Tests 12 gadīgiem bērniem Vācijā

Šokēts Vācijā dzīvojošs 4 bērnu tēvs izlika internetā viņa rīcībā nonākušu skolas testu bildes 12 gadīgiem bērniem, kuras normālam cilvēkam ir vairāk kā šokējošas. Un kursu, kurā bija jāpilda šis tests pasniedza speciāli pieaicināti homoseksuālisti. Tāda, lūk, ir viena no Rietumu izvēles grimasēm  un tas nebūt nav tas ļaunākais no tā ārprāta, kas tur notiek un kas gana strauji nāk arī Latvijas virzienā. Lūk pilns šokētā tēva ieraksta tulkojums:

„Būdams no vienas puses tolerants cilvēks, bet no otras puses četru bērnu tēvs, kurš ir nodzīvojis Rietumos ceturtdaļgadsimtu, es, protams, esmu daudz ko piedzīvojis. Tomēr notikums, kurš atgadījās vakar (21.06.2013), pat mani šokēja. Mana kolēģe atnesa uz redakciju testu, kurš bija jāaizpilda viņas 12 gadīgajam dēlam. Un, lai gan formāli viss notika ar vecāku piekrišanu, jo runa bija par venērisko slimību profilaksi, pats tests, ko bērns atnesa mājās, visus patiesi šokēja. Lūk šis tests:
00277_test2 00277_test1
Kur ir tā robeža starp maitāšanu un apgaismošanu? Situācijas cinisms slēpjas vēl apstāklī, ka nedēļu garajam semināram skola kā „instruktorus” piesaistīja lesbieti un homoseksuālistu. Ja tas ir liberālisms, tad kas gan ir libertināža (marķīza de Sada termins) un pilnīga seksuāla visatļautība???”

Avots:
http://nikwerner.livejournal.com/941.html

Informācijas aģentūra
/24.10.2013/

Posted in !!! PAR BĒRNIEM !!!, Homoseksuālisms, pedofīlija, Kat.: Notikumi, Reģ.: GEIropa, Veids: Oriģinālziņa | 2 komentāri

Noziegumu brīvība

egypt_freedom_1148215Aizvadītajos apmēram divdesmit gados ir radīts jauns sociālais produkts, kuru ieteicams dēvēt par noziegumu brīvību. To radīja Rietumu civilizācija. Tāpēc jaunā sociālā produkta lietotāji ir „baltie” cilvēki. Viņi to lieto ar baudu katru gadu arvien vairāk un vairāk. Atsevišķās zemēs jaunais sociālais produkts ir valstiski politiskās dzīves pamats. Ja šajās zemēs pārtrauktu izmantot jauno sociālo produktu, tad sāktos jauna valstiski politiskā dzīve un noziegumu brīvības likvidācija atgādinātu revolūciju. Mūsdienu Latvijā noziegumu brīvības prakse attiecas uz katru iedzīvotāju. Ja mūsdienu Latvijā tiktu likvidēta noziegumu brīvība, tad katram godīgam pilsonim un nepilsonim sāktos cilvēka cienīga dzīve.

Runa ir par visdažādākā veida noziegumu brīvību. Cilvēku dzīvē ir ļoti liela noziegumu daudzveidība. Var būt morālie noziegumi, tikumiskie noziegumi, politiskie noziegumi, ekonomiskie noziegumi, reliģiskie noziegumi, ideoloģiskie noziegumi, psiholoģiskie noziegumi, profesionālie noziegumi, kriminālie noziegumi, nacionālie noziegumi, noziegumi pret cilvēci, tautu, nāciju, valsti, atsevišķiem indivīdiem, dzīvniekiem, dabu.

Jaunajā sociālajā produktā principā runa var būt par jebkura veida noziegumu. Arī kriminālajiem noziegumiem, par kuriem likumdošanā paredzēts sods. Tajās zemēs, kurās jaunais sociālais produkts ir valstiski politiskās dzīves pamats, galvenokārt runa ir par kriminālajiem noziegumiem un noziegumiem pret tautu un nāciju. Masveidā noziegumu brīvība attiecās uz ideoloģiskajiem, politiskajiem un morālajiem noziegumiem, par kuriem likumdošanā nav paredzēts sods.

Jaunajā sociālajā produktā brīvības jēdziens tiek lietots mūsdienās tradicionālajā izpratnē. Proti, dziļākajā būtībā brīvība ir izvēles tiesības. Ja nav izvēles tiesības, tad nav brīvība. Brīvība ir organiski saistīta ar cilvēka gribu. Konkrēti: cilvēka gribas brīvu izpausmi, kad cilvēks var brīvi rīkoties saskaņā ar savu gribu. Ja cilvēks nevar brīvi rīkoties saskaņā ar savu gribu, tad brīvība nepastāv un cilvēka brīvās gribas izvēle ir liegta. Cilvēks savu gribu ir spiests pakļaut kaut kādiem ierobežojošiem noteikumiem. Tādā gadījumā cilvēka gribas brīvo izvēli reglamentē ierobežojošie noteikumi. Respektīvi, nebrīvība.

Jaunajā sociālajā produktā brīvības jēdziens tiek lietots saistībā ar atbildības jēdzienu. Cilvēka gribas brīva izvēle nosaka atbildību par attiecīgo izvēli. Brīvība un atbildība ir savstarpēji vienoti fenomeni. Tie noris blakus, līdztekus, paralēli. Zinātnē tādus jēdzienus dēvē par kolaterāliem jēdzieniem. Tā teikt, tie viens bez otra nevar dzīvot. Jo lielāka brīvība, jo lielāka atbildība. Jo mazāka brīvība, jo mazāka atbildība. Cilvēks parasti nejūt pārāk lielu atbildību par to, ko dara cita cilvēka gribas ietekmē, izpildot cita cilvēka pavēli, rīkojumu, norādījumu u.tml. Ja cilvēks rīkojās saskaņā ar savas brīvās gribas izvēli, tad viņa atbildības sajūta var būt maksimāla. Atbildība liecina, ka cilvēkā ir pienākuma apziņa un sirdsapziņa. Cilvēks spēj sevi kontrolēt un vadīt.

Cilvēku dzīvē ir ne tikai noziegumu liela daudzveidība. Liela ir arī brīvības daudzveidība, jo vēsturiskajā procesā notiek brīvības savdabīga specializācija, kad atsevišķs brīvības veids iegūst relatīvi autonomu raksturu un sociālo popularitāti kādā noteiktā laika periodā. Veidojās nosacīti norobežotu brīvību kolekcija.

Piemēram, cilvēktiesību garantētā brīvība kā brīvības autonoma specializācija radās vēsturiski nesen – XX gadsimta vidū pēc Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanas 1948.gadā. Savukārt noziegumu brīvība kā brīvības savdabīga specializācija, kā jau tika minēts, radās pirms apmēram 20 gadiem. Rietumu sabiedrības debilākajā daļā pašlaik aktīvi uzbriest vēl viens jauns brīvības veids – „dženderiskā” brīvība. Respektīvi, iespēja brīvi izvēlēties savu dzimumu. Jau tagad izdzimteņiem ir plaša izvēle ne tikai starp vīrieti vai sievieti, bet arī starp tādiem „dzimumiem” kā heteroseksuāls, homoseksuāls vai transseksuāls.

Pašlaik cilvēki var izmantot vārda brīvību, uzskatu brīvību, dzīves vietas izvēles brīvību, ticības brīvību, tirdzniecības brīvību, politisko brīvību, pārvietošanās brīvību, ekonomisko brīvību, seksuālo brīvību, mākslinieciskās jaunrades brīvību, akadēmisko brīvību, cilvēka tiesību brīvību, sociālo brīvību. Minēto brīvību kolekciju visjaunākajā laikā ir stabili papildinājusi noziegumu brīvība.

Brīvības daudzveidību veicina tas, ka brīvības izpratne ir vēsturiski mainīgs  koncepts. Laika gaitā priekštati par brīvību mainās. Cilvēki vienmēr ir domājuši par brīvību. Cilvēku pārdomās brīvības izpratne vienmēr ir ieņēmusi centrālo vietu. To acīmredzot vislabāk zina filosofi. Viņi uzskata, ka filosofijas vēsture ir brīvības izpratnes vēsture. Antīkajā filosofijā brīvība ir cilvēka eksistences jēga un mērķis. Viduslaikos brīvības izpratne bija spiesta ņemt vērā reliģiskos dogmatus. Jaunajos laikos brīvība ir cilvēka dabisks stāvoklis, ceļš uz sociālo līdztiesību un taisnīgumu.

Brīvības izpratne ir kultūras elements, bet kultūra ir sistēmiska un dinamiska parādība. Kultūra nestāv uz vietas. Mainās kultūra un reizē mainās arī brīvības izpratne. Izmaiņas diktē kultūras pārējie elementi. Citiem vārdiem sakot, dzīves apstākļi. Rietumu civilizācijā pirms apmēram 20 gadiem radās tādi dzīves apstākļi, kad kļuva aktuāls jauns brīvības veids – noziegumu brīvība.
Bet tagad par to, kas ir noziegumu brīvība un kā tā reali izpaužās mūsu dzīvē.

Noziegumu brīvības pamatā ir iespēja (brīvība) nesodīti pastrādāt tādus noziegumus, kurus vēl nesen neviens normāls cilvēks neuzdrošinājās pastrādāt un  par kuru pastrādāšanu agrāk vienmēr tika saņemts sods – tiesā formulēts sods vai sabiedriskais sods. Tas varēja būt publiski atklāts, nepārprotams un nesaudzīgs sabiedrības nopēlums, kā arī kaut kāds sods attiecīgajā profesionālajā vidē – atbrīvošana no darba, profesijas licences anulēšana, darbavietas ētikas komisijas nosodījums u.tml. Tas, pirmkārt.

Otrkārt, noziegumu brīvība izpaužās nekaunīgā tendencē juridiski aizliegt tādas izpausmes, kuras par juridiski sodāmu noziegumu atzīst tikai viena sabiedrības daļa, bet otra daļa tādējādi to izjūt kā savas brīvības tendenciozu ierobežošanu. Praktiski tas nozīmē, ka tiek pieņemti likumi, kuri ir izdevīgi tikai vienai sabiedrības daļai. Turklāt skaitliski niecīgai sabiedrības daļai un pie tam tādai sabiedrības daļai, kura ar juridiskajiem aizliegumiem cenšās izvairīties no soda par saviem pastrādātajiem noziegumiem. Tādējādi notiek noziegumu leģitimācija – atzīšana par likumīgu. Principā visi zina, ka ir pastrādāts noziegums. Taču tajā pašā laikā juridiski tiek fiksēts, ka tas nav noziegums un to ir aizliegts interpretēt kā noziegumu.

Uz visiem brīvības veidiem un tajā skaitā arī uz noziegumu brīvību lielā mērā atsaucās vārda brīvība – tiesības brīvi izteikt savus uzskatus. Vārda brīvību garantē starptautiskie dokumenti un valstu konstitūcija. Arī LR Satversme.

No vārda brīvības lielā mērā ir atkarīgas citas brīvības. Arī noziegumu brīvība ir atkarīga no vārda brīvības.

Noziegumu brīvība tāpat kā vārda brīvība ir saistīta ar patiesības noskaidrošanu – iespēju vai aizliegumu runāt patiesību. Dodot vārda brīvību, nav iespējams noslēpt to, ko kāds vēlās noslēpt savās personiskajās interesēs, valdošās kliķes interesēs, noziedznieku interesēs. Ierobežojot vārda brīvību sarunā par noziegumiem, ar likumu tiek garantēta visādu noziegumu pastāvēšana.
Rietumu civilizācijā pašlaik sastopamos noziegumu brīvības praktiskos gadījumus var iedalīt četrās grupās: 1) militārās sfēras, 2) finansu sfēras, 3) ekonomiskās politikas sfēras un 4) ideoloģiskās sfēras.

Militārajā sfērā noziegumu brīvība izpaužās tajos gadījumos, kad kāda valsts vai valstu grupa (NATO) okupē vai bombardē citu valsti un tas notiek bez ANO Drošības padomes atļaujas, kā arī demagoģiski aizbildinoties ar kaut kādiem abstraktiem iemesliem – demokrātijas ieviešanu, cilvēktiesību aizsardzību u.tml. Šajā sfērā noziegumu brīvība sākās ar Irakas okupāciju 2003.gada 20.martā, par ko visiem ir labi zināms.

Aizvadītajos gados militārajā sfērā noziegumu brīvība ir turpinājusies un sabiedriskajā apziņā sāk nostiprināties kā ikdienišķa norma. Tiesa, vēršoties pret ASV gatavošanos iebrukt Irakā, 2003.gada 15. februārī Rietumeiropā un arī Austrumeiropā (Polijā, Krievijā, Serbijā, Slovēnijā, Ukrainā, Horvātijā, Čehijā) gandrīz visi iedzīvotāji izgāja uz ielas protesta akcijās. Tiek uzskatīts, ka tas bija masveidīgākais protests cilvēces vēsturē. Internetā ir publicēts valstu saraksts, kuru iedzīvotāji protestēja pret amerikāņu agresiju. Latvija nav minēta šajā sarakstā. Par to var lepoties vietējie deģenerāti.

Noziegumu brīvība finansu sfērā atspoguļojās pasaules finansu krīzē, kuras briesmīgākās sekas vēl tikai gaidāmas tuvākajā nākotnē. Krīzes galvenais iemesls ir finansistu noziedzīgā darbība, kura savlaicīgi netika apturēta, sodīta un kurai tika regulāri konstruēta juridiskā leģitimācija, lai krāpšanās un afēras izskatītos kā milzīgas rūpes par sabiedrības labklājību.

Stāstot par krīzi studentiem, parasti rādīju amerikāņu filmu „Wall Street: Money Never Sleeps”(2010). Tajā krīzes noziedzīgā izcelsme ir atklāta mākslinieciski ļoti izteiksmīgi. Redzot finansistu visjaunākos noziegumus, no cietuma nesen atbrīvotais baņķieris Gordons Gekko sevi uzskata par eņģeli. Viņa pastrādātais finansu noziegums bija sīkums, salīdzinot ar šodienas nesodītajiem finansu noziegumiem. Filma faktiski ir veltīta noziegumu brīvībai finansu sfērā.

Ekonomiskās politikas sfērā noziegumu brīvība Rietumu civilizācijā vispamatīgāk izpaužās Austrumeiropā bijušajās sociālisma zemēs. To ekonomiskā politika no 1989.gada (sociālisma sistēmas sabrukuma sākuma) ir noziedzīga. Tiek pastrādāts noziegums pret tautu un nāciju.

Saprotams, tas attiecās uz privatizāciju. To, ka privatizācija patiesībā ir krimināls noziegums, zina visa pasaule un ne tikai Austrumeiropas iedzīvotāji. Ļoti daudzi saprot, ka šis kriminālais noziegums ir sociālisma bijušo zemju valstiski politiskās dzīves pamats. Ļoti daudzi saprot, ka „prihvatizācijas” rezultātu anulēšana un noziedznieku sodīšana būtu sava veida revolūcija – valstiski politiskās iekārtas radikāla transformācija.

Pasaules sabiedrība revolūciju gaidīja 2000. gada sākumā. 1999.gada 31.decembrī par Krievijas prezidentu kļuva V.Putins. Pasaules sabiedrība cerēja, ka viņš veiks „prihvatizācijas” rezultātu pārskatīšanu. Taču jaunā prezidenta viens no pirmajiem „mesidžiem” pavalstniekiem un pasaules sabiedrībai bija kategoriskais paziņojums, ka „privatizācijas rezultāti netiks pārskatīti”.

Globālo procesu kompetenti analītiķi raksta, ka „pasaules valdnieki” necenstos Putinam traucēt pārskatīt privatizācijas rezultātus Krievijā. „Pasaules valdnieki” lieliski saprot, ka krievu kriminālā privatizācija ļoti drūmi atsaucās ne tikai uz Krievijas nāciju, bet arī uz Rietumu sabiedrību. „Prihvatizācijas” rezultātā ir radies jauns sociālais slānis, kas faktiski apdraud visus pārējos sociālos slāņus ne tikai Krievijā. Apdraud arī pie mums Latvijā. Krievijas kriminālie „jaunbagātnieki” saimnieko Latvijā kā savās mājās un laiku pa laikam savā Baltijas galvaspilsētā Jūrmalā demonstratīvi sarīko šausmīgu fizionomiju glamūrīgas parādes, ap kurām pakalpīgi luncinās arī latviešu bāleliņu plikadīdas ar bijušo Valsts prezidentu Zatleru priekšgalā.

Jaunais sociālais slānis ir monstrs, kura funkcionēšanas galvenais veids ir parazītiskā rīšana, nespējot neko radīt un spējot tikai visu aprīt savas eksistences vidē. Jauno sociālo slāni veido reptiļi ar labiem zobiem, redzīgām acīm, spēcīgu nervu sistēmu, kas palīdz saskatīt un sagrābt to, ko var tūlīt aprīt, pārvēršot rīšanu par savas eksistences vienīgo formu. Protams, reptiļi atdarina cilvēkus un tiecas ar cilvēkiem iet kopsolī, lai nomaskētu savu bezjēdzīgo sūtību (skat. ilustrācijā).

Jaunākā informācija medijos liecina par rīšanas procesa turpināšanos. Par to 2013.gada 15.oktobrī publicēja rakstu Saeimas deputāts A.Elksniņš. Viņa raksts saucās „Privatizācijas otrais cēliens”. Tajā ir teikts: „Ir pagājuši tikai pāris mēneši kopš šā gada jūnija, kad Ministru kabinets uzdeva visām ministrijām sagatavot priekšlikumus turpmākai rīcībai ar to pārziņā esošajām kapitālsabiedrībām un par to, kurās kapitālsabiedrībās turpmāk būtu izbeidzama valsts līdzdalība. Būtiskais slēpjas detaļās, un šajā gadījumā tas ir termiņš, līdz kuram šī reforma īstenojama – 2014.gada 30.septembris – nedēļu pirms nākamās Saeimas vēlēšanām. Darbs pie reformas, kuru droši var nostādīt vienā rindā ar privatizāciju un denacionalizāciju un kura dos iespēju “nopelnīt” daudziem, sācies visai raiti. Valsts dalība 251 kapitālsabiedrībā tika izvērtēta, secinot, ka valsts līdzdalība būtu saglabājama 71 no tām. Faktiski, valdība ir ieplānojusi atsavināt valstij piederošās daļas 180 kapitālsabiedrībās. Bija izskanējis arī finanšu ministra kluss priekšlikums iegūtos līdzekļus izlietot ne tikai valsts parāda mazināšanai, bet arī kādai “sakarīgai idejai”, protams, ja tāda būs un ja vispār kaut kas paliks pāri, jo atsavināšana, kā zināms, ir iespējama divos veidos – kapitāldaļas pārdodot vai tās privatizējot. “Privatizēt par sertifikātiem” – sabiedrība jau ir piemirsusi, kā tas bija, daļa nemaz nezina, kas tas tāds ir. Savu pirmo uzvaras gājienu Latvijā privatizācija piedzīvoja deviņdesmitajos un uzreiz ieguva noturīgu piegaršu – “prihvatizācija” . Tad pie varas esošie ļāva sagrābt visu, par ko vien varēja kaut ko “noraut”. Un izskatās, ka premjers Valdis Dombrovskis arī sev ir paredzējis vietu Latvijas izsaimniekošanas vēsturē”.

Tālāk raksta autors stāsta par konkrētām juridiskajām mahinācijām, lai jaunajā „prihvatizācijā” varētu piedalīties tikai savējie. Latvijas likumdošana ir tā noorganizēta, ka Ministru kabinets un tātad valdošā kliķe nosaka tos uzņēmumus, kuros valstij piederošo kapitāldaļu atsavināšanā privatizācija drīkst notikt par sertifikātiem un kuros – par reālu naudu. Noslēgumā autors secina: „Valdim Dombrovskim personīgi ir jāuzņemas atbildība un jānoņem valdības uzliktais slepenības plīvurs attiecībā uz iecerēm par valstij piederošo kapitāldaļu atsavināšanu. Nav pieļaujams, ka ar valsts mantu rīkojas kā ar savējo, ignorējot sabiedrības intereses un veicinot korupciju”.

Kādēļ „pasaules valdnieki” būtu atbalstījuši „prihvatizācijas” pārskatīšanu? Tādēļ, ka viņi pareizi apzinās „prihvatizācijas” morāli psiholoģisko ļaunumu visas cilvēces mērogā. Par to savā laikā jau uztraucās vārda brīvības slavenais teorētiķis Džons Mills. Viņa pārliecībā patiesības un sociālā taisnīguma trūkums morāli noplicina cilvēci, un cilvēki zaudē morālo imunitāti. Bijušās sociālisma zemes ar savu noziedzīgo privatizāciju turpmāk vienmēr būs sociālo konfliktu avots, apdraudot visu pasauli. Noziegumi pret tautām un nācijām uz mūžu mūžiem saglabāsies sociuma vēsturiskajā atmiņā, jebkurā situācijā kļūstot par sociālā naida un nesaskaņu avotu. Noziegumi pret tautām un nācijām nekad netiks piedoti un aizmirsti. Sociuma apziņā noziegumi vienmēr latenti funkcionēs kā vulkāns, kura lava var pārklāt sabiedrības dzīvi jebkurā brīdī.

To noteikti saprot arī reptiļu un „politiķu” kāda daļa. Iespējams, to saprot arī kāds no mūsu aprobežotajiem dombrovskiem – mūsu un ārzemju (Krievijas) reptiļu sulaiņiem. Taču diemžēl noziegumu brīvība jau ir krietni ielaista slimība. Turklāt garīgi vājāko etnosu vēsturisko atmiņu sāk aptumšot prāta gangrēna. Tās pārvarēšana prasa milzīgu politisko gribu un cilvēcisko pasionaritāti. Jautājums nav „Ko darīt?”, bet gan „Kas darīs?”. Latviešiem tas ir dzīvības un nāves jautājums.

Noziegumu brīvība ideoloģiskajā sfērā ir saistīta ar attieksmi pret fašismu, holokaustu, komunistisko partiju un PSRS, „perestroikas” notikumiem.

Pret fašismu un holokaustu Rietumu civilizācijas sabiedriskajā apziņā valda vienprātīgi nosodoša attieksme. Tomēr mēdz būt izņēmumi, kad atsevišķās valstīs vai kādā sabiedrības daļā fašismam tiek publiski demonstrēta zināma cieņa un tiek noliegts holokausts. Rietumu civilizācijā holokausta noliegšana visbiežāk ir individuāls gadījums, kad kāds fanātisks antisemīts noraida ebreju masveida iznīcināšanas faktus.

Nevienam nav noslēpums, ka Latvijā fašismam tiek izrādīta zināma cieņa, valdošajai kliķei atļaujot organizēt ar fašisma vēsturi saistītus pasākumus un pašiem tajos piedaloties. Latvijas sabiedrībā ir izplatīts viedoklis, ka valsts vairāk rūpējās par bijušajiem fašistu armijas karavīriem nekā padomju armijas kara veterāniem. Tādējādi izpaužās ne tikai noziegumu brīvība, bet arī prātam neaptverams paradokss. Latviešu trimdas vēsturnieki jau pirms laba laika Vācijas arhīvā ir noskaidrojuši, ka vācu fašisti pēc uzvaras II Pasaules karā paredzēja latviešus iznīcināt kā nevērtīgu tautu. Ja karā būtu uzvarējuši vācieši un padomju armija nebūtu atbrīvojusi vāciešu okupēto Latviju, tad šodien latviešu tauta neeksistētu. Taču šodienas latvieši to ignorē un savas potenciālās slepkavas ciena krietni vairāk nekā savus glābējus no totālās iznīcības – latviešu holokausta. Grūti ir pateikt, vai kāds no pasaules sociālajiem psihologiem uzņemsies izskaidrot šo neticami tumsonisko izpausmi.

Ja attieksmē pret fašismu un holokaustu noziegumu brīvība izpaužās relatīvi niecīgā mērogā un drīzāk liecina par individuālo un etnisko patoloģiju, tad attieksmē pret komunistisko partiju un PSRS, kā arī „perestroikas” notikumiem jaunā sociālā produkta klātbūtne ir manāmi plašāka un noziegumu brīvības morāli un psiholoģiski graujošā rezonanse sabiedriskajā apziņā ir manāmi dziļāka.

Bijušajās sociālisma zemēs ļaudis ne tik daudz satrauc kompartijas un PSRS simbolikas aizliegšana, kā tieksme sociālistisko valstu dzīvi pielīdzināt nacistiskās Vācijas dzīvei. Tātad sociālismu pielīdzināt fašismam. Šajā tieksmē mežonīgi izpaužās ciniskā visatļautība – noziegumu brīvība ideoloģiskajā sfērā.

Tendence sociālismu pielīdzināt fašismam sākās jau „aukstā kara” laikā. Piemēram, par to daudz rakstīja ASV specdienestu noorganizēto fondu dāsni finansētā Hanna Ārendta, Ernsts Nolte, Huans Lincs, Karls Fridrihs, Ludvigs fon Mizess.

Taču minētā tendence īpaši uzplauka aizvadītajos apmēram 10 gados. Politiskajā analītikā ir sastopams viedoklis, ka tā nav eiropiešu iniciatīva. Tā atkal tāpat kā „aukstajā karā” ir amerikāņu iniciatīva. Ar „mīksto” spēku vēršoties pret „Putina Krievijas” reputāciju, amerikāņi atkal ir sākuši izmantot „aukstā kara” tēmu. Ar sociālisma un fašisma pielīdzināšanu tiek stimulēta savstarpējā neuzticība starp Krievijas (Austrumeiropas) un Rietumeiropas iedzīvotājiem. Tagad šī tendence ir iekļauta vadāmā haosa tehnoloģiju arsenālā.

Noziegumu brīvība „perestroikas” kontekstā pašlaik par laimi izpaužās tikai atsevišķās pēcpadomju zemēs. Bet tas nenozīmē, ka ir pielikts punkts šai riebīgajai izpausmei. Nelietīgie precedenti var pievilināt arī citu zemju padibenes, cenšoties izvairīties no kriminālā soda. Čaugani attīstītiem indivīdiem un zombijiem sliktais pielīp ātrāk nekā labais, tāpēc mums ir tik biezs antisemītu un rusofobu slānis. Šim slānim, iespējams, nav liela interese par noziegumu brīvības vietējo grēku atmaskošanu un sodīšanu. Apmātajās galvās noziegumi tiek apvārīti kā antisemītisma un rusofobijas spīdoši varoņdarbi, jo viss taču, mīļie latvieši, bija vērsts pret „krieviem” un „žīdiem”. Tāpēc tie nav noziegumi, bet ir varoņdarbi. Un tas nekas, ka tauta aulekšiem  iet bojā.

„Perestroikas” vadītāji savu mērķu sasniegšanā bija gatavi pieļaut cilvēku upurus. Lai realizētu savus plānus, „perestroikas” virsdiriģents Gorbačovs atsevišķās padomju republikās organizēja speciālas akcijas, kuru laikā īpaši apmācīti speciālo dienestu darbinieki (snaiperi) apzināti nogalināja civiliedzīvotājus. Ar TV un preses starpniecību nevainīgo cilvēku nogalināšana pasaules sabiedrībai tika pasniegta kā padomju armijas un čekistu zvērības. Pasaules sabiedrībai nebija jāzina patiesība. Pasaules sabiedrībai bija jāsaprot, ka padomju armija un čekisti ir mierīgo iedzīvotāju nežēlīgas slepkavas. Pasaules sabiedrība nedrīkstēja zināt, ka faktiski savējos nošāva savējie, noziedzīgi iesaistoties Maskavas neliešu projektā.

Gorbačova organizētajās asiņainajās akcijās līdzdarbojās vietējie kadri – vietējās tautas frontes līderi. Saprotams, viņi nekad nebūs ieinteresēti patiesības atklāšanā. Viņi nevēlās tautu informēt par patiesību. Tātad godīgi atzīt savu līdzdalību nevainīgu tautiešu nogalināšanā. Daudzi no viņiem joprojām ir pie varas un var ietekmēt savas valsts likumdošanu.

Lai tauta neuzzinātu patiesību, atsevišķās bijušajās padomju republikās ir pieņemti speciāli likumi. Ar likumu ir aizliegts publiski teikt patiesību par „perestroikas” manipulatīvajām asiņainajām akcijām. Ja kāds to tomēr uzdrošinās darīt, tad pret drosminieku tiek ierosināta krimāllieta un tiesas spriedumā tiek pasludināts sods. Tādi tiesas procesi ir bijuši un pie tam pavisam nesen.

Citās zemēs sastopamā patiesības un noziegumu slēpšanas mānija atbalsojās arī Latvijā. Par to ir runa š.g. oktobrī publicētajā L.Lapsas rakstā „Mūsu cūka un arī druva mūsu!”. Autors ironiski aicina „izveidot sarakstu ar tām mūsu valstiskajām patiesībām un vērtībām, kuras nav apstrīdamas un vispār aiztiekamas”, „oficiālo valstisko svētumu un pareizo nostādņu sarakstu”. Mūsu medijos dominējošajiem dubultajiem standartiem ir veltīts š.g. oktobrī publicētais A.Lemberga raksts „NEPLP prasības medijiem Latvijā un Lietuvā – krasi atšķirīgas”. Tajā var lasīt: „Gan Latvijas Republikas likumi (Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.4.pants), gan pašu sabiedrisko mediju izstrādātie un pieņemtie profesionālās darbības kodeksi (Latvijas Radio Rīcības kodeksa 5.1.-5.3.punkts) akcentē vairākus žurnālistu profesionālās darbības kritērijus, kas respektējami raidījumu veidošanā, piemēram, objektivitāte un viedokļu daudzveidība. Diemžēl šīs likuma normas vai profesionālās darbības standarti Latvijā netiek ievēroti, turklāt nevis vienā vai divos gadījumos, bet gan sistemātiski”.

Kā izskaidrot jaunā sociālā produkta – noziegumu brīvības – rašanos un nostiprināšanos aizvadītajos 20 gados? Vēl nesen tāda noziedzīga visatļautība nebija iespējama. Nobela miera prēmiju agrāk nepiešķīra armijas virspavēlniekam, kura bruņotie spēki ir iebrukuši vairākās valstīs. Uz šodienas noziegumu fona ne tikai Gordons Gekko ir eņģelis. Eņģeļi ir arī gangsteru vēstures simboli Vito Karleone, Als Kapone, Čarlzs („Lucky”) Lučiano. Uz Gorbačova nozieguma fona minētie gangsteri ir erceņģeļi.

Tiecoties formulēt atbildi uz minēto jautājumu, noteikti ir jāņem vērā sekojošais. Jaunais sociālais produkts vienādā mērā attiecas uz visu Rietumu civilizāciju. Noziegumu brīvība vienādā mērā attiecas uz visu Rietumu sociumu. Un nav svarīgi, ka Rietumu sociuma vienā daļā prevalē noziegumi militārajā un finansu sfērā (ASV un Rietumeiropā), bet otrajā daļā pārsvarā ir noziegumi ekonomiskās politikas un ideoloģiskajā sfērā (Austrumeiropā). Vienādi garīgi slimas ir abas daļas.

Rietumu sabiedrības liktenis ir visiem kopīgs. Tāpēc atbildi nosaka pats galvenais notikums Rietumu sabiedrības visiem kopīgajā liktenī. Proti, demogrāfiskā pāreja. Tātad „balto” cilvēku izmiršana un šīs izmiršanas diktētā dzīves iracionālā loģika. Tā ir loģika, kas ir spējīga veicināt vienīgi destruktīvas izpausmes. Noziegumu brīvība ir tipiska destruktīvā izpausme. Tā progresē, jo citādāk nemaz nevar būt. Mēs turpinām izmirt un turpinām iracionāli ārdīties. Tāpēc mēs ar katru dienu kļūstam sociāli apātiskāki un ciniskāki. Sociālās apātijas un cinisma progresa dienaskārtībā nevar ietilpt noziegumu brīvības ierobežošana un likvidācija. Tas ir saprotams visiem, kuri vēl ir spējīgi kaut ko saprast. Tāpēc mums nākas adaptēties noziegumu brīvības vidē.

Arturs Priedītis
/2013, oktobris /
http://www.artursprieditis.lv/

Posted in Kat.: Politika, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Tautas mocību terapija jeb „nākotnes atslēga”

00274_Posterbildes_2_29Sabiedrībā vienmēr ir rosījušies cilvēki, kuriem patīk nodarboties ar nākotnes paredzēšanu. Tie ir stratēģiski domājoši cilvēki, kuriem patīk tagadnes norisēs intuitīvi uztaustīt tādus momentus, kuriem var būt spīdoša loma nākotnē.

Nākotnes paredzēšanas cilvēcisko kaislību interesanti skaidro lieliskais austriešu beletrists un esejists Roberts Muzils. Viņš saka, ka nākotnes parādību izvēle var sagādāt daudz lielāku emocionālo gandarījumu nekā tagadnē sastopamās parādības, jo nākotnes iespējas ir daudz vilinošākas nekā tagadnes iespējas. Tāda kaislība nevar būt katram cilvēkam. Nākotnes paredzēšana ir harismātisku cilvēku prioritāte.

Ļaudis ļoti labi zina, ka bez skaidra priekšstata par nākotni nav iespējama sociālo procesu vadība – sociāli politiskais menedžments. Valsts nav normāla valsts, ja tai nav nākotnes vīzija. Bez skaidra priekštata par nākotni nav iespējama ne sociālo kolektīvu (tautu, nāciju, civilizāciju) vadība, ne indivīdu iespējas dzīvot saskaņā ar noteiktu dzīves mērķi. Ja nav nākotnes vīzija, tad valsts vai indivīds ir nožēlojams un nīkuļojošs subjekts.

Ar nākotnes paredzēšanu nodarbojās arī mūsmājās. Internetā ir pieejami trīs svaigi risinājumi.

Fragments no pirmā risinājuma ir šāds: „Sekojot līdzi norisēm Latvijas sabiedrībā, vērojamas vairākas satraucošas pazīmes, kas apliecina nepieciešamību aktualizēt un rosināt diskusiju par būtiskiem, bet novārtā pamestiem identitātes jautājumiem. Pamati un vērtības, kas valsti un nāciju veido par vienu veselu, ir jautājumi, par kuriem pilnvērtīgi var diskutēt tikai tad, ja par tiem ikdienā domā ne vien daži intelektuāļi, bet visa sabiedrība. Tieši intelektuāļu pienākums ir sarunu aizsākt, mediju – izvērst un turpināt. Strāvojumos, kas pārņem tagadnes pasauli, ir nepieciešama tālredzība, gudra vēstures atmiņa un skaidrs, pārliecināts skats nākotnē, lai dažādos vējos mēs nepazaudētu savu valsti. Saruna un diskusija par nacionālisma saturu ir sarežģīta, tomēr svarīgi būtu vienoties par galvenajiem pieturpunktiem, vērtībām un idejām laikā, kad sabiedrību pārņēmušas šaubas un apjukums. Dažādas manipulācijas un centieni iedvest pārliecību par latviskumu kā iluzoru un neeksistējošu parādību nebūtu iespējamas, ja latvieši atgūto brīvību būtu lietpratīgāk un ar nešaubīgāku pārliecību izmantojuši valsts veidošanai un attīstīšanai, ko savukārt nevar izdarīt bez nacionālās pašapziņas, latviskās kultūras un valodas prestiža nostiprināšanas. Kopš 1991. gada savu valsti latviešu sabiedrība īsti padomiskā garā joprojām neuzskata par vērtību, nespēj adekvāti novērtēt valsts esamības nozīmi. Tās ir abpusēji saistītas lietas: valsti nevar attīstīt, ja trūkst nacionālās pašapziņas, un pašapziņas nav, ja valsti neuztver kā vērtību.Kas un kāds mūsdienu realitātē ir latviskums un ar kādu saturu mēs piepildām latviskas Latvijas ideju, ir jautājumi, par kuriem mums jādomā un jārunā. Ar šo rakstu aicinām ikvienu interesentu iesaistīties sarunā, kuras sākumpunktam piedāvājam liberālnacionālisma ideju. Mūsuprāt, ir jāatjauno izpratne par nacionālismu kā valstiskuma sastāvdaļu, skaidri izprotot to kā latviskās pašapziņas ideoloģiju” (publicēts 2013.gada 7.augustā).

Otrais risinājums (un tā citētais fragments) velk uz citu, pretējo, pusi: „Viena no pa īstam fundamentālajām Latvijas problēmām ir adekvāta kreisā piedāvājuma trūkums. Demokrātiskas, kvalitatīvas un, pats galvenais, vietējiem apstākļiem pielāgotas kreisās doktrīnas izstrāde un likšana galdā vēlētājiem pavisam noteikti neatgriezeniski mainītu mūsu politisko vidi un radītu ideju konkurenci. Jo, būsim godīgi, Saskaņas centram, kas sevi pozicionē kā sociāldemokrātisku spēku, ar patiesu kreisumu sakara ir visai maz, bet citas vērā ņemamas alternatīvas mūsu valstī nav. Jā, protams, ik pa laikam kaut ko kreisu nostrādā gan Nacionālā apvienība, gan Vienotība, gan visi pārējie, tomēr tie vairāk ir mirkļa vājumi, nevis plānveidīga rīcība. Turklāt, pareizi iesaiņotām, šāda veida idejām Latvijā būtu arī pieprasījums – SKDS aptauja rāda, ka par kreisajiem uzskatāmi aptuveni 55% vēlētāju (tiesa, šizofrēniskā kārtā sevi par tādiem atzīst tikai 15%)” (publicēts 2013.gada 7.oktobrī).

Trešais risinājums aicina sākt visu no gala. Lūk, fragments no tā: „Gaidītās un sasniegtās brīvības īstenais līdzsvars ir atbildība. Atbildība par to, kas jau paveikts. Par to, kāda būs šī zeme, tauta un valsts, par saviem līdzcilvēkiem, bet galvenais – atbildība katram par saviem dzīves lēmumiem. Tieši tādēļ atbildības veidotājs, tātad – izglītība un apgaismība, ir Latvijas nākotnes atslēga” (publicēts 2013.gada 5.oktobrī).

Pirmos divus risinājumus piedāvā harismātiski jaunieši. Trešo risinājumu, „nākotnes atslēgu”, piedāvā cilvēks nopietnā vecumā. Par viņa harismu nekas nav zināms. Trešā risinājuma autors ir Valsts prezidents Bērziņa kungs. Par „nākotnes atslēgu” viņš izsacījās savā spīčā.

Priecājos, ka Valsts prezidentam spīčus raksta pagasta skolotāja Krustiņa Petaka (ar iesauku Pietuka Krustiņš) līmeņa „spīčraiters”. Pietuka Krustiņš ir latviešu inteliģences visburvīgākais simbols. Viņš burvīgi iemieso pseidointelektuālismu kā latviešu inteliģences tipisku un konstantu īpašību.

„Spīčraiteram” ir jāizjūt bosa intelekta kapacitāte. Viņam ir jāzina, kādas idejas un kādi vārdi piestāv bosam. Tas ietilpst viņa profesionālajā kompetencē. Informācija medijos liecina, ka Valsts prezidentam ir ļoti kompetenti un tāpēc dāsni apmaksāti darbinieki. Tātad kompetentais „spīčraiters” zina par Valsts prezidenta dzīves uztveres un izpratnes atbilstību Pietuka Krustiņa dzīves uztverei un izpratnei. „Spīčraiters” zina, ka Valsts prezidents domā tāpat kā Pietuka Krustiņš un abiem ir identisks viedoklis par latviešu sabiedrību jeb kā tagad pie mums ir idiotiski jāsaka – kopīga „domāšanas platforma” (kopīgas smadzenes!?).

Pietuka Krustiņš jau XIX gs. vidū apsviedīgi konstatēja: „Lai arī cik karsti nebūtu šie mūsu sviedri priekš savas tautas apgaismošanas, tad tomēr ir vēl attīstītas publikas trūkums ik dienas sāpīgi sajūtams”. Patīkami, ka Valsts prezidents tāpat kā Pietuka Krustiņš spīčo par „izglītības un apgaismības” nepieciešamību mūsu labākai nākotnei. No minētajiem trim risinājumiem Valsts prezidenta risinājums noteikti ir visprātīgākais un visaktuālākais. Valsts prezidenta „nākotnes atslēga” var atmūķēt durvis uz latviešu saulaino tāli un palīdzēt uzjāt Stikla kalnā.

Bez izglītības un apgaismības ir grūti dzīvot jebkurai tautai. Latviešiem neklātos kāri cerēt, ka viņi būs izņēmums. Petaka kungs un Bērziņa kungs to lieliski apzinās, aicinot tautu pievērsties izglītībai un apgaismībai. Pirms apmēram 150 gadiem Petaka kunga saskatītais „attīstītas publikas trūkums” joprojām ir milzīgs trūkums. Ja tas tā nebūtu, tad šodien viņa virtuālais draugs Valsts prezidents par to nerunātu. Tas ir loģiski.

Savukārt mūsu domājošās jaunatnes risinājumi ir tipiski lokālā mēroga priekšlikumi. Tie pilnā mērā atbilst caurmēra latvieša pasaules redzējumam, izglītotībai, ierastajiem retoriskajiem štampiem. Abi risinājumi atbilst situācijai, kad var konstatēt „satraucošas pazīmes” etniskajā pašapziņā. Tautai nav skaidri priekšstati par savu identitāti.

Cita lieta, kā minētie risinājumi sasaucās ar pārējo „balto” cilvēku futuroloģiskajiem risinājumiem nacionālisma, liberālisma, sociālisma un bēdīgi slavenās identitātes meklēšanas kontekstā. Nav ticama latviešu iespēja nākotnē ideoloģiski norobežoties no pārējās civilizācijas. Patoloģiskā mānija redzēt visu no sava kaktiņa pozīcijām jau tagad ir viens no ieganstiem, kāpēc Bērziņa kungam vajadzēja spīčot par izglītības un apgaismības „nākotnes atslēgu”.

Labi, ka jauniešus neapmierina latviešu garīgās veselības pakāpe, kas var atspoguļoties pat „šizofrēniskā kārtā”. Taču jaunieši vēl nesaprot, ka bez labas garīgās veselības nav iespējama ne nacionālisma, ne „vietējiem apstākļiem pielāgotas kreisās doktrīnas izstrāde”. Vispirms ir vajadzīga laba garīgā veselība, jo pretējā gadījumā tūlīt izgāzīsies ikviena piedāvātā intelektuālā konstrukcija. Tāds liktenis paredzams arī harismātisko jauniešu piedāvājumiem. ”Šizofrēniskā kārta” tūlīt visu sacūkos.

Jaunieši aicina latviešos atdzīvināt nacionālismu. Ja mums būtu laba garīgā veselība un nebūtu „šizofrēniskā kārta”, tad tāds aicinājums būtu apsveicams. Nacionālisms ir ļoti laba un vajadzīga izpausme. Nacionālisms ir katras tautas pašapziņas ideoloģija. Naivi un smieklīgi ir nacionālismu attiecināt tikai uz vienu tautu. Šajā ziņā jaunieši ir pieļāvuši baigo misēkli. Viņi uzskata, ka Dievs nacionālismu ir atvēlējis tikai mums kā „latviskās pašapziņas ideoloģiju”.

Nacionālisms ir domāts savas tautas aizstāvēšanai, un tāpēc nacionālisms ir laba un vajadzīga izpausme. Taču nacionālisms ir laba un vajadzīga izpausme tikai tad, ja valda paškritiskums, aizstāvot savu tautu. Tas nozīmē, ka tauta visās savās likstās vaino pati sevi, bet nevis citas tautas. Tauta ir tik lielā mērā pašapzinīga, ka spēj uz sevi palūkoties paškritiski, bet nevis meklēt vainīgos svešā sētā. Nacionālisma vērtības kritērijs ir paškritiskums. Tautai nacionālisms var būt laba un vajadzīga izpausme tikai tad, ja tautai piemīt paškritiskums. Respektīvi, tauta jau ir apguvusi „nākotnes atslēgas” piedāvātos garīgos labumus – izglītības un apgaismības programmas.

Nacionālisma starptautiskā pieredze liecina, ka ne vienmēr tautas un tajā skaitā latviešu tauta ir spējusi paškritiski izturēties. Ne reti paškritikas vietā mēs savās likstās vainojam citus. Bet tad beidzās konstruktīvais nacionālisms un sākās destruktīvais nacionālisms jeb šovinisms.

Šovinisms ir nelaba izpausme. Ar šovinismu neko prātīgu dzīvē nevar panākt. Var tikai visu sabojāt. Šovinisms ir galējais nacionālisms – slims nacionālisms. Šovinisms liecina par šovinistu cilvēciskās kvalitātes ļoti zemo pakāpi – garīgās veselības problēmām.

Vārds „šovinists” ir ļoti nepatīkams lamu vārds. To var attiecināt gan uz tautu, gan uz indivīdiem. Pašlaik šajā tekstā nevēlos ne uzdot jautājumu, ne atbildēt uz jautājumu, vai latviešu tautai ir šovinistiskas tautas reputācija. Taču uzdrošinos dot patētisku padomu. Proti, ieteicams katram pašam godīgi atbildēt uz šo jautājumu, šovinisma aspektā izvērtējot savu etnopolitisko diskursu ar ģimenes locekļiem, draugiem, darba biedriem, visu tautu un latviešu valodu saprotošo cilvēces daļu aizvadītajos gadu desmitos un savā mūžā vispār. Vispirms šovinisma aspektā nākas atcerēties, ko mēs katrs esam runājuši mājās, ofisā, uz ielas vai rakstījuši medijos. Tāda godīga izvērtējuma individuālo rezultātu summa tad arī būs atbilde uz jautājumu par mūsu kolektīvo šovinismu.

Valsts prezidenta vārdus par izglītības un apgaismības nepieciešamību, kā arī nacionālismu kā „latviskās pašapziņas ideoloģiju”, dažas dienas vēlāk (2013.gada 8.oktobrī) tipoloģiski veiksmīgi apstiprināja vietējā cilvēkbērna ieraksts Internetā kāda raksta komentāros. Citāts (tas ir saglabāts bez kļūdu labojuma) ļoti labi atsedz mūsu izglītotības un apgaismības līmeni, priekšstatus par nacionālismu, kā arī „kreisā piedāvājuma” perspektīvas: „Barbaros mus parverta PSRS ideologija, kas bija balstita uz meliem – melo un zodz un labi dzivosi. 50 gadu ik dienas meli ir veidojusi barbarismu. Tapat kaa, ja bernu tur sunubudaa kopaa ar suni, vins arii uzvedisies kaa suns. Visa vara 23 gadu garumaa Latvijaa bija komunistu nomenklatura, kas turpina valdit ar barbarisma metodem. Latviesi, kas nostajas pret latviesu valodu, kaa tas tikko notika ar Vienotibu, kura pat bernudarzos nedomaa ieviest latviesu valodu, tad kur vairs talak?! Sii vara ir pelnijusi iznicinasanu, jo vini ir atnemusi musu berniem nakotni dzivot savaa zemee un valstii runajot latviski. Pat tikko lasu begli atsakas macities latviesu valodu! Vara, ir paradijusi, ka latviesu valodai var uzsplaut jebkurs, taa arii jebkurs splauj”.

Minētais citāts ir tipisks piemērs mūsu garīgās veselības stāvoklim. Tādi piemēri ir „miljoniem”. Tautas paškritiskums ir noslīdējis zem nulles. Ar to mēs esam starptautiski slaveni. Tāpēc kreatīvajiem jauniešiem faktiski vajadzēja rūpēties nevis par nacionālisma atdzīvināšanu un turklāt to nedarīt latviski sentimentālā formā, bet vajadzēja rūpēties par latviešu sabiedrības garīgās veselības uzlabošanu. Nacionālisma ideoloģijas vietā vajadzēja ieteikt izstrādāt izglītības un apgaismības ideoloģiju, par ko netieši izsakās Valsts prezidents. Tātad sākt visu no gala tautas veidošanā par „kultūras tautu”, lietojot Raiņa iemīļoto epitetu tautas raksturojumā. Tāpēc Valsts prezidenta spīčā teiktais ir visprātīgākais un visaktuālākais risinājums. Mums vispirms un galvenokārt pašlaik ir vajadzīga „nākotnes atslēga”.

Atkārtoju: nacionālisms ir laba un vajadzīga izpausme, jo domāta tautas aizstāvēšanai. Taču tā vēl nav visa patiesība par nacionālisma būtību. Pie tam tā nav galvenā patiesība par nacionālisma būtību.

Galvenais ir tas, ka nacionālisms ir nacionālās valsts veidošanas ideoloģija. Nacionālisms kalpo nacionālās valsts izveidei. Kalpo tam visam, kas var tautu mobilizēt savas valsts izveidošanai. Pateicoties nacionālisma ideoloģijai, tiek nodibināta valsts, atbrīvojoties no koloniālās metropoles vai apvienojot vienā lielā valstī mazas valstiņas.

Galvenais ir izveidot savu valsti. Nacionālisma ideoloģija ir virzošais garīgais spēks valsts izveidošanā. Taču, kad valsts ir izveidota, nacionālisms zaudē aktualitāti un var pat traucēt valsts turpmākajā dzīvē. Pēc valsts izveidošanas nacionālisms ir izpildījis savu misiju un atkāpjās trešajā, ceturtajā, piektajā plānā.

Kad ir izveidota valsts, tās nācija („titulnācija” + citttautieši) ir jāmobilizē valsts celtniecībai. Nacionālisms nav valsts celtniecības ideoloģija. Valsts celtniecības ideoloģijas galvenais uzdevums ir mobilizēt cilvēkus darbam – reālam un konkrētam garīgajam un fiziskajam darbam. Nacionālisms nemobilizē tautu tādam darbam. Nacionālisms mobilizē tautu cīņai. Visbiežāk cīņai ar ārējiem spēkiem, kuri pretojās valsts izveidošanai. Kad ārējie spēki cīņā ir uzvarēti un nacionālā valsts ir izveidota, cīņa ir beigusies un sākās darbs. Nacionālisms nav darba ideoloģija. Darba ideoloģija ir citādāka nekā nacionālisma ideoloģija. Darba ideoloģijas misija radikāli atšķiras no valsts izveidošanas ideoloģijas misijas. Arī tas ir loģiski tāpat kā Pietuku Krustiņa teiktais par „attīstītas publikas trūkumu” un Valsts prezidenta teiktais par „nākotnes atslēgu”.

Latvijā vēsturiski pēdējo reizi tipiska darba ideoloģija bija „perestroikas” ideoloģija. Šajā gadījumā nav svarīgi, kāds patiesībā bija tās mērķis un rezultāts. Svarīgi ir tas, ka „perestroika” publiskajā versijā bija tipiska darba ideoloģija, vēloties mobilizēt padomju tautu kardināliem darba uzlabojumiem. Krievija nesen centās ieviest modernizācijas ideoloģiju. Arī tā ir darba ideoloģija. Pie mums pēcpadomju laikā nekāda darba ideoloģija nav manīta. Pie mums visu laiku bija zagšanas un blēdību ideoloģija, kā arī tumsonības ideoloģija, „elitei” sagraujot zinātni un augstāko izglītību, bet Rozentāla, Purvīša, Valtera, Matveja, Kluča, Drēviņa iedibināto ģeniālo mākslu pārvēršot par postmodernisma smirdoņu, ko var baudīt tikai etniskais cūkmaisījums.

Kāpēc pie mums sociāli garīgajos procesos saglabājās  nacionālisms un kreatīvie jaunieši pat aicina to nostiprināt un pārvērst par nākotnes ideoloģiju? Kāpēc viņi nepiedāvā valsts celtniecības ideoloģiju – darba ideoloģiju? Kāpēc viņi nolaižās līdz nacionālisma ābeces pirmajam burtam – tautas identitātes noskaidrošanai? Kāpēc šodien pie mums ir aktuāli nacionālisma viselementārākie jautājumi?

Iemesli ir divi. Vismaz divi iemesli izšķir ļoti daudz.

Pirmkārt, pie mums ar politiku un tātad automātiski arī ideoloģiju nodarbojās inteliģences visaprobežotākā daļa – masu jeb vidusmēra cilvēki. No viņiem liela daļa ir postcilvēki. Izņēmumu vairs nemēdz būt. Šajā ziņā mēs esam tik zemu krituši, ka izņēmumu vairs nemēdz būt. Neaprobežotam cilvēkam mūsu politikā nav vietas.

Inteliģences visaprobežotākā daļa nav spējīga ģenerēt ne politiskās idejas, ne konstruktīvu ideoloģiju. Mūsu gadījumā valsts celtniecības ideoloģiju – darba ideoloģiju. Ne velti mūsu politikā nav sastopamas politiskās idejas, bet ir tikai politiskā reakcija uz visdažādākajiem notikumiem.

Mūsu politikā kreativitātes vietā ir interpretācija. Jaunu ideju izdomāšanas vietā ir notikumu komentēšana. Mūsu „politiķu” politiskās aktivitātes ir komentētāju aktivitātes. Nekas vairāk. Atšķirība ir grandioza. Viens ir izdomāt jaunas politiskās idejas. Pavisam kaut kas cits ir komentēt citu cilvēku izdomātās idejas un to izraisītos notikumus ekonomikā, finansu sfērā, izglītībā, biznesā, valsts un pašvaldību administratīvajā darbībā, sociālajā aizsardzībā, medicīnā u.c.

Aprobežots cilvēks nav spējīgs neko jaunu radīt. Viņš ir spējīgs vienīgi cita cilvēka kreatīvos panākumus pasludināt par saviem panākumiem vai vispār neļaut pilnvērtīgi dzīvot radošajiem cilvēkiem, kas pēcpadomju Latvijā ir  kultūras norma.

Otrkārt un acīmredzot galvenokārt, mums nav izveidota sava neatkarīga un suverēna valsts. Mums ir tikai valsts fikcija. Tāpēc mēs turpinām mocīties. Mūsu mocībās ietilpst gan identitātes nemitīgie meklējumi, gan nacionālismam tipiskie aicinājumi uz cīņu, pilsonības, uzturēšanās atļauju problemātika utt.

Mēs turpinām mocīties, un tāpēc pie mums nacionālisma ideoloģija principā var būt aktuāla. Ja mums būtu izveidota neatkarīga un suverēna valsts, tad mēs pārstātu mocīties ar nacionālisma tēmu. Mums tai neatliktu laika, jo mūsu enerģija būtu pievērsta galvenajam mērķim – valsts celtniecībai. Mūsu prātu un dvēseli aizņemtu tikai viena tēma – garīgā un fiziskā darba tēma. Turpretī tagad mēs saprotam, ka mūsu cīņa par savu valsti nebūt nav beigusies un mēs mocāmies. Mēs mocāmies  tādēļ, ka jūtamies apkrāpti. Mums melo par mūsu valstiskumu, mūsu „politiķi” mūs apzog un par mums ciniski ņirgājās.

Arī kreatīvie jaunieši mokās. Tāpēc izstrādāja savu risinājumu nacionālisma nostiprināšanai. Protams, viņi nesaprot vai baidās teikt svarīgāko. Viņi nerunā par nepieciešamību izveidot īstu neatkarīgo un suverēno valsti. Jauniešu proponētais nacionālisms tāpēc pārvēršās latviski sentimentālu frāžu kolekcijā, atgādinot jaunlatviešu publicistiku.

Ja nav sava valsts, tad nacionālisma ideoloģijas pastāvēšana attaisnojās. No vienas puses jauniešiem ir taisnība – mums ir nepieciešama konstruktīvā nacionālisma ideoloģija. Taču no otras puses bēdīgi ir tas, ka tautas garīgās veselības stāvoklis ir ļoti slikts. Tas var manāmi traucēt konstruktīvā nacionālisma realizāciju, jo nav adekvāta sabiedriskā apziņa. Sabiedriskās apziņas pakāpei ir jābūt tik augstai, lai nepieļautu šovinismu. Ja sabiedriskā apziņa ir neadekvāta konstruktīvajam nacionālismam, tad tūlīt sākās šovinisma murgi. Mūsu situācijā primārā varētu būt „izglītība un apgaismība” un tikai pēc tam nacionālisms, ja tauta tomēr nolems cīnīties par īstas valsts izveidošanu.

Par nacionālismu vairs nevar runāt XIX gadsimta līmenī. Tagad labi ir zināms, ka nacionālismam ir divi varianti – etniskais nacionālisms un pilsoniskais nacionālisms. XX-XXI gs. mijā radās citi relatīvi nosacīti varianti – planetāra nacionālisma varianti.

Nacionālisma liktenis vienmēr ir bijis atkarīgs no pilsonības teorijas jeb, citiem vārdiem sakot, attieksmes pret attiecīgās valsts iedzīvotāju politisko statusu. Tātad no tā, kas tiek uzskatīti par pilsoņiem un kas netiek uzskatīti par pilsoņiem.

Nacionālisms var aizstāvēt tikai „savējos” un tikai „savējiem” piešķirt pilsonības statusu. Nacionālisms var patoloģiski kaismīgi sekot, lai pilsonību neiegūtu „svešie”. Tādējādi pilsonības jautājums nacionālismam var būt vissvarīgākais jautājums, aizēnojot citus jautājumus. Piemēram, jautājumu par savas tautas morālo un intelektuālo kvalitāti, reputāciju un tiesībām izlemt citu etnisko minoritāšu likteni vispār. Nacionālisms var tā aizrauties, ka aizmirst apstāties un padomāt, vai „titulnācija” vispār ir cienīga izlemt citu tautu pārstāvju politisko statusu.

Kā zināms, pilsonības teorija ir vēsturiski mainīgs fenomens. XIX gs. dominēja uzskats, ka naturalizācija un denaturalizācija ir valsts prerogatīva, un valsts var piešķirt vai atņemt pilsonību bez saskaņošanas ar attiecīgo indivīdu. XX gs. sāka dominēt liberālistiskā izpratne; proti, nostiprinājās viedoklis, ka bez attiecīgā cilvēka gribas nedrīkst izlemt jautājumu par viņa pilsonību. Turklāt populāra kļuva tēze, ka katrs cilvēks ir tiesīgs saņemt pilsonību.

XX gs. uz pilsonības teoriju un tātad arī uz nacionālismu lielu ietekmi sāka atstāt migrācija – nepieciešamība izlemt jautājumu par migrantu politisko statusu. Pie tam migrācijas rezultātā valstis kļuva etniski arvien neviendabīgākas, un tas kļuva zināms pārbaudījums ne tikai nacionālismam, bet tautas kultūrai vispār. Tas kļuva pārbaudījums tautas kultūras formētajai mentalitātei, tolerancei, t.s. politiskajai kultūrai, racionālisma un saprātīguma līmenim.

Nākas atcerēties, katra kultūra izstrādā savu pozīciju saskarsmē ar „svešajiem”. Katrai kultūrai ir sava nostāja jautājumā par „svešo” iespējām dzīvot līdzās un integrēties „mūsu” dzīves telpā.

Šajā ziņā var būt paradoksi. Tā, piemēram, Zviedrija, Norvēģija, Somija mūsdienās neizceļas ar iedzīvotāju polietnisko raibumu. Skandināvijas valstīs (tām nosacīti pieskaitīsim arī Somiju) iedzīvotāju kontingents ir etniski samērā viendabīgs, teiksim, salīdzinot ar Ķīnu, kura ir izteikti polietniska valsts. Taču Skandināvijas valstīs interese par multikulturālismu, interkulturālo izglītību, interkulturālo menedžmentu un interkulturālo komunikāciju ir daudz plašāka nekā Ķīnā. Skandināvijas universitātes ar neviltotu entuziasmu pievēršās multikulturālisma, interkulturālās izglītības, menedžmenta un komunikācijas problemātikai.

Izrādās, ka arī mūsu universitātes pievēršās minētajai problemātikai. Ja speciāli parakņājās Internetā, tad izrādās, ka arī latvieši pašlaik ir dedzīgi multikulturālisma un interkulturālās izglītības pētnieki. „Eiropa” un dažādi fondi minētās problemātikas pētniecībai atvēl milzīgas summas. Kāda daļa no tām tiek sadalīta arī pie mums. Tikai sabiedrībai par mūsu pētnieku tēmām nekas nav jāzina. Tiek uzskatīts, ka minētā tematika latviešiem ir kaitīga un nepatīk mūsu ļaudīm. Iespējams, tā nepatīk arī mūsu augstskolu kadriem, un neviltots entuziasms pie mums nepastāv. Mēs neesam skandināvi. Austrumeiropā multikulturālisma pētniecībai veltīto pirmo un vienīgo zinātnisko iestādi „Multikulturālisma centrs” (Latvijā darbojās no 1993.gada 1.aprīļa) latvieši veiksmīgi sagrāva 2003.gadā. Mēs neesam skandināvi, un mūsu kultūras telpā multikulturālisma pētniecība nav vajadzīga. Mums vienīgi ir vajadzīgs prātīgi izmantot saldo iespēju ar saviem slepenajiem multikulturālisma un interkulturālās izglītības projektiem tikt pie „Eiropas” un fondu naudiņas un naudiņu klusu sadalīt savā starpā. Augstskolu dāmas (projektos vīriešus neesmu sastapis) ir iemanījušās lieliski piepelnīties.

Mūsu nacionālisma projektos ir jāņem vērā, ka globalizācijas apstākļos notiek nacionālās valsts erozija. Nacionālā valsts zaudē suverenitāti, kļūst atklāta telpa starptautiskajai tirdzniecībai un ražošanai, kā arī darbaspēka tirgus globālajām transformācijām. Turklāt nacionālo valstu elites ir materiāli ieinteresētas globalizācijas attīstībā. Nacionālo valstu elites vairs netiecās sociāli un politiski saliedēt savu zemju iedzīvotājus un veicināt savu valstu labklājības pieaugumu. Mēs zinām, kā tas praktiski notiek Latvijā.

XX gs. radās jauna tipa nacionālisms – ģeopolitiskais fundamentālisms. To izstrādāja valstis, kuras vēlās kļūt par noteiktu spēka polu uz planētas. Mūsu šodienas saimnieku ASV nacionālisms ir tipisks ģeopolitiskais fundamentālisms.

XX gs. aizsākās saruna par ekonomisko nacionālismu, intelektuālo nacionālismu, transnacionālo nacionālismu, ģeopolitisko nacionālismu. Tajā pašā laikā nav precīzi zināms, vai nacionālisms ir ideoloģiska doktrīna, politiska programma jeb emocionālo pārdzīvojumu izpausme. Zinātnē par to turpinās diskusijas.

Nacionalisma izpratne ir vienota ar etniskuma izpratni. Arī par etniskumu nav precīzi zināms, vai tas ir politiskās manipulācijas veids, iedzimta piederības apziņa par saistību ar noteiktu cilvēku grupu jeb psiholoģiski komforta identitāte. Francijā nācija ir brīvu indivīdu sabiedrisks kopums, Vācijā – asinsradniecisks kopums, Latvijā – latviešu (asinsradniecisks) kopums.

Latvijā daudzi latvieši uzskata, ka vārds „nācija” attiecas tikai uz latviešiem, un nav viegli visus pieradināt, ka tas ir aplams viedoklis. Ja būtu sava īsta valsts, tad latviešus būtu vieglāk pieradināt pareizi vērtēt daudzas nostādnes. Ja būtu sava īsta valsts, tad, prasti sakot, neatliktu laika visādām muļķībām. Visiem būtu jāstrādā. Kā zināms, darbs sagādā prieku. Ja būtu sava īsta valsts, tad darbs mums sagādātu prieku, bet nevis prieku sagādātu visādas muļkības – šovinistiskā apsaukāšanās un nepaškritiskā vājība visās likstās vainot „krievus” un Krieviju (PSRS).

Arturs Priedītis
/2013, oktobris/
http://www.artursprieditis.lv/

Posted in Kat.: Politika, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Filmas par globālās pasaules problēmām prezentācija (Konstantīna Sjomina preses konference Rīgā)

Konstantīns Sjomins

Konstantīns Sjomins

14.10.2013 notika filmas par globālām pasaules problēmām prezentācija. Filmas autors ir konservatīvas ievirzes Krievijas TV žurnālists Konstantīns Sjomins (1980), kurš vairākus gadus nodzīvojis ASV, bijis tur Krievijas TV speciālkorespondents, ieguvis maģistra grādu  Ņujorkas universitātes dokumentālistikas fakultātē.  Slavenākie Sjomina darbi – „Labestības impērija” («Империя добра»:  http://www.youtube.com/watch?v=D6je5k_GDHg ) par ASV iekarošanas kariem, aizsedzoties ar cēliem mērķiem un „Mamma Amerika” («Мама Америка»:  http://www.youtube.com/watch?v=q6XdF239uq8 ) par bērnu tirdzniecības biznesu.

Filma „Planēta Babilona. Lielās recesijas hronika”( Планета Вавилон. Хроники великой рецессии.) stāsta par globālo ekonomisko un morālo krīzi. Pilnu filmas versiju var noskatīties autora mājas lapā:  http://konstantinsyomin.com/2013/02/04/planet-of-babel/

Filmas prezentācijas sākumā tika demonstrēta tās  saīsinātā versija, bet pēc tam Konstantīns Sjomins atbildēja uz interesentu jautājumiem. Lūk, pilns tikšanās videoieraksts: http://www.youtube.com/watch?v=lv5Vh4kaCPM&

Avoti:
http://www.format-a3.ru/events/event-129/
http://www.format-a3.ru/announces/116.html
http://konstantinsyomin.com/2013/02/04/planet-of-babel/

Informācijas aģentūra
/24.10.2013/

Posted in Kat.: Notikumi, Reg.: Latvija, Veids: Oriģinālziņa | Komentēt

Kapitālisms kā naudas reliģija: mūsdienu zelta teļa jeb mamona baznīca

00267_mamvalKapitālismam ir visas reliģijas pazīmes, ko arī šai rakstā pamatosim. Vispirms atgādināšu, ko nozīmē termins reliģija: „Reliģija (no latīņu religio – dievbijība, dievticība, svētvieta, kulta priekšmets) – pasaulskats un pasaules izjūta, kā arī attiecīga uzvedība un specifiskas darbības (kults), kas pamatojas ticībā dievu (viena vai vairāku), „svētuma” ( tāda vai citāda pārdabiskuma) eksistencei” *[1]. Attiecīgi katrai reliģijai ir piecas pamatpazīmes:
1) pasaulskats;
2) pasaules izjūta;
3) attiecīga uzvedība;
4) specifiskas darbības (kults);
5) ticība dievu (viena vai vairāku)  eksistencei un pārdabiskajam („svētajam”) – ticība, kas ir pirmo četru pazīmju pamats.

Kapitālismam ir visas piecas augstāk minētās pazīmēs, attiecīgi bez kādiem pārspīlējumiem to var nosaukt par reliģiju. Nekādi nevar piekrist tiem, kuri, vērojot pakāpenisko tradicionālo reliģiju „nāvi” mūsdienu pasaulē, secina, ka kapitālisms pārvēršas par ateistisku sabiedrību.

Pati galvenā jebkurā reliģijā ir piektā pazīme. Kapitālisms kā reliģija šai ziņā nav nekāds izņēmums. Tas balstās ticībā mamonam – bagātības (naudas) dievam un viņa brīnumainajam spēkam. Atsevišķi autori, vēršot uzmanību kapitālismam kā garīgai parādībai, izmanto terminus, kuri ir saistīti ar šī dieva nosaukumu: „naudas reliģija”, „mamona reliģija”, „mamonizms” *[2]. Arī mēs izmantosim šos alternatīvos terminus.

Svarīgs kapitālisma kā reliģijas eksistences apstāklis ir, ka šī ir neoficiāla reliģija, kura eksistē de-facto. Tā ir ērtāk, skatoties no jebkura skatu punkta. Vairuma pasaules valstu likumdošanas paredz striktu robežu starp reliģiozo un laicīgo (pilsonisko) sabiedrības dzīvi. Naudas reliģijas nelegālais statuss ļauj tai viegli iekļūt visos pilsoniskās sabiedrības institūtos, izmantojot tos savu mēŗķu sasniegšanai un pakļaujot tos. Pat vairāk, šāds statuss tai ļauj efektīvi iefiltrēties citu reliģiju baznīcas institūtos, darboties citu reliģiju aizsegā, tādējādi radot neredzamu un neatgriezenisku citu reliģiju mutāciju, novedot tās līdz pilnīgai degradācijai. Runājot mūsdienīgos terminos, naudas reliģija ir daudzkārt „konkurētspējīgāka” par tradicionālām reliģijām.

Kā piemēru var minēt katolicisma situāciju Spānijā. Lūk, ko par to raksta protoirejs Oļegs Steņajevs (Олег Стеняев): „Viens mans paziņa – garīdznieks nesen bija Spānijā, kura vēl nesen tika uzskatīta par reliģiozāko valsti Eiropā. Kad viņš sāka izprašņāt par to spāņus, tad viņam atbildēja, ka viņu Dievs ir privātīpašums. Viņš to dzirdēja no vairākiem cilvēkiem un saprata, ka tas ir sabiedrībā nostiprinājies viedoklis par tās dzīves prioritātēm” *[3].

Vēl jāatzīmē, ka bez reliģijas pamatpazīmēm kapitālismam ir citas būtiskas reliģijas pazīmes, kuras augstākminētajā sarakstā nav norādītas. Piemēram, baznīcas organizācijas esamība (protams, naudas reliģijas ietvaros tā eksistē de-facto, nevis de-jure un par „baznīcu” nemēdz sevi saukt).

Sākumā apskatīsim pirmo no naudas reliģijas pazīmēm – pasaulskatu, ar mērķi salīdzināt to ar kristietību. Jebkuras noformējušās reliģijas pasaulskats izpaužas īsos un konkrētos apgalvojumos – dogmās. Atgādināsim, ka „reliģiskās dogmas (no grieķu dógma, ģenetīvā dógmatos – viedoklis, mācība, rezolūcija) ir augstāko baznīcas institūciju apstiprināti konkrētas mācības apgalvojumi, ko attiecīgā baznīca pasniedz kā nemainīgu, neapšaubāmu un nekritizējamu patiesību” *[4].

Naudas reliģijā ir daudz tādu dogmu. Kā neapšaubāmas patiesības un aksiomas tās eksistē jau vairākus simtus gadu un ir fiksētas dažādās teorijās, partiju programmās, politiskos dokumentos, konstitūcijās un likumos. Par katru no šīm dogmām eksistē daudzi skaidrojumi un komentāri „zinātnisku” monogrāfiju un mācību līdzekļu formā. Daudzskaitlīgas valsts un nevalstiskas organizācijas seko, lai naudas reliģijas dogmas saglabātu savu „tīrību” un lai neviens savā personiskajā vai sabiedriskajā dzīvē nevarētu izvairīties no to ievērošanas. Visi, kuri Rietumos neatzīst šīs dogmas, kļūst par izstumtajiem un par margināļiem, kuriem ne tikai nav sociālā statusa, bet kuri tiek pat vajāti.

Sīkāk apskatīsim četras naudas reliģijas dogmas:
1. Bagātību (kapitāla) uzkrāšana – cilvēka galvenais dzīves mērķis un dzīves jēga.
2. Augstākminēto mērķi drīkst realizēt, izmantojot jebkuras metodes („mērķis attaisno līdzekļus”).
3. Privātīpašuma „svētums”.
4. Individuālisms kā privātās dzīves princips.

Pirmā naudas reliģijas dogma: Bagātība kā dzīves mērķis un jēga

Atslēgvārds šai dogmā ir „bagātība”. Tāpēc ir nepieciešams noteikt šī termina nozīmi. Visas daudzās „bagātības” definīcijas var noreducēt līdz divām:
a) cilvēka rīcībā esošu labumu skaits, kas pārsniedz viņa dabiskās vajadzības (bagātība šaurā nozīmē);
b) cilvēka rīcībā esošu labumu skaits, kas pārsniedz citu cilvēku rīcībā esošu labumu skaitu (bagātība plašā nozīmē).

Kā redzams, „bagātība” ir relatīvs termins. No pareizticības skatu punkta jebkura bagātība ir viena vai otra grēka vai vairāku grēku vienlaicīgi izpausme. Ir acīmredzams, ka galvenais no šiem grēkiem ir naudas kāres grēks (tuvu tam ir mantkārības grēks). Apustulis Pāvils par to teica: „Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība” (1. Tim. 6:10). Naudaskārei seko virkne citu grēku un kaislību. Kā teica Jānis Zeltamute (Hrīzostoms) (347 – 407): „bagātnieka dvēsele ir samaitāta ar visiem ļaunumiem: lepnību, iedomību, neskaitāmām iegribām, dusmām, niknumu, mantkārību, nepatiesību un tamlīdzīgi„*[5]. Kristīgās baznīcas Svētie nepārtraukti atgādināja par tām garīgajām briesmām, kuras kristietim [un jebkuram cilvēkam] slēpj sevī bagātība (vēlme būt bagātam), un pretstatīja tam nabadzību (tai skaitā labprātīgu); tā pat kristietībā kā bagātības pretstats ir definēta labklājība, tas ir tāds labumu daudzums, kurš ir pietiekams cilvēka dzīvei nepieciešamo vajadzību apmierināšanai. Kristieša izvēle starp nabadzību un labklājību ir atkarīga no viņa garīgās sagatavotības un izaugsmes līmeņa. Bez šaubām arī nabadzība satur sevī riskus garīgai izaugsmei un dvēseles glābiņam, tomēr Svētie tēvi uzskatīja, ka nabadzība ir labāka par bagātību.

Bagātība šaurā nozīmē ir dažādu miesīgu kaislību izpausme. Cilvēkam, kuru moka šīs kaislības, nepietiek ar dabisko vajadzību (pārtikas, apģērba, mājokļa, siltuma utt.) apmierināšanu. Viņam ir nepieciešami papildus līdzekļi, lai nodotos rijībai, alkoholismam, izvirtībai vai arī vienkātrši slinkumam un kūtrumam un dažādām izpriecām, kas ir vienlaicīgi vairāku grēku izpausme. Visdrīzāk par šo bagātības veidu gandrīz divus tūkstošus gadus atpakaļ runāja apustulis Pāvils: „Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā” (1. Tim. 6:9). Par bagātību šaurā nozīmē spilgti tiek runāts evaņģēliju pastāstos par bagātnieku un Lācaru. Bagātnieks, kurš bija novācis no lauka labu ražu, cerēja gūt vairāku gadu garumā miesīgas baudas. Lūk, viņa vārdi: „un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies” (Lūk. 12:19).

Tomēr mūsdienās par daudzkārt nopietnāku garīgu problēmu ir kļuvusi bagātība plašākā nozīmē. Tieši šī bagātības forma ir kļuvusi par mūsdienu kapitālisma mērķi un virzošo spēku (atšķirībā no bagātības šaurā nozīmē, kas bija izplatīta Antīkajā pasaulē un Viduslaikos). Tāpēc šo bagātības veidu var saukt arī par kapitālistisko bagātību. Tā ir (no pareizticības viedokļa) ļoti drausmīga grēka – lepnības – izpausme [pastāv uzskats, ka lepnība ir primgrēks, jeb grēku grēks, no kura izriet visi citi grēki, jo tikai cilvēks, kurš sevi kaut kādā ziņā ir iedomājies pārāku par citiem, padodas citu grēku kārdinājumam]. Kapitālistiskā bagātība ir savdabīgs paņēmiens, kā lepnības dēmona mocītais cilvēks paaugstina sevi virs pārējiem. Lielākā daļa šāda iedomīga cilvēka īpašumi ir praktiski maz vajadzīgi (skatoties no cilvēka pamatvajadzību redzes viedokļa) priekšmeti – savrupmājas un pilis, šiki limuzīni, jahtas, privātas mākslas priekšmetu kolekcijas utt. Pie tam saimniekam te ir svarīgas ne tikai priekšmeta īpašības (ekskluzivitāte, pārmērīga greznība, dārdzība, ekstravagantums, gigantiski izmēri utt.), bet arī to kvantitatīvā puse. Ar laiku kvantitāte (nuļļu skaits ciparā, kurš raksturo bagātību) sāk dominēt pār bagātības dabiski – materiālo kvalitāti. Tieši šī bagātības forma kļuva par atsperi, kas pārvērta īpašumu kapitālā, kurš nepazīst izaugsmes robežas ( t.s. „nelabā bezgalība”).

Līdz kapitālismam pārsvarā bija bagātība šaurā izpratnē. Tad bagātība kaut kādā veidā tomēr kalpoja cilvēkam (neskatoties uz visu šīs „kalpības” neizmērojamo kaitīgumu cilvēka personībai). Kapitālismā viss kļuva otrādi: cilvēks sāka kalpot bagātībai. Šim apstāklim pievērsa uzmanību slavenais sociologs Makss Vēbers (1864-1920): „Šīs [protestantu] ētikas summamum bonum [augstākais labums (lat.)] ir alkatīga iedzīvošanās kāre, pilnībā atsakoties no baudām, ko dāvā naudas esamība, no visiem eidemoniskiem [eidemonisms – antīkās filozofijas un ētikas novirziens, kurš par cilvēka uzvedības un laimes sajūtas galveno faktoru uzskata tikumiskos kritērijus] un  hedoniskiem [hedonisms – ētiska mācība saskaņā ar kuru bauda ir augstākais dzīves mērķis un jēga] momentiem; šī iedzīvošanās kāre tik lielā mērā ir pasludināta par pašmērķi, ka kļūst par kaut ko transedentālu un vienkārši iracionālu salīdzinājumā ar atsevišķa cilvēka „laimi” un „noderīgumu”. Tagad jau ne mantrausības spēja kalpo cilvēkam kā viņa materiālo vajadzību apmierināšanas līdzeklis, bet gan visa cilvēka būtība ir tendēta uz mantrausību, kas kļūst par viņa dzīves mērķi”*[6]. Kapitālisms ir pieradis lielīties ar savu racionalitāti, pragmatismu, dzelžaino loģiku un metodoloģisko pieeju problēmu risināšanā. Bet te pat kapitālismam simpatizējošais M.Vēbers pilnīgi pareizi norāda uz būtisku tā īpatnību – iracionalitāti. Mūsdienu cilvēkam (īpaši, ja viņam ir augstākā izglītība vai ja viņš „apgrozās” biznesa vidē) skats uz kapitālismu ir „aptumšots”, viņš vairs neievēro šo iracionalitāti. Bet gadsimta laikā, kas ir pagājis kopš M.Vēbera grāmatas iznākšanas, kapitālisma iracionalitāte ir tikai pastiprinājusies, bet cilvēka garīgā redze ir vēl vairāk aptumšojusies. Šis iracionālisms ir kā viens no pierādījumiem, ka kapitālisms ir ne tikai ekonomika, bet pirmkārt – reliģija. Jo jebkura reliģija balstās ticībā, nevis pozitīvās zināšanās vai loģikā, attiecīgi tā vienmēr ir lielākā vai mazākā mērā iracionāla. Uzskatām, ka iracionalitātes un ticības lieluma ziņā kapitālisms ir ievērojami pārāks par daudzām tradicionālām reliģijām.

Tātad lepnība ir kaislība, kura nezina robežu, un pilnībā paverdzina cilvēku. Sākumā iedomīgs cilvēks grib pacelties virs citiem, mēģinot panākt viņu apbrīnu un godbijību. Bet ar to izrādās nav gana: nemanāmi lepnības kaislība pārvēršas par varaskāres kaislību. Un cilvēks sāk rāpties augšā pa garajām varas kāpnēm, izplatot savu varu pār arvien lielāku cilvēku skaitu (robeža te ir vara pār visu pasauli), kā arī pārejot no ekonomiskās varas uz politisko, un pēc tam uz garīgo varu. Bet, lai piedalītos šajās nepārtrauktajās sacīkstēs par varu, nepieciešams arvien vairāk naudas. Tādējādi tiek aktivizēta papildus kapitāla uzkrāšanas „atspere”.

Ja kapitālismu apskatām sociāli – ekonomisko terminu koordinātēs, tad bagātības  un tās pieauguma kāre un kaislība ir kā cilvēka gala mērķis. Bet, ja to apskata no garīga redzes punkta, tad bagātība (kapitāls) ir tikai līdzeklis. Līdzeklis, lai apmierinātu grēcīgas vēlmes – miesīgas kaislības, lepnības kaislību un varaskāres pār citiem kaislību. Bet kristīgi cilvēki zina, ka visu šo kaislību avots ir tas, kurš iet pret Dievu un mēģina ar viņu cīnīties.

