Par dzīves jēgu

00546_naturestudies_thumb1. Kas ir dzīves jēga?

Visbūtiskākā cilvēka pamatatziņa (svarīgākais dzīves jautājums), kas nosaka cilvēka uzskatus, mērķus un rīcību.

Daudzi cilvēki nezina atbildi uz savu svarīgāko dzīves jautājumu, nesaprot tā būtiskumu un vispār neaizdomājas par dzīves jēgu, kas rada viņu dzīvē pārpratumus un padara viņus par ļaunu cilvēku manipulāciju upuriem.

Dzīves jēga ir atbilde uz jautājumu, kādēļ vispār cilvēks dzīvo, kam viņš šajā dzīvē ir noderīgs un ko viņš šajā dzīvē grib sasniegt un izdarīt.

Atbildot uz dzīves jēgas jautājumiem maziski, cilvēks pats sevi noniecina un devalvē. Piemēram, uzskatot par dzīves jēgu pelnīt daudz naudas, cilvēks sevi padara par pērkamu dvēseli, naudas vergu un nostājas uz ceļa, pa kuru ejot viņš kļūs par ļaunu, zemisku cilvēku.

2. Dzīves nejēgas pamatatziņas

Plaši izplatīti maldi: Viss ir relatīvs. Dzīve ir bezjēdzīga. Dzīvei jēgas nav.

No tā izriet: Dzīves jēga ir “baudīt dzīvi” (jādzīvo, ja jau dzīvo, jāgūst no dzīves viss patīkamais, ko var gūt, un jāizvairās no visa nepatīkamā; jāizbauda ik mirklis, jātiecas pēc patīkamām sajūtām un maksimāli jāizvairās no sāpēm un grūtībām)

3. Dzīves nejēgas sekas

“Dzīves baudīšana” kā dzīves jēga = egoisms  – Egocentrisms – Sabiedrisko struktūru sairšana (Visi domā tikai par sevi, neviens negrib būt tas muļķis, kuram jāvelk viss vezums un kuram pārējie kāpj uz galvas) – Negatīvi dzīves apstākļi, dzīves kvalitātes pasliktināšanās – “Dzīves baudīšanas” iespēju samazināšanās – utt. uz leju …

4. “Dzīves baudas”

Jutekliskās baudas
·    Garšīgi paēst, izgaršot ēdienus un dzērienus, pierīties
·    Masāžas, sekss, seksuālās dzīves “dažādošana”, seksuālās perversijas
·    Komforta (maksimāli iespējama bezgrūtību, bezpiepūles) esamība

Apziņas izmaiņu baudas
·    Apdullinoša mūzika
·    Smēķēšana, alkohols, narkotikas

Emocionālās baudas
·    Ceļošana, piedzīvojumu meklēšana, TV, seriāli, extrīms, spēles, soc.tīklu mānija, datorspēles, azartspēles
·    Kolekcionēšana, mantu mānija (mantas, to esamība svarīgāka par cilvēkiem), shopings (iepirkšanās kāre)
·    Uzslavas, pagodinājumi, ārišķīgi nopelnu un nozīmības apliecinājumi
·    Sajūta, ka esi līderis, vislabākais, visgudrākais, visskaistākais, visstiprākais utt., vēlme būt pirmajam, pašapmierinātība, narcisisms, nesodāmības sajūta
·    Pārākuma apziņa, ambīciju apmierināšana, kritizēšana, komandēšana, pavēlēšana
·    Naudas kāre, varaskāre, citu pazemošana, paverdzināšanas kāre, sadisms, mocītkāre …

5. Baudas apnīk, notrulina, iztukšo

Baudām piemīt pārsātināšanās efekts: Baudas apnīk! Baudas notrulina un iztukšo! Jo vairāk baudu gūts, jo vairāk gribas vēl – lielākas un spēcīgākas!

Baudas izsūc spēkus no cilvēka. Baudu izraisītais iekšējais tukšums spiež cilvēkus meklēt arvien jaunas un spēcīgākas baudas, kas savukārt notrulina vēl vairāk un izsūc iekšējos spēkus vēl vairāk. Un tā nepārtraukti līdz brīdim, kad cilvēkam savu spēka rezervju vairs nav un iegūt tās no citiem parazītiski – vampīriskā ceļā arī vairs nav iespējams.

Sākot skriet arvien jaunu baudu meklēšanas vāveres ritenī, cilvēks nolaižas līdz dzīvnieciskam līmenim vai pat zemāk un ir spējīgs pastrādāt visdrausmīgākos un visnejēdzīgākos noziegumus.

5. Dzīves nejēga

“Dzīves baudīšana” ir nepilnvērtīgu cilvēku dzīves jēga, kas tos grūž postā.

“Dzīves baudīšana” kā dzīves jēga ir nāves ideoloģijas elements, kā mērķis ir nemanāma un pakāpeniska cilvēku nogalināšana.

6. Cilvēka būtība

Cilvēks ir garīga būtne. Cilvēks nevar pilnvērtīgi dzīvot bez augstākiem garīgiem ideāliem un bez savas misijas apziņas.

Cilvēks ir sociāla būtne. Cilvēks nevar pilnvērtīgi dzīvot viens pats, tikai priekš sevis un domājot tikai par sevi. Kas ir derīgs tikai sev, nav derīgs it nekam.

Cilvēks ir būtne, kura nevar pilnvērtīgi dzīvot bez nepārtrauktas garīgas izaugsmes. Kurš apstājas (garīgā izaugsmē), tas mirst.

7. Mācīšanās kā dzīves jēga

No cilvēka būtības izriet un cilvēka attīstība apstiprina, ka vienīgā dzīves jēga ir MĀCĪŠANĀS un no tās izrietošā nepārtrauktā izaugsme. Dzīve ir viena liela un bezgalīga skola!

Cilvēka mācīšanās iespējas dzīves laikā ir neierobežotas. Pasaulē izzināmā, apgūstamā un iemācāmā apjoms ir bezgalīgs.

Mācīšanās ir dzīves jēga gan no ateistiska, gan no kristīga, gan no reinkarnāciju (“dvēseļu pārceļošanas”) reliģiju skatu punkta.

8. Radīšana kā dzīves jēga

Kā obligāta un neaizvietojama mācīšanās sastāvdaļa ir RADĪŠANA. Teorija bez prakses ir maznoderīga. Mēģinot kaut ko radīt, cilvēks mācās. Radot cilvēks nostiprina savas zināšanas un prasmes un paver sev jaunus apgūstamā horizontus. Nemēģinot radīt, cilvēks pilnībā negūst mācību.

Standarta augstākie radīšanas līmeņi: cilvēka radīšana (ģimenē, kā skolotājam, kā sabiedrības loceklim) un sociālu kolektīvu radīšana (ģimene, interešu pulciņi, darbavieta, uzņēmumi, biedrības, kustības (reliģiskas, politiskas, sabiedriskas), organizācijas, valstis utt.)

9. Kalpošana kā dzīves jēga

Kas ir derīgs tikai sev, nav derīgs it nekam. Cilvēks, kurš koncentrējas tikai uz sevi, kurš mācās tikai sev, kurš rada tikai sev, gala beigās zaudē mācīšanās un jaunā uztveršanas spēju. Lai uzturētu dzīvību, ir nepieciešama nepārtraukta informatīvi – enerģētiska apmaiņa ar apkārtējo vidi, ar citiem cilvēkiem, tāpēc jārada ir priekš citiem jeb ir JĀKALPO citiem.

Ir pareizi teikts: Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Kas arī nozīmē: Kalpo savam tuvākajam kā sev pašam.

Lai dzīvotu laimīgi, lai būtu patiešām veiksmīgs, no sirds un dvēseles ir jākalpo citiem (jāmīl apkārtējie), jācenšas patiešām palīdzēt citiem viņu vislabākajās un viscēlākajās vēlmēs, kā arī jāpalīdz cilvēkiem tikt galā ar zemisko un dzīvniecisko.

10. Nav jākalpo cilvēku netikumiem

Ir jāmīl un jākalpo tuvākajam, bet … Nav jāizdabā citu kaislībām un grēcīgām iegribām.

Ir jāmīl tuvākais, bet ne viņa netikumi. Pret tuvākā netikumiem ir jāizturas neiecietīgi un pret netikumiem ir jācīnās.

Nav jākalpo ļauniem cilvēkiem un “dzīves baudītājiem” viņu netikumos, jo tā tiek atbalstīts viņu destruktīvais dzīvesveids. Šādu cilvēku netikumiskās vēlmītes principā ir neapmierināmas, viņi ir nepateicīgi, arvien pieprasīs vēl un vēl, centīsies uzkundzēties tam, kurš palīdz.

Ja palīdz, kalpo un izdabā cilvēku netikumiem, tad uzzina, ka… Nepateicība ir pasaules alga … un kā jebkura alga, arī tā ir jānopelna

11. Noderīgākās profesijas un to misijas

Ir daudz veidu kā kalpot, mūsdienās visizplatītākais – caur izvēlēto profesiju. Katrai profesijai ir sava misija. Profesija bez misijas – bezjēdzīga vai antisabiedriska darbošanās.

Sabiedrībai visnoderīgākās profesijas:
1. Skolotāji, garīdznieki, rakstnieki, žurnālisti … (Misija: audzināt, mācīt, izglītot, apgaismot cilvēkus)
2. Ārsti (Misija: rūpēties par cilvēku veselību, izārstēt, padarīt cilvēkus veselus )
3. Lauksaimnieki (Misija: pabarot cilvēkus)
4. Inženieri, meistari,  būvnieki, programmētāji … (Misija: labiekārtot cilvēku dzīves telpu, radot instrumentus, ēkas, ierīces, tehnoloģijas)
5. Juristi, ierēdņi, politiķi … (Misija: nodrošināt sabiedrisko kārtību)
6. Policisti, karavīri, tiesneši (Misija: cilvēku aizsargāšana, ļaunprātīgo nelaimju izraisītāju atrašana un sodīšana )
7. Grāmatveži, finansisti, banku darbinieki (Misija: matemātiski uzskaitīt sabiedriskos labumus)

12. Antisabiedriskās profesijas

·    T.s. “seileri” un mārketinga speciālisti (produktu iesmērētāji)
·    Reklāmisti, Publisko attiecību (PR) speciālisti (maldinātāji un meļi, kuru galvenais uzdevums ir pozitīviskot jebkuru, parasti negatīvu, parādību; viens no skolotāju pretmetiem)
·    Visu veido apkalpotāji, t.s. “servisa” darbinieki (jāapkalpo jebkurš, bet galvenā mērķauditorija ir tie, kam “labs serviss” ir visbūtiskākais – piekasīgi ļautiņi, kam visbiežāk ir zems morāles līmenis)
·    Pūļa izklaidētāji (entertaiment industrijas darboņi)
·    Kredītpiedzinēji un algotņi (par naudu karojoši “karavīri”)
·    Alkohola, cigarešu un citu narkotiku ražotāji un izplatītāji
·    Prostitūtas, zagļi, krāpnieki, killeri …

Asinizatora (mēslu izvedēja) vai apkopēja profesija ir sabiedriski daudzkārt noderīgāka un daudzkārt cienījamāka par “seileru”, mārketinga un PR speciālistu, kā arī jebkāda paveida naudas pelnītāju (biznesmeņu) darbošanos.

13. Nauda kā augstākā vērtība visu samaitā un padara nederīgu

Ja sabiedriski noderīgām profesijām atņem vai ievērojami samazina misijas apziņu (aizstājot to ar nepieciešamību pelnīt naudu un personisko prestižu), tad šo profesiju pārstāvji sāk kaitēt sabiedrībai, pārvēršoties par saviem pretmetiem un sabiedrības ienaidniekiem.

·    Skolotājs – naudas pelnītājs necenšas iemācīt, imitē mācīšanas procesu un galējos gadījumos apzināti maldina un melo apmācāmajiem.
·    Ārsts – naudas pelnītājs necenšas izārstēt, bet tikai nodarbojas ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, kuri nedod cilvēkam veselību. Galējos gadījumos ārsts – naudas pelnītājs apzināti neizārstē (lai saglabātu klientus) vai pat apzināti bojā cilvēku veselību (lai paplašinātu savu klientu bāzi), vai veic daudz drausmīgākus noziegumus (cilvēku orgānu tirdzniecība utt.)
·    Lauksaimnieki – naudas pelnītāji audzē nekvalitatīvu pārtiku mērenos gadījumos vienkārši krāpjot patērētāju (piemēram, atšķaidot pienu ar ūdeni), bet galējos gadījumos izmantojot īpaši neveselīgas pārtikas radīšanas, apstrādes vai uzglabāšanas metodes (ķimikālijas, radiācija, ģenētiski modificēti produkti utt.)
·    Inženieri – naudas pelnītāji nerūpējas par būvju (infrastruktūras) sabiedrisko labumu un to drošību, tāpēc tās kļūst funkcionāli neefektīvas, neizturīgas un mēdz sabrukt.
·    Juristi, ierēdņi un politiķi, kuriem galvenais ir pelnīt naudu, kļūst par vislielākajiem sabiedrības ienaidniekiem, jo viņi rada kroplu un ilglaicīgi dzīvot nespējīgu sabiedrisko kārtību, kurā attaisno savus netikumus. Sabiedrības atveseļošanas praktiskā realizācija sākas ar ļoti stingru šīs grupas “attīrīšanu” no antisabiedriskiem elementiem.
·    Policisti un karavīri, sākot kalpot zelta teļam (naudai), pārvēršas par bandītiem, pie tam par visbīstamākajiem bandītiem.
·    Grāmatvežiem, finansistiem, banku darbiniekiem un arī tirgotājiem nauda kā visa mērs ir visdabiskākā, tāpēc no vienas puses šai profesiju grupai peļņas kāre ir vismazāk nosodāmā (bet tāpat nosodāma) un no otras puses šīs grupas cilvēki tāpēc nedrīkst tikt pielaisti pie sabiedrībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanas. Šīs grupas cilvēkiem obligāti ir jābūt kādam hierarhiski pakļautam. Ja tas tā nav, tad viņi samaitā sabiedrību līdzīgi kā juristi, ierēdņi un politiķi, tikai no grāmatvežu – baņķieru – tirgotāju  puses tas ir dabiskāks process ar mazāku ļaunprātības devu.

