids: Analīze, versija, viedoklis. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

1 Response to Kā likvidēt Facebook monopolu?

  1. Atbalsojums: Kā likvidēt Facebook monopolu? - BRĪVĪBAS PLATFORMA

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.