Tie, kuriem nācās mācīties kapitālisma politekonomisku (obligāts priekšmets visās PSRS augstskolās), atceras galvenā kapitālisma ekonomiskā likuma formulējumu, kurā tika atspoguļots kapitālistiskās ekonomikas mērķis un tā sasniegšanas līdzekļi („pievienotās vērtības iegūšana, ekspluatējot algoto darbaspēku”). Šai mācībā pietiekami pareizi tika atspoguļots kapitālisma ekonomiskās darbības mērķis („pievienotās vērtības iegūšana”, jeb citiem vārdiem sakot kapitāla uzkrāšana). Tai pat laikā toreizējais materiālistiskais skats uz kapitālismu neļāva izskaidrot šī mērķa garīgo izcelsmi, kā arī ieraudzīt, ka kapitāla uzkrāšana nav gala mērķis, bet gan ir tikai kā līdzeklis cilvēku kaislību apmierināšanai. Padomju politekonomkas mācību grāmatas, protams, var tikt izmantotas kā atbalst mūsdienu kapitālisma dabas apguvei, tomēr to vulgāri – materiālistiskās metodoloģijas dēļ tās dod „plakanu”, „divdimensiju” kapitālistiskās sabiedriskās dzīves uzbūves bildi.

„Daudzdimensiju” bildi iegūt var palīdzēt Evanģēliji. Atcerēsimies, piemēram, Jēzus kārdināšanu tuksnesī no nelabā puses. Viņš izmantoja trīs visspēcīgākos un visvairāk iedegt spējīgos kārdinājumus:
1) miesīgo kaislību (piedāvājums pārvērst akmeņus par maizi);
2) lepnības kaislību būt pārākam pār citiem (piedāvājums mesties lejā no Jeruzalemes tempļa, parādot citiem brīnumu un izsaucot vispārēju apbrīnu);
3) varaskāri pār visu pasauli ( piedāvājums iegūt varu pār visas pasaules valstīm apmaiņā pret paklanīšanos nelabajam).

Šai stāstā kārdinājumu spēka secība ir pieaugoša – sākot no vienkāršākā un beidzot ar visspēcīgāko. Evanģēlisti, aprakstot kārdinājuma scēnu, it kā jau iepriekš brīdina cilvēci un katru atsevišķu cilvēku, ka ikvienam dzīvē var nākties sastapties ar vismaz vienu no šiem kārdinājumiem, bet varbūt pat ar visiem trim. Nelabais ir piedāvājis cilvēcei „naudas reliģiju”, kas dod brīvu iespēju attīstīties visām trim šīm kaislībām. Naudas reliģiju atzīstošie faktiski klanās tam, kam divus tūkstošus gadus atpakaļ atteicās paklanīties Jēzus. To dara visi: gan tie, kurus parasti pieņemts saukt par „kapitālistiem”, gan arī tie, kurus šie kapitālisti ekspluatē. Naudas reliģijai ir dažāds, diferencēts, segmentēts raksturs:
– „plebejiem” (algotajiem vergiem jeb algotajiem darbiniekiem) tā koncentrējas un veicina pārsvarā miesīgas kaislības;
– tiem, kuri sevi uzskata par „buržuāziju” [uzņēmēji] (vasaļi), tā attīsta lepnības kaislību;
– „elitei” (senjoriem) tā piedāvā visspēcīgāko narkotiku – kaislīgu vēlmi pēc vispasaules varas.

Tādējādi kapitālisms kā garīga parādība ir pretstats kristietībai, kas šīs kaislības ir definējusi kā briesmīgus draudus cilvēka dvēseles izglābšanas iespējai. „Jauniņie” „kapitālisma gara” nesēji aprobežojas tikai ar miesīgām baudām (vai arī ar sapņiem par tām). Viņi ir „īsto”, „advancēto” „kapitālisma gara” nesēju sociālā bāze. Pēdējie ir ne tikai dažādu jomu (tirdzniecības un rūpniecības) uzņēmēji un baņķieri, kuri gūst peļņu un palielina savas bagātības. Galvenais – viņi grib būt „kā dievi”, paaugstinoties virs cilvēkiem un nosakot viņu likteni. Un tā vairs nav vienkārša novirzīšanās no kristietības, tas ir atklāts pretdieviskums, kas vienā brīdī neslēpjoties sevi pozicionē kā antikrista reliģiju.

Otrā naudas reliģijas dogma: Mērķis attaisno jebkurus līdzekļus

Kapitālisms no ekonomiskā skatu punkta ir tāds sabiedrības modelis, kurš ir ieprogrammēts nevis uz vērtību radīšanu, bet gan uz to pārdali (vērtību radīšana kapitālismā var būt, bet pēc peļņas rādītāju kritērijiem tas nav pats efektīavākais iedzīvošanās veids; pārdalīšana ir daudzkārt efektīvāka). Termins „pārdalīšana” ir politkorekts un „zinātnisks” monogrāfiju un mācību grāmatu termins. Īstenībā runa ir par banālu laupīšanu, ko veic neliels cilvēku skaits (kapitālisti) attiecībā pret pārējiem sabiedrības locekļiem. Laupīšanā izmantotie līdzekļi iedalās divās daļās:
a) līdzekļi, kuri balstās uz tiešu (fizisku) vardarbību;
b) nevardarbīgie līdzekļi (precīzāk sakot pastarpinātas, netiešas vardarbības līdzekļi).

Kapitālisma rašanās laikmetā pārsvarā tika izmantoti tiešas vardarbības līdzekļi. Vēstures un ekonomikas grāmatās tas saucās „sākotnējā kapitāla uzkrāšana”.  Lūk, konkrēti šādas „uzkrāšanas” līdzekļi:
– zemnieku zemju „iežogošana”, tas ir varmācīga zemnieku padzīšana no viņu zemēm un to pārvēršana par pauperiem [a pauper (angl.) – nabags, ubags] un lumpeņiem (nākamo „proletariātu”);
– koloniālā politika („lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmets”), kas izpaudās kā apgūstamo koloniju vietējo iedzīvotāju aplaupīšana (īpaša interese bija par zeltu un sudrabu), vietējo iedzīvotāju pārvēršana par vergiem, plašu teritoriju un to dabas resursu  sagrābšana utt.;
– baznīcas zemju un citu baznīcas īpašumu konfiskācija.

Beidzoties sākotnējā kapitāla uzkrāšanas procesam galvenais uzsvars tika likts uz pastarpināto vardarbības metožu izmantošanu. Šo metožu būtība ir vienkārša – algoto darbinieku ekspluatācija, tas ir lielas daļas viņu radīto augļu iegūšana. Protams, ekspluatācija bija un paliek vardarbība, bet bez ieroču pielietošanas un cilvēku slepkavošanas. Šādu vardarbību nosacīti var nosaukt par ekonomisko vardarbību. Kaut gan ekonomiskā vardarbība obligāti paredz iespēju pielietot tiešo vardarbību, pretējā gadījumā algotie darbinieki atteiksies strādāt kapitālista labā. Pietiekami bieži tiešas vardarbības draudi tiek arī realizēti (cīņa ar algoto darbinieku streikiem un demonstrācijām, izmantojot policiju vai pat armiju).

„Vēlīnā” (mūslaiku XXI gadsimta) kapitālisma apstākļos atkal pieaug tiešas vardarbības loma. Piemēram, pieaug tiešas (fiziskas) verdzības apmēri pasaulē. Daudzās Rietumu valstīs (īpaši ASV) ievērojamu lomu iekšējā ekonomikā sāk ieņemt tā saucamā „cietumu” verdzība (ieslodzīto darbaspēka bezmaksas izmantošana). Pastiprinās Rietumu militārā agresija pret valstīm, kurām ir bagātīgi dabas resursi, ar mērķi pārņemt tiešu kontroli pār šiem resursiem utt..

Atgriežoties pie pastarpinātām vardarbības metodēm, ir jānorāda sekojoši algoto darbinieku ekspluatācijas [aplaupīšanas] veidi:
– ražošanas procesā (lielas daļas darbinieku darba produktu ekspropriācija (konfiskācija) no kapitālistu puses);
– preču apgrozības un naudas sfērā (daļas palikušā darba produkta atņemšana, izmantojot monopolistiskas cenas uz patēriņa priekšmetiem un pakalpojumiem, kā arī izmantojot patēriņa kredītus, ieturot kredītprocentu utt.)
– caur nodokļu sistēmu (ienākuma un virknes citu nodokļu ieturēšana, kas nonāk budžetā un kur liela daļa no šiem līdzekļiem tiek pārdalīti par labu kapitālistiem).

Īpaši der apskatīt  tādu „nevardarbīgu” laupīšanas metodi kā procenta ieturēšana no aizdevumiem un kredītiem, tas ir augļošanu. Kristietība vienmēr ir īpaši negatīvi izturējusies pret augļošanu kā pret vienu no pretīgākajām naudas kāres formām. Jāatzīmē, ka vieni no pirmajiem „kapitālisma gara” nesējiem bija tieši augļotāji. Pirmā kapitāla forma, kas radās vēl ilgi pirms kristietības (Šumera, Babilona), bija tieši augļotāju kapitāls. „Augļošanas vīruss”, kristietības pārvēršanās par valsts baznīcu dēļ, daudzu gadsimtu laikā tika apspiests, pateicoties stingrai baznīcas pozīcijai.

Galu galā visu kapitāla uzkrāšanas metožu  izmantošana (visu bez izņēmumiem!) nozīmē galveno kristietības baušļu pārkāpšanu. Un pirmām kārtām jau bausli – „Tev nebūs zagt”. Slavenajam XIX gadsimta franču sociālistam Pjēram Prudonam (1809-1865) pieder slavenā formula: „Privātīpašums – zagšana”. Šo frāzi zina katrs izglītots cilvēks. Visa cita starpā ļoti līdzīgus vārdus pusotra tūkstoti gadu pirms Prudona izteica svētais Vasīlijs Lielais (330-379): „Personiskais īpašums ir zagšana”*[7]. Pārfrazējot augstākminētos izteicienus, varam teikt: „Kapitāla uzkrāšana ir zagšana”.

Tur, kur kapitāls tiek uzkrāts, izmantojot tiešu vardarbību, tiek pārkāpts cits bauslis – „Tev nebūs nokaut”. Šis bauslis tiek pārkāpts arī gadījumos, kad tiek izmantotas ekonomiskās kapitāla uzkrāšanas metodes: kapitālists, atņemot strādniekam lielu tā darba augļu daļu, bieži vien rada apstākļus, kad strādniekam un viņa ģimenes locekļiem nav pietiekami līdzekļu, lai apmierinātu dzīvībai nepieciešamās vajadzības, bet tas rada slimības un priekšlaicīgas nāves. Kaut arī bieži vien tā rezultātā notiek nevis priekšlaicīga, bet gan momentāla darbinieka nāve. Tiecoties samazināt savas izmaksas, kapitālisti paaugstina ražošanas un transportēšanas avāriju, tehnoloģisko katastrofu risku (jo īpaši enerģētikas jomā), kam parasti ir liels skaits cilvēku upuru.

Tirdzniecības un kredītu ekonomiskās ekspluatācijas metožu pamatā ir cits nāves grēks – melošana. Vēl lielākā mērā melošana zeļ un plaukst finansu tirgos, kur kā „spēlmaņi” piedalās gan kapitālisti, gan arī algotie darbinieki.

Kapitālistiskās ekonomikas mehāniskā uzbūve ir tāda, ka viens no nopietnākajiem neierobežotas uzkrāšanas ierobežojumiem ir maksātspējīgs sabiedrības pieprasījums. Galvenie saražoto preču un pakalpojumu patērētāji nav kapitālisti, kuru skaits uz visas sabiedrības fona ir ļoti neliels. Kā galvenie patērētāji var būt sabiedrības vairākumu sastādošie ierindas pilsoņi – algotie darbinieki, bet viņu ienākumi ir stipri ierobežoti un „apcirpti” no pašu kapitālistu puses.

Lai pārvarētu šo pretrunu, tiek mākslīgi stimulēts maksātspējīgs iedzīvotāju pieprasījums. Kādā veidā? No vienas puses visos sabiedrības slāņos notiek mākslīga patērēšanas kaislības uzkurināšana. Šī kaislība nozīmē radīt cilvēkā vajadzības, kuras nav dabiskas. Tās ir liekas (nevajadzīgas) vajadzības daudzas no kurām ir pretdabiskas un kaitīgas (ne tikai dvēselei, bet arī ķermenim). Dabiskām vajadzībām ir konkrētas robežas un tās rada noteiktu, ierobežotu pieprasījumu. Savukārt pretdabiskās vajadzības ir patiesi neierobežotas un tās var radīt tik pat neierobežotu pieprasījumu. Tas liek kapitālistiem kultivēt sabiedrībā grēku un amoralitāti: izvirtības, tieksmi pēc greznības, narkomāniju utt. Tādējādi pieprasījuma struktūrā notiek izmaiņas par labu tām precēm un pakalpojumiem, kas apmierina grēcīgas (tas ir pretdabiskas) vajadzības. Grēks un amoralitāte tādējādi kļūst par ekonomikas dzinējspēku. [Un uz kurieni gan var aizdzīt tāds dzinējspēks?!]

Patērēšanas kaislība pat vienkāršos cilvēkos rada naudaskāri. Tas liek viņiem strādāt vēl intensīvāk. Bez tam viņiem vēl tiek piedāvāti kredīti, cilvēkus māca dzīvot uz parāda, iedzen parādu lamatās un parādu verdzībā. Visbeidzot, cilvēkus māca iegūt naudu nepelnīti ar metodēm, kas neprasa darbu, iegādājoties vērtspapīrus un spēlējot finansu tirgos. Atrodoties tādas finansu un pats galvenais garīguma nebrīves tīklos cilvēks pilnībā aizmirst par garīgām vērtībām un savas dvēseles glābšanu. (Tas, cik lielā mērā viss augstākminētais kapitālistiem palīdz [ilgtermiņā nepalīdz] pārvarēt fundamentālo maksātspējīgā pieprasījuma problēmu, ir atsevišķs jautājums)

Tātad naudaskāre un patērēšanas kāre (mantrausība un baudkārība) ir vienas medaļas, ko dēvē par „kapitālismu”, divas puses. Mūsdienās šīs divas kaislības pavada cilvēku neatkarīgi no tā, kādā sociālās hierarhijas līmenī tas arī neatrastos. F.Korelins (1925-1992) vēl padomju laikos brīdināja par kapitālisma briesmām ar tā iekāres grēku divās galvenajās izpausmēs:  „… kapitālistiskajam ekonomiskās ražošanas veidam ir nepieciešams grēks (uzņēmēju alkatība un izvirtis patēriņš)”*[8].

Kā zināms, Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības. Viena no galvenajām Dieva īpašībām ir apstāklī, ka viņš ir Radītājs. Attiecīgi arī cilvēku Dievs radīja kā radošu būtni (tas ir – radīt spējīgu). Tas nozīmē, ka saimnieciskā sfērā cilvēkam ir jāstrādā un jārada materiāli un nemateriāli labumi, atklājot un attīstot tādējādi visus tos talantus, ko viņš ir saņēmis no Dieva. Caur radošu darbu cilvēks līdzinās Dievam kā Radītājam. Radošs darbs – tas ir kristiešu bauslis un dzīves ideāls. Un te mēs redzam pretstatu cīņu starp kristietību ar tās radošo un kopējo labumu nesošo ideālu un naudas reliģiju, kura cilvēkus orientē, pirmkārt, uz vērtību pārdalīšanu un patērēšanu. Kapitālisma apstākļos darbs ir neizbēgams, bet tam nav nekāds sakars ar kristiešu [un vispār garīga tipa] darba ideālu:
1) tas nav brīvs un ir piespiedu;
2) liela daļa mūsdienu kapitālistiskās ekonomikas darba aktivitātes nav saistītas ar dzīvībai nepieciešamu labumu radīšanu (cilvēki ir nodarbināti pārdales sfērā – tirdzniecībā, finansu – kredītu sektorā, ieroču ražošanā, apšaubāma rakstura pakalpojumu sniegšanā utt.);
3) tāds darbs nav radošs.

Šeit mēs detalizēti neiegrimsim to metožu izpētē, ar kuru palīdzību kapitālisti veic savu bagātību uzkrāšanu. Mūsu uzdevums pagaidām ir parādīt, ka visas šīs metodes neizbēgami paredz pārkāpt kristīgos baušļus un ir grēku izpausme, tai skaitā arī nāves grēku izpausme. [Katoļu definētie septiņi nāves grēki – lepnība, iekāre (miesaskāre, baudkārība), negausība (nesātība, rijība), mantkārība (alkatība, naudaskāre), slinkums, dusmas, skaudība. Pareizticībā ir definētas astoņas nāves kaislības, kas daļēji saskan ar katoļu nāves grēkiem – pareizticīgiem nav atsevišķi izdalīts slinkums un skaudība, bet kā nāves kaislības ir definētas iedomība, skumjas un mazdūšība (gļēvums)]. Evaņģēlijā šādi iegūta bagātība tiek saukta par „netaisnīgu bagātību” („netaisnās bagātības” garīgā būtība labi ir parādīta stāstā par negodīgo pārvaldnieku –  Lūk. 16:1-15).

Trešā naudas reliģijas dogma: Privātīpašuma „svētums”

Pa lielam šī dogma izriet no pirmās naudas reliģijas dogmas: bagātība kā dzīves mērķis un jēga. Tieksme pēc bagātības ieguves ir nepieciešams, bet nepietiekams kapitālistiskās kārtības eksistences nosacījums. Šī bagātība ir jāaizsargā no citu sabiedrības locekļu tīkojumiem. Pirmāmām kārtām jau no t.s. „plebeju” (algoto darbinieku) puses. Tāpat iespējamas situācijas, kad uz viena kapitālista bagātību pretendē cits kapitālists.

Galvenā šodienas mūsdienu valsts funkcija ir kapitālistiskās bagātības aizsardzība. Tā tiek aizsargāta, izmantojot speciāli izveidotu likumu sistēmu, tieslietu iestādes, policiju un armiju, cietumus utt.. Faktiski kapitālistiskā sabiedrībā eksistē valsts-tieslietu sistēma, kura likumisko (legalizē) kapitālista veiktās ekspropriācijas (apkārtējo aplaupīšanu). Šai ziņā vēlreiz atgādināsim Prudona formulu: „Jebkurš īpašums – zādzība”.

Reizēm saka, ka kristietības ekonomiskā un tiesiskā doktrīna neizslēdz (un pat pamato) privātīpašuma eksistenci. Te ir jāpaskaidro, ka kristietībā ar privātīpašumu ir domāts tāds cilvēka īpašums, kurš ir paša cilvēka darba augļu rezultāts un kurš netiek izmantots peļņas gūšanai. Šādu īpašumu precīzāk būtu nosaukt par personisko īpašumu vai par darba īpašumu. Šāds īpašums ir pilnībā likumīgs un tā aizsardzībai ir jābūt vienai no valsts funkcijām.

Lai gan, protams, kristīgā dzīvesveida sociālais ideāls ir sabiedriskais īpašums – tas ir visu kristīgās kopienas locekļu kopējas īpašumtiesības uz visu kopienas mantu. Šī doma izriet no visu kristīgo Svēto vienādas sapratnes par to, ka vienīgais visas pasaules vērtību īpašnieks ir Dievs. Starpcitu, vārds Dievs (krieviski «Бог») ir sanskrita izcelsmes un nozīmē „tas, kuram pieder visas bagātības”. Visi cilvēki bez izņēmuma ir tikai īpašuma lietotāji, kuriem ir vienādas īpašuma lietošanas tiesības. Iestājoties par kopēju valdījumu pār lietām (faktiski par atteikšanos pat no personiskā īpašuma, protams, labprātīga) kā kristietības ideāla, Jānis Hrīzostoms (Zeltamute) kā paraugu (etalonu) apskatīja apustuļu vadīto pirmo kristiešu kopienu Jeruzālemē*[9]. Protams, mūsdienu cilvēkiem tik augsts kristietības garīguma līmenis nav pa spēkam, tāpēc arī tiek pieļauts personiskais (individuālā darba) īpašums.

Kristiešu ekonomiskā doktrīna arī pieļauj individuālā darba un kolektīvā darba īpašumu kombinācijas (tas ir līdzāspastāvēšanu). Reālā dzīvē kolektīvā darba īpašumam var būt dažādas modifikācijas: kooperatīva, kopienas, arteļa, utt.. Šī ir ļoti svarīga un daudzšķautnaina problēma, kas iziet ārpus šī darba temata. Nocitēšu vēl tikai Jāni Hrīzostomu (Zeltamuti):  „… Laikā, kad Dievs no visurienes apkopo mūs, mēs ar īpašu uzcītību cenšamies norobežoties viens no otra, veidojot privātos valdījumus un sakot šos aukstos vārdus: „tas ir Tavs, bet tas ir mans”. No tā rodas strīdi un sarūgtinājums. Bet tur, kur kas tāds izpaliek, nerodas ne strīdi, ne domstarpības. Attiecīgi mums, valdot pār lietām, vairāk domāts ir kopējais, un tas ir vairāk saskanīgs ar pašu dabu [tas ir dabiski]” *[10].

Sabiedrības saimnieciskajā dzīvē ir jāizšķir divu veidu materiālie priekšmeti:
a) tie, kurus ir radījis cilvēks un kuri ir viņa darba augļu rezultāts (lauksaimniecības produkti, dažādi ieguves un apstrādes saimniecības produkti, celtniecība);
b) tie, ko cilvēkiem ir devis Dievs un kuros pagaidām vēl nav ieguldīts cilvēka darbs (dabas resursi).

Par pirmā veida priekšmetu statusu jau tika dots īss izklāsts (tam ir jābūt individuāla vai kolektīva darba īpašumam). Attiecībā uz otra veida objektiem kristietības pozīcija ir viennozīmīga – tā ir kopēja bagātība, kopējs cilvēku mantojums; tādi objekti var atrasties tikai kopējā (visas tautas) īpašumā, un to privatizācija (pārvēršana par privātīpašumu) ir nepieļaujama.

Vēl var izdalīt trešo objektu veidu, kuri objektīvu ekonomisku, sociālu un politisku iemeslu dēļ var atrasties tikai kopējā lietošanā; mēģinājumi nodot šos īpašumus privātā valdījumā var radīt draudus valsts un sabiedrības pastāvēšanai. Tie ir ekonomiskās un sociālās infrastruktūras objekti, militārais īpašums, valsts pārvaldes institūciju īpašums utt..

Ļoti būtiski ir saprast, ka pie šī trešā īpašumu veida pieder arī nauda. Naudas kā preču maiņas un maksāšanas līdzekļa privatizācija, ar mērķi pārvērst to par kapitālu, grauj normālas ekonomikas attīstību un sabiedrības eksistences svarīgākos pamatus. Un tieši naudas privatizācija un to funkcijas izkropļošana ir svarīgākā mūsdienu kapitālisma īpašība, kas pēc būtības ir pacelta par vienu no naudas reliģijas dogmatiskajiem stūrakmeņiem. Šīs ļoti svarīgās un patstāvīgās naudas reliģijas dogmas apskatīšana iziet ārpus šī darba robežām. Atzīmēsim tikai, ka naudas un naudas apgrozības privatizācija palika ārpus pat visacīgāko kristīgo kapitālisma kritiķu redzes loka.

Trešā tipa objekti var būt tikai kā sabiedriskais (visas tautas) īpašums.  Lūk, ko, piemēram, vēl tūkstots gadus atpakaļ rakstīja Simeāns Jaunais Teologs (949-1022): „Pasaulē eksistējošā nauda un īpašumi ir kopīgi visiem līdzīgi kā gaisma un gaiss, ko mēs elpojam; līdzīgi kā nesaprātīgo dzīvnieku ganības uz laukiem, kalnos un pa visu zemi. Tādā pat kārtā viss ir kopīgs visiem un ir paredzēts tikai, lai izmantotu tā augļus, bet kundzības kārtā nevienam tas nepieder”*[11]. Baznīcas Svētie vēl kristietības pirmajos gadsimtos nepārtraukti runāja par to, ka zeme un dabas resursi pieder Dievam un nevar tikt nodoti privātīpašumā. Savukārt uz naudas privatizācijas draudiem neviens līdz Simeānam Jaunajam Teologam uzmanību nepievērsa.

Rezumējot, atzīmēsim, ka privātīpašuma institūcija ir pretīga kristietībai vismaz divu iemeslu dēļ:
a) tas faktiski nozīmē kapitālistu veikto laupīšanu un zagšanu legalizāciju;
b) tā ir individuālisma izpausme, kas ir pretstats kolektīvismam kā kristietības ideālam

Ceturtā naudas reliģijas dogma: Individuālisms kā dzīvesveids

Iepriekš mēs jau atzīmējām, ka viena no kapitālisma individuālisma izpausmēm ir privātīpašuma „svētums”. Individuālisms lielā mērā ir identisks terminam „egoisms” un tas pārņem visas personiskās un sabiedriskās dzīves puses. Ir labi zināms, ka cilvēks ir sabiedriska būtne. Kristietībā šī sabiedriskā būtne, līdzinoties savam Radītājam, attiecas pret apkārtējiem cilvēkiem ar mīlestību un žēlsirdību; brāļu mīlestība saliedē cilvēkus vienā veselumā (ģimenē, komūnā, kopienā utt.). Saimnieciski – ekonomiskajā sfērā šīs attiecības izpaužas kā savstarpēja palīdzība, sadarbība, kolektīvās (kopīgās) īpašuma, ražošanas, sadales formās, kas balstās uz taisnīguma, godīguma un sociāli – ekonomiskās vienlīdzības principiem.

Kapitālismā viss ir otrādi. Kapitālismā notiek cilvēku sadalīšana [atomizācija], tiek sarautas mīlestības un sadarbības saites, cilvēks uztver apkārtējos kā „svešiniekus”, ievērojami attīstās egoisms (ego) [kļūstot par egocentrismu]. Atgādināsim, ka individuālisms ir cēlies no vārda „indivīds”, kurš ir cēlies no latīņu vārda individum, kas nozīmē „nedalāmais”. Ar to ir domāts, ka vissīkākā, nedalāmākā sabiedrības daļiņa (sociuma atoms) ir cilvēks (filozofi to formulēja pēc analoģijas ar fizisko priekšmetu pasauli; vēl salīdzinoši nesen tika uzskatīts, ka atoms ir visuma „nedalāms” elements). Tādējādi pāreja no kolektīvisma uz individuālismu var tikt aprakstīta kā noteikti fizisko priekšmetu pasaules procesi: kā veselu materiālo priekšmetu sabrukšana [sadalīšanās, trūdēšana] sākumā līdz molekulāram līmenim, bet pēc tam, molekulām pārvēršoties par atomiem. Molekulas analogs sabiedrībā ir ģimene.

Cilvēks – individuālists sāk uztvert apkārtējos cilvēkus kā savus ienaidniekus. Sabiedrībā sāk valdīt princips homo homini lupus est (cilvēks cilvēkam vilks).

Pētot tāda protestantisma veida kā puritānisma dogmatiku un ētiku, Makss Vēbers pievērš uzmanību, ka cilvēks šai reliģijā tiek tendēts kalpot Dievam un tikai un vienīgi Dievam (par to, kā izpaužas šī kalpošana Dievam mēs jau iepriekš apskatījām: nenogurstoši un nepārtraukti strādājot, uzkrājot mantu uzkrāšanas pēc un nepatērējot to), pilnībā aizmirstot savu tuvāko. Tā rezultātā, saka Vēbers, rodas „līdz šim nepiedzīvota atsevišķā indivīda iekšējās vientulības sajūta. Reformācijas laikmeta cilvēkam svarīgākā dzīves problēmā – mūžīgā svētlaimībā – viņš bija nolemts vientuļi brist pa savu ceļu pretī savam laikmeta noliktajam liktenim” *[12]. Kā raksta Andrejs Vadžra, „… protestantu Dievs kļuva par kurlu un nepārvaramu sienu starp cilvēkiem, sējot viņu dvēselēs dziļi nostiprinājušos neuzticību „tuvākajam”, brīdinot par briesmām paļauties uz citu palīdzību un uz draudzību starp cilvēkiem” *[13]. Starpcitu, protestantu un jo īpaši puritāņu garīdznieki mīl atsaukties uz pravieša Jeremijas vārdiem: „Nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem” (Jer. 17:5). Rietumu cilvēka ego attīstība ir atstājusi uz viņa prātu un psiholoģiju neizdzēšamu iespaidu tādu rakstura īpašību izskatā kā „emocionāla notrulinātība, hipertrofēts (stipri pārspīlēts) racionālisms un jebkādas ilūzijas nesaturošs, pesimistisks individuālisms, kas robežojas ar egoismu un egocentrismu” *[13].

Egoisma otra puse ir vientulības izjūta, kas rada bezcerību un izmisumu. Slavenais vācu filozofs un kulturologs Osvalds Špenglers (1880-1936) parādīja Rietumu cilvēka vientulību uz slavenu rakstnieku literatūras darbu piemēriem: „Šekspīra drāmas ir viens vienīgs monologs. Un pat dialogi, pat grupu scēnas dod izjust drausmīgu personāžu iekšējo distanci, kas atdala šos cilvēkus, katrs no kuriem runā tikai pats ar sevi. Neviens nav spējīgs likvidēt šo dvēselisko atsvešinātību” *[14].

Īpaši attīstīts ego ir kapitālistiem. Savā darbā „Kristietība un sociālisms” teologs Sergejs Bulgakovs (1871-1944) rakstīja: „Kapitālisms ir organizēts egoisms” *[15]. Uzņēmējdarbības sfērā individuālisms vispirmāmkārtām izpaužas pilnīgas vai daļējas personiskās intereses veidā. Tirgoņa (vai baņķiera) interese vienmēr ir augstāka par visas sabiedrības interesēm, kuras teorētiski vajadzētu aizstāvēt valstij. Tirgoņa (vai baņķiera) intereses var tikt ierobežotas, bet tas notiek tikai tajos gadījumos, kad ir parādījies cits, spēcīgāks tirgonis (vai baņķieris), kuram pirmais tirgonis (vai baņķieris) traucē taisīt naudu. Pie tam otrs tirgonis (vai baņķieris) var izmantot priekš tam [sava konkurenta ierobežošanai] valsts palīdzību.

Šī privātās intereses dominēšana pār valsts interesēm un valsts izmantošana privāto interešu realizācijai pilnā mērā izpaudās jau pirmajā Eiropas kapitālistiskajā valstī – Holandē. Slavenais ekonomikas Fernāns Brodels (1902-1985) tā rakstīja par XVII gadsimta Holandi: „Tas, ko holandiešu politika un dzīvesveids nepārstāja aizsargāt…, bija tirdzniecības interešu komplekss. Šīs intereses izmantoja un nomāca visu… Lieta bija tāda, ka tur valdīja tirgotājs, un tirdzniecības intereses kļuva par valsts interesēm” *[16]. Savu tēžu apstiprināšanai Brodels, līdzās citiem pierādījumiem, citē viena to laiku francūža viedokli par Holandes kapitālismu: „Holandē valsts interese tirdzniecībā sastāv no privātpersonu interesēm, tās iet kopsolī. Tirdzniecība ir absolūti brīva. Tirgotājiem pilnīgi neviens nepavēl, viņiem nav nekādu noteikumu, kam būtu jāseko, izņemot viņu pašu interesei: tā ir noteikta maksima [galēja vērtība, galējs lietu stāvoklis], ko valsts uzskata priekš sevis par pašu galveno. Tādējādi tad, kad privātpersona dara savas komercijas labā ko tādu, kas ir pretrunā valsts interesēm, valsts piever uz to acis un izliekas to nemanām…”*[16]. Ir labi zināms, ka jaunradītās Nīderlandes republikas valsts aparāts tika izmantots, lai virzītu jaunizcepto oligarhu intereses pasaules arēnā: lai organizētu pirātisku svešu kuģu sagrābšanu, konkurentu izspiešanai no koloniāliem valdījumiem, karu izraisīšanai Eiropā utt. (Pats galvenais to laiku Holandes valsts pārvaldes aparātā bija kara flote, kas nodrošināja tās oligarhijai dominēšanu pasaules tirgos un kolonijās: „XVII gadsimta vidū Holandes flote, kas bija tās tirdznieciski – finansu un militāri – politiskās varenības pamats, gandrīz divas reizes pārsniedza Anglijas un Francijas flotes kopā ņemtas”*[17]).

Pagāja divi – trīs gadsimti un kapitālismam labpatikās parādīt sevi daudz cēlākā izskatā. Pēc oligarhu pasūtījumiem sākās kapitālisma vēstures pārrakstīšana, parādījās dažāda tipa teorijas par „sociālu valsti”, „vispārējās labklājības valsti”, biznesa „sociālo atbildību” utt.. Biznesa „sociālā atbildības” teorija, piemēram, apgalvo, ka mūsdienu kapitālists [uzņēmējs] pilnībā atšķiras no tiem kapitālistiskajiem laupītājiem, kuri agrāk laupīja, slepkavoja, nodarbojās ar vergu tirdzniecību. Mūsdienu kapitālists it kā „strādājot sabiedrībai”: pirmkārt, nodrošinot sabiedrību ar tai nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem; otrkārt, nodrošinot pilsoņiem darba vietas; treškārt, nodrošinot sabiedrību ar naudu, kas nodokļu veidā ienāk valsts budžetā. Neskatoties un tamlīdzīgu demagoģiju par biznesa „sociālo atbildību”, kapitālista personiskā interese vienmēr ir pirmajā vietā. Kad izrādās, ka narkotiku ražošana ir peļņu nesošāka par desas ražošanu, kapitālists nekavējoties sāk ražot narkotikas [to dara, protams tie, kuri to spēj – nīkulīgākie ierāvēji turpina ražot tikai desas]. Kad izrādās, ka darba spēks Āfrikā ir gandrīz bezmaksas, kapitālists nešauboties aizver savu ražotni Vācijā un pārceļ to uz kaut kādu Namībiju. Jā, Namībijā parādīsies jaunas „darba vietas”, bet tas vairs nebūs algotās verdzības variants, bet gan līdzināsies īstai klasiskai verdzībai. Bet, kas attiecas uz nodokļiem, tad advancētie kapitālisti jau pietiekami sen izmanto dažādus ofšorus un valsts kasē gandrīz neko nemaksā.

Vienu brīdi modē bija lozungi: „Kas ir izdevīgi „General Motors”, tas ir izdevīgi arī Amerikai”, „Bagāti pilsoņi – bagāta valsts”, „Kļūstot bagāts pats – kļūst bagāta sabiedrība” utt.. Šodien kapitālistiskās sabiedrības sociāli-mantiskā polarizācija ir nonākusi tik tālu, ka tamlīdzīgas teorijas un lozungi vairs netiek izmantoti. Visu pārējo sabiedrības locekļu intereses kapitālists apskata tikai kā savu personisko interešu kaitinošus un nevajadzīgus ierobežojumus.

Reizēm, tiesa gan, kapitālisti spēj demonstrēt „kolektīvismu”. Piemēram, vienojoties par monopolcenām tirgū (karteļu savienības) vai arī apvienojoties konsorcijos un sindikātos jaunu tirgu sagrābšanai vai valsts budžeta kolektīvai sadalei (valsts „pasūtījumu” izskatā). Tas ir, šis „kolektīvisms”, ir mērķēts uz sagrābšanu un laupīšanu („šakāļu bara solidaritāte”).

Kapitālista individuālisms atstāj nopietnu iespaidu uz viņa psiholoģisko citu cilvēku uztveri. Cilvēkus viņš vērtē no to iespējamās lietderības sava biznesa attīstībai. Cilvēki, kuri šādu labumu nespēj dot, kapitālistu maz interesē, visbiežāk tos viņš nemaz nepamana (līdzīgi kā laternas uz ielām).

Paradoksāli, bet acīmredzama patiesība, ko pirmajos gadsimtos izdibināja kristīgie domātāji, šodien tiek „zinātniski pārbaudīta”. Mūsdienu sociologi un psihologi „atklāj” jau sen atklāto. Amerikāņu psihologs un sociologs Dačers Keltners no Kalifornijas universitātes Berklijā kopā ar kolēģiem patērēja ievērojamu laika daudzumu, lai izpētītu bagātnieku raksturu, un nonāca līdz secinājumam, ka neatkarīgi no audzināšanas un izglītības nospiedošā daļa miljonāru un miljardieru interesējas tikai par sevi. Tas ir, tie, kuriem ir vislielākās iespējas palīdzēt citiem, praktiski ir vismazāk altruistiski. Keltnera komentārs par šo pētījumu: „Es izmērīju viņu līdzjūtības spēju citiem, bet visu laiku ieguvu vienu un to pašu rezultātu. Interesanti, ka viņu spīdošā izglītība, īpašais sabiedriskais statuss, varenība un prestižs deva viņiem tikai vienu brīvību – domāt tikai par pašiem sevi”*[18].

Cilvēkus, kas biznesā ir kā ekspluatācijas objekts (ražošanas, apmaiņas, kredītu sfērās), kapitālists uzskata par „svešiem” un pat kā otrās šķiras cilvēkiem (puscilvēkiem, necilvēkiem, dzīviem priekšmetiem); pie savādākas uztveres kapitālists vienkārši nespētu būt „efektīvs” un „konkurētspējīgs” uzņēmējs. Tādējādi rodas savdabīgs „sociālais rasisms” kā efektīvas kapitālistiskās uzkrāšanas nosacījums. Apzināta vai neapzināta citu cilvēku uzskatīšana par „dzīvu preci” likvidē kapitālistam jebkādus morālos ierobežojumus:
– pirmkārt, viņš uztver algotā darbaspēka izmantošanu (ar tā atsvešināšanu no daļas gala produkta par labu sev) kā kaut ko pašu par sevi saprotamu, kas pilnībā atbilst „dabisko tiesību” normām;
– otrkārt, „ekonomiskās lietderības” gadījumā viņš ir gatavs no algotā darbaspēka ekspluatācijas pāriet pie ekspluatācijas, izmantojot tiešu (klasisko) verdzību. Starp citu, kapitālisma rašanās stadijā tiešā verdzība bija pārsvarā pār algotā darbaspēka izmantošanu (atcerēsimies kaut vai kapitālistisko Ameriku, kurā līdz pilsoņu karam 1860-ajos gados verdzība bija ļoti plaši izplatīta). Šodien, XXI gadsimtā ir iezīmējusies globāla tendence atgriezties pie tiešas (fiziskās) verdzības.

Ar laiku ego un individuālisms kļūst par pašu kapitālistiskās ekspluatācijas objektu dzīves normu. Kapitālisti ir tajā ieinteresēti un veicina cilvēku pārvēršanos par individuālistiem, jo tas atvieglo ekspluatāciju un likvidē darba ņēmēju spēju kolektīvi pretoties kapitālistiem.

Savstarpējas palīdzības un sadarbības vietā cilvēku attiecībās nāk savstarpējā konkurence. Ar konkurenci ir piesūkusies visa kapitālistiskā sabiedrība: konkurence starp valstīm, konkurence starp kompānijām vienas nozares ietvaros, konkurence par preču un pakalpojumu pircēju rubli (dolāru, eiro, latu utt.) starp dažādu nozaru kompānijām utt. Ne mazāk asa ir konkurence starp strādājošajiem darba vietā. Algoto darbinieku sašķeltība noved pie tā, ka arodbiedrības reāli nespēj pretoties monopoliem pārkāpt un samazināt darbinieku tiesības. Ekonomiskā konkurence izplatās arī politiskajā sfērā (parādās pat tādi termini kā „politiskā tirgus konkurence”). Citiem vārdiem sakot, reāli eksistē „visu karš pret visiem” (XVII gadsimta angļu filozofa Tomasa Hobsa (1588-1679) frāze). Garīgā ziņā konkurence ir cilvēka tieksme pacelties virs pārējiem cilvēkiem, kas rada lepnības kaislību [vai kuras pamatā ir lepnības grēks – galvenais no nāves grēkiem]. Konkurence ekonomikā ir neapvaldīta lepnības kaislība, pareizināta ar naudaskāres kaislību un pārmērīgu individuālismu. Lai attaisnotu un pamatotu „visu karu pret visiem” ekonomikā, sociologi un ekonomisti izdomā visādas „teorijas” par konkurenci kā „progresa virzītājspēku”, par tās „labvēlīgo ietekmi uz ražošanas efektivitāti”, par tās „ieguldījumu” zinātnes un tehnikas attīstībā utt.. Patiesībā visas šīs „teorijas” ir viena vienīga mitoloģija. To sīkāka apskate un kritika iziet ārpus šī darba rāmjiem (mūs pirmkārt interesē jautājuma garīgā puse). Ir acīmredzams, ka cilvēka atrašanās pastāvīgā kara stāvoklī ar saviem konkurentiem attīsta viņā zvēram līdzīgas īpašības.

Tātad ir acīmredzams, ka individuālisms kā kapitālistiskās dzīves princips ir diametrāli pretējs kristiešu uzskatiem par cilvēku un sabiedrības uzbūvi.

Kapitālisms un kristietība – divi garīgi pretpoli

Īsumā apkoposim iepriekš teikto. Maksa Vēbera simts gadus atpakaļ atklātais „kapitālisma gars” vispirmkārt ir nevis protestantisma reliģijas produkts, bet gan izriet no naudas reliģijas. Protestantisms ir tikai vaina no daudzām šīs globālās naudas reliģijas izpausmēm. Tas, ka kapitālisma garīgajā pamatā ir īpaša reliģija, nav nekādu šaubu.  Pie tāda secinājuma nonāk daudzi kapitālisma pētnieki (var atšķirties tikai šīs reliģijas nosaukumi: „naudas reliģija”, „zelta teļa reliģija”, „mamona reliģija” utt.). Piemēram, aprakstot notikumus XVI gadsimta Holandē, A.Vadžra lieto terminu „zelta teļa reliģija”: „… nauda zaudē savu sākotnējo preču apmaiņas līdzekļa nozīmi un pārvēršas par tiešas kulta pielūgsmes objektu, kad visa „zelta teļa” reliģijas adeptu dzīve ir pakārtota attiecīgiem ikdienas rituāliem. Ar laiku šī reliģija pilnībā pārņēma Rietumu sabiedrību, pakļaujot sev visas sabiedrības dzīves sfēras, degradējot cilvēkus līdz tādu būtņu līmenim, kas ar maniakālu neatlaidību tiecas pēc galvenā savas eksistences mērķa – maksimālas bagātības iegūšanas”*[19].

Īss mūsu „naudas reliģijas”dogmu apskats un to salīdzinājums ar kristietību parādīja, ka:
– „naudas reliģijā” galvenā „ekonomiskā dogma” ir uzstādījums cilvēkam saraust, uzkrāt šīssaules bagātības; kristietībā galvenais uzstādījums ir labklājība (dažos gadījumos – labprātīga nabadzība); kapitālistiskās ieraušanas garīgais avots ir daudzās cilvēku kaislības [t.s. nāves grēki]; kristietības orientācija uz nabadzību vai labklājību izriet no cilvēka garīgās glābšanas uzdevuma;
– „naudas reliģijā” galvenā uzdevuma (bagātības uzkrāšanai) sasniegšanai ir atļauts izmantot jebkurus līdzekļus un „visefektīvākie” no tiem izrādās tie, kuri balstās uz cilvēcisko kaislību un netikumu izmantošanu (naudaskāri, lepnību, miesaskāri, patērēšanas kāri, maldināšanu, slepkavībām, dažādām garīgi – tikumiskās vardarbības formām utt.); kristietībā ekonomiskā darbība ne tikai izslēdz cilvēka kaislību un netikumu izmantošanu, bet arī tiek uzskatīta par cilvēka garīgās glābšanas līdzekli (caur darbu kā radošu darbību);
– „naudas reliģijā” neapšaubāma dogma ir privātīpašuma „svētums”; kristietībā sociālais ideāls ir kolektīvā darba un sabiedriskais īpašums;
– „naudas reliģijā”cilvēka dzīves sociāli-ekonomiskās uzbūves ideāls ir individuālisms, cilvēku sašķelšana (atomizācija) un to savstarpējā cīņa (ekonomikas sfērā – konkurence); kristietībā ideāls ir kolektīvisms un kopienas dzīves formas (ekonomikas sfērā – sadarbība un savstarpējā palīdzība).

Kristietības saimnieciskajā ētikā galvenais princips ir cilvēka cīņa ar grēku un kaislībām kā galvenais personiskā glābiņa nosacījums un tāda saimnieciskā organizācija, kas atvieglos izglābšanos visiem (mīlestības baušļa realizācija). Kapitālisma ekonomiskajā ētikā uzsvars vienmēr tika likts uz cilvēka grēcīgās dabas izmantošanu un viņa kaislību ekspluatāciju. Agrāk no kapitālisma ideologu puses bija mēģinājumi paaugstināt kapitālisma pozitīvas uztveres līmeni, parādot to kā dažu kristietības „ideālu” nesēju (protams, izkropļojot šos ideālus līdz nepazīšanai). Mūsuprāt tieši tāpēc tik populāra bija Maksa Vēbera grāmata „Protestantu ētika un kapitālisma gars”, jo šai darbā autors mēģināja parādīt, ka „kapitālisma gara” nesēji tomēr vadījās pēc kaut kādām kristīgām normām, vienkārši šīs normas atšķīrās no tolaik vispārpieņemtajām. Šai Vēbera darbā ir vērojama sava veida pirmo kapitālistu [pēc būtības – visaugstākās raudzes bezprincipālu neliešu] heroizācija (pacelšana varoņu kārtā). Tātad Vēbera grāmata satur acīmredzamu ideoloģisko piejaukumu (neskatoties uz to akadēmiskās aprindās šo darbu pieņemts uzskatīt par nepārspējamu „objektīvās” socioloģijas zinātnes paraugu).

Šodien maskas jau ir atmestas: Rietumos ekonomisti, sociologi un filozofi jau ir nolaidušies līdz netikumu, kaislību un egoisma, kā galveno ekonomikas un progresa dzinējspēku, „zinātniskajam pamatojumam”.

Lūk, tikai viens piemērs. 1999.gadā krievu valodā iznāca viena vācu autora grāmata „Ētiskās ekonomikas principi” *[20]. Viena no grāmatas nodaļām saucās: „Private Vices – Public Benefits (Personiskie trūkumi sabiedrības labā (angļ.)) – labais kā ārējs efekts”. Šīs nodaļas nosaukumā ir definēta galvenā Rietumu „pētnieku” tēze. Tā ir absurda un neprātīga ideja: mēģināt celt stipru un bagātu sabiedrību uz grēcīgiem un netikumiskiem pamatiem.

Tādējādi kapitālismam kā „naudas reliģijai” un kristietībai ne tikai nesaskan cilvēka un sabiedrības sapratne, bet tās ir diametrāli pretējas viena otrai un ir viena otru izslēdzošas pasaulskatu koncepcijas. Par to rakstīja agrīno laiku kristiešu Svētie, jo īpaši Jānis Hrīzostoms (Zeltamute) un Simeāns Jaunais Teologs. Lai gan tolaik kapitālisma kā sabiedriskās iekārtas vēl nebija, tomēr „kapitālisma vīruss” cilvēku dvēselēs jau eksistēja un jau tolaik apdraudēja sabiedrību. Lūk, Jāņa Hrīzostoma (Zeltamutes) vārdi: „Naudaskāre satricināja visu pasauli, visu noveda līdz haosam, tā novērš mūs no svētīgās kalpošanas Kristum, jo nevar, saka viņš, kalpot Dievam un mamonam, jo mamons pieprasa pilnīgi pretējas lietas kā Kristus. Kristus saka: iedod trūkumcietējiem, bet mamons saka: atņem trūkumcietējiem. Kristus saka: esi humāns (cilvēkmīlestības pilns) un labvēlīgs, bet mamons saka: esi cietsirdīgs un necilvēcīgs un neņem vērā nabagu asaras” *[21].

Vēlreiz uzsveru: Jānis Hrīzostoms (Zeltamute) pamanīja kristietības un „naudas reliģijas” principiālu nesaderību vēl tolaik, kad kapitālisms atradās „snaudoša vīrusa” stāvoklī. Vai patiesi šodien, kad kapitālisms ir pilnībā uzplaucis un parādījis savu pretīgo dabu, mums vēl nav redzama šī nesaderība?! Kaut arī, nav izslēgts, ka tiešām tas nav redzams, jo kristietības gars sāka strauji pamest mūsu dzīvi un cilvēki pārstāja pat saprast, kas kristietība patiesībā ir. „Kapitālisma gars” [tas ir egocentrisma, mantrausības, baudkāres utt. gars] daudziem ir kļuvis tuvāks un saprotamāks.

Par naudas „dievišķo” dabu: īss ievads naudas teoloģijā jeb galvenā naudas reliģijas dogma

Iepriekš mēs apskatījām virkni būtisku kapitālisma reliģijas dogmu. Tomēr galvenā šīs reliģijas dogma ir par naudas „dievišķo” dabu, tāpēc apskatīsim to sīkāk.

Vispirms maza atkāpe. Mācību grāmatas un monogrāfijas ar nosaukumiem „Naudas teoloģija”, „Naudas reliģija” utt. grāmatveikalos, bibliotēkās un internetā atrast nevar. Bet tas nenozīmē, ka nav naudas reliģijas, ka nav naudas teoloģija, nav dogmas par naudas „dievišķo” dabu. Visu šo parādību eksistence loģiski izriet no fakta, ka naudas reliģija ir ezotēriska [ezotērika – (no sengrieķu valodas burtiskā tulkojumā „iekšējs”) no apkārtējiem, neiesvētītajiem slēptas kādas mācības pamatatziņas; slēpts mācības kodols]. Tas ir, naudas reliģijai (kā naudas teoloģijas sistemātiski izklāstītu un pamatotu dogmu kopums) ir divas versijas: viena – „izredzētajiem”, „iesvētītajiem”, „augstākai kastai”, bet otra versija „profāniem”, „plebejiem”, „zemākajām kastām”. Abas šīs versijas eksistē zem dažādiem nosaukumiem un dažādām izkārtnēm. Kapitālisma ideologi ļoti labi saprot, ka „uzsēdināt” cilvēku uz naudas reliģijas „opiuma” („adatas”) ir vieglāk, ja viņam nesaka, ka tas ir opiums un narkotika, bet gan nosauc to, piemēram, par „garšīgu konfekti” (pie tam iepriekš iesaiņojot šo opiumu ļoti smukā un krāšņā papīrītī).

Šodien mūsu grāmatu veikalos ir plašs šādu „konfekšu” asortiments ar dažādiem spožiem „iepakojumiem”. Uz iepakojumiem ir rakstīts: „Ekonomika”, „Ekonomikas teorija”, „Nauda”, „Banku lietas”, „Finanses”, „Socioloģija”, „Filozofija” utt. Bet gandrīz visas šīs konfektes satur vienu sastāvdaļu – naudas reliģijas „opiumu”. Šāda veida grāmatas (mācību un monogrāfijas) ir sarakstītas t.s. „putnu” valodā [tas ir kodēta, šifrēta valoda], kas ir izstrādāta speciāli „plebejiem”, „neiesvētītajiem”, „profāniem”. Šāda valoda ļauj ātri un efektīvi ieviest „profānu” apziņā (precīzāk sakot – zemapziņā) naudas reliģijas dogmas un pārvērst tos par pārliecinātiem šīs reliģijas piekritējiem vai pat fanātiķiem.

„Iesvētīto” naudas teoloģija tiek slēpta no „profāniem” aiz septiņām atslēgām. Bet mēs spēsim saprast kapitālisma garīgo būtību tikai tad, ja ieraudzīsim abas tās „monētas” puses, ko sauc par naudas reliģiju. Lai piekļūtu naudas reliģijas „slepenajām zināšanām”, nebūt obligāti nav jāmeklē slēptos seifos kādi „Cionas gudro protokolu” tipa rokraksti un grāmatas un nav jāvervē savi aģenti masonu ložās, un nav pašam, riskējot ar savu dzīvību, jāiefiltrējas „izredzēto” slepenajās biedrībās. Šos noslēpumus var saprast, lasot Kristīgās Baznīcas Svēto rakstu darbus. Tā kā viņiem bija „garīgā redze”, viņi spēja iepazīt „slepeno zināšanu” noslēpumus un atklāt naudas reliģijas „tēvu-dibinātāju” plānus.  Pamatojoties uz kristiešu Svēto gudrajiem padomiem un ieteikumiem, iespējams iemācīties saprast mūsdienu „zinātniskās”un „mācību” literatūras „putnu valodas” slēpto nozīmi un atšifrēt naudas reliģijas ezotēriskās dogmas.

Ievadpiezīme par naudas teoloģiju

Nauda kapitālismā ir bagātības koncentrēta izpausme. Atšķirībā no rupjas fiziskās bagātības zemes, mežu, derīgo dabas izrakteņu, ēku, fabriku, mašīnu, mākslas priekšmetu utt. formā, kas ir cieši „piesieta” pie materiālās pasaules, nauda „atraujas” no nicinātās „matērijas” un pārvēršas sava veida ideālā būtībā. Šī ideālā būtība līdzīgi spogulim spēj pietiekami precīzi atspoguļot materiālo pasauli, pie nosacījuma, ka nauda sabiedrībā ir tikai preču apmaiņas un maksāšanas līdzeklis, jeb citiem vārdiem sakot, ja nauda pilda tikai tīri tehniskas funkcija. Uzliekot naudai papildus funkcijas, kas iziet ārpus tīri tehniskām, noved pie tā, ka „naudas spogulis” sāk atspoguļot mantisko pasauli izkropļotā veidā. (Pie šīm liekajām funkcijām pirmkārt ir pieskaitāma kapitāla un bagātību uzkrāšanas funkcija. Vēlāk naudai parādījās dažādas „neekonomiskās” funkcijas, tādas kā politiskās varas sagrābšanas un nostiprināšanas līdzeklis u.c.). Šodien naudas pasaule ir gandrīz pilnībā „emancipējusies” (atbrīvojusies) no materiālās pasaules un ir uzsākusi patstāvīgu dzīvi. Tāda, mūsdienās gandrīz pilnīga, naudas sfēras autonomija no reālās ekonomikas rada priekšnoteikumus, lai cilvēki uztvertu naudu kā kaut ko „ne no šīs pasaules” un pat kā kaut ko „garīgu”, no kā ir atkarīga atsevišķu cilvēku un visas sabiedrības šīssaules dzīve. Mūsdienu nobriedušajā naudas civilizācijas laikmetā, vidēji statistiskais cilvēks ir tendēts naudā redzēt „dievišķo” un aktīvi to pielūdz. Tā ir naudas reliģijas būtība.

Ir acīmredzams, ka nobriedušajā naudas civilizācijā pie varas esošie ne tikai nemēģina cīnīties ar naudas reliģijas „opiumu”, bet pat tiecas uz šīs „narkotikas” „uzsēdināt” visu cilvēci. Tāpēc viņi visādi veicina naudas pagānu „reliģiskās” jūtas, bet naudas reliģijas teologi nopūlas, lai pamatotu naudas „dievišķo” dabu.

Nauda – pasaules dievs. Trīs naudas dieva izpausmes (hipostāzes)

To, ka nauda ir ne tikai sociāli-ekonomiskās dzīves parādība, bet arī garīgās dzīves parādība, ir zināms jau tūkstošiem gadu. Par to pietiekami dziļi rakstīja un stāstīja pirmo gadsimtu kristiešu Svētie. Viņus var citēt līdz bezgalībai*[22]. Interesanti, ka pat Kārlis Markss, kuru pieņemts uzskatīt par pārliecinātu materiālistu, rakstīja ne tikai par naudas ekonomisko funkciju, bet arī par to, ka nauda kapitālismā ir kļuvusi par visīstāko dievu, pie tam par tādu dievu, kurš izkonkurē citus dievus un iegūst vispasaules dieva statusu: „Nauda ir greizsirdīgs Izraēlas dievs, kurš necieš sev blakām nevienu citu dievu. Nauda nogāž no to augstumiem visus citus cilvēku dievus un pārvērš tos par preci. … . Ebreja dievs pārvērtās pasaulīgā dievā un tādējādi kļuva par pasaules dievu” *[23]. Naudai šai ziņā nav izņēmumu arī Dievam ar lielo buru – Kristum. Pat vairāk, tā mēģina vispirmām kārtām gāzt tieši Kristu, jo Viņš un tikai Viņš traucē naudai (precīzāk sakot – naudas saimniekiem) nodibināt vispasaules kundzību.

Augstāk citētie Marksa vārdi tika uzrakstīti 1843.gadā. Ja jau tolaik, pēc Marksa domām, nauda bija pasaules dievs, tad ko lai saka par mūsdienām?! Interesanti, ka šodien par naudas garīgi-reliģiozo dabu runā gan kvēli kapitālisma pretinieki, gan arī konsekventi mamona baznīcas adepti. Neviena reliģija nespēj eksistēt bez dieva. Tai skaitā arī naudas reliģija. Tāpēc vajadzētu sīkāk apskatīt šo dievu.

Mēs zinām, ka kristietībā galvenā ir dogma par Dievu kā Svēto Trīsvienību, ko nebūt nav tik vienkārši saprast. Līdzīgi arī dogmas par naudas „dievišķo dabu” sapratne prasa pietiekami lielu intelektuālu piepūli, jo naudas dievam ir vairākas garīgas izpausmes (hipostāzes [hipostāze – unikāla eksistēšanas forma]). Šādas izpausmes (hipostāzes) ir trīs un savā visu šo daļu vienībā un nedalāmībā tas arī ir „greizsirdīgais Izraēlas dievs”.

Īpaši vēlamies uzsvērt, ka naudas reliģija ir eksistējusi vienmēr, arī vissenākajos laikos. Tikai tad tā atradās „katakombu” [neatzītā, apspiestā, pagrīdes] stāvoklī; ja tā netika vajāta, tad vismaz netika atzīta kā oficiāla valstiska reliģija (tiesa gan atsevišķās valstīs, atsevišķos laika posmos naudas reliģija izgāja no pagrīdes un kļuva par oficiālu valsts reliģiju un tad sabiedrība kļuva par kapitālistisku un te kā piemērus var minēt Babilonu, Grieķiju, Romu u.c.). Īsāk sakot, tā eksistēja kā margināla, slepena sekta. Mūsdienās naudas reliģija ir kļuvusi par globālu reliģiju.

Lūk, kā „naudas reliģijas” pārvēršanās procesu par globālu, visaptverošu reliģiju apraksta Nikolajs Somins (1947): „… visos laikos bagātība ievilināja cilvēkus nāvīgās lamatās. Tomēr mūsdienās notiek pavisam kas prātam neaptverams. Labumu un bagātību iegūšanas kaisle ir sasniegusi tādus apmērus, ka ir pārvērtusies par veselu reliģiju – naudas reliģiju. Pie tam par totālu reliģiju, visas tautas reliģiju. Naudaskāre ir pārņēmusi visus – jaunus un vecus, vīriešus un sievietes, strādājošos un dīkdieņus. Agrāk, slikti vai labi, bet valsts tomēr centās kalpot kārtībai un taisnībai, māksla – skaistumam, zinātne – patiesībai, sports attīstīja ķermeni, medicīna ārstēja, literatūra mācīja labo un tikumisko, elite tiecās pēc valsts varenības, armija aizsargāja Dzimteni, masu saziņas līdzekļi attainoja sabiedrībā notiekošo, visbeidzot ekonomika visus apģērba un paēdināja. Šodien tas viss ir palicis, tikai kājām gaisā apgrieztā veidā – viss, pilnīgi viss kalpo kā naudas ieguves, sevis bagātināšanas līdzeklis naudiskā formā. Bet pašas darbības labums, sabiedriskais labums izpaužas nejauši, kā iedzīvošanās procesa blakusprodukts. Mamons visus ir nopircis un padarījis no sevis atkarīgus. Mūsdienās jo īpaši skaidri ir redzams šo apustuļu vārdu patiesums: „visa ļaunuma sakne ir mantas kārība”(1. Tim. 6:10)” *[24].

Tātad naudas reliģija ir ļoti praktiska, visur viegli iekļūt spējīga reliģija.

Pirmkārt, no tās savā praktiskajā dzīvē vadās cilvēki no visiem sabiedrības slāņiem (algotie darbinieki un darba devēji, jaunie un vecie, kristieši un visu citu, bez izņēmumiem, oficiālo reliģiju pārstāvji, slimie un veselie, vīrieši un sievietes utt.). Un pat ļoti slinki un bezrūpīgi cilvēki ir kļuvuši par centīgiem „naudas reliģijas” sekotājiem (kas netika un netiek novērots oficiālajās tradicionālajās reliģijās).

Otrkārt, „naudas reliģijas” „baušļus” cilvēki stingri ievēro visās dzīves sfērās: rūpniecībā, tirdzniecībā, kultūrā, sportā, mākslā, politikā, masu saziņas līdzekļos, skolā (sākumskolā, vidusskolā, augstskolā), zinātnē, armijā, tiesībsargājošās iestādēs, valsts iestādēs utt. Dīvaini, bet „naudas reliģijas” „baušļuš” sākuši paklausīgi ievērot pat baznīcu iekšienē (gan katoļu, gan protestantu, gan musulmaņu, gan jūdaistu un pat pareizticīgo).

„Naudas reliģijas” baušļi ir ļoti vienkārši un ir visiem zināmi: slepkavo, maldini, melo, skaud, neieredzi, zodz utt. Nav obligāti afišēt savu „ticību”, fanātisku piederību mamonam. Šos baušļus var izpildīt slepus, lai apkārtējie pat nespētu iedomāties par cilvēka uzticību mamonam. Ar to vien cilvēks izpildīs bausli: maldini. Pats galvenais „naudas reliģijas” bauslis ir, ka nedrīkst būt neviena cita dieva, izņemot mamonu [tas ir – pilnīgi viss ir jāpakārto naudai]. Mamons ir ļoti greizsirdīgs dievs un nepiedod „flirtēšanu” ar citiem dieviem (kaut vai daļēju kalpošanu kādam citam). Jo īpaši tas attiecas uz Kristu. N.Somins raksta: „Mamons uzcītīgi seko sevis godināšanai un tiem, kas to viscītīgāk dara, dod bagātību. Un otrādi, tiem, kas to negrib darīt, viņš atņem izdzīvošanai nepieciešamos līdzekļus, izstumj no sociuma, atstāj nomirt bada nāvē” *[24].

Kas tad šis mamons ir par dievību?

Pirmā „naudas dieva” izpausme (hipostāze): Nauda kā būtne vārdā „mamons”, ko cilvēki pielūdz, ciena un vienlaicīgi arī no kura baidās.

Vēsturnieki apgalvo, ka mamons ir cēlies no senās Sīrijas un pēc tam to sāka pielūgt senie ebreji. „Mamons” aramiešu (sensīriešu) valodā nozīmē „dārgumi”. Šis vārds (nosaukums) kļuva izplatīts un bez tulkojuma vispārsaprotams tajās valstīs, kur plaši izplatījās kristietība. Kristiešiem un visiem izglītotiem cilvēkiem ir labi zināmi Jēzus Kristus vārdi: „Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai” ( Lūk. 16:13). Vārds „mamons” ir pieminēts vairākās Jaunās Derības vietās – Mat. 6:24; Lūk. 16: 9, 16:13 [latviskā tulkojumā vārds „mamons” ir iztulkots kā „manta”, tulkojot pēc krievu tulkojuma analoģijas, Lūk. 16:13 tulkojums būtu: „Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam”].

Jāatzīmē, ka katrai tautai bija savs bagātības un naudas dievs. Pirmskristiešu laikmeta bagātības dievam bija visdažādākie nosaukumi. Piemēram, sengrieķu panteonā bagātības dievs bija Plutoss (no šejienes arī radies vārds „plutokrātija” – bagāto vara). Visdrīzāk sākotnēji tas bija neatdalāms no pazemes valstības dieva Plutona, kura pārziņā bija zemes dzīļu bagātības. Viens no grieķu Olimpa iemītniekiem bija Hermess. Viņš bija tirgotāju aizbildnis un deva bagātību. No sengrieķu mitioloģijas ir zināms, ka Hermesam piemita daiļrunība, izveicīga attapība un viltība, kā arī viņš bieži mēdza maldināt un zagt.

Senajiem romiešiem tirdzniecības, peļņas un mantiskās bagātināšanās dievs bija Merkūrijas, kuram bija liela līdzība ar Hermesu. Viņa vārds ir cēlies no vārda, kas tulkojumā nozīmē „prece”, „tirgot” (no šejienes arī radušies mūsdienu vārdi „merkantils”, „merkantilisms”). Merkurija tempļa aizsardzībā senajā Romā bija tirgotāju ģilde. Merkūrijs nodrošināja tirgotājiem peļņu un tā atribūts bija maks. Šis dievs, saskaņā ar romiešu ticējumiem, palīdzēja atrast dārgumus.

Romiešu dievu panteonā īpašu vietu ieņēma Junona Monēta – naudas lietu aizbildne (Romā šīs dievietes tamplī tika kalta metāla nauda, kuru sāka saukt par „monētām”).

Senajiem slāviem viens no galvenajiem pagānu dieviem bija Veless. Viņš bija lopu, bagātības, zelta, tirgotāju, lopkopju, zemnieku un mednieku dievs, un viņam pakļāvās visi zemākstāvošie gari.

Ķīnā un citās Austrumu zemēs, dievu skaits, kuri atbild par bagātību, naudu, tirdzniecību un darījumu veiksmi, skaitās desmitos, ja ne simtos.

Vārds „mamons” ir labi zināms pašreizējajiem jūdaisma sekotājiem, jo tas ir sastopams Talmudā. Attieksme pret „mamonu” Talmudā ir visnotaļ pozitīva. Protams jūdaismā kā monotoetiskā [viendievīgā] reliģijā „mamons” nav dievs, bet tiek apskatīts kā sava veida garīgais pirmsākums, kurš tuvina ebreju Dievam. Par „mamonu” runā mūsdienu ebreju kabalisti. Viņi vērš uzmanību uz apstākli, ka hematrijā (numeroloģijā) vārdu „mamons” (bagātība, naudas pārpilnība) un „sulojam” (kāpnes) skaitliskās nozīmes sakrīt. Viņi pie tam atceras tās kāpnes, kuras ir pieminētas Torā (Genesis jeb 1.Mozus grāmatā) un kuras Jēkaba (Izraēla 12 cilšu ciltstēva) pravietiskajā sapnī stiepās no zemes līdz pat debesīm. Viņiem tas ir pietiekams pierādījums uzskatam, ka tiekšanās pēc bagātības un naudas ir „visaugstākā svētība”. Uz šo slēpto vārda „mamons” nozīmi vērš uzmanību rabīns Bendžamins Blehs: „Nauda var kļūt par tām kāpnēm, kas cilvēkam ļauj sasniegt viscēlākos mērķus. Par naudu var uzcelt templi dievkalpojumiem, skolas bērnu apmācībai, mājas nabagiem un bezpajumtniekiem, slimnīcas slimajiem, patversmes vajātajiem. Ne priekš mums, ebrejiem, ir rakstīts, ka it kā vieglāk ir kamielim iziet caur adatas caurumu, nekā bagātniekam ieiet pa debesu vārtiem. Ja bagātnieks saprātīgi izlieto savu bagātību, tad nauda var nodrošināt viņam un citiem mūžīgu svētību” *[25]. [Pie šā var piebilst, ka nauda var kļūt par kāpnēm uz augšu, bet var arī nekļūt…. un var arī kļūt par kāpnēm uz leju, kā tas visbiežāk arī notiek.]

Mūsdienu postkristiānisma laikmetā visizplatītākais bagātību dieva vārds ir – „mamons”. To bieži izmanto, lai apzīmētu naudas reliģiju: šo reliģiju sauc par „mamona reliģiju” vai vienkārši par „mamonismu”. Terminu „mamonisms” zinātniskajā un politiskajā literatūrā pirmo reizi ieviesa Vācijā pēc Pirmā pasaules kara tādi autori kā Rūdolfs Jungs (1882-1945) un Gotfrīds Feders (1883-1941). Šie autori un viņu sekotāji vārdā „mamonisms” ielika dažādu jēgu: sākot ar noteiktu kapitālistiskās ekonomikas modeli un beidzot ar sabiedrības reliģiski – garīgo stāvokli, kāds izveidojās Rietumos XX gadsimta sākumā (mamonisms tika apskatīts kā reliģija, kura noliedz un iznīcina kristietību).

Mūsdienu [reliģiski pārliecinātie] mamonisma pētnieki pietiekami vienbalsīgi atzīst, ka mamons ir neredzama būtne, kura ir pieskaitāma neredzamajai kritušo (nešķīsto) garu (dēmonu) pasaulei – tā saucamajai „infernālajai pasaulei” [infernus –elle]. Tur mamons ieņem noteiktu vietu dēmonu hierarhijā (ar šīs hierarhijas pētniecību nodarbojas speciāla zinātne – demonoloģija). Viņš, protams, šai hierarhijā nav pirmā persona, bet, kā apgalvo demonoloģijas speciālisti, tas ir viens no septiņiem galvenajiem dēmoniem (katrs no šiem dēmoniem atbilst vienam no septiņiem nāves grēkiem [šīs koncepcijas autors ir vācu teologs (katolis, dedzīgs antiprotestantists) Peters Binsfelds (1540-1598)]). Mamons ir daudzsejaina būtne. Tas ir bagātības, naudas, mantrausības dievs. Atsevišķos gadījumos viņš var būt rijības dievs (agrāk Krievijā par mamonu sauca vēderu, kuņģi, „iekšas”). Tai pat laikā, kā apgalvo speciālisti dēmonu jomā, mamons ir labs kārdinātājs un pavedinātājs.

Jāatzīmē, ka dziļas zināšanas par dēmona vārdā „mamons” garīgo dabu ir zināmas tikai šauram „izredzēto” un „iesvētīto” lokam no mamona baznīcas. Šie „iesvētītie” savās slepenajās tikšanās vietās apzināti pielūdz mamonu, izmantojot speciālus rituālus. Visa cita starpā, mamonas figūras vietā šajās slepenajās sapulcēs var tikt izmantota paša tā priekšnieka – Sātana figūra (Masonu biedrībās pielūgsmes figūra ir Bafometa galva. Šī  būtne (puscilvēks – pusāzis) kļuva par galveno Sātana pielūgsmes simbolu vēl kopš Templiešu ordeņa laikiem (1119/1129-1312). Templieši lūdzās Bafometa galvas priekšā bagātību. Salīdzinoši īsā laika posmā šis ordenis kļuva pasakaini bagāts un tas bija savu laiku visietekmīgākais ordenis [savukārt Senprūsijas un Livonijas teritorijas pakļāvušais un mūsdienās joprojām eksistējošais Teitoņu ordenis 1198.gadā tika izveidots pēc Templiešu ordeņa modeļa un parauga]).

Kas attiecas uz mamona baznīcas ierindniekiem, „profāniem”, tad viņu priekšstats par mamona dabu ir visai miglains. Un neizglītotības dēļ pats mamona vārds viņiem pat var būt nezināms. Viņi dod priekšroku citiem vārdiem un nosaukumiem: „veiksme”, „laime”, „fortūna” utt. , kurus izmantojot tie nodod mamonam savus lūgumus, lūgšanas un tostus. Bet ko konkrēti mamona pielūdzēji (gan apzinīgie, gan tie, kas to dara neapzināti) vēlas no sava dieva? „Svētlaimi”. Viņiem mamons ir „svētlaimes” avots, kas ir otrā naudas dieva izpausme (hipostāze).

Otrā „naudas dieva” izpausme (hipostāze): Nauda kā „svētlaime”, kuras avots ir dievs mamons.  Arī šī „svētlaime” ir pietiekami grūti izskaidrojama parādība. Tā ir nemateriāla, kas līdzinās no debesīm uz mamona pielūdzēja galvu nonākušam „garam”, „enerģijai”. Reizēm šo „svētlaimi” arī sauc par „bagātību”. Bagātība ir ne tikai cilvēka īpašumā esošu lietu kopsumma. Tā, pirmkārt, ir cilvēka garīgā pašsajūta. Mamona „svētlaimes” ietekmē cilvēkam noteikti ir jāizjūt savs pārākums pār citiem. Un materiālā īpašuma daudzumam te ir sekundāra loma, galvenais ir šī pārākuma (sevis pacelšanas virs citiem) sajūta. Šī „svētlaime” piepilda cilvēku ar neaprakstāmu prieku, kas var novest cilvēku sava veida reliģiskās ekstāzes stāvoklī.

Tiesa gan šīs naudas dieva hipostāzes īpatnība ir tāda, ka šim „garam” ir jānāk nepārtraukti [bet tas nozīmē, ka vajag ne tikai vēl un vēl bagātības, bet vajag vēl un vēl apkārtējo, virs kuriem pacelties, pretējā gadījumā prieka un ekstāzes nav]. Antīkais filozofs Seneka Jaunākais (4.g. pirms Kr. – 65.g. pēc Kr.) teica: „Ir divi īstas bagātības nosacījumi: lai būtu viss nepieciešamais un lai būtu apmierinājums ar to”.  Un paskaidrojot šo domu, viņš saka: „Ne tas ir nabags, kuram ir maz, bet gan tas, kurš grib, lai viņam būtu vairāk” [tas ir īsts (garīgs) bagātnieks ir tas, kuram pietiek ar to, kas viņam ir, bet īsts nabags (arī garā nabags) ir tas, kuram vajag arvien vairāk]. Bet, ja nav apmierinājuma ar bagātību, tad „svētlaime” pārstāj būt par „svētlaimi”. Un, ja „svētlaimes” plūsma samazinās, tad tas tiek uztverts kā pakāpeniska mamona labvēlības zaudēšana. Cilvēks tādējādi var palielināt savā īpašumā (valdījumā) esošo lietu skaitu, bet tai pat laikā justies kā pēdējais nabags. Tādi ir grūtie, var pat teikt, ka viltīgie mamona sekotāju garīgās dzīves likumi. Eiforijas stāvoklis beidzas un tā vietā nāk nemiers. Ja „svētlaimes” straume tiek pārtraukta, tad tas tiek uzskatīts par drausmīgu „sodu” no mamona puses. Uztraukums un nemiers pāraug histērijā, dusmās un ārprātā. Pašnāvība var kļūt par šāda veida „reliģiskas histērijas” finālu.

Vēlreiz gribu uzsvērt, ka šai „svētlaimei” nav ne vismazākā sakara ar mūsu materiālo pasauli. Tā ir sava veida abstrakcija, kam ir skaitliska (matemātiska) izteiksme. Piemēram, mēs varam uzzināt, ka uz kaut kādu datumu oligarha N bagātība ir 10 miljardi dolāru. Fondu indeksa kritiena rezultātā šī bagātība samazinās, piemēram, par 50%. Savukārt visa materiālā pasaule (rūpnīcas, viesnīcas, restorāni u.c. kustamā un nekustamā manta) tai pat laikā nekādi nav cietusi. Tomēr nemateriālā „svētlaimes” izteiksme ir samazinājusies par 5 miljardiem dolāru.

Vai, lūk, cits piemērs. Tā paša oligarha N īpašums gada laikā ir palielinājies no 10 līdz 20 miljardiem dolāru. Tas ir – 2 reizes. Vai var uzskatīt, ka viņš ir kļuvis bagātāks? Grūti pateikt. Ja tai pat laikā viņa konkurenta (oligarha X) īpašums palielinājās 3 reizes, tad droši var teikt, ka oligarhs N sāka justies nabagāks; viņš sajuta, ka momons viņu ir pametis.

Mamona piekritēji baidās no šīs dievības dusmām, jo tā var jebkurā mirklī atņemt katram no viņiem „dzīvinošo” „svētlaimi” neatkarīgi no viņu sociālā statusa. Izņēmums ir tikai „iesvētītie” baznīcas pārstāvji, kuru skaits ir ļoti neliels. Pēc savas dabas tie ir puscilvēki-pusdievi [viņi tā uzskata]. Viņiem ne tikai nevar tikt atņemta „svētlaime”, bet viņi paši aktīvi palīdz mamonam sadalīt šo „svētlaimi” starp ierindas („neiesvētītajiem”) ticīgajiem.

Mamona nežēlestībā var krist gan fabrikas īpašnieks, gan algots darbinieks, gan mazas tirgotavas saimnieks, gan lielas korporācijas top menedžeris, gan „labklājīgo” Rietumu iedzīvotājs, gan mežonis no kādas Āfrikas valsts. Tās ir „dieva dusmas”, kuras tur briesmīgā nervu sasprindzinājumā mamona baznīcas ierindas ticīgos. Bez mamona „svētlaimes” (vai vismaz bez cerības uz to) ierindas ticīgā dzīve zaudē jēgu un viņam atliek tikai līst cilpā vai mesties zemē no debesskrāpja.

Par to, kas patiesībā ir mamona „svētlaime”, ļoti labi zina kristieši no Evanģēlija un kristiešu Svēto darbiem. To viltīgais mamons arī visādos veidos sūta cilvēkiem kā saldu kārdinājumu, kas var iedegt viņā dažādas kaislības [tai skaitā nāves kaislības jeb nāves grēkus]. Visbiežāk viss sākas ar mantkārību un naudaskāri.

Mamons vienmēr „strādā” „komandā” un viņa infernālie [elles] „partneri” palīdz viņam iedegt upurī arī citas kaislības: rijību, godkāri, varaskāri, skaudību, izspiešanu, baudkāri u.c. Bet beidzas viss ar skumjām, izmisumu, dusmām un reizēm ar labprātīgu aiziešanu no dzīves. Kristiešiem ir labi zināms, ka mamons ir tāds pats cilvēku slepkava kā viņa priekšnieks Sātans.

Trešā „naudas dieva” izpausme (hipostāze): Nauda to taustāmajā-materiālajā formā. Tā ir redzamā un juteklis uztveramā „greizsirdīgā Izraēlas dieva” daļa. Caur to mamona baznīcas adepts pakāpeniski nonāk līdz naudas dieva sapratnei visā tā pilnībā, visās trīs viņa izpausmēs (hipostāzēs). Agrāk, vēl pirms masveida cilvēces pāriešanas mamona baznīcā, nauda bija materiāla, pietiekami labi pildīja vērtību mēra funkciju, bija maksāšanas un maiņas līdzeklis un tai sabiedrībā bija pieticīga „kalpa” statuss. Tomēr pat šai „tehniskai” naudai cilvēki pierakstīja kaut kādu mistisku spēku.

Interesanti, ka vēsturiskā materiālisma laikmetā [domāts Padomju periods] politekonomiskas mācību grāmatās tika rakstīts par „naudas fetišismu” – parādību, kad cilvēki materiālo naudu uztver kā kaut ko mistisku un noslēpumainu. „Naudas fetišisms – naudas pielūgsme, tās dievišķošana privātā īpašumā balstītas rūpniecības spontanitātes un anarhisma apstākļos, kad attiecības starp cilvēkiem neizbēgami pieņem mantiski (preču apmaiņas) orientētu formu” *[26]. Jāpiezīmē, ka naudas fetišisms ir tikai viena no fetišisma formām („fetišisms – reliģisku ticējumu kopums, kas izpaužas kā nedzīvu dabas objektu (fetišu) pielūgsme un to apveltīšana ar pārdabiskām spējām*[27]).

Visizplatītākā un „vispilnīgākā” materiālās naudas forma vienmēr ir bijusi (un šodien joprojām paliek) zelts. Zelta esamība īpašumā (vai tieksme pēc zelta iegūšanas) ir iracionāla: šis dzeltenīgais metāls ir maz piemērots cilvēka dabisko vajadzību apmierināšanai. Neskatoties uz visu savu materiālistiskumu, zeltam ir ļoti dziļa un līdz galam neizzināta reliģiska jēga. Tas ir bagātības dieva materiālais simbols. Mamona baznīcas biedriem zelts ir ne tikai īpašumā, bet tas ir arī viņu reliģiskās pielūgsmes objekts. „Zelta teļš” ir mamona kā garīgas būtnes augstākais materiālais simbols. „Zelta teļš – zelta (vai zeltīts) buļļa elks Vecajā derībā, ko pielūdza kā paša Dieva iemiesojumu. Pārnestā nozīmē – naudas un bagātības personifikācija” *[28].

Sīkāk zelta teļš ir aprakstīts Vecajā derībā 2.Mozus grāmatā (32.nodaļā). Šo pagānu elku izgatavoja Ārons (Mozus, kurš izveda ebrejus no senās Ēģiptes, brālis) pēc Izraēla dēlu kategoriskiem pieprasījumiem; šie dēli ilgās Mozus prombūtnes Sinajā dēļ (kur tas runāja ar Dievu), vēlējās, lai viņiem uz vietas būtu kaut kāds redzams dievības  attēlojums. Visdrīzāk šis elks tika uztaisīts seno ēģiptiešu svētā buļļa Apisa vai baltā buļļa Mnevisa formā.

No Bībeles ir zināms, kāds stingrs sods piemeklēja zelta teļa pielūdzējus un pašu elku. No jauna zelta teļa kults senajiem ebrejiem radās ķēniņa Jerobeāma laikā [skat. Bībeles 1.Ķēniņu grāmatu 10.-16. nodaļu], kad vienotā izraēliešu valsts sadalījās ziemeļu valstī jeb Izraēlā un un dienvidu valstī jeb Jūdejā. Ķēniņš Jerobeāms centās atturēt savus (ziemeļu valsts) pavalstniekus no Jeruzalemes tempļa, kurš atradās dienvidu valstī, apmeklēšanas. Tādēļ viņš lika vecajās Betelas un Danas svētnīcās uzstādīt zelta teļus un teica: „Lūk, Israēl, tavi dievi, kas tevi izveduši no Ēģiptes zemes!”(1.Ķēn.12:28).