14. Kā cilvēkiem atņem dzīves jēgu?

·    Noklusē, maldina, melo. Pirmkārt, par “dzīves baudīšanu” kā dzīves jēgu un šāda dzīvesveida destruktīvajām sekām.
·    Diskreditē mācīšanos. Pārlieku teoretizējot, sarežģot, padarot nesaprotamu, piepičkājot ar svešvārdiem un akadēmiskām definīcijām, mācot fragmentāri un mazbūtisko, neievērojot mācīšanas secību no vienkāršā uz sarežģīto, no saprastā uz pagaidām nesaprotamo, neveido pamatus (universālu izpratnes un zināšanu bāzi)
·    Nesniedz pamatinformāciju, sapratnei nepieciešamos pamatprincipus (universālus atslēgprincipus)
·    Formalizē un komercializē mācību procesu.

Rezultātā cilvēki it kā kaut ko mācās, bet nesaprot, it kā eksistē informācijas pārpilnība, bet cilvēki ir informatīvi izsalkuši, viņi nezin, ko meklēt, kā meklēt un sameklēto nesaprot. Tādējādi  cilvēki tiek atsvešināti no zināšanām un viņos likvidē vēlmi mācīties.

·    Samazina radīšanas iespējas. Tiek piedāvāts viss gatavs. Darba organizācijā valda tendence visu stingri reglamentēt, kas nedod cilvēkiem iespēju realizēt savu radošo potenciālu. Cilvēkam darbā tiek atvēlēta tikai mehāniskas skrūvītes, “robota” funkcija un tiek ierobežota tā pašizpausme.
·    Diskreditē un kropļo ģimenes jēdzienu. Ģimene ir galvenā cilvēka radošo spēku izpausmes vieta, bet bērni viena no augstākajām katram cilvēkam pieejamajām radīšanas iespējām. Ģimeni diskreditē, parāda kā novecojušu parādību, izkropļo, par ģimeni pasludinot perversas “dzīves baudītāju” kopības un plaši reklamē bērnu radīšanas nevajadzību un tēzi par bērniem kā apgrūtinājumu.
·    Diskreditē kalpošanas idejas un altruismu. Reklamē un veicina egoismu, alkatību un strādāšanu tikai par naudu. Attiecīgi rodas apstākļi, kad vairums cilvēku negrib kalpot, uzskata to par kaut ko pazemojošu. Ir izplatīts uzskats, ka kalpo tikai dīvaiņi, muļķi un neveiksminieki. Nomelno kalpošanas idejā balstītas ideoloģijas, mācības un sabiedriskās iekārtas.

Kāpēc cilvēkiem atņem dzīves jēgu?
·    Lai atbrīvotu “dzīves telpu”.
·    Lai pazeminātu apkārtējo attīstības līmeni, izceltos to vidū, pārvaldītu un izmantotu tos savām vajadzībām.
·    Lai radītu ļaunu pasaules kārtību (elli zemes virsū – paradīzes zemes virsū koncepcijas pretmetu).

15. Dzīves jēga

Dzīves jēga ir MĀCĪŠANĀS, RADĪŠANA, KALPOŠANA!

/V.1 – 16.09.2015/

Avots:
http://dzivibasskola.wordpress.com/2015/09/16/prezentacija-par-dzives-jegu/

Informācijas aģentūra
/16.09.2015/

Posted in Kat.: Izglītība, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Par bēgļiem: piepildās Muamāra Kadafi paredzējums

Muamārs Kadafi

Muamārs Kadafi

Piepildās Rietumvalstu gāztā un nogalinātā Lībijas vadītāja Muamāra Kadafi paredzējums, ko viņš izteica vienā no savām pēdējām runām – Eiropu pārpludina bēgļu un imigrantu pūļi.

2011.gada martā, kad pilnā sparā ritēja ASV, Francijas un Lielbritānijas specoperācija Lībijā, Kadafi pateica arī sekojošo: “Un tagad paklausāties jūs, cilvēki no NATO! Jūs mēģināt sagraut sienu, kura aiztur afrikāņu imigrācijas plūsmu uz Eiropu, sienu, kura aptur “Al-kaidas” teroristus. Šī siena ir Lībija. Un Jūs viņu iznīcināt. Jūs esat idioti un jūs degsiet elles ugunīs par tūkstošiem afrikāņu bēgļiem un par “Al-kaidas” atbalstīšanu.”

Savukārt TV kanālam France 24 Kadafi pateica sekojošo: “Ir miljoniem melnādaino, kuri grib nokļūt līdz Vidusjūrai un pēc tam Francijā un Itālijā, un Lībijai ir svarīga nozīme Vidusjūras reģiona aizsardzībā.”

“Lībija kļūs par Somāliju Ziemeļāfrikā un Vidusjūrā, “ tēvu papildināja viņa dēls Seifs. “Jūs redzēsiet pirātus Sicīlijā, Krētā un Lampedūzā. Jūs redzēsiet miljoniem nelegālo imigrantu un tam visam sekos terors.”

Jāatgādina, ka 2011.gadā t.s. ”arābu pavasara” ietvaros ASV organizēja virkni vāji maskētu specoperāciju tobrīdējo arābu valstu līderu gāšanai, izmantojot tai skaitā arī visradikālākos islāmistus. “Arābu pavasara” triumfs bija Ēģiptes prezidenta Hosnija Muberaka gāšana, savukārt beidzās “arābu pavasaris” Lībijā, kurā neizdevās nomainīt valsts vadību tikai ar nemieru organizēšanas metodēm, tāpēc tika veikta maskēta militāra intervence, iesūtot valstī par nemierniekiem maskētas specvienības, un pilnīgi atklāta Lībijas bombardēšana. Pats Muamārs Kadafi pēc pus gada ilgas pretošanās iebrucējiem tika noķerts, spīdzināts un publiski brutāli nogalināts. Viņa mirstīgās atliekas tika atdotas mežoņu pūlim, kuri par tām visādi izņirgājās, tas tika nofilmēts un pārraidīts pa visiem vadošajiem pasaules TV kanāliem.

Šo mežonību tieši iniciēja un vadīja bijusī ASV valsts sekretāre un tagadējā ASV prezidenta amata kandidāte Hilarija Klintone un bijušais Francijas prezidents Nikolā Sarkozī, kurš, pārkāpjot Francijas likumdošanu, bija saņēmis naudu no Kadafi savai priekšvēlēšanu kampaņai.

Savukārt amerikāņi un to pakalpiņi turpmāk jebkuram valsts vadītājam, kurš nepilda ASV rīkojumus, gan neformāli, gan publiski draud ar Kadafi likteni.

Avots:
http://survincity.com/2011/03/gaddafi-asked-for-help-to-putin/
http://www.nairaland.com/618590/gaddafi-warns-influx-millions-blacks
http://imhoclub.lv/ru/material/sbivaetsja_prokljatie_kaddafi
http://www.radixjournal.com/blog/2015/9/5/gaddafis-revenge
http://putnik1.livejournal.com/1085809.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2958517/The-Mediterranean-sea-chaos-Gaddafi-s-chilling-prophecy-interview-ISIS-threatens-send-500-000-migrants-Europe-psychological-weapon-bombed.html
https://libyadiary.wordpress.com/2012/02/08/muammar-gaddafis-messages-and-speeches/

Informācijas aģentūra
/14.09.2015/

Posted in BĒGĻU KRĪZE, Kat.: Politika, Reģ.: GEIropa, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 4 komentāri

Kā Ukrainas “pelēkais kardināls” Viktors Pinčuks (pēc tautības ebrejs) nacistizēja Ukrainu

Lieloligarhs Viktors Pinčuks, bijušais Ukrainas prezidents Leonīds Kučma, bijušais ASV prezidents Bils Klintons, Jeļena Pinčuka (meitas uzvārdā Kučma) Jaltā (Krimā)

Lieloligarhs Viktors Pinčuks, bijušais Ukrainas prezidents Leonīds Kučma, bijušais ASV prezidents Bils Klintons, Jeļena Pinčuka (meitas uzvārdā Kučma) Jaltā (Krimā)

Nepatīkami, bet fakts: liela daļa ukraiņu jaunatnes, daudzi no kuriem runā krieviski, šodien ir rusafobiski noskaņota un patiešām no sirds uzskata, ka pie visām viņu nelaimēm ir vainīgi “moskaļi”. Šī publika nekad nav bijusi Maskavā, Sanktpēterburgā vai kādā citā Krievijas vietā. Viņi ir pārliecināti, ka īstā dzīve ir Rietumvalstīs, bet Krievijā valda ļauna diktatūra, kura apspiež ukraiņus, tagad arī krimas tatārus un valsti vada nežēlīgs tirāns… Šo absurdo un bīstamo fobiju skaits ir liels, bet galvenais jautājums ir: kā vispār kas tāds varēja notikt? Kāpēc mazāk nekā ceturtdaļgadsimta laikā lielas daļas kādreiz vienotās tautas galvās ir izdevies nostiprināt ideju par “izredzēto ukru rasi”?

Kā nacistizēja Ukrainas sabiedrību

Desmit gadus atpakaļ godkārīgais lauku grāmatvedis Viktors Juščenko, ko amerikāņi iesēdināja Ukrainas prezidenta krēslā, pirmo reizi publiski izteicās par ukraiņu tautas “īpašo izredzētību”. Krievijā par to pasmējās. Maz kurš nopietni uztvēra vēsturiskās fantāzijas par “ukraiņu tripoles kultūru”, “visvecāko Eiropas valodu”, “dižo tautu, no kuras ir cēlušies visi pārējie slāvi”. Dmitrija Doncova (1883-1973) tipa mežoņu nacionālisms centās uzrakstīt savu, no pārējās Krievijas atšķirīgu vēsturi un ieskaitīt krievu kņazus un rakstniekus “ukraiņos” – pat helihoptera izgudrotājs un Padomju Savienības kosmosa raķešu galvenais konstruktors esot bijuši ukraiņi. Krievijas presē tas viss izraisīja tikai sarkasmu. Maskavā tā arī nespēja izveidot apsteidzošo informatīvo stratēģiju Ukrainas virzienam, kādēļ Krievijas pretdarbība šai sfērā bija dramatiski kavēta. Bet Ukrainā izglītībā, kultūrā, TV ekrānos jau tad pilnā mērā valdīja tas gars, par kuru runāja Juščenko un ko Krievijā neuztvēra nopietni. Tika pārrakstīta vēsture un tika veidota leģenda par “unikālajiem ukriem”. Formula “viena nācija, viena valoda, viena vēsture, viena ideoloģija, viena baznīca”, ko vēl 90-o gadu sākumā piedāvāja Rietumvalstu ukraiņu projekta arhitekti, kļuva par jaunās Ukrainas valsts oficiālās politikas kodolu un darbības stratēģiju daudzus gadus uz priekšu.

Tas viss sākās Ukrainas prezidenta Leonīda Kravčuka laikā [1991 – 1994], kad Padomju vēstures mācību grāmatas nomainīja fantastiskā emigrantes no Kanādas Orestas Subteļnogo “Ukraiņu Rusas vēsture”. Tajā līdz pat sīkumiem tika aprakstīti mītiskie “ukraiņu hetmanu” varoņdarbi un “gadsimtiem ilgā cīņa” par neatkarību no Maskavas. Pat bija parādīta “senās Ukrainas” karte no Reinas upes līdz Urālu kalniem. Toreiz vēl nebija mēģinājumi attaisnot nacistu noziedzniekus un to līdzskrējējus un nomelnot Otrā pasaules kara varoņus. Puķītes jau ziedēja, bet odziņas vēl nebija ienākušās…

Tas viss turpinājās “prokrieviskā” Leonīda Kučmas laikā [1994-2005], kurš savas pirmās vēlēšanas uzvarēja dēļ tā arī pēc tam neizpildītiem solījumiem krievu valodai piešķirt oficiālas valsts valodas statusu un atjaunot savienību ar Krieviju un Baltkrieviju. Leonīds Davidovičš ir nācis no nomaļa krievu miesta Čerņigovā, kas tam netraucēja vienā mirklī sevī atklāt “patieso ukraini”.

Kopš Kučmas laikiem galvenajos “ideoloģiskajos” amatos sāka norīkot t.s.”zapadencus” [rietumukraiņus] ar nacionālistiskas ideoloģijas uzskatiem. Ko vien vērta ir, piemēram, vicepremjera Nikolaja Žulinska darbība, kurš iecerēja “deržavnās movas” [lielvalsts valodas jeb valsts dižvalodas] reformu. Reformā tika izmantota ASV ukraiņu diasporas valoda. Cilvēki sāka jokot, ka, piemēram, frāze “Aizver logu, bērni nosals” jaunajā ukraiņu dižvalodā ir jāsaka: “Aizklozē vindovu, čildreni nokoldosies”. No TV ekrāniem un skolu mācību grāmatām pār Ukrainas iedzīvotāju masu apziņu sāka plūst baisi jaunvārdi (“milicianti”, “helikoperi” utt.), kuru galvenais mērķis bija, lai tikai nebūtu tāpat kā pie “moskaļiem”. Tādi murgi tika lielos apmēros brīvi izplatīti un tas gāja kopā ar krievu skolu skaita un krievu valodas stundu daudzuma samazināšanu. Visas zinātnes (arī matemātika, fizika u.c.) tika ātros tempos pārorientētas uz ukraiņu “movu” izdomājot savu, no vispārpieņemtās atšķirīgu terminaloģiju [kas, starp citu, ievērojami apgrūtina šo priekšmetu apgūšanu, jo krievu valoda ir viena no valodām, kurā šo zinātņu terminoloģija ir īpaši pārdomāta, tai skaitā arī no pedagoģiskā viedokļa].

Tas pats notika arī ar literatūru. Žulinskis bija amatu apvienošanas kārtībā arī Ukraiņu literatūras institūta direktors, bet kopā ar viņu šo iestādi vadīja Pedagoģisko zinātņu akadēmijas prezidents Vasīlijs Kremeņs (bijušais Ukrainas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas instruktors), kurš daudz izdarīja, lai Ukrainā par klasiķiem tiktu uzskatīti trešās šķiras literātiņi.

Tā visa rezultātā uz “oranžā” Juščenko nākšanas pie varas laiku viss galvenais darbs jau bija izdarīts: krievu valoda un literatūra bija pārkategorizēta kā svešvaloda [kas Ukrainas gadījumā ir pilnīgs absurds, jo lielākā daļa Ukrainas iedzīvotāju ir krievi], bet masu informācijas līdzekļu ēterā valdīja “deržavnā mova”, ko tautā iesauca par “dermovu” [vārdu spēle – burtiskā tulkojumā “sūdvaloda”]. Ar likuma spēku tika nostiprināta tās esamība radio un TV ēterā kā minimums 75% apmērā. Tik pat daudz vajadzēja pārraidīt ukraiņu dziesmas un filmas.