Pēdējā gadsimta laikā ir vērojama strauja naudas dematerializācija, kas sākumā izpaudās kā zelta naudas aizstāšana ar papīra naudu, bet pēc tam kā papīra naudas aizstāšana ar bezskaidru [elektronisko, virtuālo] naudu. Mūsdienās tikai nenozīmīga daļa no kopējā naudas daudzuma ir papīra banknošu un metāla monētu veidā. Protams, ka šī nauda nav pilnvērtīga preču nauda, bet ir tikai naudas zīmes(banknotes), tomēr tai piemīt vismaz kaut kāds „materiālistiskums”. Protams naudaszīmes izpilda tādas „šīszemes” funkcijas kā maksāšanas un kapitāla uzkrāšanas līdzeklis, bet tai pat laikā tie ir reliģiskas pielūgsmes materiāli priekšmeti. Pēc būtības tās ir sava veida „svētbildes” („ikonas”), kas naudaszīmju īpašniekiem pastāvīgi atgādina par „augstāko pasauli”, kurā mīt dievs mamons.

„Naudas kabala” un infernālā [elles] pasaule

Kopumā nauda mūsu materiālajā pasaulē strauji zaudē savu rupjo materialitāti. 95% no visas naudas ir bezskaidra (nemateriāla) forma, tie ir tikai ieraksti magnētiskos datu nesējos (datorā). Tādas naudas skaits (masa) strauji aug un šodien jau ievērojami pārsniedz kopējo apgrozībā esošo preču un pakalpojumu daudzumu. Kopējais naudas daudzums ir vairākas reizes lielāks nekā visas pasaules bagātības kopā ņemtas.

Kapitālismā pirmajā vietā no naudas funkcijām ierindojas kapitāla uzkrāšanas funkcija (no tā arī nosaukums – „kapitālisms”). Tātad arī kapitāls kļūst virtuāls. Drīz, turpinoties šādam attīstības virzienam, visa kapitālistiskā civilizācija kļūs virtuāla.

Reāli notiek spēle ar skaitļiem. Bet tā nav vienkārši kāda kāršu vai domino spēle. „Iesvētītajiem” tā ir apzināta mistiska darbība, ko tie veic saskaņā ar „naudas kabalas” noteikumiem [kabala – 1) pirkšanas-pārdošanas līgums; 2) smaga personīgās atkarības forma; 3) ezotēriska tipa mācība jūdaismā]. Atgādinām, ka kabala ir metafiziskas zināšanas, kuras ir tikai dažām „izredzētām” personām. Kabala, pirmkārt, ir paredzēta, lai atklātu pasaules (visuma, sabiedrības) „noslēpumus” un pareģotu to nākotni caur dažādu zīmju, simbolu un ciparu (skaitļu) izpratni. Šo slepeno zināšanu nesēju virsuzdevums ir pārvaldīt pasauli, manipulējot ar zīmēm un cipariem (skaitļiem).

Mamona reliģijā, kā jau teicām, arī ir „izredzētie”. Viņi pieņēma un sāka izmantot kabalu un guva lielus panākumus, vadot sabiedrību ar virtuālas naudas palīdzību, kas pēc būtības ir gandrīz „nemateriāli” skaitļu ieraksti magnētiskos datu nesējos. Tikai ar dažu kompjūtera taustiņu nospiešanu šādi naudas kabalisti spēj izraisīt ekonomisko krīzi ar pilnībā taustāmām „materiālām” sekām: uzņēmumu darbības apstāšanos, darbinieku atlaišanu, reāla preču patēriņa samazināšanos, pašnāvību skaita pieaugumu utt. Ja ir vēlēšanās, šādi kabalisti var izraisīt karu, revolūciju un jebkādas nekārtības.

„Naudas maģija” palielina mamona baznīcas „izredzēto”, „iesvētīto” varu pār tās „ierindas” biedriem, „profāniem”. Mēs jau teicām, ka „iesvētītie” mamona baznīcā ir puscilvēki – pusdievi. Pēc tam, kad „iesvētītie” pilnībā apguva un pilnveidoja „naudas kabalas” tehnoloģijas, viņi sāka justie jau gandrīz kā dievi un debesu iemītnieki. Viņi pilnībā ar sevi jau ir aizstājuši to pagānisko dieviņu, kurš dažus tūkstošus gadus atpakaļ bija Sīrijā. Tiesa gan no teoloģiskā skatu punkta, izmantot vārdu „aizstājuši” ir nekorekti. Vienkārši mamons ir atnācis uz zemi un iemājojis „izredzēto” dvēselēs. „Izredzētie” ir tas pats mamons, tikai fiziskā cilvēciskā ķermeņa apvalkā.

Bet kāpēc mamons ir atnācis uz zemi? Jo viņš taču ir infernālās pasaules iemītnieks. Tāpēc, ka zemes dzīve jau gandrīz vairs neatšķiras no infernālās pasaules dzīves.

Tātad nauda, kapitāls, bagātība mūsu acu priekšā strauji kļūst virtuāli. Tā ir „garīga svētlaime” vistīrākajā veidā (bez kādām „grēcīgās” matērijas piedevām), kas pēdējā laikā aug ģeometriskā progresijā. Virtuālās naudas uzkrāšanas iracionālais raksturs liecina par visu mamona baznīcas locekļu (gan „profānu”, gan „iesvētīto”) „garīguma” pieaugumu. Viņi arvien vairāk „emancipējas” no materiālās pasaules ar tās rupjajiem materiālajiem priekšmetiem un arvien vairāk ieslīgst infernālās pasaules „garīgajā atmosfērā”, kurā mīt neredzamais un nesaprotamais mamons.

Mamona baznīca

Augstāk mēs apskatījām tādu mūsdienu dzīves fenomenu kā naudas reliģija (kapitālisma reliģija). Galvenā uzmanība tika veltīta tās dogmatikai, īpaši izdalot dogmu par naudas „dievišķo” dabu. Tālāk mēs apskatīsim ne mazāk svarīgu naudas reliģijas aspektu kā tās reliģisko (baznīcas) organizāciju. Mamona baznīcai ir visas reliģiskās organizācijas pazīmes.

Vairums reliģiju eksistē noteiktos organizatoriskos rāmjos, ko sauc par baznīcām. Tādēļ rodas jautājums, vai naudas reliģijai ir sava baznīcas organizācija. Vēlreiz ieskatīsimies enciklopēdijā: „baznīca [krieviski – церковь]  (no grieķu kyriake (oikía) – dieva nams) – īpašas reliģiskās organizācijas tips, tā vai cita reliģiska novirziena sekotāju apvienība uz kopējas ticībā balstītas mācības (doktrīnas) un kulta pamatiem; galvenās baznīcas pazīmes ir: vairāk vai mazāk izstrādātas dogmatiskās un kulta sistēmas esamība; hierarhisks raksturs, centralizēta vadība; visu baznīcai piederošo sadalīšana profesionālos kulta kalpotājos (garīdzniecība) un ierindas ticīgajos (laicīgie)” *[29].

Tātad visnozīmīgākās ir sekojošas baznīcas pazīmes:
1. Cilvēku kopums, apvienots ar ticībā balstītu mācību (doktrīnu), kas ir vairāk vai mzāk izstrādāta sistēma.
2. Kulta esamība, kas arī ir vairāk vai mazāk izstrādāta sistēma.
3. Ticībā balstītas mācības un kulta sekotāju apvienošanās organizācijā, kurai ir hierarhisks raksturs un centralizēta vadība.
4. Visu augstākminētai organizācijai piederošo sadalīšana profesionālos kulta kalpotājos (garīdzniecībā) un ierindas ticīgajos (laicīgajos).

Ne katra reliģija eksistē baznīcas organizācijas ietvaros. Tā, piemēram, pašreizējās Krievijas teritorijā, līdz kņaza Vladimira veiktai kristīšanai, plauka dažādu modifikāciju pagānisms, kuram nebija savas baznīcas (vispirmkārt tāpēc, ka nebija hierarhiskas organizācijas un centralizētas vadības). Jau iepriekš pateiksim, ka naudas reliģijai ir visas minētās baznīcas (reliģiskas organizācijas) pazīmes. Apskatīsim sīkāk katru no minētajām četrām pazīmēm.

Pirmā baznīcas organizācijas pazīme: ticībā balstītas mācības sistēmas esamība

Iepriekš mēs jau runājām par to, ka naudas reliģijai ir sava ticībā balstīta mācība, kas ir fiksēta galvenajās tās dogmās. Galvenā no tām ir dogma par naudu kā daudz hipostāsisku garīgu kategoriju. Cilvēku skaits, kas tic augstākminētajām naudas reliģijas dogmām, šodien ir skaitāms simtos miljonos un miljardos. Tā ir liela planētas iedzīvotāju daļa. Protams vairumam no viņiem nav skaidras sapratnes par šīs mācības dogmām. Ja, piemēram, veiktu aptauju, tad 99,99% aptaujāto visdrīzāk ne tikai nespētu nosaukt nevienu naudas reliģijas dogmu, bet pat nesaprastu, par ko ir runa un kas tā tāda vispār par reliģiju, jo par to nekas nav minēts nevienā katalogā, enciklopēdijā vai mācību grāmatā.  Tai pat laikā šo pašu cilvēku pasaulskats un sociālā uzvedība rāda, ka neapzināti, intuitīvā (zenmapziņas) līmenī viņi visi (ar retiem izņēmumiem) vadās pēc naudas reliģijas postulātiem (dogmām).

Jāpiebilst, ka plašas tautas masas nezina visus naudas teoloģijas smalkumus arī tādēļ, ka šīs zināšanas ir daļēji ezotēriskas. Tātad šāda „reliģiska analfabētisma” iemesls ir nevis tāpēc, ka cilvēki ir slinki un ar neattīstītām prāta spējām, bet gan tādēļ, ka pēc mamona baznīcas „augšu” ieskatiem, „plebejiem” ne tikai viss nav jāzina, bet tas ir arī kaitīgi. Šiem „profāniem” ir domāta tā mācības daļa, kura orientējas uz cilvēka zemapziņu un padara to par paklausīgu un „kārtīgu” mamona baznīcas locekli.

Tikai niecīgai naudas reliģijas sekotāju daļai ir apzināts un skaidrs priekšstats par mācību, tai skaitā par tās apslēpto daļu. Tie ir „iesvētītie” – augšējais baznīcas hierarhijas slānis. Viņiem ir ne tikai skaidrs priekšstats par naudas reliģiju, bet viņi to rada un attīsta. Šai ziņā viņiem palīdz vesela „profesionālu teologu” armija.

Otrā baznīcas organizācijas pazīme: izstrādātas kulta sistēmas esamība

Mamona baznīcā ir arī savs kults, kam seko tās sekotāji. Kas ir reliģiskās sfēras kults? „Reliģisks kults (no latīņu cultus – godināšana, pielūgsme, kas ir no latīņu colo – audzēt, kopt, kultivēt, godāt) – kaut kādu priekšmetu, reālu vai fantastisku būtņu, kam tiek piedēvētas pārdabiskas īpašības, reliģiska godāšana. Plašākā nozīmē – vēsturiski izveidojies reliģisko attiecību tips. Galvenās kulta sastāvdaļas ir reliģiski – maģiskas darbības (rituāli, lūgšanas) un ar to saistīti priekšmeti (sakrālie attēli, tempļi, svētnīcas utt.)” *[30].

Tātad reliģiskā kulta pazīmes ir:
1) reliģiskas godāšanas objektu eksistence: priekšmeti un reālas vai fantastiskas būtnes, kam tiek piedēvētas pārdabiskas īpašības;
2) sakrālu attēlu, tempļu, svētnīcu utt. esība starp godināšanas priekšmetiem;
3) reliģiski – mistiskas darbības: rituāli, lūgšanas.

Naudas baznīcā mēs redzam visas šīs pazīmes. Vispirmām kārtām eksistē tādu „sakrālu” priekšmetu kā zelta un naudaszīmju (papīra naudaszīmes, monētas, ieraksti uz papīra un magnētiskiem datu nesējiem) godināšana.

Nauda, kura var būt arī virtuāla (ierakstu veidā uz magnētiskiem datu nesējiem), šai gadījumā arī līdzinās „fantastiskai būtnei, kam tiek piedēvētas pārdabiskas spējas”. Te mēs sastopamies ar ciparu un skaitļu  mistiku, kam mamona baznīcā ir sakrāla jēga.

Ir arī savi „sakrālie attēli”. Vispirmāmkārtām tie ir attēli uz ASV Federālo rezervju sistēmas drukātajām papīra banknotēm. Pēc būtības tās ir „ikonas” savu mistiski izsmalcināto (okulti-masonisko) simboliku. Šādu „ikonu” skaits, kuras ir apgrozībā daudzās pasaules valstīs, ir mērāms miljardos. Cilvēki ar plašu redzesloku un izzinātkāru prātu šajās „ikonās” var rast atbildes uz daudziem jautājumiem. Šīs „ikonas” palīdz tiem, kuri ir vēl tikai „ceļā uz ticību” mamonam. Īpaši šīs „ikonas” sajūsmina tos, kuri no visas sirds neieredz kristietību.

Mamona baznīcas sekotāji, uztverot „svētos” priekšmetus (ar redzi, tausti utt.), domās „paceļas” līdz pirmtēlam, kas ir pats mamons un zelta teļš. Kā raksta A.Vadžra, „… nauda zaudē savu sākotnējo nozīmi (maiņas līdzeklis) un pārvēršas par tiešas kulta pielūgsmes objektu, kad visa zelta teļa reliģijas adepta dzīve tiek pārvērsta par ikdienišķu rituālu” *[19].

Starp naudas baznīcas pielūgsmes objektiem svarīgu vietu ieņem tempļi un svētnīcas. Tās ir bankas, precīzāk tie ofisi, kuros ir izvietotas banku iestādes. Tādu tempļu skaits pa visu pasauli ir mērāms simtos tūkstošos un tas pārsniedz jebkuras citas tradicionālas reliģijas tempļu skaitu. Šos tempļus apmeklē naudas reliģijas dievs mamons un notiek „brīnums”: pār banku nāk „svētlaime” un tā kapitāli sāk augt. Ja kaut kādu iemeslu dēļ mamons pamet templi, tad notiek cits „brīnums” – kapitāli no bankas pazūd (šis brīnums saucās banku krīze, izputēšana, bankrots). Iemesli, kādēļ mamons pamet templi, ir pilnībā izskaidrojami no naudas reliģijas teoloģijas viedokļa: baņķieri nebija pietiekami alkatīgi, izrādījās ne pārāk izveicīgi savu klientu apmānīšanā, neprata laicīgi kādu piekukuļot, „nepasūtīja” savu konkurentu, neviltoja bilanci vai kādu citu dokumentu, atteicās „atmazgāt” „netīro naudu”, neatvēra ofšoros kompāniju savas peļņas slēpšanai, neizrādīja vajadzīgo degsmi sadarbībā ar narkodīleriem un tamlīdzīgiem elementiem utt. Stingrais un taisnīgais mamons tādus nopietnus pārkāpumus nepiedod.  Jebkurš pieredzējis baņķieris zina, ka pilnīga mamona „svētlaime” tiek dota tikai tiem, kuri bez vilcināšanās ir gatavi paveikt jebkuru noziegumu.

Tāpat eksistē arī reliģiozi – mistiskas darbības. Visa banku darbība ir viena vienīga mistika. Naudas reliģijas adepti skatās, piemēram, uz banku depozītu operācijām, kas dod procentus, kā uz kaut kādu brīnumu: rodas iespaids, ka nauda pati rada naudu. Vai cits piemērs: banku emitētā nauda. To tāpāt bez pārspīlējuma var nosaukt par noslēpumainu, reliģiski – mistisku darbību. Naudas rašanās noslēpumi paliek pilnībā nesaprotami 99,99% vienkāršo cilvēku (0,1% – baņķieriem un naudas baznīcas priesteriem, protams, tur nekāda noslēpuma nav, bet viņi šīs zināšanas rūpīgi sargā no „profāniem”).

Pietiekami plaši ir zināma frāze, ka „bankas taisa naudu ne plika gaisa”, tas ir „ne no kā”.  Šai ziņā nāk prātā, ka Dievs radīja mūsu pasauli no „nekā” un ka šī darbība cilvēka prātam ir neaptverama. Lūk, arī baņķieri nolēma „kļūt kā dievi”, radot naudu no „nekā”. Uz kapitālisma konveijera nokļuvušais mūsdienu cilvēks pārstāj uzdot sev jautājumu gan par pasaules rašanos, gan arī par to, kā patiesībā rodas nauda. Ja pasaules rašanās tik tiešām ir prātam neaptverama, tad naudas izcelsmes „noslēpumu” nesapratne ir cilvēka mežonības un truluma rezultāts, kāds tas ir kļuvis dēļ sekošanas naudas reliģijai.

Par lūgšanām. Ir labi zināms, ka lūgšanas var tikt izteiktas gan skaļi, gan arī domās pie sevis. Simtiem miljonu naudas baznīcas sekotāju katru dienu pie sevis domās griežas pie mamona ar lūgšanām pēc naudas un bagātības.

Naudas baznīca neliedz saviem sekotājiem paralēli atrasties arī citās baznīcās (bet reizēm pat to veicina). Esot citās baznīcās, šādi cilvēki arī tur lūdzas par naudu. Tad nu rodas jautājums: pie kāda dieva šādi „ticīgie” griežas ar savām lūgšanām?! Atbilde te, domājams, ir skaidra un acīmredzama.

Lielākajā daļā baznīcu viena no galvenajām reliģiozi-mistiskajām darbībām ir upurēšana. Mamona baznīca nav izņēmums. Te upurēšana var būt dažāda: gan redzama, gan neredzama, gan labprātīga, gan piespiedu, gan naudas izteiksmē, gan t.s. „natūrā”. Pie tam naudas reliģijas sekotāju upurēšanas rituālu forma ir atkarīga no tā, kādā baznīcas hierarhijas līmenī tie atrodas.

Mamona baznīcas ierindas ticīgo (laicīgo) upurēšanas rituālu būtība izpaužas apstāklī, ka viņi rada materiālos un nemateriālos labumus, kas labprātīgā – piespiedu kārtā tiek izņemti un tiek padoti „uz augšu”. Ekonomikas un socioloģijas valodā tas saucās par algotā darba spēka ekspluatāciju un viņu atsvešināšana no pašu radītā produkta. Ekspropirācija (tas ir, upurēšana labprātīgā – piespiedu kārtā) laiku pa laikam tiek veikta arī attiecībā pret tirdzniecības un rūpniecības kapitālistiem. Šādi savāktie upurēšanas „ziedojumi” arī nonāk līdz „augšām” „garīdznieku” rīcībā.

Interesanti, ka mūsdienu Amerikā starp dažādiem protestantisma novirzieniem arvien lielāku izplatību iegūst t.s. „uzplaukuma teoloģija” (jeb „bagātības teoloģija”), ar kuras idejām ir pārņemti miljoniem ierindas amerikāņu. Saskaņā ar šo doktrīnu, Dievs gribot, lai visi būtu bagāti. Cita svarīga „uzplaukuma teoloģijas” doma īsumā ir sekojoša: ja cilvēks Dievam dod naudu, tad Dievs cilvēkam atlīdzina ar vēl lielāku naudu. Šai gadījumā jau runa ir par tiešu un pilnīgi brīvprātīgu naudas upurēšanu. Pateicoties šai doktrīnai, Amerikas protestantu baznīcas gandrīz pilnībā ir pārvērtušās par komerciālām korporācijām. Amerikāņu žurnāls „Times” nesen veica iedzīvotāju, kuri sevi uzskata par kristiešiem, aptauju. 61% atbildēja, ka patiešām tic, ka Dievs vēlas, lai cilvēki būtu bagāti. 31% piekrita apgalvojumam, ka, ja cilvēks dod Dievam naudu, tad Dievs to atlīdzina ar vēl lielāku naudu*[31].

Uz doto brīdi [2013.g.sākums] ASV ir 1210 megabaznīcu (baznīcas ar vairāk kā 2000 biedriem; dažās megabaznīcās ir pat vairāk kā 50000 biedru). Tas ir divas reizes vairāk kā vēl tikai 5 gadus atpakaļ. Baznīcas korporācijas, pateicoties „uzplaukuma teoloģijai”, tik tiešām sāka uzplaukt.

Upurēšana tiek prasīta arī no garīdzniekiem, bīskapiem un augstākajiem priesteriem (tiem, kas atrodas vidējā un augstākajā mamona baznīcas līmenī). Tikai te upurēts tiek nevis īpašums, bet cilvēku dzīvības. Mamons, līdzīgi kā slavenais pagānu dievs Baāls vai Moluhs  prasa ne jau eļļu, maizi, teļa gaļu un asinis, bet gan cilvēku upurus. Un mamona priesteri dod šos upurus, pie tam arvien pieaugošos mērogos, jo, kā jau atzīmējām, priesteri ļoti baidās no mamona dusmām, viņi ļoti baidās, ka mamona „svētlaimes” plūsma varētu apsīkt.

Kas tad tie ir par upuriem? Tie ir miljoniem cilvēku, ko šādi priesteri iegrūž kara peklē. Tie ir miljoniem cilvēku, kuri nomirst badā. Tie ir miljoniem cilvēku, kuri nomirst no slimībām un necilvēcīgiem dzīves apstākļiem. Tie ir miljoniem cilvēku, kuri iet bojā dažādās rūpniecības, transporta, enerģētikas avārijās un katastrofās utt.. Mūsdienās cilvēki reti mirst dabīgu iemeslu dēļ. Viņi kļūst par upurēšanas objektiem.

Tomēr visvērtīgākais mamonam ir nevis cilvēka miesas upuris, bet gan viņam atnestā un upurētā cilvēka dvēsele. Pats par sevi saprotams, ka tīras un dzīvas dvēseles viņam nav vajadzīgas. Viņam ir vajadzīgas mirušas dvēseles – tie, kuri garīgi ir mirusī vēl pirms savas fiziskās nāves, pilnībā saindējoties ar nāvīgām kaislībām un grēkiem, tādiem kā naudaskāre, mantkārība, izspiešana, lepnība, iedomība, varaskāre, ļaunums, skaudība utt. Acīmredzot vispatīkamākais upuris mamonam ir paši naudas reliģijas priesteri: tāpēc viņi arī kļuva par priesteriem, jo spēja sevī attīstīt tos grēkus un kaislības, kas mamonam ir vispatīkamākie.

Papildus trim, augstāk minētajām naudas reliģijas kulta pazīmēm ir jāmin vēl viens – brīnumi. Protams, tie nav obligāts kulta atribūts, tomēr to esamība pastiprina baznīcā veicamo reliģiski – mistisko darbību efektu. Mamona baznīcā brīnumu ir pār pārēm. Protams, pats galvenais brīnums ir naudas radīšana no „nekā”. Vairums cilvēku pat nepamana šos „brīnumus”. Tomēr vērīgākie tos redz un reizēm pastāsta par tiem arī citiem. Starp šādiem vērīgajiem ir arī tādi, kuri sevi formāli pieskaita ateistiem [uzskata, ka Dievs neeksistē] vai agnostiķiem [nepieņem uzskatu, ka Dievs eksistē, un nepieņem arī uzskatu, ka Dievs neeksistē]. Tāds bija arī padomju valsts pārvaldes un politiskais darbinieks Kristiāns Rakovskis (1873-1941).

Rakovskis ir dzimis Bulgārijā. Piedalījās revolucionārās kustībās Balkānos, Francijā, Vācijā, Krievijā. Bija Ukrainas tautas komisāru padomes priekšsēdētājs no 1919. līdz 1923. gadam. 1937.gadā tika arestēts un viņam tika piespriests 20 gadu cietumsods. Pēc aresta tika ilgstoši pratināts un pati pratināšana tika protokolēta (pratināšanās Rakosovskis atbildēja franciski). 1941.gada septembrī nošauts.

Rakasovska pratināšanas protokoli kaut kādā veidā nokļuva ārvalstīs, tika iztulkoti un publicēti grāmatā ar nosaukumu „Sarkanā simfonija. Revolūcijas rengens.” (spāņu valodā). No šiem protokoliem izriet, ka Rakovskis, ilgstoši dzīvodams Rietumeiropā un būdams tuvs augstākajām masonu aprindām, ļoti labi saprata Rietumu ekonomiskās un politiskā dzīves aizkulises.

Lūk, ko saka Rakovskis par „brīnumiem”, kas valda mamona baznīcas tempļos – bankās: „Vai tad nav brīnums, ka visparastākais sols pārvēršas par Templi? [ Domāta vārda „banka” izcelsme, kas nozīmē „sols” un apzīmē solu, uz kādiem savas operācijas veica viduslaiku itāļu augļotāji.] Un tamlīdzīgus brīnumus cilvēki redz nepārtraukti, bet pat acīs nepamirkšķina, lai pabrīnītos. Agrāk taču naudasmijēji sēdēja uz naudas soliem, bet tagad Viņi (mamona baznīcas garīdzniecība. – V.K.) sēž tērauda Tempļos – debesskrāpjos. Un cilvēki nezin kāpēc tic Viņiem un pielūdz Viņus, nes Viņiem savu nopelnīto naudu, pasniedz Viņiem savus iekrājumus un tie liek šos svešo mantību tērauda seifos un tā kļūst par Viņu mantību. Un izmantojot šo mantību, Viņi paplašina savu bagātību un varu līdz bezgalībai. Vai tad tā nav visīstākā reliģija?” *[32]

Trešā baznīcas organizācijas pazīme: hierarhija un centralizēta vadība; garīdzniecības un laicīgo ticīgo esamība

Naudas reliģijas sekotājus vada organizācija, kurai ir hierarhisks raksturs un centralizēta vadība. Mamona baznīcā tās locekļi ir sadalīti profesionālos kulta kalpotājos (garīdzniekos), kas ir neviens cits kā baņķieri (augļotāji)  un ierindas biedros (ticīgajos) – visos pārējajos.

Pie „visiem pārējiem” pirmkārt ir pieskaitāmi tie, kuri tieši mijiedarbojas ar banku, tas ir banku klienti. Viņi regulāri veic upura ziedojumus mamonam (naudas ielikšana depozītos, mantas nodošana trasta pārvaldībā utt.), cerot uz to, ka panāks mamona labvēlību un viņiem tiks dota mamona „svētlaime” depozīta procentu, investīciju ienākumu u.c. veidā.

Otrkārt, pie „visiem pārējiem” pieder tie, kuri upurē mamonam netieši.

Var izdalīt trīs principiālus naudas baznīcas hierarhijas līmeņus:
1. Augstākais līmenis (baznīcas vadība).  Līmenis, kurā notiek no mamona sūtītās „svētlaimes” „materializācija” (radīšana un „nosūtīšana” „ticīgajiem”). Pašreiz galvenais šī institūta līmenis ir ASV Federālo rezervju sistēma (FRS), kurā notiek „noslēpumainā” naudas („ASV” dolāru formā ) „dzimšana”. FRS un banku, kuri tajā ietilpst, vadītāji (viņi arī saimnieki) – augstākie mamona baznīcas priesteri. Tā ir mamona baznīcu vadošā Sinode [Svētā Sinode – augstākais varas institūts pareizticīgo baznīcā].
2. Vidējais līmenis. Šai līmenī notiek otršķirīga „svētlaimes” „izdalīšana” bezskaidras naudas (pārsvarā kredītu) emisijas veidā. Ar to nodarbojas „pārējās bankas” (tas ir tās, kuras neietilpst FRS sastāvā). Lielākā daļa visu „profesionālo kulta kalpotāju” – baņķieru atrodas vidējā līmenī.  Tie ir mamona baznīcas ierindas priesteri. Vidējam līmenim tāpat ir sava hierarhija. Šīs „pārējās bankas” ir apvienotas savdabīgos „apgabalos” jeb „bīskapijās” – atsevišķu valstu banku sistēmās, kuru kodols ir valstu centrālās bankas. Šīs „bīskapijas” vada mamona baznīcai īpaši uzticīgi ierindas priesteri, kurus var nosaukt par priesteriem – pārvaldniekiem. Caur viņiem tiek realizēti augstākās baznīcas vadības (Sinodes) lēmumi konkrētās „bīskapijas” teritorijā. Vidējā līmeņa pašā apakša atrodas lielākā daļa visu banku, kurs nontrolē centrālās bankas. Šajās „ierindas” bankās kalpo zemākā līmeņa priesteri, kuri apkalpo ierindas ticīgos – klientus savas „draudzes” ietvaros.
3. Zemākais līmenis. Šai līmenī atrodas vairums naudas reliģijas sekotāju (ierindas ticīgie), tas ir 99,99% mamona baznīcas „draudžu” locekļu. Katrs ierindas ticīgais ir pierakstīts vienā vai otrā „draudzē” un atrodas attiecīgu zemākā līmeņa priesteru uzraudzībā. Viņi visi savu spēku un mantības ietvaros kalpo mamonam.

Par stingras hierarhijas esamību mamona baznīcas priesteru vidū zina daudzi labi informēti ekonomisti un politiķi. Viens no tādiem zinātājiem bija mūsu jau minētais Kristiāns Rakovskis.

Arī viņš stāsta par priesteru iedalīšanu „augstākajos” un „visos pārējajos” (mēs viņus nosaucām par „ierindas priesteriem”). Mēs teicām, ka „augstākie” priesteri veido Sinodi, bet Rakovskis izmanto citu terminoloģiju: „finansu internacionāle” (viņš akcentē, ka „augstāko” priesteru grupā ietilpst dažādu valstu pārstāvji). Pie tam, pat ļoti labi informētais Rakovskis nezina „augstāko” priesteru uzvārdus – tik dziļā „pagrīdē” („ēnā”) viņi atrodas. Lūk, ko viņš saka: „Atceraties, es visu laiku runāju par Finansu internacionāli, bet, runājot sīkāk, es saku Viņi un neko vairāk. Es zinu tikai faktus, bet nezinu uzvārdus. Domāju, es nekļūdīšos, apgalvojot, ka neviens no viņiem neieņem kādu amatu Pasaules Bankā [te acīmredzot ir domāta Starptautisko norēķinu banka, kura tika izveidota Bāzelē 1930.gadā]… Viņi [„augstākie” priesteri] ieceļ politiskos un finansu amatos tikai starpposma tipa cilvēkus. Protams, tie ir viņiem lojāli un uzticīgi cilvēki, kurus tie spēj kontrolē, izmantojot tūkstošiem paņēmienu. Tādējādi te ir jāizšķir vieni baņķieri no citiem baņķieriem; tos, kuri taisa naudu no tīra gaisa, un tos, kuri par baņķieriem tikai skaitās, bet patiesībā ir augstus amatus ieņemoši klerki” *[32].

Naudas baznīcas pārvalde ir stingri centralizēta. Šis ir īpašas sarunas temats. Īsumā atzīmēsim, ka augstākā līmenī esošās „bīskapijas” pieņem lēmumus „kadru jautājumos” (par vidējā „profesionālo kulta kalpotāju” norīkošanu amatos vai atlaišanu). „Bīskapijas” arī dod attiecīgus „vadības signālus” „vidējā līmeņa” baņķieriem, kuri savukārt, izmantojot savus rituāli – mistiskos līdzekļus (daudzi no tiem līdzinās mežonīgo samaņu buramvārdiem ) , iedarbojas uz „zemāko līmeni”, tas ir uz „ierindas ticīgajiem”. Šie mamona baznīcas „ierindas ticīgie” pēc viena tipa baņķiera rokas mājiena momentāni var saņemt ilgi gaidīto „svētlaimi”; savukārt pēc cita tipa baņķiera rokas mājiena viņi tikpat ātri (un kā īsti ticīgie – pazemīgi) atdod visu savu kustamo un nekustamo mantu kā upuri savam dievam – mamonam.

Mamona baznīcas organizācijas apraksts būs nepilnīgs, nepieminot daudzskaitliskos šīs baznīcas „palīgus” – „misionārus”, „sludinātājus”, „teologus”, „amatā neiesvētītos garīdzniekus” utt. Viņi pakalpo gan augstākajam, gan arī vidējam baznīcas līmenim. Šajā grupā ietilpst:
– baņķieru intereses lobējošie politiķi;
– „profesionālie ekonomisti” un citi „zinātnieki”, kuri formulē naudas reliģijas dogmas un interpretē tās;
– universitāšu profesori, kuri audzina jaunatni mamona reliģijas garā;
– masu saziņas līdzekļu un kultūras iestāžu darbinieki, kuri nodarbojas ar „profānu” „garīgi-reliģiozo apgaismību” [citiem vārdiem sakot – naudas reliģijas propagandu].

Visa šī dažādā „palīgu” grupa palīdz garīdznieku – augļotāju kalpošanai, mamona ticīgo un draudžu locekļu, kuri apmeklē tempļus – bankas, skaita palielināšanai un mamona baznīcas nostiprināšanai.

Par mamona baznīcas ierindas ticīgajiem

Tagad mazliet sīkāk par ierindas ticīgajiem. Šajā līmenī ir sava sociāli – mantiskā hierarhija: te ir gan bagātie, gan nabagie; gan kapitālisti (tirdzniecības un ražošanas), gan algotie darbinieki; gan ekonomiski attīstītāko valstu iedzīvotāji, gan visatpalikušāko „trešās pasaules” reģionu pārstāvji utt. Bez tam ierindas ticīgie var būt gan individuālas (fiziskas) personas, gan arī kolektīvi veidojumi (juridiskas personas). Bet aiz kolektīvajiem veidojumiem vienmēr stāv dzīvi cilvēki ar savu „ticību” un savām „šaubām”, saviem mērķiem un savām kaislībām. Tomēr no savu pienākumu un tiesību viedokļa visi zemākā līmeņa ticīgie (bez izņēmumiem) ir vienādi, ieņem vienu vietu baznīcā un visi kalpo mamonam. Tas, visdrīzāk, uz viņiem attiecas buržuāzisko revolūciju lozungs „brīvība, vienlīdzība, brālība”.

Lūk, ko par ierindas ticīgajiem raksta Vjačeslavs Makarcevs (1956): „Nav pilnīgi nekāda nozīme … mamona kalpotāja tautībai… Sociālais stāvoklis arī ir nenozīmīgs: strādnieks, uzņēmējs, šīs pasaules varenais, mazs vai liels – mamons pieņem visus sev par kalpiem. Viņš ar atplestām rokām pieņem jebkurai reliģijai piederīgo un jebkura ranga ticīgo” *[33].

Kādas tad ir mamona ticīgo tiesības un pienākumi?

Galvenā no tiesībām – iegūt dieva mamona „svētlaimi”. Šai „svētlaimei” var būt dažādas formas: depozītnoguldījumu procenti, akciju dividendes, rente, obligāciju ienākumi (no fiksētās vai „peldošās” procentu likmes), apdrošināšanas maksa, uzvara loterijā, granti, atbrīvošana no nodokļu nomaksas, atlaides utt. Visi šie „svētlaimes” veidi ir pietiekami detalizēti aprakstīti dažādos mamona „katehismos” [katehisms – īss, ierindas ticīgajiem domāts kristīgās mācības izklāsts] un mācību grāmatās (to nosaukumi ir apmēram šādi: „Banku lietas”, „Nauda un kredīts”, „Finanses” utt.).

Bet viena lieta ir tiesības saņemt „svētlaimi”, bet pavisam cita lieta ir tik tiešām to saņemt. Šai gadījumā starp vēlamo un reālo, kā saka Odesā, „ir ļoti liela starpība”.

Sākumā ierindas mamona baznīcas ticīgais tik tiešām var saņemt kaut kādu „svētlaimi”, bet jau vairākas „ticīgo” paaudzes ir ievērojušas, ka ar laiku šī „svētlaime” nezin kāpēc apsīkst. Un ir gadījumi, kad tā pazūd momentāni. Mamona teoloģijas mācību grāmatās tādus gadījumus sauc par „krīzēm” – ekonomikas, finansu, banku. Protams, tādi gadījumi daudzus ticīgos noved līdz nopietniem garīgiem satricinājumiem un pat līdz šaubām par dāsnā bagātības dieva eksistenci. Tomēr mamona baznīcas priesteri (un tiem palīdzošie daudzie palīgi un teologi) pārliecinoši paskaidro šādu „dievpamestību” ar nepietiekamu ticību mamonam.

Un kā gan izpaužas šī nepietiekami spēcīgā ticība? Apstāklī, ka ierindas ticīgais nepietiekami cītīgi pilda savus pienākumus. Mamona baznīcā visi ir iedalīti izredzētajos un dieva atstumtajos. Tie, kuriem bankas kontā esošā summa pieaug ir izredzētais, bet tie, kuriem aug tikai zaudējumi un parādi – dieva pamestie. Par dieva pamesto var kļūt jebkurš cilvēks neatkarīgi no viņa labklājības līmeņa, nacionalitātes, tradicionālās konfesijas vai profesijas. Vjačeslavs Makarcevs precīzi šādus dieva pamestos nosauca par „kapitālisma gojiem” (gojs – pazemojošs neebreja apzīmējums jidišā un ivritā). „… kapitālisma gojs ir neveiksminieks, tas ir cilvēks, kurš nav guvis panākumus, kalpojot mamonam un nav nozīme, kāda ir viņa tautība: ebrejs, krievs, vācietis, anglis…”*[33]. Pēdējā laikā šādi cilvēki ir ieguvuši citu palamu – „lūzeri” (no angļu valodas vārda loser – zaudētājs, neveiksminieks).

Galvenais ierindas ticīgo pienākums ir regulāri nest mamonam upurēšanas ziedojumus. Ierindas ticīgos varētu salīdzināt ar tradicionālo draudžu locekļiem, kuri nāk uz baznīcu un nes ziedojumus, bet tas būtu neprecīzi, jo šodien kompjūteru laikmetā naudas reliģijas ticīgie var fiziski uz savu templi (banku) nenākt un veikt upurēšanu, izmantojot elektrosakaru tīklus. Un pat, ja viņš atnāk uz templi (banku), tad galvenā jēga vienmēr ir viena – veikt ziedojumus mamonam. Šie ziedojumi var būt dažādi, lūk, daži no tiem:
1) naudas iemaksa bankas depozītu kontos;
2) naudas, vērtspapīru un cita veida īpašumu nodošana bankai trasta (pilnvarotā) pārvaldībā (tas ir rituāls, ko veic ierindas priesteris, kā mērķis ir panākt dieva mamona labvēlību pret konkrēto ticīgo);
3) naudas atdošana bankai apmaiņā pret papīra amuletiem (reliģiozas pielūgsmes objektiem) ar nosaukumu „vērtspapīri” (akcijas un obligācijas), kuras banka žēlīgi izdāļā visiem ticīgajiem;

Protams dodamā upura lielums ir atkarīgs no katra upurdevēja iespējām. Upura došanas rituāls ir atstrādāts līdz vissmalkākajām detaļām. Nosauksim dažas no tām.

Pirmkārt, ierindas ticīgais var dot upurus tikai sava apgabala templī. Upura formu (depozīts, vērtspapīri, trasts utt.) ticīgais var izvēlēties pats. Tas ir līdzīgi kā Kristus laikā Jeruzālemes templī jūdi varēja brīvi izvēlēties, ko upurēt (liellopus, aitas vai putnus); Jehova bija gatavs pieņemt jebkurus upurus. Šodienas templī-bankā katram tiek piedāvāta liela upuru došanas izvēle, kas profesionālu mamona garīdznieku valodā saucās par „finansu produktu katalogu”. Finansu produktus nevajadzētu jaukt ar reālām lietām, jo tie ir tikai papīrīši un ieraksti uz magnētiskiem datu nesējiem. Mamonam pa lielam ir pilnīgi vienalga, kādus finansu produktus ticīgais izvēlēsies, viņam pats galvenais, ka cilvēks ir atnesis uz templi nevis kaut kādus papīrīšus, bet gan skaidru (tas ir – īstu) naudu vai reālu īpašumu (ja runa ir par tā nodošanu trasta pārvaldībā). Tālāk upurdāvanu zemākā līmeņa garīdznieki nodod garīdzniekiem – vadītājiem, kas tos pasniedz augstākajiem priesteriem. Kas notiek tālāk, ir noslēpuma miglā tīts; par to zina tikai augstākie priesteri un pats mamons. Ezotērika, kā nekā.

Otrkārt, upuri parasti tiek ziedoti labprātīgi (bieži vien ar prieku un azartu). Tomēr mamona sekotāju vidū var būt atsevišķi neapzinīgi ticīgie, kuri ne pārāk mīl savu dievu un ne pārāk tic viņa „svētlaimei”. Šī ir mazticīgo jeb svārstīgo kategorija. Pret šādiem naudas reliģijas sekotājiem tiek pielietoti īpaši ietekmēšanas paņēmieni un viņi galu galā tomēr dod upurus brīvprātīgā – piespiedu kārtā. Piemēram, neapzinīgam baznīcas loceklim var tikt atņemts īpašums, ja viņš neveic regulāru upurēšanu kredīta atmaksas un procentmaksājumu veidā. Ir vēl daudz citu situāciju, kad upuri tiek ievākti brīvprātīgā – piespiedu kārtā. Pie tam ierindas ticīgais visbiežāk pat nenojauš, ka viņš tiek piespiests dot upurēšanas dāvānu; viņa vietā lēmumu pieņem garīdznieks – kurators un tā daudzie palīgi. Piemēram, apmaksā ierindas ticīgais reķinu par komunālajiem pakalpojumiem par summu 4000 rubļu un pat nenojauš, ka no tiem 2000 rubļu ir kredīta procentu maksājums par apsaimniekotāja kredītu bankā. Šie 2000 rubļu tad arī ir brīvprātīgs – piespiedu (un pats galvenais – neapzināts) upuris mamonam.

Treškārt, dzelžains mamona baznīcas likums ir, ka katrs ierindas ticīgais agri vai vēlu būs spiests atdot mamonam kā upuri visu savu īpašumu. Tiesa gan par šo dzelžaino un neizbēgamo likumu mamona baznīcas priesteri un teologi parasti klusē un neko ierindas ticīgajiem nesaka (tas visdrīzāk ir apskatīts naudas reliģijas ezotēriskajā daļā, kas mums, „plebejiem” nav pieejama). Es, piemēram, šo priesteru un teologu vietā no saviem īpašumiem emancipētajiem pilsoņiem teiktu apmēram šādus mierinājuma un uzslavas vārdus: „Jūs, brāļi, esat īsti mamona baznīcas pirmrindnieki, jo jūs ziedojāt savam dievam visdārgāko, kas jums ir – savu īpašumu, pie tam visu bez atlikuma. Jūs, brāļi, esat patiesi svēti cilvēki … (utt.)”. Lai gan, ja uz to skatamies no kristietības viedokļa, tad īpašuma zaudēšana nebūt nav nekāda traģēdija. Dažiem mamona baznīcas sekotājiem, pēc emancipācijas no īpašuma, atgriežas veselais saprāts, rodas apskaidrība un arī pilnīga emancipācija no naudas reliģijas (kam nereti seko patiesa atnākšana/atgriešanās kristīgajā baznīcā).

Mamona baznīca kā totalitāra sekta

Tātad, mēs pārliecinājāmies, ka naudas reliģijas sekotāji ir ne tikai pa pasauli izkaisīti dieva mamona pielūdzēji, bet gan pilnībā noformējusies cilvēku kopība, kurai ir sava reliģiska organizācija – naudas baznīca. Protams šai baznīcai ir virkne īpatnību, kas to atšķir no citām (pirmkārt tradicionālām) reliģijām. Lasītājs varbūt jau pamanīja, ka naudas baznīcas vadība ir ļoti stingra, ka tajā ir drakoniska disciplīna un ka vispār tajā darbojas princips: „ieeja – rublis, izeja – desmit” [krievu sakāmvārds ar kuru raksturo specdienesta (masonu) tipa organizāciju metodi, kas paredz iestāšanos, bet praktiski neparedz izstāšanos dzīvam esot]. Jums neko tas neatgādina? Man – totalitāru sektu.

Noskaidrosim terminu: „totalitāra sekta – organizācija, kura ir bīstama pilsoņu dzīvībai un veselībai un kura, savu dažāda veida pretlikumīgo darbību piesegšanai, bieži vien eksistē reliģisko, sabiedrisko, komerciālo, izglītības vai veselības organizāciju formā” *[34].

Mūsuprāt naudas baznīcai ir visas galvenās totalitāras sektas pazīmes: tā nodarbojas ar „pretlikumīgu darbību” un „ir bīstama pilsoņu dzīvībai un veselībai”. Pie tam tā darbojas, aizsedzoties aiz visdažādāko piesegorganizāciju maskas. Kādu? Īstenībā visu, kuras ir uzskaitītas totalitārās sektas definīcijā (reliģisko, sabiedrisko, komerciālo, izglītības, veselības); kā arī to, kuras tur nav uzskaitītas (masu saziņas līdzekļi, valsts iestādes, kultūras organizācijas utt.).

Īpaši pievērsīsim uzmanību reliģiskām organizācijām. Piemēram, protestantu baznīcas jau kopš pašiem tās pirmsākumiem aktīvi sludināja naudas reliģiju. Pēdējā laikā naudas reliģiju un „kapitālisma garu” jau tieši sludina arī katoļu baznīca. Lielākā vai mazākā mērā visu pasaules reliģiju baznīcu organizācijas ir kļuvušas par „ietekmes aģentiem”, kuri strādā naudas reliģijas labā.

Var rasties jautājums, kādēļ gan naudas reliģijas baznīca neeksistē oficiāli, bet darbojas kā pagrīdes sekta? Uz šo jautājumu mēs faktiski jau esam atbildējuši. Pirmkārt, tādēļ, ka tās darbība „ir bīstama pilsoņu dzīvībai un veselībai”. Pie tā piebildīsim, ka šī bīstamība dzīvībai un veselībai ir ne tikai fiziska, bet arī garīga [kas ir daudzkārt būtiskāk]. Otrkārt, nelegālais, neformālais statuss tai ievērojami atvieglo izmantot savu mērķu un plānu sasniegšanai visus esošos (bez izņēmumiem) sabiedriskos institūtus.

Par mamona baznīcas neredzamo daļu

Kā zināms no kristīgās mācības par tās baznīcu, mūsu pareizticīgo baznīca ir ne tikai tās redzamā organizācija, kas apvieno ticīgos. Viņai ir turpinājums citā, neredzamā pasaulē un tās galva ir Kristus. Ja šo tēzi vispārina, tad var teikt, ka baznīcai ir divi līmeņi: zemes (zemākais) un debesu (augstākais). Tādējādi kristīgā baznīca ir zemes baznīcas (redzamā daļa) un debesu baznīcas (neredzamā daļa) organiska vienība. Šādu baznīcu vada nevis garīdznieki, bīskapi un patriarhi, bet gan pats Dievs.

Līdzīga hierarhija ir arī mamona baznīcā: tai ir redzamā (lai gan maskēta) zemes daļa un cita daļa, kas ir neredzama un atrodas ārpus mūsu šīszemes esības.

Pasaulē ir daudz kas tāds, ko cilvēks ne vienmēr redz un sajūt, bet kas var apdraudēt viņa veselību un dzīvību. Piemēram, neredzamā radiācija, kura īsā laika posmā var cilvēku nonāvēt. Vai, piemēram, gripas vīruss, kas, ja ne nonāvē cilvēku, tad gana kaitē tā veselībai. Un pie šāda tipa neredzamām parādībām ir minams arī Svētajos rakstos aprakstītā smalkā neredzamā pasaule, tai skaitā infernālā pasaule – kritušo eņģeļu, dēmonu pasaule. Viņi (kritušie eņģeļi, dēmoni) apdraud cilvēku ne mazākā mērā kā radiācija un pilnīgi noteikti daudzkārt vairāk kā gripas vīruss.

Bet atgriezīsimies pie mamona baznīcas. Arī tai ir šīszemes un „debesu” daļas. Līdz šim mēs runājām tikai par mamona baznīcas šīszemes daļu, kuras īpatnība ir apstāklī, ka tā (atšķirībā no citām baznīcām) ir neredzama. Līdzīgi infernālās pasaules subjektiem, mamonu baznīca prasmīgi pārvalda mīmikrijas, falsifikācijas un mistifikācijas mākslu. Tā labi prot slēpties aiz spožām un pievilcīgām (un reizēm arī pietiekami cēliem) dažādu oficiālo baznīcu, labdarības organizāciju, zinātnisku biedrību, kultūras iestāžu, masu informācijas līdzekļu, komercstruktūru utt. izkārtnēm. Bet pati mamona baznīca mīl palikt ēnā un tumsā. Attiecīgi tā baidās no gaismas, ne no fiziskās gaismas, protams, bet gan no Patiesības gaismas.

Tāpēc arī neviens nekad nav redzējis tādus uzrakstus kā „Naudas baznīca” vai „Mamona baznīca” ( lai gan šī baznīca reāli eksistē), jo to ir grūti „izskaitļot”. Tā atzinīgi vērtē un aktīvi atbalsta ateistisku un materiālistisku cilvēces „apgaismību”, ko var noreducēt līdz principam: „eksistē tikai tas, kas ir redzams”. Kristiešu Svētie un garīdznieki saka, ka, kārdinot cilvēkus, dēmoni vispirmām kārtām mēģina tos pārliecināt, ka viņu (dēmonu) nemaz nav un nevar būt. Līdzīgi arī mamona baznīcas garīdznieki, sekojot šim viltīgajam dēmonu bauslim, dara visu, lai parādītu, ka tādas mamona baznīcas nemaz nav un nevar būt.

Šīszemes mamona baznīca ir neredzamās kritušo eņģeļu (dēmonu) pasaules turpinājums. Uz šo baznīcu pilnībā var attiecināt terminu no Jāņa Atklāsmes grāmatas: „sātana sinagoga” (Atkl. 2:9). Mamona baznīcas profesionālie kulta kalpotāji ir tikai „karavīri”, kurus komandē šie neredzamie, citas pasaules priekšnieki un „kuratori”.

Dēmonam ar nosaukumu mamons infernālajā pasaulē ir īpaša vieta. Formāli tieši viņš ir šīszemes mamona baznīcas „kurators”. Tieši viņš veic noteiktas „pārstāvniecības” funkcijas, kuras parādās cilvēkiem visdažādākajās formās. Mamons ir subjekts, kurš prot izlikties par pietiekami nevainīgu un simpātisku. Viņš pat var radīt ispaidu, ka palīdz cilvēkam grūtā brīdī un glābj viņu. Vieniem viņš apsola slavu, otriem –  varu, citiem ilgu mūžu un pat nemirstību. Mamons ir lielisks aktieris. Tomēr viņa galvenā funkcija ir un paliek cilvēka dvēseļu noķeršana. Viņa uzdevums ir iemānīt cilvēku tumšā un nomaļā sānielā, kur to gaida liels daudzums niknu un pavisam nesimpātisku būtņu, kuru vārds ir leģions [norāde uz Marka 5:9]. Viņu uzdevums savukārt ir nogalināt mamona noķerto dvēseli. Šīs būtnes arī ir dēmoni, katram no kuriem ir sava „specializācija” pēc cilvēkā iedegošo kaislību veidiem: iedomība, mantkārība, naudaskāre, alkatība, varaskāre, miesaskāre, alkoholisms, rijība, dīkdienība, cietsirdība, skopums, liekulība, naids, ļaunatminība utt. Lai gan šie subjekti ir neredzami un slēpjas pa tumšiem stūriem, tie ir daudzkārt bīstamāki par to pašu radiāciju un gripas vīrusu, kuri sliktākajā gadījumā var atņemt cilvēkam šīszemes dzīvi. Dēmoni savukārt var atņemt mūžīgo dzīvi.

Tādējādi kapitālisms kā garīgi – reliģiska parādība ir nekas cits kā sātanisms. N.Somins saka: „visbriesmīgākais naudas reliģijā ir tā dēmonisms. Tā ir patiesi sātaniska reliģija, kura nevis apvieno cilvēku, bet gan sašķeļ, padara nevienlīdzīgus, naudaskārus, ļaunus, egoistiskus un vienkārši iznīcina viņos visu cilvēcīgo. Mamons ir tas pats sātans, tikai ar plastikāta norēķinu karti” *[24].

Atsauces:
*[1] Большая советская энциклопедия, статья«Религия»
*[2] kā vienu no tādiem aotoriem varu minēt Dmitriju Neviģimovu (Дмитрий Невидимов), jo īpaši viņa darbu «Религияденег»:  http://malchish.org/lib/politics/newedimov/  ; ļoti iesaku iepazīties ar to
*[3] Протоиерей Олег Стеняев о богатстве как препятствиик спасению души//  http://ruskline.ru/news_rl/2011/08/15/bogatyj_spasaetsya_obniwaniem/
*[4] «Большая советская энциклопедия», статья«Догматы»
*[5] Иоанн Златоу ст.Собрание  сочинений в двенадцати томах. СПб.: Изд-во С.-Петербургской Духовной Академии, 1894–1911.ТомIX
*[6] М.Вебер. Протестантская этика и дух капитализма// М.Вебер.Избранные произведения.М.: Прогресс, 1990.С.75.
*[7] Василий Великий.Творения, том2, 1911.С.529
*[8] Ф. В. Карелин.Теологический манифест(1987 г.) // http://www.chri-soc.narod.ru/teolog_manifest.htm
*[9] Иоанн Златоуст. Собрание сочинений.  ТомIII.С.257–258
*[10] Иоанн Златоуст. Собрание сочинений .ТомIX.С.704
*[11] Диакон Владимир Василик. Социальные взгляды преп.Симеона Нового Богослова // http://chri-soc.narod.ru/vasil_socialnie_vzgladi_Simeona.htm
*[12] М.Вебер.Избранные произведения.М.: Прогресс, 1990.С.142
*[13] А.Ваджра.Путь зла.Запад: матрицаглобальнойгегемонии.М.: АСТ: Астрель, 2007.С.83
*[14] О.Шпенглер. Закат Европы.Том1.Гештальт и действительность.М.: Мысль, 1993.С.508
*[15] С. Н. Булгаков.Христианскийсоциализм.Новосибирск, 1991.С.225
*[16] Ф.Бродель.Времямира: Материальнаяцивилизация, экономикаикапитализм, XV–XVIII вв.М.: Прогресс, 1992.С.204
*[16] Ф.Бродель.Времямира: Материальнаяцивилизация, экономикаикапитализм, XV–XVIII вв.М.: Прогресс, 1992.С.204
*[17] А. Ваджра. Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии. М.: АСТ: Астрель, 2007.С.92–93
*[18] Американский социолог: богатым людям плевать на чувства бедных // Русская народная линия новостей, 15.08.2011
*[19] А.Ваджра. Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии. М.: АСТ: Астрель, 2007.С.82
*[20] Этическая экономия: Исследования по этике, культуре и философии хозяйства; вып.7.СПб.: Экономическая школа, 1999
*[21] Иоанн Златоуст. Собрание сочинений  ТомVIII.С.273
*[22] Skat. pareizticības Svēto izteikumu izlasi: Православное отношениек деньгам. М.: Даръ, 2006.
*[23] К. Маркс.К еврейскому вопросу//К.Маркс, Ф.Энгельс.Собр.соч., 2-еизд.Том1. //latviski te: https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/karlis-markss-par-ebreju-jautajumu-fragments/
*[24] Н. В. Сомин. Капиталофилия .// http://chri-soc.narod.ru/kapitalofilia.htm
*[25] П. Люкимсон. Бизнеспо-еврейски.Евреи и деньги. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.С. 41; Раввин Бенджамин Блех. История и культура евреев. Полное руководство.М.: АСТ, Астрель, 2005
*[26] Большая советская энциклопедия. Статья«Денежныйфетишизм»
*[27] «Словарь  по общественным наукам», статья «Фетишизм»// http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?Rfn:,lxyiu
*[28] Большой Энциклопедический словарь. 2000. // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/134226
*[29] Большая советская энциклопедия.Статья«Церковь»
*[30] Большая советская энциклопедия.Статья« Кулульт»
*[31] Does God Want You to Be Rich? // // Time, September 10, 2006
*[32] И.И.Ландовский. Красная симфония. Революция под рентгеном. М.: Вестник, 1996 // http://rus-sky.com/history/library/landovsky.htm
*[33] Вячеслав Макарцев. Капитализм – это грехопадение христианского мира // http://chri-soc.narod.ru/mak_kapitalizm_eto_grehopadenie.htm
*[34] Тоталитарная  секта // http://ru.wikipedia.org/wiki/Тоталитарная_секта

Fragments no ekonomikas zinātņu doktora, sabiedriskā darbinieka, bijušā Krievijas Centrālās bankas darbinieka un praktizējoša pareizticīgā Valentīna Katasonova grāmatas „Kapitālisms. „Naudas civilizācijas” vēsture un ideoloģija” (Капитализм. История и идеология «денежной цивилизацииии»)

[P.S.
Šai rakstā un grāmatā paustās atziņas apstiprina ikdienas kapitālstiskās sabiedrības dzīvē (arī Latvijas), kurā viss tiek pakārtots naudai un kurā tik tiešām ļoti daudzi sabiedrības locekļi tālāk par naudiskiem pasaules vērtējumiem redzēt nav spējīgi. Šai sabiedrībā neeksistē vairs nekas svēts – tikai un vienīgi nauda un tas, ko par to var iegādāties. To, ka šāda sabiedrība neizbēgami ir nolemta drausmīgai bojāejai ar naudas iegūšanu pārņemtie cilvēki saprast nav spējīgi. Katrs no viņiem naivi cer, ka nu viņš personiski noteikti kaut kā izķepurosies un ka sabiedrības pirmsnāves konvulsijas un pats krahs uz viņu personiski iespaidu neatstās. Katrs cer ka viņš tiks sveikā cauri un, redzot apkārt notiekošās drausmas un netaisnības, māna sevi ar speciāli kultivētām pseidopozitīvisma domām. Un, pat, ja skarbā realitāte caursit ilūziju miglu, tad ierindas mietpilsonis gļēvi noplāta rokas bezspēcībā, sak, „es jau neko tāpat nevaru izdarīt”, un amorāli – noziedzīgi neiejaucas, lai neizjauktu savu pagaidām vēl puslīdz komfortablo dzīvīti un lai tik viņu pašu tagad un tūlīt neviens neaiztiktu. Bet tas savukārt paātrina vispārējos procesus, kas iznīcina arvien lielāku skaitu gļēvo mietpilsoņu minipasaulītes. Kad pienāk kārtējā šāda mietpilsoņa kārta tapt iznīcinātam no nelietīgās naudaskāres sistēmas puses, tad viņš to priekšā ir pilnībā bezspēcīgs: nepalīdz ne pseidopozitīvisma baušļi, ne apkārtējie, kuri ir līdzīgu „pozitīvisma” ideju, baiļu un  naudaskāres pārņemti.

Grāmatā aprakstītās parādības ir labi atspoguļotas arī mūsdienu izklaides industrijā. Viens no tādiem uzskatāmiem piemēriem ir Olivera Stouna kinofilma „Volstrīta: Nauda nekad neguļ”( Wall Street: Money never sleeps; http://kinozal.tv/details.php?id=689740 ), kurā labi ir attēloti dažādi naudas reliģijas adeptu psiholoģiskie portreti (filmā tādi ir gan „pozitīvie”, gan negatīvie tēli) un viņu savstarpējo attiecību nianses. Filmas scenārija autors ir Alans Lēbs (Allan Loeb) – azartspēlmanis, kurš visticamāk nāk no slavenās Lēbu ģimenes (ietekmīgi ASV finansisti, vieni no Lehmans Brothers līdzīpašniekiem).]

Avoti:
http://www.rusinst.ru/docs/books/V.Yu.Katasonov-Kapitalizm.pdf
http://www.bibele.lv/bibele/bibele.php
http://politologija2.wordpress.com/2013/08/20/gramata-par-kapitalisma-uzbuvi-butibu-attistibu-un-vesturi/

Informācijas aģentūra
/09.10.2013/

Posted in Kat.: Ekonomika, Reģ.: Vispasaules, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 3 komentāri

Gaidāmais ASV bankrots un tā sekas

00270_default-usa_2011_2012_economyPasaule ir milzīgu satricinājumu priekšā dēļ gaidāmā un neizbēgamā ASV bankrota. Par to, ka pašreizējā ASV un pasaules finanšu sistēma sevi ir pilnībā izsmēlusi, neviens speciālists vairs nešaubās. Jautājums ir – ko darīt, kā iziet no šīs situācijas un kā to izdarīt ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem vai ar pēc iespējas lielākiem ieguvumiem. Tieši jautājums par zaudējumiem un ieguvumiem ir izšķirošais, meklējot risinājumus. Nevis vairuma cilvēku ieguvumiem un zaudējumiem, bet gan starptautisko politekonomisko mafiozo grupu ieguvumiem un zaudējumiem.

Šādas pasaules mērogā ietekmīgas grupas uz doto brīdi ir apmēram 14 un tās cīnās par globālo varu uz dzīvību un nāvi. Skatot jautājumu rupjāk, var izdalīt divas lielas grupas, kuras var identificēt  ar Rokfelleru klana un Rotšildu ģimenes vārdiem. Šo grupu (gan precizētākā, gan rupjākā skatījumā) savstarpējā cīņa arī nosaka pašreizējo ASV un starptautiskās politikas dienas kārtību.

Ir jāprecizē, ka ASV bankrots ir neizbēgams un par to zinošas aprindas speciālā, pārsvarā tikai šajās aprindās saprotamā valodā runā jau sen.  Tā neizbēgamība ir saistīta ar ASV nespēju (negribēšanu) dzīvot pēc līdzekļiem un ar matemātiskiem ierobežojumiem palielināt ārējo parādu, saglabājot vismaz kaut kādu ticamību savai maksātspējai. Pēc būtības ASV ir bankrotējusi jau sen, bet līdz šim, izmantojot plašu metožu klāstu, tai skaitā brutālu spiedienu, šantāžu, karus un pat pašiem savas naudas viltošanu gigantiskos apmēros, ir izdevies atlikt vispārējo kolapsu. Bet nu strauji tuvojas tas brīdis, kad to vairs nebūs iespējams izdarīt.

Pašreiz ir izkristalizējušās divas koncepcijas izejai no krīzes. Pirmā, aiz kuras stāv nosacītais Rokfelleru klans, ir pasaules karš. Ideja sekojoša – ir jāizraisa pasaules karš un uz tā rēķina jānoraksta vairums parādu, bet pēc kara varēs atkal no jauna sākt veidot parādu piramīdu. Ar šīs grupas pūliņiem tika eskalēta situācija Sīrijā un tieši viņi par visām varītēm vēlējās, lai ASV dod triecienus Sīrijai, lai karā iesaistās Irāna, pēc tam Turcija, Izraēla un pēc tam, lai viss sāktos pēc pilnas programmas.

Nosacītajai Rotšildu grupai ir cits redzējums. Viņi ir pret pasaules karu (visdrīzāk arī tāpēc, ka tas mūsdienās gana viegli var pāraugt atomkarā, kurš var izrādīties pēdējais karš cilvēces vēsturē) un risinājumu redz reālas daudzpolāras pasaules izveidošanā, kurā ir vairākas neatkarīgas un līdzvērtīgas finanšu piramīdas, kuras saista zelta standarts, kura cenu ar t.s. „fiksingiem” nosaka tieši Rotšildi. Šai sistēmā Rotšildi būtu kā naudas mijēji starp daudzpolārajiem centriem un, vienas piramīdas sabrukuma gadījumā (šīs naudas piramīdas nevar agri vai vēlu nesabrukt, tāda ir viņu daba), paliek citas; tādējādi pasaule it kā kļūšot stabilāka un drošāka. Lai pārietu uz šo modeli, ir jāsagatavo alternatīvi globāli naudas emisijas centri un pēc tam jālikvidē ASV kā globāla supervara, tai skaitā arī viņu finansu sistēma un dolārs kā vienīgā pašreizējā vispasaules valūta (citas valūtas ir butaforijas, jo viņas visas ir nodrošinātas ar t.s. „valūtas grozu”, kurā galvenā loma ir dolāram, vairumā pasaules tirgu norēķini notiek dolāros un valstu centrālās bankas tiek spiestas pirkt ASV valsts parādzīmes, kaut arī ir zināms, ka šie parādi nekad netiks atdoti un ka ASV vispār nav spējīga tos atdot) .

Mēģinājumu uzsākt karu izdevās izjaukt (vismaz uz kādu laiku) un tā ir nopietna Rotšildu grupas uzvara. Tagad rit ļoti sīva cīņa par ASV budžetu un ASV kongresa noteikto oficiāli atļautā ASV parāda sliekšņa palielināšanu (reālais ASV parāds jau sen daudzkārtīgi pārsniedz oficiāli atļauto). Šī pēc būtības ir cīņa starp prezidentu Obamu un viņa oponentiem. Lai to saprastu, ir jāprecizē, ka Obama ir Rotšildu grupas cilvēks (viņu ASV politikā ieveda bēdīgi slavenais Džordžs Soross, kurš ir saistīts ciešām finansiālām (un visdrīzāk ne tikai) saitēm ar Rotšildu ģimeni).

Obamas lielākais grēks ir tas, ka viņš neizpildīja t.s. „ASV ērgļu” (militāra kompleksa grupējuma, kā intereses pašreiz pilnībā saskan ar Rokfelleru klanu) kategorisku prasību uzsākt karu Sīrijā. Obama visādi lavierēja, vilka laiku, spēlēja demokrātiju utt. un rezultātā kara situāciju izdevās pārvarēt. Šādas lietas nepiedod.

Strīda objekts kongresā ir ASV valsts budžets un konkrēti ASV medicīnas sistēmas reforma. Šī reforma prasa milzīgus līdzekļus un tas ir viens no Obamas priekšvēlēšanu programmas punktiem.  Pie Latvijas politiķu meliem pieradušajam vēlētājam tas varētu šķist dīvaini kādēļ kāds tik nopietni uztver savus priekšvēlēšanu solījumus, jo Latvijā tā ir parasta lieta solīt vēlētājiem vienu, bet darīt pavisam ko citu. ASV tā nav un tur par vēlēšanu solījumu nepildīšanu var nākties ļoti dārgi samaksāt.

Šīs mehānisms ir sekojošs. Lai kļūtu par prezidentu, ir nepieciešama nauda priekšvēlēšanu kampaņai, ļoti liela nauda. Naudu dod korporācijas, katrai no kurām ir savas biznesa intereses. Katra no tām noformulē ko tā saņems no nākamā prezidenta viņa ievēlēšanas gadījumā. Šīs kopējās sponsoru vēlmes tad prezidents savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā pasniedz ļoti vienkāršā, populistiskā veidā saviem vēlētājiem. Ar šādu pieeju ASV tiek nodrošināta sava veida biznesa interešu un plašu tautas masu savdabīga vienība.

Tad nu lūk, ASV prezidents nevar nepildīt savus solījumus saviem sponsoriem, pretējā gadījumā viņš visai drīz ne tikai var nebūt prezidents, bet var samaksāt par to ar savu dzīvību. Tieši to arī vēlas panākt Obamas pretinieki Kongresā, neapstiprinot budžetu, kurš nodrošinātu viņa priekšvēlēšanu solījumu izpildi.  Atļautā ASV parāda sliekšņa pacelšana ir tikai formāls iemesls, lai nepieļautu Obamas saistību izpildi, un pārvilinātu Obamas pretinieku pusē ASV medicīnas industrijas oligarhus.

ASV grupējumu iekšējā cīņa ir ļoti sīva un tajā sāk izmantot jau bruņotas metodes. Plaši par tām netiek rakstīts, bet par to var nojaust pēc mēdiju ziņām par vairākām, miglā tītām apšaudēm Vašingtonā.

17.09.2013 Vašingtonā, ASV jūras spēku kara bāzē  notika apšaude, kurā pēc oficiālām ziņām gāja bojā 12 cilvēki. Pēc sākotnēji paziņotā apšaudi izraisīja 3 cilvēki, bet pēc tam šī ziņa tika atsaukta un tika pateikts, ka to izdarīja viens cilvēks. Tātad,  tas notika militārā kara bāzē, kura ir labi apsargāta, kurā ir pilns nevis ar kaut kādiem karavīriem, bet ar ASV jūras spēku kājniekiem, kas ir sava veida elites vienības un tas viss notiek galvaspilsētā. Pēc preses ziņotā ir grūti pateikt, kas īsti tur notika, bet skaidrs ir viens, ka tur notika kaut kas pietiekami nopietns, ka šāvēji bija profesionāļi un ka viņi bija vairāk kā viens (vismaz 3, bet visdrīzāk tur strādāja nopietnāka grupa).  Savukārt 3.oktobrī apšaude jau notika ASV kongresa apkaimē un noslēdzās pie tā.

Galvenais, kas jāsaprot, ka strīdam ap ASV budžetu ir daudz dziļāki un nopietnāki iemesli un neviens no iesaistītajiem tāpat vien nepadosies un iespējas gadījumā izmantos visas cīņas metodes, tai skaitā slepkavības un bruņotu apvērsumu organizēšanas metodes.

Pie kā šī cīņa jau ir novedusi? Pie tā, ka ASV ir sācies jauns budžeta gads, bet budžets nav pieņemts un ka publiski, pa visu pasauli ir izplatīta informācija par ASV valsts iestāžu finansēšanas apturēšanu. Šāda situācija un šādas informācijas plaša izplatība vien jau ir drausmīgs trieciens ASV prestižam. Pat Latvijā valdošie idioti ar šādām problēmām spēj daudz labāk tikt galā nekā amerikāņi. Tas patiešām ir apkaunojoši.

Kaut kādu risinājumu kā apkalpot ASV saistības bez pieņemta budžeta tomēr izdevās atrast. Bet šīs iespējas ir ierobežotas un pēc ASV finanšu ministra Džeikoba Lū prognozēm šīs iespējas būs izsmeltas 17.10.2013, kad ASV  ar šiem līdzekļiem vairs nespēs turpmāk apmaksāt savas saistības un notiks t.s. „tehniskais defolts”, jeb bankrots.

Iespējams, ka tas vēl nenotiks, iespējams, ka Kongresā par kaut ko vienosies, iespējams, ka izdosies atrast vēl kādus veidus kā turpināt apkalpot ASV saistības bez pieņemta budžeta utt. Bet vairāk kā skaidrs ir viens:  ASV bankrota  iespējamība  ir vairāk kā reāla.

Parasti pirms visiem milzīga mēroga notikumiem, kas prasa lielu skaitu cilvēku upuru, ļaužu vairākums ir gana bezrūpīgi un līdz galam nesaprot kādas briesmas tuvojas. Līdzīgi ir arī ASV bankrota sakarā. Ko tas patiesībā nozīmē? To, ka samērā īsā laikā vārda burtiskā nozīmē var pilnībā sabrukt visa pašreizējā finanšu sistēma. T.s. „vērtspapīru” un dolāru vērtība ļoti īsā laika posmā var zaudēt lielu daļu savas vērtības vai ,sliktākā scenārija gadījumā, pārvērsties par vienkāršiem, nevienam nevajadzīgiem papīrīšiem.  Savukārt tas nozīmē banku bankrotus, uztura līdzekļu zaudēšanu un visas saimnieciskās dzīves apstāšanos vismaz uz kaut kādu laiku. Savukārt nopietnākā saimnieciskās dzīves apstāšanās izpausme ir preču pieplūduma veikaliem apstāšanas. Visu preču, tai skaitā pārtikas preču. Un te ir aktuāls jautājums – cik ilgam laikam pietiek Latvijā esošo pārtikas preču rezerves? Domāju ka nedēļai, varbūt divām, bet iztukšoti tie tiks dažu dienu laikā kopš brīža, kad cilvēki sapratīs kas patiesībā ir noticis. Un kas sekos pēc tam? Pārtikas trūkums, dramatisks noziedzības pieaugums, visu iestāžu praktisks darbības pārtraukums, bandu un vardarbības uzplaukums un, protams, bads. Lūk tādas perspektīvas mūs var sagaidīt jau vistuvākajā laikā. Vai kāds par to publiski runā, vai kāds tam organizēti, valstiskā līmenī gatavojas? Nē, lai gan vajadzētu, pie tam ļoti nopietni.

Lai gan vēl precīzi nav zināms, vai realizēsies negatīvie scenāriji, ieteikums cilvēkiem tomēr būtu paļauties uz saviem spēkiem (jo šāda veida kolapss agri vai vēlu tomēr būs) un veidot pašiem savas pārtikas rezerves 1-3 mēnešiem, ja ir nauda, nopirkt visu nepieciešamo, un neturēt pārāk lielas naudas summas bankās, pārvēršot tās taustāmās vērtībās. Nevajadzētu ticēt politiķu un finanšu institūciju/ „ekspertu” teiktajam, jo viņi jau sen sevi ir pierādījuši kā amorālus meļus, kuri šādās situācijās vai nu klusē vai arī saka visu pilnīgi pretēji tam kā patiesībā ir. Visbeidzot pats galvenais – cilvēkiem vajadzētu apzināt pašorganizācijas iespējas uzņēmumos un dzīvesvietās kārtības nodrošināšanai un ieviešanai galēji ekstremālos apstākļos saviem spēkiem bez valsts institūciju palīdzības.

Avoti:
http://www.vestifinance.ru/articles/33691
http://www.vestifinance.ru/articles/33649
http://lenta.ru/news/2013/09/25/outofmoney/
http://eot.su/node/16047
http://www.tvnet.lv/zinas/arvalstis/481270-pie_asv_kapitolija_apsaude_cietis_policists_savejs_aizturets
http://nra.lv/pasaule/102445-asv-sero-par-kartejas-apsaudes-upuriem.htm
http://www.apollo.lv/zinas/obama-pasaule-baidas-no-asv-maksatnespejas/615373
https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-valdiba-vilto-dolarus-milzigos-apmeros/

Informācijas aģentūra
/09.10.2013/

Posted in Kat.: Ekonomika, Reģ.: Anglosaksija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 1 komentārs

Patiesība par „perestroiku” jeb vēsturisko mītu magma

perestroika1Latvijā šodien par „perestroiku” [“pārbūvi”, jeb Latvijā par t.s. “atmodu”] ir divas patiesības – objektīvā patiesība un oficiālā patiesība. Tas ir tāpēc, ka objektīvā patiesība tiek slēpta no tautas. To zina tikai tie, kuri vēlas kaut ko zināt un vēlas zināt patiesību par vēsturi. Pastāvošā politiskā vara akceptē un izplata tikai savu oficiālo patiesību. Tā kardināli atšķiras no objektīvās patiesības.

Tā tas ir ne visās pēcpadomju zemēs un mūsdienu pasaulē vispār. Mūsdienu pasaule ir sapratusi, kas patiesībā bija „perestroika”. Taču oficiālā Latvija neko nevēlas vai nav spējīga saprast. Tāpēc sabiedrības liela daļa dzīvo pasakaini skaistās ilūzijās, un šīs sabiedrības daļas priekšstati balstās uz vēsturiskajiem mītiem, neiedomājami kropli skaidrojot reālo īstenību. Pie mums daudzi nezina, ka mūsu nacionālie varoņi faktiski ir mūsu nacionālie nodevēji un viņu varoņdarbi faktiski ir nacionālās nodevības.

Neziņai ir noteikts iemesls. Patiesība par „perestroiku” ir ļoti rūgta patiesība. Tā ir nepatīkama patiesība. Mūsu sabiedrības kāda daļa noteikti negrib pieļaut patiesības izplatīšanos par „perestroiku”. Pirmkārt un galvenokārt tas attiecas uz valdošo kliķi un „perestroikas” varoņiem. Viņiem nav izdevīga patiesība par „perestroiku”, jo tad atklāsies īstenība un viņu nepievilcīgā loma vēsturiskajā īstenībā. Savu interešu aizstāvībā viņi ir gatavi cīnīties uz dzīvību un nāvi. Viņi uzspļauj tam, ka divu patiesību esamība uz sabiedrības morālo klimatu atsaucās vēl ļaunāk nekā nācijas grupēšanās divās kopienās ar divkopienas sabiedrības visām klasiskajām izpausmēm. Viņiem pirmajā vietā ir savas intereses. Sabiedrības intereses viņiem ir pilnīgi svešas. Viņi ciniski smejas par sabiedrību.

Patiesība ļoti nepatīkama ir vecākās paaudzes inteliģencei, bet īpaši radošajai inteliģencei. Principā tas jau pirms laba laika tika saprasts, ka inteliģence mūs nodeva „perestroikas” laikā un pēcpadomju gados, neaizstāvot ne suverenitāti, ne tautas cilvēcisko kapitālu, ne tautas mantu un tautas garīgo kultūru. Bija vienīgi pavēļu centīga izpildīšana, glumji pieglaimīga kalpošana varai, demagoģiska muldēšana par patriotiskumu, valstiskumu, suverenitāti, ar baudu ļaujot sevi izvarot neoliberālisma un postmodernisma satrapiem un ar baudu zogot tautas mantu un neizzagto atlikumu iztirgojot svešzemniekiem.

Cilvēces pieredze liecina, ka ar patiesību nedrīkst rotaļāties. Tādas rotaļas var slikti beigties. Tas attiecas uz patiesību par „perestroiku”. Ja padomā, tad mūsu tautai patiesību nemaz nedrīkst teikt. Rīt no rīta uz brokastu laiku dārgās Latvijas dzīvē reāli ieviesta patiesība par „perestroiku” var būt sociāli bīstams pasākums. Napoleons cilvēku dzīvi, kas balstās uz ilūzijām, dēvēja par „tautas laimi”. Napoleona pārliecībā tautas laimi nedrīkst izpostīt. Ilūzijas par „perestroiku” var būt mūsu tautas laime. Tikai viss būtu labi, ja šodien tauta būtu laimīga. Ja tauta šodien būtu laimīga, tad varētu ņemt vērā Napoleona rekomendāciju neizpostīt tautas laimi.

Tomēr varbūt nedrīkst teikt patiesību. Patiesība var pilnā mērā sagraut valdošās kliķes ideoloģiju. Tas savukārt var atsaukties uz politisko stabilitāti – patreizējās politiskās varas (iekārtas) pastāvēšanu vispār. Dzīvē reāli ieviestā patiesība nebūs adekvāta pastāvošajai iekārtai un neapliecinās valdošās kliķes leģitimitāti. Patiesība atklās, ka mums varēja būt īsta un neatkarīga valsts, un cilvēku cienīga dzīve, kāda tā ir citās pēcpadomju zemēs.

Ja reāli dzīvē tiktu ieviesta patiesība, tad sabiedrības attieksme pret pastāvošo iekārtu un valdošo kliķi būtu pilnīgi savādāka. Iespējams, sabiedrība vairs dumji nesmaidītu: „Nekas, nekas! Mēs varam visu paciest! Lai tikai nebūtu karš un neatgrieztos krievi!”.

Negribētos ticēt, ka mūsu tautai trūkst elementāras pašcieņas. Elementāras pašcieņas trūkums piestāv mežonīgiem barbariem. Nevar būt patriots un savas valsts pilnvērtīgs pilsonis bez elementāras pašcieņas. Ja nav pašcieņa, tad nav arī tauta kā dzīvotspējīgs sociālais organisms. Tauta neeksistē, un pa Latvijas ārēm klunkuro bars, pūlis, masa, mežonīga cilts. Ja etnosam nav elementāra pašcieņa, tad tāds cūkmaisījums ir pelnījis, ka to smirdoši kuiļi gadiem ilgi vazā aiz deguna.

Patiesība par „perestroiku” var atklāt, ka dzīvojam melu un vēsturisko izkropļojumu sameistarotā valstī. Var atklāties mūsu valstiskuma farizejiskā imitācija. Var atklāties, ka pie mums neatkarība nekad netika atjaunota, jo „perestroikas” rezultātā mūsu sētā mainījās saimnieks. Iepriekšējais saimnieks mūs bez mūsu ziņas atdeva (pārdeva) jaunajam saimniekam. Mūsu inteliģence tādu lēmumu apsveica un aktīvi palīdzēja izpildīt. Mūsu inteliģence nemaz necentās aizstāvēt LR tiesības uz īstu neatkarību un valstisko suverenitāti. Mūsu inteliģence neorganizēja tautas cīņu neatkarības un suverenitātes atjaunošanai.  Mūsu inteliģencei savas kabatas un godkārības intereses bija pirmajā vietā. Mūsu inteliģence neko nedarīja, lai Latvija būtu patiesi brīva un neatkarīga.

Turklāt dzīve pie jaunā saimnieka ir dzīve degradācijas apstākļos. Jaunais saimnieks nav ieinteresēts mūs garīgi un materiāli bagātināt. Mēs faktiski esam viņa sargsuņi, sargājot saimnieka Eiropas plantācijas austrumu robežu. Tas neko nedod, ka jaunais saimnieks mums atļauj bērnišķīgi tīksmināties ar mūsu karogu, himnu, Saeimu, Valsts prezidenta troni, valsts ģērboni. Vienalga tā ir dzīve, kas pārvērtusies nacionālajā katastrofā – tautas bojāejā. Mūsu esamība ir fundamentāli izkropļota un destruktīva. Tas viss ir „perestroikas” melnais nopelns. Tas viss ir mūsu pašu kompradoru, bet nevis „krievu” nopelns. Tas ir latviešu neliešu nopelns.

Cilvēku dzīvē mēdz būt gadījumi, kad ir labāk nezināt patiesību. Arī patiesība par „perestroiku” var būt psiholoģiski kaitīga. Īpaši vidējai un jaunajai paaudzei. Tā uzzinās, ka ir negodīgi maldināta skolā, augstskolā, medijos, partijā, darbavietā, varbūt arī ģimenē. Cilvēkos radīsies vispārējā neticība. Viņi nevienam vairs neticēs, turpinot dzīvot zem šīs Saules. Totāla neticība veicina agresivitāti un garīgo pagrimumu. Iespējams, patiesība par „perestroiku” ir tipisks gadījums, kad labāk nezināt patiesību. Būs arī tādi cilvēki, kuri histēriski dusmosies uz tiem, kuri stāsta patiesību. Tādu cilvēku histēriskā patmīlība negribēs samierināties ar domu, ka viņi ir ilgu laiku muļķoti. Viņiem līdz šim likās, ka viņi visu zina vislabāk, salīdzinot ar pārējiem. Bet tagad tiek atsegta viņu muļķīgā nekompetence. Ar to ne visi spēj samierināties, un pirmie un galvenie vainīgie būs patiesības stāstītāji.

Par laimi vai nelaimi patiesība par „perestroiku” mūsu sabiedrības vienai daļai jau ir zināma. Latviešu valodā ir pieejama samērā plaša literatūra par to, kas patiesībā notika PSRS beigu periodā un ar ko tas viss beidzās. Nesalīdzināmi lielāks literatūras klāsts ir krievu valodā. Turklāt visi sabiedrības pārstāvji ir vairāk vai mazāk informēti par „perestroiku”, jo uz savas ādas ir izjutuši un izjūt „perestroikas” rezultātu. Un nav svarīgi, kādas ir šīs izjūtas, sagādājot sarūgtinājumu (godīgajiem) vai gandarījumu (zagļiem un kukuļņēmējiem). Jebkura veida izjūtas asociējās ar „perestroiku” un tādējādi nosaka morāli tikumisko klimatu sabiedrībā. „Perestroika” ir šodienas dzīves organiska sastāvdaļa tāpat kā citi radikāli pavērsieni mūsu pagātnē.

Sabiedrības viena daļa ir pareizi informēta. Diemžēl valdošās kliķes izturēšanās nav godīga, cenšoties saglabāt vēsturiskos melus. Savukārt nomenklatūras vēsturnieki savu darbu veic  profesionāli amorālā veidā, jo viņu devums patiesības atspoguļošanā nav manāms.

Patiesība par „perestroiku” ir mūsu vēstures sastāvdaļa. Kā zināms, vēsture ir jocīga parādība. Tā nekad un nekur nevar lepoties ar savu idejisko konsekvenci un saturisko uzticamību.

Sabiedrībā vēsture var funkcionēt dažādi. Visizplatītākie ir trīs varianti: 1) vēsture kā zinātne, 2) vēsture kā mīts un 3) vēsture kā ideoloģija.

Vislielākā autoritāte ir vēsturei kā zinātnei,  objektīvi un zinātniski precīzi atspoguļojot pagātnes notikumus. Taču vēstures zinātne ne reti kalpo valdošajai iekārtai. Tātad tās formētajai politikai un ideoloģijai.

Latvijā pirms II Pasaules kara un pēc 1991.gada vēsture kalpo nacionālajām interesēm tāpat kā padomju laikā kalpoja komunistiskās partijas interesēm. Tāda kalpošana nevar notikt bez noklusēšanas, falsifikācijas, vienpusīgas interpretācijas. Ne velti mūsu pakalpīgākajiem vēsturniekiem dažas valstis neļauj izmantot savus arhīvus, jo pēc tam sākās briesmīgu melu plūdi.

Uzvarētāji vienmēr pārraksta vēsturi. Arī pie mums „perestroika” neiztika bez uzvarētājiem un zaudētājiem. Latvijas jaunajai paaudzei, protams, māca uzvarētāju sacerēto vēsturi. Tā ir mūsu oficiālā vēsture izglītībai, žurnālistiem, valsts ierēdņiem, valsts propagandai ārzemēs utt.

Oficiālā vēsture parasti ir optimistiska vēsture. Tā atklāj uzvarētāju spožos varoņdarbus. Optimistiskajā vēsturē trūkumus un zaudējumus noklusē. Jo pieļauti lielāki trūkumi un zaudējumi, jo cītīgāk tos noklusē.

Taču, kā parasti, viss ir atkarīgs no cilvēku godīguma un atbildības sajūtas. Gan morāli tikumiskās atbildības sajūtas, gan vēsturiskās atbildības sajūtas. Vispirms tas attiecas uz zinātniekiem. Tas attiecas arī uz politiķiem un valsts vadītājiem. Daudz kas ir atkarīgs no viņu godīguma un atbildības sajūtas, pieļaujot vai nepieļaujot vēstures viltošanu.

„Perestroika” ir vienota ar Eirāzijas vairākām šodienas valstīm. Katrā zemē vēsturiskajam izklāstam par „perestroiku” ir lokālās nianses. Tam tā ir jābūt, jo „perestroikas” kopējā procesā uzskatāmi izpaudās vietējā specifika. Tagad katrā valstī ir savs viedoklis par „perestroikas” sekām – ieguvumiem un zaudējumiem. Ieguvumu un zaudējumu raksturu diktē vietējās nācijas cilvēciskā kvalitāte un pagātnes mantojums, kultūras attīstības īpatnības, nacionālās intereses un mērķi, kā arī ģeopolitiskās ambīcijas.

Tā, piemēram, Krievija („perestroikas” prāts un dvēsele) drīzāk izsakās par trūkumiem un zaudējumiem nekā ieguvumiem. Krievijai „perestroika” nekā laba nedeva. Valsts prezidents V.Putins „perestroiku” uzskata par Krievijas ģeopolitisko katastrofu. Viņa padomnieks ekonomists akadēmiķis Sergejs Glazjevs šovasar „perestroikas” sekas apkopoja ļoti drūmos vārdos. Garīgie un materiālie zaudējumi esot lielāki nekā Pilsoņu karā un vācu fašistu iebrukuma laikā. Tautas izmiršana un garīgais apsīkums, nabadzības rašanās, kriminālā privatizācija un rūpniecības iznīcināšana, kapitāla izvešana no valsts, nacionālās kontroles trūkums saimnieciskajā darbībā, valūtas glabāšana ārzemēs par maziem procentiem un ārzemju investīciju izmantošana par lieliem procentiem, firmu reģistrācija „ofšoros” un nepakļaušanās valsts likumiem ir tikai daļa no fantastiskajiem zaudējumiem.

Krievijā daudzi intelektuāļi „perestroikas” katastrofālo un noziedzīgo būtību saskatīja jau pašā sākumā. Piemēram, par to memuāros raksta izcilais zinātnieks un rakstnieks Aleksandrs Zinovjevs. Viņš jau otrajā dienā pēc „perestroikas” pasludināšanas esot izdomājis vārdu „katastroika”, paredzot kompartijas jaunās kampaņas izgāšanos. Vēlāk viņš ieviesa jēdzienu „postsovjetisms”. Tā apzīmēja dzīvi 90.gados, kad Krievijas sabiedrībai tika uzspiesta komunisma, rietumnieciskuma un feodālisma idiotiskā sintēze.

Jau 1990.gadā krievu ģeniālais analītiķis un politiskās izlūkošanas speciālists Sergejs Kurginjans kopā ar pieciem domubiedriem izdeva grāmatu „Postperestroika”. Tajā vispusīgi un argumentēti tika raksturota „perestroikas” graujošā loma Krievijas attīstībā. Grāmatā ir plaši apskatīts kriminālais bezprāts, kas sākās jau no 1987. gada, kad tika izsludināta vispārējā „perestroika”.

Par „perestroikas” nodarīto ļaunumu ir rakstījuši un turpina rakstīt daudzi krievu un cittautu zinātnieki un dažādu nozaru speciālisti, rakstnieki un publicisti, bijušie valstsvīri un ģenerāļi. Bet pats svarīgākais – Krievijas valdība atzīst „perestroikas” ļoti negatīvo lomu. Tas ir godīgi un apsveicami, jo Krievijas tautas dzīve pēcpadomju laikā principā ir bijusi tāda pati kā, teiksim, Latvijas tautas dzīve. Krievijas tauta (arī Latvijas tauta) ir pelnījusi zināt patiesību, bet nevis savtīgi liekulīgos melus. To apzinās krievu nelaimīgā tauta, un to apzinās tās politiskie priekšstāvji. Nākas pieņemt, ka to apzinās arī Latvijas nelaimīgā tauta. Droši var apgalvot, ka to nav spējīgi apzināties mūsu gaišie politiskie priekšstāvji, kuri turpina melot tautai.

Bet tagad par mūsu ideoloģiskajiem dārgumiem – oficiālo aprindu iedvestajiem svētajiem mītiem, kuri ļoti dziļi kropļo sabiedrisko apziņu.

Svēts ir mīts par to, ka PSRS sabruka pati, kā arī Rietumu speciālo dienestu graujošās darbības rezultātā.

Tā nav taisnība. Ar skaitļiem ir pierādīts pretējais. PSRS saimnieciskā darbība no 70.gadiem izjuta krīzi, taču tā nebija tik grandioza, lai sabruktu valsts. PSRS varēja turpināt pastāvēt tāpat kā citas sociālisma valstis – Kuba, Ķīna. Par ķīniešu kolosālajiem panākumiem zina visi.

Kas attiecas uz Rietumu speciālo dienestu graujošo darbību, tad šī darbība, saprotams, pastāvēja. ASV ārpolitika no 1947.gada marta balstījās uz PSRS „stratēģiskās atturēšanas” koncepciju, kuru 1946.gadā ieteica ASV vēstnieks Maskavā Džordžs Kennans slavenajā „garajā telegrammā” valdībai. Taču stratēģiskās atturēšanas jeb graujošās darbības rezultāti nebija tik lieli, lai sagrautu PSRS. Rietumi gribēja un cerēja sagraut PSRS. Bet tāds iznākums tika prognozēts XXI gs. otrajā pusē, ņemot vērā demogrāfisko pāreju. Krievu tautas dzimstība ievērojami samazinājās, un minētajā laikā krievu īpatsvars PSRS nacionālajā sastāvā jau būtu ļoti niecīgs. Tāpēc lielā padomju impērija sabruktu, sadaloties atsevišķās nacionālajās valstīs.

Amerikāņus interesē tikai viens jautājums: lai Krievija būtu vāja. Amerikāņus neinteresē Krievijas valsts iekārta. Viņiem ir vienalga, vai Krievijā ir monarhija, kapitālisms vai komunisms. Amerikāņu elite uz pasauli raugās no biznesa projekta aprēķina. Biznesā ir ekonomika un ideoloģija. Konkurents nav vajadzīgs. Krievija ir milzīgs konkurents. To var likvidēt, panākot Krievijas sadalīšanos sīkās valstiskajās vienībās. Gorbačovs (vēlāk arī Jeļcins) pats saskaldīja Krieviju. Taču tā joprojām ir spēcīgs konkurents. Tāpēc amerikāņi Krieviju ar savu 5.kolonnu cenšās atkal saskaldīt gabalos. Krievijā tagad ir „perestroika-2”. Amerikāņi vēlas Krieviju redzēt tikai Maskavas kņazistes robežās.

Patiesība par PSRS sabrukumu faktiski ir neticams un sirreālistisks sižets. PSRS sabrukumam grūti atrast precedentu cilvēces pagātnē. Sabrukušas ir daudzas impērijas. Bet tas vienmēr notika ārējo spēku ietekmē. Turpretī PSRS sagrāva tās elite, realizējot fantasmagorisku futuroloģisko projektu un noorganizējot unikāli rafinētu specoperāciju – „perestroiku”.

Jau Staļina laikā II Pasaules kara gados un vēlāk padomju valdošajās aprindās tika slepeni diskutēts par PSRS turpmāko likteni. Bija priekšlikums savā kontrolē pārņemt visu Eiropu, neļaujot pēc kara amerikāņiem nostiprināties Eiropā. Pēc kara bija priekšlikums izdevīgi atbrīvoties no Austrumeiropas sociālisma valstīm, izveidojot spēcīgu koalīciju ar Vāciju un Franciju, lai piespiestu amerikāņus vākties uz mājām. Bija variants likvidēt PSRS un izveidot jaunu pareizticīgo impēriju. Tajā iekļautu krievus, ukraiņus, baltkrievus, moldāvus, armēņus, gruzīnus. Krievija tādējādi atbrīvotos no nevajadzīgajām zemēm – Baltijas un Vidusāzijas dažām teritorijām.

Bija variants (jau tuvāk mūsdienām) atbrīvoties no „nomalēm” jeb „liekēžiem” (nacionālajām republikām) un veidot ekonomiski modernu un spēcīgu, demokrātisku un eiropeisku Krieviju, lai dzīvotu tādā pašā materiālajā labklājībā, kādā dzīvoja Rietumeiropas iedzīvotāji.

Par šī varianta autoru uzskata PSRS VDK ilggadējo priekšsēdētāju Jūriju Andropovu. Viņš savu futuroloģisko projektu sāka konkrēti realizēt pēc tam, kad kļuva PSKP ģenerālsekretārs (1982 XI – 1984 II) [plaši izplatīts ir uzskats, ka Andropovs visu sagatavošanās darbu paveica būdams VDK priekšsēdētājs un kļūšana par ģenerālsekretāru ir tikai specoperācijas noslēdzošā fāze]. Viņš mira 1984.gada 9.februārī. Viņa projektu turpināja realizēt Gorbačovs ar vairākiem šī projekta fanātiskajiem atbalstītājiem. No tiem parasti nosauc A.Jakovļevu un E.Ševardnadzi. Taču noteikti bija arī citi projekta izstrādātāji un atbalstītāji galvenokārt VDK struktūrās.

Par šo projektu ir maz zināms. Gorbačovs joprojām dzied veco dziesmu, kuru patīk klausīties ārzemniekiem. Piemēram, 1999.gadā Stambulā amerikāņu universitātē viņš lielījās par savas dzīves galveno mērķi iznīcināt komunismu. Lai sagrautu komunismu, vajadzēja nomainīt varu partijā un valdībā, kā arī nacionālajās republikās. Viņš, saprotams, noklusē galveno. Tāpēc liekulīgi saka, ka esot vēlējies saglabāt PSRS tās robežās, bet ar citu valsts nosaukumu. Tas viņam neesot izdevies. Neapšaubāmi, sentimentālā paškritika var patikt tikai tiem, kuri nezina par viņa patieso nodomu sagraut PSRS.

Aleksandrs Jakovļevs memuāros ir nepārprotami atklājis, kas patiesībā bija „perestroika”. Viņš skaidro, ka uz papīra nekas netika fiksēts. Projekts pastāvēja verbālā formā un tā autoru smadzenēs. Krievijā nostiprinājies viedoklis, ka projekta nosaukums bija „Zvezda”.

Patiesība ir briesmīga. Milzīgo padomju impēriju sagrāva paši tās vadītāji, noorganizējot speciālu valsts sagraušanas operāciju un tās realizācijā ļoti viltīgi iemānot radošo inteliģenci, ierindas partijas biedrus, armiju, speciālos dienestus.

„Perestroikas” arhitekti rīkojās ļoti liekulīgi. Viņi paši vēlējās palikt svēti, un tāpēc visi nelietīgie darbi tika veikti ar citu rokām un šausmīgas demagoģijas aizsegā: „inteliģence vēlās”, „tauta vēlās”, „nacionālās republikas pieprasa”, „sabiedrības interesēs”, „pasaules sabiedrība mūs nesapratīs un nosodīs” u.tml. Valsts sagraušanas procesam bija tā jāizskatās, it kā tas notiek saskaņā ar neatvairāmu valsts iekšējā sociālā spēka objektīvi pamatotu pieprasījumu. Partija, lūk, nedrīkstot noraidīt šo pieprasījumu un tāpēc tas ir jāizpilda.

„Perestroika” faktiski apmuļķoja visu cilvēci. Visa pasaule tolaik noticēja, ka tiek realizētas progresīvas reformas. To rezultātā būtiski izmainīsies PSRS sociāli politiskā seja. Neviens nedomāja, ka patiesais mērķis ir ļoti triviāls – gūt iespēju ēst 50 desas šķirnes, baudīt greznu dzīvi Rietumu kurortos un peldēties glamūra vannā. Bet elites ambiciozākais sapnis bija kopā ar rokfelleriem un rotšildiem apspriest pasaules pārvaldīšanas jautājumus. No tā nekas nesanāca, jo Rietumi atsacījās kopā ar Krievijas eliti apspriest globālā biznesa projektus. Rietumi to skaidri un nepārprotami Krievijas elitei lika saprast 2005.gada rudenī. Krievijai ir slēgts ceļš uz Eiropu, NATO, pasaules pārvaldīšanu.

Mūsu zemes otrs svēts mīts ir par neatkarības izcīnīšanu „perestroikas” gados. Proti, mīts par to, ka LTF vadībā tika izcīnīta neatkarība un atjaunota suverenā valsts.

Šis mīts ir ne tikai pilnīgi nepatiess, bet arī morāli ļoti nepatīkams. To visiem spēkiem cenšās saglabāt cilvēki, kuriem tas ir ļoti izdevīgi. Viņi ir gatavi uz jebkuru noziegumu un svaigiem meliem, lai saglabātu mītu par savu varonīgo ieguldījumu valsts atjaunošanā. Viņi ir gatavi darīt visu, lai nebūtu jāatdot nepelnīti saņemtie ordeņi un citas regālijas. Viņiem arī pēc 25 gadiem nav kauns tēlot varoņus, kad visa pasaule jau ir sapratusi „perestroikas” unikāli noziedzīgo un afēristisko būtību, kā arī zina par mūsu suverenitātes fikciju. Tautas padibenes pēc 25 gadiem drīkst vienīgi svinēt savu jubileju veiksmīgajai nacionālo bagātību izzagšanai un izpārdošanai, tautas novešanai līdz pilnīgai nabadzībai, tautas gara likvidēšanai un vispārējā sociālā truluma radīšanai, sabiedrībai nespējot pretoties noziegumiem pret tautu. Atmodas vietā ir letarģiska pasivitāte, tautas prāta aptumšojums un tautas gara apsīkums.

Šis mīts ir morāli ļoti nepatīkams tāpēc, ka ievadīja tautas kolosālo pagrimumu. Patiesībā sākās nevis atmoda, bet riebīga degradācija cilvēku dzīves visos aspektos. Šo degradāciju izraisīja LTF vadības hipernoziedzīgā rīcība, rūpējoties tikai par savām ambīcijām, materiālo labklājību un pilnīgi ignorējot tautas intereses. Tā bija deģenerātu darbība, kas ir pelnījusi tautas vislielāko nosodījumu un kriminālo atbildību par nodevību pret tautu. Pirms 25 gadiem dibinātās LTF  kompartijas un specdienestu atlasītā spice patiesībā ir vainīga katastrofā, kas sākās demogrāfijā, sociālajā nevienlīdzībā, tautas aizceļošanā, zinātnē, ekonomikā, mākslā, izglītībā, paaudžu attiecībās, etnisko grupu attiecībās, valsts suverenitātes zaudēšanā, starptautiskās reputācijas zudumā, pataisot latviešus par kukuļņēmēju un zagļu tautu, bet Latviju par visatpalikušāko zemi Eiropā.

Šī mīta kontekstā patiesība ir tikai tas, ka PSRS elite (īstenībā tikai viena niecīga daļa) patiešām gribēja atbrīvoties no „nomalēm” jeb „liekēžiem” – nacionālajām republikām. Taču Gorbačovs ar biedriem baidījās atklāti dot neatkarību nacionālajām republikām; t.i., atklāti atbrīvoties no „nomalēm” un „liekēžiem”. Viņu pozīcija PSRS elitē un sabiedrībā nebija tik varena, lai atklāti realizētu minēto projektu. Tāpēc tika imitēta nacionālās atbrīvošanās kustība, kompromitējot šīs kustības potenciālos apspiedējus – padomju armiju ar tankiem un VDK.

Mūsu pusē visšausmīgākā un visasiņainākā kompromitēšanas akcija notika Viļņā 1991.gadā 12. janvāra vakarā. Lai kompromitētu padomju armiju un VDK, pie TV ēkas tika speciāli saaicināti cilvēki, lai šautu uz viņiem. Saprotams, pasaulei tika stāstīts, ka šāvēji bija padomju armijas karavīri un čekisti. Aizvadītajos gados nelietīgās akcijas organizētāji (piem., Butkjevičus – viens no galvenajiem organizātoriem) ir izpļāpājušies, ka cilvēkus apzināti nošāva pašu lietuviešu snaiperi no apkārtējo māju jumtiem, bet nevis padomju karavīri. Butkjevičus pat lepojās, jo, lūk, upuri nebija veltīgi. Visa pasaule uzzināja par padomju armijas un VDK asiņaino izrēķināšanos ar brīvības cīnītājiem (gāja bojā 13 cilvēki). 2010.gadā grāmatu izdeva lietuviešu valstsvīrs Romualds Ozols. Arī viņš stāsta patiesību. Lietuvieši zināja, ka uz amerikāņiem un  citiem Rietumu iedzīvotājiem iedarbojās tikai viens arguments – nevainīgu cilvēku nogalināšana, ko parāda televīzijā. Tāpēc tika sapulcēti iedzīvotāji, lai viņi stātos pretī padomju armijas tankiem un to visu filmētu Rietumu žurnālisti.

Latvijas (Baltijas) liktenis, visticamākais, tika izlemts tādā pašā formā, kādā savā laikā to izlēma Molotovs un Ribentrops savas valdības uzdevumā. Acīmredzot bija ģeopolitiskās ietekmes sfēru jauns sadalījums starp PSRS (Krieviju) un ASV. Mūsu jaunāko laiku vēsturē bija divi Molotova-Ribentropa pakti.

Par to pagaidām nav daudz zināms. Zināms ir vienīgi tas, kas ir reālis noticis. Respektīvi, mēs nonācām amerikāņu ģeopolitiskajā apsaimniekošanā. Maskavas vietā stājās Vašingtona, uz kuru tūlīt lidoja mūsu barveži pēc vērtīgām pavēlēm. Gorbačovs mūs atdeva amerikāņiem. Varbūt par naudu. Gorbačovs ar biedriem noteikti zināja, ka mūs var izdevīgi pārdot. Viņiem jau bija patīkama pieredze tautu tirdzniecībā. 1988.gada jūnijā Ķelnē parakstīja vienošanos par VDR pievienošanos VFR. Par to PSRS no Rietumiem saņēma dāvanu – 350 miljardus dolāru. Iespējams, dāvanu saņēma arī par Latviju (Baltiju). 1989.gada maijā Maskavā ieradās ASV valsts sekretārs Džeims Beikers valsts prezidenta Dž.Buša uzdevumā. Viņš tikās ar Gorbačovu, Ševardnadzi. Iespējams, toreiz tika pārrunāti galvenie biznesa jautājumi par PSRS atsevišķu teritoriju likteni.

Nekāda cīņa par neatkarību nenotika. Mūsu lāčplēši darīja tikai to, ko viņiem Maskava (Vašingtona) lika darīt. Nekāda vietējā iniciatīva nepastāvēja. Viss tika stingri izpildīts saskaņā ar pavēli un stingri kontrolēts, lai viss notiktu attiecīgās pavēles ietvaros. Saprotams, tolaik uzplaiksnīja milzīga sabiedrības pašiniciatīva, vēloties pasteidzināt „atbrīvošanās cīņu”. LTF līderi sabiedrības pašiniciatīvu prata meistariski ( ne reti rupji uzkliedzot) apklusināt vai novirzīt attiecīgo pavēļu gultnē. Sastopoties ar iniciatīvas slāpēšanu, domājoši cilvēki jau toreiz saprata, ka „atbrīvošanās cīņā” kaut kas nav kārtībā. Tā drīzāk ir „cīņas” imitēšana. Vietējo notikumu loģika nesaskanēja ar Maskavas štaba pavēļu loģiku.

„Perestroikas” process bija viltīgi centrēts. Viss notika pakāpeniski, soli pa solim kompromitējot partiju, armiju, valsti. Viss notika partijas un tās speciālo dienestu stingrā vadībā. Ne velti pēcpadomju gados daudzi ģenerāļi skaidroja reālo situāciju. Ja PSRS vadība gribētu, tad tā varēja jebkuru nacionālās atbrīvošanās kustību apspiest momentā. Turklāt VDK jau pirmajās dienās spēja izsekot jebkuras opozīcijas vai pretošanās kustības aizsākumu, izmantojot no aģentiem saņemto informāciju. Tāpēc grotesks ir fakts, ka pati kompartija un tās speciālie dienesti ne tikai dzemdēja nacionālās atbrīvošanās kustības, bet arī auklēja un vajadzīgajā virzienā tās skoloja. Turklāt pieaicinot palīgā amerikāņu speciālistus. Viļņā pie televīzijas torņa bija amerikāņu instruktori. To 1991.gada 15.martā apstiprināja ASV vēstnieks Dž.Metloks intervijā laikrakstam „Рабочая трибуна”. Baltijas ceļa akciju (1989.gada 23. augustā) izdomāja slavenais Džīns Šarps, kurš arī pašlaik publiski lepojās ar savu atjautīgo ierosinājumu.

Diemžēl tolaik grotesko faktu izprata nedaudzi. Vairākums ticēja Gorbačova skaistajiem vārdiem. Par „perestroikas” patieso mērķi zināja ļoti ļoti niecīgs cilvēku skaits. Gorbačovs ar biedriem savu projektu turēja milzīgā slepenībā un, domājams, no nacionālo republiku visaugstākās vadības gandrīz nevienam neuzticējās.

Reformu atbalstīšanas avangardam tika mobilizēta radošā inteliģence, kuru dievināja sabiedrība. PSRS ideoloģija izmantoja mākslu un literatūru kā galveno mehānismu vajadzīgo sociālistisko normu un vērtību nostiprināšanā sabiedriskajā apziņā. Tāpēc garīgās inteliģences pārstāvji tika grandiozi „uzpiārēti”, lai viņu idejiski dziļos darbus un viņus pašus mīlētu tauta. Ne tikai radošā inteliģence, bet visa valsts inteliģence ar sirdi un dvēseli sevi tūlīt ziedoja PSRS reformēšanai. Par kaut kādu neatkarību nevarēja būt runas. Runa bija par cīņu ar novecojošo domāšanu, vecajiem partijas un padomju kadriem – stagnātiem jeb gerontokrātiju (vecu cilvēku varu).

Tikai tad, kad „perestroikas” projekta vadītāji atzina par vajadzīgu, no augšas tika dota komanda aktivizēt nacionālās atbrīvošanās tematiku. Pie mums tas notika 1988.gada septembrī, kad tika saņemts rīkojums „perestroikā” akcentēt „nacionālo komponentu”. Lai rīkojumu izpildītu, partijas un speciālo dienestu stingrā virsvadībā un uzraudzībā 1988.gada rudenī tika veidotas tautas frontes. Tās vadīja speciāli atlasīti cilvēki. Tautas frontes galvenais uzdevums bija PSRS republikās pārņemt varu, lai ar svaigiem politiskajiem spēkiem turpinātu reformas. Bija jānogaida, kad pienāks īstais brīdis „izstāties” no PSRS. Padomju impērijas sagraušana notika rūpīgi izdomātā pēctecībā. Pastāvēja smalka metodoloģiskā pieeja.

Samērā atklāti par šo pēctecību raksta Aleksandrs Jakovļevs. Memuāros viņš pēctecību raksturo lielās līnijās. Vispirms sāka noliegt sociālisma idejiskos pamatus: ar Ļeņinu kritizēja Staļinu, ar Buharinu kritizēja Ļeņinu, ar demokrātisko sociālismu kritizēja Ļeņinu un beigās ar kapitālismu kritizēja demokrātisko sociālismu. Tādas pakāpeniskas kritiskās darbības rezultātā uzvar kapitālisms, un sabiedriskā doma tiek secīgi pārskaņota par labu kapitālisma neoliberālajai mācībai. Jakovļevs šo pēctecību dēvē par „sitienu sēriju”. Nedrīkstēja tūlīt pāriet uz neoliberālisma propagandu. Vajadzēja pakāpeniski sagatavot sabiedrisko domu neoliberālisma akceptēšanai.

„Sitienu sērijas” metodoloģija tika pielietota ne tikai padomju tautas ideoloģiskajā pāraudzināšanā. Uz „sitienu sēriju” balstījās visa „perestroika”, padomju impēriju pakāpeniski novedot līdz sabrukumam tādā veidā, lai tas izskatītos kā dabisks iekšējās evolūcijas process, kuru diktēja pati sabiedrība, bet nevis elite. Visam vajadzēja izskatīties nevainīgi; nevis elite un tās globālās ambīcijas apzināti noveda valsti līdz sabrukumam, bet pati sabiedrība to izdarīja. Un tas nekas, ka sabiedrība negribēja sagraut valsti. 1991.gada martā referendumā 71,37% balsoja par PSRS saglabāšanu. Savukārt 2001.gada decembrī 76% Krievijas iedzīvotāji nožēloja PSRS likvidēšanu.

Attiecinot „sitienu sēriju” uz mums, arī veidojās pretrunīga aina. Iznāk tā, it kā pati tauta ir visu radījusi un tās līderi nav vainīgi. Pie mums var jocīgi secināt, ka tauta, kura faktiski sapņoja par patiesu brīvību un īstu valstisko neatkarību, ir pati brīvprātīgi izvēlējusies šodienas verdzību, koloniālo atkarību, Eiropas atkritumu bedres reputāciju. Arī pie mums var secināt, ka pati tauta, bet nevis LTF līderi, brīvību nomainīja ar „prihvatizāciju” un „eiropeizāciju”. Var secināt, ka pati tauta, bet nevis LTF līderi, visu noveda līdz tam ārprātam, kad godīgam un strādīgam cilvēkam nav vietas šajā zemē – zagļu un blēžu paradīzē. Var secināt, ka pati tauta ir vainīga lielākajos antikomunistiskās revolūcijas grēkos – privatizācijā un nonākšanā ASV kalpībā.

„Perestroika” ir prātam neaptverama mahinācija. Tāpēc nav jābrīnās, ka LTF spices kāda daļa joprojām neko nav sapratusi un dzīvo vēsturisko mītu gaisotnē. Tāpēc nav jābrīnās, ka valdošajai kliķei tik viegli izdodās saglabāt mītus. Lai tiktu vaļā no mītu ietekmes un uzzinātu patiesību, nepieciešams pamatīgi iedziļināties speciālajā literatūrā, lasīt notikumu aculiecinieku memuārus, intelektuāļu analītiskos darbus utt. Ļoti daudziem mūsu iedzīvotājiem tas nav iespējams, jo jādomā par iztikas līdzekļu sagādāšanu, bērnu apģērbšanu un paēdināšanu, darba atrašanu, rēķinu apmaksāšanu, kredītu atdošanu.

2012.gada 3.maijā „Dienas Rītā” viesojās Godmaņa kungs. Viņu uz interviju sakarā ar neatkarības deklarācijas pasludināšanu 1990.gada 4.maijā bija uzaicinājis Panteļējeva kungs (žurnālista lomā). Viņš redakcijas viesim gudri jautāja: „Ar kādiem sentimentiem atceraties 4.maiju?”. Godmaņa kungs, kā jau izcili prātīgs valstsvīrs, savilka pieri intelektuālās mokās un ieturēja aizdomīgi garu pauzi. Pēc kāda brīža Smoktunovska līmeņa skatuviskās pauzes lielmeistars ģeniāli atbildēja: „Tikai pozitīvi!” un tūlīt fiksi jo fiksi filosofiski dziļdomīgi atgādināja par cilvēka nespēju pilnā mērā visu atcerēties. Tāpēc arī viņam esot grūti visu atcerēties.

Faktiski abu kungu sarunas videoierakstu bija kauns skatīties un klausīties. Tiecoties pārvarēt neveiklības sajūtu par mūsu slavenajiem „politiķiem”, centos sevi mierināt ar domu, ka viņi abi tēlo pilnīgus muļķus un tāpēc apliecina kolosāli aprobežotu izpratni gan par pagātni, gan notikumiem mūsdienu pasaulē. Abi kungi joprojām lieliski tēlo lomu, kuru viņiem savā laikā uzticēja „perestroikas” specprojekta arhitekti. Kolosāli aprobežoto izpratni savādāk iztulkot būtu grēks. Ja  tomēr iztulkojam savādāk, tad mums nākas godīgi atzīt, ka sēžam „politiķu” urīna pamatīgā peļķē. Ar tik aprobežotiem politiskajiem kadriem tauta veselīgajā peļķē var plunčāties līdz pasaules galam.

Arturs Priedītis  
/2013, oktobris/
http://www.artursprieditis.lv/

Posted in Kat.: Vēsture, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 1 komentārs

Latvijas leļļu teātris – izvirtuļu midzenis jeb „pidarastu banda”

Latvijas leļļu teātris jau labu laiku pilnīgi atklāti sācis reklamēt izvirtības. Kopš 17.05.2013 leļļu teātris sācis izrādīt pusaudžiem paredzētu perversas dabas izrādi „Pavasara atmoda”, kurā tai skaitā ir iekļauti homoseksuālistiskas dabas elementi. Izrāde tiek pamatota ar it kā nepieciešamību pusaudzim pastāstīt par pubertetātes periodu, it kā ar visapkārt valdošo superpārspīlēto seksualitāti un izvirtības visaptverošu propogandu nepietiek. Oficiālajā izrādes aprakstā teikts, ka „izrāde ir iecerēta kā mūsdienīga pasaka tīņiem un viņu vecākiem, kā stāsts par pasaules un sevis izzināšanu, sevis un līdzcilvēku iepazīšanu, sevis un līdzcilvēku iepazīšanu. Pavasaris ir laiks, kad mostas daba, līdz ar to arī cilvēks- izrādes galvenie varoņi ir tīņu vecumā- savā „dzīves pavasarī”, kad viņi atplaukst, viņos mostas dziņas, kas varbūt vakar vēl bija svešas.”
00269_Pavasara_atmoda
Izrādes režisors un scenārija autors ir Ivars Lūsis, kurš jau ir kļuvis slavens ar citu tāda tipa izrādi “Neaiztiec mani”.

Ivars Lūsis

Ivars Lūsis

Šai ziņā ir vērts atgādināt, ka vēl vēlīnajā Padomju laikā slavenais igauņu režisors Reinu Āgurs nosauca Rīgas leļļu teātri par pidarastu bandu. Kā rādās kopš tiem laikiem nekas nav mainījies.

Reinu Āgurs

Reinu Āgurs

Lūk, fragments no slavenās krievu psiholoģes Irinas Medvedevas intervijas, kurā viņa stāsta par Padomju laikā Rīgā notikušu leļļu teātru festivālu:
“Šai sakarā [tiek jautāts par homoseksuālismu] es atceros vienu atgadījumu, kas ar mani notika padsmit gadus atpakaļ. Es toreiz nodarbojos ar bērnu dramaturģiju, nebija man vēl tik daudz un tik neatliekami citi darbi. Toreiz vēl nebija tik milzīgs bērnu – neirotiķu skaits, ar kuriem kā psihologs es pašreiz strādāju. Es atbraucu uz leļļu teātra izrāžu festivālu Rīgā, kura  toreiz bija Padomju Latvijas galvaspilsēta [1986. gadā Rīgā notika VII Baltijas valstu un Baltkrievijas PSR leļļu teātru festivāls].  Festivāla saimnieki – Rīgas leļļu teātris, rādīja tādas no vienas puses interesantas, neparastas, neikdienišķas, formāli pieņemamas izrādes ar daudziem krāšņiem, izdomātiem elementiem, bet pašu izrāžu būtība bija ne tikai slikta, bet tajās bija pat kaut kas pretīgs, bet kas tieši, nebija iespējams pat tā īsti noformulēt un pateikt. Tad nu, lūk, es ļoti labi atceros, ka kārtējā šī festivāla rītā satiku toreiz slaveno igauņu režisoru Reinu Āguru (Рейн Агур). Es viņu labi pazinu un mums bija labas attiecības, tādēļ klusītiņām, lai neviens nedzird, viņam pajautājumu: „Kāpēc viņiem tās izrādes ir tik pretīgas? It kā interesanti, bet tai pašā laikā ir tāda riebīga sajūta. „  Uz to viņš man atbildēja: „Tas tāpēc, ka te ir pidarastu banda.” Es, protams, biju pilnīgi satriekta par šādu tiešu un parupju atbildi. Tā kā es arī toreiz uzskatīju, ka tas, ko cilvēks dara guļamistabā, ir viņa personiskā lieta un uz citiem tas neattiecas, ar lepnumu pateicu to Reinu Āguram. Viņš man uz to atbildēja sekojošo: „Dumiķīte! Tas ietekmē visu – gan mākslu, gan arī visu dzīvi kopumā. Kādreiz Jūs to sapratīsiet. „” (visa intervija pieejama te:
https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/06/par-musdienu-draudiem-dveselei-un-kermenim/ )
00269_viriesi-bernu-darzos
Avoti:
http://www.nebruks.lv/?p=335
http://www.lelluteatris.lv/lv/138-pavasara-atmoda
https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/06/par-musdienu-draudiem-dveselei-un-kermenim/
http://www.lelluteatris.lv/lv/134-neaiztiec-mani

Informācijas aģentūra
/09.10.2013/

Posted in !!! PAR BĒRNIEM !!!, Homoseksuālisms, pedofīlija, Kat.: Kultūra, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 3 komentāri

Par bērnu tirgu Itālijā

Fraņčesko Morkavallo (Francesco Morcavallo)

Fraņčesko Morkavallo (Francesco Morcavallo)

Par bērnu tirgu Itālijā šokējošas atziņas TV „Canale5” raidījuma „Mattina Cinquе” ēterā izteica Boloņas pilsētas nepilngadīgo lietu tiesas tiesnesis Fraņčesko Morkavallo (Francesco Morcavallo) [Itālijas nepilngadīgo lietu tiesa ir Latvijas bāriņtiesu analogs, tikai Itālijā tā patiešām ir tiesa, atšķirībā no bāriņtiesas, kas ir parasta pašvaldības iestāde un par kuras būtību cilvēki tiek maldināti ar tās nosaukumu].

„No ģimenes izrautie bērni. Vai šie lēmumi patiesi tiek pieņemti bērnu interesēs?” Zem šāda virsraksta sākas šokējošā intervija, kuras unikalitāte vēl ir tajā, ka par vardarbīgu bērnu izlaupīšanu no ģimenēm stāsta oficiāla amatpersona no tām aprindām, kas pieņem šos lēmumus. Šī intervija ir sava veida „skats no iekšpuses”.

Lūk, pašas intervijas video (itāliski): http://www.dailymotion.com/video/x119u74_dichiarazioni-shock_people

Bet, lūk, intervijas scenogramma-tulkojums:

Raidījuma vadītāja Federika Panikuči (F.P.): Tiesnesi Morkavallo, vai es pareizi Jūs sapratu? Tas esat Jūs, kas dod pavēles izņemt bērnus no ģimenēm?

Tiesnesis Morkavallo: Diemžēl, diemžēl daudzi tiesneši to dara, lielākā daļa, un vispirmām kārtām nepilngadīgo lietu tiesneši, bez pamatojuma, nelikumīgi. Bērns vispār nedrīkst kļūt par sagrābšanas objektu. Arī gadījumos, kad ir radusies konfliktsituācija starp bērna vecākiem.

F.P.: Paskaidrojiet lūdzu. Jūs pavēlat izņemt bērnus no ģimenēm?

Tiesnesis Morkavallo: Lielākā daļa tiesnešu dod tādas pavēles, bet faktiski nav nekāda likumīga pamata, kas to attaisnotu bērna izņemšanu no ģimenes pret paša bērna gribu.

F.P.: Bet Jūs tak to darāt. Nesaprotu. Kaut kāds paradokss. Nav likumīga pamata, bet Jūs to darāt.

Tiesnesis Morkavallo: Tas ir paradoksāli. Paradoksalitāte ir apstāklī, ka smagā situācijā, gan sociālā, gan ekonomiskā tiek pielietoti autoritāri instrumenti, kas līdzinās totalitāriem.

F.P.: Atvainojiet, bet man gribas jautāt vai kas tāds civilizētā valstī maz ir iespējams?

Tiesnesis Morkavallo: Taisnība… bet ir noteikti iemesli, ir noteikti iemesli.

F.P.: Kas tie ir par iemesliem, paskaidrojiet lūdzu mums tos, mēs visi tos vēlamies uzzināt

Tiesnesis Morkavallo: Tie ir ekonomiska rakstura iemesli, kā arī sociālās kontroles. Bērni, kuri varmācīgi tiek izņemti no ģimenēm, nonāk tirgū – apgādības tirgū, adoptēšanas tirgū.

F.P.: Pagaidiet, pagaidiet. Jūs pašreiz izsakāt ļoti nopietnu apgalvojumu. Jūs sakāt, ka eksistē tirgus.

Tiesnesis Morkavallo: Apgādības tirgus.

F.P.: Un tātad, ko tas nozīmē? Sanāk, ka ir kāds aizmugurisks mehānisms, pateicoties kuram eksistē interese, kas stāv augstāk par bērna interesēm?

Tiesnesis Morkavallo: Eksistē milzīga ekonomiska rakstura interese, kuru tikai par Itāliju gada laikā var izteikt pusotra, divu miljardu eiro apmērā.

F.P.: Ko Jūs ar to domājat, tiesnesi? Runājiet lūdzu precīzāk, kam ir tā interese?

Tiesnesis Morkavallo: Es runāju par privātām organizācijām un reliģiskiem internātiem, kuri vada tā saucamās kopienas, bet patiesībā, kas ir internāti, kur tiek ievietoti vardarbīgi no ģimenēm izņemtie bērni un kuriem tiek maksāta valsts budžeta nauda. Katram internātam, par katru bērnu, par katru tur pavadīto dienu.

F.P.: Tātad, paskaidrosim. Jūs sakāt, ka šos bērnus tik vienkārši izņem no ģimenēm tādēļ, ka viņi nonāk vietās, kurām tas ir ekonomiski ļoti izdevīgi. To Jūs domājat?

Tiesnesis Morkavallo: Viss ir pareizi. Un pats drausmīgākais, ka tas viss notiek ar valsts struktūru līdzdalību, tas ir aprūpes dienestu [Latvijas gadījumā: bāriņtiesas un sociālie dienesti] un tieslietu sistēmas [Latvijas gadījumā: bāriņtiesas, administratīvās tiesas u.c. „tiesībsargājošās” institūcijas], kas ir ļoti smagi inficētas… ar tāda veida interesi  [Morkavallo pasaka, ka Itāļu tieslietu sistēma ir korumpēta. Grūti novērtēt šādas korupcijas apmērus Itālijā, bet Latvijā tā ir tik pilnīga, ka ir grūti atrast nekorumpētu tiesnesi vai prokuroru; Latvijā korupcija ir visaugstākā līmenī, bet valsts institūciju vardarbību pret ģimeni un bērniem centralizēti vada Bērnu inspekcija, tajā ir un tiek iesaistīti sociālie dienesti, bāriņtiesas, psihologi, vietējie „tiesībsargi”, kā arī advokāti, kuri bieži aizstāv cietušos par labu varmākām, un tas viss tiek piesegts no preses, tai skaitā arī  daudzu slavenu žurnālistu un mēdiju redaktoru puses]

F.P.:  … Bet tai pat laikā tieši tiesnesis norīko psihologu, sociālos darbiniekus, teiksim visus tos, kuri pēc tam pieņem lēmumus, taisa ekspertīzes, raksta atskaites, kuri pēc tam nāk pie Jums, tiesneša kungs. Tātad tas esat Jūs, kurš ir pēdējais ķēdes loceklis, tas esat Jūs, kurš pieņem lēmumu izņemt bērnu no ģimenes. Pareizi? [Te tiek aprakstīta Itālijas bērnu tiesību aizsardzības sistēma, kas teorētiski ir daudz pareizāka kā Latvijā, kur visu nosaka un lemj mazizglītoti pašvaldību ierēdņi, kuriem nav paredzēta pilnīgi nekāda atbildība par kļūdām, nerunājot nemaz par apzinātu nelietību. Ja Itālijā, kurā pati sistēma ir teorētiski pareizāka, notiek tādas lietas, tad Latvijas situācija ir daudzkārt katastrofālāka]

Tiesnesis Morkavallo: Viss ir pareizi. Tieši tāpēc es runāju par tieslietu institūciju, kā arī to palīgorganizāciju, „saslimšanu”. Piemēram Augstākā maģistratūras padome, kura zina par šo situāciju, ne reizi nav aktivizējusies, lai darītu kaut ko pilsoņu labā, pat otrādi, viņi aizstāvēja tiesnešus, kuri tika apvainoti, ka ir „iesaistīti” šajā bīstamajā sistēmā. Tā ir ļoti bīstama sistēma, kura atstāj dziļu ietekmi uz sabiedrību. Un mēs te nerunājam par kādiem retiem izņēmuma gadīujumiem, kad tiek no ģimenēm izņemti nepilngadīgie; Itālijā gadā tas sastāda 35 tūkstošus.

F.P.:   Piedodiet, lūdzu, cik?

Tiesnesis Morkavallo: 35 tūkstoši.

F.P.:   Tas ir no ģimenēm izņemtie nepilngadīgie? Nepamatoti izņemtie?

Tiesnesis Morkavallo: Lielākajā daļā gadījumu nepamatoti izņemtie. Skatieties paši, 99% gadījumu lēmums netiek balstīts uz faktiem, bet gan uz personības novērtējumu vai nu paša nepilngadīgā vai arī vecāku. Vecāku atsvešināšanās sindroms ir viens no attaisnojumiem, kas rada šo falšo novērtējumu tipoloģiju, kas tiek pamatotas tikai ar aizdomām [Latvijā ir tas pats, tikai sliktāk].

F.P.:   … Lūk, ir divi konkrēti bērni, kurus izņēma no ģimenēm, lai gan eksistē liels daudzums radinieku, kuri varētu šiem bērniem palīdzēt. Tā tik tiešām ir problēma – ir māsa, pie tam vienai no māsām pašai ir piecgadīgs puika, tātad viņa pati jau ir māte…

Tiesnesis Morkavallo: Te ir divas problēmas. Pirmkārt, kā Jūs pati par to jau minējāt, tiek pieņemti lēmumi, nevienam neko neprasot un nevienu no radiniekiem neaptaujājot. Otra: lēmums uzticēt aprūpi tantei nedos nevienam peļņu. Es nezinu vai konkrētajā gadījumā otrais apstāklis bija izšķirošais, bet vairumā gadījumu tas ir tieši tā.”

Avoti:
http://loralory.livejournal.com/19925.html
http://www.antijujuagency.org/2013/09/blog-post_10.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=592153044148579&id=132708116769471&refid=54&_rdr

Informācijas aģentūra
/09.10.2013/

Posted in !!! PAR BĒRNIEM !!!, Kat.: Politika, Reģ.: GEIropa, Veids: Ziņa | Komentēt

Policija izlaupa bērnu mātei. Rasmas Madzules gadījums (turpinājums)

00264_BarintiesaDramatisku turpinājumu ieguva Rasmas Madzules cīņa par savu bērnu, kad policija 24.09.2013 ielauzās viņas dzīvoklī un ar varu, pret bērna gribu un viņam pretojoties, aizveda to uz Bauskas policijas iecirkni, bet pēc tam ar ātrās palīdzības mašīnu (policijas konvoja pavadībā) mātei nezināmā virzienā.

Jāatgādina, ka Rasmas Madzules problēmas sākās pirms nepilniem sešiem gadiem pēc viņas nesaskaņām ar ietekmīgiem Bauskas uzņēmējiem, kuras tika risinātas, izmantojot viņas toreiz mazgadīgo (2.klase) dēlu Nauri, kurš, aizstāvoties pret kārtējo vecāko klašu skolnieču (8.klase) agresiju, draudēja tām ar šķērēm. Personiski iesaistoties augstu stāvošām VBTAI amatpersonām, bērns no ģimenes tika izņemts un uzsākās mātes nepārtraukta cīņa par savu bērnu 5 gadu garumā, kuras pēdējais cēliens (2013.gada vasarā) bija mātes un dēla nesankcionēta aiziešana no slimnīcas (dēļ vardarbības Skangaļu bērnu namā) un viņu izsludināšana policijas meklēšanā.  Sīkāk par to ir aprakstīts te: https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/28/barintiesas-un-vbtai-patvala-bauskavecumniekos-rasmas-madzules-gadijums/

Laila Rieksta-Riekstiņa

Laila Rieksta-Riekstiņa

Rasma ar Nauri no policijas slēpās apmēram mēnesi, kad, atstājot dēlu drošā vietā, māte pati pieteicās policijā. Atbildīgajām institūcijām tika rakstīti paskaidrojumi un iesniegumi, tai skaitā paša Naura, ka viņš vēlas palikt pie mātes, bet uz tiem pēc būtības netika reaģēts. VBTAI direktore Laila Rieksta-Riekstiņa, atbildot uz Naura iesniegumu, tikai formāli atrakstījās, ka māte it kā zinot, kas viņai esot jāizdara, lai viņš oficiāli varētu atgriezties mājās (http://www.mediafire.com/download/60bt36wihv7m4tz/2013_06_04_VBTAI_atbilde.pdf ) Un, lūk, Vecumnieku bāriņtiesas atbilde Naura iesniegumam par vēlmi atgriezties legāli pie mātes: http://www.mediafire.com/download/8nae2bs27je3aas/2013_06_06_Vecumnieku_barintiesas_atbilde_Naurim.pdf

Mārtiņš Birkmanis

Mārtiņš Birkmanis

Tiesas sēdē, kas notika 28.06.2013 (bāriņtiesas lēmuma par bērna izņemšanu pārsūdzība), vispār netika runāts pēc būtības. Te jāatgādina, ka lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu tika pieņemts pēc tam, kad, pēc mātes un dēla strīda, bērns aizbēga no mājām un tika pamatots ar to, ka māte vardarbīgi ietekmējot bērnu. Vēlāk Nauris šo savu rīcību nožēloja un vairākkārtīgi gan mutiskā formā, gan rakstiski, gan video vēstījumā, gan ar savu praktisko darbību, vairākkārtīgi bēgot no iestādēm, kurās viņš praktiski bija ieslodzīts, apstiprināja vēlēšanos dzīvot mājās ar mammu. Tiesas sēdē par konkrētās lietas apstākļiem praktiski netika runāts. Tiesa līdzinājās sava veida tirgum, kur četras Bauskas un Vecumnieku institūciju sievas attiecīgā līmenī „runāja” par konflikta priekšvēsturi un par to cik „nelikumīgi” no mātes puses bija aizvest miesīgo bērnu bez bāriņtiesas ziņas.  Tiesneša Mārtiņa Birkmaņa spriedums bija mātei negatīvs, ko tā pārsūdzēja. Nākamo tiesas sēdi, neskatoties uz likuma burtu, garu un mātes apelācijām pie cilvēcības (jo bērnam jāiet skolā), Latvijas „humānā un taisnīgā” tieslietu sistēma nolika pēc pus gada uz novembri.

Papildus pret māti mēģināja ierosināt krimināllietu par bērna nolaupīšanu. Sākotnēji Cēsu policija atteicās to darīt, neierasti korekti pamatojot savu lēmumu. (lūk, Cēsu policijas atbilde, kurā visa cita starpā, pamatojoties uz Cēsu slimnīcas sākotnējiem dokumentiem, tiek apstiprināts vardarbības fakts pret bērnu: http://www.mediafire.com/download/emi9ozm82j2b62w/2013_05_30_Lemums_par_atteiksanos_uzsakt_kriminalprocesu.zip ). Tomēr Cēsu prokuratūras uzraugošā prokurore Anita Goldšteina atcēla šo izmeklētājas lēmumu un lietu turpina izmeklēt, piemērojot mātei aizdomās turamās statusu.

Anita Goldšteine

Anita Goldšteine

Par cik formāli aprūpes tiesības atņēma Vecumnieku bāriņtiesa (praktiski aiz tā stāv Bauskas amatpersonas un VBTAI direktores, kuras visu šo laiku koordinē un dod neformālus rīkojumus mātes vajāšanai), Rasma Madzule ar dēlu vairākkārtīgi griezās pie Vecumnieku bāriņtiesas priekšsēdētājas Initas Sproģes ar lūgumu pieņemt lēmumu par aprūpes tiesību atgriešanu. Ar Sproģi telefoniski sazinājās arī pats Nauris un izteica vēlēšanos būt kopā ar māti. Viņas atbilde ir normālam cilvēkam prātam neaptverama – Sproģesprāt viņa (tas ir jebkura iestāde) var darīt visu, kas ienāk prātā, tai skaitā nelietīgi šķirt bērnus no ģimenēm, ja vien spēj pamatot to ar kādu likuma pantu. Diemžēl šāds cinisks un amorāls uzskats ir plaši izplatīts bāriņtiesās un sociālajos dienestos un tādēļ šie dienesti veic tās necilvēcības, kuras veic, un turpinās to darīt ar vēl lielāku sparu, ja kāds tos neapstādinās. Lūk, Naura un Initas Sproģes sarunas audioieraksts, kurā Sproģe tieši un atklāti ignorē bērna viedokli:  http://www.mediafire.com/download/gbuwad1ajkvpe3o/Nauris_Inita_Sproge_02092013.wma

Un, lūk, Initas Sproģes paskaidrojumi tiesai, kurā viņa visā vaino māti, tai skaitā „nesadarbībā” (mātei acīmredzot šo dienestuprāt ir jāpadodas, pazemīgi jāklanās kundziņiem un tad varbūt viņiem labpatiksies ko pozitīvu izlemt), kārtējo reizi pasaka, ka šāda ilgstoša un sistemātiska vardarbība pret bērnu ir „bērna vislabākajās interesēs” un paziņo, ka „nevar atjaunot pārtrauktās bērna aizgādības tiesības tikai tādēļ, ka to vēlas bērns un māte” (tas ir – vecāki un bērni ir beztiesiski): http://www.mediafire.com/download/u3jzxs974xu3319/2013_09_05_Vecumnieku_barintiesas_paskaidrojums.pdf
Šāda bāriņtiesu un sociālo dienestu attieksme pret cilvēkiem Latvijā ir plaši izplatīta un cilvēkiem pēc būtības nav jau kur griezties – gan mēdiji, gan VBTAI, gan citas institūcijas piesedz visas nelikumības un necilvēcības, noklusējot vai maksimāli mīkstinot iestādēm par labu.

Vecumnieku bāriņtiesas un citu institūciju rīcība šai gadījumā jau tikai no morālā viedokļa ir drausmīga, bet, lūk, tikai divi  likuma panti, kuri visrupjākā veidā tiek pārkāpti – Konvencijas par bērnu tiesībām 12.pants: “1. Dalībvalstis nodrošina bērnam, kas spējīgs formulēt savus uzskatus, tiesības brīvi paust šos uzskatus visos jautājumos, kas skar bērnu, pie tam bērna uzskatiem tiek veltīta pienācīga uzmanība atbilstoši bērna vecumam un brieduma pakāpei. 2. Šai nolūkā bērnam tiek arī dota iespēja tikt uzklausītam jebkādas ar bērnu saistītas iztiesāšanas vai administratīvās izmeklēšanas gaitā…”. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.pants: “Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē. Valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni… pašvaldība palīdz ģimenei, nodrošinot psihologa, sociālā pedagoga vai cita speciālista konsultāciju, izraugās bērnam atbalsta ģimeni vai uzticības personu, kura palīdz noregulēt bērna un vecāku savstarpējās attiecības.”

Gundega Kozlova

Gundega Kozlova

Šai lietā labi atklājas plaši izplatītā prakse psihologiem un bērnu juridiskajiem pārstāvjiem pilnībā nostāties bāriņtiesu pusē (neatkarīgi no lietas apstākļiem) un melot. Konkrētā gadījumā Naura sevišķā pārstāve psiholoģe Gundega Kozlova (RPIVA lektore, kurai ir līgums par psihologa pakalpojumu sniegšanu ar Vecumnieku pašvaldību līdz 30.12.2013 par summu 10920Ls) oficiāli tiesā bērna vārdā pauda viņa uzskatiem pretēju viedokli (pie tam tikusies ar bērnu bija tikai vienu reizi) un, tieši prasīta par to, nekautrējoties meloja, ka tā neesot darījusi. Lūk, Gundegas Kozlovas un Naura telefonsarunas ieraksts, kurā viņš arī kārtējo reizi pauž savu viedokli: http://www.mediafire.com/download/tbc4yvjttqcji6u/Nauris_Gundega_Kozlova_17092013.wma
Bet, lūk, Gundegas Kozlovas paskaidrojumi tiesai: http://www.mediafire.com/download/w8lxato9st8l134/Gundegas_Kozlovas_paskaidrojumi.pdf

Pēdējā laikā Nauris dzīvoja mājās pie mātes – Bauskā. Uzvedās klusi – lasīja, zīmēja. Bērns tika pieteikts skolā, neklātienē, un mācījās caur internetu (Naurim esošās skolas programmas nav problēma – viņš tās apsteidz vienkārši izlasot mācību grāmatas). Neviens, kurš klauvēja pie durvīm, iekšā laists netika.

Policija Rasmas Madzules dzīvesvietu apmeklēja vairākkārtīgi, bet durvis viņiem atvērtas netika. Māte ar dēlu norunāja signālu sistēmu un rīcību ielaušanās gadījumā. To neizdevās realizēt, jo aizturēšana notika kā kriminālfilmās aiztur noziedzniekus.

Policistu grupa no vismaz pieciem cilvēkiem (grupā bija divi Rīgas kriminālpolicisti (A.Volkovs, V.Ruško) un divi Bauskas ceļu policisti (V.Barelis, Ē.Pomerancevs )) ap 08:00 no rīta piebrauca tuvējā apkaimē un pārsēdās netrafaretos auto. Pēc tam klusām pielavījās pie mājas un dežūrēja pie Rasmas Madzules dzīvokļa durvīm. Noteikti iepriekš tika veiktas operatīvās izsekošanas darbības, kurās tika noskaidrots, ka bērns atrodas dzīvoklī, un izpētīti ģimenes ieradumi (vislabākajās latviešu stučīšanas tradīcijās policijai aktīvi palīdzēja vairāki kaimiņi, ziņojot policistiem par novērotajām Rasmas aktivitātēm). Viens no šādiem paradumiem bija regulāra lauku piena pirkšana no tuvējā zemnieka. Kad ap 10:00 Rasma Madzule vēra dzīvokļa durvis, lai kā parasti dotos pēc piena, policisti ielauzās dzīvoklī. Nauris vēl gulēja un brutāli tika piecelts. Šai ziņā ar īpašu agresivitāti, prastumu un cinismu izcēlās A.Volkovs (pēc LETA ziņām A.Volkovs bija personu grupā, kas tika apsūdzēti kukuļņemšanā, kukuļa piesavināšanās, kukuļdošanā Rīgas Galvenās policijas pārvaldes ceļu policijas nodaļas priekšnieka Guntara Levicka lietā). Kad zēnam vajadzēja doties projām, viņš atteicās to darīt, un četri policisti, laužot viņam rokas, burtiski iznesa viņu no dzīvokļa un iegrūda policijas mašīnā. Lūk, Rasmas Madzules stāstījums par notikušo:

Tāda, lūk, Latvijā ir „tieslietu” sistēma, tā tiek realizētas „bērnu vislabākās intereses”, tā strādā Latvijas tiesībsargi un tādas ir kriminālpolicijas prioritātes – 13 gadīga puikas, kurš kategoriski pastāv uz savām dabiskām un juridiskām tiesībām dzīvot ar miesīgo māti, izsekošana un aizturēšana. Šāda valsts institūciju un policijas rīcība būtu smieklīga, ja nebūtu tik zemiski pretīga.

Avoti:
https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/28/barintiesas-un-vbtai-patvala-bauskavecumniekos-rasmas-madzules-gadijums/
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=izgl_soc_psih
http://www.egocentrs.lv/korporativas-macibas/
http://www.vecumnieki.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3204&Itemid=352
http://www.diena.lv/arhivs/nelauj-vilcinat-kukulosanas-lietu-13389721
http://www.leta.lv/archive/search/?patern=A.Volkovs&item=A612A117-F0C8-48B4-96FD-C2EBBEC9A513&date=0,1379970000&mode=stem

Informācijas aģentūra
/29.09.2013/

[ 04.11.2014 Bauskas novada bāriņtiesa atgrieza mātei aizgādības tiesības.]

Posted in !!! PAR BĒRNIEM !!!, Kat.: Notikumi, Reg.: Latvija, Veids: Oriģinālziņa | 6 komentāri

Padomju laiku plakāti

Padomju plakāti ir mākslinieciskās estētikas un arī patiesības iemiesojums un tie šodien ir jo īpaši aktuāli. Tā droši var teikt, vērojot mūsdienu mežonīgā kapitālisma orģijas gan Latvijā, gan pasaulē, tā arvien straujāku mutāciju uz galējo fašismu un tos slimu apziņu veidojumus, ko mūsdienās pilnīgi nevietā sauc par mākslu. Padomju (vislielākā mērā Staļina laiku) plakāts pirmkārt ir estētiski skaists un cilvēcīgs; tā tēli, pat ļaunie un iedomu, ir reālisma pārpilni. Pēc rezultāta var redzēt, ka Padomju plakātu autori bija normāli cilvēki (vērojot mūsdienu „mākslinieku” darbus, rodas lielas šaubas par viņu normālumu un garīgo veselību). Pavisam citā gaismā šodien parādās arī Padomju plakātu saturs. Vairāk kā 20 gadus postpadomju telpā viss padomiskais tika pārspīlēts, apmelots un apliets ar samazgām, bet kapitālisms tika celts debesīs, bet nu jo skaudrāk ir redzams, ka Padomju propoganda ne tikai nemeloja par kapitālisma būtību (patiesais kapitālisms izrādījās drausmīgāks par Padomju laiku propagandas attēlojumiem), bet arī nebūt pārāk stipri nepiepušķoja Padomju realitāti. Visbeidzot daudzi Padomju plakāti šodien ir jo īpaši aktuāli, labi raksturojot mūslaikus un saturot atslēgidejas izejai no pašreizējās katastrofas. Par visu to katrs var pārliecināties pats.

Padomju Savienībā: no 1951.-1955.gadam pilsētu un lauku skolu celtniecība palielinājās par 70% salīdzinājumā ar pagājušo piecgadi; ASV: Skola slēgta; izglītības finansējums sastāda 1% no budžeta, pretstatā 74% bruņojumam; ASV ir apmēram 10 miljoni lasītnepratēju; apmēram trešdaļa skolas vecuma bērnu nemācās [šīs ir jo īpaši sāpīgs un aktuāls plakāts, jo Padomju laikā tik tiešām tika uzceltas vairums šodienas skolu, bet kapitālistiskās, proamerikāniskās Latvijas laikā šīs skolas masveidā tiek slēgtas un izglītības kvalitāte ir ļoti strauji pasliktinājusies]

Padomju Savienībā: no 1951.-1955.gadam pilsētu un lauku skolu celtniecība palielinājās par 70% salīdzinājumā ar pagājušo piecgadi; ASV: Skola slēgta; izglītības finansējums sastāda 1% no budžeta, pretstatā 74% bruņojumam; ASV ir apmēram 10 miljoni lasītnepratēju; apmēram trešdaļa skolas vecuma bērnu nemācās [šīs ir jo īpaši sāpīgs un aktuāls plakāts, jo Padomju laikā tik tiešām tika uzceltas vairums šodienas skolu, bet kapitālistiskās, proamerikāniskās Latvijas laikā šīs skolas masveidā tiek slēgtas un izglītības kvalitāte ir ļoti strauji pasliktinājusies]

„Mīliet grāmatu – zināšanu avotu” M.Gorkijs [šodienas jaunatnes debilizēšanas un lasītnegribēšanas apstākļos - ļoti aktuāls sauklis]

„Mīliet grāmatu – zināšanu avotu” M.Gorkijs [šodienas jaunatnes debilizēšanas un lasītnegribēšanas apstākļos – ļoti aktuāls sauklis]

Priecīgu ievākšanos! [Domāta ievākšanās jaunos mājokļos, kas ļoti plašos apmēros plānveidīgi tika celti visā Padomju Savienībā, arī Latvijā. Pārsvarā PSRS laikā uzceltās dzīvojamās mājas un sociālā infrastruktūra ir viena no atlikušajām, vēl nesagrautajām Latvijas bagātībām, pateicoties kurām dzīve Latvijā ir gana ciešama, neskatoties uz drausmīgo sociālekonomisko, morālo, un demogrāfisko kritienu.]

Priecīgu ievākšanos! [Domāta ievākšanās jaunos mājokļos, kas ļoti plašos apmēros plānveidīgi tika celti visā Padomju Savienībā, arī Latvijā. Pārsvarā PSRS laikā uzceltās dzīvojamās mājas un sociālā infrastruktūra ir viena no atlikušajām, vēl nesagrautajām Latvijas bagātībām, pateicoties kurām dzīve Latvijā ir gana ciešama, neskatoties uz drausmīgo sociālekonomisko, morālo, un demogrāfisko kritienu.]

Visur gaišus un skaistus Bērnudārzus mēs atvērsim Lai jautri un laimīgi Augtu padomju bērni! [Padomju laikā tika uzcelts arī pietiekams daudzums bērnudārzu un to kvalitāte bija patiešām augsta (šīs kvalitātes atspulgs ir jūtams vēl joprojām). Savukārt atjaunotā kapitālisma sākumposmā alkatīgie un stulbie jaunkapitālisti pusi bērnudārzu (valsts uzņēmumiem piederošos) slēdza. Rezultātā jau visai drīz bērnudārzu sāka trūkt un trūkst joprojām, neskatoties uz dramatisko dzimstības samazinājumu.]

Visur gaišus un skaistus
Bērnudārzus mēs atvērsim
Lai jautri un laimīgi
Augtu padomju bērni!
[Padomju laikā tika uzcelts arī pietiekams daudzums bērnudārzu un to kvalitāte bija patiešām augsta (šīs kvalitātes atspulgs ir jūtams vēl joprojām). Savukārt atjaunotā kapitālisma sākumposmā alkatīgie un stulbie jaunkapitālisti pusi bērnudārzu (valsts uzņēmumiem piederošos) slēdza. Rezultātā jau visai drīz bērnudārzu sāka trūkt un trūkst joprojām, neskatoties uz dramatisko dzimstības samazinājumu.]

Strādājošajiem – veselīgu atpūtu!

Strādājošajiem – veselīgu atpūtu!

Jaunatne – uz stadioniem!

Jaunatne – uz stadioniem!

Atjaunosim godam! [Ar šādu saukli derētu apbruņoties arī izpostītās Latvijas iedzīvotājiem. Kapitālisma apstākļos, protams, tas nav iespējams.]

Atjaunosim godam! [Ar šādu saukli derētu apbruņoties arī izpostītās Latvijas iedzīvotājiem. Kapitālisma apstākļos, protams, tas nav iespējams.]

Fašisms – kultūras ienaidnieks. [ Šī tēze ir aktuāla un tās patiesums ir redzams visā mūsdienu Rietumu pasaulē, kur kultūras vietu gandrīz pilnībā ir aizņēmusi slimu apziņu murgaini tēli un veidojumi.]

Fašisms – kultūras ienaidnieks. [ Šī tēze ir aktuāla un tās patiesums ir redzams visā mūsdienu Rietumu pasaulē, kur kultūras vietu gandrīz pilnībā ir aizņēmusi slimu apziņu murgaini tēli un veidojumi.]

Dzimtene – māte sauc! [Latvija atrodas nepārtraukta nepieteikta kara stāvoklī no Rietumu kapitālistu un vietējo neliešu puses, tikai māte Latvija nesaprot ka ir un tiek joprojām izvarota, bet tās labāko dēlu vairums ir vienaldzīgi apmāti un apmuļķoti, un viņi turpina klanīties mātes Latvijas  izvarotājiem un stāv viņu sardzē.]

Dzimtene – māte sauc! [Latvija atrodas nepārtraukta nepieteikta kara stāvoklī no Rietumu kapitālistu un vietējo neliešu puses, tikai māte Latvija nesaprot ka ir un tiek joprojām izvarota, bet tās labāko dēlu vairums ir vienaldzīgi apmāti un apmuļķoti, un viņi turpina klanīties mātes Latvijas izvarotājiem un stāv viņu sardzē.]

No tautas dusmām ienaidniekam neizsprukt! [Arī šis lozungs ir Latvijā īpaši aktuāls un tas attiecas uz visu kapitālistiskās Latvijas „esteblišmentu” un nav tālu tas laiks kad pietiekami liela daļa no tā samaksās par pēdējos 20 gados pastrādātajām nelietībām.]

No tautas dusmām ienaidniekam neizsprukt! [Arī šis lozungs ir Latvijā īpaši aktuāls un tas attiecas uz visu kapitālistiskās Latvijas „esteblišmentu” un nav tālu tas laiks kad pietiekami liela daļa no tā samaksās par pēdējos 20 gados pastrādātajām nelietībām.]

Sagrausim fašistiskos uzbrucējus! [Latvijas glābšanai ir jāizdara tas pats, tikai, salīdzinājumā ar tiem laikiem, ienaidnieks ir spēcīgāks, mainījis taktiku, aizslēpies aiz visiem iespējamajiem pozitīvajiem tēliem un saukļiem, bet cilvēki ir kļuvuši vājāki un muļķāki.]

Sagrausim fašistiskos uzbrucējus! [Latvijas glābšanai ir jāizdara tas pats, tikai, salīdzinājumā ar tiem laikiem, ienaidnieks ir spēcīgāks, mainījis taktiku, aizslēpies aiz visiem iespējamajiem pozitīvajiem tēliem un saukļiem, bet cilvēki ir kļuvuši vājāki un muļķāki.]

Par Dzimteni, par godu un par brīvību! [Ar visu šo kapitālistiskā Latvijā ir milzīgas problēmas, cilvēki ir kļuvuši par bezgožiem (nesaprot vairs kas tas gods tāds ir), viņiem brīvība vairs nav vajadzīga un viņi nav gatavi par to cīnīties pat ar minimāliem pūliņiem, nerunājot nemaz par bruņotu cīņu un savas dzīvības upurēšanu; Zelta teļš ir kļuvis par viņu elku un verga maizesbļoda ar izpriecām par galveno vajadzību.]

Par Dzimteni, par godu un par brīvību! [Ar visu šo kapitālistiskā Latvijā ir milzīgas problēmas, cilvēki ir kļuvuši par bezgožiem (nesaprot vairs kas tas gods tāds ir), viņiem brīvība vairs nav vajadzīga un viņi nav gatavi par to cīnīties pat ar minimāliem pūliņiem, nerunājot nemaz par bruņotu cīņu un savas dzīvības upurēšanu; Zelta teļš ir kļuvis par viņu elku un verga maizesbļoda ar izpriecām par galveno vajadzību.]

Karavīr, atbrīvo no fašistu jūga!  [Arī aktuāls lozungs, tikai šis jūgs mūsdienās pirmkārt ir garīgs un informatīvs, kas liedz apspiestajiem pat saprast kurš un kā viņus apspiež.]

Karavīr, atbrīvo no fašistu jūga! [Arī aktuāls lozungs, tikai šis jūgs mūsdienās pirmkārt ir garīgs un informatīvs, kas liedz apspiestajiem pat saprast kurš un kā viņus apspiež.]

Tauta un armija ir vienoti

Tauta un armija ir vienoti

velesanas2

Divas pasaules – divi plāni. Mēs [PSRS] radām dzīvi! Viņi [kapitālistiskā pasaule] sēj nāvi!

Divas pasaules – divi plāni. Mēs [PSRS] radām dzīvi! Viņi [kapitālistiskā pasaule] sēj nāvi!

Nāciju līga. Visu valstu kapitālisti – apvienojieties.

Nāciju līga. Visu valstu kapitālisti – apvienojieties.

Kapital

Brīvību ir pelnījis tikai tas Kurš ar šauteni rokās par to gatavs cīnīties iet

Brīvību ir pelnījis tikai tas
Kurš ar šauteni rokās par to gatavs cīnīties iet

Vladika_mira_kapital

Neizglītotais ir tas pats aklais, visur viņu gaida neveiksmes un nelaimes [šo vajadzētu saprast pie dīkdienības pieradušajai un lasīt, mācīties negribošajai jaunajai paaudzei]

Neizglītotais ir tas pats aklais, visur viņu gaida neveiksmes un nelaimes [šo vajadzētu saprast pie dīkdienības pieradušajai un lasīt, mācīties negribošajai jaunajai paaudzei]

Maizes zirneklis. Kulaks – pasaules mierrīma. „Bet kāda man daļa par badacietējiem?”

Maizes zirneklis. Kulaks – pasaules mierrīma.
„Bet kāda man daļa par badacietējiem?”

Ar darba vareno spēku iznīcināsim posta ķēdes. [Lūk iznīcinātās Latvijas atjaunošanas formula. Tikai aktuāls ir jautājums vai un cik daudz kapitālisma izpostītajā Latvijā ir cilvēki, kas to ir spējīgi saprast un paši ir gatavi realizēt.]

Ar darba vareno spēku iznīcināsim posta ķēdes. [Lūk iznīcinātās Latvijas atjaunošanas formula. Tikai aktuāls ir jautājums vai un cik daudz kapitālisma izpostītajā Latvijā ir cilvēki, kas to ir spējīgi saprast un paši ir gatavi realizēt.]

Revolūcijas uzvara ir strādnieku un zemnieku sadarbībā.  Ierindā plecu pie pleca pilsētu un lauku strādājošie iet pret visas pasaules zemsaimnieku un fabrikantu dzelzs ķēdēm.

Revolūcijas uzvara ir strādnieku un zemnieku sadarbībā. Ierindā plecu pie pleca pilsētu un lauku strādājošie iet pret visas pasaules zemsaimnieku un fabrikantu dzelzs ķēdēm.

Atceries par badacietējiem.

Atceries par badacietējiem.

Lai dzīvo strādnieku – zemnieku padomju vara! Jeb kapitāla nāve. ; Visu varu kapitālistiem! Nāvi strādniekiem un zemniekiem. Jeb nāve kapitāla kundzības [ambiciozitātes, alkatības, stulbuma, amoralitātes un nežēlības summas] rezultātā. [Depopulētā, degradētā un izmirstošā kapitālistiskā Latvija ir spilgts piemērs šī plakāta patiesumam.]

Lai dzīvo strādnieku – zemnieku padomju vara! Jeb kapitāla nāve. ; Visu varu kapitālistiem! Nāvi strādniekiem un zemniekiem. Jeb nāve kapitāla kundzības [ambiciozitātes, alkatības, stulbuma, amoralitātes un nežēlības summas] rezultātā. [Depopulētā, degradētā un izmirstošā kapitālistiskā Latvija ir spilgts piemērs šī plakāta patiesumam.]

Kapitālistu piramīda

Kapitālistu piramīda

Antanta, slēpjoties aiz miera maskas [Šis plakāts labi attēlo Rietumu ārpolitiku, kuras pēdējā visiem redzamā izpausme ir kara situācijas radīšana Sīrijā, mēģinot pataisīt upuri par agresoru, un pašiem uzmetoties par miera (tas ir civiliedzīvotāju) aizstāvjiem.]

Antanta, slēpjoties aiz miera maskas [Šis plakāts labi attēlo Rietumu ārpolitiku, kuras pēdējā visiem redzamā izpausme ir kara situācijas radīšana Sīrijā, mēģinot pataisīt upuri par agresoru, un pašiem uzmetoties par miera (tas ir civiliedzīvotāju) aizstāvjiem.]

Visu zemju proletārieši [strādnieki] – savienojieties. Gads proletariāta diktatūrai.

Visu zemju proletārieši [strādnieki] – savienojieties. Gads proletariāta diktatūrai.

Lai dzīvo saule un izgaist tumsa.

Lai dzīvo saule un izgaist tumsa.

Nāvi pasaules imperiālismam.

Nāvi pasaules imperiālismam.

Pret kulaku gaudošanu draudzīgā, kolektīvā frontē uz sēju. Nabadzīgie un mazturīgie, palieliniet sējas platību, ieviesiet tehniskās kultūras, stipriniet savu saimniecību.

Pret kulaku gaudošanu draudzīgā, kolektīvā frontē uz sēju. Nabadzīgie un mazturīgie, palieliniet sējas platību, ieviesiet tehniskās kultūras, stipriniet savu saimniecību.

Nāc, biedri, pie mums uz kolhozu.

Nāc, biedri, pie mums uz kolhozu.

Nevienu hektāru neapsētas zemes [Savukārt pašreizējā kapitālistiskā Latvija ir pārbagāta ar neapsētām zemēm.]

Nevienu hektāru neapsētas zemes [Savukārt pašreizējā kapitālistiskā Latvija ir pārbagāta ar neapsētām zemēm.]

Izveidosim darba triecienvienības un triecienbrigādes

Izveidosim darba triecienvienības un triecienbrigādes

Ar sociālistisko uzbrukumu pārvarēsim šķiru ienaidnieka pretestību, grūtības un pavairosim sasniegumus.

Ar sociālistisko uzbrukumu pārvarēsim šķiru ienaidnieka pretestību, grūtības un pavairosim sasniegumus.

Lai dzīvo strādnieku un zemnieku savienība – Padomju varas pamats

Lai dzīvo strādnieku un zemnieku savienība – Padomju varas pamats

Ražas trieciennovākšanu.

Ražas trieciennovākšanu.

Par katru no mums kremlī rūpējas Staļins.

Par katru no mums kremlī rūpējas Staļins.

Par sociālistisko Dzimteni, par laimīgu dzīvi balso pilntiesīgā padomju sieviete.

Par sociālistisko Dzimteni, par laimīgu dzīvi balso pilntiesīgā padomju sieviete.

Jaunā, cietā [reāli nodrošinātā] nauda nostiprinās pilsētu un lauku saimniecību. Buržuj, atvadies no jautrās [nenodrošinātās] naudas. Piebeigsim līdz galam ar cieto naudu.

Jaunā, cietā [reāli nodrošinātā] nauda nostiprinās pilsētu un lauku saimniecību. Buržuj, atvadies no jautrās [nenodrošinātās] naudas. Piebeigsim līdz galam ar cieto naudu.

Valsts akts par mūžīgu zemes lietošanu kolhoziem. PSRS – pasaulē vislielākās sociālistiskās lauksaimniecības zeme.

Valsts akts par mūžīgu zemes lietošanu kolhoziem. PSRS – pasaulē vislielākās sociālistiskās lauksaimniecības zeme.

Esi modrs! Atmasko zem jebkuras maskas slēpjošos ienaidnieku.

Esi modrs! Atmasko zem jebkuras maskas slēpjošos ienaidnieku.

„Mēs, boļševiki, noteikti pacentīsimies, lai katram kolhozniekam pie mums būtu pa govij” J.Staļins. Tagad arī man būs govs.

„Mēs, boļševiki, noteikti pacentīsimies, lai katram kolhozniekam pie mums būtu pa govij” J.Staļins. Tagad arī man būs govs.

Labāk nekā bērnus sist Grāmatiņu tiem nopirkt

Labāk nekā bērnus sist
Grāmatiņu tiem nopirkt

Mātes, neatstājiet savus bērnus! Ejiet uz sociālās palīdzības padomēm. Tur jums palīdzēs. [Šodienas kapitālistiskajā Latvijā viss ir otrādi, plaši tiek reklamētas t.s. „glābējsilītes”, mātes veicina pamest bērnus, bet sociālie dienesti cilvēkiem nepalīdz un labākajā gadījumā ir tikai auksti vienaldzīgi, bet sliktākajā gadījumā kopā ar bāriņtiesām vajā vecākus un atņem tiem bērnus.]

Mātes, neatstājiet savus bērnus! Ejiet uz sociālās palīdzības padomēm. Tur jums palīdzēs. [Šodienas kapitālistiskajā Latvijā viss ir otrādi, plaši tiek reklamētas t.s. „glābējsilītes”, mātes veicina pamest bērnus, bet sociālie dienesti cilvēkiem nepalīdz un labākajā gadījumā ir tikai auksti vienaldzīgi, bet sliktākajā gadījumā kopā ar bāriņtiesām vajā vecākus un atņem tiem bērnus.]