Ar “prokrieviskā” Janukoviča nākšanu pie varas šie procesi kļuva lavīnveidīgi. Tad nu sākās… Pat Krimā viss krieviskais tika aizliegts un pat skolotājiem skolā starpbrīžu laikā savā starpā spieda runāt “movā”.

Krievijā uz to visu īpašu vērību nepievērsa. Šodien visi ir šausmās no šādas politikas sekām, bet par cēloņiem neviens īpaši daudz nerunā, bet tā visa iemesli ir virspusē, visiem acīmredzami. Desmitgažu laikā Rietumvalstis caur pašu radītajām un finansētajām nevalstiskajām organizācijām, izglītības projektiem, popkultūru un masu informācijas līdzekļiem realizēja konsekventu Ukrainas atraušanas no Krievijas politiku. Šīs politikas pamatā ir jaunas paaudzes uzaudzināšana, kura ir negatīvi noskaņota pret savām saknēm, tradīcijām, vēsturi un valodu, tās smadzeņu izskalošanu, veidojot cieņu pret pseidocilvēciskām vērtībām (ar brendu “vispārcilvēciskās vērtības”) un “brīvās pasaules”, kurā Krievija nekad nav tikusi iekļauta, sasniegumiem. [Līdzīgi procesi ir notikuši un turpina attīstīties arī Latvijā, līdzīgā kārtā tiek debilizēti arī Latvijas jaunieši, tikai Ukrainas gadījumā šī destrukcija ir īpaši labi redzama, jo tur visa cita starpā krievus mēģina pataisīt par antikrieviem.]

Apvērsums Kijevā un pilsoņu karš Donbasā apstiprināja, ka Rietumvalstīs neviens no “lielā šaha dēļa” stratēģijas [analoģija ar Zbigņeva Bžezinska grāmatu] atteikties negrasās un ka formula “Ukraina nav Krievija” tiek pārveidota par formulu “Ukraina ir anti-Krievija”. [Arī latviešu intensīvi mēģina pataisīt par antikrieviem, kuru galvenais uzdevums ir kalpot par lielgabalgaļu cīņā ar Krieviju. Nekam citam šādu idiotu biomasas nav derīgas.]

ASV un Eiropas universitāšu skaits, kurās tika apmācīti un joprojām mācās jaunieši no Ukrainas, ir mērāms simtos. Notiek intensīva talantīgu jauniešu meklēšana [tas pats notiek arī Latvijā, vistalantīgākie bērni tiek laicīgi identificēti un viņiem piedāvā mācīties Rietumvalstu mācību iestādēs]. Tikai vienā pašā Kijevā aktīvi strādā vairākas nopietnas Rietumvalstu izglītības struktūras, kuras aicina pie sevis labākos no jauniešiem. Studentu vīzas tiek izsniegtas ātri un vienkārši. Domājot par to visu gribas pajautāt, cik studenti no Ukrainas mācās Maskavas valsts universitātē?

Jā, Porašenko un Jaceņuks, Naļivaičenko un Turčinovs ir marionetes, ietekmes aģenti vai pat specdienestu aģenti. Tomēr viņi nespētu noturēties pat vienu dienu, ja viņiem nebūtu atbalsts pietiekami nozīmīgā tautas daļā – pirmkārt jaunajā paaudzē. Visa audzināšanas sistēma Ukrainā tika izveidota pietiekami skaidri un stingri. Vienkāršās un primitīvās ideologēmas “Ukrainas nav Krievija”, “Mūsu tauta ir īpaša”, “Ukraiņi ir seni Eiropieši” tika stāstītas jau kopš visagrākās bērnības, tika dzītas galvā skolā un nostiprinātas ar masu informācijas līdzekļu palīdzību…

Par Ukrainas mēdijiem

Ukrainas televīzija, avīzes, radio ir atsevišķs temats, kurš ir padziļinātas analīzes vērts. Šai rakstā tikai mazliet pieskaršos šai tēmai. Ukrainas valsts TV un radio šodien ir drausmīgā stāvoklī, tai pat laikā ēteram ir uzkundzējušās ar visjaunāko tehniku aprīkotās privātās mēdiju kompānijas, kuras pieder dažiem vietējiem oligarhiem. Polijā, pierobežas ar Ukrainu joslā, darbojas “žurnālistu skolas”, kurās ukraiņu jaunieši no amerikāņu instruktoriem gūst profesionālo iemaņu minimumu. Atlase šajās skolās ir ļoti stingra – tikai “patrioti” un tikai “īstenie ukraiņi”. Ņem pārsvarā jauniešus no Rietumukrainas.

Bijušais Krievijas mēdiju magnāts Vladimirs Gusinskis ar visuzticamāko savu pakalpiņu Jevgēniju Kiseļovu 2000.gadā Maskavā

Bijušais Krievijas mēdiju magnāts Vladimirs Gusinskis ar visuzticamāko savu pakalpiņu Jevgēniju Kiseļovu 2000.gadā Maskavā

Tieši vietējie oligarhi savulaik palaida Ukrainas ēterā tādus darboņus kā Ševels (Saviks) Šusters un Jevgēnijs Kiseļovs [Krievijā bēdīgi slavens kopmānijas NTV darbonis, kurš Putina – Gusinska konfrontācijas saasināšanās laikā līdz pēdējam aizstāvēja savu saimnieku]. Krieviski runājošie raidījumu vadītāji kļuva par atklāti rusafobisku un nacionālistisku [nacistisku] raidījumu autoriem un moderatoriem. Šādi raidījumi pārpludināja Ukrainas TV ēteru. Itālijas pilsonis Šusters, nostiprinājies Kijevā, pat spēja izveidot pats savu TV kanālu, kurā saaicināja kadrus, kuri iepriekš ar sirdi un dvēseli kalpoja oligarhiem Berezovskim un Gusinskim [abi ebreji, tika padzīti no Krievijas par īpaši nekaunīgu antivalstisku darbību]. Ar Šustera vārdu ir saistīts jaunais ukraiņu žurnālistikas un politikas “ieguvums” – afgānis Mustafa Naijema. Šis jaunais cilvēks (kurš it kā esot Šustera ārlaulības dēls) ir viens no Maidana pasionārākajiem dalībniekiem, kurš aicināja pūli uz Janukoviča rezidences šturmēšanu un kurš pašreiz ir Ukrainas parlamenta deputāts no Porošenko partijas. Ukrainas ēterā pēc 2014.gada valsts apvērsuma sāka parādīties bijušie “Exo Moskvi” un “Dožģ” [Krievijas nodevēju un neoliberāļu mēdiji] darbinieki. Pat Ksenijai Sobčakai darbiņš atradās. Kijevas “grantēdāju” [amerikāņu piešķirto grantu tērētāju] tusiņā organiski iekļāvās arī Maskavas neoliberāļu kompānija.

00544_Saviks_Susters

Ševels (Saviks) Šusters

Viktors Pinčuks – baisais Ukrainas “pelēkais kardināls”

Jeļena Piņčuka (ex Kučma) un Viktors Piņčuks

Jeļena Piņčuka (ex Kučma) un Viktors Piņčuks

Par Kolamoiska un Firtaša holdingiem ir jau gana daudz uzrakstīts. Tomēr viena no galvenajām baisajām figūrām, kura formēja ukraiņu nacisma ideoloģiju, vienmēr paliek ēnā. Runa ir par bijušā Ukrainas prezidenta Leonīda Kučmas meitas vīru Viktoru Pinčuku. Tieši viņš ataicināja uz Kijevu Šusteru un iedeva tam savā TV kanālā vislabāko raidlaiku.

Interesanti ir palasīt Pinčuka biogrāfiju ukraiņu Wikipēdijā: “Viens no bagātākajiem ukraiņiem, kurš ir pastāvīgs Ukrainas TOP-10 lielbagātnieku saraksta dalībnieks. 2008.gadā pēc žurnāla Forbes versijas viņš kļuva par bagātāko ukraini, apsteidzot Rinatu Ahmetovu.”

Tāpat Wikipēdija informē: “Pinčuka vecvectēvi bija rabīni un melamedi (žīdu tautskolu skolotāji) no slavenas aškenazi ebreju dzimtas. ” … “Man nebija nekāda kapitāla, izņemot zināšanu. Sava darba un cilvēku dabas zināšanu. … Tas arī bija mans sākumkapitāls!” – Wikipēdija citē pieticīgo miljardieri. Virspusēji raugoties, var šķist, ka Pinčuks līdzinās filmu varonim, kurš ir realizējis Amerikas sapni – daudz strādāja un nopelnīja lielu bagātību.

Bet tā tas nav! Wikipēdija nestāsta par to kā galvenais Dņepropetrovskas kriminālais klans apgabala kompartijas vadītāja Pāvela Lazarenko vadībā 1990-o gadu sākumā sāka plosīt un izzagt lielākos šī industriālā reģiona uzņēmumus. Šajā klanā ietilpa arī bijusī Dņepropetrovskas universitātes komjaunatnes komitejas vadītāja vietniece Jūlija Grigjan (tagad Timošenko), trubu rūpniecības projektēšanas institūta jaunākais zinātniskais darbinieks Viktors Pinčuks, kā arī “cehoviks” un kooperators Beņa Kolamoiskis. Wikipēdija nepastāstīs kā viņi spekulēja ar trubām, kā mēnešiem nemaksāja darbiniekiem algas un kā pa kapeikām prihvatizēja Padomju Savienības līmeņa lieluzņēmumus. Tāpat Wikipēdijā mēs neizlasīsim par tālākajiem Viktora Pinčuka kariem ar Jūliju Tiomošenko un Beņu Kolamoiski, kad tika dalīti bijušā Ukrainas premjerministra Pāvela Lazarenko īpašumi [kurš ASV tika apcietināts]. 1996.gadā Pinčuku pat nolaupīja un pieprasīja izpirkumu 5 miljonu dolāru apmērā. Runā, ka viņš pilnībā norēķinājās ar saviem “draugiem” un tieši tāpēc arī palika dzīvs.

Wikipēdijā arī nekas nav rakstīts par to, kā Ukrainas prezidenta znots spēja prihvatizēt metalurģisko kombinātu “Krivorožstaļ” par desmit reizes zemāku cenu nekā bija tā tirgus vērtība. Tur, protams, arī nav nekādu ziņu par to kā bijusī Pinčuka biznesa partnere Timošenko, ieņemot Ukrainas vicepremjeres amatu, savāca valsts uzņēmumus un pārpārdeva tos indiešu magnātam kopsummā par pieciem miljardiem dolāru, no kuriem nekas tā arī nenonāca līdz valsts budžetam.

Viktors Pinčuks un Džordžs Soross

Viktors Pinčuks un Džordžs Soross

Slavenais amerikāņu advokāts Brūss Marks reiz par Pinčuku pateica sekojošo: “Es gribētu saņemt tik lielu naudu, cik saņem Pinčuka “piāristi” par viņa imidža atmazgāšanu.” Cits amerikānis, Džordžs Soross par viņu teica tā: “Viktors ir apgaismots kapitālists.” Savukārt pats Pinčuks par sevi saka: “Es esmu Rietumu cilvēks. Es gribu dzīvot globālā pasaulē. “ Tas ir kredo, kam viņš ir uzticīgs.

Pinčuku godā gan Klintonu, gan Bušu ģimenes, viņš ir ticis aicināts uz šo kungu jubilejām. Bet nesen viņš saņēma Kanādas ukraiņu diasporas medaļu (nosauktu uniātu metropolīta Andeja Šepticka vārdā) “par ieguldījumu ukraiņu – ebreju attiecību stiprināšanā un Ukrainas proebrejisko tieksmju atbalstīšanā.” Patiešām fantastisks sajaukums. Metropolīts Šeptickis svētīja SS divīziju “Galīcija”, kas sastāvēja no Meļņika un Banderas nacionālistiskiem [nacistiskiem] atsaldeņiem. Metropolīts skoloja asiņaino nacistu bendi Šuhēviču, kurš pats personiski no sestā stāva meta laukā mazgadīgus ebreju bērnus. Metropolīts Šeptickis publiski apsveica ebreju grautiņus Ļvovā 1941.gada 30.jūnijā. Tādas, lūk “ukraiņu –ebreju attiecības” sanāk…

Viktors Piņčuks pēc uniātu metropolīta Andeja Šepticka vārdā nosauktās medaļas saņemšanas

Viktors Piņčuks pēc uniātu metropolīta Andeja Šepticka vārdā nosauktās medaļas saņemšanas

Tonijs Blērs, Bils Klintons un Viktors Piņčuks

Tonijs Blērs, Bils Klintons un Viktors Piņčuks YES forumā

Viktors Piņčuks ar sievu un Eltons Džons

Viktors Piņčuks ar sievu un Eltons Džons

Pašreizējais Kijevas režīms ne velti ir tik labvēlīgs pret Pinčuku. Tieši viņš sākumā finansēja Porašenko, ieveda viņu lielajā biznesā un pēc tam arī politikā. Tieši Pinčuks savulaik Dņepropetrovskas apgabala komjaunatnes propagandas daļā sameklēja un vilka sev līdzi Turčinovu [Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs un Prezidenta pienākumu izpildītājs uzreiz pēc apvērsuma, tāpat arī pilsoņu kara uzsācējs, kurš deva oficiālu pavēli armijai iesaistīties nemieru apspiešanā Donbasā]. Tieši Pinčukam ir lielākā mediju impērija, kura raida visās Ukrainas malās. Viņam pieder mēdiju grupa StarLightMedia, kas sevī ietver TV kanālus СТБ, ICTV, Jaunais, QTV, М1, М2, lielāko Kijevas avīzi “Fakti un komentāri”, izdevniecību “Ekonomika”, avīzi “Delo”, žurnālu “IzvestGazeta” un vēl virkni citu izdevumu. Šo gigantisko struktūru vada Piņčuka sieva Jeļena Piņčuka, meitas uzvārdā Kučma, bijušā Ukrainas prezidenta meita. Viņa, viņas vīrs, māte un tēvs vienmēr runā tikai krieviski, bet visiem pārējiem Ukrainas iedzīvotājiem nezkāpēc uzspiež “movu”. Tieši no Pinčuka TV kanāla СТБ sākās kanādiešu suržika “dermovas” izplatība, bet nesenā pagātnē no viņa ICTV pa pasaules mēdija telpu sāka klīst tādi termini kā “Krievijas teroristiskais karaspēks”, “Krievijas agresija pret Ukrainu” un “Krimas aneksija”.