Nesit bērnu! Tas aiztur viņa attīstību un maitā raksturu.

Nesit bērnu! Tas aiztur viņa attīstību un maitā raksturu.

Par priecīgu, ziedošu bērnību! Par lielu un laimīgu ģimeni! [Šodienas kapitālistiskajā Latvijā, līdzīgi kā visā Rietumu pasaulē, ģimene tiek sistemātiski iznīcināta un izkropļota, pārvēršot to par izvirtuļu kopbūšanas juridiski fiksētu institūtu.]

Par priecīgu, ziedošu bērnību! Par lielu un laimīgu ģimeni! [Šodienas kapitālistiskajā Latvijā, līdzīgi kā visā Rietumu pasaulē, ģimene tiek sistemātiski iznīcināta un izkropļota, pārvēršot to par izvirtuļu kopbūšanas juridiski fiksētu institūtu.]

Paldies mīļotajam Staļinam par laimīgo bērnību!

Paldies mīļotajam Staļinam par laimīgo bērnību!

Vissavienības studentu spartakiāde.

Vissavienības studentu spartakiāde.

Esi gatavs darbam un aizsardzībai!

Esi gatavs darbam un aizsardzībai!

Laimīgie dzimst zem Padomju zvaigznes.

Laimīgie dzimst zem Padomju zvaigznes.

Biedrs Ļeņins attīra zemi no nešķīsteņiem.

Biedrs Ļeņins attīra zemi no nešķīsteņiem.

Fašisms tas ir bads; Fašisms tas ir terors; Fašisms tas ir karš!

Fašisms tas ir bads; Fašisms tas ir terors; Fašisms tas ir karš!

Strādniek! Tikai saraujot tumsības saites nonāksi līdz sociālismam.

Strādniek! Tikai saraujot tumsības saites nonāksi līdz sociālismam.

Nepļāpā! Esi modrs šajos laikos; Pat sienām ir ausis; Nav tālu no pļāpāšanas un baumām; Līdz nodevībai.

Nepļāpā! Esi modrs šajos laikos; Pat sienām ir ausis; Nav tālu no pļāpāšanas un baumām; Līdz nodevībai.

Novākt ražu līdz pat pēdējam graudam

Novākt ražu līdz pat pēdējam graudam

Patiesība ir mūsu pusē, uzvara būs mūsu.

Patiesība ir mūsu pusē, uzvara būs mūsu.

Sit stiprāk, dēliņ!

Sit stiprāk, dēliņ!

Karavīr, atlīdzini Dzimtenei ar uzvaru!

Karavīr, atlīdzini Dzimtenei ar uzvaru!

Fashist

Sarkanās armijas karavīr! Tu neatdosi savu mīļoto kaunam un bezgodam hitleriešu karavīriem.

Sarkanās armijas karavīr! Tu neatdosi savu mīļoto kaunam un bezgodam hitleriešu karavīriem.

Atrieb!

Atrieb!

Dēls mans! Redzi manu daļu… Sagrauj fašistus Svētajā cīņā!

Dēls mans! Redzi manu daļu… Sagrauj fašistus Svētajā cīņā!

Sities uz nāvi!

Sities uz nāvi!

Katra robeža ir izšķirošā.

Katra robeža ir izšķirošā.

Friču pārvērtības.   Kas tur? Zvēri skaļi kaucot Devās straumē vētrainā? Nē, tur Hitlers rind aiz rindas Fričus dzen uz austrumiem Te, kur karavīrs aiz katra loga Te kur nāve krūmos glūn Te svešu zemi nobaudot Friči nolemtie Kapa krustos pārvēršas Vācu maitu bojāeja Nav nekāda burvestība Tik vien kā Padomju armijas Kaujas varenība!

Friču pārvērtības.
Kas tur? Zvēri skaļi kaucot
Devās straumē vētrainā?
Nē, tur Hitlers rind aiz rindas
Fričus dzen uz austrumiem
Te, kur karavīrs aiz katra loga
Te kur nāve krūmos glūn
Te svešu zemi nobaudot
Friči nolemtie
Kapa krustos pārvēršas
Vācu maitu bojāeja
Nav nekāda burvestība
Tik vien kā Padomju armijas
Kaujas varenība!

Uzbruka priecīgi, atkāpās raudoši…

Uzbruka priecīgi, atkāpās raudoši…

Slava karavīram – atbrīvotājam!

Slava karavīram – atbrīvotājam!

Atrieb tautas bēdas!

Atrieb tautas bēdas!

Tu atgriezi mums dzīvi!

Tu atgriezi mums dzīvi!

Tu dzīvosi laimīgi!

Tu dzīvosi laimīgi!

Ar jaunām uzvarām padarīsim slavenus mūsu kaujas karogus.

Ar jaunām uzvarām padarīsim slavenus mūsu kaujas karogus.

Padomju gūstekņi dienu un nakti gaida Tevi, karavīr!

Padomju gūstekņi dienu un nakti gaida Tevi, karavīr!

Lai dzīvo Dzimtene – māte!

Lai dzīvo Dzimtene – māte!

Ienaidnieks ir viltīgs, esi modrs.

Ienaidnieks ir viltīgs, esi modrs.

Uzaudzināsim komunisma idejām pilnībā uzticīgu paaudzi. [Šis sauklis praksē tā arī netika realizēts, kas ir viens no iemesliem kādēļ fašistiem – kapitālistiem izdevās sagraut Padomju Savienību.]

Uzaudzināsim komunisma idejām pilnībā uzticīgu paaudzi. [Šis sauklis praksē tā arī netika realizēts, kas ir viens no iemesliem kādēļ fašistiem – kapitālistiem izdevās sagraut Padomju Savienību.]

Jaunie komunisma cēlāji! Uz priekšu pretī jauniem panākumiem darbā un mācībās!

Jaunie komunisma cēlāji! Uz priekšu pretī jauniem panākumiem darbā un mācībās!

Labi strādāsi, maize vairosies.

Labi strādāsi, maize vairosies.

Būsi meistars!

Būsi meistars!

Mēs [PSRS] pārvēršam tuksnešus par plaukstošām vietām. Viņi [kapitālisti] pārvērš pilsētas un ciemus par tuksnešiem. [Šī padomju propogandiskā tēze kapitālistiskajā Latvijā ir pilnībā apstiprinājusies. Latvija ir depopulizēta, lauki ir izmiruši un turpina izmirt arvien straujāk. Valsts tiešām pārvēršas par tuksnesi.]

Mēs [PSRS] pārvēršam tuksnešus par plaukstošām vietām. Viņi [kapitālisti] pārvērš pilsētas un ciemus par tuksnešiem. [Šī padomju propogandiskā tēze kapitālistiskajā Latvijā ir pilnībā apstiprinājusies. Latvija ir depopulizēta, lauki ir izmiruši un turpina izmirt arvien straujāk. Valsts tiešām pārvēršas par tuksnesi.]

Talanta liktenis kapitālistiskās valstīs. Sociālistiskās valstīs: ceļu talantiem!

Talanta liktenis kapitālistiskās valstīs. Sociālistiskās valstīs: ceļu talantiem!

Par laimīgu jaunību balso Padomju jaunieši!

Par laimīgu jaunību balso Padomju jaunieši!

Lai dzīvo varonīgā padomju sieviete!

Lai dzīvo varonīgā padomju sieviete!

Esi fizkultūriete

Esi fizkultūriete

Skaties kas te dzied un dejo Visa plašā Padomj valsts Nekas gaišāks, krāšņāks nav par Tevi Mūsu sarkano pavasari!

Skaties kas te dzied un dejo
Visa plašā Padomj valsts
Nekas gaišāks, krāšņāks nav par Tevi
Mūsu sarkano pavasari!

„Sievietes kolhozos ir liels spēks” J.Staļins

„Sievietes kolhozos ir liels spēks” J.Staļins

Deputāts – tautas kalps. [Šis apgalvojums, attiecināms uz mūsdienām, līdzinās ļaunam, ciniskam izsmieklam.]

Deputāts – tautas kalps. [Šis apgalvojums, attiecināms uz mūsdienām, līdzinās ļaunam, ciniskam izsmieklam.]

Izvēlēsim cienīgākos! [Pēc būtības mūsdienās aktuāls sauklis, kuru pašreizējajā politiskajā sistēmā par mazpiemērotu padara gana labi atstrādātā prakse ar visdažādākajiem paņēmieniem nepielaist cienīgākos līdz vēlēšanām kā rezultātā vienkārši nav cienīgāko ko  izvēlēties – tikai vieni vienīgi „savējie” maitas.]

Izvēlēsim cienīgākos! [Pēc būtības mūsdienās aktuāls sauklis, kuru pašreizējajā politiskajā sistēmā par mazpiemērotu padara gana labi atstrādātā prakse ar visdažādākajiem paņēmieniem nepielaist cienīgākos līdz vēlēšanām kā rezultātā vienkārši nav cienīgāko ko izvēlēties – tikai vieni vienīgi „savējie” maitas.]

Iestājies sarkanā krusta un sarkanā pusmēneša biedrību rindās!

Iestājies sarkanā krusta un sarkanā pusmēneša biedrību rindās!

Neblēņojies!

Neblēņojies!

„Mēs nevaram gaidīt žēlsirdības dāvanas no dabas. Paņemt tās ir mūsu pienākums” I.Mičurins [1855-1935; slavens krievu-padomju biologs]. Zinātnes un darba savienība – augstu ražu priekšnosacījums!

„Mēs nevaram gaidīt žēlsirdības dāvanas no dabas. Paņemt tās ir mūsu pienākums” I.Mičurins [1855-1935; slavens krievu-padomju biologs]. Zinātnes un darba savienība – augstu ražu priekšnosacījums!

No paaudzes uz paaudzi stiprinās tautu draudzība Padomju Savienībā!

No paaudzes uz paaudzi stiprinās tautu draudzība Padomju Savienībā!

Amerikas ekonomika. Krīze. Padomju ekonomika.  Amerikas cipars: -22% [acīmredzot domāts IKP pieaugums] liecina par sākušos ekonomisko krīzi ASV un līdz ar to par krīzi, kas pieņemas spēkā visās kapitālistiskajās valstīs. Padomju cipars: +20%  liecina par joprojām spēcīgu Padomju ekonomikas pieaugumu. Vieni gadi, dažādi laiki!

Amerikas ekonomika. Krīze. Padomju ekonomika. Amerikas cipars: -22% [acīmredzot domāts IKP pieaugums] liecina par sākušos ekonomisko krīzi ASV un līdz ar to par krīzi, kas pieņemas spēkā visās kapitālistiskajās valstīs. Padomju cipars: +20% liecina par joprojām spēcīgu Padomju ekonomikas pieaugumu. Vieni gadi, dažādi laiki!

Mīliet Dzimteni!

Mīliet Dzimteni!

„Tādas sievietes nebija un nemaz nevarēja būt vecajos laikos” J.Staļins

„Tādas sievietes nebija un nemaz nevarēja būt vecajos laikos” J.Staļins

Apgūstiet Ļeņina-Staļina partijas dižo ceļu! [Arī ļoti aktuāls sauklis kaut vai tikai dēļ neliešu bandu gāšanas teorētiskajām tehnoloģijām un prakses (bet arī, protams, dēļ humānas, uz cilvēku attīstību vērstas sabiedrības radīšanas metodoloģijas dēļ). Latvijā šis svētīgais sauklis visdrīzāk vēl kādu laiku paliks gana nepopulārs dēļ cilvēkos iesēdušās dziļās nesapratnes par Ļeņina un Staļina teorijas un prakses pozitīvo nozīmi normālas sabiedriskās iekārtas sistēmas izveidē. ]

Apgūstiet Ļeņina-Staļina partijas dižo ceļu! [Arī ļoti aktuāls sauklis kaut vai tikai dēļ neliešu bandu gāšanas teorētiskajām tehnoloģijām un prakses (bet arī, protams, dēļ humānas, uz cilvēku attīstību vērstas sabiedrības radīšanas metodoloģijas dēļ). Latvijā šis svētīgais sauklis visdrīzāk vēl kādu laiku paliks gana nepopulārs dēļ cilvēkos iesēdušās dziļās nesapratnes par Ļeņina un Staļina teorijas un prakses pozitīvo nozīmi normālas sabiedriskās iekārtas sistēmas izveidē. ]

Komunisma vārdā!

Komunisma vārdā!

Dižās komunisma celtnes. Mūsu uzvaras, viņu zaudējums!

Dižās komunisma celtnes. Mūsu uzvaras, viņu zaudējums!

Mieru pasaulei!

Mieru pasaulei!

Ar katru dienu dzīvot kļūst priecīgāk!

Ar katru dienu dzīvot kļūst priecīgāk!

Eiropas sadraudzība.  „Skaidra katram Tādas „sadraudzības” cena Smaids uz sejas Balzams mutē Domās meli Rokās aiz muguras – naži!” A.Bezimenskis  [Precīzi atspoguļots Eiropas Savienības un kopumā visas kapitālistiskās pasaules sadarbības princips]

Eiropas sadraudzība.
„Skaidra katram
Tādas „sadraudzības” cena
Smaids uz sejas
Balzams mutē
Domās meli
Rokās aiz muguras – naži!”
A.Bezimenskis
[Precīzi atspoguļots Eiropas Savienības un kopumā visas kapitālistiskās pasaules sadarbības princips]

Mieru tautām! „Miers tiks saglabāts un nostiprināts, ja tautas ņems savās rokās miera saglabāšanas lietu savās rokās un aizstāvēs to līdz galam” J.Staļins

Mieru tautām! „Miers tiks saglabāts un nostiprināts, ja tautas ņems savās rokās miera saglabāšanas lietu savās rokās un aizstāvēs to līdz galam” J.Staļins

Kolhoznieki, apgūstiet zinātni, esiet augstu ražu meistari!

Kolhoznieki, apgūstiet zinātni, esiet augstu ražu meistari!

Audzinām laimei un mieram!

Audzinām laimei un mieram!

Vairāk augļu un dārzeņu Padomju pilsētām un rūpniecības centriem!

Vairāk augļu un dārzeņu Padomju pilsētām un rūpniecības centriem!

Lai dzīvo Padomju tauta – varenas aviācijas radītāja!

Lai dzīvo Padomju tauta – varenas aviācijas radītāja!

Lai dzīvo miers!

Lai dzīvo miers!

No pirmajiem dižā oktobra direktoriem līdz sociālistiskās lauksaimniecības uzplaukumam!

No pirmajiem dižā oktobra direktoriem līdz sociālistiskās lauksaimniecības uzplaukumam!

Sestajā piecgadē, salīdzinājumā ar piekto, palielināsim uzcelto skolu skaitu apmēram divas reizes! Realizēsim vispārēju vidējo izglītību, attīstīsim politehnisko izglītību, attīstīsim jaunajā paaudzē komunistisku attieksmi pret darbu.

Sestajā piecgadē, salīdzinājumā ar piekto, palielināsim uzcelto skolu skaitu apmēram divas reizes! Realizēsim vispārēju vidējo izglītību, attīstīsim politehnisko izglītību, attīstīsim jaunajā paaudzē komunistisku attieksmi pret darbu.

Ne okeāni un ne Pamirs Nesasķels mūs Mēs kopā cīnāmies par mieru Par skanošiem bērneļu smiekliem

Ne okeāni un ne Pamirs
Nesasķels mūs
Mēs kopā cīnāmies par mieru
Par skanošiem bērneļu smiekliem

Izpēti savu valsti – nodarbojies ar tūrismu!

Izpēti savu valsti – nodarbojies ar tūrismu!

Izaudzēsim katru!

Izaudzēsim katru!

Uz priekšu pretī komunisma uzvarai!

Uz priekšu pretī komunisma uzvarai!

Miers pasaules bērniem!

Miers pasaules bērniem!

DOSAAF pulciņi katrā skolā! [DOSAAF tulkojums – labprātīga līdzdalības armijai, aviācijai un flotei biedrība]

DOSAAF pulciņi katrā skolā! [DOSAAF tulkojums – labprātīga līdzdalības armijai, aviācijai un flotei biedrība]

Garā spēcīgi Draudzībā uzticīgi Varenās Padomju Valsts bērni

Garā spēcīgi
Draudzībā uzticīgi
Varenās Padomju
Valsts bērni

Cīņā par Padomju varu, sociālismu, mūsu Padomju Dzimteni, komunismu: Tauta un partija ir vienoti!

Cīņā par Padomju varu, sociālismu, mūsu Padomju Dzimteni, komunismu: Tauta un partija ir vienoti!

Kam tiek nacionālais ienākums? Padomju Savienībā – tautai. Kapitālistiskajās valstīs lielākā daļa – ekspluatatoriem. [Ne ko pielikt, ne atņemt, tā arī ir, pat attiecībā uz PSRS ar tās pēcstaļina laiku izdzimušo un pārmutējošo partijas un specdienestu nomenklatūru. Staļinlaiku izveidotajā valsts pārvaldes sistēmā šie maitas tā arī nespēja pilnībā izvērsties, tāpēc arī tiecās atjaunot kapitālismu un kļūt par kapitālistiem, kas viņiem arī izdevās (apmēram 80% no pēcpadomju jaunkapitālistiskās elites ir bijušie partijnieki, čekisti un ar viņiem cieši saistītas personas).]

Kam tiek nacionālais ienākums? Padomju Savienībā – tautai. Kapitālistiskajās valstīs lielākā daļa – ekspluatatoriem. [Ne ko pielikt, ne atņemt, tā arī ir, pat attiecībā uz PSRS ar tās pēcstaļina laiku izdzimušo un pārmutējošo partijas un specdienestu nomenklatūru. Staļinlaiku izveidotajā valsts pārvaldes sistēmā šie maitas tā arī nespēja pilnībā izvērsties, tāpēc arī tiecās atjaunot kapitālismu un kļūt par kapitālistiem, kas viņiem arī izdevās (apmēram 80% no pēcpadomju jaunkapitālistiskās elites ir bijušie partijnieki, čekisti un ar viņiem cieši saistītas personas).]

Brīvība Amerikas garā.

Brīvība Amerikas garā.

Jo vairāk tiks attīstīta paškritika un kritika no apakšas, jo vairāk izpaudīsies mūsu tautas radošie spēki un enerģija, un jo spēcīgāk tautā augs un nostiprināsies valsts saimnieka apziņa.  Droši un nebaidoties kritizējiet trūkumus darbā!

Jo vairāk tiks attīstīta paškritika un kritika no apakšas, jo vairāk izpaudīsies mūsu tautas radošie spēki un enerģija, un jo spēcīgāk tautā augs un nostiprināsies valsts saimnieka apziņa. Droši un nebaidoties kritizējiet trūkumus darbā!

Nonāksim līdz pārpilnībai!

Nonāksim līdz pārpilnībai!

Iesēsim laikā! Novāksim ražu bez zudumiem! Izpildīsim savu pienākumu Dzimtenes priekšā! Par godīgu darbu pilsoņus sagaida pārticība, slava un cieņa! Mazo kolhozu nostiprināšana – ceļš uz turpmāku sociālistiskās lauksaimniecības uzplaukumu!

Iesēsim laikā! Novāksim ražu bez zudumiem! Izpildīsim savu pienākumu Dzimtenes priekšā! Par godīgu darbu pilsoņus sagaida pārticība, slava un cieņa! Mazo kolhozu nostiprināšana – ceļš uz turpmāku sociālistiskās lauksaimniecības uzplaukumu!

Ziemeļatlantiskais pakts. „Pasaules tautas negrib kara posta atkārtošanos” J.Staļins

Ziemeļatlantiskais pakts. „Pasaules tautas negrib kara posta atkārtošanos” J.Staļins

Esi modrs, stāvot sardzē!

Esi modrs, stāvot sardzē!

Ir piepildījušies tautas sapņi!

Ir piepildījušies tautas sapņi!

Bet kā Tu šodien strādāji!

Bet kā Tu šodien strādāji!

NATO

NATO

Saimnieko prasmīgi!

Saimnieko prasmīgi!

Vēl pastrādāsim!

Vēl pastrādāsim!

Humānas attiecības un savstarpēja cieņa starp cilvēkiem: Cilvēks cilvēkam – draugs, biedrs un brālis! [Kapitālisms balstās uz citu principu: homo homini lupus est (cilvēks cilvēkam vilks)]

Humānas attiecības un savstarpēja cieņa starp cilvēkiem: Cilvēks cilvēkam – draugs, biedrs un brālis! [Kapitālisms balstās uz citu principu: homo homini lupus est (cilvēks cilvēkam vilks)]

Demokrātijas iluzorie labumi kā dūmi Štatos sāk izzust; likumdevēji tur ievieš policejisku, „rungu” režīmu.

Demokrātijas iluzorie labumi kā dūmi Štatos sāk izzust; likumdevēji tur ievieš policejisku, „rungu” režīmu.

NATO

NATO

Lai vienmēr ir debesis Lai vienmēr ir saule Lai vienmēr ir mamma Lai vienmēr esmu es [vārdi no populāras padomjlaiku dziesmas; noklausīties var te: http://www.youtube.com/watch?v=goUtPmR6FUE ]

Lai vienmēr ir debesis
Lai vienmēr ir saule
Lai vienmēr ir mamma
Lai vienmēr esmu es
[vārdi no populāras padomjlaiku dziesmas; noklausīties var te: http://www.youtube.com/watch?v=goUtPmR6FUE ]

Ienaidnieks neguļ. Esi modrs!

Ienaidnieks neguļ. Esi modrs!

Amerikāņu brīvība atrodas tautas žņaudzēju rokās.

Amerikāņu brīvība atrodas tautas žņaudzēju rokās.

Cilvēki, esiet modri!

Cilvēki, esiet modri!

Nevajag karu!

Nevajag karu!

Maizi Dzimtenei!

Maizi Dzimtenei!

Nedzeršu!

Nedzeršu!

Avots:
http://sovposters.ru
http://www.mediafire.com/download/fpym2zzha3m5g15/00266_Padomju_plakati.zip

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 5 komentāri

Metaforu fabrikas salkanā radiācija

00265_RadiationMetaforu radīšana ir goda lieta. Tāpat kā goda lieta ir sociālo mītu radīšana. Metaforas var izmantot sociālajos mītos. Reizē ar jaunu metaforu izdomāšanu var rasties jauni sociālie mīti. Tāpēc sociālo konstrukciju radiācijā ne vienmēr ir novelkama stingra robeža starp metaforu un mītu. Metaforas starojums ir radniecīgs mīta starojumam. Gan metaforas, gan mīta radiācijas enerģija sekmē vienu un to pašu rezultātu – sabiedriskās apziņas transformāciju.

Metaforu radīšana ir vajadzīga darbība. Pat kaut kādā ziņā obligāta darbība, jo ietilpst kultūras sociālajā terapijā. Bez šīs darbības sabiedrības mentālais komforts nav sasniedzams. Sabiedrība sāk garīgi nīkuļot, ja savlaicīgi nesaņem jaunu metaforu porciju. Šo nīkuļošanu dēvē dažādi. Vēsturē ir sastopami tādi sabiedrības garīgās nīkuļošanas apzīmējumi kā bezidejiskuma laiks, stagnācijas periods, mietpilsoniskās snaudoņas gadi, degradācijas laikmets.

Ideologi zina par nepieciešamību regulāri atsvaidzināt metaforu kolekciju, apsūbējošās metaforas bez žēlastības nosūtot uz aizmirstības noliktavu. To vietā tiek radītas jaunas metaforas vai parodiski restaurēta senāka metafora no aizmirstības noliktavas. Bet tas prasa īpašu meistarību. Senāku metaforu parodiskā restaurācija prasa no ideologiem lielu talantu, atjautīgu izdomu un smalku poētisko izjūtu. Parodijas poētika nav pa spēkam katram literātam. Parodijas ģēniju ir ļoti maz pasaules literatūras vēsturē. Parodijas idejiskā struktūra nav pa spēkam katram ideologam.

Ideologi nevar nezināt par metaforu fabrikas specifiku. Šīs zināšanas ir viņu eksistenciālās būtības fundaments. Ideologu nepieciešamības un pastāvēšanas ikdienišķā jēga ir metaforu fabrikas radošā un organizātoriskā vadība. Ideologi ir gan kreatīvie kadri, gan savas kreatīvās produkcijas menedžeri un mārketologi, jo vislabāk orientējās savas produkcijas noietā.

Visjaunākajos laikos atsevišķās pēcpadomju zemēs (bet ne tikai pēcpadomju zemēs) ideologiem ir nadzīgi uzpeldējuši sīvi konkurenti – tā sauktie politiķi. Tā ir universiāli plikšķējoša vaislinieku grupa. Galvenokārt sastāv no masu jeb vidusmēra cilvēkiem. Tātad prāta ziņā ierobežotiem, bet viltīgiem un nekaunīgiem cilvēkiem. Masu cilvēku portretā ir maz patīkamu īpašību. Atklāti sakot, šī pelēkā fenomena pētnieki (no XIX gadsimta līdz mūsdienām) savās publikācijās nevienu labu īpašību nenosauc. Masu cilvēks ir visa pelēkā un nelabā iemiesojums. Bet tas vispaužās vienīgi tad, ja masu cilvēkā pārsvaru gūst viņa patmīlība, godkāre un uzdrīkstēšanās tēlot savam reālajam cilvēciskajam potenciālam neatbilstošu lomu. Dzīvē ne ar visiem masu cilvēkiem tā notiek. Ļoti daudzi dzīvo klusu un mierīgi, un ir patīkami laikabiedri. Lielākais ļaunums ir ambiciozi agresīvie masu cilvēki. Viņi ir morāli gatavi uz visu. Kā saka, pat māti pārdot. Ja neticiet, lūdzu, pajautājiet urbanovičušakoviešiem, par  kuriem balso dumjie latvieši un cittautieši.

Šā laika „politiķi” perfekti orientējās kultūras visos segmentos. Ja ikviens parastais mirstīgais latvietis perfekti orientējās nacionālajā jautājumā un hokejā, tad ikviens neparastais nemirstīgais „politiķis” perfekti orientējās visos jautājumos. Bet īpaši garīgās kultūras „nozarēs” (kā mežonīgi vulgāri saka bijusī kultūras ministre). „Politiķi” paši ir apņēmības pilni gan radīt metaforas, gan vadīt to realizāciju kultūras procesos. Viņiem ideologi nav vajadzīgi. Viņi paši ir ideologi.

Saprotams, tas mūs ir novedis pie tā, pie kā tas nekļūdīgi varēja novest. Tas mūs ir novedis pie aizas, pie kuras tradicionāli noved jebkura neprofesionāla, diletantiska, pašapzinīga un visbiežāk intelektuāli neadekvāta darbība. Sulīgāk sakot, tas ir sabiedrību novedis pie muļķību un idiotisma naktspoda, pie kā parasti noved nesaprātīgi, bet šķebinoši pašpārliecināti ne visai gudri un visbiežāk pavisam negudri kopgalda izrīkotāji, nemākulīgi gatavojot veselībai kaitīgu sakodienu.

Muļķību un  idiotisma naktspodu daži mūsu zinātāji ir pareizi nosaukuši par „sociālpolitisku šizofrēniju”. Internetā var lasīt: „Liela daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo savdabīgā greizo spoguļu karaļvalstī, ko atsevišķi eksperti pat skarbi dēvē par sociālpolitisku šizofrēniju”. Runa ir par sabiedrības masveida dezorientāciju. Tā attiecas uz jēdzienu un vērtību neizpratni, sociālpolitisko orientāciju, pasaules attīstības tendenču neizpratni.  Bet galvenais – savas valsts jēgas un nākotnes neizpratni.

Tā, piemēram, kādā no mūsu medijiem nesen bija teikts: „Par to, ka liela sabiedrības daļa ir dezorientēta izpratnē par to, ko nozīmē “nacionāls” un “nacionālistisks”, var pārliecināties diskusijās sociālajos tīklos un portālu komentāros. Daļa no Latvijas 30-gadnieku paaudzes uzskata, ka “nacionāls” ir teju vai sinonīms vārdam “nacistisks”, bet 21. gadsimta “nacionālisma” galējo izpausmi iemieso norvēģu masu slepkava Breivīks. [..] Esam aicinājuši cittautiešus pievienoties latviskai Latvijai, kuras ideju ne vien pietiekami neizprotam, bet kas mums bieži nemaz īsti nav rūpējusi”.

Par iedzīvotāju sociālpolitisko šizofrēniju liecina socioloģisko aptauju rezultāti. To rezumējums ir drausmīgs: „Plašā pētījumā par Latvijas sabiedrības izvēlēm politikā, ekonomikā un izglītībā ir secināts, ka mēs joprojām dzīvojam ne vien ar padomju mantojumu, bet vēl trakāk – mēs sevi uzskatām par tiem, kas nemaz neesam, proti, sakām vienu, domājam otru, bet darām vēl pavisam ko citu jeb, īsāk sakot, – dzīvojam pilnīgā greizo spoguļu karaļvalstī”. Protams, ka „greizo spoguļu karaļvalsts” ir šizofrēniska karaļvalsts. Tas ir mūsu debili universiālo „politiķu” sālījums. Viņu lielākais sasniegums pēcpadomju gados. Tautas elitārās reputācijas sagraušana, nabadzība, masveida aizceļošana un šizofrēniskā sabiedriskā apziņa, – tie ir mūsu „politiķu” lielākie sasniegumi LR gados. Par šo sasniegumu autoriem līdz 2011.gadam ir sastādīts vērtīgs dokuments. Cerot piedzīvot lustrāciju un tautas tribunāla izpriecas, tajā ir teikts: „Augstākie lēmēji Latvijā 20 gadu laikā ir bijuši kopskaitā 606 cilvēki (ieskaitot Augstāko Padomi, kopā ar Interfrontes frakciju). Pēc protokoliem Saeimas arhīvā ir iespējams noskaidrot katra devumu”.
Kāds varbūt gribēs aizbildināties: „Mēs nonācām amerikāņu apsaimniekošanā un paši neko nevaram izlemt”. Vēl kāds cits varbūt gribēs argumentēt: „Tauta ir muļķe, un tāpēc tā ir sapinusies sociālpolitiskajā šizofrēnijā”. Abas skabargas ir viegli izraujamas. Pirmajā gadījumā pietiek ar triviālo atsaukšanos uz dārgajiem kaimiņiem lietuviešiem. Ar viņiem mums XX un XXI gadsimtā ir kopīgi saimnieki. Taču lietuviešiem saimnieku vara nekad netraucēja dzīvot patstāvīgāk un labāk. Ja padomju gados pēc desas braucām uz Lietuvas veikaliem, tad tagad lietuviešu desu pērkam lietuviešu sabūvētajos lielveikalos Latvijā. Lietuviešu progress ir prātam neaptverams un pilnā mērā demonstrē mūsu saļimtību, kaut gan saimnieks un tā atvēlētā pašnoteikšanās brīvība mums ar lietuviešiem ir kopīga.

Tautas ir dažādas. Čarlzs Darvins tautas iedalīja civilizētajās un barbaru tautās. Zinātnē ir sastopami dažādi tautu grupējumi, ņemot vērā cilvēcisko kvalitāti un kultūras potenciālu. Zinātnē ir izstrādāti civilizētas un barbaru tautas kritēriji. Tādi bija jau Darvinam. Ja arī pieļaujam, ka ar latviešu tautu (precīzāk – Latvijā palikušo daļu) ir saldenskābas problēmas, tad tas šajā gadījumā (sarunā par šizofrēnisko sabiedrisko apziņu) nav galvenais. Galvenais ir tas, ka politiķu uzdevums un pienākums bija nepieļaut šizofrēniskās sabiedriskās apziņas burbuļojumu. Par tautas garīgo veselību ir kādam konsekventi un atbildīgi jārūpējās tāpat kā par fizisko veselību. Tā ir tāda pati triviāla tēze kā atgādinājums par lietuviešu desas sakām latviešu ēdienkartē. Turpinot triviālos atgādinājumus, vēl var atgādināt par ideoloģisko metaforu svētīgo ietekmi uz sociuma garīgo līdzsvaru. Ja ir labas metaforas un tās tiek regulāri atsvaidzinātas, tad sabiedriskā apziņa nevar pārvērsties sālsūdenī un sabiedrība nesāk velties aizā.

Mūsu „politiķi” jau pašā sākumā bija tik aprobežoti, ka neko nemācījās no „perestroikas” tehnoloģijām ideoloģiskajā darbā un tajā skaitā metaforu izdomāšanā. Viņi nespēja nosacīti atjaunotajam valstiskumam neko ideoloģiski piedāvāt, lai attiecīgi formētu sabiedrisko apziņu. Viņi bija pārāk aizņemti ar zagšanu un blēdībām, kā arī pielīšanu saimniekiem. Netika tālredzīgi saprasts pat tas, ka vārds „perestroika” bija lieliska metafora. Tā veica kolosālu darbu, radikāli izmainot (atsvaidzinot, uzmundrinot, iedvesmojot) sabiedrisko apziņu. Viens metaforiski lietots vārds faktiski asociējās ar dzīves pārkārtojumu uz visas planētas. „Perestroikas” rezultātā kardināli izmainījās pasaules ģeopolitiskā kārtība – tā dēvētā pasaules polu sistēma. Divpolārās pasaules (sociālisma un kapitālisma) vietā izveidojās vienpolārā pasaule. XX gs. beigās pret to neviens krasi neiebilda. Tagad ir savādāk. Tagad tiek runāts par daudzpolāro pasauli, un vienpolārās pasaules „piarēšana” tiek uzskatīta par amerikāņu klasiskās „izredzētības” -American exceptionalism- sindromu.

Starp citu, „izredzētība” ir amerikāņu galvenā metafora no XX gadsimta sākuma. To izmanto ļoti uzmanīgi, ar galvu domājot, lai metafora amerikāņiem neapniktu. Amerikāņiem metafora nav apnikusi. Tā ir apnikusi pārējiem planētas iedzīvotājiem. Bet tas ir cits jautājums.

Nav noliedzams, mūsu metaforai „tautas atmoda” bija sakramentāla iedarbība. Taču tā bija restaurēta metafora. To pirmo reizi lietoja XX gadsimta sākumā. Turklāt vēsturnieki atgādināja, ka tautas mošanās mums ir bijusi arī XIX gadsimtā. „Perestroikas” kontekstā mūsu dedzīgā mošanās esot jau trešā tautas atmoda. Sabiedrībā sākās smīnēšana: „Kad mēs beidzot atmodīsimies pa īstam?”, „Vai vispār esam spējīgi atmosties?”. Metaforas „tautas atmoda” īslaicīgo likteni nosacīja tās dziļā tuvība vienīgi latviešu tautai. Latvijas polietniskajā sabiedrībā metafora ne visai iederējās. Atceros, citu etnosu pārstāvji nesaprata, kāpēc pie mums tik daudz runā par atmodu. Pēc paskaidrojuma noklausīšanās cittautieši atbildēja, ka uz viņiem tas neattiecas, jo viņi jau sen esot atmodušies.

Vārdi paši par sevi vēl neko neizsaka. Izsaka intelektuālā konstrukcija, kuru attiecīgais vārds raksturo. Ja vārdu lieto metaforiski, tad vārda raksturotā intelektuālā konstrukcija iegūst patiesi dziļu ideoloģisko auru un sabiedrības apziņā asociējās ar daudzveidīgu parādību kompleksu. Metafora „perestroika” asociējās ar globālu kompleksu – visas sociālisma sistēmas pārbūvēšanu.

„Perestroikas” ideologi bija ļoti gudri cilvēki. Viņi sistemātiski atsvaidzināja savas ideoloģijas metaforisko kolekciju. Sabiedrība tika turēta nepārtrauktā enerģētiskajā sasprindzinājumā. Vispirms 1985.gadā bija metafora „paātrinājums”. To attiecināja uz padomju valsts attīstības paātrināšanu. 1987.gada janvārī sākās metaforas „perestroika” triumfa ēra. Vēlāk metaforu „perestroika” vajadzīgajā brīdī (ņemot vērā sabiedrības uzmanības noguruma pakāpi) papildināja citas metaforas: „atvērtība”, „sociālisms ar cilvēcisku seju”, „vispārcilvēciskās vērtības”, „demokrātiskais sociālisms”, „jaunā domāšana”. Cilvēkiem sākumā pat patika „privatizācija”. Viņi domāja, ka viss notiks tāpat kā kapitālistiskajās valstīs, bet nevis kriminālās „prihvatizācijas” formā.

Metafora ir tas pats, kas izziņas procesā ir koncepts – vispārīgs priekšstats. Tātad noteiktas jēgas konstrukcija, kas ir domāšanas organizācijas līdzeklis. Ar metaforas/koncepta palīdzību cilvēks skatās uz pasauli un vērtē pasauli. Metaforas tāpat kā konceptus rada. Metaforām tāpat kā konceptiem var ticēt. Taču var arī neticēt. Lai ticētu, metaforas manipulatīvi iemieso cilvēku domāšanā. Tiek veikta intelektuālā ietekmēšana, panākot vēlamās izmaiņas domāšanā. Lai veiktu intelektuālo ietekmēšanu, jālieto speciālas metodes. Tām ir jāatbilst cilvēka domāšanas formātiem. Jāņem vērā, ka cilvēks vienmēr dzīvo 1) reālajā pasaulē un 2) tēlaini nosacītajā pasaulē – tēlu un simbolu pasaulē.

Vispirms ir jāatbild uz jautājumu, kā cilvēks domā. Atbilde ir šāda: cilvēks domā ar jēdzieniem un tēliem, tos izsakot savā valodā. Valodā domas tiek izteiktas jēdzienos. Domāšanā tiek izmantoti tēli no mākslas un literatūras. Visbiežāk tiek izmantotas mākslinieku un rakstnieku izdomātās metaforas.

Lai būtiski ietekmētu domāšanu, jāpiedāvā ir jauni jēdzieni un jēdzienu konstrukcijas, kā arī jauni tēli, jauni žesti, jauni uzvedības stili. „Perestroika” bija gan jauns jēdziens, gan jauna metafora. Tāpēc ideoloģiskais efekts jau pirmajā momentā bija kolosāls. Jaunā metafora tūlīt iefiltrējās ne tikai padomju cilvēku domāšanā, bet arī pārējās cilvēces domāšanā.

Kādas jaunas metaforas piedāvāja mūsu „politiķi” no 1990.gada? Vai viņi vispār tiecās kardināli pieskaņot sabiedrisko apziņu jaunajiem vēsturiskajiem apstākļiem? Vai varēja būt pietiekama ideoloģiskā slodze telpiskajai metaforai „atgriešanās Eiropā”? Mēs jau padomju laikā lepojāmies, ka dzīvojam viseiropeiskākajā padomju republikā. Augstas amatpersonas par to priecājās presē. Padomju cilvēku ikdienas sarunās tā bija vispārpieņemta attieksme.

Pie tam pirms II Pasaules kara, kad it kā mēs jau būtu dzīvojuši Eiropā, eiropiešu apziņā vēl neeksistēja mīts par Eiropas vienotību un kaut kādu kopīgu konfederāciju ar tās mistisko „eiropeiskumu”. Ideja par nepieciešamību apvienoties eksistēja tikai aristokrātu intelektuāļu šaurā lokā. Viņi tautai par to nestāstīja. Mūžam nesaticīgo eiropiešu konsolidējošo biznesa projektu (ES izveidi) amerikāņi sāka tikai pēc II Pasaules kara. Viņi nolēma Eiropu pārņemt savā stingrajā koloniālajā uzraudzībā, lai nebūtu jābrauc karot pāri okeānam trešo reizi. Amerikāņi beidzot saprata, ka Eiropai ir vajadzīgs nikns sargsuns. Pēc I Pasaules kara dzīvi palikušie amerikāņi ar savām bisēm aizbrauca uz mājām, atstājot kašķīgos eiropiešus savvaļā. Tā bija politiskā, militārā un ģeopolitiskā kļūda, kuru amerikāņi rūpīgi izlaboja pēc II Pasaules kara. Pēc II Pasaules kara viņi palika Eiropā. Uzbūvēja karabāzes un sāka simtprocentīgi kontrolēt visus politiskos, ekonomiskos, militāros, garīgās kultūras procesus. Bez amerikāņu ziņas Eiropā nekas nenotiek.

Eiropieši vienmēr ir dzīvojuši ļoti nesaticīgi. Turklāt barbaru tautas, kuras neietilpa Romas impērijā un kristietību pieņēma apmēram 1000 gadus vēlāk, eiropieši  vispār neņēma un arī tagad klusībā pie sevis neņem nopietni. Jautājums par mūsu „atgriešanos Eiropā” tādējādi ir ļoti kutelīgs un vēsturiski pretrunīgs jautājums.

Tie, kuri bija studējuši, labi zināja jēdzienu „tirgus ekonomika”, „demokrātija”, „liberālisms” lomu kapitālistiskajā iekārtā. Arī šie jēdzieni nevarēja būtiski izmainīt sabiedrisko apziņu LR pašaizliedzīgai celtniecībai.

Drīzāk smieklīgu jēgu ieguva politiskajās aprindās trafaretā tēze (metafora) par mūsu „garīgo spēku” kā galveno vērtību un priekšrocību. Ar to domāja mūsu tautas augsto izglītotību, radošo dabu, prasmi zinātni un tehniku papildināt ar izgudrojumiem. Mūsu tautai nevar būt liels militārais spēks. Taču mums var būt liels garīgais spēks. Savu garīgo spēku varam pretstatīt jebkuram agresoram. Mēs varam visus uzvarēt ar savu garīgo spēku. Latviešu „garīgais spēks” kļuva kaut kas līdzīgs amerikāņu „izredzētībai”. Proti, Dievs latviešus ir izraudzījis par garīgā spēka izredzētajiem. Smieklīgi tas bija tāpēc, ka pirmais izglītības un zinātnes ministrs biedrs Piebalgs vēl pirms oficiālās iecelšanas jaunajā amatā kopā ar tautfrontiešu komisāriem (tipiskiem boļševiku komisāru kloniem) dedzīgi apsprieda jautājumu par Zinātņu akadēmijas likvidēšanu, zinātņu kandidātu un doktoru pasūtīšanu uz vienu vietu, „veco” profesoru un „veco” ierēdņu nostumšanu malā un pasūtīšanu uz to pašu vietu. Tika bravūrīgi spriests arī par citām skaistām iespējām svaigi atjaunotajā Latvijas Republikā, kurā spoža rītdiena pavērās paģirainām plikadīdām un kraupainiem sāndzimumiem.

Šo rindu autors bija liecinieks šausmīgajām diskusijām Minsteres latviešu ģimnāzijā, kas notika tūlīt pēc LTF uzvaras Augstākās padomes vēlēšanās. Diskusiju galvenā tēma bija, kā pēc iespējas ātrāk sagraut to, kas konstruktīvi varēja kalpot kā „garīgā spēka” placdarms. Turklāt tautfrontiešu komisāri neslēpa, ka viņi paši būs „garīgā spēka” placdarms. Nav nepieciešams paskaidrot, kas no tā ir realizējies dzīvē.

Tos cilvēkus, kuri uz pasauli lūkojās ar saprātīgām acīm un lieliski saprata mūsu neapskaužamo stāvokli, tādi jēdzieni kā „valstiskā suverenitāte” un „neatkarīgā valsts” varēja kaitināt. Reālajos politiskajos apstākļos muldēt par valstisko suverenitāti un neatkarīgo valsti, saprotams, ir farizejiski arī pašlaik.

Savukārt jēdziens „plurālisms” spēja iedvesmot vienīgi murgotājus no visdažādākajiem sociālajiem slāņiem. „Plurālisms” balamutēm atvēra durvis viņu „viedoklim” par visu, kas vien ienāk prātā bez minimālākās pietātes pret tādu faktoru publiskajā diskursā kā elementāru zināšanu nepieciešamība. „Plurālisma” dievinātājiem zināšanas nav vajadzīgas. „Plurālisma” fani iegūva verbālās caurejas leģitimitāti. Mūsu jaunā paaudze ir uzaugusi un skolojusies šajā verbālajā caurejā. „Plurālisms” tūlīt kļuva sinonīms tādiem skaistiem vārdiem latviešu valodā kā „muldēšana”, „plātīšanās”, „vaukšķēšana”, „spiegšana”, „sprauslāšana”, „sprediķošana”, „žvadzēšana”, „žņerkstēšana”, „žūžošana”, „žilbēšana”, „tarkšķēšana”, „taukšķēšana”, „tikšķēšana”, „tirkšķēšana”, „trallināšana”, „sprēgāšana” u.c.

Ja izskanētu jautājums, kādas jaunas metaforas piedāvā nesen dibinātā partija „Vienotība”, tad atbilde būtu īsa – nekādas! Šaubos, vai kāds saprātīgs cilvēks gribēs nopietni izturēties pret metaforu par Latvijas „veiksmes stāstu”. Domājams, paši „Vienotības” šarmantie daudzdarītāji pažobelē smīkņā par savu „veiksmes stāstu”.

Taču man nākas atvainoties. „Vienotība” ir radījusi lielisku metaforu. Par lielisku metaforu mūsmāju „politiķu” patoloģiskajai liekulībai var uzskatīt „Vienotības” pašidentifikāciju – „centriski labēja” partija. Tā noteikti ir gracioza metafora. Šie divi vārdi („centriski labēja”) ir metaforisks summējums mūsu „politiķu” liekulībai, politiskajai neizglītotībai, glumajai svētulībai, nekaunīgajai tendencei visiem siekalīgi izdabāt. Tā ir metafora, kuru var attiecināt arī uz citām partijām un mūsu politisko mazgātuvi vispār. Tādas divdabīgas kropli šķielējošas „centriski labējas”, „centriski kreisas”, „centriski nacionālas”, „centriski demokrātiskas” Jānusa partijas ir bijušas vienmēr šajā zemē. Pašlaik spilgtākā ir „Vienotība”.

Farizejisks ir partijas galvenais mērķis veidot „nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti”. Visiem ir skaidrs, ko šajā faķīriskajā salaidumā nozīmē vārds „nacionālu” valsti. Tā ir klaji samākslota pielīšana latviešu elektorātam. Tajā pašā laikā partijai noder arī citu etnosu atbalsts. Tāpēc ir skaistais tautoloģiskais saaugums „eiropeiskā un demokrātiskā” valsts. Kas ir domāts ar ultramoderno identifikāciju „eiropeiska valsts”, nav īsti skaidrs nevienam ne tikai Latvijā. Nav taču domāta valsts atrašanās Eiropā. Tas būtu pārāk muļķīgi pat priekš „Vienotības”.

Farizejiskums pāraug haotiskā un fatāli nekompetentā vervelējumā, saistībrakstā solot „nodrošināt līdzsvaru starp Eiropas liberālajām, konservatīvajām un sociālajām vēstībām”. Vienotībnieku izklātais saulsargs „ietver gan tirgus konkurenci, gan spēcīgas vidusšķiras izveidošanu un solidāru sociālā atbalsta sistēmu”. „Vienotības” sacepumu sablīvētajā sabārtuvē vēl sagumst „Pieci sasniedzami mērķi Latvijas izaugsmei: 1) ražošanas atjaunošana Latvijā, 2) finansu patstāvība, 3) iekļaušanās eirozonā, 4) budžets ar pārpalikumu, 5) atbalsts eksportam”.

Neapšaubāmi, neviens no sanošajiem signālpīkstieniem nevar kļūt par metaforu un novest tautas apziņu līdz sarkankvēlei. Drīzāk pretēji. Var nokaitināt līdz sarkankvēlei, sabiedriskajā apziņā stimulējot sardonisku uzliesmojumu. Sīkbūtņu, sausiņu un sārtvaidžu sasālītās saslaukas atjaunot ražošanu, finansu patstāvību, budžeta pārpalikumu un eksportu drīzāk skan kā hameleonu ņirgāšanās par nodevīgi zaudēto ražošanu, finansu patstāvību, eksportu. Par budžeta pārpalikumu vispār negribas runāt. Šajā ziņā „Vienotība” ir pārvērtusi Latviju par pasaules godīgo ekonomistu izsmiekla objektu. Tāda pazemojuma gadījumos latvieši saka: „Kauns iziet uz ielas!”.

Mūsu vietējās metaforu fabrikas sakabe ar citu valstu metaforu fabrikām izpaužās vienā interesantā momentā. Var novērot jaunu tendenci Rietumu kultūrās. Valstiskajā ideoloģijā vairs netiek plaši izmantotas mākslas un literatūras metaforas. Tāpēc pašlaik sabiedrības attieksme pret daiļliteratūru un mākslu ir ļoti pavirša. Vissāpīgāk to pārdzīvo radošā inteliģence. Tā nemitīgi sūdzās par literatūras un mākslas izmiršanu. Sūdzības ir pamatotas visā Rietumu civilizācijā.

Tajā laikā, kad Rietumu un sociālisma zemēs māksla un literatūra bija valsts ideoloģijas organiskā sastāvdaļa, sabiedrība gribot negribot bija cieši savīta ar garīgo kultūru. Valsts pastiprināti rūpējās par šī savijuma stiprumu. Ja tas netiktu darīts, tad mākslinieciskajām metaforām nebūtu nekāda ideoloģiskā jēga. Valsts to lieliski apzinājās un speciāli gādāja, lai tautai ne brīdi neapsīktu interese par mākslu un literatūru. Valsts iespējas šajā ziņā ir neaprakstāmas. Vēl nesen cilvēki stāvēja garā rindā pēc daiļliteratūras grāmatām. Arī Latvijas PSR. Tagad valsts politika literatūras un mākslas jautājumos ir labākajā gadījumā vienaldzīga. Sliktākajā gadījumā, mākslu un literatūru ciniski aicinot pelnīt pašiem un dzīvot saskaņā ar brīvā tirgus principiem. No XVII gadsimta dominējošais uzskats, ka māksla norāda cilvēkiem pareizo dzīves ceļu, tagad tiek strauji aizmirsts un ignorēts. Ja kāds saka, ka māksla ir spējīga izmainīt pasauli, tad par viņu gardi smejas. Tagad garīgā kultūra tiek orientēta uz fizioloģisko – baudu, emocijām, izjūtām,  ķermeņa komfortu. Augstās kultūras marginalizācija ir acīmredzama.

Vēl nesen bija pilnīgi citādāk. Māksla un literatūra bija valsts ideoloģijas galvenā bāze. Tā, piemēram, PSRS trekni uzturēja un īpaši popularizēja ideologu (specdienestu) noskatītās radošās personības. Ar viņu muti valsts īstie ideologi, stūra mājās noslēpušies, uzrunāja sabiedrību. Speciāli pasūtītās un daiļradē makslinieciski iepītās metaforas kalpoja kā valstiski ideoloģiskās metaforas. Pie tam kompartijas līderi nebaidījās no dzejnieku, prozaiķu, gleznotāju, kinorežisoru milzīgās popularitātes sabiedrībā. Kompartijas līderi pat apzināti turējās ēnā. Ja kāds kompartijas boss stulbi tiecās pēc tautas mīlestības, tad viņu savlaicīgi apturēja un kārtīgi sabāra. Atšķirība starp kompartijas līderiem un šodienas „politiķiem” šajā ziņā ir fantastiska. Kā zināms, mūslaiku „politiķis” sapņo vienīgi par publicitāti. Tautai jau agrāk bija iepotēts dulls priekšstats: jo atpazīstamāks cilvēks, jo vērtīgāks cilvēks. Pašlaik šo dullo priekšstatu visvairāk ekspluatē „politiķi”.

Šovasar interesanti pētījumi tika publicēti par brāļu Strugacku un Mihaila Bahtina lomu PSRS ideoloģiskajā stratēģijā. Jau agrāk bija lasīts, ka pūļa elks dzejnieks Vozņesenskis drīkstēja PSRS VDK priekšniekam Andropovam zvanīt jebkurā diennakts stundā, lai konsultētos par kārtējo kantora uzdevumu. Medijos pieejama informācija par Landsberģa kandidatūras apspriešanu „Sajudis” līdera amatam. 1988.gada rudenī Lietuvas PSR VDK priekšsēdētājs ģenerālis Eduards Eismutis Lietuvas KP CK birojā visaugstākajam amatam lietuviešu tautas frontē rekomendēja sabiedrībā pazīstamo muzikologu Landsberģi. Partijas vadība atbalstīja ģenerāļa rekomendēto kandidatūru. Saprotams, pie mums tādā pašā garā notika pazīstamā žurnālista Daiņa Īvāna izvēle LTF priekšsēdētāja godam. Sabiedriskā apziņa bija savlaicīgi profesionāli sagatavota. Dainis Īvāns sabiedrībā bija atpazīstama personība un pilnā mērā piemērota tautas atmodas simboliskajai stūrēšanai „auseklīšiem” izraibinātā džemperī. Ja nemaldos, LTF 1. kongresā ģenerāļu un LKP CK biroja izvēli pasludināja biedrs Peters. Kongresa dalībnieki tūlīt visu pareizi uztvēra un nobalsoja par biedru Īvānu Daini.

Pie mums par šīm specoperācijām var retrospektīvi smalkāk atmiņās padalīties Petera kungs. Jau agrāk viņa publikācijās nešpetni ielavījās viens otrs kara noslēpums par radošās inteliģences un padomju ideologu (specdienestu) sadarbību. Teiksim, kara noslēpums par to, kas ar kuru staigāja pa parku, apspriežot radošās inteliģences kampaņas „perestroikas” atbalstīšanai.  Petera kungam materiālu netrūkst kutinoši patīkamajām atmiņām par literātu ziedu laikiem un savu ietekmīgumu. Diemžēl dzīvo liecinieku kļūst arvien mazāk. Nupat viņā saulē aizgāja Ziedoņa kungs. Viņš arī noteikti varēja daudz pastāstīt par ideoloģijas druvā dūcošajiem pseidodzejnieku kombainiem.

„Perestroika” balstījās uz mākslinieciski radošo inteliģenci. T.s. tehniskā inteliģence tika mazāk izmantota. Tāpēc Stradiņa kungs  LTF 1. kongresa atklāšanas dienā, nomaskējies necilās zemnieka drānās, skaudīgi ložņāja ap Kongresu namu un nemierīgi šķielēja uz svaigā gaisā iznākušajiem „perestroikas” arhitektu izraudzītajiem dzejniekiem, rakstniekiem, dramaturgiem, literatūras kritiķiem, mākslas zinātniekiem, komponistiem, muzikologiem, gleznotājiem, žurnālistiem, kinorežisoriem, kinooperātoriem, kino kritiķiem, augstskolu pasniedzējiem, aktieriem, teātru režisoriem, TV skaistajām diktorēm. Stradiņa kunga ložņāšanai bija cēls motīvs. Tolaik neziņa bija liela. Vēl nevarēja īsti saprast, cik droši vai nedroši ir atbalstīt Latvijas Tautas fronti. Varēja nokavēt īsto brīdi sākt klanīties jaunajam politiskajam spēkam. Stradiņa kungs to nedrīkstēja pieļaut.

Tagad ir citi laiki. Tagad galvenie ideologi ir „politiķi”. Viņi paši tēlo ideologus, paši izdomā metaforas, paši tās izkarina publiskajā telpā. Viņiem pelēkie kardināli nav vajadzīgi. Viņi paši ir pelēkie kardināli, jo viņu gaišredzība nepazīst nekādus ierobežojumus. Tāds gaudens pavērsiens jaunajos laikos ir skaidrojams ar politiķu profesijas masveidību. Masveidība automātiski atsaucās uz kvalitāti. Politikā ienāk masu cilvēki. Viņi nav visai gudri. Viņiem piemīt mazvērtības komplekss. Viņi zina, ka ideologi ir gudri cilvēki. Masu cilvēkam gudrs cilvēks izraisa alerģiju. Masu cilvēks tāpēc paniski un histēriski izvairās no gudriem cilvēkiem. Tajā skaitā ideologiem. Masu cilvēks pats sāk atdarināt ideologu. Masu cilvēks tādējādi pats it kā nonāk gudra cilvēka statusā. Tas viņam sagādā saldu gņudoņu vēderā.

Lai ideoloģijā izmantotu radošo personību, tā ir speciāli „jāuzpiarē” sabiedrībā. Radošā personība kļūst slavenāka par politiķi. Īsti politiķi par to pasmaida. Viņus neuztrauc, ja radošā personība ir slavenāka par politiķi. Īsts politiķis par to priecājās. Īsts politiķis tādu stāvokli prot lieliski izmantot ideoloģijā, diplomātijā, politikā. Īsti politiķi ir sastopami Krievijā, ASV, Lielbritānijā, Francijā, Skandināvijas valstīs, Vācijā, Spānijā, Itālijā un noteikti arī citās īstās valstīs. Tiek uzskatīts, ka Rietumu civilizācijā pašlaik vislielākā tipiski izteiktu masu cilvēku koncentrācija ir ES politiskajās struktūrās. Tajās dominē „plastmasas” (t.i., neīsti) politiķi un šovmeni. Tāda terminoloģija ir sastopama ārzemju medijos.

Pseidopolitiķi nav spējīgi pieļaut, ka, teiksim, kāds dzejnieciņš ir slavenāks par viņiem. Pseidopolitiķi vēlas būt visslavenākie. Tāpēc viņi paši ar savu ūdensgalvu moca ideoloģiju. Tāpēc, pasvītroju, mūsu dzīve ir tik politizēta. Visa mūsu esamība riņķo ap „politiķiem” un viņu māžošanos. „Politiķis” ar savu „politiku” visur ir centrā – Doma baznīcā, 15.augusta manifestācijā Aglonā, operā, teātrī, izstādē, koncertā, sporta sacensībās, dziesmu svētkos, gadatirgū, augstskolā, zinātniskajā institūtā, jaunu tiltu, lielveikalu, daudzdzīvokļu namu, restorānu, peldēšanās sezonas, alus svētku atklāšanā. Ja kādam ir jubileja vai kaut kādi svētki, tad kāzu ģenerālis tagad ir „politiķis”. Nekas vairs nenotiek bez „politiķiem”. Visur un vienmēr „politiķis” ir centrālā figūra.

Par šo gaudeno pavērsienu Rietumu valstīs ir sarakstītas grāmatas. Internetā katru dienu var lasīt daudzus rakstus. Politikas, politiķu, ideoloģijas kvalitātes nenormālais noslīdējums ir ļoti aktuāla tēma. Tēma ir aktuāla, jo tā ir ļoti vitāla tēma. No ideoloģijas kvalitātes ir atkarīga cilvēciskā kapitāla kvalitāte. Ja gribam pienācīgā līmenī saglabāt cilvēciskā kapitāla kvalitāti, tad noteikti ir jāpanāk ideoloģijas adekvāta kvalitāte. Par kultūras sociālo terapiju ir jārūpējās katru dienu.

Arturs Priedītis
/2013, septembris/
http://www.artursprieditis.lv/

Posted in Kat.: Politika, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Operas nozīme kapitālistiskā sabiedrībā

Metropolitan opera, 1937.g.

Metropolitan opera, 1937.g.

Dēļ plaši presē atspoguļotajām kaislībām ap Latvijas nacionālo operu un tās vadības nomaiņu, operai ir pievērsta īpaša sabiedrības uzmanība. Tai pat laikā reti kurš zina operas patieso nozīmi „tirgus ekonomikas” apstākļos (Latvijā, piemēram, opera ir pacelta tādā līmenī, ka speciāli operai eksistē atsevišķs likums, kurš reglamentē tās darbu). Ļoti labi liekulīgo un pilnībā izkropļoto operas lomu (kam ir mazs sakars ar kultūru) kapitālistiskā sabiedrībā savā dokumentālā (uz patiesiem faktiem balstītā) stāstījumā „Bads pārpilnībā” attēloja Frīdrihs Elarts. Lai gan šis darbs ir nacistiskās Vācijas antiamerikāniskās propogandas produkts (grāmata iznāca 1944.gadā), viss tajā aprakstītais ir patiesība (propoganda izpaužas ļoti vienkāršajā, lielām tautas masām viegli saprotamā aprakstīšanas stilā un plašā grāmatas izplatībā (Ostlandē latviski tā iznāca 7000 eksemplāru metienā)), par ko katrs var pārliecināties salīdzinot aprakstīto to laiku Ameriku ar šodienas ASV un šodienas proamerikānisko Latviju. Rakstīts par tiem laikiem, bet reāli aprakstīti arī šie laiki. Visa grāmata elektroniskā versijā ir pieejama te: http://gramataselektroniski.blog.com/2013/02/17/bads-parpilniba-fridrihs-elarts/  , bet zemāk ir grāmatas fragments, kas veltīts operai un labi parāda kam patiesībā tā ir paredzēta.

„Svētlaimīgās gavilēs plūst skaņas caur telpu. Kā burvīgas vītnes tās vijas ap balkona kolonnām; brāzmainos akordos aizplūst līdz augstajiem griestiem, pēkšņi apslāpētā kaislībā atkrīt atpakaļ orķestrī un metas kustīgā maiņu spēlē pretim dziedātājiem, kas augšā dziļajā, krāšņajā skatuvē uzsāk spēli par mīlu, laimi un nāvi.

Novembris. „Metropolitan Opera House” uzsāk jauno sezonu. No ārpuses diezgan neglītā teātra dzeltenā ķieģeļu ēka atrodas pie Brodvejas un „Great White Way” – „Lielā baltā ceļa” – Ņujorkas nakts dzīves centra. „Metropolitan” starp citu ir vienīgā pastāvīgā opera Savienotajās valstīs…

Tagad vairāk nekā 3000 vietu lielais nams ir izpārdots.

Sezonas sākums.

Orķestrī ar ministru algām kopā savākti zemes lielākie mūziķi.

Slavens Eiropas diriģents vada takts zizli; nekad vēl nedzirdēta skaistuma skaņas izvilina viņa slaidās, nervozās rokas no balsīm un instrumentiem.

Daudz mēnešus operas aģenti ir apbraukājuši labākos Eiropas teātrus, savākdami skaistākās balsis, solīdami dziedātājām un dziedoņiem vilinošākos līgumus par vienu viesizrādi Metropolitānā.

Mākslinieku izpildījums ir vislabākais, arī orķestris un diriģents pieliek visas pūles…

Svinīgs, bijīgs klusums valda pār svinīgi noskaņotiem klausītājiem, pavada pirmo cēlienu un seko lielās, cēlās mākslas risinājumam.

Iesākas otrais cēliens.

Diriģents klusina vijoļu saldo dziedājumu līdz maigākajam pianissimo, aizkustinoši tam pāri lidinājas daiļskanīgā visā pasaulē slavenās, simtiem tūkstošu godinātās sievietes balss.

Bauc – – nebēdīgā sviedienā aizsitas kādas durvis.

Valdzinājums ir izbeidzies. Trīstūkstoš kaklu izstiepjas pret pirmā balkona trešo ložu. Trīstūkstoš binokļu pavēršas uz augšu, no augšējiem balkoniem uz leju. Seši tūkstoši kāju švīkoņa; apslāpēti čuksti, nemiers visā namā…

Diriģents, orķestris un dziedoņi ir izspēlējuši. Māksla atstāj savu vietu – tā noder tikai vēl kā patīkams fons, skaņu kulises, panorāma mirdzošai zvaigznei, kas stājas viņas vietā.

Līdz šim tukšajā balkona trešajā ložā ir parādījusies Ive Saimingtona.

Viņas garlaikotais skatiens pārslīd satraukto publiku. Tikai mirkli viņu saista kaislīgā, reibinošā skatuves norise.

Tad viņa atzveļas krēslā, kas apvilkts ar dārgu, ļoti vērtīgu brokātu un iegūts kāda nabadzībā nonākuša franču hercoga pilī. Čalodama viņa pievēršas kavalieriem, – mēmai, elegantai miesas sardzei frakās – kas viņai sekoja ložā. Rībinot viņi steidzīgi piebīda savus krēslus. Katrs cenšas nokļūt skaistās sievietes tuvumā.

Ive va ir skaista, apburoši skaista. Cik veca viņa varētu būt? Grūti pateikt. No parketa raugoties, viņai var dot tikai divdesmit – tikai daži intimi draugi zina, ka viņa jau sen pāri trīsdesmito gadu robežai. Divas, trīs stundas notiek ik dienas skaistuma kopšana. Ar katru aizjūras kuģi pienāk franču ādas, smaržūdeņu, pūdera, sejas masku jaunie sūtījumi, un pelde, ko viņa ik rītus liek sagatavot no svaigi plūktām mētrām, maksā skaidrus 60 dolarus. [tiem laikiem ļoti liela nauda; salīdzinājumam vidējā alga – 15$]

Ziemā vēl vairāk, jo tad jāaudzē mētras īpašās siltumnīcās.

Starp citu viņas apkalpotāja nejauši arī saņem 60 dolarus skaidras mēnešalgas. Pie tam blakus grūtajam darbam viņai jāpacieš savas kundzes nepanesamie untumi, kad tā labprāt meitai iedur ar nagu griezītēm.

Parketā čuksti.

„Džibsona gerla… nē, tā nav viņa… viņas māte…”

Par Saimingtonas tēvu nerunā. Viņš dzīvo kaut kur kā Merijlendas valsts savienības senātors, un bez tam viņa uzdevums ir financēt Ives dārgo, vērtīgo dzīvību. Tas viņam kā savienības galvas pilsētas Vašingtonas bagātākajam vīram nenākas grūti.

Citādi viņš nekādu lomu nespēlē.

Bet māti pazīst visa Amerika, arī krietna vecās pasaules daļa.

Gibson Girl

Gibson Girl

Jo viņa taču bija pirmā… Džibsona gerla! [par to laiku ASV sievietes skaistuma etalonu uzskatīti ASV sieviešu portreti]

Miljonu attēlos, sienas izgreznojumos, cigarešu kastītēs, desu reklāmās, kā arī lētās pasta kartītēs viņas seja apceļoja visu zemes lodi. Viņa bija tā skaistuma ideāla paraugs, kuru veikalnieciskais zīmētājs Čarls Dana Džibsons [Čarls Dana Džibsons (1867 – 1944) Amerikāņu mākslinieks, grafiķis, t.s. “Džibsona meitenes”, kas tiek uzskatīts par sava laika ASV sievietes skaistuma etalonu, radītājs] bija radījis amerikānietes glorificēšanai.

Liela, slaida, mazliet patīkami atlētiska, retu reizi erotiski kairinoša sieviete eņģeļa seju, bet atraidošām, vēsi apsverošām acīm.

Džibsona gerla.

Un Ives Saimingonas māte bija Džibsona pirmais modelis, pēc kura viņš pastāvīgi radīja attēlus tūkstoškārtējās variācijās, bet tomēr vienmēr līdzīgus.

Ilgu laiku Ņujorkas sabiedrības dāmas sīvi cīnījās pēc goda kļūt par Džibsona pirmo modeli, bet Saimingtona kundze neatdeva to nevienam. Niknā cīņā viņa to aizstāvēja.

Kādreiz pozēt Džibsona mazākai skicei, pirms pasaules kara nozīmēja iegūt labāko ieteikšanu, kas atvēra visus vārtus un garantēja laulības ar dolarmiljonāru…

Džibsona gerla… dziesmās viņu apdziedāja, viņai par godu rakstīja teātra lugas, neskaitāmās dzejās viņu slavināja, sumināja, lielīja un cēla debesīs – Amerika savu Džibsona gerlu…

Tad nu tagad Džibsona gerlas meita sēž Metropolitānā pirmā balkona trešajā ložā – viņa smejas, čalo, flirtē, iesit jaunajam Vanderbiltam, kas pārdroši nolūkojas viņas tiešām diezgan dziļajā tērpa izgriezumā, ar vēdekli, kas ir darināts no simtiem kolibrīspalvām.

Laika pa laikam viņa paceļ zelta lorneti, kuras stikli ietverti tās pašas krāsas dārgakmeņu ielokā, un gurdenu skatu aplūko skatuvi. Ivei ir ārkārtīgi veselas acis, bet šinī sezonā uzskata par šiku būt tuvredzīgam.

Izrāde par mīlu un bēdām turpinājas. Diriģenta un mākslinieku pienākums ir neievērot traucējumu pirmajā balkonā. Vai tur augšā ar troksni aizkrīt kādas durvis, kāda meita gaiši iesmejas un vīriešu smieklu koris tai atbild – tas te pieder pie izrādes, tāpat kā orķestra mūzika.

Un vai tam māksliniekam, kas, sava uzdevuma apgarots, celtu kādus iebildumus!

Ir daudz līdzekļu apklusināt viņu uz visiem laikiem, samaitāt viņa karjēru un mākslinieka vārdu…

Parketā izkaisīti sēž lielo lapu reportieri. Nekautrīgi tie aplūko ložas, kuras tagad sāk pildīties. Katru tērpu, katru seju, rokas, plecus, rotas, cepures viņi notausta ar saviem binokļiem. Uzcītīgi viņi raksta piezīmes, un rītu visi ņujorkieši lasīs: „Zelta pakavs darīja savam nosaukumam godu. Viss mirdzēja un laistījās, tā kā pat sultāns varētu skaudībā nobālēt, kad viņš iedomātos sava paša nabadzīgo dārglietu krātuvi…”

Kāds cits dzejo: „Ive Saimingtona, mūsu neaizmirstamā Džibsona gerlas brīnumskaistā meita, valkāja Lionas zīda tirkiza zilumā tērpu, brīnišķīgi saskaņotu krāsā ar viņas sarkanblondajiem matiem – jeb tie bija krāsoti tērpa krāsā? – galvā tādas pašas krāsas cepure ar paradīzes putniem, kurus saturēja zelta sprādzes – Tiffany u. Co., mūsu nesalīdzināmie juvelieri 37. ielā zinās to cenu. Ives marmora vēsuma plecus sildīja sudrablapsu apmetnis…”

Tagad viņa nolika kažoku pār ložas malu. Sniega baltumā viz viņas pleci pustumsā. Kailajās rokās un rožaini nopūderētajā kaklā laistās rotas, ar kurām kādreiz Saimingtona tēvs apbēra savu Džibsona gerlu un tagad Ivi.

„Šodien viņai vairāk mugurā”, blakus ložā iečukst, savam ņirdzošajam kaimiņam, garlaikoti uzpūtīga izskata jauneklim, „vairāk nekā viņreiz… redzēju viņu „Zilā pāvā” – tu taču pazīsti jauno klubu Haustona ielā? Nē? Nu tad pēc tam aiziesim… turp iet tikai gluži smalki cilvēki… jā, tur Ive nesen uzstājās… kaila… nu jā – īsā zīda naktskrekliņā – aiz viņas prožektori, tas tikpat kā nekas… dziedāja dažas jaukas dziesmiņas… korāļi, draudziņ, kādus dzied Trīsvienības baznīcā, tie gan nebija… redzēsim, varbūt viņa šodien atkal dziedās… viņa katru vakaru tur, pa lielākai daļai ar mazo bokseri Herringu…”

Skaistā Ive, kas tik labprāt Ievas lomā dzied grēcīgas dziesmiņas, nupat sveicina, kūtri mājot ar roku uz pretējo ložu.

Arī tur durvju vēršana, pļāpāšana, smiekli.

„Zelta pakavs” – labāk tiešām tautas mutē nevarēja nosaukt Metropolitāna operas pirmo balkonu – pildījās. Ieradās Ņujorkas „augstākais četrsimts”. Laikā ierasties uz uvertīru, pēc viņu ieskatiem nav smalki – to dara vienkāršā tauta, kas, protams, arī frakās tērpta, šinī vakarā dabūja vietu pēdējās parketa rindās, maksājot „melnajam” biļešu pārdevējam 30 līdz 50 dolaru.

Kad priekškars pirmo reizi paveras, viņi vēl sēž Delmonikā, dārgākajā Ņujorkas restorānā pie 5. avenijas vai arī Savarinā pie Brodveja, Placa viesnīcas persu restorānā, jeb, varbūt, pie „Šerija”, kādā ļoti mazā lokālā ar nedaudz galdiņiem un sālītām cenām.

Tikai otram cēlienam sākoties, viņi ierodas: Volstrīta dolaru ķēniņi. Trestu valdnieki. Polītiskā veikala lielie organizātori. Pilsētas pārvaldes aukliņu vilcēji. Biržas spekulanti. Vīri, kas visiem spēkiem cenšas iznest cauri senča – trapera atstāto mantojumu, un tomēr redz to ik dienas augam. Tad vīri, kas pēkšņi kļūst miljonāri, nevienam nezinot, kur šī bagātība tik ātri rodas.

Kā miesas sardze tos ielenc sievietes, kas ieņēmušas ložas pirmo rindu.

Skaistas, jaunas sievietes ar daudz rotām un lielu dekoltē.

Mazāk skaistas, vecākas dāmas ar vēl vairāk rotām un vēl lielāku dekoltē.

Sievietes, kas vienaldzīgā lepnumā rāda savu draugu bagātību, un sievietes vecākajā ģimenes rotā vienmēr vēl izskatīdamās kā viņu vecās mātes, kas devās kādreiz ceļa ratos uz rietumiem.

Balti viz krēslā rokas un pleci. Zelts mirdz un laistās. Pērles dus kā smagi, tumši pilieni uz rožainās ādas. Skaistākie pasaules dārgakmeņi, bagātīgi ietverti zeltā, sidrabā un platīnā, mirgo kā dzirkstošas zvaigznes. Smagi auskari, aizskardami pūderētos plecus, skan klusā kustībā. Zīds čaukst un šalc, dārgāko Aļaskas, Sibirijas un Dienvidamerikas ādu mēteļi nevērīgi pārmesti krēsliem.

Dienvidjūrā pēc šīm pērlēm nira malaji, līdz kādu dienu asiņainas putas uzpeldēja kā tērauds zilā ūdens virsū – „Haizivs”, čukstēja tad biedri smailajā laivā. Pēc vienas stundas arī viņi atkal laidās dibenā, jo vajadzēja taču kaut ko nopelnīt sev, sievai, bērniem.

Kalifornijā, Austrālijā, Dienvidafrikā visu rašu vīrieši kāri vandīja kvēlošās smiltīs, meklēdami zeltu, kuru iegūstot, apdomīgi vīri pārvērtās bestijās, sievietes pārdeva savu godu, un sirmgalvji bez apdoma slepkavoja.

Indiešu kuliji, baltie „strādnieki”, kuriem neklājas labāk kā vergiem, ķīnieši, katras rases un krāsas jaukteņi dzina visās pasaules daļās kapli un lāpstu dimantu lauku stingušajā zemā – par nedaudziem feniņiem dienas algas.

Un zvēru mednieki, droši, pārgalvīgi vīri, bija izstaigājuši ziemeļu ledus tuksnešus, dzīvojuši gadiem ilgi trūcīgās Aļaskas blokmājās, vieni, tālu no lielajām pilsētām, mēnešiem ilgi bez saules gaismas, lai iegūtu ādas, kuras šīs sievietes rītu nevērīgi atdāvinās – jo lūk, cauna patlaban „izgājusi no modes”…

Visi viņi dienu no dienas lika dzīvības uz spēli par trūcīgu algu, kura viņiem tomēr bija vajadzīga, lai vilktu šo nabadzīgo dzīvi.

Visi viņi bija sūri strādājuši, badojušies un saluši, pārcietuši briesmas un cīņas, dzīvojuši vientuļi un miruši vientuļi – lai „Zelta pakavs” varētu zaigot un mirdzēt zeltā, pērlēs un dārgakmeņos.

Veselas valsts bagātību skate notiek Ņujorkas Metropolitāna operas pirmajā balkonā.

Ko tas gan lielu nozīmē, ka Mimī, diloņa, drudža kratīta, Rūdolfa trūcīgajā istabiņā atvadās no mīlas, ziedoņa un dzīves?

Ko gan lielu nozīmē šīs zūdošās, dziļi aizgrābjošās skaņas, kas mūs uz mirkli liekas novedam uz šaurā tilta starp dzīvību un nāvi?

Ko gan nozīmē augstākās pilnības māksla pret jautājumu, vai ledijai Etelei Landis – viņas gandrīz 40 gadus vecākais vīrs nopelnīja spekulācijā milzu bagātību Elektro akcijās – šodien platīnblondajos matos bija īstā diadēma vai tikai – arī grēcīgi dārgs – atdarinājums, un īstā diadēma glabājas mājas seifā divu bruņotu detektīvu apsardzībā?

Vai arī pret ne mazāk svarīgo jautājumu, ko uzstāda sev publika: Vai mazliet četrstūrainais, padruknais vīrs Gūldu ložā bija lūgts viesis vai tikai nolīgts detektīvs dāmu rotu uzmanīšanai?

Pa to starpu var Mimī mierīgi nomirt. Nav jau tik svarīgi…

Šo citu zināt ir daudz svarīgāk…

Visi viņi ir šeit, kuru vārdus dienu no dienas var lasīt lielo laikrakstu slejās; ja reportieri viņus pietiekami bieži nepiemin, par to gādā viņu augsti atalgotie „Publicity” aģenti [personiskām vajadzībām algotie PR, jeb sabiedrisko attiecību speciālisti].

Astori – viens dēls pirms nedaudz nedēļām sabrauca kādu sievieti, aizliegtā ātrumā drāzdamies caur Džersī sitiju. Vakarā pēc savas – pats par sevi saprotams – attaisnošanas, viņš savai pašreizējai draudzenei Brodveja Gaietī teātra melnsprogainajai Sisijai ielika viņas zeķturī USA prezidenta gada algu – 75.000 dolarus.

Gūldi – ģimenes vecākais nekad nemēdz dot vairāk par desmit centiem dzeramnaudas; audzinošos nolūkos, kā viņš labprāt uzsver – arī viņš esot kādreiz iesācis no mazumiņa.

Vanderbilti, kuru bagātība cēlusies no spekulācijām ar veselā kuģniecības sabiedrībām un dzelzceļlīnijām.

Barbara Vulvorta Hatona

Barbara Vulvorta Hatona

Vulvorta preču nams reprezentējas ar sava dibinātāja mazmeitu, septiņpadsmitgadīgo Barbaru Hetonu [Barbara Vulvorta Hatona (1912 – 1979) – ASV lielveikalu tīkla Woolworth (pašreiz Foot Locker, Inc.) dibinātāja Frenka Vulvorta (1852 – 1919) meita. Septiņas reizes precējusies, tikusi vairākkārt izmantota no savu vīru un draugu puses. Mūža beigās bija zaudējusi lielāko daļu savu bagātību] – visa Ņujorka vēl runā par svētkiem, kas notika nesen, kad viņu ieveda sabiedrībā. Tie izmaksāja pāri par 60.000 dolaru, un, to slavēdams, šī laikmeta chronists varēja vēstīt: „viesnīcu īpašnieki, puķu pārdevēji un modes saloni svētīja Vulvorta vārdu”.

Šodien „Princess Five and Tev” – „princese 5 un 10”, kā tautā viņu ir iesaukuši pēc Vulvorta lētajām cenām, kas tomēr viņai dod vairāk simts miljonu bagātību – parādās ar savu jauno pielūdzēju pulku: tur ir Džimijs Blekelijs un Tonijs Bidles, viņas brālēns Džimijs Donahūs un Fils Plānts, kas reiz mantos sava tēva, admirāļa Nortona Plānta 20 miljonu bagātību. Viņš ne bez iemesla skaitās par šo aprindu Kasanovu [Džakomo Kazanova (1725 – 1798) – rakstnieks un avantūrists. Dzimis Venēcijā, aktieru ģimenē. Studējis Padujas universitātē, vēlējies kļūt par mācītāju, taču skandalozu mīlas romānu dēļ tas nav bijis iespējams. Kļuva par tiesību doktoru. Rakstīja lugas, dzeju, pamfletus, viņa pazīstamākais darbs ir autobiogrāfija “Manas dzīves vēsture”. Bija slavens ar neskaitāmām mīlas dēkām, dēļ kā viņa uzvārds kļuva par sinonīmu vārdiem meitumednieks, bruņčumednieks utt.]. Pie tam ar šo slavu viņš panācis tik lielu iespaidu uz Barbaru, ka vecāki pa galvu pa kaklu sūtīs viņu Eiropas ceļojumā ar negaidītu rezultātu – viņa no šī izbraukuma pārvedīs mājās savu nākamo (pagaidām pirmo) vīru, princi Aleksi Mdivāni, kura šūpulis kārts kaut kur Kaukāzā.