Leonīds Kučma, Jeļena Pinčuka (ex Kučma), Viktors Piņčuks YES forumā

Leonīds Kučma, Jeļena Pinčuka (ex Kučma), Viktors Piņčuks YES forumā

Bet ar Krimas zaudēšanu Pinčuks gan nespēj samierināties. Tieši Jaltā (Krimā) viņš gandrīz desmit gadus organizēja savus YES (Jaltas ekonomiskā stratēģija) forumus. Tās bija skates, kurās amerikāņu saimnieki atlasīja pretendentus uz Ukrainas augstāko varu. Jaltā pie Pinčuka regulāri brauca Klintonu pāris, ASV valsts sekretāra vietniece Viktorija Nulande un daudzi citi prominenti amerikāņi [tai skaitā arī Džordžs Soross], tur apgrozījās gan ASV demokrāti, gan republikāņi. Bet foruma priekšsēdētājs nemainīgi bija Aleksandrs Kvasņevskis – arī labi zināms Krievijas “draugs”.

Viktors Piņčuks un Arsēnijs Jaceņuks ar sievu

Viktors Piņčuks un Arsēnijs Jaceņuks ar sievu

Tieši Jaltā savā YES Pinčuks pirmo reizi publikai parādīja jauniņo un daudzsološo Jaceņuku. Turpat Jaltā centīgi savā starpā diskusijās cīnījās Timošenko ar Janukoviču un te amerikāņi pirmo reizi iepazinās ar Sergeju Ļovočkinu [oligarhu, bijušo Kučmas padomnieku un Viktora Janukoviča administrācijas vadītāju, tagad “Opozīcijas bloka” līderi un Ukrainas parlamenta deputātu] un Vladimiru Groismanu [pēcapvērsuma Ukrainas premjerministra vietnieku un pēc tam parlamenta priekšsēdētāju]. Caur YES Pinčuks arī atved pie amerikāņu saimniekiem toreiz neveiklo un nervozo Kārļa Marksa fabrikas bijušo konditoru Peķu Porošenko. Tā, ka visa amerikāņu marionešu banda, kura pašreiz Ukrainā realizē ASV politiku, ir Viktora Pinčuka cilvēki.

Viktors Pinčuks vienmēr ir ēnā. Viņš nekad neiziet uz skatuves. Viņa firma “Intertaip” ir nopelnījusi simtiem miljonu dolāru, piegādājot Krievijai trubas. Maskavā viņš arī  nodibināja tāda pat nosaukuma apdrošināšanas kompāniju. Tomēr savu “ģimenes ligzdiņu” viņš ir “novijis” padomju oligarhu galvaspilsētā Londonā. Tur viņš pāris gadus atpakaļ nopirka visdārgāko pili Lielbritānija, par cenu, kura pārsniedz Bekingemas pils vērtību. “Politiķiem ir vajadzīga vara, bet man ir vajadzīga brīvība, “ savulaik izteicās Pinčuks intervijā Le Monde. Un šodien, raustot aiz diedziņiem proamerikānisko Kijevas huntu, viņš šo brīvību sev ir sasniedzis.

Tikai pašreiz Ukrainā notiekošais asiņainais balagāns ātri vien beigsies. Ukraina jau ir nokritusi sociāli – ekonomiskajā bezdibenī. Organiski ciešās saites ar Krieviju ir brutāli pārrautas, viss krieviskais ir aizliegts: televīzija, kino, pat estrāde… Katru vakaru TV kanāli, kuri pieder Pinčukam, Kolamoiskim, Firtašam un citiem [ebreju tautības] oligarhiem sāk savas “naida stundas”. “Rietumu cilvēks” Pinčuks cer, ka viņš vienmēr paspēs aizbēgt uz savām mājām Londonā. Varbūt arī paspēs, bet Berezovska [kurš izputēja, tika izūtrupēts, publiski lūdzās Putinam ļaut viņam atgriezties Krievijā un gala beigās pakārās Londonā savā šlipsē] piemērs labi rāda kā mēdz beigt šāda tipa personāži. Bet Ukrainā atkal ieviest kārtību nāksies kādam citam.

Dmitrijs Artjomovs
/05.09.2015/

Avots:
http://www.fondsk.ru/news/2015/09/05/chi-vy-hlopcy-budete-35166.html

Informācijas aģentūra
/09.09.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Amerikānis par krievu mazdārziņiem

00543_dacha

Krievijā (un lielā mērā arī Latvijā) izrādās ir unikālas lauksaimnieciskas tradīcijas, par kurām sajūsminās http://www.naturalnews.com publicists Džonatans Bensons (Jonathan Benson). Vismaz ASV nekas tāds vairs nepastāv. Pat sliktāk – tas pat ir aizliegts. Piemēram, Kalifornijā (ASV) ar likumu ir stingri aizliegts privātā kārtā piemājas zemes pleķītī audzēt kaut ko ēdamu –zālienu lūdzu, bet par pārtikas produktu audzēšanu tiek uzlikti lieli sodi. Ir vietas ASV, kur ir stingri aizliegts pārdot dabisku un neapstrādātu govs pienu, par pārkāpumu pat apcietinot. Šādi un citi absurdi, tai skaitā ģenētiski modificētas pārtikas izplatība un totāls pārtikas kvalitātes standartu pazeminājums sagaidāms arī pie mums Transatlantijas Tirdzniecības un Investīciju partnerības (TTIP) noslēgšanas gadījumā, ko ASV intensīvi mēģina uzspiest ES, uzsākot Eiropas pilnīgu aprīšanu un pievienošanu ASV kā jaunus štatus.

Krievu mazdārziņu modelis var būt atslēgprincips, lai pabarotu pasauli

Iedomājaties, ka jūs dzīvojat zemē, kurā jums ir pilnas tiesības apstrādāt zemi un ka jūs šais tiesībās esat pasargāti no valsts iejaukšanās. Pie tam zeme ir visiem pieejama un kalpo kā stimuls individuālai attīstībai, kā arī kalpo kā stipras un veselīgas nācijas pamats.

Un tagad iedomājaties, ka šai pat valstī gandrīz visi jūsu kaimiņi apstrādā paši savus zemes pleķīšus, tādējādi kļūstot par daļu no decentralizētas, patstāvīgas un neatkarīgas “ekociematu” sistēmas, un šīs zemes pietiek, lai pabarotu savas zemes iedzīvotājus.

Jūs varētu padomāt, ka šis ir utopisks senās Amerikas apraksts, bet nē, valsts, par kuru iet runa, ir mūsdienu Krievija. Izrādās mūsdienu Krievijas lauksaimniecība sastāv arī no miljoniem sīku ģimenes fermu [mazdārziņu un piemājas dārziņu], kurās bez ķīmijas pielietojuma saražo lielu daļu valstī izmantoto pārtikas produktu.

Vai krieviem ir lielāka brīvība pārtikas produktu izvēlē kā amerikāņiem?

Ekoloģiski neefektīvā un no ķimikālijām atkarīgā ASV lauksaimniecības sistēma pilnībā atšķiras no lauksaimniecības sistēmas Krievijā [un daļēji joprojām arī Latvijā], kura principā nav tehniska sistēma, bet ir cilvēku radīta un domāta cilvēkiem.

Krievijas valsts politika veicina neatkarīgu lauksaimniecības produktu ražošanu ģimenes fermās, nevis tikai apmierina ķīmisko un biotehnoloģiju kompāniju alkatīgās vēlmītes kā tas ir ASV, un tieši tāpēc vairumam krievu ir iespēja un vēlēšanās izaudzēt produktus savās ģimenes saimniecībās, kas atrodas privātā valdījumā un tur tiek sauktas par “dāčām” [vasarnīcām].

Saskaņā ar likumu “Par personisko palīgsaimniecību” («О личном подсобном хозяйстве»), kurš ir pieņemts 2003.gadā, katram Krievijas pilsonim ir tiesības bez maksas iegūt zemes gabalu no 2,2 līdz 6,8 akriem personiskā īpašumā. Katrs šāds zemesgabals var tikt izmantots dārzkopībai vai vienkārši kā atpūtas vieta un valsts neapliek to ar nodokļiem. Jau šodien var redzēt šādu darbību neticamos rezultātus, kad krievu ģimenes kopā izaudzē praktiski visus produktus, kas viņiem ir nepieciešami. [Patiesībā šī prakse jau tika aizsākta Padomju laikos un no tiem tā ir saglabājusies arī Latvijā.]

Lielākā daļa pārtikas produktu Krievijā tiek izaudzēta mazdārziņos.

Vēl 1999.gadā Krievijā  35 miljoni cilvēku bija nelielu zemes gabalu īpašnieki, kurus apstrādāja 105 miljoni cilvēku. Šādi 71% Krievijas iedzīvotāju saražoja apmēram 50% patērējamā piena, 60% ogu un augļu, 77% dārzeņu un 92% kartupeļu. Saskaņā ar šo modeli vidējam Krievijas iedzīvotājam ir visas iespējas, lai audzētu pārtikas produktus, apmierinot savas un tuvinieku vajadzības.

Ir jāņem vērā, ka veģetācijas perioda ilgums Krievijā ir tikai 110 dienas. Piemēram, ASV agronomi var veikt savu darbību ievērojami ilgākā laika periodā. Tomēr ASV zemi aizņem zālieni, kuru platība pašreiz ir vairāk kā divas reizes lielākā kā tā, kuru Krievijā aizņem mazdārziņi un piemājas saimniecības, un šie amerikāņu zālieni neražo neko citu kā tikai daudzmiljardu peļņu zālienu iekārtošanas un uzkopšanas biznesa industrijai.

Krievijā mazdārziņu sistēma ir tik efektīva, ka to saražotā produkcija sastāda vairāk kā 50% no visiem valstī patērējamajiem lauksaimniecības produktiem. Saskaņā ar 2004.gada rādītājiem privāto fermeru [mazdārziņu apsaimniekotāju] produkcijas summārā izteiksme naudas ekvivalentā bija 14 miljardi dolāri, jeb 2,3% no Krievijas IKP un šis cipars nepārtraukti pieaug, jo šāds dzīvesveids Krievijas iedzīvotāju vidū kļūst arvien populārāks.

[Te vēl jāpiebilst, ka šāda sistēma visa cita starpā nodrošina gan cilvēku individuālo, gan visas sabiedrības kolektīvo drošību.]

/29.09.2012/

Avoti:
http://www.naturalnews.com/037366_russia_home_gardens_food_production.html
http://komuza.info/v-rossii/a/2550
http://imhoclub.lv/ru/material/5107

Informācijas aģentūra
/09.09.2015/

Posted in Kat.: Ekonomika, Reģ.: Krievija, TTIP (Transatlantijas tirdzniecības un investīciju partnerība), Veids: Analīze, versija, viedoklis | 9 komentāri

ASV – vardarbības valsts

00542_vardarbibaASVVieni no galvenajiem ASV svētkiem saucas Pateicības diena. Sen, sen atpakaļ gadījās tā, ka daļa no tiem eiropiešu imigrantiem, kuri izsēdās Ziemeļamerikas kontinentā, nomira no bada pirmās ziemas laikā, bet izdzīvojušajiem saglabāt dzīvību palīdzēja indiāņi, kuri kā dāvanu atbraucējiem atnesa tītaru un iemācīja eiropiešiem izdzīvot viņiem nepierastos apstākļos. Nākamajā rudenī pēc bagātīgas ražas Plimutas kolonijas pirmie iedzīvotāji nosvinēja kopā ar indiāņiem savu izglābšanos no nāves. Savukārt jau pēc 60 gadiem no 13 tūkstošiem indiāņu, kuri dzīvoja šajā apvidū, bija palikuši tikai 400. Pārējie tika iznīcināti asiņainā karā par angļu ieceļotāju tiesībām būt par pašreizējā Masačūsetsas štata īpašniekiem. Šis gadījums nav ne pirmā un ne pēdējā vardarbības epizode ASV vēsturē, bet tā precīzi parāda ASV sabiedrības morāli un to, kā tā risina savas problēmas ar ieroču palīdzību.

Vardarbība, veidojot valsti, nav nekāds retums, bet ar laiku jaunizveidotā valsts uzņemas savu pilsoņu aizsardzības, kā arī noziedznieku vajāšanas un sodīšanas funkcijas. Amerikas Savienotajās Valstīs viss notika pavisam savādāk: nepieciešamība iekarot arvien jaunas zemes, kā arī bruņotu bandu sirošana apgūstamajās teritorijas pieradināja amerikāņus sākumā šaut un tikai pēc tam noskaidrot, ko viņi ir piebeiguši. Un arī likumu plašajās amerikāņu prērijās sargāja nevis īpaši apmācīti kadri, pamatojoties uz stingri reglamentētiem likumiem, bet gan iedzīvotāju izvēlēti šerifi, kuri rīkojās saskaņā ar saviem ieskatiem par likumu, vainīgumu un pelnīto sodu. Līdzīgi darbojās arī tiesneši.

Tam visam klāt nāk kategoriska amerikāņu prasība, kura kā īpašs papildinājums ir nostiprināta ASV konstitūcijā: katram cilvēkam ir tiesības nēsāt ieroci un, nepieciešamības gadījumā, pielietot to. Pie tam ASV ir imigrantu valsts, kur laimes meklētāji no visas pasaules izmitinās pa atsevišķiem nacionāliem kvartāliem, pilsētiņām, apmetnēm. Kurš gan nezin slaveno “čainataunu”, Ņujorkas Braitonu, kurā mīt pārsvarā krievvalodīgie ebreji, kā arī melnādaino Hārlemu ar Bruklinu.

ASV sabiedrībā valdošie apstākļi kļuva par paradīzi etniskai organizētai noziedzībai. Pašreiz etnisko noziedzīgo grupējumu pozīcijas savos kvartālos ir tik spēcīgas, ka svešinieki, kuri tur nonāk, riskē ne tikai ar savu mantu un veselību, bet arī ar dzīvību. Īpaši tas attiecas uz kvartāliem un rajoniem, kur pārsvarā dzīvo melnādainie. Dažos no šādiem kvartāliem pat policija neriskē bez īpašas vajadzības rādīties.

***

Ja runā par etnisko noziedzību, tad nevar nepieminēt ielu bandas, kuras sen jau ir kļuvušas par lielu un plaši izplatītu ASV sabiedrības nelaimi. Piemēram, lielākajās Losandželosas bandās, tādās kā āfroamerikāņu Crips, Bloods, Pirus, latīņamerikāņu Mara Salvatrucha, 18th Street gang, Latin Kings, ir vairāk kā desmit tūkstoši aktīvu dalībnieku katrā. Tās specializējas narkotiku tirdzniecībā, slepkavībās (tai skaitā pasūtījuma), izspiešanā, cilvēku tirdzniecībā, dzīvokļu un automašīnu zādzībās, laupīšanās, ieroču tirdzniecībā un citos noziegumos. Daudzu šo bandu ietekmes sfēras jau sen ir izpletušās ne tikai aiz savas pilsētas, bet pat aiz ASV robežām. Piemēram, megabanda Mara Salvatrucha, kurā ir pārsvarā ieceļotāji no Salvadoras, faktiski sev ir pakļāvusi šīs valsts noziedzīgo pasauli un cietumus un paplašinājusi savu ietekmi līdz Meksikai, Hondurasai un Gvatemalai.