Herberts Henrijs Lehmans , Fēlikss Moriss Varburgs, Edvīns Seligmans

Herberts Henrijs Lehmans , Fēlikss Moriss Varburgs, Edvīns Seligmans

Tālāk redzami – neiespējami visus uzskaitīt – Herberts Lēmanis [Herberts Henrijs Lehmans (1878-1963) – Ņujorkas gubernators no 1933 līdz 1942. gadam un Ņujorkas štata ASV senators no 1950. līdz 1957.gadam. Viens no „Lehman Brothers” līdzpartneriem], kas vēlāk kā gubernātors būs Ņujorkas valsts visvarenākais valdnieks; viņa draugi žīdi Vārburgs [Fēlikss Moriss Varburgs (1871 – 1937) – ietekmīgs Amerikas baņķieris, viens no galvenajiem Federālo rezervju sistēmas izveidošanas aizstāvjiem. Dzimis Vācijā, ietekmīgu baņķieru ģimenē, viņa vectēvs Mozus Markus Varburgs ir viens no 1798.gadā dibinātās un joprojām darbojošās bankas „M.M.Warburg” dibinātājiem. 1895.gadā apprecējās ar investīciju bankas „Kuhn, Loeb and Company” vadītāja Džeikoba Henrija Šifta (1847-1920) meitu Terēzu; ģimenē piedzima pieci bērni – Frederiks Markuss, Džeralds Fēlikss, Pauls Fēlikss, Edvards Mortimers Moriss un meita Karola], Zēligmanis [Edvīns Seligmans (1861-1939)  – ASV ekonomists, baņķiera Jozefa Seligmana dēls] un Levinsons, 3 miljonu smagi baņķieri, tup sarunājoties viņa ložā.

Džeims Džozefs Hains

Džeims Džozefs Hains

Uz ceturtdaļstundu parādās arī mūžīgi ņirdzošā Džemsa J. Heinesa [Džeims Džozefs Hains (1876-1957) – ASV Demokrātu partijas politiķis, visietekmīgākais Tāmmani Holas priekšnieks] treknā seja; viņam nav ne cieņas, ne amata, viņš ir tikai Temeni Holla [Tāmmani Hola jeb Sv.Tāmmani sabiedrība jeb Sv.Tāmmani dēli jeb Kolumbijas ordenis – 1789.gadā dibināta politiska organizācija Ņujorkas pilsētā (sākotnēji – „īsto amerikāņu” klubs), kas kļuva par vienu no galvenajiem Demokrātu partijas organizatoriskajiem balstiem Ņujorkā. Nosaukta indiāņu virsaiša vārdā, kuram ir nopelni miermīlīgā sadzīvošanā ar angļu kolonistiem] USA demokratu vēlēšanas organizācijas „boss” – un kļūst pie tam par bagātu vīru.

Protams – pēc 10 gadiem kāda zvērināto žūrija viņu apvainos korupcijā un kukuļošanā, un kāda tiesa ieliks viņu cietumā.

Pēdējās skaņas ir izskanējušas. Nošalc priekškars. Atskan aplausi. Labu tiesu tie ir domāti vīriešiem un sievietēm pirmajā balkonā, kas tagad čalodami, vaļīgi ieglauzdamies dārgajos kažokos virzās uz izeju.

Ārā gaida rinda mašīnu. Piebrauc Amerikas dārgākie, ekstravagantākie luksusautomobiļi. Šoferi – starp viņiem ir smalki kungi – noņem cepures, atrauj durtiņas. Džordžijs Erets vēl nesen savā pastāvīgi apmeklētā Centrālā parka kazīno žēlojās, ka šoferis viņam uzteicis par to, ka viņš negribējis tam pirkt kažoku par 8000 dolariem.

Daži nabaga velni, kas stāvēja blenžošā pūlī, pielec klāt, lai atvērtu durvis; varbūt viņi cer, ka atlēks kāds pusdolars dzeramnaudas. Ir grūti laiki; „Melnā piektdiena” arī viņiem atņēma „job”.

Bet tikpat ātri pieskrien arī daži policisti. Brutāliem tvērieniem tie atrauj vīrus, spērieniem un stipriem nūju sitieniem tos ietriec pūlī.

Tad, uzslavu gaidīdami, viņi ieņem stāju mašīnas priekšā, izgludina uniformu, iztaisno cepuri.

„Bravo, officer”, nomurmina kāds, kas tikko ieslīdējis mīkstajos spilvenos. Pārējie notikumam nav veltījuši ne skata.

Viņi aizbrauc. Savās pilīs. 5. avenijas luksusviesnīcās, kur viņi ar saviem kalpotājiem noīrējuši veselus stāvus. Delmonikā vai Savarinā. Naktslokālos. Čukstu krodziņos – jo vēl mēs atrodamies prohibicijas svētītā valstī.

Un Ive Saimingtona brauc ar saviem draugiem – kuri lielāko tiesu ir krietni vecāki par viņu – uz „Zilo pāvu” – Haustona ielas jaunāko bāru. Tur pēc pusnakts slēgtā sabiedrībā sniedz katru, bet tiesām katru nekaunību.

Tur viņa atkal ar savu pašreizējo draugu, kādu jaunu bokseri, tikmēr dzers raibi mirdzošus šņabjus, līdz piedzērušajiem viesiem gavilējot, uzrāpsies uz mazā podija.

Tērpta nepietiekamā krekliņā, viņa tad nodziedās dažas no tām mazajām nepārprotamajām dziesmiņām, kurām tik maz līdzības ar korāļiem, kurus viņa katru svētdienu dzied Trīsvienības baznīcā.

Jo – kā katrs no augstākā Četrsimta – viņa nepalaiž garām ne vienu sprediķi miljonāru baznīcā, kas lielākas ērtības labā atrodas pašā Volstrīta tuvumā.”

Avots:
http://gramataselektroniski.blog.com/2013/02/17/bads-parpilniba-fridrihs-elarts/

Informācijas aģentūra
/29.09.2013/

Posted in Kat.: Kultūra, Reģ.: Anglosaksija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Par Žanetas Jaunzemes – Grendes atlaišanu

Žaneta Jaunzeme – Grende, Andrejs Žagars

Žaneta Jaunzeme – Grende, Andrejs Žagars

Latvijā valda homoseksuālistu – pedofilu mafija. Kārtējais uzskatāmais šī apgalvojuma apliecinājums notika piektdien (13.09.2013), kad premjerministrs, atlaida kultūras ministri Žaneti Jaunzemi – Grendi, kura uzdrošinājās no operas direktora amata atlaist starptautiskā mērogā ietekmīgu homoseksuālo aprindu pārstāvi Andrejs Žagaru.

Valsts ekonomiskā, demogrāfiskā un sociālā situācija ir katastrofāla un arvien turpina pasliktināties, ir ļoti daudz problēmu; starptautiskā situācija ir kritiska – pasaule atrodas par mata tiesu no 3.pasaules kara un tuvojas jauns ekonomiskās krīzes vilnis, kas negatīvā scenārija gadījumā var pilnībā sagraut pašreizējo ekonomisko sistēmu kā rezultātā no bada vien var iet bojā ļoti daudz cilvēku, bet mūsu augstākajām politiskajām aprindām nav nekas cits ko darīt kā celt panisku histēriju visaugstākajā līmenī ap vienas iestādes vadītāja atlaišanu; pie tam iestādes, kura pēdējo gadu laikā kvalitatīvi ir stipri degradējusies. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tā nav vienkārša iestāde un tās vadītājs nav vienkāršs iestādes vadītājs, bet gan daudz kas vairāk.

Žagara starptautiskais nozīmīgums  ir saistīts arī ar LNO perversajām operas izrādēm, bet Latvijas grupējumā viņš pēc zinātāju teiktā esot „kases turētājs”. Un patiesi, operas rīcībā esošais budžets ir apmēram 10 miljoni, un tas ir kopējs homoseksuālistu – pedofilu mafijā sastāvošu mākslinieku,  politiķu un žurnālistu nopelns, kas publiski tiek asociēts ar Andreja Žagara vārdu un pilnībā pierakstīts viņam. Lai noteiktu, kas patiesībā ir Žagars, nevajag būt operas vai politiskām aprindām tuvu stāvošai personai un pat ne psihologam, pietiek tikai ieskatīties viņam sejā, kurā viņa dzīvesveids ir atstājis neizdzēšamas pēdas.

Divcēlienu epopeja ar Žagara atlaišanu ļoti uzskatāmi parāda homoseksuālistu – pedofilu mafijas ietekmi Latvijā un izgaismo tās pārstāvjus. Atšķirībā no citām mafiozajām grupām, šie savu ietekmīgāko kadru aizstāvēšanā neaizraujas ar pārāk lielu konspirāciju un aizstāv savējos pietiekami tieši un atklāti. Attiecīgi pēc publiski paustajiem viedokļiem un darbībām noteiktos sensetīvos jautājumos pietiekami precīzi var identificēt homoseksuālistu – pedofilu grupas pārstāvjus. Žagara epopeja ir kārtējais šāds gadījums. Visuzskatāmāk un nepārprotamāk šī tendence bija redzama pedofilijas skandāla laikā 1999.gadā, kad homoseksuālistu – pedofilu mafijai ar grūtībām, bet tomēr izdevās apturēt izmeklēšanu un izpestīt iekritušos savējos no soda. Toreiz daudzi sabiedrībā zināmi pārstāvji nekautrējoties atklāti aizstāvēja pieķertos pedofilus.  Maz kurš zina, ka savulaik operatīvi tika konstatēts, ka brāļiem Žagariem piederošās kafejnīcās ir ierīkotas ārēji slēptas telpas no kurām varēja veikt apmeklētāju novērošanu. Pēc operatīvo darbinieku domām tās bija paredzētas pirmkārt pedofilu vajadzībām, no kurām tie varēja nemanāmi vērot kafejnīcā notiekošo, noskatīt sev vēlamākos izklaides objektus un turpat uz vietas nodoties perversijām.

Lūk to cilvēku saraksts, kuri publiski aizstāvēja Andreju Žagaru:
Aleksandrs Antoņenko (dziedātājs; tenors);
Andris Nelsons (diriģents) ;
Kristīne Opolais (dziedātāja; soprāns) ;
Māris Sirmais (kora “Kamēr” mākslinieciskais vadītājs) ;
Inese Galante (dziedātāja; soprāns) ;
Andra Neiburga (viesnīcas «Neiburgs» īpašniece) ;
Kirovs Lipmans (AS «Grindeks» valdes priekšsēdētājs) ;
Artūrs Maskats (LNO mākslinieciskais vadītājs) ;
Alvis Hermanis (Jaunā Rīgas teātra galvenais režisors) ;
Nora Ikstena (rakstniece) ;
Egils Siliņš (dziedātājs, basbaritons) ;
Inga Kalna (dziedātāja) ;
Knuts Skujenieks (dzejnieks) ;
Jānis Rokpelnis (dzejnieks) ;
Liāna Langa (dzejniece) ;
Andris Eglītis (gleznotājs) ;
Laima Slava (mākslas zinātniece, izdevniecības “Neputns” redaktore) ;
Vija Zariņa (gleznotāja) ;
Kaspars Zariņš (gleznotājs) ;
Jānis Deinats (fotogrāfs) ;
Elita Patmalniece (māksliniece) ;
Aldis Gobzems (jurists, politiķis) ;
Klāss Vāvere (Radio DJ, rokmūzikas pētnieks un aprakstnieks) ;
Viesturs Meikšāns (teātra režisors) ;
Ilze Jurkāne (banku darbiniece, strādājusi vadošos amatos vairākas Latvijas un ASV bankās) ;
Artis Bute (mākslinieks) ;
Una Meistere (žurnāliste) ;
Dace Lielā (gleznotāja) ;
Aleksandrs Oskins (Toyota dīlera Wess Motors padomes priekšsēdētājs) ;
Ģirts Krūmiņš (aktieris) ;
Inga Ābele (dramaturģe) ;
Dace Rukšāne (rakstniece) ;
Raimonds Auškāps (dramaturgs, Latvijas kultūras akadēmijas lektors) ;
Ilmārs Blumbergs (scenogrāfs un grafiķis) ;
Aivars Ozoliņš (žurnālists, IR) ;
Nils Ušakovs (žurnālists, politiķis, SC) ;
Einārs Repše (politiķis, biedrības “Latvijas attīstībai” līderis) ;
Andris Bērziņš (politiķis, LR prezidents) ;
Adrians Dāvis (AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs) ;
Boriss Teterevs (ārsts, uzņēmējs) ;
Ināra Tetereva (B.Tetereva sieva) ;
Katrīna Neiburga (māksliniece) ;
Liene Kinča (dziedātāja) ;
Ilona Bagele (dziedātāja) ;
Inga Šļubovska (dziedātāja) ;
Beata Galzone (LNO Juridiskās un personāla daļas vadītāja) ;
Sarmīte Ēlerte (žurnāliste, politiķe, Vienotība) ;
Vitālijs Gavrilovs (Darba devēju konfederācijas prezidents; bijušais „Aldaris” prezidents) ;
Kārlis Langins (publicists) ;
Lato Lapsa (žurnālists, pietiek.com) ;
Einārs Cilinskis (politiķis, NA) ;
Partijas „Vienotība” valde (Solvita Āboltiņa, Valdis Dombrovskis, Ilze Viņkele, Aleksejs Loskutovs, Andrejs Judins, Edvards Smiltēns, Lolita Čigāne, Jānis Reirs, Kārlis Šadurskis, Olafs Pulks, Inese Vaidere, Artis Pabriks, Ina Druviete, Karīna Korna, Inga Priede).

Par laimi ne visi kultūras nozarē strādājošie ir perversanti vai tos atbalsta. Žagara epopejas sakarā kultūras nozare sašķēlās un tika pausti arī perversantiem negatīvi viedokļi. Kā vienu no labākajiem piemēriem te var minēt operas solistu Aleksandru Poļakovu, kurš visa cita starpā arī pavēstīja par Andra Žagara atkarību no psihatronām vielām. Lūk Poļakova viedoklis par Žagara atlaišanas epopeju: http://www.apollo.lv/zinas/operas-solista-atklata-vestule/609166

Ja godīgi, Jaunzeme – Grende ir aprobežota muļķe, kuru normālos apstākļos ne tuvu kultūras jomai nevajadzētu laist. Viņas izteikumi par to, ka kultūrai ir jāpelna, jau vien ir ko vērti. Bet salīdzinājumā ar homoseksuālistiem – pedofiliem, kuri ir apsēduši Latvijas kultūras vidi un izkropļojuši teju visas Latvijas kultūras jomas, viņa ir visīstākais atradums, jo uzdrošinājās pietiekami atklāti nostāties pret šo maniakālo perversantu dominanti kultūras jomā. Protams, lai attīrītu Latvijas kultūras vidi, ir ļoti daudz darāmā un Jaunzeme – Grende ne tuvu to neiesāka, bet tas, ka viņa vērsās pret vienu no galvenajiem, ja ne pašu galveno perversantu, dara viņai tikai godu. Savukārt Valda Dombrovska solis, atlaižot ministri, pilnībā atklāj un parāda viņa orientāciju. Ja līdz šim atgadījumam daudzās netiešās pasīvā homoseksuālista pazīmes vēl radīja šaubas, ka varbūt tomēr…, tad tagad droši var teikt, ka homoseksuālistu – pedofilu mafija Latvijā ir pārstāvēta visaugstāko amatpersonu līmenī. Tādā, lūk, valstī mēs dzīvojam.

Partijas „Vienotība” valde (Solvita Āboltiņa, Valdis Dombrovskis, Ilze Viņkele, Aleksejs Loskutovs, Andrejs Judins, Edvards Smiltēns, Lolita Čigāne, Jānis Reirs, Kārlis Šadurskis, Olafs Pulks, Inese Vaidere, Artis Pabriks, Ina Druviete, Karīna Korna, Inga Priede)

Partijas „Vienotība” valde (Solvita Āboltiņa, Valdis Dombrovskis, Ilze Viņkele, Aleksejs Loskutovs, Andrejs Judins, Edvards Smiltēns, Lolita Čigāne, Jānis Reirs, Kārlis Šadurskis, Olafs Pulks, Inese Vaidere, Artis Pabriks, Ina Druviete, Karīna Korna, Inga Priede)

Einārs Cilinskis (politiķis, NA)

Einārs Cilinskis (politiķis, NA)

Lato Lapsa (žurnālists, pietiek.com)

Lato Lapsa (žurnālists, pietiek.com)

Kārlis Langins (publicists)

Kārlis Langins (publicists)

Vitālijs Gavrilovs (Darba devēju konfederācijas prezidents; bijušais „Aldaris” prezidents)

Vitālijs Gavrilovs (Darba devēju konfederācijas prezidents; bijušais „Aldaris” prezidents)

Sarmīte Ēlerte (žurnāliste, politiķe, Vienotība)

Sarmīte Ēlerte (žurnāliste, politiķe, Vienotība)

Beata Galzone (LNO Juridiskās un personāla daļas vadītāja)

Beata Galzone (LNO Juridiskās un personāla daļas vadītāja)

Inga Šļubovska (dziedātāja)

Inga Šļubovska (dziedātāja)

Ināra Tetereva (B.Tetereva sieva)

Ināra Tetereva (B.Tetereva sieva)

Boriss Teterevs (ārsts, uzņēmējs)

Boriss Teterevs (ārsts, uzņēmējs)

Ilona Bagele (dziedātāja)

Ilona Bagele (dziedātāja)

Liene Kinča (dziedātāja)

Liene Kinča (dziedātāja)

Adrians Dāvis (AS "Latvijas Gāze" valdes priekšsēdētājs)

Adrians Dāvis (AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs)

Andris Bērziņš (politiķis, LR prezidents)

Andris Bērziņš (politiķis, LR prezidents)

Einārs Repše (politiķis, biedrības "Latvijas attīstībai" līderis)

Einārs Repše (politiķis, biedrības “Latvijas attīstībai” līderis)

Nils Ušakovs (žurnālists, politiķis, SC)

Nils Ušakovs (žurnālists, politiķis, SC)

Aivars Ozoliņš (žurnālists, IR)

Aivars Ozoliņš (žurnālists, IR)

Ilmārs Blumbergs (scenogrāfs un grafiķis)

Ilmārs Blumbergs (scenogrāfs un grafiķis)

Raimonds Auškāps (dramaturgs, Latvijas kultūras akadēmijas lektors)

Raimonds Auškāps (dramaturgs, Latvijas kultūras akadēmijas lektors)

Dace Rukšāne (rakstniece)

Dace Rukšāne (rakstniece)

Inga Ābele (dramaturģe)

Inga Ābele (dramaturģe)

Ģirts Krūmiņš (aktieris)

Ģirts Krūmiņš (aktieris)

Aleksandrs Oskins (Toyota dīlera Wess Motors padomes priekšsēdētājs)

Aleksandrs Oskins (Toyota dīlera Wess Motors padomes priekšsēdētājs)

Dace Lielā (gleznotāja)

Dace Lielā (gleznotāja)

Una Meistere (žurnāliste)

Una Meistere (žurnāliste)

Artis Bute (mākslinieks)

Artis Bute (mākslinieks)

Ilze Jurkāne (banku darbiniece, strādājusi vadošos amatos vairākas Latvijas un ASV bankās)

Ilze Jurkāne (banku darbiniece, strādājusi vadošos amatos vairākas Latvijas un ASV bankās)

Viesturs Meikšāns (teātra režisors)

Viesturs Meikšāns (teātra režisors)

Klāss Vāvere (Radio DJ, rokmūzikas pētnieks un aprakstnieks)

Klāss Vāvere (Radio DJ, rokmūzikas pētnieks un aprakstnieks)

Elita Patmalniece (māksliniece)

Elita Patmalniece (māksliniece)

Jānis Deinats (fotogrāfs)

Jānis Deinats (fotogrāfs)

Vija Zariņa (gleznotāja)

Vija Zariņa (gleznotāja)

Kaspars Zariņš (gleznotājs)

Kaspars Zariņš (gleznotājs)

Laima Slava (mākslas zinātniece, izdevniecības "Neputns" redaktore)

Laima Slava (mākslas zinātniece, izdevniecības “Neputns” redaktore)

Andris Eglītis (gleznotājs)

Andris Eglītis (gleznotājs)

Liāna Langa (dzejniece)

Liāna Langa (dzejniece)

Jānis Rokpelnis (dzejnieks)

Jānis Rokpelnis (dzejnieks)

Knuts Skujenieks (dzejnieks)

Knuts Skujenieks (dzejnieks)

Inga Kalna (dziedātāja)

Inga Kalna (dziedātāja)

Egils Siliņš (dziedātājs, basbaritons)

Egils Siliņš (dziedātājs, basbaritons)

Nora Ikstena (rakstniece)

Nora Ikstena (rakstniece)

Alvis Hermanis (Jaunā Rīgas teātra galvenais režisors)

Alvis Hermanis (Jaunā Rīgas teātra galvenais režisors)

Andrejs Žagars un Artūrs Maskats (LNO mākslinieciskais vadītājs)

Andrejs Žagars un Artūrs Maskats (LNO mākslinieciskais vadītājs)

Kirovs Lipmans (AS «Grindeks» valdes priekšsēdētājs)

Kirovs Lipmans (AS «Grindeks» valdes priekšsēdētājs)

Andra Neiburga (viesnīcas «Neiburgs» īpašniece)

Andra Neiburga (viesnīcas «Neiburgs» īpašniece)

Katrīna Neiburga (māksliniece)

Katrīna Neiburga (māksliniece)

Inese Galante (dziedātāja; soprāns)

Inese Galante (dziedātāja; soprāns)

Māris Sirmais (kora "Kamēr" mākslinieciskais vadītājs)

Māris Sirmais (kora “Kamēr” mākslinieciskais vadītājs)

Kristīne Opolais (dziedātāja; soprāns)

Kristīne Opolais (dziedātāja; soprāns)

Andris Nelsons (diriģents)

Andris Nelsons (diriģents)

Aleksandrs Antoņenko (dziedātājs; tenors)

Aleksandrs Antoņenko (dziedātājs; tenors)

Aldis Gobzems (jurists)

Aldis Gobzems (jurists)

Avoti:
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/operas-makslinieki-soketi-par-zagara-nevirzisanu-lno-direktora-amatam.d?id=42007060
http://www.diena.lv/diena-tv/maksla/zagaram-jaizvacas-no-operas-direktora-kabineta-14024427
http://www.tvnet.lv/muzika/klasika/477714-opolais_nav_sobrid_latvija_labaka_operas_direktora_par_zagaru
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/478538-lno_mecenati_nogaidis_ar_atbalsta_sniegsanu_operai
http://www.ipetitions.com/petition/pieprasam-kompetentu-latvijas-kulturas-ministru/
https://www.ir.lv/2013/9/11/politisko-ziepju-opera
http://www.puaro.lv/lv/puaro/usakovs-zagara-atlaisana-ir-bezatbildigs-un-kaitniecisks-lemums
http://www.puaro.lv/lv/puaro/repse-kulturas-ministres-demisija-nebija-jaorganize-vina-to-izdarija-pati
http://www.puaro.lv/lv/puaro/hermanis-nakamajam-kulturas-ministram-nebus-viegli
http://www.puaro.lv/lv/puaro/berzins-zagaru-vajadzeja-vel-arestet-sasledzot-ar-rokudzelziem
http://www.puaro.lv/lv/puaro/auditoru-zinojums-apgaz-jaunzemes-grendes-apgalvojumu-par-lno-slikto-parvaldibu
http://www.puaro.lv/lv/puaro/vietne-facebook-izveidota-domubiedru-grupa-grende-atkapies
http://www.puaro.lv/lv/puaro/operas-solisti-sasutusi-par-arodbiedribu-izteikumiem
http://www.puaro.lv/lv/puaro/elerte-izraugoties-lno-valdi-netika-respekteta-kulturas-ekspertu-komisija
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/478643-vai_zagara_atlaisana_un_jaunzemesgrendes_nomesana_var_sasupot_valdibu
http://www.ir.lv/2013/9/12/prezidents-valsts-vara-iet-aizmugure-musu-dzivei
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/kustiba-par-kulturu-premjeram-un-valdibai-prasa-jaunzemes-grendes-demisiju.d?id=43646865
http://www.delfi.lv/news/national/politics/civilizeta-pasaule-sadi-jautajumus-nerisina-par-zagara-patrieksanu-saka-valsts-prezidents.d?id=43646977
http://www.delfi.lv/news/national/politics/premjers-pikts-uz-jaunzemi-grendi-nepalaiz-vinu-komandejuma.d?id=43647559
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/karlis-langins-grende-atkapies-vai-vairs-nestradasi.d?id=43659253
http://www.delfi.lv/news/national/politics/zile-premjera-lemuma-par-demisijas-pieprasijumu-pienemsana-vienotibas-politbiroja-izraisa-nozelu.d?id=43653363
http://vienotiba.lv/par-mums/vienotibas-valde/
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/neiburga-premjers-ir-spejis-pienemt-racionalu-un-inteligentu-lemumu.d?id=43653067
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/rokas-nost-no-operas-pazino-lno-sponsors.d?id=43646515
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/vairaki-lielie-lno-mecenati-pec-zagara-aiziesanas-nogaidis-ar-atbalsta-sniegsanu-operai.d?id=43648977
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-kulturas-zieds-prasa-jaunzemes-grendes-nomainu.d?id=43635487
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/kulturas-ministres-aktivitates-klust-bistamas-uzskata-hermanis.d?id=43631951
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/zagara-atbalstitajiem-piepulcejas-ari-ilggadeji-operas-sponsori.d?id=43612931
http://www.diena.lv/kd/notikumi/nora-ikstena-tada-katastrofa-ka-jaunzeme-grende-kulturas-ministres-amata-mums-nav-bijusi-14024632
http://www.diena.lv/latvija/politika/na-kulturas-ministra-kandidatu-izvirzis-menesa-laika-14025188
http://www.ir.lv/2013/9/9/nejauciet-politiku-ar-kulturu
http://www.ir.lv/2013/9/2/parkapta-laba-parvaldiba-izraugoties-operas-valdes-loceklus
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/478822-aleksandra_polakova_atklata_vestule_lno_atstadinatajam_ierednim_andrejam_zagaram
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/lato-lapsa-ne-speks-un-teiksana-bet-peks-un-dsana.d?id=43662655
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/478220-operas_rezisori_pelna_daudzkart_vairak_neka_nozare_vadiba_ar_darbiniekiem_nesarunajas
http://www.focus.lv/latvija/politika/zanetas-jaunzemes-grendes-biroja-algas-sanem-paradnieka-mate-un-iesalnieka-sieva

Informācijas aģentūra
/18.09.2013/

 

Posted in Homoseksuālisms, pedofīlija, Kat.: Politika, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 12 komentāri

G20 valstu tikšanās rezultāti

00259_G20Fundamentālas globālās politiskas un finanšu sistēmas pārmaiņas iezīmēja G20 valstu tikšanās Sanktpēterburgā. Šo pārmaiņu rezultātā ASV un Federālo rezervju sistēma (FDS – ASV centrālās bankas funkcijas izpildošs privāts kantoris) var zaudēt ekskluzīvas vispasaules valūtas emisijas monopoltiesības.

G20 ir 19 pasaules valstu + ES pārstāvju regulāras tikšanās par ekonomiskiem jautājumiem. G20 pirmsākumi meklējami 1999.gadā, kad 1997. – 1998. gadu krīzes ietekmē tikās vairāki attīstītāko valstu finanšu ministri un centrālo banku vadītāji. Pašreiz G20 sastāvā ietilpst Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Kanāda, Ķīna, Francija, Vācija, Indija, Indonēzija, Itālija, Japāna, Dienvidkoreja, Meksika, Krievija, Saūda Arābija, Dienvidāfrika, Turcija, Lielbritānija, ASV un ES. G20 valstu iekšzemes kopprodukts (IKP) sastāda 90% no visas pasaules kopprodukta un tajās dzīvo trīs ceturtdaļas (75%) no visiem pasaules iedzīvotājiem.
Tikšanās notiek dažādās pasaules valstīs un šogad tā notika no 5. un 6. Septembrī Krievijā, Sanktpēterburgā.

Pirms samita, iegūstot pa speckanāliem informāciju, ka Ķīna un Krievija plāno Sanktpēterburgā paziņot par „valūtas savienības” izveidošanu, kura spēs kreditēt ekonomikas un atsevišķus projektus (tas ir, izlaist parādzīmes) , ASV strauji saasināja situāciju Sīrijā, lai nepieļautu šādu notikumu attīstības gaitu. Šādas alternatīvas finanšu sistēmas parādīšanās ir nāvīgi bīstama anglosakšu dolārorientētajai pasaulei.

Atrodoties ceitnotes [laika trūkuma termins šahā] stāvoklī, ASV sāk rīkoties pēc metodes – radīt problēmu, lai iemainītu pret kaut ko tās risinājumu.  Sīrijas situācijas saasināšanas jēga ir sekojoša – ja jūs paziņosiet par „valūtas savienības” izveidošanu, tad mēs sāksim karu, kurš ātri pāraugs reģionālā karā ar iespēju izvērsties pasaules karā. Un kara virpuļos alternatīvās finansu perspektīvas tiks vienkārši apraktas.

Tad nu, lūk, pirmajā G20 samita dienā, tiek parakstīta vienošanās starp „Gazprom” un „China National Petroleum Corporation” (CNPC) dabas gāzes piegādes un Krievijas naftas apguves nosacījumiem.  Kas ļoti būtiski – gāzes piegādes cena tiek atsaistīta no anglosakšu Henry Hub. Tas nozīmē, ka Krievija un Ķīna turpmāk pašas noteiks ogļūdeņražu cenu. Tas ir, Londonas biržā cena var pieaugt vai pazemināties, cena tur var tikt nosista vai pacelta, bet uz Krieviju un Ķīnu tas neatstās ietekmi, jo tagad būs iespēja arī izvēlēties samaksas valūtu – juaņus vai rubļus.

Tai pat dienā, tikai mazliet vēlāk, ziņu lentēs parādās sekojoša ziņa: „BRICS valstis [Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna, Dienvidāfrika] izveidos stabilizācijas fondu 100 miljardu dolāru apmērā, kurš veicinās pasaules tirgu atveseļošanos pēc tam, kad ASV pārtrauks kvantitatīvās stimulēšanas politiku. Par to pziņoja prezidents Putins „lielā divdesmitnieka” samitā, ziņo aģentūra Reuters. „BRICS valūtas rezervju iniciatīva atrodas noslēguma stadijā”, teica Putins, uzstājoties pirms BRICS valstu līderu tikšanās Sanktpēterburgā. „

Pēc tam, vakariņu laikā, līdz pusvieniem „plašā sastāvā” notiek Sīrijas problēmas apspriede. Pēc tam Putins un Lielbritānijas premjerministrs apspriežas vēl līdz trijiem naktī.

Otrās samita dienas rītā Putins paziņo: „Par svarīgu BRICS ekonomiskās sfēras sasniegumu ir uzskatāma Attīstības bankas izveidošana. Tā sākotnējais pamatkapitāls būs 50 miljardi dolāru.”

Visbeidzot 6.septembrī, lielajā preses konferencē Putins nāk klajā ar vēl vienu būtisku paziņojumu. „Krievija palīdzēs Sīrijai, ja pa šo valsti tiks dots ārējs militārs trieciens, paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. „Vai mēs palīdzēsim Sīrijai? Palīdzēsim”, atbildēja V.Putins G20 noslēguma preses konferencē, atbildot uz atbilstošu jautājumu. „Mēs jau palīdzam – piegādājam ieročus, sadarbojamies ekonomiskos jautājumos, ceru, ka vairāk sadarbosimies sociālajā sfērā, tai skaitā, piegādājot humāno palīdzību civiliedzīvotājiem.”

Visbeidzot pašās samita beigās notika ASV un Krievijas prezidentu tikšanās, kas arī ir loģiski, jo sākumā prezidentu komandas saskaņo pozīcijas, tirgojas un tikai pēc tam iesaistās pirmās personas. „Krievijas prezidents Vladimirs Putins tikās ar ASV prezidentu Baraku Obamu. Par to viņš paziņoja G20 samita noslēguma preses konferencē. „Mēs runājām apmēram 20 – 30 minūtes saturīgā, konstruktīvā un labvēlīgā garā”, teica V.Putins, uzsverot, ka katrs no viņiem palika pie saviem uzskatiem. „Es nepiekrītu viņa argumentiem. Viņš nepiekrīt maniem argumentiem, bet dialogs ir un mēs dzirdam viens otra argumentus”, teica Krievijas prezidents.”

Un tagad par notiekošos cilvēcīgā, nevis diplomātiskā ziņu lenšu valodā.

Kas pēc būtības ir pilnvērtīga valūtas savienība? Tas ir sava veida kopējs „finanšu spilvens” fonda veidā, kas var krīzes gadījumā stabilizēt fonda dibinātāju valūtas. Kursu stabilizācija var notikt tikai šī fonda lieluma apmērā , kas pagaidām ir 100 miljardi dolāru. Pašreiz, kad apkārt „klīst” triljoni, šī ir niecīga summa. Bet… Lai fonds varētu izpildīt savas funkcijas, tam ir jānodibina banka, kura spēs kreditēt nepieciešamās fonda dalībvalstu programmas. Kā mūsdienīgs finansu institūts šī banka varēs iegādāties vērtspapīrus – gan paša fonda, gan fonda dibinātājvalstu parādzīmes. Tas savukārt nozīmē suverēnu naudas emisiju precīzi pēc šodien spēkā esošiem finansu noteikumiem. Tas ir ASV Federālo rezervju sistēmas lielākais murgs. Pilnvērtīga valūtas savienība tātad ir: Fonds + Banka + emisija. Samitā tika paziņots par Fondu un Banku.

Putins, izmantojot ASV spiedienu, konsolidēja ap Krieviju BRICS valstis un radīja neatkarīgas naudas emisijas instrumentu (neskaitot FRS), kurš pasaulē nav bijis kopš PSRS bojāejas.

Krievija un Ķīna samita laikā nepaziņoja par pilnvērtīgas valūtas savienības izveidošanu, tomēr tās veica virkni ļoti svarīgu darbību un paziņojumu:

1.  Gāzes cenas atsaiste no dolāra. Pagaidām tikai divu valstu starpā. Tomēr to piemēram var sekot arī citas BRICS valstis un ne tikai. Bet var arī protams nesekot. Te uzsvars tiek likts uz nākotni.
2. BRICS izveido suverēnu fondu 100 miljardu dolāru apmērā. Tas var finansēt usūrijas tīģerus, bet var arī finansēt infrastruktūras projektus. Galvenais, ka fonds vispār ir nodibināts un to var izmantot jebkurā brīdī. Piemēram, ja ASV atkal radīs vispasaules finanšu krīzi, tad fonds var kļūt par ļoti nopietnu globāla mēroga pievilcējspēku, kurš izmantos iepriekšējā (dolāra) visiem acīmredzamo nedrošumu.
3. Paziņojums par Attīstības bankas izveidošanu.
4. Krievija palīdzēs Sīrijai, ja pa šo valsti tiks dots ārējs militārs trieciens, saka Putins. Ķīna neko nesaka, bet tā atrodas blakām. Bet divi Ķīnas karakuģi jau ir piebiedrojušies pieciem Krievijas karakuģiem, kuri „izpilda pavēli” netālu no Sīrijas piekrastes. Kas notiks, ja šie kuģi nostāsies Sīrijas piekrastē? Tad jebkuras raķetes, kuras no jūras tiks raidītas Sīrijas virzienā var tikt notriektas ar šo kuģu pretgaisa aizsardzības sistēmu palīdzību, kā šiem kuģiem potenciāli bīstami objekti .

Putins praktiski ir iedzinis ASV stūrī. Pašreiz uzbrukt Sīrijai ir parādīt sevi visai pasaulei kā bezprecedenta nekaunīgu agresoru. Tas nozīmē pazaudēt atlikušās apkārtējo cieņas un reputācijas atliekas. Pat Francijas prezidents ir sācis izteikties, ka viņa valsts „sagaidīs ANO ekspertu gala slēdzienu”, kaut arī vēl nesen nemaz negrasījās to darīt. Savukārt atteikšanās no uzbrukuma Sīrijai tāpat ir cieņas un reputācijas zudums. Pēc intensīvas divu nedēļu draudu un vārdisko uzbrukumu plūdiem neveikt uzbrukumu lielvalstij nozīmē krahu. ASV spēka pamats ir dolārā (iespējā to emitēt neierobežotā daudzumā) un militārajā varenībā (iespēja diktēt jebkurai valstij jebkurus noteikumus, tai skaitā, pieprasīt pieņemt bezvērtīgos, ne ar ko nenodrošinātos dolārus). Dolārs jau vairs nav „tas pats vecais” un, ja vēl nebūs militārās varenības, tad pasaule patiesi kļūs daudz polāra.

Avoti:
http://nstarikov.ru/blog/30284
http://www.g20.org/docs/about/about_G20.html
http://bin.ua/news/economics/faec/145755-gazprom-otvyazal-ceny-na-kitajskij-gaz-ot-indeksa.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2013/09/05/n_3162773.shtml
http://www.radiomayak.ru/#!/news/show/id/69907
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130906184703.shtml
http://top.rbc.ru/politics/06/09/2013/875266.shtml

Informācijas aģentūra
/18.09.2013/

Posted in Reg.: Latvija | 1 komentārs

Mīlestības džihāds

00262_gruvesiRegulārie reisi uz kara liesmām pārņemto Sīriju dodas tikai reizi nedēļā. Lidmašīna ir pārkrauta, vedam humāno palīdzību – pirmām kārtām pienu un bērnu pārtiku, ko dēļ dažu Rietumu valstu vienpusējām ekonomiskām sankcijām, ievest ir aizliegts.

Valentīna Aleksejevna Lanceva ir svētā apustuļa Paula fonda prezidente. Unikāla sieviete, kura nu jau divdesmit gadus nodarbojas ar krievu-sīriešu sadarbību. „Neprātīgi drosmīgajiem slavas dziesmu mēs dziedam!”  – tas pilnā mērā ir teikts par viņu.  Valentīna Lanceva savāca neatkarīgu sieviešu delegāciju – astoņas trauslas, inteliģentas būtnes. Mūs pavadīja Krievijas desantnieku garīdznieks Oļegs Teors. Un tas viss sākās dienā, kad Sīrijā ieradās ANO komisija ķīmisko ieroču pielietošanas izmeklēšanas sakarā.

Mūsu atbraukšana bija sensācija. Sīrijas sieviešu komiteja, ko atbalsta valdošā partija „BAAS” [ Arābu sociālistiskās atdzimšanas partija] un pirmā lēdija Asma al Asada, rīko mums pieņemšanas visaugstākajā līmenī. Pa visiem Sīrijas TV kanāliem no rīta līdz vakaram tiek pārraidīti sižeti, kuri detalizēti stāsta par mūsu vizītes gaitu. Ar naidīgi noskaņotām valstīm no visām pusēm ielenktajai Sīrijai mūsu delegācijas vizīte ir cerību dodoša zīme. Sākumā tika pārraidīti materiāli par mūsu delegāciju un tikai pēc tam tika stāstīts par ANO misiju. Prioritāte acīmredzama. Mums bija pieņemšanas augstākajās varas un garīdzniecības aprindās, konferences, apaļie galdi, tikšanās ar bēgļiem, slimnīcu, skolu, misiju, kara daļu apmeklējumi un visbeidzot tikšanās ar Asada kundzi viņas prezidenta pils personīgajā kabinetā.

Mēs ieradāmies Damaskā dienā, kad teroristi nocirta galvas vienpadsmit kristiešiem – bēgļiem no Homsas. Savukārt divas dienas iepriekš bija ieņemta un izlaupīta svēto Sergija un Vakha pareizticīgo baznīca. Sīrijā, bez pārspīlējumiem, norit svētais karš!

Mūsu korteža brauc pa šaurajām Damaskas ieliņām. Tik liels parku un ēnotu dārzu daudzums nav nevienā saules izdedzināto zemju pilsētā. Neskatoties uz divarpus gadus ilgstošo karu, Damska joprojām ir neatvairāmi lieliska. Visā var just, ka iedzīvotāji patiesi, no visas sirds lepojas ar savu pilsētu. Ja ik pa simts metriem nebūtu Kontroles punkti (KP) ar bruņotiem karavīriem, tad nevarētu noticēt, ka pilsētā ir ārkārtas stāvoklis. Akurāti zālieni, kvadrātiņos apgriezti krūmi (gluži kā Luvrā) , gandrīz vai katrā krustojumā ir pa strūklakai, kas ir īpašs damaskiešu lepnums, jo ūdens tuksnesī skaitās īpaša Dieva svētība. Uz katra stūra ir strādājošas kafejnīcas, veikali, sīktirgotāj bodītes. Laukumos spēlējas bērni un, kas pats interesantākais – vecāki viņus neuzmana. Un tas ir kara laikā! Bet ne tāpēc, ka vecākiem būtu vienalga. Nē. Vienkārši bērniem šeit tiek pievērsta īpaša uzmanība, katram musulmanim bērni tas ir kas svēts un neaizskarams. Tāda ir viņu ticība. Viņi tic Dievam un pilnībā paļaujas uz to it visā – tā mums paskaidroja.

Mēs tuvojamies vecpilsētai. Cilvēku kļūst arvien vairāk. Ir darba diena, pilsēta ir dzīva, ielās ir nelieli sastrēgumi. Aiz logiem pazib sīktirgotāj bodītes ar saldumiem. Ļoti populāri te ir veikaliņi, kur var iegādāties svaigizspiestu augļu sulu. Kafejnīcās kolorīti arābu bārdaiņi dzer tradicionālo kafiju ar kardamonu, pīpē kaljānu un kaut ko emocionāli apspriež, bet, ieraugot mūs, klanās un māj mums ar rokām. Ļoti gribējās izkāpt no mašīnas un pastaigāt pa vecajām Damaskas ieliņām, jo te katrs akmentiņš ir runājoša vēsture. Bet nedrīkst… – drošība pirmajā vietā.

Ja runā par Damaskas vecumu, tad arheologi vēl jo projām izsaka minējumus. Pēc dažu pētījumu datiem Damaska ir apmēram 6 – 8 tūkstošus gadus veca. XII gadsimta arābu vēsturnieks Ibn Asakirs (1105–1175) apgalvoja, ka pirmā siena, kura tika uzbūvēta pēc Vecajā derībā aprakstītajiem vispasaules grēku plūdiem, ir tieši Damaskas pilsētas siena.

Damaska ir redzējusi Senās Ēģiptes, Babilonas, Asīrijas, Persijas dzimšanu, tapšanu un bojāeju. Tā sagaidīja Maķedonijas Aleksandra karaspēku, Romas leģionus un Bizantijas garīdzniekus un pazina leģendāro Salah ad Dinu (1138 — 1193) [Eiropā pazīstams kā Saladins – leģendārs Ēģiptes un Sīrijas sultāns]. Pilsēta varonīgi pretojās Tamerlanam (1336 – 1405) un bija klusa Osmaņu impērijas uzplaukuma lieciniece. Damaska pārcieta Francijas koloniālo jūgu un tikai 1946.gadā to pameta pēdējais ārvalstu karavīrs. Senā Damaska spēja nosargāt savu brīvību un pašreiz tā ir Sīrijas galvaspilsēta. Damaska neapšaubāmi ir mistiska pilsēta! Pilsētas „izdzīvot spējā” ir kaut kas tāds, ko nevar izskaidrot tikai ar racionālo cilvēcisko loģiku. Damaska ir sava veida neiznīcināms pīlārs, klusa civilizāciju vēstures lieciniece. Tieši tāpēc Damaskas iedzīvotāji nesatricināmi tic, ka ar viņu pilsētu nekas slikts nenotiks.

Mēs uzbraucam uz slavenās Taisnās ielas (via Rekta). Tieši pa šo ielu veda acu gaišumu zaudējušo jauno Saulu – kristiešu vajātāju un nākamo apustuli. Vienā no tālāk pieguļošajām ieliņām mums rāda citu māju, kurā dzīvoja viens no Kristus mācekļiem Ananija – tas pats, kurš izdziedināja Saulu un pēc tam kristīja viņu, dodot vārdu Pāvils. Ananijas mājas vietā stāv viņa vārdā nosaukta kapela. Tieši šeit agrāk pulcējās pirmie Kristus mācības sekotāji, te viņi pirmo reizi sāka saukties par kristiešiem, bet svētais Ananija skaitās pirmais Damaskas bīskaps. Evanģēlijs te ir pavisam blakām.

Un, lūk, mēs iebraucam slavenās Omeijādu mošejas laukumā. Apskatoties apkārt pašā galā es ieraudzīju dīvainas kolonas ar pussagruvušiem frontoniem. Mums paskaidroja, ka šīs kolonas ir III gadsimta romiešu Jupitera tempļa atliekas. Šis templis sākumā tika pārbūvēts par kristiešu Jāņa Kristītāja baznīcu, bet pēc tam par Omeijādu mošeju. Kas pats interesantākais – ne kristieši, ne arābi pagānu kolonas neaiztika. Patiesi Damaska ir gudra pilsēta, kuras aicinājums ir saglabāt un attīstīt dižo cilvēces mantojumu. Bet kaut kādu neizprotamu iemeslu dēļ tieši Damaska nepārtraukti tiek pārbaudīta ar kariem, kuri ir ieaudušies tās vēsturē, kļūstot par tās glābiņu un likteni. Interesanti, ka par to liecina pats Damaskas nosaukums, kurš pēc vienas no versijām ir cēlies no senebreju „dannaš”, kurš tulkojas kā „asinis izlējušais”. Šis toponīms esot parādījies atmiņās par to, ka tieši šeit – Kasjūnu kalnā, kura pakājē atrodas Damaska, tika likts sākums brāļu kariem. Tieši šeit notika pirmā slepkavība un pirmo reizi lija cilvēka asinis – Ābela asinis, pirmā svētā un mocekļa asinis. Un sākās lielo  karu vēsture. Šīs pilsētas akmeņiem bija lemts uzsūkt kristiešu, musulmaņu, jūdu, druzu, budistu u.c. asinis.

Un tagad ciešā lokā dižajam civilizācijas šūpulim tuvojas algotņi un slepkavas no vairāk kā 80 valstīm. Bezprecidenta gadījums pasaules karu vēsturē. Damaska – varens, traģisks un brīnišķīgs liktenis.

Sprāgstošu lādiņu trokšņa pavadībā (tieši šai dienā Asada armija sāka plaša mēroga uzbrukumu un kaujas noritēja visās frontēs) mēs izkāpām no mašīnas un devāmies uz Omeijādu mošeju, pirms ieiešanas kurā mums bija jāapģērbj balti svētku hitoni.
00262_moseja
Tas bija kaut kāds brīnums! Milzīgā pagalma telpa bija pārpildīta ar siltu uzlecošās saules gaismu. Tā atspīdēja no gadsimtiem noslīpētās marmora grīdas uz kuras, līdzīgi kā eņģeļi debesīs, apžilbinošajā gaismā knapi pamanāmi  te parādījās, te kaut kur pazuda mazas bērnu figūriņas. Ak Dievs! Tā taču ir „kristāla jūra” pie Dieva altāra, par ko liecināja savā noslēpumainā Atklāsmes grāmatā apustulis Jānis: „Un es redzēju tādu kā kristāla jūru, sajauktu ar uguni” (Jņ. atkl. 15: 2). Tas bija manā acu priekšā! Un tas viss bija pa īstam!

Vēlāk es ieraudzīju Kasjūnas kalnu. To pašu, no kuras nolūkojoties uz Damasku savas „Dziesmu dziesmas” dziedāja pravietis un valdnieks Zālamans: „Nāc man līdzi, mana līgava, lejup no Libanona kalniem, nāc man līdzi projām no Libanona kalniem, virzies šurpu še no Amanas augstienes, no Senīra un Hermona virsotnēm, no lauvu mītnēm, no leopardu kalniem!” (Augst. dz. 4:8 )

Šeit, Antilibānas kalnu masīva apkaimē, viss ir piepildīts ar seno dievkalpojumu rībošo orķestru skaņām. Mūzikas instrumenti, ko ieviesa valdnieks Dāvids, bija paredzēti dziedātāju balsu pastiprināšanai. Gan dziedāšana, gan mūzika bija skaļa, „līksmojās Dieva priekšā ar visu spēku”, lai „tālu skandina svētku prieku” (1.Laiku 13: 8; 15: 16). Kokles, timpāni, desmitstīgu psaltērijs, šķīvji un trubas – „lai katrs elpas vilciens slavē Dievu!”. Kāds augstums! Kāds dievišķas iedvesmas lidojums!

Ar tīru un varenu skaņu no gadsimtu dzīlēm mūsu sirdīs ielaužas lieliskā izraēļu valdnieka Dāvida balss.Viņa varenā gara psaltērijs no dienas dienā visas kristīgās vēstures laikā nāk pār katru pareizticīgo dievnamu un rada atbalsi katra ticīgā sirdī: godā Patiesību, raud, nožēlo, pateicas un līksmo. Gadsimtiem ilgi mēs esam izjutuši patieso senās Izraēlas garu. Laužot visus redzamos un neredzamos šķēršļus, debesīs kāpj kopējās lūgšanas un gulstas Debesu troņa pakājē: „Priecājaties, Dievā patiesie, jums pienākas uzslava!”Psaltērijs ir manas tautas dvēseles balss. Mani vienmēr ir sajūsminājis augsti garīgais Vecās derības ķēniņu un praviešu patriotisms.

Ieskatoties tālajā Antilibānas kalnu grēdā, es noteikti ceru ieraudzīt šajos brīnišķīgajos skatos nākošā gadsimta noslēpumus. Jo kaut kur tur tajās spīguļojošās dālēs gaida savu nolikto stundu četri Enģeļi – līdz noliktai stundai Dieva saistīti. Un pūtīs tauri sestais Enģelis un tiks sadzirdēta viena balss no četrām Dieva priekšā stāvošām zelta altāra taurēm, un celsies viņi visi četri, „gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī, gadā nokaut trešo daļu cilvēku”. (Atkl. 9:15) Zem manām kājām ir svētā Armagedona zeme! [norāde uz Jāņa atklāsmes grāmatu par pasaules galu]

00262_vecizraelas_karte„Ebreju valsts teritorija pletās no Nīlas līdz Eifratai”, atsaucoties uz Vecās derības praviešiem , raksta cionisma tēvs-dibinātājs Teodors Hercls (1860-1904). „Apsolītā zeme plešas no Nīlas līdz Eifratai un ietver sevī daļu Sīrijas un Libānu”, rakstīja rabīns Fišmans.

Tā saucamā „varenā Izraēla” (mācība par tūkstošgadīgo Izraēlas valstību [te ir vietā paralēles ar vācu nacistu tūkstošgadīgo Reihu]) ir ortodoksālo jūdaistu visdziļākā nacionālā ideja, ko „izredzētā” tauta jau tūkstošu gadu laikā spītīgi cenšas realizēt. Lēnām, pakāpeniski, bet pamatīgi.

Jūdaistiem un kristiešiem kopējiem Vecās derības praviešiem kaut arī ir vieni un tie paši vārdi, tomēr tie tiek saprasti un interpretēti diametrāli pretēji. Starp šīm interpretācijām ir bezdibenis. Mana, citiem kalpojošā tauta, kura tic Svētajai Trīsvienībai, kategoriski nepieņem „izredzētā nacionālisma” augstprātīgo pafosu. Fjodors Dostojevskis (1821-1881) rakstīja: „Krievs ir krievs tik lielā mērā cik lielā mērā viņš ir vispārcilvēcisks”. Vispārcilvēcībai ir tikai viena Dzimtene – Debesu valstība. Vispārcilvēcībai ir tikai viena tauta – Dieva tauta. Vai gan tas nav patiesais mesiānisms?! [pretstatā formālam, mehanizētam un racionalizētam, sirdi un mīlestību ignorējošam „mesiānismam”] Vai gan tā nav patiesā brīvība?! Tā ir mūsu, krievu Izraēla – Kristus kalna pilsēta.

Jau pietiekami ilgi ir zināms tā saucamais Jinonas plāns (Yinon Plan/План Инона), kas pēc būtības ir Lielbritānijas koloniālās Tuvo Austrumu politikas turpinājums. „Jinonas plāns – Izraēlas stratēģiskais plāns, kura mērķis ir panākt Izraēlas reģionālo pārākumu. Plāna pamatā ir stratēģija, saskaņā ar kuru, Izraēlai ir „jāpārbūvē” visa sava ģeopolitiskā apkārtne, izmantojot kaimiņu arābu valstu „balkanizāciju”, pārvēršot tās par mazākām un vājākām valstiņām” (Mahdi Darius Nazemroaya speciāli priekš “Global Research”, 2011.g.). 2006.gadā ASV oficiāls militārais žurnāls, bet pēc tam 2008.gadā žurnāls „The Atlantic” nopublicēja vēlāk plašu izplatību guvušas Tuvo Austrumu kartes, kuras precīzi atspoguļoja izmaiņas saskaņā ar Jinonas plānu. „Plāns paredz ne tikai Irākas sadalīšanu, bet arī Lībijas, Ēģiptes un Sīrijas. Tāpat šajā stratēģijā ietilpst Irānas, Turcijas, Somālijas un Pakistānas sadalīšana. Vēl viens plāna elements – Ziemeļāfrikas valstu „izjukšana””.Šajā dokumentā par Krieviju nav minēts ne vārda. Par mums toties tiek runāts citos dokumentos… , bet tas jau ir cits, atsevišķš temats. Bet nu pilnīgi noteikti skaidrs ir viens – XXI gadsimta eshtaloģiskas vajāšanas [eshatoloģija – mācība par pasaules galu] ir vērstas tieši pret Pareizticīgo baznīcu.

Esot Sīrijā, mēs pašas savām acīm pārliecinājāmies, ka kristiešu kopienu liktenis te ir vairāk kā smags. Ir uzstādīts uzdevums iznīcināt kristiešus, izspiest kristiešus no šī reģiona. Vēl nesen Sīrijā bija divi miljoni kristiešu. Tikai armēņi – gregoriāņi iekš Alepo bija vairāk kā simts tūkstoši.
00262_karaviri
Šī traģiskā situācija, kura pašreiz notiek Sīrijā, atspoguļo tās tendences, kuras notiek daudzās Tuvo Austrumu valstīs un daudz kur citur.

Katru gadu apmēram simts tūkstoši kristiešu mirst vardarbīgā nāvē starpreliģisku konfliktu rezultātā.

Irākā vēl desmit gadus atpakaļ dzīvoja apmēram pusotrs miljons kristiešu. Šodien ir palikuši apmēram simtpiecdesmit tūkstoši; tas ir, lielākā daļa ir vai nu iznīcināti vai arī bija spiesti pamest valsti.

Pašreiz mēs esam masveida kristiešu izceļošanas liecinieki no Ēģiptes un Lībijas, kur kristieši praktiski vairs nav palikuši.

Tunisijā, radikāļu nākšanas pie varas rezultātā, notika kristiešu baznīcu sagrābšana un to pārvēršana par mošejām. Alžīrijā nav atļauts atvērt jaunus kristiešu dievnamus un ir aizliegta misionāra darbība musulmaņu vidū. Pakistāna ir kristiešu beztiesiskuma paraugs, tur kristiešu stāvoklis ir katastrofāls un tas turpina pasliktināties. Afganistānā dzīvojošie kristieši ir spiesti slēpt savu pārliecību un viņiem nav legālu iespēju atvērt savus dievnamus, attiecīgi ceremonijas notiek privātmāju apstākļos.

Radikāļi vajā kristiešus Sudānā, Nigērijā un Somālijā. Arābijas pussalas valstīs kristietība ir aizliegta. Virkne Dienvidaustrumāzijas valstu, tādas kā Maldīvija, Bangladeša, Malaizija, Indonēzija, Filipīnas, Mjanma, Laosa, realizē neiecietības un reliģiskās diskriminācijas politiku.

Īpaši satraucošs ir 23 miljonu kristiešu stāvoklis Indijā, kur ik gadu notiek uzbrukumi tūkstošiem kristiešu no hinduistu puses.

Kristietība tiek izspiesta no Mali. Tur labi bruņotie kaujinieki pārmeklē un izlaupa kristiešu mājas un sagrauj baznīcas.

Pusautonomajā Tanzānijas Zanzibaras pussalā kristieši cīnās par savu eksistenci un dzīvo pastāvīgas vietējās Islāma kopienas spiediena apstākļos. Šo sarakstu varētu vēl turpināt un turpināt.

2013.gada 12.martā viens no ietekmīgākajiem radikāli noskaņoto musulmaņu garīgajiem līderiem izplatīja stratēģisku paziņojumu par kara uzsākšanu pret kristiešiem. Saūdu Arābijas augstākais muftijs šeihs Abdulazis bin Abdula (1963) paziņoja, ka „ir jāiznīcina visas [kristiešu] baznīcas reģionā”. Šis paziņojums samulsināja pat avīzes „The Washington Times” korespondentu, kurš norādīja: „Tas nav kaut kāds sīks radikāls imams, kurš ar dedzīgām naidpilnām runām cenšas paplašināt savu sekotāju skaitu. Tas ir apdomāts un apsvērts norādījums, ko dod viens no slavenākajiem Islāma pasaules garīgajiem līderiem”. Turpina piepildīties pareģojums: „Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs” (Jāņa 15:20).

Pērkamie mēdiji ziņo par sabiedrības islamizācijas briesmām. Tiek ziņots par plāniem cīņai ar bēdīgi slaveno terorismu. Bet kas tie ir par „teroristiem” un kas tas ir par „teroru”. Kārtējās ASV scenāriju fakultātes pasakas.

Atcerēsimies, ka terminu „karš ar teroru” sāka lietot Bejamins Netanjahu (1949) vēl tālajā 1979.gadā starptautiskam terorismam veltītajā konferencē Jeruzālemē (JCIT). Tur tika izveidoti „kara ar terorismu” ideoloģiskie pamati. Konferencē piedalījās Džordžs Bušs – vecākais (1946), Ričards Paips (1923), Šimons Peress (1923) un daudzi citi augsta līmeņa ebreju un amerikāņu politiķi, militāristi un specdienestu pārstāvji. Tad arī viltīgais Netanjahu piedāvāja, sabiedrības mobilizēšanai, maldināt starptautisko sabiedrību, mākslīgi paaugstinot „starptautiskā terorisma” draudu līmeni.

2000.gadā tika radīts vēl drausmīgāks dokuments, bēdīgi slavenā „Amerikas aizsardzības atjaunošana” (publicēts projektā „Jaunais Amerikas gadsimts”/ Project for the New American Century (PNAC)/ Проект «Новый американский век»), kurā atklāti tiek runāts par „Jauno Pērlhārboru” [Pērlhārbora – ASV osta un karabāze Havaju salās. Pēc Japānas uzbrukuma Pērlhārborai 1941.gada 7.decembrī ASV iesaistījās 2.pasaules karā. Ir pierādīts, ka augstākās ASV amatpersonas ne tikai zināja par japāņu uzbrukumu, bet apzināti provocēja to.]. Tieši pēc gada piesauktā „Jaunā Pērlhārbora” arī notika 11.septembra terorakta veidā un aizsāka karu ar „islāmu” Izraēlas labā. Viss ir vienkārši.

Bēdīgi slavenā „vadāmā haosa” ietvaros un aizsedzoties ar antiasadisko propogandu šie specdienestu radītie un izreklamētie teroristi Sīrijā spīdzina un nogalina pareizticīgos garīdzniekus, izdur viņiem acis, lauž kaulus, izgriež viņu orgānus kā tas bija ar Antiohijas pareizticīgo baznīcas garīdzniekiem, tēvu Haddeju al Haddadu, priesteri Vasīliju. Tiek nolaupīti garīdznieki, bīskapi, kristiešu sievietes. Teroristisko kaujinieku līderi atklāti aicina nogalināt garīdzniekus un mūkus, lauzt krustus un neatstāt akmeni uz akmeņa.

Šī kara rezultātā cieš cilvēki, tiek iznīcinātas svētvietas, dievnami, relikvijas,  ikonas. Vietējie kristieši mums pastāstīja, ka pareizticīgo baznīcas tiek zaimojoši izlaupītas. Daudzas tiek nodedzinātas. Kā piemērus var minēt Svētā Georgija baznīcu, Dievmātes Jostas baznīca. Senajā pilsētā As Saurdā (Ас-Саурд) iebruka apmēram astoņi tūkstoši „brīvības cīnītāju”. Viņi aizdedzināja svētā Sergija baznīcu, kurā atradās ļoti senas ikonas, iznīcināja grāmatas un nolaupīja garīdznieku. Tas pats tika izdarīts ar katoļu baznīcu. Tika pat apšaudīts slavenais Vissvētākās Dievmātes Dzimšanas klosteris (dibināts VI gadsimtā) Seindnajā (Sednaya) uz kuru tradicionāli devās ne tikai kristiešu, bet arī musulmaņu svētceļotāji. Visplašāk zināmākais vandālisma akts ir svētā Iļjas klostera, kurš bija pusotru tūkstoti vecs, iznīcināšana. Kā pastāstīja klostera abats Hadirs Ibrahims, kaujinieki klosteri iztukšoja, iznesa reliģiskos piederumus, uzspridzināja zvana torni, iznīcināja altāri un kristāmos traukus. Nav zināms galvenās svētvietas relikvijas (svētā Iļjas ikona – brīnumdare) liktenis, kuras vecums ir vairāk kā desmit gadsimti. Komentējot šīs mežonīgās darbības klostera abats teica: „Melno spēku kalpi spēj iznīcināt akmeni, bet nav viņu spēkos iznīcināt Sīrijas musulmaņu un kristiešu brālības un vienotības saites”.

Jautājums par vienotību Sīrijā pašreiz ir pats galvenais. Tiekoties ar mums par to runāja visi: gan pirmā lēdija Asma al Asada, gan antiohijas patriarhs Ioans X, gan informācijas ministrs Omrāns az Zoubi, gan parlamenta spīkers Džihads al Lahams, gan, protams, no visas sirds par to aizrautīgi stāstīja Sīrijas augstākais muftija Badrs al Din Hasuns. Par vienkāršo tautu nav pat ko runāt, sīrieši to mums sirsnīgi parādīja visas vizītes laikā.

Kristiešu aizsardzības tradīcija Sīrijā eksistē kopš leģendārā Salah ad Dina (Saladina) laikiem. Kristieši un musulmaņi šeit mierīgi ir sadzīvojuši daudzu gadsimtu garumā. Un tā ir nevis slidena ekumēniska savienība un ne tolerances riebeklība, bet gan īsta un dziļa savstarpējā cieņa, balstīta patieso reliģisko dogmu izpratnē, galvenā no kurām ir svētības došana cilvēkiem, kas izpaužas saprātīgā augstākā Mīlestības spēka un izvēles brīvības izmantošanā. Mēs cienām citas reliģijas un nevēršamies pret citticībnieku ticību pirmkārt tāpēc, ka mēs uzticamies Dievam un ticam nevis saviem spēkiem, bet gan viņa absolūtai visspēcībai. Gan Krievija, gan Sīrija ir unikālas valstis  – mums ir ar citiem nesalīdzināma daudzkonfesionālas sabiedrības mierīgas kopeksistences pieredze. Sīrijā ir vairāk kā 30 reliģiskās konfesijas un līdz šim tām visām izdevās mierīgi līdzās sadzīvot.

Patiesie musulmaņi šodien ir apkaunoti ar tām zaimojošajām darbībām, ko, aizsedzoties ar islāmu, veic „Brāļi musulmaņi” [starptautiska radikālo islāmistu organizācija], kas īstenībā ir sektanti un Sātana kalpi. Līdzīgi [ar dažādu sektu palīdzību] tiek diskriditēta arī kristietība. Mēs redzam, ka dažādas kristīgas sektas, kuras dēvē sevi par kristīgām baznīcām un draudzēm, provocē cilvēkus uz nelietībām un starpkonfesionālo neiecietību. Te var atcerēties mācītāju no Floridas, kurš apzināti zaimoja islāma svēto grāmatu Korānu. Eksistē arī sektantiskas kustības, kuras nodarbojas ar agresīvu un vietējām tradīcijām naidīgu darbību musulmaņu vidē. Visam tam, protams, nav nekāds sakars ne ar pareizticību ne ar islāmu. Šodienas iekaisušā „Arābu pavasara” provokacionisma gaisotnē ir svarīgi saglabāt modrību un neļauties lētajiem scenāristu trikiem, kam ir tikai viens mērķis – upuru asinsizliešana.

Pie tam šī pasākuma „ideoloģiskais sponsors” pat neuzskata vairs par vajadzību slēpt savu dalību kaujinieku – teroristu sagatavošanā. Viss ir novests līdz pilnīgam absurdam. Vai varbūt no izslavētās „ideologu” nacionālās viltības nekas vairs pāri nav palicis?! Vai arī panākumi ir „galvā sakāpuši”?! Grūti pateikt…. Bet nu pārāk daudz viņiem rupju kļūdu.

Informatīvā vidē ātri izplatās videosižeti par patieso lietu stāvokli Sīrijā. Daudziem labi atmiņā palika sižeti, kuros izdevās iemūžināt algotņu apmācības nometnes darbu un pašu apmcības procesu uz vietas. Sižetā redzama dažādu tautību vīriešu grupa – arābi, kaukžieši, afrikāņi, eiropieši utt., kuri ir apģērbti tradicionālās arābu drēbēs un jāj uz kamieļiem, veicot kaut kādus taktiskus manevrus.

Sižeta vadītājs komentē: „Šie vīrieši visu nedēļu izgāja speciālas apmācības, lai piedalītos Tuvo Austrumu operācijās. Viņi ģērbjas kā arābi, mācās braukt ar vietējo „Ferrari” (kamieļiem), kā arī mācās elementāras sarunvalodas frāzes. Viņi ieradās Izraēlā, lai mācītos pie bijušajiem valsts specdienestu darbiniekiem. Šajā treniņnometnē, ko vada Izraēlas starptautiskā drosšības akadēmija, viņi cenšas pārņemt unikālo Izraēlas pieredzi cīņai ar apdraudējumiem un apgūst dažādus pretteroristiskus konvoja aizsardzības paņēmienus”.

Šodien nevienam vairs nav noslēpums, ka t.s. „Sīrijas opozīcijas” pusē karo tikai 5% sīriešu, bet pārējie ir algotņi un rīkļurāvēji no 85 pasaules valstīm – narkomāni, noziedznieki, analfabēti, kuri neprot pat lasīt, speciāli no stingra režīma cietumiem izlaistie.

Sīrijas musulmaņi, tāpat kā kristieši, ir kļuvuši par šīs briesmīgi necilvēcīgās agresijas upuriem. Alepo tika iznīcināts senas mošejas minarets [tornis pie mošejas] (celts 715.gadā), kas bija viena no nozīmīgākajām Sīrijas musulmaņu svētvietām. Tika nolaupīta lādīte, kurā glabājās pravieša Muhameda matu šķipsna. Ievērojami postījumi tika nodarīti senajam Salahadinas kvartālam. Gandrīz pilnībā tika iznīcināts pasaulē senākais zemjumta tirgus Al Madinā. Stipri cieta  Mehmendaras mošeja (datēta ar XIII gadsimtu).

Tiek veiktas nežēlīgas izrēķināšanās ar galvenajiem musulmaņu garīdzniekiem. Tika nonāvēts šeihs Hasans Safi al Dins, kuram nocirsto galvu šie necilvēki izvietoja uz minaretes. „Uz kādu gan brīvību aicina šie cilvēki? Viņi veic Sīrijas zemē neredzētas nelietības un kalpo nevis Allāham, bet gan šaitanam”, paziņoja musulmaņu imami.

2013.gada 21.martā terorista – pašnāvnieka radītā sprādzienā Aļ Imanas mošejā (Damaskas ziemeļos) gāja bojā vairāki desmiti cilvēku, to skaitā arī izcilais musulmaņu garīdznieks, 84 gadus vecais šeihs Muhamads Saīds Ramadāns al Buti. Kopā ar viņu sprādziena rezultātā gāja bojā arī šeiha mazdēls. Pēc šariata likumiem nogalināt mošejā ir ļoti liels grēks. Tas ir kārtējais pierādījums, ka aiz šiem noziegumiem stāv nevis musulmaņi, bet gan ekstrēmisti, kuri nepiedod mieru sludinošus sprediķus, tāpat kā terorisma un bruņotas vardarbības nosodījumu. Garīdzniekam vairākkārtīgi draudēja, bet nevarēja piespiest viņu apklust. Moceklis al Buti nebūt nav vienīgais no autoratīviem sunītu garīdzniekiem, kuri ir sapratuši, kas patiesībā notiek, un kuri neuzķērās uz pseidoopozīcijas aicinājumiem un solījumiem. Šādi uzskata daudzi Sīrijas garīdznieki, politiķi, karavīri un ierindas pilsoņi. Tā uzskata arī Sīrijas augstākais muftija Ahmads Badrs al Din Hasuns, kura pausto viedokli neizdevās mainīt pat ar viņa dēla slepkavību.

Augstākais muftija Sīrijā ir viena no atslēgfigūrām. Īpaši mūs pārsteidza, ka pa TV ik dienas non-stop režīmā rāda viņa uzstāšanās augstāko Sīrijas amatpersonu priekšā. Mēs ne vārda nesaprotam arābiski, bet viņa aizkustinošā runa pat mūs iespaidoja un iedvesmoja. Viņa runa burtiski izstaroja garīgumu un to varēja just.

Bašars al Asads un Badrs al Din Hasuns

Bašars al Asads un Badrs al Din Hasuns

Viņš ir Asada tuvākais līdzgaitnieks un prezidenta garīgais padomdevējs, kurš svēta viņu cīņā par ticību un Dzimteni. „Atver sirdi un dāvini cilvēkiem piedošanu. Dievs tautai  grūtajā laikā ir nolicis Tevi tās vadībā . Ne mēs un neviens cits. Viņš to izdarīja un viņš zina kāpēc; viņš visu zin. Sargi šo valsti un ved to tālāk pa goda un cieņas ceļu ar mīlestību un patiesību. Tu esi jauns un par sevi pārliecināts. Tu šai grūtajā laikā esi Dieva izredzēts. Nes labo vēsti tautai un esi kā negaiss ienaidniekiem par spīti tiem, kuri grib iznīcināt Sīriju. Dievs ir svētījis šo tautu un viņas līderi.” Tāda, lūk, runa…

Tiekoties ar mūsu delegāciju Badrs al Din Hasuns stāsta, ka mēs dzīvojam reliģisko karu laikmetā un, ka, lai nekļūtu par savas nekompetences upuri, katram cilvēkam ir jābūt izglītotam šai sfērā. Viņš stāsta par milzīgo sprediķa nozīmi. Cilvēkiem ir jāpaskaidro kas ir patiesā kristietība un kas ir patiesais islāms. Tas ir jāizdara, jo no tā ir ļoti daudz kas atkarīgs. Sīrija ir smagi ievainota un tās brūcēm ir jāspēj vienot mūsu ģimenes, savādāk Sīrija tiks saplosīta gabalos un tad viņi ies uz Krieviju [Latviju arī].

Badrs al Din Hasuns

Badrs al Din Hasuns

Doktors Hasuns ir nenogurstošs sludinātājs un sabiedrisks darbinieks. Viņš ir atvērts visai pasaulei. Viņa darbi runā paši par sevi. Muftija pastāstīja, ka pašā konflikta sākumā viņš izsūtīja visiem arābu garīdzniekiem un šeiham Jusufam al Kardavi vēstuli, kas atmaskoja „arābu pavasara” sazvērestību. Viņš aicināja islāma garīdzniekus sanākt kopā un atrast tautas un valsts domstarpību risinājumu. Neviens uz šo vēstuli tā arī neatbildēja.

Badrs al Din Hasuns uzskata, ka šodien jau notiek teroristu sagatavošana karam pret Krieviju. „Al Džazira” sāk raidīt Krievijā ar galveno domu: „Krievija tik daudzus gadus ir apspiedusi musulmaņus, okupēja tos, aizņēma viņu zemi, ka tagad nepieciešams tai atriebties un piespiest samaksāt par to kā pa holokaustu” [šie draudi pilnā mērā attiecas arī uz Latviju – gan kā vienkāršu kaimiņvalsti ar sauszemes robežu, gan kā teritoriju, kuru piederīgu Krievijai uzskata arī tās ienaidnieki]. Lai brīdinātu Krieviju par pret viņu gaidāmo triecienu, augstākais muftijs izteica gatavību atbraukt un pastāstīt krieviem, kas reāli notiek Sīrijā. Viņš ir gatavs uzstāties jebkādās auditorijās: pareizticīgo baznīcās, mošejās, universitātēs, stadionos.

Sīrijas vēstnieks Krievijā Rijāds Hadads pastāstīja mums vienu interesantu atgadījumu. Kad doktors Hasuns pēdējo reizi bija Krievijā, pēc sprediķa pie viņa pienāca kaukāzieši, izsakot vēlēšanos sist un graut, un sāka runāt par džihādu [islāma reliģisks termins, kurš cēlies no vārda, kas burtiskā tulkojumā nozīmē cīnīties, pūlēties, censties]. Kad doktors Hasuns saprata, ka šie puiši smagi maldās un nesaprot pat pašus elementārākos islāma pamatus, viņš teica: „Jūsu džihādam ir jākoncentrējas nevis uz to, lai nogalinātu cilvēkus, tādējādi kļūstot par aklu ieroci Rietumu rokās, bet gan, lai padarītu Krieviju par superlielvalsti”. Lūk kāds Sīrijā ir gudrs muftijs. „Esmu gatavs apbraukāt visus reģionus, strādāt 24 stundas diennaktī, lai parunātu ar katru imamu un brīdinātu katru personīgi par draudiem, kas sagaida Krieviju Sīrijas sakarā. Tāpat es būtu priecīgs tikties ar pareizticīgo mācītājiem, lai parunātu un atrastu veido kā pretī stāvēt tam ļaunumam, kas draud Krievijai, jo mēs musulmaņi un kristieši cilvēku labā kalpojam viena Dieva idejai”, – paziņoja Badrs al Din Hasuns.

Marija Monomenova un Badrs al Din Hasuns

Marija Monomenova un Badrs al Din Hasuns

Vēlāk doktors Hasuns uzņēma mūs pie sevis mājās, kas ir ļoti lielas cieņas pazīme. Visi desmit viņa mazdēli atnāca mūs sagaidīt. Viņi dziedāja mums dziesmas par daudzcietušo Sīriju un ar acu galiņu es redzēju, ka vectēvs dziedāja viņiem līdzi. Tai brīdī viņš bija tik atvērst, ka pats līdzinājās bērnam.

Pēc tam doktors Hasuns padalījās ar aizkustinošākajiem saviem pārdzīvojumiem: „Viņi nogalināja manu mīļoto dēlu. Viņam nebija ieroču, viņš viņu priekšā bija neapbruņots, viņam rokās bija tikai grāmatas. Šīs zaudējuma bēdas ir neaprakstāmas. Bet es pilnīgi noteikti zinu, ka man ir jārīkojas tikai tā, kā liek mana sirdsapziņa. Es uzstājos televīzijā un aicināju teroristus pārtraukt asinsizliešanu. Es tiešajā ēterā pateicu, ka piedodu sava mīļā dēla slepkavām. Es piedodu viņiem dēļ Mīlestības, lai kura nekad nepamet mūsu sirdis. Reliģija tas ir dzīves ceļš, nevis slepkavību ceļš. Jebkuru reliģiju, kura aicina noslepkavot, ir radījis cilvēka, nevis Dieva prāts. Tie kari, kuri pašreiz notiek pasaulē, aizsedzoties ar reliģiskiem lozungiem, ir politiska cīņa par ekonomisko resursu pārdalīšanu! Atgrieziet Dievu savās sirdīs! Es lūdzos par jums, mana dēla slepkavām. Es lūdzu Dievu, lai notiek brīnums un viņš atgriež jūsu sirdīs mīlestību. Rītdien virs Sīrijas atkal uzleks saule un mēs teiksim mūsu nedraugiem, ka jūs mums gribējāt ļaunu, bet mēs jums atbildējām ar labu. Jūs gribējāt mūs pazemot, bet mēs būt cienīgi. Jūs gribējāt mūs noslepkavot, bet mēs vēlējām jums dzīvi.”

Es skatījos uz muftiju un neviļus padomāju cik gan miljonus dolāru viņi dotu par viņa galvu… Bet lūgšanā iekarsusi sirds ne no kā nebaidās. Mēs redzējām, ka runāt par dēlu doktoram Hasunam bija ļoti grūti. Viņš ar lielām grūtībām piemeklēja vārdus. Bija skaidrs, ka brīdis, kad viņš runāja par savu milzīgo bēdu, bija visīstākā lūgšana. Tāds, lūk, mīlestības džihāds.

Marija Monomenova
/07.09.2013/

Avoti:
http://ruskline.ru/news_rl/2013/09/02/my_privezli_na_zemlyu_sirii_nadezhdu/
http://ruskline.ru/news_rl/2013/09/03/russkoe_solnce_omejyadov/
http://ruskline.ru/news_rl/2013/09/07/dzhihad_lyubvi/
http://www.globalresearch.ca/preparing-the-chessboard-for-the-clash-of-civilizations-divide-conquer-and-rule-the-new-middle-east

Informācijas aģentūra
/18.09.2013/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Tuvie Austrumi, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Kolektīvās nākotnes bezdibenis

Izņēmumu nav. Pašlaik neskaidra nākotne ir visiem. Tā ir neskaidra visām rasēm un nācijām. Nākotne ir pārvērtusies par savdabīgu bezdibeni planētas iedzīvotājiem. Nākotnes bezdibeņa malā stāv visa cilvēce. Visas cilvēces kolektīvā nākotne ir neskaidra.

Cilvēces vēsturē tāds stāvoklis ir pirmo reizi. Pirmo reizi cilvēce funkcionē kā socioloģiski vienots veselums. Pirmo reizi cilvēce saskarās ar analoģiskām sociālajām problēmām. No to risinājuma būs atkarīgs planētas sociuma liktenis.

Turklāt šīs problēmas ir jārisina kopīgiem spēkiem. Augstprātīgi ignorēt kolektīvo pieeju un individuāli atstāt nākotnes bezdibeņa malu, egoistiski formējot tikai savu rītdienu, acīmredzot neizdosies ne vienai rasei un nācijai. Izdosies tikai imitēt individuālo pieeju, nesasniedzot patiesu laimi un eksistenciālo pilnvērtību.

Bet tās ir tikai skaistas retoriskās frāzes. Diemžēl šodien ir sastopama konkrēta darbība, rūpējoties tikai par sevi. Jau labu laiku ir nepārprotami redzami atsevišķu nāciju centieni veidot tikai priekš saviem pilsoņiem saulainu nākotni, daudz nerēķinoties ar pārējo nāciju sociālajām interesēm. Turklāt citu nāciju dzīves telpu pārvēršot par drausmīga haosa, ģeopolitiskās okupācijas un dabas resursu izzagšanas zonu. Pašaizsardzībai tiek veidoti melni makroreģioni. Tos haotizē, lai varētu vieglāk kontrolēt un ekspluatēt. Haotizācijas programmā ietilpst nākotnes ideālu retušēšana. Ja cilvēku apziņā ir aizkrāsoti nākotnes ideāli, tad viņi zaudē jebkādu dzīves jēgu un ērti pakļaujas haotizācijas tehnoloģijām.

Mums tas ir ne tikai labi saprotams, bet arī fiziski rūgti pazīstams. Arī mēs esam ģeopolitiski okupēti un tiekam nemitīgi apzagti. Par mums neviens nerūpējās, kā arī mums pašiem neļauj par sevi rūpēties pilnā mērā.

Protams, var apspriest jautājumu, vai vispār esam spējīgi par sevi rūpēties bez citu līdzdalības. Tas mums vienmēr ir bijis aktuāls jautājums. Arī tagad mēs savu dzīvi esam noveduši līdz tādam līmenim, ka mūsu nākotne ir atkarīga no citu interesēm un žēlsirdības.

Tā ir bezizeja. No kāda gaidīt žēlsirdību kolektīvās nākotnes bezdibeņa malā ir ļoti naivi un bezcerīgi. Patiesi lolota žēlsirdība nav praktiski iespējama. Turklāt žēlsirdības gaidīšana nepiestāv stiprām dvēselēm un nedara godu nevienam etnosam.

Līdz šim pret mums visnecienīgāk ir izturējušies vācieši un amerikāņi. Vēstures zinātņu doktors Kārlis Kangeris ir Vācijas arhīvos atradis fašistu plānus mūs iznīcināt kā nevērtīgu tautu. Tas notiktu pēc fašistu uzvaras II Pasaules karā.

Hitlers bija uzdevis stratēģiski gādāt par iekaroto tautu un zemju apsaimniekošanu Austrumu okupēto teritoriju valsts ministram  Alfrēdam Rozenbergam. No viņa attieksmes lielā mērā bija atkarīga mūsu tautas nākotne pēc kara.

Kā zināms, Rozenbergs ir „mūsējais”. Viņš dzimis Igaunijā, mācījies Rīgā. Ziņojumos fīreram viņš salīdzina igauņus un latviešus. Vadās no savas pieredzes. Igauņi tiek raksturoti kā prasmīga, taupīga un visādā ziņā godīga tauta. Savukārt latviešiem esot nepilnvērtības komplekss. Viņi nav pelnījuši reiha saudzīgi organizētu nākotni. To ir pelnījuši tikai igauņi.