Pašreiz Losandželosas pilsētā un piepilsētā darbojas vairāk kā 700 liela un maza izmēra noziedzīgo grupējumu. Piemēram, tikai 1992.gadā Losandželosā bija noslepkavoti 1092 cilvēki. Savukārt nākamajā gadā Losandželosas apgabalā tika veiktas 2040 slepkavības, no kurām 803 bija saistītas ar bandu darbību, bet laupīšanu skaits sasniedza 40 tūkstošus. Pašreiz Losandželosas bandu darbības aktivitāte ir nedaudz mazinājusies, bet tāpat liela daļa pilsētas un piepilsētas rajonu ir bīstamas veselībai un dzīvībai. [Salīdzinājumam: Latvijā 2014.gadā ir reģistrētas 85 slepkavības.]

Pēc FIB datiem bandītu grupējums Crips pašreiz apvieno no 50 līdz 65 tūkstošiem cilvēku, bet Mara Salvatrucha dalībnieku skaits pēc dažādiem vērtējumiem ir 50 – 300 tūkstoši cilvēku, tai skaitā pašā ASV – 10 – 40 tūkstoši cilvēku.

***

Adams Lenkfords

Adams Lenkfords

ASV sabiedrība cieš ne tikai no ielu bandām. Izpētot datus no 171 valsts par cilvēku masu slepkavību gadījumiem, kur ir nogalināti ne mazāk kā četri cilvēki, Alabamas universitātes tiesību zinātņu profesors Adams Lenkfords (Adam Lankford) pievērsa uzmanību tam, ka ASV, Jemena, Šveice, Somija un Serbija ieņem pirmās piecas vietas pasaulē šaujamieroču esamības ziņā uz vienu iedzīvotāju. Visas piecas šīs valstis ir to 15 valstu vidū, kurās ir vislielākais masu slepkavību skaits uz iedzīvotāju.

Lenkforda atskaitē, kas tika sagatavota Amerikas sociologu asociācijai un kura balstās uz Ņujorkas policijas, FIB un starptautiskās statistikas datiem, ir norādīts, ka ASV ir noticis 31% pasaulē reģistrēto masu slepkavību, lai gan tur dzīvo tikai 5% pasaules iedzīvotāju. Pētnieks norāda, ka tas nav nekāds brīnums, jo Amerikas pilsoņiem uz rokām ir 200 miljoni šaujamieroču vienību, kā arī ASV masu slepkavu apziņa [patiesībā amerikāņu sabiedrības apziņa] ir “depresijas, šizofrēnijas, paranojas un narcisisma sajaukums”.

“Pie mums [ASV] ir pārāk viegla piekļuve ieročiem… Dažās vietās ir vieglāk nopirkt ieročus nekā svaigus un dabīgus dārzeņus,” saka ASV organizācijas Human Rights Network vadītājs Edžims Daiks. Tā Amerikas cilvēktiesību aizstāvji reaģēja uz virkni negatīvo vērtējumu, ko par ASV deva ANO Cilvēktiesību komiteja sakarā ar Amerikāņu nespēju izpildīt cilvēktiesību starptautiskos standartus vardarbības un dzīvības neaizskaramības jautājumā [ja noņem samudžināto un maigo starptautisko organizāciju izteiksmes formu un lietas sauc īstajos vārdos, tad ASV valda plaša vardarbība, tiek pastrādātas daudz slepkavību un cilvēka dzīvība Amerikā nav aizsargāta; to, ka tas tā ir un apmēram kā ir, var pārliecināties kaut vai paskatoties ASV kinoindustrijas produkciju, kura ir piesātināta ar vardarbību, tai skaitā ar materiāliem “based on true story”].

Milzīgais ieroču daudzums, kurš glabājas pie iedzīvotājiem, rada daudz traģēdiju, kad ieroči nonāk bērnu rokās. Pēc Johns Hopkins Center for Gun Policy and Research līdzpriekšsēdētāja Džona Vernika datiem 2002.gadā nejaušu šāvienu rezultātā vēlāk nomira 60 bērni vecumā līdz 15 gadiem. Daudz drausmīgāka ir situācija ar bērnu masu nošaušanu ASV skolās, ko veic ne tikai noziedznieki – psihopāti, bet arī paši bērni, noskaidrojot savstarpējās attiecības, kā arī atriebjoties viens otram un/vai pasniedzējiem. Pēc Everytown for Gun Safety datiem laika posmā no 2012. līdz 2014.gadam ir reģistrēti vismaz 44 ieroču pielietošanas gadījumi ASV skolās. Tā ir kļuvusi jau par visiem zināmu problēmu. [ASV statistikas datu sakarā ir jāņem vērā pirmkārt tas, ka amerikāņi plaši un daudz lielākos apmēros kā citur pasaulē pielieto statistikas datu viltošanu pat visrupjākajos un primitīvākajos veidos, kā arī tas, ka ASV ir ļoti zems daudzu statistisko datu ticamības līmenis, jo ir rajoni (tie, kur pat policija cenšas nerādīties) par kuriem vispār nav nekādu datu, bet kur situācija ir drausmīga, tāpēc, ja pat pēc oficiāliem ASV statistikas datiem situācija ir nelabvēlīga, tad realitāte ir daudz sliktāka.]

***

Vēl viena ASV bruņotās vardarbības īpatnība: to avots bieži vien ir tie cilvēki, kuru pienākums ir pretoties šai vardarbībai. Runa iet par ASV policiju, kurai ir ļoti plašas iespējas pieņemt lēmumu sākt tiešu un mērķētu šaušanu. Lai kā arī nebūtu, bet ASV policijā tik tiešām valda princips “sākumā šauj, bet tikai pēc tam noskaidro, ko nošāvi”.

Plaši zināmas ir nesenās masu nekārtības Fergusonas pilsētiņā, kuras izraisīja 18 gadus vecā Maikla Brauna slepkavība, kad policija sašāva galvā neapbruņoto jaunieti, kurš tai nepakļāvās. Pie tam cilvēka slepkavību, kurš reāli neapdraudēja policistu dzīvību, tika oficiāli attaisnota no “lielās žūrijas” (grand jury – zvērinātie piesēdētāji tiesā ) puses. Un Maikla Brauna gadījums nebūt nav tas “brēcošākais”. Visa pasaule redzēja kā tika nošauta sieviete, kura nespēja tikt galā ar pasta furgona vadību un ietriecās Baltā Nama žogā. Internetā ir daudz videokadru, kuros redzams kā ASV policisti izrēķinās ar invalīdiem, večukiem un pat ar ceļu satiksmes negadījumu upuriem, kuri atrodas šoka stāvoklī.

Baltimorā policijas vardarbība pieņēma tādus apmērus, ka tās iedzīvotāji 2015.gada augustā izgāja protesta maršā uz Vašingtonu [pirms tam tā paša iemesla dēļ pilsētā bija masu nekārtība]. Viens no marša organizatoriem, kurš darbojas kā brīvprātīgais konfliktu noregulēšanā starp policiju un iedzīvotājiem, saka: “Kad mēs atrodamies mikrorajonā, tad lūdzam policiju, lai viņas tur nebūtu un lai tad mēs patiešām varētu izdarīt to, kas mums jāizdara.”

Pēc Baltimore Sun datiem kopš 2015. gada sākuma Baltimorā (2,5 miljoni iedzīvotāju) notika 238 slepkavības. Īsts protestu uzplaiksnījums notika 2015.gada aprīlī, kad 25 gadus vecais Fredijs Grejs mira no mugurkaula smadzeņu traumas, kuras tas ieguva atrodoties policijas apcietinājumā. Šis gadījums nostiprināja iedzīvotāju viedokli, ka tieši policija ir galvenais vardarbības pieauguma cēlonis. Tieši tāpēc cilvēki cenšas risināt savas problēmas neiesaistot policiju.

***

Bruņotas vardarbības tradīcijas pamatus ASV sabiedrībā ielika simtiem gadus atpakaļ [kad angliski runājošie imigranti iekaroja sev arvien jaunas zemes un gandrīz pilnībā izslaktēja vietējos Amerikas pamatiedzīvotājus]. Kopā ar ASV attīstību šī tradīcija attīstījās, nostiprinājās un pieņēmās spēkā [sasniedzot tādas necilvēcības apmērus kā atombumbu pielietošana pret japāņu civiliedzīvotājiem, Drēzdenes noslaucīšana no zemes virsmas, plānotā PSRS lielpilsētu (arī Rīgas) kodolbombardēšana, kad tai vēl nebija savas atombumbas, necilvēcības un masu slepkavības Korejas un Vjetnamas karu laikā utt.; arī šī anglosakšu atsaldētā necilvēcība ir labi redzama viņu filmās un grāmatās, kur kodolieroču pielietošana tiek parādīta kā normāls problēmu risināšanas paņēmiens.] Patiesībā valstī, kurā valda princips “izdzīvo stiprākais” un tie, kuri praksē ir gatavi iet uz lielu vardarbību, savādāk nemaz nevar būt. [Tāpēc šādai atsaldētu mežoņu valstij nekādā gadījumā nedrīkst būt vērā ņemama starptautiska ietekme, jo tad tā savas metodes un garu izplata pa visu pasauli un pasaule vienkārši iet bojā.]

Pjotrs Vorobjovs
/28.08.2015/

Avots:
http://www.fondsk.ru/news/2015/08/28/usa-gosudarstvo-nasilia-35016.html
http://phys.org/news/2015-08-percent-world-population-mass-shooters.html
http://adamlankford.com/bio.htm
http://atlantadailyworld.com/2015/08/12/u-s-gun-violence-a-human-rights-failure/
http://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/17/detroit-boy-manslaughter-charge-accountable
http://sputniknews.com/us/20150818/1025860796.html

Informācijas aģentūra
/06.09.2015/

Posted in Kat.: Sadzīve, Reģ.: Anglosaksija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Kā varēja sākties kodolkarš: 2013.gada septembrī Krievija notrieca pret Sīriju raidītās ASV raķetes

00541_americanrussiannavy-400x275Labi informēts diplomātiskais avots avīzei “As-Safir” (Libāna) pastāstīja, ka “ASV karš pret Sīriju sākās un beidzās tajā mirklī, kad tika palaistas divas raķetes, kuras informatīvajā telpā pēc sevis atstāja pretrunīgas ziņas – sākumā Izraēla noliedza šo raķešu palaišanas faktu, bet Krievija apstiprināja. Konfrontācija notika līdz mirklim, kamēr netika publicēts Izraēlas paziņojums, ka raķetes tika palaistas kopīgu ASV – Izraēlas militāro mācību ietvaros un ka raķetes pēc tam iekrita jūrā, bet pati raķešu palaišana bija saistīta ar Sīrijas krīzi.” [Uz to mirkli ASV draudēja Sīrijai un bija jau paziņojusi, ka vienpusējā kārtā sāks gaisa uzbrukumus Sīrijai.]

Šis pats avots paziņoja Libānas avīzei, ka “šīs divas raķetes palaida ASV armija no NATO karabāzes Spānijā, tās uzreiz konstatēja Krievijas radari un tās saskārās ar Krievijas aizsardzības sistēmu, tāpēc viena no raķetēm tika notriekta gaisā, bet otras kurss tika novirzīts jūras virzienā.” Avots norāda, ka Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojuma mērķis, ka tika fiksēta divu ballistisko raķešu palaišana Tuvo Austrumu virzienā, ir maskēt divus apstākļus. Pirmais, vietu, no kuras tika palaistas raķetes, un otrais, faktu, ka raķetes tika notriektas. Kāpēc? Tāpēc, ka brīdī, kad tika sākta pilna mēroga militārā operācija, Krievijas militārā izlūkdienesta vadītājs sazinājās ar amerikāņu izlūkdienesta vadītāju un paziņoja, ka „trieciens pa Damasku nozīmē to pašu ko trieciens pa Maskavu [vai “Maskavu”], tāpēc mēs izņēmām no paziņojuma vārdus “tika notriektas divas raķetes”, lai saglabātu abpusējās attiecības un izbēgtu no liekas eskalācijas. Tāpēc jums nekavējoties ir jāpārskata sava politika, pieeja un nolūki Sīrijas krīzē, kā arī ir jāpārliecinās, ka nevarat novērst mūsu klātbūtni Vidusjūrā.” [Tobrīd Vidusjūrā atradās Sevastopolē (Krimā) bāzēts Krievijas raķešu kreiseris “Maskava” (flagmanis, bruņots arī ar atomraķetēm), kura drošības sistēma visdrīzāk arī fiksēja un notrieca raķetes.]

“Šī tiešā un nepieteiktā konfrontācija starp Maskavu un Vašingtonu pastiprināja apjukumu Obamas administrācijā un parādīja, ka Sīrijā Krievija ir gatava iet līdz galam, kā arī to, ka ASV nav citas izejas kā tikai pieņemt Krievijas priekšlikumu, kas ļauj tai atkāpties, “saglabājot seju””. Pēc tam viņš paskaidroja, ka “lai Amerika izvairītos no vēl lielāka negoda, Vašingtona pieprasīja Telavivai uzņemties šo raķešu palaišanu uz sevi, lai ļautu amerikāņiem “saglabāt seju”, vēl jo vairāk tāpēc, ka tas bija ASV militārās agresijas pret Sīriju sākums. Pēc šīs operācijas ASV prezidentam vajadzēja doties uz Krievijā notiekošo G-20 valstu samitu, kur viņš pārrunātu Bašara Assada likteni. Tikai tādu izeju viņš spēja atrast no tā strupceļa, kurā nonāca.”

Informators arī pastāstīja, ka pēc ASV un Krievijas raķešu konfrontācijas Maskava plāno palielināt militāro ekspertu skaitu Vidusjūrā esošajā grupējumā. Tāpat šis incidents ļāva noteikt laiku (pēc G-20 samita), kad tiks paziņots par agresijas pret Sīriju apturēšanu. Pirms tam Krieviju apmeklēja Irānas ārlietu ministrs Huseins Amīrs Abdula al Lagijans un Sīrijas ārlietu ministrs Valids al Mualems. Šo vizīšu laikā tika atrasta un saskaņota izeja no krīzes, kas paredzēja Sīrijas paziņojumu, ka tā pieņem Krievijas iniciatīvu par ķīmisko ieroču nodošanu starptautiskai kontrolei, un Sīrijas sagatavošanos pievienoties līgumam par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu.

Visbeidzot avots pastāstīja, ka “viens no pirmajiem ASV un Krievijas konfrontācijas rezultātiem bija Lielbritānijas parlamenta atteikums pievienoties militārai kampaņai pret Sīriju. Tam sekoja eiropiešu paziņojums par viņu principiālo pozīciju un, kas ir pats galvenais, par vāciešu pozīciju, kuru pauda Angela Merkele.”

/12.09.2013/

Avots:
http://mixednews.ru/archives/41785
http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?eid=110043&cid=31&fromval=1&frid=31&seccatid=71&s1=1
http://assafir.com/Article/320672#.UjG4mz_-7K4

Informācijas aģentūra
/06.09.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Tuvie Austrumi, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Par musulmaņu imigrantiem, radikālo islāmu un mirstošo Eiropu

00541_imigranti-ielauzas-makedonija_2Pēdējos gados ir piedzīvojušas krahu visas Rietumvalstu koncepcijas par multikultūras sabiedrības radīšanu. Īpaši uzskatāmi tas ir redzams situācijā ar „Islāma valsti.”

Saskaņā ar tradicionālo eiropiešu skatījumu, kurš jau sen ir pieņemts kā aksioma [visiem zināma patiesība, kura nav jāpierāda], citu kultūru pirmās paaudzes imigranti nav integrējami, otrā imigrantu paaudze aktīvi integrējas, savukārt trešās paaudzes imigranti sarauj visas saites ar savu tradicionālo kultūru un kļūst pilnībā vesternizēti (rietumiskoti).

Iespējams kādu laiku atpakaļ tas tā arī notika. Tomēr tad radās „Islāma valsts” un izrādījās, ka tās rindas papildina ne tikai radikāļi no Tuvo Austrumu valstu marginālajiem iedzīvotāju slāņiem un ne tikai islāma pasaules Eiropā pirmās paaudzes imigranti, bet arī  veiksmīgi, izglītoti, sen jau vesternizēti trešās, ceturtās un pat piektās paaudzes imigranti, kuriem saskaņā ar Rietumvalstu koncepcijām [kuras tiek pieņemtas kā aksiomas] jau sen vajadzēja kļūt par 100% eiropiešiem un sen pilnībā vajadzēja pārraut jebkādas saites ar savu iepriekšējo tautu tradīcijām. Pat vairāk, izrādījās, ka ar radikālo islāmu aizraujas paši eiropieši, amerikāņi un krievi. Gadījumi, kad vietējie angļi, francūži, vācieši, amerikāņi, krievi dodas uz Tuvajiem Austrumiem karot radikālo islāmistu pusē, kļūst arvien biežāki.

Tātad, mums ir divas tendences: Pirmā – radikālais islāms kļūst par galveno musulmaņu diasporas kristiešu valstīs ideoloģiju. Otrkārt – šī ideoloģija izrādās pievilcīga daļai kristiešu valstu pamatiedzīvotāju.

Kāpēc tā notiek?

Daudzus gadus Rietumvalstīm tik tiešām veiksmīgi izdevās integrēt un asimilēt miljoniem migrantu, lielākā daļa no kuriem bija nākuši no islāma pasaules. Šīs asimilācijas galvenais priekšnosacījums bija Rietumvalstu spēja nodrošināt imigrantiem ievērojami labāku dzīves līmeni nekā viņu dzimtenē. Eiropas un ASV dinamiskā attīstība ļāva radīt pietiekami lielu darba vietu skaitu tajās jomās, kurās vairs negribēja strādāt vietējie iedzīvotāji, bet kas izrādījās sapņu darbs imigrantiem.

Tomēr labais neturpinās mūžīgi. Pirmkārt, dzimtenē jaunajiem Rietumvalstu pilsoņiem palika milzīgas, tardicionālām ģimeniskuma saitēm saliedētas ģimenes. Informācija par „paradīzi zemes virsū” ātri izplatījās un laimes meklētāju skaits pieauga. Tā kā katram jaunajam imigrantu vilnim bija ērtāk iekārtoties (jo viņi ieradās vairs ne tukšā vietā; radinieki bija spējīgi palīdzēt), atkārtotas imigrācijas viļņi kļuva arvien spēcīgāki, bet cilvēki no tā bija arvien mazāk piemērojušies grūtību pārvarēšanai. Daudzi vispār devās vienkārši dzīvot uz pabalstiem.

Otrkārt, emigrācijas valstu lielais iedzīvotāju skaita pieaugums neļāva imigrācijas valstīm apstādināt vai stabilizēt pārceļotāju plūsmu. Imigrācijas avots ne tikai bija neizsmeļams, bet tas pieauga eksponenciāli. Rietumvalstis vienkārši pārstāja uzspēt integrēt un asimilēt imigrantu masas un tās bija spiestas samierināties ar daudzskatlisko nacionālo geto rašanos, kurus oficiālās varasiestādes faktiski nekontrolēja.

Treškārt, pakāpeniskā Rietumvalstu sistēmiskās krīzes sākšanās (jaunās tūkstotgades sākumā) ierobežoja to iespējas radīt jaunas un saglabāt esošās darba vietas imigrantiem, kā arī saglabāt pabalstus tiem, kuri nevarēja vai negribēja strādāt. Pēc būtības pēdējo viļņu imigranti, dodoties uz „paradīzi zemes virsū”, kur nevajag strādāt un kur nauda pati parādās sociālajā kartē, pēkšņi nokļuva tādos pat bezperspektīvisma graustu rajonu apstākļos kā pie sevis mājās, tikai ar mazliet lielāku komforta līmeni. Un viņi sāka uztvert Rietumvalsti ne kā viņu priekšgājēji (kā apsolīto zemi, kurā viss ir labi un kurai pēc iespējas ātrāk ir jāpiemērojas, aizmirstot par pagātni). Viņiem Rietumvalstis kļuva par vietu, kas pievīla cerības uz labāku dzīvi. Šiem cilvēkiem, tieši otrādi, Rietumvalstis kļuva par netikumu simbolu, bet savu tradīciju saglabāšana kļuva par cīņas simbolu pret viņus apmānījušo sabiedrību.

Pie tam Rietumvalstis, lai attīstītu multikulturālismu, bija sākušas propagandēt toleranci, kas faktiski nozīmē atteikšanos no tradicionālajām reliģiskajām un ģimenes vērtībām. Iespējams pirmo viļņu imigranti būtu pieņēmuši šīs „vērtības”. Tā kā pēdējo viļņu imigranti bija vīlušies Rietumvalstīs, to cīņā pret tradīcijām (kuras ar katru gadu kļuva arvien agresīvākas) viņi redzēja papildus apliecinājumu šīs sabiedrības dziļajam netikumiskumam.

Un te Rietumvalstis vēl uzsāka virkni karu islāma valstīs. Pie tam „labākajās” koloniālo karu tradīcijās visas ASV un ES militārās kampaņas bija neizprovocētas agresijas, kuras rupji pārkāpa starptautisko tiesību normas.

Viss, aplis noslēdzās. Integrācija nav iespējama. Rietumvalstu kultūras simbolu nepieņemšana un ilgas pēc saknēm, tradīcijām, dzimtenes. Vilšanās un sajūta, ka esi apmānīts. Visbeidzot Rietumvalstu agresija pret dzimteni. Viss, sprādzienbīstams sociālais katls ir gatavs.

Rietumvalstis pie sevā teritorijā saņēma lielsu skaitu anklāvu, kuros dzīvo to jaunie pilsoņi, vēlētāji, ar kuriem ir jārēķinās, bet kuri viņiem ir galīgi nesaprotami, kurus tās nekontrolē un kuri ir naidīgi noskaņoti pret savas valsts varasiestādēm un sabiedrību. Mēģinājumi koķetēt ar šiem cilvēkiem ideoloģisku un politisku piekāpšanos veidā (ja jau finansu – ekonomiskie praņiki beidzās) radīja sašutumu Rietumvalstu tradicionālās sabiedrības daļā, kura drīzāk ir gatava samierināties ar gejparādēm, nekā ar hidžabām [kas parāda cik Rietumvalstu sabiedrība ir slima un cik stulba un deģenerējusies ir Rietumvalstu tradicionālā sabiedrība]. Tas savukārt izraisīja nacionālistisku [nacistisku] noskaņojumu pieaugumu un piespieda tradicionālās partijas rēķināties ar saviem vakar vēl marginālajiem radikāli nacionālistiskajiem kolēģiem.

Eiropa aizgāja no multikulturālisma koncepcijas, bet saglabāja uzticību tolerances koncepcijai. Tā rezultātā islāms, kurš multikulturālisma ietvaros tika pat atbalstīts, pēķšņi konstatēja, ka ir kļuvis par tik pat vajātu reliģiju kā kristietība un citas tradicionālās reliģijas. Par problēmu kļuva reliģiozitāte kā tāda, kas neļauj reliģioziem un tradīcijas cienošiem cilvēkiem akceptēt homoseksuāļu „tiesības” iznīcināt tradicionālo pasauli.

Rietumvalstu bagātības un pielūgšanas vietā nāca to noliegums. Kā zināms, ja cilvēks ir vīlies tajā, ar ko kādreiz ir bijis pārņemts, tad tas ir uz visiem laikiem. Un nav drausmīgāki ienaidnieki par bijušajiem draugiem.

Rietumvalstis pašas ar savām darbībām ir atstājušas eiropas islāmam tikai vienu ceļu – radikalizācijas un cīņas ar Rietumvalstu pseidovērtību [izvirtību, homoseksualizāciju, kroplību normalizāciju, dehumanizāciju] ceļu.

Pie tam rietumvalstis ir devušas radikāļiem sajūtu, ka viņiem ir pilnīga taisnība. Cīņa ar zaimošanu (kas pēc būtības ir Rietumvalstīs realizētā tolerances koncepcija) ir jebkuras reliģijas adepta [arī kristiešu un vispār jebkura normāla cilvēka] vissvētākais pienākums. Attiecīgi, iestājoties pret kolektīvajiem Rietumiem, musulmaņi pamatoti jūtas kā cīnītāji par savu ticību.

Pie tam, kā jau teicu, liela daļa pašas Rietumvalstu sabiedrības sāk pāriet islāmā un pievienoties radikālajam islāmam. Viņu rīcība arī ir viegli izskaidrojama. Rietumvalstis pārdzīvo sistēmisku krīzi. Tas ir, papildus ekonomiskai, politiskai, finansu krīzei, Rietumvalstīs saasinās sabiedribas savstarpējo attiecību un garīguma krīze. Kaut cik patstāvīgi domāt spējīgiem cilvēkiem rodas iespaids, ka ir noticis pilnīgs Rietumvalstu civilizācijas krahs (kas pēc būtības tā arī ir). Vilšanās pašu civilizācijā [tās deģeneratīvajā, sapuvušajā, mutējošajā, pirmsnāves formā], protams, pārņem arī tradicionālo reliģiju [kristietību]. Tāpēc liela daļa eiropiešu un amerikāņu, kuri atrodas garīguma meklējumos, kristietību uztver kā daļu no tās civilizācijas, kurā viņi ir vīlušies, un tāpēc viņi apriori nepieņem to kā pamatu jaunas sabiedriskās kārtības radīšanai.

Bet blakām rokas stiepiena attālumā atrodas radikālais islāms, kurš agresīvi nostājas pret to pašu Rietumu civilizāciju, kurā liela daļa Rietumvalstu sabiedrības ir dziļi vīlusies. Un tam klāt nāk apstāklis, ka multikulturālisma un tolerances propaganda ir iznīcinājusi sabiedrības tradīcijas. Ja jau eiropiešiem var mainīt dzimumidentitāti, tad kāpēc gan viņiem nevar mainīt reliģisko identitāti?!

Pēc būtības Rietumi ir radījuši apstākļus, kad eiropiešu tolerancē pūstošajā sabiedrībā ir radies un nostiprinājies šīs sabiedrības kapracis – radikālais islāms. Šodien Rietumvalstis cīnās ar šo savu kapraci Tuvajos Austrumos, bet reālās briesmas atrodas pašā Rietumvalstu sirdī un tās nevar ne likvidēt, ne samazināt bez radikālas Rietumvalstu iekšējās, ārējās un kultūras politikas pārskatīšanas.

[Tas, ka Eiropa atrodas reālās briesmās un ļoti ātri jau vistuvākajā laikā var pārvērsties par karu un haosa joslu, ir atsevišķs temats, bet ļoti labi to parāda kaut vai ES lielāko valstu bruņoto spēku skaitliskais sastāvs un stāvoklis. Nesen vienā autoratīvā Rietumvalstu laikrakstā, nomelnojot Krieviju, tika minēts fakts, ka Donbasa zemessardzei ir lielāks skaits bruņutehnikas nekā vadošajām ES valstīm. Rakstā šis apstāklis tika traktēts kā Krievijas „agresivitātes” piemērs, bet patiesībā tas ir Eiropas valstu vājuma un nolemtības apliecinājums, jo bruņutehnika ir klasisks un pārbaudīts līdzeklis kā cīnīties pret daudzskaitliskām un mobīlām kājnieku vienībām, kas ir iecienīts islāmistu kaujinieku karošanas paņēmiens. Bašara Assada gadu desmitiem lutinātā armija spēja izturēt milzīgo islāmistu spiedienu tai skaitā arī tādēļ, ka savulaik tā iepirka lielu daudzumu bruņutehnikas. Pirmo islāmistu vilni Sīrijas armija izturēja un ar grūtībām turas vēl joprojām, kad pret to karo amerikāņu ieročus it kā nejauši „sagrābusī” un Sadama Huseina armijas virsnieku komandētā „Islāma valsts” regulārā armija.

Sīrija ar Turciju ir ne tikai Krievijas, bet arī Eiropas Savienības bufervalsts, kas aizsargā tās no labi organizētās, daudzskaitliskās un labi apbruņotās „Islāma valsts”, bet Turcija atrodas daudz sliktākā iekspolitiskā stāvoklī kā 2011.gada Sīrija. Attiecīgi pēc Sīrijas un Turcijas krišanas „Islāma valstij” ceļš uz Parīzi burtiskā nozīmē būs brīvs un vienīgie, kas spēs nepieļaut ES militāru iekarošanu, būs”Islāma valsts” reālie radītāji un neformālie sabiedrotie – ASV, kas tai dos iespēju uzstādīt eiropiešiem pseidoizvēli pieņemt pilnībā jebkurus amerikāņu noteikumus vai arī ļaut ASV okupācijas armijai aiziet, lai uzreiz sāktos iekšējās jukas, kas beidzas ar „Islāma valsts” militāro intervenci.]