Amerikāņi savu draudzīgo vērtējumu noformēja oficiālā veidā, publiski kauninot mūs kā mazus bērnus vai neglābjamus plānprātiņus. Bet galvenais – nekautrīgi un kundziski iejaucoties mūsu iekšpolitikā.

Tautas vēsturē netiks aizmirsta ASV vēstnieces Ketrīnas Beilijas runa Latvijas universitātē 2007.gada 16.oktobrī. Vēstniece nediplomātiski skarbā formā kritizēja visas mūsu jaunlaiku klasiskās vājības – korupciju, zagšanu, tiesiskuma trūkumu, oligarhu kundzību, banku kriminālo darbību, politiskās varas aplamības utt.

Vēstnieces kopējais objektīvais secinājums bija bargs – mēs netiekam galā ar savu valsti. Latvijā tagad vara esot daudz vājāka nekā padomju laikā. Tāpēc lietpratīgas un stingras varas trūkums apdraud valsts brīvību un valsts nākotnes izredzes.

Elitāras tautas statuss mums bija Padomju Savienībā. Mūs cienīja, mīlēja, apbrīnoja, atdarināja, izvirzīja kā paraugu pārējām padomju tautām. Nepārtraukti slavēja mūsu mākslu, zinātni, rūpniecību, lauksaimniecību, zvejniecību. To šodien daudzi nostalģiski atcerās. Arī šo rindu autors nav aizmirsis, ar kādu patiesu cieņu izturējās pret mūsu zinātni. Mums bija viens no lielākajiem zinātniskajiem potenciāliem Austrumeiropā.

Taču daudzi par to negrib dzirdēt. Pirmkārt un galvenokārt negrib dzirdēt tie, kuri var tikai naivi cerēt kādreiz iemantot elementāru cieņu ES tautu kolektīvā. Neslēpsim – viņu cerības nekad nepiepildīsies. Rietumu sirds dziļumos mēs vienmēr paliksim „barbari” tāpat kā visi pārējie Romas impērijā neietilpstošie etnosi, kuri tika kristīti (visbiežāk ar spēku) apmēram 1000 gadus vēlāk nekā „īstie eiropieši”.

No Austrumeiropas „barbaru” valstīm pašlaik Krievija ir sapratusi sava nacionāli oriģinālā vēsturiskā projekta nepieciešamību, lai nevajadzētu neziņā mūžīgi mīņāties nākotnes bezdibeņa malā.

Pēc PSRS sabrukuma arī Krievija dumji traucās uz „Eiropu”. Taču tai parādīja trīspirkstu kombināciju. Uzskata, ka tas konkrēti notika 2004.gadā. Krievijai nekad nebūs vieta Rietumu kopējā mājā. To Krievijas valstsvīriem pateica skaidri un nepārprotami. Krievijas politiskā un intelektuālā elite tūlīt prata izdarīt attiecīgos secinājumus un sākt veidot savas mājas atbilstoši savas nācijas kultūras vajadzībām.

Tas nav viegls ceļš. Nav viegli otrā rītā atsacīties no gadsimtiem ilgā vesternizācijas kārdinājuma. Krievija ceļu uz Eiropu, kā atceramies, „cirta” arī caur baltu apdzīvoto teritoriju. Krievijas vēsturē bija vairākas intensīvas vesternizācijas kampaņas. Visjaunākā kampaņā bija PSRS un sociālisma sistēmas sagraušana „perestroikas” viltīgajā aizsegā. „Perestroika” principā bija vesternizācijas kampaņa.

Šodienas Krievijas ērglim pagaidām ir trīs galvas. Pirmajā galvā dominē etatiska ideoloģija, akcentējot valsts lomu ekonomikā, izglītībā, veselības aizsardzībā un citās sociālajās sfērās. Otrajā – nacionālās varenības retorika, trešajā – neoliberālisma murgi. Par laimi krievu elite paškritiski atzīst šizofrēnisko situāciju. Uzsver nepieciešamību pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no murgojošās trešās galvas.

Tādās reizēs sentimentāli saka, ka cerības ir laba lieta un cerības nevienam nevar atņemt. Nevar atņemt cerības arī kolektīvās nākotnes (šajā gadījumā – Eiropas un ES neskaidrās nākotnes) bezdibeņa malā stāvošajiem „eiropeiskajiem” Eiropas antropoloģiski mazvērtīgās nomales faniem ar cūciski apsmērētu ķermeni un riņķiem degunā, ausīs un ģenitālijās.

Kā jau minēju, pašlaik neskaidrā nākotnes aina tomēr mums visiem ir kopēja. Līdz šim tikai mūsdienu daži demogrāfi pret cilvēci ir izturējušies kā pret vienotu sistēmisko veselumu. Planētas iedzīvotāju dzimstības un mirstības problēmas viņi aplūko visas cilvēces kontekstā, bet nevis tikai atsevišķu tautu mērogā. Tā tas notiek patreizējās demogrāfiskās pārejas analīzē.

No XX gs. 60. gadiem uz mūsu planētas ļoti strauji un agrāk neredzētā apjomā pieaug iedzīvotāju skaits. 1960.gadā uz planētas dzīvoja 3 miljardi. 2000.gadā jau dzīvoja 6 miljardi, bet tagad 2013.gadā – vairāk kā 7 miljardi (tātad 12 gados piedzima viens miljards). Pēc 2050.gada uz planētas dzīvos 12 miljardi cilvēku. Planētas iedzīvotāju skaits vairs strauji nepalielināsies un iestāsies stabilitāte, kas cilvēcei bija raksturīga līdz XX gs. vidum.

Demogrāfiskā pāreja turpināsies 90 gadus (1960.-2050.g.). Tātad kolektīvās nākotnes bezdibeņa malā cilvēce atradīsies vēl labu laiku.

Demogrāfiskai pārejai ir vairākas specifiskas iezīmes. Pirmkārt, iedzīvotāju skaits pieaug tikai „krāsainajās” (t.i., neeiropeīdajās) rasēs. Otrkārt, „baltā” rase izmirst, un tās struktūrā arvien vairāk dominē vecākās paaudzes cilvēki – „pensionāri”.

Demogrāfiskā pāreja ir unikāla parādība cilvēces vēsturē. Tamlīdzīga unikāla parādība nevar neatstāt noteiktas sekas, kuras var metaforiski salīdzināt ar bumerangu. Piedzimušo cilvēku milzīgais skaits savā veidā atgriežās pie cilvēkiem tāpat kā bumerangs atgriežās pie metēja.

Mūs ik uz soļa apdraud demogrāfiskais bumerangs. Tā ir mūsu šodienas un arī rītdienas dzīves realitāte. No demogrāfiskā bumeranga apdraudētības mēs nevaram izvairīties. Zināma drošība varbūt radīsies tikai gadsimta beigās, kad pēc demogrāfiskās pārejas iestāsies dzīves relatīva stabilitāte. Būs radusies pilnīgi jauna kultūra, un tā relatīvi stabili nodrošinās jaunās kultūras autoru esamību.

Tagad ne tikai zinātne, bet arī zinātkarā sabiedrības daļa ir lietas kursā par cilvēku garīgās un materiālās dzīves atkarību no iedzīvotāju skaita. Pie tam nevis no sava ciema, pilsētas un valsts iedzīvotāju skaita, bet gan no visas planētas iedzīvotāju skaita. Planētas iedzīvotāju kontingents funkcionē kā vienota sistēma un atsaucās uz katru sistēmas elementu – katru cilvēku.

Tiesa, zinātne pie šīs atziņas nonāca nesen – XX gadsimta beigās. Planētas demogrāfiskās izmaiņas ievērojami ietekmē mūsu pārticību, dzīves līmeni un paaudžu attiecības. Eiropā nekad nav bijis ekonomiskais pieaugums bez dzimstības pieauguma. Tā tas ir arī citur. Indijā un Ķīnā strauji palielinās iedzīvotāju skaits un arī tā satelīts – ekonomiskā izaugsme.

Iespējams pretējais process. Samazinās dzimstība, samazinās cilvēku pasionaritāte un ekonomiskā izaugsme. Šis process attiecās uz eiropeīdiem.

Demogrāfiskais bumerangs aptver daudzas parādības. Pašlaik mēs varam konstatēt tikai parādību vienu daļu, jo citas parādības atklāsies vēlāk. Teiksim, ap 2050.gadu un pēcāk.

No pašlaik konstatējamajām demogrāfiskā bumeranga parādībām skaidri iezīmējās kolektīvās nākotnes bezdibenis. Respektīvi, cilvēkiem nav zināms, kas viņus gaida turpmākajā dzīvē.

Tas attiecas uz visiem. Attiecas uz tām sabiedrībām, kurās ir augsts dzimstības līmenis. Attiecas arī uz izmirstošajiem „baltajiem”. Saprotams, „baltajiem” ir skaidrs, ka zem šīs Saules viņus nekas labs vairs negaida.

Par laimi ne visi „baltie” ir nolaiduši rokas un pakļāvušies fatālajai apātijai. Zināma „balto” daļa enerģiski pretojās demogrāfiskajam bumerangam un lolo noteiktus nākotnes plānus. Tā ir „balto” daļa, kura vēlas saglabāt cilvēciskās dzīves jēgu (nākotnes ideālus, ticību bērnu un mazbērnu rītdienai) pat demogrāfiski visnelabvēlīgākajos apstākļos.

Tā ir „balto” daļa, kura pretojās vispārējai apātijai, degradācijai un mežonīgajai dzīves baudīšanai saskaņā ar principu „dzīres mēra laikā”. Tā ir „balto” daļa, kura pretojās homoseksuālisma uzbrukumam. Rietumos pašlaik spilgtākais piemērs ir Francija. Austrumeiropā – Krievija.

Taču jāsaka patiesība. Arī minētā „balto” daļa godīgi atzīst, ka „uzvara” nav garantēta. Noteikti ir jārēķinās ar iespēju piedzīvot „zaudējumu”, jo tāda ir situācija.

Katrai tautai ir savs sapnis par nākotni. Katrai tautai tādējādi ir sava ideoloģiskā tematika – tautas apziņas koncentrēšana noteiktu mērķu sasniegšanai. Ļoti svarīgi ir ievērot, lai šis sapnis būtu loģiski pamatots un racionāli saprotams.

Katrai tautai sapnis par nākotni tikai nosacīti (metaforiski) ir virtuāls sapnis. Praktiski tas nekad nav virtuāls sapnis, kādu mēs redzam naktī gultā.

Tauta vienmēr sapņo par reālu un konkrētu mērķi. Tāpēc gudri valdnieki un ideologi ļoti labi zina, ka tautai nedrīkst piedāvāt aloģiskus un nereālus sapņus. Ideoloģiskā efektivitāte piemīt tikai reāli iespējamiem mērķiem. Vairāk vai mazāk tāliem un it kā neiespējamiem mērķiem, taču katrā ziņā reāliem un konkrētiem mērķiem.

Arī mūsu tautai un mūsu valsts nācijai ir savs sapnis par nākotni. Par to nesen atgādināja mūsu Valsts prezidents Andris Bērziņš. Viņš runāja par vēsturiski labi pazīstamu mērķi. Cita lieta, kāda pašlaik sabiedrībā var būt ticamības pakāpe šim mērķim.

Š.g. 22.jūlijā Internetā tika izplatīts materiāls ar virsrakstu „Valsts prezidents: jānodrošina, lai Latvija saglabātos kā neatkarīga valsts”.

Valsts prezidents Bērziņa kungs iepazīstināja ar savu viedokli par pievienošanos eiro zonai. Viņaprāt pēc nacionālās valūtas likvidēšanas un eiro ieviešanas galvenais nākotnes mērķis ir “nodrošināt, lai Latvija saglabātos kā neatkarīga valsts. Domāju, ka tas ir galvenais”.

Lūdzu, padomāsim, kāda ideoloģiskā efektivitāte šodien var būt aicinājumam „nodrošināt, lai Latvija saglabātos kā neatkarīga valsts”?

Lūdzu, padomāsim, cik lielā mērā mēs esam spējīgi ticēt šim farizejiskajam aicinājumam? Cik lielā mērā mūsu valstiskā suverenitāte ir reāla pēc Gorbačova un amerikāņu ģeopolitiskās vienošanās, pēc iestāšanās ES konfederācijā un NATO, pēc nacionālās valūtas likvidēšanas, pēc savu ekonomisko un finansu resursu uzdāvināšanas svešzemniekiem?

Lūdzu, padomāsim, cik lielā mērā tamlīdzīgi absurdi, savā būtībā pilnīgi aplami un noteikti arī amorāli aicinājumi spēj mobilizēt mūsu ticību nākotnei vispār?  Vai tā nav atklāta ņirgāšanās? Vai tā drīkst runāt valsts visaugstākā amatpersona, kura nekādā gadījumā nedrīkst nezināt un nesaprast savas valsts juridisko stāvokli? Vai tik tiešām mēs esam tik politiski infantili un tik lielā mērā nespējam pārvaldīt savu valsti, ka nevaram atrast vismaz vienu kompetentu (gribas teikt – normālu) cilvēku valsts vadītāja amatam?

Neapšaubāmi, atkal skan retoriskas frāzes. Tā vairs nevar būt viela nopietnām pārdomām. Atbildes uz minētajiem jautājumiem jau sen ir zināmas visiem saprātīgajiem cilvēkiem.

Mēs jau labu laiku stāvam kolektīvās nākotnes (šajā gadījumā – Latvijas Republikas) bezdibeņa malā. Mūsu lokālais aktīvisms ir pilnīgi apsīcis. Ar vieglu sirdi izvēlamies dzimtenes pamešanu.

Mēs esam izdomājuši visdažādākās domas un apsvēruši visdažādākos nākotnes scenārijus. Esam ieklausījušies politiķu piedāvāto maigo konceptu lietderībā. Taču tā vienmēr ir bijusi idejiski tukša pļāpāšana un bez minimālākā praktiskā seguma. Tā drīzāk bija elektorāta konceptuālā saindēšana, kas pēdējā laikā ir atkal sākusies mūsu brīvvalstī ar jaunu un vēl muļķīgāku sparu nekā agrāk.

Diemžēl valstiskās nākotnes mērķu atrofijai ir epidēmijas vēriens. Minētie jautājumi priekš mums jau sen vairs nav nekāds jaunums. Mums pat ir savi Alfrēdi Rozenbergi ar „tautas tribunāla” drastiskajiem „projektiem” etnosa vienu grupu likvidēt, izpildot „ASM”.

Apātija, socioapātija, neticība, vienaldzība, karnevāliski demonstratīvs cinisms, dzīves baudīšanas fetišizēšana, ideālu deficīts. Šie vārdi visbiežāk tiek attiecināti uz mūsdienu sabiedrības mentālo stāvokli. Globālo sociālo procesu analītiķi nekautrējās no emocionālā patosa, brīdinot par graujošajām sekām. Atsacīšanās no domas par nākotni, neticība nākotnei veicina cilvēka sabrukumu. Cilvēks pārvēršās par lopu – postcilvēku.

Globālu un vispār jeb kādu pozitīvu projektu trūkums šodien ir acīmredzams. Nav projektu, kas mums atklātu jaunas pozitīvas perspektīvas.

Jauno laiku modernisma projekts ir sevi izsmēlis. Postmodernisma projekts jau pašā sākumā izrādījās kaitīgs cilvēciskajai esamībai un apgrūtina dzīvi planētas jaunajos demogrāfiskajos apstākļos. Taču vistrakākais – postmodernisma projekts orientē vienīgi uz tagadni, atklāti ņirgājoties par cilvēku noslieksmēm balstīties uz kultūras mantojumu un rūpēties par nākotni.
Pie tam situācija ir ironiski smieklīga. Nākas žēloties par vēsturisko projektu trūkumu tajā laikā, kad visapkārt tiek kladzināts par kreativitāti, inovācijām, zināšanu lomu, „kreatīvās šķiras” intelektuālo varenību.

Jau vairākus gadus viena no populārākajām leksiskajām vienībām visdažādākajās pasaules valodās ir vārds „krīze”. Vārdam „krīze” tagad ir ikdienišķs raksturs. Tas ir tāpēc, ka neticām nākotnei. Attieksme pret nākotni ir bezcerīga. Tāpēc krīze, no kuras nav izejas, mums ir dzīves norma. Esam pieraduši pie krīzes. Esam adaptējušies krīzes versmojošajā katlā.

Š.g. 22.jūlijā krīzi atcerējās arī Valsts prezidents Bērziņa kungs. Viņš teica: “Tas ir neatbildētais jautājums par to, kā mēs pārvarējām krīzi, jo problēma jau ir palikusi. Krīze ir aizgājusi, bet problēma ir palikusi. Cik tā īsti maksā, tas nevienam vēl nav īsti skaidrs. Tas ir jautājums par to, kā lēni pieaugušos budžeta ienākumus izmantot tālāk.”

Šoreiz iztiksim bez retoriskām frāzēm, jo retoriska vērtība ir prezidenta vārdiem. Piemēram, „Krīze ir aizgājusi, bet problēma ir palikusi”.

Nav šaubu, ka tik tikko citētos vārdus, kā arī Valsts prezidenta dziļdomīgi un ļoti saprotami teikto „Tas ir neatbildētais jautājums par to, kā mēs pārvarējām krīzi”, var komentēt vairāk vai mazāk nesaudzīgi, norādot pat uz autora personības kaut kādām dziļām pārmaiņām.

Taču no tā var atsacīties un pieņemt, ka godīgi nopelnītās pensijas mūsu bagātākajiem parasto latviešu pensionāriem „krīze ir aizgājusi”, ja vispār bija kādreiz atnākusi. Iesaku uzticēties zinošam cilvēkam un pieņemt, ka pie mums krīze ir aizgājusi sēņot Amatas krastos.

Ko par krīzi šodien visā pasaulē saka un raksta cita mentālā un intelektuālā līmeņa pārstāvji, lieki ir atgādināt. Gudrākie un drosmīgākie runā par kapitālisma sistēmas krīzi un šīs sociāli ekonomiskās formācijas izbeigšanos.

Kapitālisms vairs nespēj nodrošināt progresu, pie kā visus pieradināja pastāvēšanas pirmajā laikā. Kapitālisms un dzīves progress kļuva sinonīmi pirms vairākiem gadsimtiem. Tagad kapitālisms ir izsmēlis savas iespējas. Tāpat kā savas iespējas kādreiz izsmēla iepriekšējās sociāli ekonomiskās formācijas.

Kapitālisma katastrofa reizē ir arī tā filosofiski konceptuālā karkasa – neoliberālisma un postmodernisma – katastrofa. Globālo monopolistu un finansu afēristu alkātība un morālā trūdēšana, nevienam nevajadzīgās pārprodukcijas kalni, konkurences, demokrātijas, plurālisma, politkorektuma, tolerances imitācija, iracionālās domāšanas reputācijas pieaugums, vidusšķiras likvidācija, sociālās nevienlīdzības pieaugums, nacionālās suverenitātes sabrukums, – tās ir kapitālisma katastrofas redzamākās izpausmes.

Kapitālismā vairs neeksistē tā galvenā pretruna – pretruna starp darbu un kapitālu. Tāpēc nākas šaubīties, vai mūsdienu kapitālisms vispār ir kapitālisms. Tagad galvenā pretruna ir starp īpašuma ieguvējiem. Proti, leģitīmiem īpašuma ieguvējiem un zagļiem/ blēžiem/ ”prihvatizētājiem”. Domājams, Bērziņa kungs šajā jautājumā var sniegt visiem saprotamu un izsmeļošu atbildi. Viņa perfekti kompetentā atbilde nestimulēs retoriskos jautājumus.

Kapitālisma ēra strauji tuvojās noslēgumam. Vienīgi nav saprotams, kāda būs jaunā formācija. Tie paši gudrākie un drosmīgākie analītiķi izsakās par sociālisma un kapitālisma konverģenci, atsaucoties uz Ķīnas pieredzi.

Taču vispār nākotne ir ļoti neskaidra. Skaidrs ir tikai tas, ka planētas jaunajos demogrāfiskajos apstākļos dzīve būs pilnīgi savādāka nekā pašlaik.

Ļoti daudz būs atkarīgs no „krāsaino” rasu turpmākās „uzvedības”. Jau tagad ir redzams (piemēram, Ēģiptē), ar kādām praktiski nepārvarām sociālajām problēmām nākas sastapties tām zemēm, kurās demogrāfiskās pārejas laikā ir ļoti augsts dzimstības līmenis. Jauniešiem ir laba izglītība, bet nav nekādas cerības atrast darbu.

Jaunatnes bezdarbs ir viena no kapitālisma katastrofas redzamākajām izpausmēm. Attiecas arī uz „baltajiem”. Piemēram, Spānijā šā gada pirmajā ceturksnī jaunatnes bezdarbs bija vairāk kā 50 procenti.

Vēsturē mēdz būt periodi, kad jādomā plaši. Tāds periods ir tagad. Šodien elitei ir jādomā planetārā mērogā, apcerot visas cilvēces stratēģiskos variantus un respektējot globālās tendences. Nacionālās intereses ir jāprot aizstāvēt relatīvi globālo politisko un ekonomisko cīņu arēnā.

Starp citu, viena no globālajām tendencēm attiecas uz mūsu mūžseno nākotnes sapni – neatkarīgo valsti.

Tas patiesībā jau ir labi zināms krietnu laiku, ka nacionālās valsts institūts atmirst un ideāli saglabāt suverenitāti praktiski nav iespējams nevienai valstij. Mēdz jokot, ka pat pasaules varenākā valsts ASV ir atkarīga no Ķīnas. Ķīnieši ir visdāsnākie amerikāņu lepnās dzīves kreditori. Ja būtu viegli saglabāt suverenitāti, tad Krievijas ērglim pašlaik nebūtu trīs galvas.

Mūsu kolektīvais liktenis ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Šo banālo tēzi savā neaizmirstamajā referātā bija iekļāvusi vēstniece K. Beilija. Viņa to papildināja ar vēl vienu banālu tēzi: ASV mūs nedomā glābt, ja paši nenāksim pie prāta.

Arturs Priedītis
/2013, jūlijs/
http://www.artursprieditis.lv/

Posted in Kat.: Politika, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 1 komentārs

Sīrijas prezidenta Bašara al Asada intervija (02.09.2013)

00252_326101_originalSīrijas arābu republikas prezidenta Bašara al Asada intervija francijas avīzei „Le Le Figaro”

„Le Figaro”: ASV un Francija apgalvo, ka Jūs 21.augustā esot veicis ķīmisko uzbrukumu Gutas rajonā kā rezultātā tika nogalināti simtiem cilvēku. Vai Jūs varat pierādīt, ka Jūsu armija neveica šo uzbrukumu?

Bašars al Asads: Pierādījumi ir jāuzrāda tam, kurš izvirza apsūdzību. Mēs pieprasījām, lai tiktu uzrādīts kaut vai viens pierādījums, bet viņi nespēja un nespēs uzrādīt savām tautām kaut vai vienu šādu pierādījumu. Tai pat laikā šāds apvainojums ir pilnīgi neloģisks. Mēs karojam jau divus gadus un pašreiz situācija kaujas laukā ir daudzkārt labāka kā pagājušajā gadā. Armija gūst panākumus, izmantojot tradicionālos ieročus. Kādēļ gan šādā situācijā mums pielietot cita veida ieročus?! Un kādā gan veidā vispār ir iespējams izmantot masu iznīcināšanas ieročus pašu kontrolētā teritorijā, kur ir pašu pilsoņi un pašu armija?!

„Le Figaro”: Vai no Jūsu karavīriem ir kādi cietušie no ķīmiskajiem ieročiem?

Bašars al Asads: Jā. Al-baharijas rajonā. Starptautisko ekspertu komisija tikās ar viņiem slimnīcā.

„Le Figaro”: Daži tiešām atzīst, ka Jūsu armija gūst panākumus. Bet, iespējams, Jūs gribējāt pilnībā piebeigt šo „opozīciju”? Citos rajonos viņa arī gūs pārsvaru.

Bašars al Asads: Vēlreiz. Mēs runājam par rajoniem, kuros ir civiliedzīvotāji. Ja tiks pielietoti ķīmiskie ieroči, tad tiks nogalināti desmitiem tūkstoši civiliedzīvotāji. Visi šie apvainojumi balstās uz teroristu paziņojumiem. Viņu internetā izliktie video ir viltojums.

„Le Figaro”: Amerikāņi saka, ka viņi esot pārtvēruši viena Jūsu virsnieka telefonsarunu, kurā tiek dota pavēle pielietot ķīmiskos ieročus.

Bašars al Asads: Vēlreiz atkārtoju: ja amerikāņiem, frančiem vai angļiem būtu bijis kaut vai viens pierādījums, tad viņi to būtu uzrādījuši kopš pirmās dienas. Mēs neapspriežam un nekomentējam jebkurus zemas kvalitātes izteikumus un viltojumus, bet gan tikai īstus pierādījumus. Ja viņi runā patiesību, tad, lai uzrāda viņu rīcībā esošos pierādījumus.

„Le Figaro”: Vai varētu rasties tāda situācija, ka kāds Sīrijas armijas virsnieks pieņem lēmumu lietot ķīmiskos ieročus bez Jūsu piekrišanas?

Bašars al Asads: Vēlreiz gribu atkārtot: mēs nekad neesam teikuši, ka mūsu rīcībā vispār ir ķīmiskie ieroči. Bet, ja kādai valstij ir tamlīdzīgi ieroči, tad lēmums par to pielietošanu tiek pieņemts centralizēti. Jautājumu par to vai mūsu rīcībā vispār ir ķīmiskie ieroči mēs ne ar vienu neapspriežam, jo tas ir Sīrijas valsts noslēpums.

„Le Figaro”: Bet par to teica Džihads Makdesī.

Bašars al Asads: Nē. Džihads Mahdesī toreiz teica: „Ja mūsu rīcībā arī būtu ķīmiskie ieroči, mēs nekad tos nepielietosim pret savu tautu.”

„Le Figaro”: Obama ir atlicis militāros triecienus pa Sīriju. Kā Jūs vērtējat šo lēmumu?

Bašars al Asads: Daži saka, ka Obama ir vājš, jo stingri nenoteica agresijas datumu, bet pateica tikai, ka tas būs pēc „dažām dienām vai dažām nedēļām”. Savukārt vēl citi uzskata, ka viņš ir varenas lielvalsts prezidents, jo piedraudēja sākt karu pret Sīriju.

Mēs savukārt uzskatām, ka patiesi spēcīgs ir tas, kurš nepieļauj karu, nevis tas kurš to rada un sāk. Stiprs ir tas, kurš ir spējīgs atzīt savas kļūdas. Ja Obama būtu spēcīgs, tad viņš pateiktu: „Mums nav pierādījumu, ka Sīrija ir pielietojusi ķīmiskos ieročus”. Obamam bija jāpasaka, ka vienīgais ceļš kā noskaidrot to, kas patiesībā notika, ir ANO izmeklēšanas komisija un šis jautājums ir jāskata ANO Drošības padomē. Tāpēc es uzskatu, ka Obama ir vājš, jo viņš ir padevies iekšējam spiedienam.

„Le Figaro”: Ko Jūs vēlētos pateikt ASV kongresa locekļiem, kuriem ir jāizsakās sakarā ar militāriem triecieniem pa Sīriju un jābalso par vai pret?

Bašars al Asads: Tiem, kuri pieņems šo lēmumu, ir jāpajautā sev: ko karš ir devis ASV un Eiropai? Ko pasaule ir ieguvusi kara pret Lībiju rezultātā, kur tagad valda pilnīgs terors? Ko ir devis karš pret Irāku? Ja Kongresa locekļi domās loģiski un ņems vērā savu valstu intereses, tad viņi būs pret kara uzsākšanu. Diemžēl, kā gan jau Jums ir zināms, ASV politiskajā praktikā nebūt nevalda loģika.

„Le Figaro”: Kā Jūs domājat atbildēt agresijas gadījumā?

Bašars al Asads: Ir jāsaprot, ka šodien mēs runājam par šaujampulvera mucu. Ja ugunsgrēks tai pietuvosies, tad šī muca uzsprāgs. Šis jautājums neskar tikai Sīriju. Galvenā problēma ir – kas notiks pēc pirmā trieciena? Jo, tas, kurš veic pirmo soli, precīzi nezina kā otra puse atbildēs. Kad šī pulvera muca sprāgs, tad kontroli pār situāciju zaudēs visas iesaistītās puses. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šāda sprādziena rezultāts būs totāls haoss, karš, ekstrēmisms, kā sekas būs jūtamas pilnīgi visur.

„Le Figaro”: Vai eksistē reģionāla kara rašanās briesmas?

Bašars al Asads: Protams. Bet tā ir tikai pirmā stadija. Šodien jautājums nav tikai par Sīriju. Tas skar visu reģionu, visas reģiona valstis, kuras ir cieši saistītas kara, politiskajā un sociālajā sfērās. Šai ziņā ir loģiski, ka ne tikai Sīrijas, bet visu reģiona valstu priekšā ir reģionāla rakstura izaicinājumi.

„Le Figaro”: Piemŗam, vai Izraēla kļūs par vienu no Jūsu militārajiem mērķiem?

Bašars al Asads: Jūs piedāvājat man paziņot kā konkrēti mēs atbildēsim uz agresiju? Nav loģiski par to publiski iepriekš paziņot, jo šai „spēles laukumā” ir pārāk daudz spēlētāju. Un kādēļ vispār runāt tikai par vienu no „spēlētājiem”?

„Le Figaro”: Ko Jūs varat pateikt par Jordāniju, kuras teritorijā tiek apmācīti kaujinieki? Vai šai valstij draud kādas briesmas?

Bašars al Asads: Mūsu politika ir neizplatīt mūsu iekšējās problēmas ārpus mūsu valsts. Kāda ir mūsu attieksme prat kaujiniekiem, kuri caur Jordāniju nokļūst Sīrijā? Mēs viņus iznīcinām savā teritorijā. Pie tam, Jordānija jau ir oficiāli paziņojusi, ka viņa nebūs operācijas pret Sīriju centrs. Tomēr terors, kurš tiek veikts Sīrijā, izplatās arī uz citām valstīm un tas [Sīrijas valsts novājināšana] novedīs pie ekstrēmisma un haosa pieauguma.

„Le Figaro”: Tas nozīmē, ka Jūs brīdināt Jordāniju un Turciju?

Bašars al Asads: Mēs ne jau pirmo reizi par to sakām. Ne jau pirmo reizi mēs viņiem nosūtam tiešus un netiešus signālus. Es uzskatu, ka Jordānija ir pilnībā lietas kursā, neskatoties uz to spiedienu, kurš uz to tiek izdarīts. Bet, kas attiecas uz Erdoganu [Turcijas prezidents], tad nedomāju, ka viņš vispār reāli apjēdz, ko dara. Tomēr pats galvenais Sīrijai ir sagraut teroristus pašas teritorijā.

„Le Figaro”: Kāda būs Jūsu sabiedroto (Hezbollah un Irānas) reakcija agresijas gadījumā? Vai Jūs balstāties uz viņiem?

Bašars al Asads: Es negribu runāt viņu vārdā. Bet viņu paziņojumi ir visnotaļ skaidri. Atgādinu, ka tikko es teicu, ka šis ir reģionālas dabas jautājums.

Šodien visa reģiona stabilitāte ir atkarīga no situācijas Sīrijā un, piemēram, Krievija, ļoti labi saprot šo faktu. Tāpēc Krievija aizstāv ne jau mani kā prezidentu un ne jau Sīrijas valsti, bet gan tā cenšas panākt visa reģiona stabilitāti. Pretējā gadījumā, tas atstās ļoti sliktu iespaidu uz pašu Krieviju. Citiem vārdiem sakot šis jautājums ir daudz kārt plašāks kā tikai savienība starp Sīriju un Irānu.

„Le Figaro”: Vai Krievija ir Jūs nomierinājusi, apgalvojot, ka viņi uztur kontaktus ar amerikāņiem, lai mīkstinātu militāros triecienus?

Bašars al Asads: Es domāju, ka neviens amerikāņiem vairs netic. Un neviena pasaules valsts vairs nevar dot nekādas garantijas amerikāņu vārdā, jo viņi no rīta saka vienu, bet vakarā dara pavisam ko citu. Un, ja ASV nepakālujas ANO, tad mēs nevaram neuztraukties.

„Le Figaro”: Kurš var pārtraukt karu Sīrijā, ja šī krīze turpinās jau divarpus gadus? Jūs piedāvājāt nacionālās vienotības valdību. Starptautiskā sabiedrība piedāvāja sarīkot konferenci „Ženēva-2”. Kā var apstādināt šo asinsizliešanu?

Bašars al Asads: Sākoties krīzei, es biju pirmais, kurš paziņoja par dialoga nepieciešamību. Bet šodien situācija ir pavisam cita. Mēs karojam pret teroristiem 80 vai 90 procenti no kuriem ir no „Al-Kaidas”. Viņiem nav vajadzīgas reformas, politika, likumi. Ar viņiem var tikai cīnīties un viņus var tikai likvidēt. Tāpēc, atbildot uz Jūsu jautājumu, risinājums ir apstādināt teroristu plūsmu no ārzemēm, pārtraukt viņu apbruņošanu un finansēšanu.

„Le Figaro”: Kurš atbalsta šos teroristus?

Bašars al Asads: Pirmkārt Saūdu Arābija, Turcija, Jordānija, Francija, Lielbritānija, ASV.

„Le Figaro”: Jums ir kādi pierādījumi, ka Francija piegādā kaujiniekiem ieročus?

Bašars al Asads: Mums pietiek ar Francijas politisko pozīciju, viņas musināšanu uz karu. Francija realizē citu valstu politiku, tādu, kā, piemēram, Katara. Tas priekš mums jau ir pietiekams pierādījums.

„Le Figaro”: Prezidenta kungs, Jūs esat gatavs uzaicināt opozīcijas līderus atgriezties Sīrijā, tikties ar viņiem, lai atrastu izeju no krīzes?

Bašars al Asads: Pagājušā gada 6.janvārī es nācu klajā ar iniciatīvu, kura satur atbildi uz Jūsu uzdoto jautājumu. Tomēr tā „opozīcija” par kuru Jūs runājat ir Francijas un Kataras veidojums. Tā nav Sīrijas opozīcija. Galu galā viņi pakļaujas to spēku pavēlēm, kuri viņu izveidoja. Pie tam šai „opozīcijai” nav pilnīgi nekādas tautas atbalsta bāzes Sīrijā. Neskatoties uz to, viņi tomēr tika aicināti, bet atteicās.

„Le Figaro”: Tāpēc, ka viņi baidās par savu personisko drošību. Baidās, ka viņus ieliks cietumā kā tas notika ar Abdel-Azizu Al-Hejeiru un viņa pavadoņiem.

Bašars al Asads: Mēs esam devušī šīs garantijas. Es ne reizi vien par to esmu teicis. Mēs nodrošināsim jebkuras personas drožību, kurš ir ieradies Sīrijā ar mērķi vest sarunas. Tomēr viņi neatbrauca. Acīmredzot, viņiem neatļāva. Kas attiecas par runām par arestiem un slepkavībām – mēs neesam arestējuši nevienu no opozīcijas. Viņi atrodas Sīrijā. Jūs varat satikties ar Abdel-Azizu Al-Hejeira biedriem tepat Sīrijā.

„Le Figaro”: Kā Jūs vērtējat Francijas pozīciju Sīrijas jautājumā? Agrāk Jūs ar Sarkozī bijāt draugi, vairakkārt apmeklējāt Parīzi. Kā Jūs vērtējat tik strauju situācijas maiņu?

Bašars al Asads: Tās nebija draudzīgas attiecības. Francija ASV uzdevumā mēģināja mainīt Sīrijas politisko kursu. Mums tas bija skaidrs jau kopš paša sākuma. Pat 2008.gadā, kad Francijas pozīcija šķietami mainījās uz labo pusi, tas notika pēc Kataras pasūtījuma. 2011.gada straujā attieksmes maiņa pret Sīriju arī notika Kataras ietekmē. Godīgi sakot Francijas attieksme pret mūsu valsti līdz šim ir bijusi atkarīga no Kataras un ASV.

„Le Figaro”: Ko Jūs vēlētos pateikt Francijas parlamenta deputātiem, kuri sanāks 4.septembrī, lai apspriestu Sīrijas jautājumu?

Bašars al Asads: Dažas dienas atpakaļ Francijas iekšlietu ministrs paziņoja, ka viņa valsts, lai pieņemtu lēmumu par intervenci Sīrijā, gaida ASV kongresa lēmumu. Bet viņš nepateica, ka Francija gaida sava parlamenta lēmumu.

Gribu atzīmēt, ka 2003.gadā, pirms kara Irākā, Francija atteicās no savas neatkarības un kļuva atkarīga no ASv politikas. Tā rīkojās Širaks ar Sarkozī un tā tagad turpina rīkoties Olands.

Būtu labi, ja Francijas parlaments sanāktu, lai atgriestu savas valsts neatkarību. Mēs novēlam, lai tā notiktu. Es teiktu tā: lai katrs parlamentārietis izlemj starp Francijas patiesajām interesēm un citu pušu spiedienu.

Šai ziņā rodas arī citi jautājumi. Vai franču tautas pārstāvji nostāsies terorisma pusē? Kā viņi var nostāties Muhamedam Mrahu līdzīgu teroristu pusē un atbalstīt tos Sīrijā? Kā var izskaidrot to, ka Mali Francija cīnās pret terorismu, bet Sīrijā to atbalsta? Kā parlamentārieši spēs pārliecināt tautu, ka Francija ir sekulāra, civilizēta valsts, vienlaicīgi atbalstot ekstrēmismu un starpkonfesionālos konfliktus? Kā tas ir iespējams, ka demokrātiska valsts par savu galveno sabiedroto padara tādu viduslaiku absolūto monarhiju kā Saūdu Arābija?

Es vēršos pie Francijas parlamenta deputātiem: atgriezieties pie Francijas revolūcijas principiem – brīvības, taisnīguma, vienlīdzības.

„Le Figaro”: Ja Francija piedalīsies militāros triecienos pret Sīriju vai Jūs dosiet kādus triecienus pa Francijas interesēm Sīrijā un reģionā?

Bašars al Asads: Tas pagaidām nav skaidrs, jo ir saistīts ar kara sekām. Bet nepārprotami ir tas, ka Francija tādējādi kaitēs savām interesēm reģionā. Fraņču tautā jau ir pietiekami liels naids un nicinājums pret Francijas politiku [pēdējais visspilgākais tāds piemērs ir ļoti masveidīgie Francijas iedzīvotāju protesti pret homoseksuālistu „laulību” legalizāciju]. Tas ir vairāk kā skaidrs. Nepārprotami tas negatīvi ietekmē pašas Francijas intereses. Īpaši ir jāņem vērā, ka dažas reģiona valstis jau sāk pārorentēties uz Austrumiem. Viņas pārstāj skatīties uz Eiropu kā agrāk, un alternatīva te ir – tā ir savstarpējā cieņā balstītu attiecību izveidošana ar Austrumu valstīm.

„Le Figaro”: Tas nozīmē, ka Jūs aicināt uz saprātīgumu un gudrību?

Bašars al Asads: Uz saprātīgumu un morāli.

„Le Figaro”: Vai Jūs plānojat izvirzīt savu kandidatūru nķamajās prezidenta vēlēšanās?

Bašars al Asads: Tas ir atkarīgs no Sīrijas tautas vēlēšanās. Ja es redzēšu, ka tauta to grib, tad neatteikšos. Savukārt, ja tauta negribēs, tad nepiedalīšos. Mums nav precīza statistika šai jautājumā, bet galvenais rādītājs ir tas, ka mēs karojam pret teroristiem, kuri ir ieradušies no vairāk kā 80 pasaules valstīm un kurus atbalsta Rietumi un dažas arābu valstis. Un ja jau Sīrija ir spējusi izturēt šādos apstākļos divarpus gadus, tad tas ir nepārprotams tautas atbalsta rādītājs.

„Le Figaro”: Prezidenta kungs, cik lielā mērā Jūs esat gatavs karot?

Bašars al Asads: Mēs neizvēlējāmies karu. Mums bija divas alternatīvas – vai nu cīnīties un aizstāvēt savu valsti no teroristiem vai arī kapitulēt. Bet visa mūsu vēsture nezina gadījumu, kad mēs būtu kapitulējuši.

„Le Figaro”: Tātad, Jūs esat gatavs sevi ziedot Sīrijas labā?

Bašars al Asads: Kad runa ir par Dzimteni, tad katrs ir gatavs karot un ziedot sevi. Un te nav pilnīgi nekādas starpības starp prezidentu un ierindas pilsoni. Tā nav mana personiskā problēma. Un kāds gan var būt labums pašam personiski palikt dzīvam, ja Tava valsts aiziet bojā?!

„Le Figaro”: Vai Jūs atzīstat atbildību par Jūsu armijas un drošības dienestu pieļautajām kļūdām? Kā Jūs domājat, vai bija pieļautas kļūdas?

Bašars al Asads: Jebkurš cilvēks kļūdās, kad strādā. Arī es. Tomēr novērtēt kļūdas var tikai pēc padarītā darba beigām. Mēs pašreiz atrodamies pašā kaujas epicentrā. Kad tā beigsies, pētīsim rezultātus un vērtēsim: te mums bija taisnība, bet, lūk, te mēs kļūdījāmies.

„Le Figaro”: Jūs esat pārliecināts, ka uzvarēsiet šai kaujā?

Bašars al Asads: Mūsu reģiona vēsture māca, ka tad, kad mūsu tautas aizstāv sevi, tad viņas uzvar. Šis nav prezidenta karš. Šis nav karš par valsti. Šis ir visas sabiedrības, Dzimtenes karš. Un mēs tajā noteikti uzvarēsim neskatoties ne uz ko.

„Le Figaro”: Jūsu armija ir zaudējusi kontroli pār dažiem rajoniem ziemeļos, austrumos un dienvidos. Vai Jūs atgriezīsiet šīus teritorijas savā kontrolē?

Bašars al Asads: Jautājums jau nav tajā kurš kontrolē tās teritorijas – armija vai kaujinieki. Ja armijai vajadzēs ieiet jebkurā rajonā, tā to izdarīs. Patiesā problēma ir pārtraukt jaunu teroristu pieplūdumu no kaimiņvalstīm.

„Le Figaro”: Jūsu bijušais draugs Migels martinoss (ES pdomes ekspriekšsēdētājs) teica man: „Es nesaprotu, kas notiek Bašara al Asada galvā, ka viņš veic vardarbības aktus savā valstī”.

Bašars al Asads: Lai atbildētu mums ir jāuzdod precīzi tāds pats jautājums. Kāpēc Francija atļāva nogalināt savā teritorijā teroristus, kuri bija veikuši tur noziegumus? Kā Lielbritānijas valdība izrīkojās ar teroristiem Londonā? Kāpēc ASV armija 90-ajos gados nāca palīgā Losandželosas policijai, kad tur bija masu nemieri? Kāpēc citām valstīm ir atļauts cīnīties ar terorismu, bet Sīrijai to mēģina aizliegt? Kāpēc jau pieminētajam teroristam Muhamedam Mrahu nav atļauts dzīvot Francijā, lai gan viņš ir francūzis, bet citiem teroristiem ir atļauts atrasties Sīrijā un nogalināt sīriešus?

„Le Figaro”: Prezidenta kungs, kādā veidā krīze iespaidoja Jūsu dzīvi? Daži saka, ka it kā Bašars al Asads vienpersoniski vadot valsti.

Bašars al Asads: Ja Rietumi ir pret mani un tauta ir pret mani, tad es esmu viens. Kā tādā situācijā es varu vadīt valsti? Tas ir neloģisks apgalvojums. Es spēju atrasties savā amatā tikai pateicoties tautas atbalstam. Diemžēl Rietumos neloģiski un nereāli skatās uz situāciju mūsu valstī.

„Le Figaro”: Daži frņču žurnālisti ir kā ķīlnieki Sīrijā. Jūs esat lietas kursā par viņu stāvokli? Vai viņi atrodas varasiestāžu rokās?

Bašars al Asads: Par kādiem ķīlniekiem ir runa?

„Le Figaro”: Viņi tika nolaupīti ziemeļos.Vai Jums ir ziņas par viņu likteni?

Bašars al Asads: Ja viņi ir nolaupīti, tad atrodas teroristu rokās, Jums tad par viņu likteni ir jāprasa viņiem. Bet, ja Sīrijas drošības dienesti viņus aizturētu par nelikumīgu iekļūšanu Sīrijā, tad viņi ilgi netiktu turēti cietumā un tiktu nodoti tiesībsargājošo institūciju rokās. Un šai gadījumā viņu liktenis kļūtu zināms.

„Le Figaro”: Vai Jūs vēlētos, lai starp Franciju un Sīriju būtu sadarbība drošības jautājumu jomā? Agrāk tāda bija.

Bašars al Asads: Jebkurai sadarbība militārajā, ekonomiskajā vai citā sfērā nepieciešama politiska saskaņa. Nevar sadarboties ar kādu valsti drošības jautājumos, ja ir pretrunīgas politiskās intereses.

„Le Figaro”: Kad Jūs pēc sava tēva nāves apmeklējāt Franciju, tad Jūs sagaidīja prezidents Širaks. Visi uz Jums skatījš kā uz jaunu līderi, kā uz ārstu. Šodien situācija ir mainījusies. Kā esat mainījies Jūs pats?

Bašars al Asads: Galvenais jautājums te ir vai ir mainījusies cilvēka būtība vai arī ne. Priekšstatu par cilvēku maina masu saziņas līdzekļi. Mana būtība savukārt nav mainījusies. Es esmu cilvēks, kurš pieder sīriešu tautai. Es aizstāvu sīriešu tautas intereses, esmu neatkarīgs, nepadodos ārvalstu spiedienam, sadarbojos ar citiem izejot tikai no manas valsts interešu viedokļa. Rietumos pilnīgi nepareizi saprot šos jautājumus. Viņi domāja tā: „Ja jau viņs ir gados jauns un nepieredzējis, tad darīs to, kas mums ir nepieciešams”.Pēc viņu domām, ja jau es esmu mācījies Rietumos, tas nozīmē, ka esmu pazaudējis saikni ar mūsu patieso kultūru. Bet tas ir naivs un virspusējs skatījums. Es neesmu mainījies, vienkārši viņi tagad redz mani savādāku. Mani ir jāuztver kā vadītāju, kurš  nelokāmi tic savas valsts neatkarībai.

„Le Figaro”: Vai Francija ir kļuvusi par Sīrijai naidīgu valsti?

Bašars al Asads: Jebkurš, kurš piedalās teroristu atbalstīšanā politiski, militāri vai finansiāli ir Sīrijas tautas ienaidnieks. Katrs, kurš piedalās Sīrijas karavīru nogalināšanā ir Sīrijas ienaidnieks.

Es te nerunāju par tautu, jo uzskatu, ka Francijas valdība rīkojas pretēji savas tautas interesēm. Francijas tauta nav mūsu ienaidnieks. Bet pašreizējā Francijas politika ir naidīga Sīrijas tautai.

„Le Figaro”: Tātad, šodien Francijas valsts ir naidīga Sīrijai?

Bašars al Asads: Par cik Francijas politika ir naidīga Sīrijas tautai, šī valsts ir sīriešu ienaidnieks.

/02.09.2013/

Avoti:
http://asad-syria.livejournal.com/340685.html
http://www.leLe Figaro.fr/international/2013/09/02/01003-20130902ARTFIG00569-assad-s-warning-to-france.php
http://www.leLe Figaro.fr/international/2013/09/02/01003-20130902ARTFIG00532-la-mise-en-garde-d-el-assad-a-la-france.php

Informācijas aģentūra
/05.09.2013/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Tuvie Austrumi, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Aculiecinieka stāstījums par notiekošo Sīrijā

00254_DamaskaĶīmiskie ieroči 21.08.2013 Sīrijā pielietoti netika, stāsta Krievijas militārais žurnālists Marats Musins, kura vadītā militāro žurnālistu komanda regulāri filmē Sīrijas armijas kaujas un izliek tos tai skaitā internetā. Lielā mērā pateicoties arī Marata Musina komandai (http://anna-news.info/ ) un viņu konsultācijām Sīrijai izdodas pietiekami efektīvi atspēkot agresoru izplatītos melus par notikumiem Sīrijā.  Zemāk Marata Musina stāstījuma koriģēta stenogramma – tulkojums un oriģinālvideo (krievu valodā).

“Tur, kur Rietumu prese sākumā ziņoja, ka esot tikuši lietoti ķīmiskie ieroči, tur tas pilnīgi noteikti nenotika. Es pats tajā laikā tur biju.

Damaskā kaujinieki atrodas vairākos priekšpilsētas rajonos un vienā Damaskas rajonā, tas ir Džaramanas rajons [Jaramana], kurā jau ilgāku laiku bija nostiprinājušies ārvalstu kaujinieki, tai skaitā arī no NVS valstīm.

Džaramanas rajonā kaujinieku aizsardzības līnija un apšaude pa jebkuriem tuvojošamies mērķiem bija tik labi un profesionāli noorganizēta, ka gada laikā Sīrijas spēki nevarēja novākt no šī rajona pierobežas divus sadedzinātus bruņutransportierus. Džabaras fronti aizsargā “Al Musra fronte”, tas ir tīra Al Kaida. Sīriešu viņu vidū gandrīz vispār nav.

21.08.2013 notikusī Sīrijas armijas specoperācija gatavojās vairāk kā divas nedēļas. Kaujinieki koncentrēja tur savus spēkus (līdz 17000), lai izsistos līdz Krievijas vēstniecībai un iegūtu kādus politiskus trumpjus pirms neizdevušās un tā arī nenotikušās “Ženēvas-2” konferences. Par Sīrijas armijas operāciju līdz pēdējam mirklim neviens nezināja, tai skaitā arī mēs.

No visām militāro žurnālistu komandām, kuras pavada Sīrijas armiju, mēs bijām vienīgie, kuriem atļāva piedalīties šajā operācijā. Acīm redzot tādēļ, ka mēs ne reizi neesam iegāzuši Sīrijas karavīrus un tādēļ, ka mums ir principiāli cita filmēšanas metodoloģija (pašu izstrādāta) nekā ziņu kanāliem. Mēs ejam pirmajās rindās kopā ar karavīriem, “daloties” ar viņiem briesmās un uzņemam ar desmitiem kameru no dažādiem rakursiem.

Tātad, atšķirībā no TV cilvēkiem mēs tur [Džaramanas rajonā] bijām un mēs piedalījāmies visā tās dienas Sīrijas armijas operācijā no sākuma līdz beigām (no 5 rītā līdz 23 vakarā). Šī bija vienkārši ekselenta kontrteroristiska operācija.

Marats Musins

Marats Musins

Pulcēšanās bija 05:00. 06:40 visa kolona sāka kustēties (uz kurieni tieši tai paredzēts doties mēs nezinājām). Tur bija 3 tanku “ķīļi”. Doma bija sekojoša – sadalīt grupējumu, ielenkt katru no tiem un “samalt”.

Tātad 6:40 sākām kustēties. 07:20 notika ļoti spēcīga [Džaramanas rajona] artilēriska apšaude. Jums ir jāsaprot, ka Džaramanas rajonā vispār nav civiliedzīvotāju. Tur nav sievietes un bērnu. Tur ir tikai kaujinieki lielākā daļa no kuriem ir ārzemnieki, kuru līķi netiek rādīti. Tos sadedzina, lai nevarētu atpazīt.

Kas tātad notika? Šīs operācijas rezultātā kaujinieku zaudējumi bija tik lieli, ka viņi pat “apklusa”. Kā mēs nosakām viņu zaudējumus? Mēs datus ņemam no viņu avotiem, kas, protams, ir ievērojami mazāki par reālajiem. Viņi saskaita zaudējumus, izmet laukā ārzemniekus un nopublicē kritušo vārdus savos saitos. Tad nu, lūk, te viņi pirmo reizi apklusa un neko nepublicēja.

Viss tas rajons bija dūmos. Strādāja artilērija, strādāja tanki, strādāja aviācija. Atbildes uguns arī bija ļoti intensīva. Mēs to visu pilnā apjomā arī uzfilmējām. Nevienam tankistam un kājniekam nebija gāzmaskas.

08:00 tanki iesaistījās kaujās un 08:30 jau tika ieņemtas divas stratēģiski ļoti svarīgas ēkas 2.kilometra frontes iecirknī (t.s. ielenkšanas loks). Par šo zaudējumu vēlāk viņi pavēlēja nošaut 3 Džaramanas aizsardzības līnijas komandierus (tika pārtverti viņu radiosakari). Kaujinieki pretojas izmisīgi. Pat ūdeni ar munīciju priekšējām līnijām piegādāja ar tankiem. Šī operācija tik tiešām bija unikāla.

Un kas tātad notika? Kur Rietumu propaganda ļoti smagi kļūdījās?! Informācija par ķīmisko ieroču pielietošanu sāka parādīties ap 10:00 (tad kad jau bija skaidrs, ka viņiem ir milzīgi zaudējumi). Kādi bija informācijas pirmavoti, kas par to ziņoja? Izraēlas un ASV. Viņu kļūda bija tāda, ka viņi savos sākotnējos ziņojumos pateica, ka ķīmiskie ieroči ir lietoti Džaramanā (bet mēs tur visu filmējām). Ap 14:00 viņi to saprata un sāka dzēst sākotnējos ziņojumus. Sižetos viņi rādīja dažādus līķu, sievietes, bērnus. Bet mēs taču zinām, ka Džaramanā nav civiliedzīvotāju. Un ne jau tikai mēs veicam filmēšanu, tur filmē arī paši kaujinieki. Kaujas Džaramanā notiek jau ilgi un ļoti smagas, tiešajā kontaktā. Līdz šim armija nekad tur nevarēja tik iekšā, bet tagad še tev – tāds panākums.

No tā visa secinājums ir sekojošs: Džaramanā nebija sieviešu un bērnu līķu kas tika izziņoti. Tur nevarēja būt pat vīriešu līķi, jo viņi ārzemniekus nekad nerāda, lai nevarētu atpazīt, bet Džaramanā ir pārsvarā tikai ārzemnieki.

Otrkārt, ja Džaramanā arī būtu ķīmisko ieroču lietošanas rezultātā 600 bojāgājušo no kaujinieku puses, tad vajadzētu būt lielam skaitam Sīrijas armijas cietušo, jo tur gāja ļoti cieša kontakta kaujas un gāzmaskas nevienam nebija.

Par zarīnu un ķīmiskajiem ieročiem vispār. Mēs jau iepriekš bijām konstatējuši ķīmisko ieroču esamību kaujiniekiem (es nezināju, ka tas ir zarīns). Un tas vispār ir ļoti milzīgs Rietumu noziegums pret cilvēci, ko viņi te ir izdarījuši. Paskaidroju.

Reizi simts gados Rietumi (tas ir anglosakši) rada briesmoni ar kuru paši pēc tam cīnās, jo tas uzbrūk viņiem pašiem. Tas tagad atkal ir noticis. Kāda ir ideja – radīt sevi atjaunojošu un izplatošu teroristisku mehānismu. Ko tādēļ izdarīja – apmācīja aprobežotus fanātiķus mājas apstākļos izgatavot sprāgstvielas. Un kur tad ir viss šī viņu nozieguma baisums un galējais stulbums. Tagad viņi ir iedevuši šiem fanātiķiem ķīmiskos ieročus un apmācījuši viņus izmanto šajās paštaisītajās sprāgstvielās. Tagad pēc šā neviens vairs nevar justies droši, jo šie fanātiķi var aizbraukt jebkur un veikt tur ķīmisko teroraktu un tas ir tikai laika jautājums, kad viņi to sāks darīt pa visu pasauli.

Bet 21.datumā, kad teica, ka Sīrijas armija esot pielietojusi ķīmiskos ieročus Džaramanas rajonā, šādi ieroči tur pielietoti netika. Sīrijas armija šajās kaujās zaudēja tikai divus karavīrus, vienu tanku (mēs tur pazaudējām kameru) un 17 karavīri tika ievainoti. 24.08.2013 kaujinieki pielietoja ķīmiskos ieročus un viņi to bija darījuši arī iepriekš.

Tātad, viņi kļūdījās nosaucot Džaramanu, jo tur vienkārši nav tik daudz un tādi cietušie kā tika izziņots. Pēc tam viņi nosauca trīs citus rajonus un Džaramanu sāka dzēst laukā, Saūdi izdzēsa, Euronews neidzēsa. Tās jau bija izmisīgas darbības.

Un tagad salieciet visu to kopā. Tas, ka viņi pavēlēja trīs savus komandierus nošaut. Tas, ka viņi pazaudēja šādu rajonu (tas nozīmē, ka Damaska vairs nav apdraudēta). Tas viņiem ir izmisums.

Šīs darbības ir Izraēlas iniciatīva zem kā parakstījās ASV un Lielbritānija. Kaut arī Lielbritānija saprot, ka viņi šo karu jau ir zaudējuši. Saūdu Arābija savukārt ir devusi atļauju veikt lidojumus caur savu teritoriju.

Vēl – bombardēt viņiem vajadzēja sākt jau no 1. – 3. septembrī. Tātad mēs redzam, ka viņiem jau ir nobīdes no grafika, kaut arī, kad blakām stāv, lūk, šāda aramāda [domāti ASV spēki], tā jebkurā mirklī var dot triecienu. Viņu galvenais mērķis ir mēģināt iznīcināt Bašaru al Asadu.

Pēc manā rīcībā esošās informācijas Sīrijas armija jau šādam karam ir gatava. Tehnika ir izkoncentrēta.

Ir cilvēki, kas saka, ka triecienu nebūs vai ka tie būs tikai acu aizmālēšanai, jo te ir koks ar diviem galiem. Ķīna it kā klusi stāv malā, bet viņi jau ir piegādājuši savu jaunāko tehniku izmēģināšanai un arī mēs [Krievija] nesēžam rokas klēpī salikuši, mums ir ko te parādīt un izmēģināt.

Un te es vēlreiz gribu uzsvērt, ka tas briesmonis, ko viņi te ir radījuši, ar to viņi ir pārkāpuši sarkano līniju, jo tagad ne tikai vienkāršas sprāgstvielas var izgatavot mājas apstākļos, bet arī masu iznīcināšanas ieročus. Tagad tas ir tikai laika jautājums, kad tas izplatīsies pa visu pasauli tai skaitā arī uz Eiropu, ASV un Lielbritāniju. Ja šādus ieročus ir iespējams izgatavot mājas apstākļos, tad atradīsies fanātiķi, kas to izdarīs un pielietos tos. Viņi ir izlaiduši džinu no pudeles.

Šai konfliktā interesanti ir, ka gados jaunie Sīrijas armijas kapteiņi un majori [kaujas operāciju komandieri] sasit lupatu lēveros pieredzējušos starptautiskā internacionāla ģenerāļus [kaujinieku operāciju koordinatorus un komandierus]. Neviens negaidīja, ka tā var būt. Zaudējumu samēram te vajadzēja it kā būt pavisam citam.

Kas attiecas uz amerikāņu paziņojumu par pārtvertiem Sīrijas armijas radioziņojumiem, kuros tiek dota pavēle izmantot ķīmiskos ieročus: muļķu laikam pasaulē ir daudz un laikam viņi domā, ka Sīrijas armijas komandieri ir tik pat lieli nejēgas kā amerikāņu armijas kantora žurkas. Te es gribu uzsvērt, ka tur ir īsts karš un karā tādas lietas pa radio neziņo. Mēs kad sākām kustēties, mēs nemaz nezinājām uz kurieni dodamies.

Ar pašreizējo savu rīcību Rietumi tagad pilnībā uzskatāmi parāda, ka viņi glābj Al Kaidu. Parasti šādās situācijās viņi apstādināja Sīrijas armiju, pieprasot, lai tur ienāk ANO novērotāji (un kaujinieki tikmēr pārgrupējas, atvelk elpu, papildina rezerves). Šoreiz tā nenotika. Sīrijas armija nenobijās un gāja tālāk, neskatoties uz raķeštriecienu draudiem.

Un te es gribu uzsvērt – Sīrijai patiešām ir ar ko atbildēt agresoriem. Ja, protams, nenotiks nodevība. Te gribu pateikt par Izraēlas uzlidojuma piemēru, kas mani patiešām satrauc. Viņi deva precīzus triecienus pa mūs [Krievijas] ražojuma radaru iekārtām, kas bija remontā un attiecīgi neko neizstaroja [un attiecīgi viņu atrašanās vietu nevarēja noteikt]. Tas nozīmē, ka viņiem ir ļoti laba sauszemes izlūkošana, kas ļoti precīzi noziņoja kur kas stāv.

Par ķīmisko ieroču pielietošanu tā ir pavisam veca dziesma. Apskatieties, kas notiek Lielbritānijas presē. Tiklīdz paziņoja, ka Sīrijā ierodas starptautiskie eksperti, tā presē uzreiz parādās ziņas, ka nekas tāpat netiks atrasts, jo artilērija visu jau ir nolīdzinājusi, bet liecinieki visi ir nogalināti. Tātad, jūs tur neko tāpat neatradīsiet, bet jūs mums ticiet, ka bija tā kā mēs sakām. Un to raksta vadošie Lielbritānijas preses izdevumi. Tā visa ir demagoģija nezinīšiem.

Džaramanā izskatās, ka bija kāds no instruktoriem. Parasti visus šādus anklāvus vada kāds no viņiem – SAS [Lielbritānijs specvienība] utt. Un izskatās, ka Džaramanā viņi tur bija un arī palika. Viņi negaidīja tik veiksmīgu operāciju un ka pēc būtības 30 minūšu laikā varēs pārraut tādu aizsardzības līniju. Un jāatzīmē, ka kaujiniekiem ir paši jaunākie un jaudīgākie ieroči.

Viss, kas pašreiz notiek ir vistīrākā Izraēlas Netanjahu partijas (t.s.”kara partijas”) iniciatīva. Viņu doma ir likvidēt sev blakām spēcīgu valsti, bet nu ar Al Kaidu tad gan jau pēc tam tiks galā, ja nu kas – finansējumu nogriezīs. Pie tam vairums ebreju ļoti labi saprot ar ko viņiem šī avantūra var beigties, jo visa Izraēla nekur projām aizlidot nevarēs. Netanjahu partijai ir kaut kādi stulbi apsvērumi, ka viņi šos procesus kaut kādā veidā vada. Es uzskatu, ka neko viņi te nevada. Tā kā masu iznīcināšanas ieroču ražošanas tehnoloģijas ir iedotas fanātiķiem un tagad katrs tos var izgatavot mājas apstākļos, ir vakars uz ezera. Tas ir tikai laika jautājums, kad tas atnāks uz kādu no valstīm. Apstādināt šo procesu nav iespējams, jo tas ir sevi atražojošs un pašizplatošs mehānisms. Tas nozīmē, ka tiklīdz šī zaraza ir kaut kur atnākusi, tā uzreiz visnežēlīgākā kārtā ir jāiznīcina pašā saknē.

Par turpmāko notikumu attīstības scenārijiem. Kādēļ Izraēlai uz savu galvu vajadzīgi šie piedzīvojumi, es nezinu. Zinu to, ka Sīrija jau sen varēja adekvāti Izraēlai atbildēt. Man to ir teikuši pietiekami augstu stāvoši Sīrijas armijas pārstāvji. Un, ja jau pat Ķīna sāk iesaistīties karā, piegādājot savus jaunākos izstrādājumus, tad pie kā tas viss var novest?! Un ko darīs Irāna, stāvēs malā?! Nē.

Ar Erdoganu [Turcijas prezidents] viss ir skaidrs, par cik viņu uz naudas ir paņēmuši, viņš darīs visu, ko viņam liks. Un Edoganam vienreiz jau tika pateikts, kas būs ar Turciju, ja viņi iesaistīsies karā pa īstam, nevis kā tagad, tikai sūtīs savus pārģērbušos specnaziešus, kurus Sīrijā apkauj un krauj kaudzēs. Šis karš viennozīmīgi izies ārpus Sīrijas robežām un apstādināt to būs ļoti grūti, jo visi sāks viens otru iznīcināt pa nopietno. Varbūt tas nenotiks uzreiz pirmajā dienā, bet tas notiks. Ir skaidrs, ka Rietumiem vienīgā izeja ir Bašara al Asada fiziska likvidācija. Bet, nu, pieņemsim, ka viņiem tas izdodas. Un kas būs tālāk? Kad es par to padomāju, mani pārņem šausmas.

Aiz visa tā stāv cilvēki, mēs viņus saucam par anglosakšiem, bet te ir jārunā par FRS [Federālo rezervju sistēmas] mafiju, kuriem pilnīgi nekas nav svēts. Paskatieties paši. Eiropas armijas praktiski ir atbruņotas. Viņām vairs nav smagā kaujas tehnika (tanki utt.). Ukraina ir atbruņota. Krievijas armija arī šai ziņā ir atbruņota. Paldies Dievam, ka viņi aplauza zobus uz Sīrijas armiju, kuru Asads vienkārši loloja, uz rokām nēsāja un deva visu šo laiku visu, kas tai nepieciešams, ieskaitot kārtīgus ieročus, materiālo bāzi un statusu sabiedrībā. Attiecīgi dēļ tā, ka Sīrijas armijai ir smagā tehnika, viņa var uzvarēt kaujiniekus, neskatoties uz to, ka viņiem ir jaunākie ieroči, raķetes utt. Tāpēc Rietumi ir tik satraukti un neapmierināti, jo viņiem vajag par katru cenu neitralizēt Sīrijas armijas smago tehniku.

Kas notiks, kad Sīrija vairs nebūs? Tad visu šo labi bruņoto salašņu bandu varēs virzīt jebkur, kur vien vajadzēs. Piemēram, ja Francija slikti uzvedīsies, tad viņus varēs nosūtīt uz Franciju un franču policejiskā armija ar viņiem galā netiks. Es to zinu, man draugs dienēja Francijas leģionā.

Tātad viņi ir izveidojuši situāciju, kad var šantažēt ar šo labi bruņoto cilvēkēdāju masu jebkuru. Un paies laiks, kamēr cilvēki, saskaroties ar viņiem, iegūs pieredzi. Varu pateikt, ka, ja viņi ieņem kādu rajonu, tad šo rajonu pilnīgi noteikti var norakstīt.

Lūk, tādu kara mašīnu priekš mums visiem ir izdomājuši anglosakši, pie tam izdomājuši visu līdz pēdējam sīkumam, līdzīgi kā vācieši 1941.gadā. Ja Sīrijā nebūtu smagās kara tehnikas, tad kaujinieku spēki būtu vismaz līdzvērtīgi regulārās armijas spēkiem.“

Avoti:

Informācijas aģentūra
/05.09.2013/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Tuvie Austrumi, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Kārlis Markss: Par ebreju jautājumu (fragments)

Kārlis Markss

Kārlis Markss

Interesants un mūsdienās jo īpaši aktuāls skatījums uz ebrejiem un ebreju jautājumu ir divu rabīnu mazdēla  Kārļa Marksa (1818 – 1883) darbā  „Par ebreju jautājumu”. Darbs tika uzrakstīts 1843.gada rudenī kā atbilde Bruno Bauera (1809 – 1882) darbam „Ebreju jautājums” (1843), kurā Bauers apskata ebreju emancipācijas  iespējas kristīgā valstī, kādas tolaik formāli bija Vācijas valstis (emancipācija –  atbrīvošanās no atkarības, pakļautības, aizspriedumiem un visa, kas novecojis). Pirmajā sava darba daļā Markss apskata jebkādu emancipāciju laicīgā valstī kā tādu, bet otrajā noslēdzošajā daļā pievēršas konkrēti ebrejiem (šīs otrās daļas tulkojums no krievu valodas tad arī tiek piedāvāts).

„…..
Pacentīsimies sadalīt šo teoloģisko jautājuma formulējumu [domāts jautājums par ebreju emancipāciju]. Jautājums par ebreja spēju emancipēties pārvēršas mums par jautājumu kādas īpašas sabiedrības īpašības ir jāpārvar, lai ebrejība pārstātu eksistēt (tiktu atcelta)? Jo mūsdienu [uz 1843.gadu] ebreju spēja emancipēties ir nekas cits kā ebrejības  attieksme pret mūsdienu pasaules emancipāciju. Šī attieksme kā nepieciešamība izriet no ebrejības īpašās vietas mūsdienu paverdzinātajā pasaulē. Pacentīsimies ieskatīties īstajā pasaulīgajā ebrejā, nevis sabata (sestdienas) ebrejā, kā to dara Bauers, bet gan ikdienas ebrejā. Pameklēsim ebreja noslēpumu nevis viņa reliģijā, pameklēsim viņa reliģijas noslēpumu patiesajā ebrejā.

Kāds ir ebreja pasaulīgais pamats? Praktiskas vajadzības, savtīgums. Kāds ir ebreja pasaulīgais kults? Sīktirgošanās ieradums (торгашества). Kas ir viņa pasaulīgais dievs? Nauda. Bet tādā gadījumā emancipācija no sīktirgošanās ieraduma un naudas, attiecīgi no reālās, praktiskās ebrejības būtu mūslaiku sabiedrības pašemancipācija. Sabiedrības radīšana, kura likvidē sīktirgošanās paradumu priekšnosacījumus un attiecīgi arī sīktirgošanās iespēju, padarītu ebreju kā tādu par neiespējamu. Viņa reliģiskā apziņa kā blāva migla tad izšķīstu realitātes dzīvīgajā gaisā.

No otras puses, kad ebrejs atzīst šo savas praktiskās dabas būtību par niecīgu un pūlas to sevī likvidēt, tad viņš atbrīvojas no savas iepriekšējās attīstības rāmjiem un cīnās pret praktisku cilvēcības pašatsvešinātības  galēju izpausmi.

Tātad, mēs atrodam ebrejībā kopēju mūsdienu antisociāla elementa izpausmi, kas vēsturiskās attīstības rezultātā ir novesta līdz pašreizējai stadijai, kurā ebreji ir ņēmuši cītīgu dalību, virzot to negatīvā virzienā. Šis antisociālais elements ir sasniedzis tik augstu attīstības pakāpi, kurā tam ir jāsabrūk.  Ebreju emancipācija savā galējajā izpausmē ir cilvēces emancipācija no ebrejības.

Ebrejs jau sevi ir emancipējis ar savām ebrejiskām metodēm. „Ebrejs, kurš, piemēram, Vīnē ir tikai ciešams, ar savu naudas varu nosaka visas impērijas likteni. Ebrejs, kurš var būt beztiesisks pašā mazākajā no vācu valstiņām, izlemj Eiropas likteņus. Laikā, kad korporācijas un cehi ir slēgti ebrejiem vai turpina pret viņiem izturēties nelabvēlīgi, rūpnieki ņirgājas par spītīgajiem viduslaiku aizspriedumiem.” (B.Bauers „Ebreju jautājums”, 114lpp)

Un tas nav vienīgais fakts. Ebrejs emancipēja sevi ar ebreju metodēm ne tikai ar to, ka piesavinājās naudas varu, bet arī ar to, ka caur viņu un bez viņa nauda kļuva par pasaules varu, savukārt praktiskais ebreja gars kļuva par praktisku kristīgo tautu garu. Ebreji ir tik lielā mērā emancipējuši sevi cik lielā mērā kristieši ir kļuvuši par ebrejiem.

„Dievbijīgs un politiski brīvs Jaunās Anglijas [ASV] iemītnieks”, saka, piemēram, pulkvedis Hamiltons [visdrīzāk Aleksandrs Hamiltons (1755-1804) – ASV valstsvīrs un militārs darbinieks, viens no ASV valstiskuma pamatlicējiem un ASV konstitūcijas autoriem] , „ir sava veida lords Laokons [sengrieķu mitioloģijas personāžas, Apollona virspriesteris, ko aprija čūskas] , kurš neveic ne mazāko piepūli, lai atbrīvotos no viņu apvijušajām čūskām. Mammons [naudas dievs sensīrijas mitioloģijā, pieminēts Jaunajā derībā] ir viņu elks, viņi to godina ne tikai vārdos, bet arī ar visiem sava ķermeņa un dvēseles spēkiem. Viņu acīs visa pasaule ir nekas cits kā birža un viņi ir pārliecināti, ka viņiem nav nekāda cita dzīves mērķa kā kļūt bagātākiem par saviem kaimiņiem. Sīktirgošanās gars ir pārņēmis visus viņu nolūkus un vienu sīktirgošanās priekšmetu nomaiņa ar citiem ir viņu atpūta. Ceļojot, viņi ņem līdzi savu kantori un nerunā ne par ko citu kā tikai par procentiem un peļņu. Un ja arī viņi kaut uz mirkli novērsīsies no saviem darījumiem, tad tikai tāpēc, lai izokšķerētu kā šai ziņā sokas citiem.”

Savu praktisko kundzību pār kristiešu pasauli ebrejība panāca Ziemeļamerikā [ASV], kur tā ieguva savu nepārprotamu, pilnīgu un galīgu izpausmi, kad evaņģēlija sludināšana, viens no svētākajiem kristīgās ticības elementiem, ir kļuvusi par preci un kad visparastākais tirgonis sāk pārtikt no evaņģēlija, savukārt turību ieguvis mācītājs sāk nodarboties ar tirdzniecības mahinācijām.

„Cilvēks, ko jūs redzat cienījamas kongregācijas vadībā, sākumā bija tirgotājs; kad viņš tirgošanās jomā cieta sakāvi, viņš kļuva par mācītāju; savukārt cits sāka ar kalpošanu Dievam, bet tiklīdz viņa rokās nokļuva lielāka naudas summa, viņš nomainīja sludinātāja kanceli pret tirdzniecību. Lielākā daļa garīdznieka mantiju uzskata par peļņu nesošu nodarbi” (Bomons, 185.,186.lpp)

Bauers uzskata ka „nepareizs ir tāds lietu stāvoklis, kad teorētiski ebrejiem netiek dotas politiskas tiesības, bet praktiski ebrejam ir milzu vara un viņš izrāda savu politisko ietekmi „en gros” (lielos mērogos), laikā kad šī ietekme viņam ir samazināta en detail (detaļās/sīkumos) (B.Bauers, „Ebreju jautājums”, 114.lpp).

Pretruna starp ebreja praktisko politisko varu un viņa personiskajām politiskajām tiesībām ir fundamentāla pretruna starp politisko un naudas varu. Laikā kad pēc būtības politiskai varai vajadzētu pacelties pāri naudas varai, praktiski tā ir kļuvusi par tās verdzeni.

Ebrejība noturējās līdzās kristietībai ne tikai kā kristietības reliģiozā kritika, ne tikai kā šaubu elements par kristietības reliģiozo izcelsmi, bet arī tādēļ, ka ebreju gars, ebrejība saglabājās pašā kristiešu sabiedrībā un pat sasniedza tajā savu augstāko stadiju.

Ebrejs kā pilsoniskās sabiedrības īpaša daļa ir nekas cits kā pašas pilsoniskās sabiedrības ebrejiskā rakstura specifiska izpausme. Ebrejība saglabājās nevis par spīti vēsturei, bet gan pateicoties vēsturei. Pilsoniskā sabiedrība no savām pašas dzīlēm pastāvīgi rada ebrejus.

Kas pats par sevi ir ebreju reliģijas pamats? Praktiskā vajadzība, egoisms. Tādēļ ebreja monoteisms praktiski izpaužas kā daudzu vajadzību politeisms, kas pat mazmājiņu padara par dievišķā likuma objektu. Praktiskā vajadzība, egoisms – lūk pilsoniskās sabiedrības princips, kurš izpaudās vistīrākajā veidā kolīdz pilsoniskā sabiedrība no savām dzīlēm radīja politisko valsti.

Praktisko vajadzību un savtīguma dievs ir nauda.  Nauda ir greizsirdīgs Izraēlas dievs, kurš necieš sev blakām nevienu citu dievu. Nauda nogāž no to augstumiem visus citus cilvēku dievus un pārvērš tos par preci. Nauda tā ir vispārīga un neatkarīga visu lietu vērtība. Viņi tāpēc ir atņēmuši visai pasaulei – gan cilvēcei, gan dabai – to patieso vērtību. Nauda tā ir cilvēka darba un eksistences būtības atsvešināšana no paša cilvēka; un šī svešā būtība pavēl cilvēkam un cilvēks klanās tās priekšā. Ebreja dievs pārvērtās pasaulīgā dievā un tādējādi kļuva par pasaules dievu. Vekselis [parādzīme; nauda = parādzīme] ir īstais ebreja dievs.

Viņa dievs ir iluzors vekselis. Skatījums uz dabu, kurš veidojas no privātīpašuma un naudas kundzības skatu punkta, praktiski noniecina dabu; ebreju reliģijā daba eksistē tikai kā iedomu tēli [fantāzijās, virtuāli]. Šai ziņā Tomas Muncers (1489 – 1525) [reformācijas laiku vācu garīdznieks] uzskatīja kā neizturamu, „ka katra radība ir kļuvusi par īpašumu – zivis ūdenī, putni debesīs, augi zemē; jo arī visām citām radībām ir jākļūst brīvām.”

Tas, ka ebreju reliģija abstraktā veidā satur nicinājumu pret teoriju, mākslu, vēsturi, pret Cilvēku [garīgi augstu attīstītu cilvēku, progresējošu cilvēku] kā pašmērķi, ir praktisks un apzināts naudas cilvēka viedoklis, viņa „tikums”. Pat attiecības, kas ir saistītas ar dzimtas turpināšanu, attiecībām starp sievieti un vīrieti utt. kļūst par tirdzniecības priekšmetu! Sieviete te ir pirkšanas un pārdošanas priekšmets. Ebreja himeriskā nacionalitāte ir tirgoņa nacionalitāte, naudas cilvēka nacionalitāte.

Nepamatots ebreja likums ir tikai reliģiska karikatūra par nepamatotu morāli un tiesībām uz formāliem rituāliem, kuri eksistē savtīguma pasaulē. Tāpat šajā savtīguma pasaulē visaugstāk tiek vērtētas likumiskās attiecības [t.s. tiesiskums]; attieksme pret likumu, kurš ir nozīmīgs cilvēkam nevis tādēļ ka tas ir viņa paša gribas un būtības likums, bet gan tādēļ, ka par šo likumu pārkāpšanu pienākas sods.

Ebreju jezuītisms ir tas pats praktiskais jezuītisms, ko Bauers atrod Talmudā un kas ir savtīguma pasaules attieksme pret virs viņa esošajiem likumiem, kuru viltīga apiešana tiek uzskatīta par galveno šīs pasaules mākslu. Pati pasaules kustība formālo likumu ietvaros ir patstāvīga un neizbēgama patieso likumu atcelšana.

Ebrejība nevarēja vairs tālāk teorētiski attīstīties kā reliģija, tāpēc ka praktisko vajadzību pasaulskats pēc savas dabas ir ierobežots un izsmeļ sevi ar pāris vilcieniem.  Praktisko vajadzību reliģija pēc būtības varēja atrast savu pabeigtību nevis teorijā, bet praksē, tāpēc ka tās patiesība ir prakse.

Ebrejība nav spējīga radīt nekādu jaunu pasauli; tā ir spējīga tikai iekļaut savā darbības lokā veidojošās pasaules un starppasauļu attiecības, jo praktiskās vajadzības, kuru prāts ir savtība, uzvedas pasīvi un nespēj patvarīgi izplesties; tās izplešas tikai labvēlīgu sabiedrisko apstākļu attīstības rezultātā.

Ebrejība iegūst savu augstāko attīstības stadiju tikai pilsoniskā sabiedrībā, bet pilsoniskā sabiedrība pabeidz veidoties tikai kristīgā pasaulē. Tikai kristietības kundzības rezultātā, kas pārvērš visas nacionālās, dabīgās, tikumiskās, teorētiskās attiecības par kaut ko cilvēkam ārēju, pilsoniskā sabiedrība varēja galīgi atdalīties no valsts, pārraut visas cilvēka radnieciskās saites, nolikt to vietā egoismu, savtīgas vajadzības, pārvērst cilvēku pasauli par atomisku, savstarpēji naidīgu un karojošu indivīdu pasauli. Kristietība radās no ebrejības un atkal pārvērtās par ebrejību. Kristietis kopš paša sākuma bija teoretizējošs ebrejs; tāpēc ebrejs ir praktisks kristietis, bet praktisks kristietis atkal kļūst par ebreju.

Kristietība bija pārāk augsta, pārāk spirituālizēta, lai novērstu praktisko vajadzību piezemētību nekā savādāk kā pārceļot tās uz debesīm. Kristietība ir ebrejības domu pacelšana mākoņos, savukārt ebrejība ir niecīga, utilitāra kristietības pielietošana; bet šī pielietošana varēja kļūt visaptveroša tikai tad, kad kristietība kā pabeigta reliģija pabeidza cilvēka pašatsvešināšanos no paša sevis un no dabas. Tikai tad ebrejība varēja iegūt visaptverošu kundzību un pārvērst atsvešināto cilvēku un atsvešināto dabu par atsvešinātiem priekšmetiem, par pirkšanas – pārdošanas priekšmetiem, kuri atrodas verdziskā atkarībā no egoistiskām vajadzībām un no sīktirdzniecības gara.