Rostislavs Iščenko, ukraiņu politologs, Sistēmiskās analīzes un prognozēšanas centra prezidents
/17.07.2015/

Avots:
http://ru.sputnik.az/world/20150717/401127459.html

Informācijas aģentūra
/25.08.2015/

Posted in BĒGĻU KRĪZE, Homoseksuālisms, pedofīlija, Kat.: Politika, Reģ.: GEIropa, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 2 komentāri

Jaunais “aukstais karš” ir 1000 reizes bīstamāks par iepriekšējo

Stīvens Koens

Stīvens Koens

Autoratīva amerikāņu vēsturnieka un publicista Sīvena Koena (Stephen Frand Cohen, 1938) raksts par jauno “auksto karu” un tā daudz lielāko bīstamību cilvēces pastāvēšanai. Sīvens Koens ir PSRS vēstures speciālists, Ņujorkas universitātes profesors, grāmatas “Buharins. Politiskā biogrāfija” (1988) autors, romantiskais reiganists, kurš aktīvi piedalījās PSRS sagraušanas veicināšanā, un žurnāla “The Nation” publicists.

Karš pēc pilnvarojuma

Ukrainas krīzes saknes mēs varam viegli atrast 1990-ajos gados, bet varam tās sameklēt arī 400 gadus vecos notikumos. Tomēr galvenais pirmsākums pašreiz notiekošajam Ukrainā tomēr meklējams 1990-ajos gados.

Pašreizējās krīzes vēsture, kura sākās 2013.gada novembrī, ir labi zināma un ar to saistītie fakti neapšaubāmi. Toreiz Kijevā notiekošie strīdi par asociatīvā līguma ar Eiropas Savienību parakstīšanu izvērtās ielu protestos slavenajā Maidana laukumā, kas noveda pie likumīgi ievēlētā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča gāšanas vai krišanas (precīzs formulējums atkarīgs no notiekošā vērtējuma). Viņš bija korumpēts un neizrādīja stingru apņēmību, bet viņš tai pat laikā bija likumīgi ievēlēts un visi bija vienisprātis, ka tās vēlēšanas Ukrainā bija likumīgas. Janukoviču piespieda aiziet. Šis notikums, kuru var traktēt dažādi (vai nu kā valsts apvērsumu, kā to dara krievi, vai arī kā demokrātisku revolūciju kā uzskata daži Rietumvalstīs un Ukrainā), izraisīja protestus Austrumukrainā. Lieta tāda, ka Janukovičš pārstāvēja tieši viņus, Janukoviča elektorāta bāze atradās Austrumukrainā. Tas tieši vai netieši kļuva par iemeslu, kādēļ Krima tika pievienota Krievijai. Un tas aizsāka pašreiz notiekošo pilsoņu karu starp divām Ukrainas daļām – pārsvarā prokrieviskiem Austrumukrainas apgabaliem, kuri robežojas ar Krieviju, un Rietumukrainas provincēm.

Šis pilsoņu karš izraisīja jaunu “auksto karu” starp ASV un NATO no vienas puses un Krieviju no otras. Tagad tas ir kļuvis par amerikāņu – krievu “karu pēc pilnvarojuma”. Neapšaubāmi, ka Krievija atbalsta karotājus (jeb separātistus, ja jums labāk tīk tāda terminoloģija) Austrumukrainā. Savukārt ASV mazāk atklāti finansē Kijevas armiju. Un kā jums noteikti ir zināms, Vašingtonā tiek apspriesta iespēja finansēt šo armiju daudz lielākos apmēros. Domāju, ka daudz nopietnāku ieroču piegādei tuvāko trīs gadu laikā ASV izdalīs 3 miljardus dolāru.

Vēl sliktāka ir situācija ar jauno “auksto karu”. Nav šaubu, ka šis karš notiek, lai gan prese neuzdrošinās to nosaukt īstajā vārdā un sauc to par “vissliktāko krīzi kopš “aukstā kara” laikiem”. Lai kā arī nebūtu šis jaunais “aukstais karš” var izrādīties daudz bīstamāks par pagājušo, kuru mēs ar tik lielām grūtībām pārdzīvojām.

Kāpēc? Vispirmām kārtām tāpēc, ka iepriekšējā “aukstā kara” epicentrs atradās Berlīnē, kas ir tālu no Maskavas. Pašreizējā “aukstā kara” epicentrs atrodas Ukrainā, pie pašas Krievijas robežas. Pat vairāk, tas atrodas pašā krievu – slāvu civilizācijas centrā, kurā ietilpst arī liela daļa Ukrainas. Protams, ne visi, bet ļoti daudzi ukraiņi ir saistīti ar šo civilizāciju caur laulībām, vēsturi, kultūru, valodu, reliģiju. Tas ir viens no milzīgu potenciālo pārpratumu, nelaimju, provokāciju un katastrofu, kādas vien jūs spējat iedomāties, iemesliem. Un tieši tāpēc pašreizējā situācija ir tūkstoškārt bīstamāka nekā tā, kad “aukstā kara” epicentrs atradās Berlīnē.

Otrkārt, pašreizējais “aukstais karš” attīstās tādā pat atmosfērā, kāda valdīja pirms Pirmā pasaules kara un kuru sauca par “kara miglu”. Šādas atmosfēras galvenā izpausme ir dezinformācija. Pat tie no mums, kuri seko notikumu attīstībai, zin valodas, lai varētu visu izlasīt oriģinālos, un zin problēmas vēsturi, bieži vien nav spējīgi tikt skaidrībā, kurš runā patiesību un kurš melo. Ir grūti tikt skaidrībā ar reālajiem faktiem un gala beigās sanāk tā, ka visiem faktiem ir nelāga un draudīga piegarša, un situācija tikai pasliktinās.

Treškārt, pašreizējais “aukstais karš” var izrādīties daudz bīstamāks tāpēc, ka ir jūtams savstarpēji izstrādātu normu un dažāda veida ierobežojumu trūkums, kas bija radīts iepriekšējā “aukstā kara” desmitgažu laikā. Toreiz starp Maskavu un Vašingtonu bija panāktas noteiktas vienošanās. Toreiz eksistēja slavenais “sarkanais telefons”, “karstā līnija” un princips “labāk pārbaudīsim to, pirms sākam rīkoties”. Bija vienošanās, ka “mēs nedarīsim to un to, bet jūs nedarīsiet to un to”. Mums bija sarkanās līnijas un robežas, kuras mēs zinājām, ka labāk tās nepārkāpt. No tā visa tagad vairs nav nekā, pilnīgi nekā!

Vēl sliktāk, ka gadu desmitiem attīstītās attiecības ar Krieviju ir iznīcinātas. Tas attiecas uz visām jomām: sākot no izglītības un beidzot ar kosmosa pētniecību. Pat muzeji vairs nevar apmainīties ar eksponātiem. Visas saites ir sarautas. Kā tas gadījās? Katra puse atbildēja uz otras puses darbībām un ….

Abās pusēs notiek diskusijas par to, ko es savulaik iepriekšējā “aukstā kara” laikā pat nespēju iedomāties – par taktisko kodolieroču pielietošanas iespējamību. Visi tie daudz skaitliskie ierobežojumi, kas tika radīti pēc Karību krīzes 1962.gadā [kad PSRS, atbildot uz ASV raķešu izvietošanu savu robežu tuvumā, mēģināja izvietot kodolraķetes Kubā], šķiet ir pazuduši nebūtībā.

Ceturtkārt, kas ir pats galvenais – pārrunas. Mēģinājumi atjaunot Maskavas un Vašingtonas sadarbību ir gandrīz pilnībā bloķēti jaunā veidā – dēmonizējot Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tas notiek ar personiskās diskreditācijas palīdzību, kad, piemēram, “The New York Times” publicisti, kuri skaitās visinformētākie un visapgaismotākie, regulāri laikraksta lappusēs viņu sauc par “bandītu” un “slepkavu”. Es sāku strādāt Padomju Savienības pētniecības laukā Hruščova laikā [1953.g.-1964.g.] un visā savā ilgajā darbības laikā neatceros, ka amerikāņu prese, amerikāņu augstākie slāņi aplietu ar mēsliem kādu Padomju vai komunistisko līderi kā tas pašreiz tiek darīts ar Putinu [vismaz viens līdzīgs precedents gan ir – Staļins, bet arī viņu nomelnoja un apmeloja ne tik primitīvi un brutāli kā pašreiz Putinu]. Un tas ASV kļūst par normu. Hilarija Klintone, kura vēlas būt par ASV prezidenti, nosauca Putinu par “Hitleru”. Ja viņa tik tiešām kļūs par ASV prezidenti, vai Putins būs ar mieru tikties ar viņu un pārrunāt sadarbības iespējas? Jo mums ir skaidrs, ja jau kāds ir “jaunais Hitlers”, tad tas ir jāiznīcina, nevis ar viņu jārunā par sadarbību. Un arī Obamas pozīcija, kādu viņš ir ieņēmis sakarā ar izlēcieniem pret Putina personību, arī neveicina problēmas risināšanu. Tāpēc Putina dēmonizācija ir vēl viens apstāklis, kurš pašreizējo situāciju padara daudzkārt bīstamāku.

Un, visbeidzot, pašreizējais “aukstais karš” slēpj sevī bīstamību, jo tam nav efektīvas amerikāņu iekšējās pretdarbības. Nevaru apgalvot, ka biju iepriekšējā “aukstā kara” pirmajās cīņas līnijās, bet toreiz es piedalījos tajā, ko var nosaukt par “kustību izlādes virzienā”. Tur piedalījās cilvēki, kas gribēja panākt spriedzes samazināšanos, izbeigt “auksto karu” un tiecās pēc sadarbības. Mēs bijām mazākumā, bet mums bija sabiedrotie Baltajā namā: starp prezidenta palīgiem, Valsts departamentā, starp daudziem senatoriem un kongresmeņiem. Mums vienmēr pie rokas bija “The New York Times”, “The Washington post”, televīzija un radio. Šodien nekā tāda vairs nav.

Saujiņa no mums, kas ir pret konfrontāciju ar Krieviju vai kritizē amerikāņu atbildības daļu esošajā situācijā, nespēj atrast sabiedrotos Valsts departamentā un Kongresā. Mēs nevaram dabūt vietas publikācijām “The New York Times”, The Washington post” vai “The Wall Street journal” lappusēs. Pat žurnālam “The Nation”, kuram es rakstu un kura galvenā redaktore ir mana sieva Karīna van den Heuvela, ir iespēja nodot lasītājiem tikai nepilnīgu informāciju par notiekošo. [Citiem vārdiem sakot, ASV darbojas cenzūra, kas neļauj pat autoratīviem intelektuāļiem savu izdevumu lappusēs dot sabiedrībai pilnu informāciju, ja tā ir pretrunā ar valdošajām politiskajām nostādnēm.] Lai gan žurnāls ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem alternatīvajiem izdevumiem ASV, tā saturs neiekļūst aiz Baltā nama un kongresa sienām. Šķiet, ka visi politiskās skatuves darboņi, kuri sevi uzskata par progresīviem, pagājušo mēness nobalsoja par likumprojektu, kurš pēc būtības piesaka karu Krievijai. Un, kas ir pats interesantākais, viņi par to nobalsoja vispār bez apspriešanās un diskusijām! Tas ir ASV demokrātijas krahs! Tāpēc rodas jautājums, kā maz kas tāds varēja notikt?

Kā Amerika līdz tam nonāca

Gandrīz 25 gadus atpakaļ, kad PSRS pārstāja eksistēt, Klintona administrācija paziņoja, ka tagad ir iestājusies amerikāņu – krievu stratēģiskās draudzības ēra, ka “aukstais karš” ir beidzies uz visiem laikiem un ka tagad ASV ar Krieviju būs sabiedrotie. Kas gan notika pēc ceturtdaļgadsimta un kādā veidā ASV nonāca līdz vissliktākajam konfliktam ar Krieviju kopš Kubas raķešu krīzes [1962.g.] laikiem?

Oficiālo atbildi uz šo jautājumu jūs noteikti zināt, jo katru dienu to dzirdat no visām malām [caur visaptverošu un intensīvu amerikāņu propagandu]: 1990-ajos gados ASV prezidenta Klintona un Krievijas prezidenta Jeļcina laikos viss bija kārtībā, bet tad 2000.gadā par Krievijas vadītāju kļuva Vladimirs Putins, kurš visu sabojāja. Citiem vārdiem sakot, viss sliktais, kas ir noticis, ir Krievijas radīts, visā ir vainīga Krievija un personīgi Vladimirs Putins.

Pirms sīkāk apskatīt notiekošā iemeslus, gribu atgādināt zelta vārdus, ko reiz teica senators [no Demokrātu partijas] Deniels Patriks Moinihens (1927-2003): “Katram cilvēkam ir tiesības uz savu personisko viedokli, bet nevis uz saviem personīgajiem faktiem.” Tas ir ļoti labi teikts un tas ir ļoti svarīgi [lai spētu vispār kaut ko saprast].

Amerikā plaši izplatītais uzskats par to, kas notika ASV attiecībās ar Krieviju un
kādēļ radās Ukrainas krīze, lielā mērā balstās vēsturiskos maldos un politiskos mītos. Tas izpaužas pārliecībā, ka uz PSRS sabrukuma brīdi Vašingtona uzskatīja Maskavu par vēlamu draugu un partneri, savukārt Krievija izrādījās nespējīga vai pat nevēlējās pieņemt amerikāņu labvēlību un pakāpeniski, Putina laikā strauji, noraidīja to.

Kāda tad ir vēsturiskā patiesība? Klintona administrācija sev iestāstīja, ka līdz ar PSRS sabrukumu, ASV ir uzvarējusi “aukstajā karā”. Pie tam viņus ne mazākā mērā nemulsināja fakts, ka Reigans, Gorbačovs un Bušs – vecākais paziņoja par “aukstā kara” beigām vēl divus gadus pirms PSRS kraha – 1989.gadā (Padomju Savienība pārstāja eksistēt tikai 1991.gada decembrī). Bet mums [amerikāņiem] tas bija lielisks jaunums – PSRS pazuda un mēs [amerikāņi] uzvarējām “aukstajā karā”. Šāda nepatiesa vēsture jau gandrīz divdesmit piecus gadus bērniem tiek mācīta amerikāņu skolās. Un amerikāņu politiķi rīkojas izejot no šāda uzskata.