Lietu atsvešināšana ir cilvēka pašatsvešināšanās prakse. Līdzīgi kā cilvēks, kurš pagaidām ir reliģijas varā, māk objektivizēt savu būtību tikai pārvēršot to fantastiskā būtnē, tā arī egoistiskas vajadzības kundzības gadījumā cilvēks spēj praktiski darboties, praktiski radīt priekšmetus tikai pakļaujot šos produktus un sevi pašu citai būtībai  un dodot tiem šīs būtības nozīmi – tas ir naudas izteiksmes nozīmi.

Kristietības svētlaimības egoisms  savā pabeigtās praktikas stadijā pārvēršas par ebreju miesīgo egoismu; debesu vajadzība par pasaulīgo vajadzību; subjektīvisms par savtīgumu. Mēs izskaidrojam ebreja dzīvīgumu nevis ar viņa reliģiju, bet gan tieši otrādi, ar viņa reliģijas cilvēcīgo pamatu, praktisko vajadzību, egoismu.

Tā kā patiesā ebreja būtība pilsoniskā sabiedrībā ieguva sevis realizāciju, savu visaptverošu pasaulīgo iemiesošanos, pilsoniskā sabiedrība nevar pārliecināt ebreju par viņa reliģiskās būtības nepatiesumu, jo ebreja reliģiskā būtība izpaužas tikai kā praktiskās vajadzības ideja. Attiecīgi mūsdienu ebreja būtību mēs atrodam ne tikai Piecgrāmatās [5 Vecās derības Mozus grāmatas] un Talmudā, bet arī mūsdienu sabiedrībā, un ne jau kā kaut kādu abstrakciju, bet gan kā empīrisku [praksē pārbaudītu] likumsakarību; ne tikai kā ebreja aprobežotību, bet gan kā sabiedrības ebrejisko aprobežotību.

Tiklīdz sabiedrībai izdosies likvidēt ebrejības empīriskās likumsakarības (sīktirdzniecisko garu un tā priekšnosacījumus), ebrejs kļūs neiespējams, jo viņa apziņai vairs nebūs objekta, jo ebrejības subjektīvais pamats ir cilvēciskās praktiskas vajadzības. Ebreja sabiedriskā emancipācija ir sabiedrības emancipācija no ebrejības.”

Avots:
http://domknig.net/book-3434.html

Informācijas aģentūra
/05.09.2013/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: GEIropa, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 8 komentāri

„Dzimumaudzināšana”, jeb izvirtības mācība skolās un bērnudārzos

00255_sexprosvet2012.gada rudenī izcēlās skandāls. Labklājības ministrija izstrādāja mācību materiālus Latvijas bērnudārziem „Diena, kad Kārlis bija Karlīna” un „Diena, kad Ruta bija Rihards”, kā arī metodiskos norādījumus pedagogiem „Pirmsskolas, kurās ir vieta PepijPriņčiem un PirātPrincesēm”.

Toreiz sabiedrība iestājās pret jaunas dzimumatšķirību un lomu sapratnes uzspiešanu vecākiem un viņu bērniem.  Vai vecāki uzvarēja? Pagaidām nē. Labklājības ministre Ilze Viņķele nosauca šīs „progresīvās” pieejas kritiķus par tumsoņiem. Nešaubos, ka sekos jauni mēģinājumi pataisīt zēnus par meitenēm un meitenes par zēniem. Noteikti sekos praktiska šīs pieejas ieviešana.

Līdz XX gadsimtam pārsvarā eksistēja tikai baznīcas izglītība un dzimumaudzināšana tika apskatīta no valdošo reliģiozo dogmu skatu punkta. Galvenais bija iemācīt bērnam tikumiskās pamatnostādnes, morāles normas, tradicionālās ģimenes vērtības un dzimumdzīvē kā absolūta prioritāte tika sludināta tiklības ievērošana.

Laicīgajā izglītībā PSRS teritorijā ar dzimumaudzināšanas jautājumiem nodarbojās pedagoģijas zinātne. Galvenais tās princips bija nekaitēt. Šī audzināšana tika veikta kā daļa no kopējām mācību – audzināšanas kompleksa darbībām ģimenē, pirmskolas iestādēs, skolās, jauniešu organizācijās u.c., balstoties uz vienotu pieeju no vecāku, pedagogu, audzinātāju un medicīnas darbinieku puses. Bija diferenciācija atkarībā no dzimuma, vecuma, bērnu (vecāku)sagatavotības pakāpes un secīgs pakāpeniskums, kas paredzēja sabalansēt labvēlīgu tikumisko atmosfēru un higiēniskos nosacījumus. Dzimumaudzināšanas metodika tika ieviesta skolās vecākajās klasēs un tā neapskatīja tikai fizioloģiskās īpatnības. Dzimumaudzināšana bija kā turpinājums bērna tikumiskajiem pamatiem jau nobriedušākā vecumā.

Protams, ka tik delikātā jautājumā ne viss notiek pārāk gludi, pedagoģiskā zinātne ir attīstījusies, tomēr galvenās tikumiskās idejas, veselīgas, ģimeniskas attiecības vienmēr ir bijušas tās pamatā. Mācību materiāli saturēja sevī mīlestību un cieņu pret pretējo dzimumu. Visa skolu izglītība balstījās uz tikumiskiem piemēriem, morāles normām, kolektīvismu un biedriskumu.

Pašreizējie jaunie laiki [jeb pēdējie laiki] ir atnesuši jaunus audzināšanas standartus.  Tieši standarti (pieņemtās konvencijas un līgumi) stingri nosaka, kas bērnam ir nepieciešams, bet kas nav. Dzimumaudzināšana ir pārvērtusies par vienu vienīgu fizioloģiski seksuālu „apgaismošanu”.

Rietumos jau kopš 60-ajiem gadiem notiek strauja atkāpšanās no tikumiskās audzināšanas par labu tīri fizioloģiskiem dzimumjautājumiem. Un, lūk, kad Latvija apvienojās ar Rietumeiropu, tā nokļuva seksuālās brīvības lamatās ne tikai pieaugušajiem, kuri ir izveidojušās personības, bet arī bērniem, kuru personība vēl tikai tiek veidota un kuri ir viegli manipulējami no seksuāli atbrīvoto pieaugušo puses.

Jauno seksuālās apmācības standartu pamats ir Alfrēda Kinsija (1894 – 1956) 50-o gadu izstrādnes. Viņš eksperimentāli noteica, ka jebkura vecuma bērni reaģē uz seksuāliem kairinājumiem un sasniedz orgasmu [šos „pētījumus” finansēja Rokfellera fonds].  Tātad, atkārtoju vēlreiz – „eksperimentāli noteica” un „jebkura vecuma bērni” [citiem vārdiem sakot, Alfrēds Kinsijs bija pedofils]. Tas viņam „deva tiesības” nosaukt jebkura vecuma bērnu par seksuālu būtni. Pats Kinsijs uzskatīja, ka pedofilus nepareizi saprot un ir netaisnīgi viņus sodīt, jo katram bērnam esot erotisks potenciāls, ko pie agras seksualizācijas varot attīstīt, dodot bērnam seksuālo brīvību un iespēju sevi iepazīt. Un, jo agrāk to dara, jo labāk.

Kinsija antizinātniskie secinājumi ne reizi vien ir asi kritizēti no speciālistu puses, tomēr tieši tie kļuva par Eiropas un ASV skolu seksuālās izglītības standartu pamatu. Kinsija sekotāji [pedofili un pedofilijas atbalstītāji], izmantojot starptautiskās organizācijas ievieš seksualizācijas programmas . Amerikas seksuālās informācijas un izglītības padome (SIECUS) izveido seks programmas priekš UNICEF – ANO bērnu fonda.

Vecākā gada gājuma cilvēkiem labi zināmais UNICEF vairs nav tas pats vecais cīnītājs par bērnu tiesībām. Kopš neseniem laikiem šī organizācija ir pārvērtusies par starptautiskās dzimstības kontroles un iedzīvotāju depopulācijas balstu. Kopā ar Vispasaules veselības organizāciju (WHO) un ANO iedzīvotāju fondu (UNFPA) UNICEF virza programmas par seksuālo izglītošanu, bērnu aizsardzību no vecāku vardarbības, veicina sociālo dienestu tīkla radīšanu, kas terorizē ģimenes un atņem tām bērnus, aizbildinoties ar sekundāriem un iedomātiem iemesliem. UNICEF kontrolē un finansē privāti fondi, kuri ir satraukušies par lielo pasaules iedzīvotāju skaitu.  Cilvēktiesību aktīvisti un katoļu baznīca jau sen un pārliecinoši (uzrādot pierādījumus) apsūdz  UNICEF iedzīvotāju sterilizācijas kampaņās (aizsedzoties ar vakcināciju) Latīņamerikā, Taizēmē, Filipīnās.

Viens no mūsu „regulatoriem” [starptautisks likums vai vienošanās, kam ir augstāks juridisks spēks par valsts likumdošanu] ir, piemēram, 2007.gadā pieņemtā Eiropas Padomes konvencija „Par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību”. Konvencijā ir nostiprinātas bērnu tiesības uz seksuālo orientāciju, tā paredz obligātu seksuālās “apgaismības” ieviešanu sākumskolās un vidusskolās un veicina bērnu līdzdalību seksuālās “apgaismības” programmu izstrādē.  Tālāk tiek nostiprinātas dažādu fondu finansētas nevalstiskās organizācijas, kuras caur saviem speciālistiem risinās bērnu seksuālās problēmas un nepieciešamības gadījumā, kopā ar sociālajiem dienestiem, aizsargās tos [vispirmām kārtām, protams, no „tumsonīgajiem” vecākiem].

Latvijas gadījumā seksuālā “apgaismošana” balstās uz Skandināvu programmām. Grāmatiņas par Kārli un Karlīnu ir no dāņu projekta. Sociālie dienesti mūsu gadījumā ir bāriņtiesas, kuras savā būtībā nav tiesas, bet gan vienkāršas pašvaldības iestādes, kurām ir tiesības izņemt bērnus no ģimenēm, ko tās bieži vien izmanto ļaunprātīgi. Latvijā tādu gadījumu nav vairs mazums, tikai tie tiek noklusēti, bet vecāki un bērni iebiedēti. Līdzīga situācija ir arī citās valstīs.

Konvencija dod iespēju izmantot pret vecākiem bioloģisko iejaukšanos, līdz pat kastrācijai „par [bērna] traumām” [nenosakot traumu smagumu un ļaujot to brīvi interpretēt un pārspīlēt]. Praksē par to pagaidām tikai bērnus atņem, kad reāli sāks izmantot bioloģisko iejaukšanos pagaidām nav zināms. Tai pat laikā labprātīga bērnu seksuāla izmantošana netiek apkarota.  Bērni savā starpā pilnīgi brīvi var nodarboties ar seksuāla rakstura darbībām, un arī pieaugušie, ar bērna piekrišanu, viņus var izmantot morāli apšaubāmās nodarbēs, piemēram, kino un teātru seksuālās scēnās.

Bērniem ir nodrošinātas tiesības glabāt pornogrāfiju sākot no „piekrišanas”vecuma, kurš dažādās valstīs ir dažāds un kurš seksualizācijas pieejas spiediena rezultātā nepārtraukti tiek samazināts.  Legālas seksuālas piekrišanas vecums Spānijā ir 13 gadi, Vācijā, Austrijā, Bulgārijā, Itālijā, Portugālē, Serbijā, Maķedonijā, Horvātijā, Melnkalnē, Bosnijā un Hercogovinā, Albānijā, Ungārijā, Igaunijā – 14 gadi, bet citās Eiropas valstīs 15 – 16 gadi. Pēc Alfrēda Kinsija sekotāju domām šie ierobežojumi ir ievērojami jāsamazina, bet daži pat uzskata, ka jāatceļ vispār.

Daudzu seksualizāciju atbalstošu rakstu doma ir vispār likvidēt aizliegumus uz porno, seksu un bērnu maitāšanu ar informatīvu materiālu palīdzību. Ar bērna piekrišanu , viņa seksuāla izmantošana ir gandrīz vai neierobežota. Konvencijā vecāku kā vecāku tiesības nevienu neinteresē un seksuālo aizliegumu kontekstā tie nav pieminēti.

Pašreiz Latvijas likumdošana tiek pielāgota Konvencijai [ierēdņi pašreiz gatavo plašu izmaiņu paketi likumos, tai skaitā krimināllikumā]. Mūs mierinās, ka seksuālā “apgaismība” ir tas pats, kas dzimumaudzināšana. Bet kā jau teicu, tas nebūt tā nav. Par tikumisku audzināšanu te runas nav, bet par netikumisku seksualizāciju nepārprotami. Līdz šim dzimuma apzīmēšanai izmantoja sinonīmus „gender” un „sex”. Kinsi pedofīliskie eksperimenti ļāva viņa sekotājiem sadalīt dzimumu bioloģiskajā dzimumā (gender) un sociāli „iegūtajā” dzimumā (sex).

Tas tika izdarīts, lai manipulētu ar sabiedrisko domu un izveidotu „sociālu dzimumu”, ko var brīvi mainīt pēc nepieciešamības. Tas ļauj atzīt par „sociālu dzimumu”, tas ir, atzīt par normu, homoseksuālismu, biseksuālismu utt., un tagad jau Amerikas psihiatru asociācija piedāvā būt tolerantiem pret pedofiliem kā seksuāli normālu orientāciju.

„Kinsija mācības” sekotāji un angažēti eksperti no privātiem fondiem atbalsta tendenci samazināt likumdošanas līmenī “piekrišanas” vecumu, jo bērniem pēc viņu domām ir tiesības uz baudu un seksuālo brīvību, ko viņiem iemācīs bērnudārzā un skolā, izmantojot pornogrāfiskus „mācību” materiālus un dzimumu maiņas lomu spēles.

Mūsdienu Eiropas prakse, jeb kas sagaida arī Latviju

Lielbritānijā vecāko klašu skolēni stundās apspriež speciālus pornosižetus, mācās atšķirt apgraizītu dzimumlocekli no neapgraizīta, daudzi zēni sevi uzskata par gejiem, bet daudzas meitenes – par lesbietēm.  Saasinājusies ir agrīnās grūtniecības  un abortu problēma. Pēc viendzimuma „laulību” legalizācijas, homoģimenes iegūst tiesības adoptēt bērnus un audzināt tos savā garā. Steidzami šīm vajadzībām tiek paplašināta etimoloģiskā „ģimenes” terminu bāze.

Lielbritānijas izdevumā „Medicīnas ētikas žurnāls” tiek argumentēts viedoklis, ka vecākiem ir tiesības nogalināt savus mazgadīgos (līdz 2 gadu vecumam) bērnus.  Tiek teikts, ka līdz divu gadu vecumam personība vēl nav izveidojusies un ka tā nav slepkavība, bet gan „pēcdzemdību aborts”.

Plašu rezonansi ir guvusi ziņa no ASV, kur divas lesbietes ar hormonu palīdzību mēģina no adoptētā zēna „izveidot” „meiteni”.  14 gadu vecumā viņam būšot izvēlē noteikt savu dzimumu.  Citi vecāki pagaidām iztiek bez hormoniem, bet cik ilgi?!

Vācijā, sākot no mācību līdzekļiem par zīdaiņu kopšanu, sāk pieaugušos pārliecināt, ka pat zīdaiņi nav seksuāli nevainīgi. Pat sākumskolā sāk stāstīt par masturbāciju, orgasmu, „patīkamām” homoattiecību „pievilkšanās” sajūtām.  Dažus bērnus pagaidām vēl šokē „mācību” materiālu naturālistiskās bildes, tomērm filtru noņemšana uz porno internetā, kompjūteros, mācību klasēs ar laiku „labos” šo stāvokli.  Bērni droši izvēlas seksuālo orientāciju, bet, kas to vēl nav izdarījuši, var to izdarīt vēlāk līdz 18 gadu vecumam. Pēc būtības bērniem tiek piedāvāta izvēle gan „tā”, gan „šitā” un izlemt kas viņi vēlas būt – vīrieši vai sievietes.

Vācijā ir tādi likumi, ka jūs nemaz nevarat atteikties no bērnu apmācības skolā un arī konkrēti seksuālās “apgaismības”. Ja jūsu bērns neapmeklē šīs stundas, tad sākumā jums var uzlikt sodu, bet pēc tam pat ielikt cietumā. Savukārt vietējais sociālais dienests tādēļ var atņemt jums bērnu par pārāk tradicionāliem uzskatiem bērnu audzināšanā. Vecāki burtiski tiek samalti liberālās „brīvības” dzirnakmeņos.

Obligāta ir arī dzemdību procesa izskaidrošana ar naturālu bilžu palīdzību, kuras jaunākajām meitenēm rada šoka stāvokli. Ir liela varbūtība, ka dēļ šāda šoka var rasties izteikta nepatika pret normālām attiecībām un var nebūt vēlme vēlāk nodibināt ģimeni un radīt bērnus.

Beļģijas skolās īpaši ir norādītas vietas, kurās nedrīkst nodarboties ar seksu. Savukārt Beļģijas medicīnas sistēma jau tagad izmēģina bērnu eitanāzijas procedūras, jo „bērni labāk saprot eitanāzijas nozīmīgumu kā pieaugušie”. Bērnu brīvība no vecākiem ir kļuvusi neizmērojama – manipulējot ar bērniem, visu izlemj kaut kādi „speciālisti”.

Francijā Korsika ir izvēlēta par pilotreģionu programmas „ABCDE vienlīdzība” realizācijai, kuras mērķis ir cīnīties ar meiteņu un zēnu steriotipiem.  Programma tiks ieviesta bērnudārzu vecākajās grupiņās  un sākumskolās. Šis eksperiments tiks izskatīts un izmantots kā piemērs programmas ieviešanai visā Francijā no 2014.gada.

Kā teica Francijas izglītības ministrs, „morāles un valsts mērķis ir izraut audzēkni no visām noteiktībām”, bet Francijas tieslietu ministrs uzskata, ka „mūsu vērtības – apmācīt, lai izrautu bērnus no sociāliem un reliģioziem determinismiem un padarītu viņus par brīviem pilsoņiem”. Te mēs redzam no kurienes Viņķeles kundze un Co smeļas iedvesmu savām darbībām.

Šveices bērnudārzos ir spēļu dzimumorgāni un tiek veikta erotiskā stimulācija.  Līdzīga situācija ir arī Austrijas bērnudārzos.

Skandināvijā dažos bērnudārzos ir lelles bez dzimumpazīmēm, bet jaunāko klašu skolēnus māca apieties ar prezervatīviem un skaidro, ko nozīmē „incests”.  Te var uzdot jautājumu: vai 9-gadīgam bērnam ir jāprot apieties ar prezervatīvu, lai cīnītos pret AIDS? Vai varbūt stāsti par Skandināvijas bagātīgajām incesta tradīcijām te rod apstiprinājumu?

Nīderlandē organizācija „Vereniging Martijn” popularizē ideju par pedofilijas pieņemšanu un seksuālo attiecību starp pieaugušajiem un bērniem legalizāciju. Šo organizāciju vairākkārtīgi mēģināja aizliegt, tomēr 2013.gadā tiesa apstiprināja tās tiesības uz eksistenci. Tas nozīmē, ka pedofilija kā tāda vairs nav aizliegta.

„Čepek” ir Čehijas un Slovākijas pedofilu biedrība, kura palīdz saviem biedriem adoptēties un pieņemt savu seksuālās noslieces.

Atsevišķi Eiropas politiķi atklāti izsakās par incesta, pedofilijas un narkotiku legalizāciju. Visi viņi ir homoseksuālisti.

Tātad šī slimība izplatās pa visu Eiropu un ar katru dienu šādu ziņu kļūst arvien vairāk [rakstā īsumā minētas tikai dažas ziņas un piemēri; reāli to ir daudz vairāk].

Var uzdot jautājumu: bet kur tad skatās baznīca? Tradicionālās konservatīvās kristiešu konfesijas daudzās valstīs pieļauj likumu pieņemšanu, kas legalizē homolaulības, un klusē, kad tiek apsriesti bērnu tikumības jautājumi. Visdrīzāk te ir zināma ieinteresētība. Kad reliģiskās institūcijas, kurām vajadzētu stāvēt tikumisko vērtību sardzē, atdod tās bez cīņas, tad to pēdējie sargi paliek tikai vecāki. Un vecāku pienākums ir pretoties [par katru cenu].

Francijā notika simttūkstošīgas manifestācijas pret viendzimuma „laulību” legalizāciju. Viņi zaudēja pirmo, politisko cīņu. Bet cilvēki vismaz beidzot saprata uz ko lieta virzās un nesamierinās ar šādu lietu kārtību.

Starptutisko organizāciju spiediena rezultātā Horvātijas premjerministrs sāka ieviest bērnu seksualizācijas programmu, aizsedzoties ar „pieaugošām bažām par seksuālo veselību”. Pēc šīs programmas, kas tika pieņemta, apejot vecākus, bērnus no 9 līdz 18 gadiem ir jāapmāca par seksuālās veselības jautājumiem. 2013.gada maijā Horvātijā konstitucionālā tiesa aizliedza seksuālo “apgaismošanu” skolās. Pateicoties vecāku protestiem, katoļu un pareizticīgo baznīcām, konstitucionālā tiesa nostiprināja vecāku tiesības audzināt savus bērnus.

Aizsedzoties ar bažām par pusaudžu grūtniecību, starptautiskās un privātās organizācijas pēc būtības liedz vecākiem tiesības noteikt bērnu vērtību sistēmu, kura tradicionāli eksistē sabiedrībā un sāk kontrolēt bērnu tikumisko audzināšanu. Pie tam, kā rāda prakse, seksuālā “apgaismošana” un kontracepcijas izplatība pusaudžu vidū kā reiz pasliktina situāciju agro grūtniecību, abortu un seksuāli-transmisīvo slimību ziņā.

Šāda veida spiediens tiek pastāvīgi izdarīts arī uz Krieviju, bet tur šo normu ieviešana sastop sīvu sabiedrības pretestību. Mums tomēr ir no kā ņemt piemēru, lai cīnītos par saviem bērniem un viņu nākotni.

Nobeigumam

Bērni nezina no kā viņiem tikumiskā ziņā būtu jāaizsargājas. Prezervatīva esamība  un piekrišana seksam tiek izvirzīti kā vienīgie pusaudža seksuālās dzīves noteikumi.  Tur, kur pieaugušais var padomāt par sekām, bērns pēc tāda veida apmācības rīkojas neapdomīgi. Popkultūra un televīzija dod seksuālus paraugus atdarināšanai. Bērnu TV kanāli par sevi nepārliecinātiem bērniem kā vienīgo izeju situācijas labošanai piedāvā savas seksualitātes ekspluatēšanu. Meitenes pieradina pie domas, ka viņu jēga ir pavedināt vīriešus, gūstot no tā labumu. Bērnu skaistumkonkursi jau ir kļuvusi par ikdienišķu parādību. Pēc tādas audzināšanas tiks papildinātas tikai dažādu līmeņu prostitūtu rindas. Kāpēc gan viņām ir vajadzīga vēl ģimene?!

Bet ģimeni kā reiz plānveidīgi izslēdz no bērnu autoritāšu loka. Bērnus māca apšaubīt savas ģimenes morālās vērtības, ignorēt un pat baidīties no saviem vecākiem. Seksuālo brīvību sabiedrība ar morāles normu un tikumības aizsardzību nodarboties negrasās. Audzināšana ir aizstāta ar fizioloģiju. Agras pirmslaulību attiecības un orientācijas maiņa veic sabiedrības pāreju no laulības un ģimenes uz izvirtību un pagaidu partnerību. Seksā balstīts netikumiskas attiecības var būt tikai pagaidu. Ģimenes iznīcināšana sabiedrību padara par egoistisku indivīdu pūli.

Visa šī preteklība pakāpeniski pārņem arī Austrumeiropu. Arī mūsu valdība noteikti realizēs agras bērnu seksualizācijas programmas un tad cilvēkiem būs jāiziet ielās un jārīkojas galēji radikāli. Mēs Rietumiem vēl esam pārāk tradicionāli, bet mūsu bērnu maitāšana jau ir sākusies. Gadu atpakaļ sabiedrība parādīja, ka nav gatava pieņemt seksizglītības eirostandartus. Un tas ir ļoti labi! Ceru, ka šī mūsu „tumsonības” tā arī nekad netiks uzveikta.

Saites:
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/kogda-karlis-byl-karlinoj-esche-30-organizacij-trebuyut-zaschitit-semyu.d?id=42715376
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.pro-life.by/analyst/doktor-miriam-grossman-seksual-noe-p/

http://www.ussr-2.ru/index.php/sut-vremeni/gazeta-sut-vremeni/142-sotsialnaya-vojna/677-sotsialnaya-vojna-osen-2012-zima-2013?showall=1&limitstart / http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=19945#.UiKxMH9c3xy / http://raelianews.org/news.php?extend.377
http://www.doctors-sexologists.ru/konv/86-konv1.html
http://www.antijujuagency.org/2013/05/blog-post_14.html
http://www.antijujuagency.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://aftershock.su/?q=node/25284 / http://youtu.be/5GZy5mLsnSo
http://annatubten.livejournal.com/243008.html / http://www.gender-mainstreaming.org/manifest
http://annatubten.livejournal.com/222037.html / http://youtu.be/lDvcncWddBc
http://www.regnum.ru/news/polit/1698456.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9113394/Killing-babies-no-different-from-abortion-experts-say.html
http://www.kp.ru/daily/25774/2758922/
http://communitarian.ru/novosti/obrazovanie/genocid_po_polovomu_priznaku_kak_iz_malchikov_delayut_devochek_kak_degeneraty_ubivayut_ameriku_svobodoy_gendernogo_vybora_02082013/
http://mixednews.ru/archives/35668
http://atharwan.livejournal.com/64955.html
http://russian.rt.com/article/14145
http://www.antijujuagency.org/2013/08/1tvru.html http://www.antijujuagency.org/2013/08/schulpflichtiger-sexualkundeunterricht.html
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/01/07/fruhsexualisierung-unserer-kinder-schon-sauglinge-sollen-erregt-werden/
http://zdravkom.ru/news/lenta_1218/index.html
http://www.corsenetinfos.fr/ABCD-de-l-egalite-Des-la-rentree-2013-en-Corse_a3704.html
http://www.nashagazeta.ch/news/11800 / http://juvenaljustice.ru/index.php/news/1357-shok-v-detsadah-i-shkolah-shvejtsarii-detjam-prinuditelno-stimulirujut-vse-eroticheskie-zony
http://www.volksdeutsche-stimme.de/presse/gender_171109.htm
http://www.20minutes.fr/societe/1175945-20130618-gender-studies-invitees-a-lecole-reveillent-conflits / http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/vil-sette-incest-pa-timeplanen-1.11048804
http://geoclub.info/?p=1112 http://youtu.be/H8fUJrz7S9k

http://www.pedofilie-info.cz/about-us/
http://www.human-crisis.com/2013/06/blog-post_7193.html
http://general-ivanov.livejournal.com/1547918.html
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/planeta_obezyan_v_ssha_sobirayutsya_obyavit_geteroseksualnye_otnosheniya_vne_zakona_22082013/
http://russian.rt.com/article/10535
http://french.ruvr.ru/radio_broadcast/74538918/237749061/
http://za-zhizn.ru/khorvatiya-zapretila-seksprosveshchenie-v-shkole
http://www.pravda.ru/society/family/pbringing/04-04-2013/1151136-vospitanie-0/
http://lunachevoa.livejournal.com/408900.html
https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/pedofilijas-legalizacijas-pirmie-soli-latvija/

Maksims Važeņins
/02.09.2013/

Avots:
http://imhoclub.lv/material/polovoe_prosveschenie

Informācijas aģentūra
/05.09.2013/

Posted in !!! PAR BĒRNIEM !!!, Homoseksuālisms, pedofīlija, Kat.: Izglītība, Reģ.: GEIropa, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Elites elitārās modifikācijas

00258_Latvijas_eliteMode mainās. Vārds „elite” pie mums pašlaik nav modē. To lieto daudz retāk nekā agrāk. Vārds „elite” pie mums bija modē pagājušā gadsimta 90. gados. Tolaik valdošā kliķe sāka formēt savu oficiālo kultūras politiku. Oficiālajā kultūras politikā ietilpa tautas garīgajai dzīvei ļoti vajadzīga norise – valdošās kliķes slavināšana.

90. gadu vidū valdošā kliķe sāka mitoloģizēt savu piederību sabiedrības „smalkajām aprindām”- elitei. Sabiedrībai bez ierunām vajadzēja akceptēt svarīgas patiesības.

Pirmkārt un galvenokārt oriģinālo patiesību par valsts dzīves atrašanos visgudrāko, visgodīgāko, visinteliģentāko, visizglītotāko, estētiski un intelektuāli visizsmalcinātāko valsts iedzīvotāju rokās. Tātad elites rokās. Tātad tādu cilvēku rokās, kuri veido sabiedrības izcilāko personību korpusu.

Neskatoties uz to, ka sociālisma periodā publiskajā telpā neeksistēja jēdziens „elite”, tomēr visi zināja vārda „elite” nozīmi. Elite ir sabiedrības izcilākie pārstāvji. Mūsu elite ir valdošā kliķe. Punkts. Tautai vairāk neko nevajadzēja zināt.

Jau tolaik žurnālisti maniakāli apkalpoja valdošo kliķi. „Smalko aprindu” dzīves hronika bija gandrīz katrā Rīgas medijā. Par „elites” sīkumaino burzīšanos rakstīja katrs sevi cienošs žurnālists.

Žurnālistiem iespējas bija milzīgas. Tolaik sākās atsevišķu kultūras objektu sakralizācija un hēdonisma kanonizācija. Sākās mākslas baudīšanas mežonība. Valdošā kliķe pati uzskatīja un visiem pārējiem gribēja iestāstīt, ka mākslas lielākā vērtība ir baudas sagādāšana. Mediji enerģiski stāstīja par „elites” vitālo vajadzību regulāri baudīt mākslu – apmeklēt operu, Rundāles pili, kinoteātri „Andalūzijas suns”.

Sabiedrībā tika uzburts priekšstats par valdošās kliķes smalkajām mākslinieciskajām dvēselēm un nemitīgajām alkām pēc skaistā. Sabiedrībai lika iegaumēt, ka valdošā kliķe nespēj dzīvot bez mākslas. Kā jau minēju, priekš „elites” svētas vietas tolaik bija opera, Rundāles pils, minētais kinoteātris.

Pēcpadomju Latvijā patērēšanas māniju un glamūra atkritumu plūsmu skaļi ietaurēja valdošā kliķe. Secinājums ir pareizs. Pirmajā laikā neviens cits pie tā nebija vainīgs (Rīgas žurnālistus nav vērts vainot, pārāk liels gods). Tikai vēlāk dzīves prieku baudīšana un glamūrs koncentrējās ap Pulkinenas kundzes un seksīgās Lee tipa kadriem mūsu sabiedrībā.

Turpmākajās stadijās vainīgi ir arī citi sociālie strati. Īpaši akadēmiskās inteliģences „akadēmiķi”, kuri neuzdrošinājās iepīkstēties un nosodīt valdošās kliķes un tās līdzskrējēju debīlās un sociāli ļoti bīstamās tendences.

Īpaša elitārā kņada 90.gados valdīja ap operu. Uz operu smalki uzpucējušies un pašapzinīgi braši soļoja visi deputāti un ministri. Ar sievām vai vīriem. Mediji aizelsušies stāstīja par operas patroniem un patronesēm. Operas apmeklēšana tolaik skaitījās katra valdošās kliķes elementa goda pienākums. Labsajūtā smaidošais operas direktors bija „smalko aprindu” smalko „tusiņu” neiztrūkstošs smalks rekvizīts. Publicētajās fotogrāfijās direktors smalkajos „tusiņos” jūtas kā zivs ūdenī.

Pilnīgi savādāk, domājams, jutās inteliģentais Rundāles muzeja direktors Imants Lancmanis. Rundāles pilī valdošā kliķe rīkoja izsmalcinātas balles, pieņemšanas, inaugurācijas, banku jubileju smalkas iedzeršanas, piedodiet – svinības.

Smalkais process sākās jau uz lielceļa. Smalkie kungi smalkajos automobīļos smalki centās viens otru apdzīt, lai pirmie smalki piestūrētu pie pils vārtiem. Ne velti neglābjami dumjie skribenti mūsu „smalko aprindu” vulgāro māžošanos visā nopietnībā salīdzināja ar franču un angļu aristokrātijas manierēm.

Tā tas patiešām bija, un nekas netiek pārspīlēts. Ja tāda māžošanās un salīdzinājumi nebūtu, tad Dievs ar cilvēku muļkību tiktu galā sekmīgi. Arī ar mūsu konsolidēto muļķību. Dievs nebūtu spiests atzīties savā bezspēcībā apturēt cilvēku muļķības.

Tiesa, tolaik bija viens būtisks aristokrātisks trūkums. Mūsu valdošās kliķes smalkie hominīdi lietoja tikai bauru arāju valodu. Tolaik mūsu aristokrātija vēl nebija tik lingvistiski izsmalcināta kā šodien. Valdošās kliķes galvenie firēri staigāja ar angļu valodas tulkiem. Kvēlā pateicībā par teicamo tulkošanu viena kundze no tulkiem vēlāk tika sievišķīgi burvīgi apjukusi apsēdināta kultūras ministra krēslā.

Ģeopolitisko kungu smalkajā angļu valodā savus tautiešus laipni pasūtīt uz vienu vietu mūsu supersmalkā vispārējās deģenerācijas neaizmirstā aristokrātija sāka tikai nesen. Kā dažkārt vēsturē mēdz misēties, priekšzīmi parādīja oficiāli atzīts priekšzīmīgs cilvēks – patriotisma caurgrauzta jaunkundze no Saeimas. Internetā viņa angļu valodā lepojās ar savām tiesībām uzspļaut kādam puisim. Nabadziņam nepatika deputātes kompromitējošā autobiogrāfija. Protams, rakstīta smalkajā angļu valodā.

„Elites” smalkā rosīšanās valstī un pilī ļoti nepatika Rundāles muzeja direktoram. Imants Lancmanis 1998.gadā uzgleznoja gleznu ar apburoši precīzu nosaukumu „Latvija muļķības, naida, skaudības, slinkuma, alkātības, baudkāres un nodevības ielenkumā”. Grūti iedomāties, cik lielā mērā direktoram un gleznotājam bija apriebušās valdošās kliķes plebejiskās izdarības, ja mākslas darba nosaukumam viņš izvēlējās tik netipisku formu – garu un semantiski komplicētu teikumu.

Pateicoties mūsu profesionāli apgaismoto žurnālistu iniciatīvai, 90. gados tika formulēti vietējās „elites” latviskie paveidi. Tāda elites modifikācija nav sastapta citur. Tikai pie mums.

„Elites” paveidu skaits bija ļoti liels: politiskā elite, deputātu elite, valdības elite, biznesa elite, kultūras elite, policijas elite, speciālo dienestu elite, pašvaldību elite, izglītības elite, dzelzceļnieku elite, ekonomistu elite, zinātnieku elite, augstskolu elite, mācītāju elite, sporta elite, mūziķu elite, modes elite, pavāru elite, teātru elite utt.

Katrā dzīves sfērā bija sava „elite”. Žurnālistu gaišā izdoma nepazina mēru. Atceros, vēl bija provinces elite, zvejnieku elite, tirgotāju elite, arodbiedrību elite. Noteikti uzskaitījums neaptver visu bagāto materiālu.

Jā, gudrajiem žurnālistiem bija arī pašiem sava „elite” – žurnālistu elite, TV elite. Iespējams, bija arī radio, laikrakstu un žurnālu elite. Bet to precīzi neatceros un par to ļoti kaunos.

Rietumu civilizācijā vārds „elite” pašlaik nav modē. To lieto tikai pārgudras leksikas āksti vai pilnīgi neizglītoti žurnālisti. Viņi lasa tikai savus darbus un nezina par mūsdienās valdošo attieksmi pret vārdu „elite”.

Taču pati elite, protams, eksistē. Noteikti eksistē tā saucamā profesionālā elite. Katrā profesijā ir izcili meistari. Viņi izcili veic savu darbu un kalpo kā paraugs pārējiem.

Tā tas ir arī pie mums. Domāju, jo tālāk no galvaspilsētas, jo vairāk ir izcili strādājoši speciālisti. Rīgā ir pārāk liela zagļu un blēžu, mietpilsonisku pseidointelektuāļu un nekaunīgu karjeristu koncentrācija. Viņiem interesē tikai nauda, vara un amata nosaukums. Neinteresē profesionālais prestižs, profesionālā solidaritāte, profesionālais gods, profesionālā cieņa, profesionālā autoritāte un citas patiešām vērtīgas izpausmes jebkurā kultūrā.

Viņi ar savu klātbūtni drūmi nomāc jebkuru radošo garu. Viņi ar sava amata administratīvi voluntārajām iespējām  ne reti uzdrīkstās sagraut jebkuras izcilības iedīgļus. Par to, kā tiek rupji padzīti lieliski speciālisti, nākas bieži lasīt. Burtiski katru reizi viņus padzen kāds  pelēks un sekls jauneklīgs āmurgalva tādu pašu jauneklīgu āmurgalvju partijas aizsegā.

Tas veicina morāli neveselīgu klimatu iestādēs un firmās. Tas neveicina kadru dabisko izaugsmi. Nav nekāda vajadzība mācīties un slīpēt savu kompetenci. Tas neko nedod normālai karjeriskajai izaugsmei.

Par morālo klimatu mūsu biznesā liecina viens nepatīkams fakts. Mums tagad ir firmas, kas pret katru klientu automātiski izturās kā pret blēdi. Šo firmu pārliecībā visi valsts iedzīvotāji teorētiski ir blēži.

Tā, piemēram, TV, Interneta un telefona pakalpojumu firma „Balticom” uz katru rēķinu labi redzamā vietā uzspiež iespaidīga izmēra taisnstūra zīmogu. Uz tā lieliem burtiem ir rakstīts „Parādu atgūšanu nodrošina LINDORFF”.

Firma šausmīgi netaktiski katru klientu apzīmogo kā potenciālu blēdi un jau tūlīt viņu biedē ar savu nenokautējamo un teicami apbruņoto parādu „izsitēju”. Domājams, šausmīgo netaktiskumu „Balticom” firma cenšas morāli kompensēt TV kanālu komplektā iekļaujot 4 pornogrāfiskos kanālus. Tiesa, firmas puiši tos dēvē par erotikas kanāliem. Necentos noskaidrot, vai tādu terminoloģiju iesacīja lietot firmas saimnieki jeb puiši principā nespēj atšķirt pornogrāfiju no erotikas. Šodien pie mums ir iespējami abi varianti.

Minētā klientu iebiedēšana ir vispārējās degradācijas līdz šim nesastapta inovācija. Īsti sociologi gribētu papētīt, kā tādās firmās jūtās darbinieki un tajā skaitā jaunie darbinieki. Tāpat var atklāties, ka šīs firmas pieder visīstākajiem blēžiem. Viņi savus klonus saskata katrā pretīmnācējā. Nav jābrīnās, ka viņu firmās spoža karjera ir tikai blēžu prioritāte.

Diemžēl tagad profesionālās elites kontingents ir noplicināts. Izcilākie un potenciāli izcilākie ir izdzīvoti no dzimtenes vai paši devušies prom no Latvijas. Tā mums, zilacainajai un gaišmatainajai tautai, ir klasiska kaite. Latviešu kultūrā izcilākais mantojums ir radīts ārpus Latvijas. Sākot ar „Lāčplēsi”. Ārpus Latvijas ir dzīvojuši un strādājuši mūsdienu pasaulē vispazīstamākie latvieši – Klucis, Matvejs, Drēviņš. Kultūras vēsture šajā ziņā atkārtosies arī XXI gadsimtā.

Pašlaik mums noteikti ir arī neliela žurnālistu elite. Vienu piemēru saprātīgie Interneta lasītāji ciena un apbrīno. Mūsu žurnālistiem šodien ir drosmīgi un argumentēti jāpasaka tikai viens vārds „Pietiek!”, lai izpelnītos elites statusu. Viņiem ir jāpasaka, ka pietiek zagt un blēdīties, kampt un melot.

Katrā ziņā mūsu šodienas kreatīvajam un godīgajam sociumam ir jāizsaka līdzjūtība. Izcili un godīgi strādājoša elite tagad nevienam nav vajadzīga. To nepaslavēs ne darba devēji, ne žurnālisti. Var nepaslavēt arī kolēģi. Galvenokārt t.s. akadēmiskajās struktūrās. Tajās no intelektuālās konkurences ir paniskas bailes gandrīz katram darbiniekam. Teiksim, augstskolās jau sen vairs nav darbs. Augstskolās ir tikai cīņa par eksistenci un bizness. Tas, pirmkārt.

Otrkārt, labi strādājoši cilvēki vispār tagad nav modē. Viņiem ir jāmaksā lielāka alga. Viņi nepiekrīt profesionālajiem un cita veida netīriem kompromisiem. Viņi drīzāk traucē, nekā veicina „eiropeisko” vietējo firmu „piāru”. Ne velti tagad gandrīz visu cilvēku prāti un emocijas danco ap zagļiem un blēžiem. Ļoti daudzi jūsmo par mūsu slavenākajiem „elitārajiem” zagļiem un blēžiem, kuri pilsonisko sabiedrību ar saviem noziegumiem valdzina gadu desmitiem.

Postmodernisma un neoliberālisma vidē priekšstati par eliti, izcili gudriem un talantīgiem cilvēkiem un to lomu sabiedrībā, manāmi ir izmainījušies vispār. Saprotams, ne jau pozitīvā ziņā.

Attieksme pret eliti vienmēr ir bijusi saistīta ar attiecīgās politiskās iekārtas ideoloģiju un politiskās filosofijas doktrīnām. Padomju iekārta ignorēja vārdu „elite”. Padomju iekārta bija atsevišķs variants jēdziena „elite” interpretācijā. Zinātniskajos tekstos vēl ir pazīstams fašistiskais variants, liberālais variants, aristokrātiskais variants, plurālistiskais variants. Katrā no tiem ir specifiska izturēšanās pret eliti.

Tā, piemēram, Rietumos XX gadsimta vidū zinātnieki rekomendēja plurālistisko variantu. Šī varianta slavētāji ļaudīm iesaka lietot vārdu „līderi”. Katrā dzīves sfērā var būt savi līderi. Vārds „elite” esot nedemokrātisks. Tas neapliecina mūsdienu sabiedrības sociālo plurālismu – daudzveidīgo sociālo realitāti un visdažādāko sociālo subkultūru pastāvēšanu.

Vārda „elite” nepopularitāti tagad nosaka vairāki iemesli. Kā jau teicu, mode mainās. Rietumos tagad modē ir seksuālās minoritātes un homoseksuālistu „elite”. Sabiedrības uzmanības centrā ir geji un heteroseksuāli vīrieši, lezbietes un lezbiskās mīlas ainas, kunilings, orālais sekss, auto meitenes, vaginas un krūšu izmēri, vīrieša kāju seksualitāte, tetovējumu un pīrsinga seksualitāte, viendzimuma laulības, bērnu adoptēšanas tiesības viendzimuma pāriem utt.

Mēs no modes neatpaliekam. Mēs no modes nedrīkstam atpalikt, jo esam „eiropeiska” valsts. Tāpēc pie mums jau ilgu laiku mediju uzmanības centrā nav garlaicīgās profesionālās elites – inženieri, skolotāji, pasniedzēji, zinātniskie līdzstrādnieki u.c. Par viņu darbu atsaucīgi raksta tikai nedaudzi nožēlojami nemoderni un provinciāli garlaicīgi mazpilsētu laikraksti.

Objektīvs iemesls vārda „elite” nepopularitātei ir šāds. Rietumu civilizācijā tā izveidojās, ka no XIX gadsimta beigām vārdu „elite” speciālajā literatūrā un arī masu komunikācijas līdzekļos sāka attiecināt uz politiski administratīvajām aprindām – valdošo šķiru, grupu, slāni, valdošo mazākumu u.tml.

XIX gadsimta beigās divi itāļu zinātnieki G.Moska un V.Pareto izdomāja elites teoriju. Tā visiem iepatikās un ātri izvērtās elites socioloģijā. Bet tagad arī jaunā zinātniskajā disciplīnā – elitoloģijā. Gan elites teorija, gan elites socioloģija un elitoloģija apskata sabiedrības valdošo šķiru – „politisko šķiru”.

G.Moskas grāmatas tulkojums angļu valodā mums deva bēdīgi slaveno apzīmējumu „The Rulling Class” (no 1939.g.).  Ja no XVII līdz XX gadsimtam vārdu „elite” attiecināja galvenokārt uz izcili labām precēm, tad XX un XXI gadsimtā galvenokārt tikai uz valdošo slāni – politiķiem.

Par laimi šodien pat daudzi žurnālisti ir iemanījušies saprast, ka nav pieklājīgi politiķus saukt par eliti. Rietumu sabiedrībā „The Rulling Class” drīzāk ir ironiska nekā pozitīva identifikācija.
Arī Latvijā valdošo kliķi negribas saukt par eliti. Faktiski nevis negribas, bet kategoriski nedrīkst saukt par eliti „iedzīvotāju apmuļķotājus”.

Sakarā ar elektroenerģijas tarifu krāpšanos Internetā nesen atklāti izteicās izcili kompetentais profesors Iļja Gerčikovs: „Var tikai apbrīnot ar kādu punktualitāti un disciplīnu mūsu valdība izpilda svešas norādes un politiku, tā nodarot milzu kaitējumu savai valstij. Bezatbildība un nepakļautība sabiedrībai piemīt mūsu valdībai”.

Neapšaubāmi, normālā valstī tādu valdību ar lielu troksni momentā padzītu un tiesātu. Neapšaubāmi, normālā nācijā nav iespējama valdība, kas nodevīgi kalpo svešzemniekiem un dzen postā savu tautu. Vēsture zina, kāds soda mērs gaida dzimtenes nodevējus. Pats par sevi saprotams, ka nodevējus nevar uzskatīt par eliti.

Iespējams, elites jēdziena lietošanā tagad lielākais apjukums ir Austrumeiropā. Padomju laikā vārdu „elite” nelietoja. Elites esamība asociējās ar antagonistisku sabiedrību. Tādas asociācijas nebija vēlamas.

Padomju laikā bija formālie līderi un neformālie līderi. Formālie līderi bija augstas amatpersonas. Neformālie līderi bija izcilas personības. Padomju laikā mums bija tautas sirdsapziņas līderi, intelektuālie līderi un morālie līderi. Tā viņus prezentēja prese, un sabiedrība tam piekrita.

Pirms nelietīgās „perestroikas” arī latviešu domājošās daļas neformālie līderi bija D.Ļihačovs, S.Averincevs, M.Mamardašvili, J.Lotmans, S.Kapica. Viņi bija tradīciju nesēji, sabiedrības stabilizētāji, profesionāli un morāli cienīgas dzīves paraugi.

Jāņem ir vērā vēl viens faktors. Rietumos pēc II Pasaules kara sociālā diferenciācija un stratifikācija kļuva manāmi raibāka. Pakāpeniski samazinājās zemniecības slānis un kapitālistu izauklētā vidusšķira – proletariāts un tā inteliģentie kalpi.

Viņu vietā no 70.gadiem radās elites jaunas modifikācijas – transnacionālo korporāciju elite, globālā finansu elite, starptautisko organizāciju elite. Nosaukumi ir dažādi. Taču būtība – globālā dimensija – nemainās.

Pēc II Pasaules kara grandiozi izvērtās legālās kundzības jauns formāts – transnacionālā kundzība. Jaunā formāta vadīšanai un apkalpošanai vajadzēja jauna tipa harismātiskus līderus un kosmopolītiskus klerkus. Atbilstoši pieprasījumam radās elites jaunas modifikācijas.

Tajā pašā laikā sabiedrībā ievērojami pastiprinājās vairāk vai mazāk konspiroloģiski priekšstati par elites necaurspīdīgumu – elites transparences deficītu. Pilsoņi vairs nevarēja saprast, kurš viņu zemē ir īstais valdnieks. Varianti vairāki: „vecās ģimenes” – Rokfelleri, Rotšildi, Baruhi; „paplašinātās vecās ģimenes” – Eiropas aristokrātija, Bilderbergas klubs, Trīspusējā komisija, Romas klubs; „globalizācijas saimnieki” – anglosakšu finansu oligarhija; „kosmopolitiskā globālā oligarhija” – biznesmeņi pluss politiķi, pluss daži intelektuāļi.

XX gadsimta nogalē Rietumos un mūsu gadsimta 10.gados Austrumeiropā sākās kņada ap vēl vienu elites modifikāciju – „kreatīvo šķiru”. Tajā ietilpst iracionālā kapitālisma „trešais ešalons” – reklāmas, preču dizaina, „piāra” autori, žurnālisti, masu kultūras produktu ražotāji.

„Kreatīvā šķira” ir ļoti ambicioza. Tā sevi neuzskata par „trešo ešalonu”. Tā sevi uzskata par elites eliti, kurai nav nekāda daļa par nabagu un trūcīgo likteni.

„Kreatīvā šķira” neslēpj savu naidu pret vienkāršo tautu. Naids tiek sistemātiski publiski demonstrēts. Rietumos to ir grūtāk izdarīt. Tur ir saglabājusies politkorektuma diktatūra. Taču pie mums ir mežonīga brīvība. Tāpēc reti stulbu viedokli pie mums nesen publiski demonstrēja „latviešu nācijas smaragds”. Odiozo epitetu Hermaņa kungam Interneta komentāros iešķieba kāda izcili nekaunīga dāma no vienotās vienotības kretīnu zelta fonda.

Austrumeiropā elites visjaunākās modifikācijas ieviesa vēl lielāku apjukumu. Atceramies, vispirms apjukumu izraisīja valdošās kliķes „smalkās aprindas” – amerikāņu mobilizēto komunistiskās partijas un komjaunatnes funkcionāru kalve. Pseidoneatkarīgās valsts politiķu simulakri bija tikuši pie dolāriem un amatiem, un sāka tēlot aristokrātus un buržuāzijas eliti.

Visai drīz eliti sāka tēlot arī kriminālās privatizācijas noziedznieki. Pēc tam debesis tumši pārklāja glamūra un homoseksuālistu „diskursa” melnais mākonis. Arī tas pretendēja uz tautas elites godu.

Visjaunākajā periodā  vispārējā pagrimuma centrā sāka rēgt „kreatīvā šķira”. Austrumeiropas dažās zemēs (piemēram, Krievijā) samērā prāvs bars. Pie mums pagaidām tikai atsevišķi deģenerāti – postcilvēka prototipi.

Bet tas vēl nav viss. Austrumeiropā tagad ir jaunekļu grupa, kas sevi vēlas pieskaitīt kādai no transnacionālās elites paveidiem. Šī grupa stimulē optimistiskas cerības. Skaidrs, ka iekļūšana starptautiskajās struktūrās no cilvēka prasa gan smadzenes, gan zināmu pasionaritāti un garīgo darbu. Esmu pārliecināts, ka tā ir mūsu šodienas jaunākās paaudzes vērtīgākā daļa. Tās pārstāvji zina, ko vēlās sasniegt dzīvē un nebaidās no dažādām grūtībām.

Protams, šī vērtīgākā daļa sevi neziedo Latvijai. Par to mūsu aprobežotā valdošā kliķe un tās saulainais elektorāts var priecāties. Aprobežotības kontinuitāti izdosies laimīgi saglabāt. Aprobežotos kadrus varēs nomainīt vēl ar izcilākiem kretīniem. Kretīnu kolonna netiks likvidēta. Nākas atgādināt, ka obskurantisma procesiem arī ir sava loģika un iekšējās likumsakarības.

Centīgo, gudro, talantīgo un godīgo cilvēku dzīves iespējas mūsdienās diemžēl traucē elites atlases necaurspīdīgie kritēriji. No vienas puses ir skaidrs, ka elites atlases kritēriji ir vēsturiski fiksēti un mūsdienās tie nav būtiski mainījušies.

Kritēriji ir šādi: izcelsme, garīgais spēks, izglītība, pieredze, spējas, bagātība. Katrā elites modifikācijā prioritāte var būt atsevišķiem kritērijiem. Skaidrs, ka visaugstākajā līmenī prioritāte ir izcelsmei un bagātībai. Tas uzskatāmi atspoguļojās Rietumu (īpaši ASV, Lielbritānijas) elites biogrāfijās. Šīs biogrāfijas ir interesanta lasāmviela un vienmēr var pamācoši kalpot saprātīgai jaunatnei.

Taču no otras puses elites atlases kritērijiem piemīt ne tikai necaurspīdīgums, bet idiotisks un absurds raksturs. Teiksim, mūsu zemē jocīgu iespaidu atstāj politisko partiju veidošanas nacionālie apsvērumi, konceptuālā pieeja biedru uzņemšanā un partejiskās nomenklatūras veidošanā.

Idiotisku un absurdu iespaidu sekmē iespēja cilvēkam no ielas otrā rītā uz brokastu laiku kļūt ne tikai par parlamenta deputātu un ministru, bet pat Valsts prezidentu. Nav noslēpums, ka politisko struktūru kadru politikā visu izšķir nauda, bet nevis talants, prāts un morālā stāja.

Acīmredzot liela loma ir arī fantastiski trulai nekaunībai. Ja tas tā nebūtu, mums nenāktos nemitīgi klausīties apkaunojošās debates par bijušo Valsts prezidentu uzturēšanu – jaunu mašīnu rotāciju, dzīvokļiem, mēbelēm u.c.

Bezjēdzība un aplamība sākās jau pēcpadomju pirmajās dienās. Neticamu pārsteigumu sagādāja komunistu partijas un komjaunatnes funkcionāru izmantošana kapitālisma iekārtā. Tā bija sevišķi aizdomīga situācija. Vakardienas kapitālisma agresīvākie ienaidnieki otrā dienā kļuva par kapitālisma augstām amatpersonām.

Izteikti amorālā situācija nevarēja neveicināt aizdomas, ka labi tas nebeigsies. Toreizējās aizdomas ir pilnā mērā apstiprinājušās. Mēs esam ievilināti visdziļākajā purvā. Tādā morālajā un intelektuālajā zaņķī nevar būt runa par īstas elites izaugsmi. Spējīgie jaunieši to visu redz. Viņiem nolaižās rokas sevi pilnveidot, lai erudīciju un talantu ziedotu valsts labā.

Profesionālās izaugsmes iespējas pie mums, maigi izsakoties, ir jocīgas ne tikai politiskajā sfērā, bet arī citās sfērās. Tā, piemēram, nekas nav saprotams par akadēmiskās karjeras iespējām tajās mūsu privātajās augstkolās, kuru saimnieki, atkal maigi izsakoties, ir nelabojami deģenerāti. Idiotiska un absurda aina rodas tad, kad doktora programmas saimnieki uztic vadīt dāmām bez publikācijām, rektora un prorektora krēslā iesēdina grāmatvežus bez zinātniskā grāda u.tml.

Rietumos vienu jaunizceptās elites modifikāciju gaida sāpīgi pārdzīvojumi. Arī pie mums drūma nākotne būs izmanīgiem vīriem no žurnālistu apsiekalotajām „smalkajām aprindām”.

Reālie sāpīgie pārdzīvojumi jau ir sākušies. Runa ir par finansu spekulantu „eliti” un tās negodīgi iegūto naudu.

Nauda ir negodīgi izkrāpta no iedzīvotājiem. Finansu spekulācijas ir iedzinušas parādos daudzas valstis. Taču trakākais – neglīti kompromitē neoliberālisma vēsturisko projektu un apdraud kapitālisma sociāli ekonomiskās formācijas pastāvēšanu. Kompromitē un apdraud tik lielā mērā, ka nākas izstrādāt postneoliberālisma un postkapitālisma vēsturiskos projektus.   Dzīvei postneoliberālisma un postkapitālisma laikmetā aktīvi orientējās „vecās ģimenes” – reālās un reizē slepenās varas autori.

Starp „vecajām ģimenēm” un jaunajiem finansu iznireļiem vienlīdzība un vienāds stāvoklis (paritāte) nav gaidāms. Tas patiesībā ir pilnīgi izslēgts. Paritāte bija iespējama tikai pie mums starp LKP CK ideoloģisko sekretāru un puķu sīpolu spekulantu „perestroikas” nelietīgo mērķu sasniegšanai.

„Vecās ģimenes” zina savu vērtību. Tās acīmredzot ir rūpīgi izanalizējušas mūsdienu lielākās nelaimes. Tās savas nākotnes labā ir nolēmušas upurēt jaunos iznireļus. Negodīgā ceļā iegūtā nauda jau tiek atņemta vai piespiesta ziedot labdarības fondiem. Šajā ziņā „vecās ģimenes” ir devušas konkrētus uzdevumus savai politiskajai elitei. Par šo uzdevumu izpildi tika spriests nesen G-8 sammitā Ziemeļīrijā.

Patiesībā tas bija zināms jau agrāk. Starp Rietumu eliti un Austrumeiropas eliti paritāte nebūs nekad. Nelietīgās „perestroikas” varoņi saldi sapņoja par brāļošanos ar Rietumu eliti. Ilūzijas nepiepildījās. Rietumi nevēlās savās izcilākajās aprindās integrēt Austrumeiropas kriminālās „smalkās aprindas”.

Par bijušo sociālisma zemju funkcionāru iespēju līdzdarboties pasaules pārvaldīšanā vispār nevar būt runa. Austrumeiropiešiem ir jāsamierinās ar laiku pa laikam viņiem pamestiem kauliem – iespēju piedalīties trešās šķiras politiskajos un ekonomiskajos pasākumos, kā arī panēsāt tukšu portfeli kādā ES reāli neko nelemjošā kantorī.  Austrumeiropiešu „elites” galvenā funkcija vienmēr būs politiskās butaforijas funkcija.

Tagad viss attīstās neaptverami strauji. Laimīgās smalkās „elites” noteikti gaida gaiša rītdiena. Kā jau teicu, „process ir sācies”.

Zagļi un blēži pretojās. Citādāk nemaz nevarēja būt. Naivi būtu gaidīt viņu brīvprātīgo padošanos un soļošanu bez konvoja uz cietumu vai ešafotu. Pašlaik viņi izvirza nesodītu noziedznieku tipisku saukli: „Latvijas attīstības pamatā jāliek jaunu vērtību radīšana, nevis to pārdale!”.

Tā ir demagoģiska ņirgāšanās. Ja realizē minēto viltību, tad zagļi un blēži saglabā tautai izkrāpto naudu un īpašumus. Tauta neatgūst neliešu un nacionālo nodevēju atņemto pašcieņu un pašapziņu. Valstī saglabājās zagļu un blēžu iedibinātā amorālā atmosfēra. Saglabājās mūsu dzīves kroplie politiskie un sociālie pamati. Tāpēc mums nekad nebūs normāla valsts un cilvēka cienīga dzīve.

Mums ir jātiek vaļā no zagļiem un blēžiem. Ja mūsu dzīvē nekas kardināli nemainīsies, tad visdrīzākajā laikā iestāsies vēl nabadzīgāki un amorālāki laiki. Par to nevajadzētu šaubīties. Rietumos un arī Austrumeiropā tas ir kolektīvais viedoklis. Zinātniskās elites kolektīvais viedoklis.

Arturs Priedītis
/2013, jūlijs/
http://www.artursprieditis.lv/

Posted in Kat.: Politika, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Bāriņtiesu aplej ar sūdiem

00256_achtung-barintiesaIzmisusī un sašutusī māte Tukumā uzbruka bāriņtiesas darbiniecei, bet vēlāk bāriņtiesas darbiniece savā kabinētā tika aplieta ar sūdiem, ziņo Tukuma ziņas.

22. augustā kāds vīrietis Tukuma novada Jaunsātu bāriņtiesas vadītājai viņas kabinetā uzlēja spaini ar cilvēku mēsliem.

Kā informē policija, konfliktam, kas noslēdzās ar Jaunsātu bāriņtiesas vadītājas apliešanu, ir senāka vēsture. 20. augustā, Tukuma tiesas telpās tika pasludināts spriedums par aizgādības tiesību atņemšanu kādai 1971. gadā dzimušai sievietei. Viņa bija neapmierināta ar Tiesas lēmumu un turpat tiesas sēžu zālē uzbruka Kandavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai, vairākas reizes iesitot ar rokas somiņu pa galvu. Uzbrukumu pārtrauca Tukuma novada Pašvaldības policijas darbinieki, kuri bija pieaicināti, paredzot sievietes iespējamo neadekvāto reakciju.

Par notikušo uzsākts kriminālprocess par uzbrukumu varas pārstāvim vai valsts amatpersonai, par ko ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai arī piespiedu darbs, vai arī naudas sods.

Savukārt 22. augustā šīs pašas kundzes pilngadīgais dēls bija ieradies Bāriņtiesas telpās Jaunsātu pagastā, neapmierināts ar Tiesas lēmumu, aplēja Bāriņtiesas darbinieci un viņas darba vietu ar fekālijām, draudēja un centās nodarīt fiziskas sāpes. 1990. gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts un par notikušo uzsākts kriminālprocess par huligānismu, informē Valsts policija. Par šādām darbībām ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 2 gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai arī naudas sods.

Avoti:
http://nra.lv/latvija/kriminalzinas/101235-jaunsatos-puisis-barintiesas-darbiniecei-uzgaz-spaini-ar-kakam.htm?view=comments
http://www.kriminalzinas.lv/jaunsatos-puisis-barintiesas-darbiniecei-uzgaz-spaini-ar-kakam/
http://www.ntz.lv/tukuma/jaunsatos-jaunietis-ar-fekalijam-aplej-barintiesas-telpas/

Informācijas aģentūra
/05.09.2013/

Posted in !!! PAR BĒRNIEM !!!, Kat.: Notikumi, Reg.: Latvija, Veids: Ziņa | 1 komentārs

Par manipulācijām, Tuvajiem Austrumiem un Sīriju

00257_ManipulationMēs dzīvojam unikālā laikā. Tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, ka neiedomājamus melus iespējams iebarot ļoti lielām cilvēku masām – nejau tāpēc, ka cilvēki kļūst gudrāki, drīzāk dumjāki…

Šīs tehnoloģijas ir neiedomājami primitīvas, kautgan prasa kontroli pār spēcīgiem ieročiem – tādiem kā masu mēdijiem, dažādām nevalstiskām organizācijām. Ko gan daudz var gribēt ja nabaga cilvēciņi tik viegli pārdodas par papīrīšiem.

Shēmas ir vienkāršas. Sākumā tiek finansētas nevalstiskās organizācijas un opozīcijas. Tad tiek iesūtīti specdinestu aģenti, kuri darbojas neapmierinātu pilsoņu vidū. Tādejādi tiek panākti “piketi”, demonstrācijas. Arābu zemēs nākamais solis ir atsaldētu teroristu vienību iesūtīšana, kuri demonstrāciju laikā sāk vai nu slepkavot pašus demontrantus (Sīrijas, Ēģiptes, Tunisijas variants), vai uzbrūk policijas vienībām (Lībijas variants). Šīs darbības izsauc loģisku pretdarbību – un valsts drošības dienesti apspiež noziedziniekus – kā tikko tas notiek iesaistās masu mēdiji (pieder tiem kas visu organizē) un nevalstiskās organizācijas (savlaicīgi uzpirktas – jeb piedodiet finansētas). Tālāk tiek sagrozīti fakti, melojot pasniegta informācija organizētāju vēlāmajā veidā – sāk nemitīgi melus atkārtot visos lielākajos pasaules mēdijos, mazākie kā piemēram Latvijas – ņem un to informāciju kā papagaiļi atkārto. Tas viss dod iespēju lemt par valsts okupāciju – jeb piedodiet atbrīvošanu. Īsāk sakot rada problēmu – atspoguļo vēlāmajā veidā – veidojas dumjo zombiju, piedodiet cilvēku reakcija – tiek piedāvāti “pareizie” risinājumi.

Diemžēl šobrīd šāda ir tipiska ikdiena Sīrijā – teroristi cīnoties par sponsoru naudu sacenšanas savā starpā kurš vairāk uzspridzinās cilvēkus….Kas notiek sīrijā? 28/11/2012

Laba dokumentāla filma kas parāda ar ko mums ir darīšana. Varam arī izdarīt secinājumus – gan par tiem kas atklāti to visu netikai atbalsta mutiski, bet gan arī finansiāli + par viņu aģentiem, eirointegrētajiem tepat LV. Diemžēl filmā ir ļoti nepatīkami kadri! Mums ir jāsaprot – tā ir cīņa ar sātanismu, ar sātana kalpiem. Un kad es lasu visādos kangaru mēdijos aicinājumus, viedokļus Sīrijas prezidentam un armijai pārstāt pretestību šai “brīvajai armijai” tad saprotu kādas tam būs sekas – pusi Sīrijas tautas izgriezīs šie cīnītāji par brīvību. Pie viena tas arī parāda ar kādiem izdzimteņiem mums ir darīšana te pat LV!


Ļoti dumji ir noliegt šīš teroristu apmācības un apbruņošanu, jo vēsturē tas nav nekas jauns. ASV to nemaz neslēpj.

Sīrija vienojās ar ANO par inspekciju ķīmisko ieroču jautājumā un uzreiz Londonā esošā opozīcijas organizācija “Syrian Observatory for Human Rights” ziņo par Sīrijas valdības ķīmisko ieroču pielietošanu kurā gāja bojā pāri tūkstotim cilvēku. Labs gājiens močīt ar ķīmiskajiem ieročiem brīdī kad atbrauc ANO inspekcija. Nē nu varbūt šīs pasakas der atsaldēti dumjajiem cilvēkiem rietumos, bet nu izskatās ka pie mums arī šī sērga cilvēku smadzenēs izplatās. Sīrijas armija no teroristiem atgūtajās teritorijās ir atradusi ķīmiskos ieročus – tas ir fakts. Tāpēc nav brīnums, ka iepriekš ANO inspekcija jau apstiprināja ķīmisko ieroču pielietošanu Sīrijā tikai viņu ziņojumā tika teikts ka to darīja nevis Sīrijas valdība, bet gan teroristi (http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22424188 ).

Te, piemēram, ieņemot vienu “lauku labaratoriju” tika iegūts arī šis video, kuru teroristi paši filmējuši.

Tikmēr ēģiptē armija brīdina Obamu, par to ka teroristu atbalstīšana Ēģiptē ir sarkanā līnija. Kā arī vēsture atkārtojās, aldžazera atkal tiek atmaskota melos par viltus ziņu veidošanu. Tā tas bija Lībijā, tāpat tas notiek Ēģiptē (http://blogs.cbn.com/ibrahim/archive/2013/08/18/egyptian-military-warns-obama-supporting-terrorism-in-egypt-is-red.aspx ).

Šajā video ir redzams kā itkā nošautam ēģiptietim kāds ziņkāris paceļ drēbes lai apskatīties šauto brūci vēderā, uzreiz pēkšņi mirušais atdzīvojas.

Lūk kas reāli notika un notiek Damaksā, Džobara rajonā kur rietumu masu mēdiji, teroristi un tā saucamās cilvēktiesību organizācijas ziņo par ķīmisko ieroču pielietošanu. Reāli notikumu gaita ANNA News kanālā jūtūbā tiek atspoguļota ikdienas režīmā. Pie tam atspoguļojums notiek filmējot reālu karadarbību no Sīrijas armijas pozīcijām un uz tankiem uzstādītām kamerām. Tāpēc jebkurš varēja un var pārliecināties, ka tajā rajonā jau sen nav nekādu bērnu un sieviešu – tur ir aplenkti tikai alkaidas teroristi, algotņi (http://www.youtube.com/user/newsanna/videos ). Te vēl info video aprakstā.

28.08.2013. Nelielās ziņu aģentūrās parādās info, ka ANO inspekcija uz cietušo liecību pamata secina, ka ķīmiskos ieročus pielietoja teroristi nevis sīrijas armija! Interesanti kad par to ziņos “ziņās”.

Avots:
http://prettrieciens.weebly.com/s299rija.html

Informācijas aģentūra
/05.09.2013/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Tuvie Austrumi, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Kāpēc ASV veic agresiju pret Sīriju

00250_Syria-USAKad jums saka, ka kaut kāda darbība, ko veic noteikti cilvēki vai cilvēku grupa, tiek veikta ar 100% garantiju – neticiet tam. Sistēmās, kur lēmumus pieņem cilvēki, vienmēr ir iespējama negaidītu jaunu faktoru parādīšanās, kas var likt šķēršļus „100% garantētā” lēmuma pieņemšanai.

Izejot no augstāk minētā var apgalvot, ka, lai gan varbūtība, ka ASV veiks triecienus pa Sīriju ir gaužām liela, tomēr šī varbūtība nav 100% [raksts tapis 28.08.2013, kad vēl nav precīzi zināms vai ASV veiks tiešu agresiju pret Sīriju vai nē un ja veiks, tad kādu tieši]. Visdrīzāk tomēr no šī trieciena tomēr neizdosies izvairīties dažādu iemeslu dēļ – gan pietiekami sīku, gan arī patiešām liela mēroga iemeslu dēļ. Sākšu ar lielmēroga iemesliem.

Ilgu laiku ASV atbalstīja tās politiskās sistēmas, kuras pašreiz tik cītīgi iznīcina, saucot tās par autoritārām. Te es domāju gan Ēģiptes „Sadata-Muberaka” politisko sistēmu, gan Palestīnas „Arafata-Abassa” politisko sistēmu, gan Tunisijas „Ben Ali” politisko sistēmu un tā tālāk.

Ja iepriekš atsevišķos gadījumos šādas sistēmas netika atbalstītas, tad tas bija tikai izņēmums, ko noteica konkrētās sistēmas personības (Kadafi, Huseins) faktors, nevis norma. Šo autoritāro politisko sistēmu atbalstīšana tika pamatota dažādi. Visrupjākais pamatojums: „Viņš ir maita, bet tomēr mūsu maita”. Mīkstāks un „zinātniskāks”: „Trešās pasaules valstīs autoritāra modernizācija nāk par labu” [Modernizācija – noteikts sabiedrības attīstības modelis, par kura mērķi tiek deklarēta sabiedrības nabadzības un nevienlīdzības līmeņa samazināšana]

ASV sekoja šim principam līdz pat XXI gadsimta sākumam. Bet 2000-o gadu sākumā viņi no šī principa strauji atteicās. Sākumā no tā atteicās Bušs jaunākais ar savu komandu, bet pēc viņa atteikšanos no šī principa apstiprināja Obama un Ko.

Eksistē neapgāžami pierādījumi par ASV atteikšanos no šī principa. Pietam šo pierādījumu ir ļoti daudz, ko apstiprina atklāti, visiem pieejami ASV augstākstāvošo politiķu izteikumi. Savukārt cilvēce mēģina neievērot šīs atteikšanās faktu un nemēģina nemaz apdomāt ko tas nozīmē un kādas tam būs sekas. Tas ir tāpēc, ka atzīt to un sākt par to domāt ir patiešām baismīgi [rada baiļu, šausmu utt. sajūtu tam, kurš saprot uz kādu pasaules kārtību tas ved].

Bet nevar taču desmitgades laikā neievērot pasaules politikas pašu svarīgāko apstākli! Pie tam, ņemot vērā, ka tiek veiktas desmitiem konkrētas liela mēroga darbības, kuras apstiprina šo apstākli. Un par to arī tiek izteikti oficiāli paziņojumi, tai skaitā no pašu amerikāņu puses.

Lūk, pavisam nesen [2013.gada vasarā], Krievijas Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs izteicās par „vadāmo haosu” tādējādi apstiprinot šīs amerikāņu doktrīnas esamību. Bet gan es, gan mani līdzgaitnieki šai laikā ir uzrakstījuši teju simts analītiskos rakstus un grāmatas par šo „vadāmo haosu”, jeb „jauno pasaules nekārtību” (nejaukt ar „jauno pasaules kārtību”, kura pašreiz jau ir vistīrākais retro). [piemēram, Сергей Кургинян “Политическое цунами”, 2011 – http://www.kurginyan.ru/books/polittsunami.pdf ]

Un kas no tā?! Respektabli Krievijas analītiķi un viņu rietumu kolēģi (tai skaitā Izraēlas) ļoti ilgi spītīgi paliek pie sava un apgalvo, ka tas nevar būt, jo tas vispār nevar būt. Viens no šādiem augsta statusa ārvalstu [ne Krievijas] analītiķiem personīgā sarunā izteicās visai emocionāli: „Tā tas nevar būt, jo, ja tas tā ir, tad ar manu valsti [visdrīzāk Izraēlu] ir cauri, bet to atzīt es nevaru”.

Šāds izteikums ir vistipiskākā neirotiskā aizsargreakcija. Rodas tāds iespaids, ka visa pasaule (vismaz lielākā tās daļa) uzvedas kā neirotiķi, kuri aizsargājas no nepatīkamiem faktiem, izstumjot šos faktus no savas apziņas.

Ja mēs atzīstam šo faktu, tad mums kļūst skaidra amerikāņu iejaukšanās Sīrijas konfliktā neizbēgamība, jo Sīrijas režīms ir autoritatīvās modernizācijas balsts Tuvajos Austrumos. Bet par cik nekādas citas modernizācijas ārpus „pirmās pasaules” [„civilizētajām valstīm”, „zelta miljarda” valstīm utt.] nav un nemaz nevar būt, tad šī fakta atzīšana noved mūs līdz secinājumam: eksistē apzināta atteikšanās no modernizācijas politikas ārpus „pirmās pasaules” valstīm. Un kam par labu ir šī atteikšanās? Par labu spēkam, kurš ir otrs spēcīgākais šai reģionā un kurš cīnās ar šo modernizāciju. Un lūk jau defakto amerikāņi atbalsta pat Al-Kaidas teroristus [un pat kanibālus, kuri internetā izliek video, kuros demonstratīvi apēd nogalinātos pretiniekus].

Bet vai tiek saglabāta modernizācijas stratēģija kaut vai „pirmās pasaules” valstīs [pie kurām sevi grib pieskaitīt arī Latvija]? Nē, nesaglabājas. Par to liecina ļoti daudz pazīmju. Te jums ir gan nacionālās valsts principa izsmeltības konstatācija. Kurš tik no Rietumu politiķiem neizsakās par neiespējamību balstīties uz nacionālas valsts principa. Te ir t.s. „glokalizācija” (globālisma un lokālisma apvienojums uz nacionālo valstu iznīcināšanas rēķina). Kā fakts ir arvien pieaugošā nacionālo valstu sabrukšanas tendence. Un kur nu vēl šis LGBT (Lezbiešu geju biseksuāļu transseksuāļu) triumfs, kurš principiāli nav iespējams, ja netiek atcelta modernizācijas stratēģija.

Tātad, „pirmajā pasaulē” notiek pāreja no modernizācijas stratēģijas (saukta vēl par modernisma projektu) uz postmodernisma stratēģiju [tehnoloģiska izvirtuļu sabiedrība]. Savukārt ārpus „pirmās pasaules” robežām notiek pāreja no modernizācijas stratēģijas uz kontrmodernisma stratēģiju [arhaiska un tehnoloģiski galēji atpalikusi antihumānu mežoņu sabiedrība]. Ir acīmredzama vēlēšanās veikt milzīga mēroga un savā būtībā ļoti baisu globālu pasaules pārveidošanu. Par to atklātā tekstā izsakās tie, kuri slavē politisko turbulenci. Savukārt no otras puses eksistē neirotiska aizsardzība pret šiem atklāti nekaunīgajiem izteikumiem un tos apstiprinošajiem faktiem. [Skat. Сергей Кургинян “Политическое цунами” – http://www.kurginyan.ru/books/polittsunami.pdf ]

Ja ir tā, kā es saku, tad Sīrija ir teju pēdējais autoritārās modernizācijas balsts, kuru modernizācijas pretinieki grib iznīcināt. Lūk tas arī ir Sīrijas notikumu lielmēroga iemesls. Bet nekādā gadījumā nedrīkst šos notikumus izskaidrot tikai no šīm pozīcijām.
00250_assad-vs-usa42
Sīrijas politiskās sistēmas, kuru personificē Bašars al Asads, demontāža atvieglos Irānas politiskās sistēmas demontāžu un Irānas kā valsts iznīcināšanu. Sākumā Sīrija un pēc tam sekos Irāna – to saprot visi speciālisti.

Tiklīdz tiks iznīcinātas Sīrija ar Irānu sāksies Kaukāza iznīcināšana, lai likvidētu aizsargvalni, kurš atdala pašreizējo „vadāmā haosa” teritoriju no Krievijas [savukārt karš un jukas Krievijā vistiešākā mērā skars arī Latviju un ļoti stipri maldās tie, kuri domā, ka uz tā rēķina varēs iedzīvoties un turpināt mierīgi dzīvot šai teritorijā – šis haoss un karš pārsviedīsies arī uz Latviju]. „Vadāmā haosa” organizācijas „mandātu” amerikāņi ir izsnieguši sunītu spec-islāmismam. Te es gribu īpaši uzsvērt ka vislielākā mērā cienu Islāmu kā reliģiju un arī tā sunītu novirzienu un tāpēc lietoju terminu „islāmisms” ar piedēkli „spec” [norāde uz specdienestu lomu sunītu islāmisma izveidē un izplatībā], jo spec-islāmism nav tas pats, kas Islāms.

Tagad no lielmēroga ASV agresijas pret Sīriju iemesliem es pāreju pie ļoti īsas un saspiestas cita veida, sīkāka mēroga iemeslu ļoti koncentrētas analīzes.

Nu jau apmēram vismaz gadus 15 neviens nevar garantēti apgalvot, ka visu liela mēroga notikumu saknē nav arī krimināla vai korupciozas dabas iemesli. Klintonam Serbiju „pasūtīja” albāņu mafija, kāds Bušam „pasūtīja” Huseinu (iespējams kaut kad arī tiks pierādīts, ka šo notikumu iemesls bija arī ļoti primitīva Bušu ģimenes nevēlēšanās atdot parādus Huseinam). Kāds „pasūtīja” Kadafi tādu pat kriminālu iemeslu dēļ. Un tagad kāds „pasūta” Asadu. Tas, ka Katarai ir sava, ļoti īpaša interese Sīrijas politiskās sistēmas demontāžā speciālistiem ir vairāk kā acīmredzami.

Visbeidzot ir jānorāda uz visacīmredzamāko iemeslu. Amerikāņi Sīrijā ir iestrēguši pēc pilnas programmas. Tūlīt pat Sīrijas armija kopā ar Hezbollah [šiītu Islāma novirziena politiska un paramilitāra organizācija, kuras bāzes vieta ir Libāna] un Islāma revolūcijas sargiem [Irānas garīgajam līderim tieši padota specializēta armijas vienība, kura sastāv no labākajiem un reliģiski pārliecinātākajiem Irānas karavīriem] būs pilnībā sagrāvuši antiasada kaujiniekus. Nekāda ieroču piegāde un cits netieša rakstura atbalsts te vairs palīdzēt nevar.

Un ko lai dara? Bombardēt ar lidmašīnām nevar – Sīrijai ir ļoti laba pretgaisa aizsardzības sistēma. Iesaistīt sauszemes karaspēku vēl jo vairāk nevar – gan tāpēc, ka Sīrijai ir ļoti spēcīga armija, gan arī tāpēc, ka tad iejauksies arī Irāna [un tad var iejaukties arī Ķīna, kura ir paziņojusi, ka uzbrukuma Irānai gadījumā tā aizstāvēs Irānu]. Atliek tikai „nodot” [dot triecienu] no liela attāluma ar raķetēm tādējādi it kā apstiprinot savu vispasaules „pahana” [bandas vadoņa] statusu.  Protams, ka tikai „it kā” [jo amerikāņi un to struktūras strauji un visiem acīmredzami zaudē spējas veikt konstruktīvas darbības, kas ir gana labi novērojams arī Latvijā, vienīgi Latvijas gadījumā to var nepamanīt, jo Latvijas sabiedriskās un valstiskās struktūras šai ziņā neatpaliek un pat degradē straujāk par amerikāņiem].

Ja šo manis izklāstīto apstākļu summa gūs virsroku (un tā var gūt virsroku tikai iesaistīto veselā saprāta zuduma gadījumā), tad mēs nokļūsim daudz tuvāk tai bīstamai robežai aiz kuras ir tikai pasaules karš. Šī situācija ir savā ziņā analoģiska Pirmā pasaules kara situācijai.

Sergejs Kurginjans, politologs un analītiskā centra vadītājs
/28.08.2013/

Avoti:
http://kavpolit.com/chto-stoit-za-amerikanskimi-zayavleniyami-o-nanesenii-udara-po-sirii/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Tuvie Austrumi, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 4 komentāri