Tā kā mēs [amerikāņi] uzvarējām PSRS, sākot no Klintona administrācijas laikiem, pēcpadomju Krievija ASV kļuva par kaut ko līdzīgu Japānai un Vācijai pēc Otrā pasaules kara beigām [patiesībā sliktāk, jo pēckara Japānu un Vāciju amerikāņi vismaz fiziski atjaunoja, lai izmantotu tās cīņā pret PSRS, bet pēcpadomju Krieviju amerikāņi visādi centās pilnībā iznīcināt]. Krievijai mūsu [amerikāņu] acīs pilnā mērā vairs nebija suverēnas tiesības un tai vairs nebija pašas interešu gan ārvalstīs, gan savā valstī. Mēs [amerikāņi] uztiepām Krievijai savus noteikumus un tai bija jāatceras par mūsu uzskatiem Krievijas iekšējās un ārējās politikas jautājumos un savā rīcībā krieviem bija jāvadās no tiem.

Tā visa rezultātā dominēja princips “uzvarētājs paņem visu”. Tāda bija ASV politika attiecībā uz Krieviju. Lieki atgādināt, kurš bija NATO paplašināšanas iniciators, un NATO taču nav ne sieviešu klubs, ne labdarības iestāde, bet varenākā militārā organizācija pasaulē. Kopš Klintona laikiem NATO paplašināšanas ekspansija notika  Krievijas robežu virzienā. Var strīdēties vai tas bija labi vai nē (es domāju, ka tas bija drausmīgi, bet ir arī pretēji argumenti), bet mēs [amerikāņi] nevaram pateikt, ka tas nenotika. Pēc mūsu [amerikāņu] priekšstatiem Krievijai vajadzēja uz to pateikt: “Mums nav iebildumu, tā nav mūsu problēma, viss ir kārtībā.” Tas būtu tas pats kā, ja krievu vai, piemēram, ķīniešu militārā savienība parādītos uz Rio Grande upes Meksikā un mēs [amerikāņi] uz to paziņotu: “Lieliski, mēs jau sen gribējām, lai uz mūsu robežām ir vairāk kaimiņu.” Patiesībā šai gadījumā mēs [amerikāņi] visi tūlīt pat būtu devušies uz Balto namu pie Obamas un pieprasītu, lai viņš kaut ko dara šai sakarā.

Visā notikušajā bija daudz diplomātijas, bet tā bija amerikāņu diplomātija, kurā ir palikušas neturētu solījumu un krievu piekāpšanās pēdas, uz kurām mēs neatbildējām ar līdzīgu piekāpšanos. Kaut vai viens piemērs. Pēc uzbrukumiem ASV 2001.gada 11.septembrī pirmais pasaules līderis, kurš pazvanīja prezidentam Bušam jaunākajam, bija Putins. Viņš izteica līdzjūtību amerikāņu tautai un piedāvāja savu palīdzību cīņā ar kopējiem draudiem – starptautisko terorismu. Un tā kā Bušs grasījās nosūtīt uz Afganistānu sauszemes spēkus, lai izsistu no turienes talibus, viņš pieņēma šo piedāvājumu [Krievija atļāva ASV izveidot karabāzes savā ietekmes sfērā – Uzbekistānā un Kirgīzijā]. Putinam pie sevis mājās tas daudz ko maksāja. Krievijas drošības iestādēm tāds solis nepatika, bet viņš tāpat to izdarīja. Tādējādi Putins izglāba tai karā daudzu amerikāņu dzīvības. Un ko viņš par to ieguva pretī? NATO paplašināšanos, ko divu gadu laikā realizēja Bušs un kas NATO izveda tieši uz Krievijas robežām. Tikpat liktenīgs bija Buša jaunākā lēmums vienpusējā kārtā izstāties no pretraķešu aizsardzības sistēmas ierobežošanas līguma.

[Tādējādi Krievijas vadībai kļuva pilnībā skaidrs, ka ASV nopietni grasās izveidot efektīvu pretraķešu aizsardzības sistēmu, kam sekos Krievijas kodolbombardēšana, ko ASV ar Lielbritāniju plānoja veikt 1940-gadu beigās, kad PSRS vēl nebija radījusi savus kodolieročus. Pašreiz pasauli no kodolkara un lieliem pasaules kariem attur t.s. “kodollīdzsvars”, kad abas kodollielvalstis (ASV un Krievija) ir spējīgas ar atbildes (t.s.”atmaksas”) uzbrukumu garantēti iznīcināt agresoru, kurš pirmais ir devis pilna mēroga kodoltriecienu.]

Tas noveda pie jauniem strīdiem ap pretraķešu aizsardzības sistēmām pie Krievijas robežām. Lūk, ko saņēma Putins par savu pretimnākšanu. Ne velti Putins saka, ka viņu Rietumvalstīs neviens nedzird. Izlasiet Putina runas un uzstāšanās, viņas visas ir interneta mājaslapā http://www.kremlin.ru arī angļu valodā. Tajās viņš pastāsta arī par to kā centās noregulēt attiecības ar ASV un kā viņa pūliņi tika noraidīti. Un atcerieties, ko šādi mēģinājumi Putinam politiski izmaksāja. Viņam joprojām Krievijā turpina pieminēt pārlieko un nepamatoto uzticēšanos amerikāņiem. Tas viss kļuva par svarīgu pagrieziena punktu Putina politikā.

Un tagad mēs dzirdam: “Ai, ar Krimas pievienošanu un Austrumukrainas bruņoto
spēku atbalstīšanu Krievija ir izjaukusi Eiropas drošības sistēmu.” Varbūt tas tā arī ir, bet kopš PSRS sabrukuma Krievija sistemātiski tika izspiesta no Eiropas drošības sistēmas, tā nebija uzņemta NATO, alianses un Maskavas sadarbībai bija tikai formāls raksturs un amerikāņi nodarbojās ar NATO paplašināšanu Krievijas robežu virzienā. Citiem vārdiem sakot, ar NATO palīdzību mēs [amerikāņi] radījām Eiropas drošības sistēmu, tāpēc nav ko brīnīties par to, ka tad, kad mēs [amerikāņi] paziņojam Putinam, ka viņš ir iznīcinājis drošības sistēmu, Putins atbild: “Jā, bet tā ir jūsu drošības sistēma” [un izveidota tieši pret Krieviju, un nu ar katru dienu kļūst acīmredzamāks, ka tās ilgtermiņa mērķis ir  Krievijas fiziska iznīcināšana (kas ietver sevī visas pēcpadomju telpas, tai skaitā arī Latvijas, fizisku iznīcināšanu).]

/19.06.2015/

Avots:
http://www.novayagazeta.ru/comments/68878.html
http://www.thenation.com/

Informācijas aģentūra
/25.08.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Anglosaksija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 1 komentārs

Par globālo cīņu un tās metodēm

00538_diplomacy_motivational_poster_by_davinci41-d71u47xPolitikā ir divi galvenie mērķu panākšanas līdzekļi – karš un diplomātija. Viss, kas nav karš, ir diplomātija. Pie tam diplomātija arī ir karš. Gadās tā, ka diplomātiskās uzvaras pretiniekiem ir daudz graujošākas nekā uzvara karā. Piemēram, ASV uzvarēja karā Japānu un pēc tam vēl pielietoja pret to atomieročus [bojā gāja vairāk kā 600 000 cilvēku, pārsvarā civiliedzīvotāji], bet Padomju Savienība zaudēja amerikāņiem pie pārrunu galda. Ja salīdzinām šo abu notikumu demogrāfiskos, politiskos, teritoriālos, ekonomiskos un citus zaudējumus, tad rezultāts nebūt nav par labu PSRS.

Karā ir legalizētas slepkavības. Ja miera laikā jūs nogalināt cilvēku, jūs liek cietumā, tad kara laikā par simts cilvēku slepkavību var nopelnīt valsts varoņa godu. Savukārt diplomātijā ir legalizēti meli, pie tam meli to visaugstākajā formā, kad tiek runāta tikai un vienīgi patiesība, bet tāpat oponents tiek maldināts (tikai XVII gadsimta diplomātijā varēja primitīvi melot pa labi un pa kreisi, mūsdienās viss tiek rūpīgi pārbaudīts). Diplomātijas uzdevums ir panākt tos pašus mērķus, kurus karojot, tikai bez karadarbības. Tāpēc tad, kad diplomāti runā par savstarpēji izdevīgu sadarbību un kompromisu, tas ir kompromiss uz kāda rēķina.

Piemēram, mūsdienu Krievija piedāvā ASV atgriezties pie taisnīgas pasaules kārtības, kurā visi ir vienlīdzīgi un vienas un tās pašas normas vienādā mērā attiecas uz visiem, bez t.s. “dubultajiem standartiem”. Piedāvājums ļoti izdevīgs un caur caurēm cieņpilns. Tiesa, tikai tad, ja neņem vērā realitāti. Praksē vienlīdzība visiem nekad nav eksistējusi. Pēc 1945.gada vienlīdzīgas bija tikai PSRS un ASV, bet pārējās valstis varēja tikai izvēlēties suzerēnu [feodālās vadības veids, kas balstās uz citu, mazāku feodāļu vasaļveida pakļautību]. Pat ja pieņemam, ka brīnišķīgajā jaunajā pasaulē nebūs divi, bet gan vairāki spēka centri (kas Krievijai, starp citu, ir izdevīgi, jo tie līdzsvaros viens otru un nevajadzēs “pārpūlēties” kā tas notika ar PSRS), tad tikai palielināsies suzerēnu skaits, bet pats valstu nevienlīdzības princips paliks nemainīgs. Un tas nav nekas neparasts, jo valsts, kuras ekonomiskais apjoms ir puse (trešdaļa, ceturtdaļa) no kopējā planētas apjoma un ar iedzīvotāju skaitu simtos miljonu vai miljardos, nevar būt atkarīga no tādas valstiņas valdības lēmumiem, kura aizņem kādu salu okeānā, dzīvo uz tūrisma rēķina un uztur tikai dažus tūkstošus apkalpojošā personāla.

Bez tam Krievija tādā vai citādā veidā piedāvā ASV, kura ilgu laiku (divdesmit piecus gadus) bija vienīgais pasaules hegemons, padalīties varā ar citiem globālās līderības pretendentiem. ASV zaudējumi no tā ir acīmredzami, bet ieguvumi (stabilitāte, iespēja mazāk sāpīgi pāriet uz citu ekonomikas tipu utt.) abstrakti un ne obligāti sasniedzami. Kopš laika gala visi zin, ka, ja atsakies viens pats personīgi kontrolēt situāciju, tad agri vai vēlu vari uzzināt, ka no tevis vairs nekas nav atkarīgs. ASV to izdarīja ar PSRS un paši nevēlas nokļūt tās vietā.

Tieši dēļ tā arī ir izcēlies pašreizējais globālais konflikts, kura liecinieki mēs visi esam. Precīzāk sakot, šim konfliktam ir dziļi, mazākā mērā politiski, lielākā mērā ekonomiski iemesli, par kuriem es vairākkārtīgi jau esmu rakstījis un kurus daži ekonomisti ir aprakstījuši daudz labāk un detalizētāk par mani. Bet ārējā, visiem acīmredzamajā līmenī tas izskatās kā politiski – militārais konflikts starp ASV, kura cenšas saglabāt savu dominējošo stāvokli pasaulē, un Krieviju (kā arī Ķīnu un citām valstīm, kuru intereses situatīvi sakrīt), kuras iestājas par mūsdienu apstākļiem piemērotāku, multipolāru pasaules kārtību.

Pirms kodollaikmeta šāda veida konflikts jau sen būtu pāraudzis pasaules karā, kur no vienas puses būtu nosacītais ziemeļatlantiskais bloks (ASV, Kanāda, ES, Austrālija, Japāna), bet no otras puses nosacītais Eirāzijas bloks (Krievija, Ķīna, Indija, Irāna, daļa Latīņamerikas valstu un dažas Āfrikas valstis). Pie tam diplomāti aktīvi strādātu pie tā, lai palielinātu savu sabiedroto skaitu, arī atšķeļot tos no ienaidnieka nometnes kā tas Pirmā pasaules karā notika ar Itāliju.

Kodollaikmetā tieša lielvalstu militāra sadursme nozīmē garantētu savstarpēju iznīcināšanu un tāpēc ir ļoti nevēlama. Tieši nevēlama, nevis neiespējama (kā daži kļūdaini uzskata), jo politiskās un militārās situācijas attīstībai ir sava loģika un tā var iziet ārpus kontroles. Jo īpaši, ja situācijas “kontrolētāji” ir neadekvāti un patiešām uzskata, ka var brīvi vicināties ar “kodolrungu” un sūtīt savus kodolspēkus visur, kur viņiem ienāk prātā, un ka tam nebūs nekādu negatīvu seku.

No augstāk minētā izriet, ka pašreizējā situācijā globālajam konfliktam varēja būt tikai daudzlīmeņu raksturs. Augstākajā līmenī šis konflikts izpaužas informatīvā, politiskā un ekonomiskā sadursmē starp Krieviju ar sabiedrotajiem un ASV ar sabiedrotajiem. Šai līmenī noteicošā loma ir diplomātiem. Savukārt zemākajā līmenī notiek militāras sadursmes starp dažādu spēka centru kontrolē esošiem bruņotiem grupējumiem (klientvalstīm, dumpiniekiem, algotām bandām, reliģiskiem radikāļiem, dažāda tipa “brīvprātīgajiem” utt.). Pie tam spilgtie un reālie zemākā līmeņa kari kalpo tikai un vienīgi kā augstākā līmeņa operāciju nodrošinājums.

Zemākā līmeņa kariem nav nekādas militāri – stratēģiskas nozīmes. Pat ja šķiet, ka kādam no šiem kariem ir jānodrošina kontrole pār stratēģiski svarīgu punktu, tas ir nekas vairāk kā tikai šķitums. Rietumvalstis daudz labāk varēja kontrolēt Lībijas naftu, negāžot Kadafi, un Irākas naftu, negāžot Huseinu. ASV, kas desmitiem gadu ir ļoti cieši sadarbojušies ar sunītu visradikālākajiem musulmaņiem, nebija nekādu nesamierināmu ideoloģisku pretrunu ar Irānas šīītu fundamentālistiem, bet hipotētiskā Irānas kodolbumba apdraudēja Vašingtonu ne vairāk kā reālā Pakistānas atombumba. Sīrijā Assads piekāpās visos jautājumos (pat atteicās no Sīrijai ļoti principiālās ietekmes Libānā). Pat Viktors Janukovičš prasīja tikai 15 miljardus dolāru, lai parakstītu ES asociatīvo līgumu un uzdāvinātu Rietumvalstīm vienotu un vadāmu Ukrainu. Ja kāds vēlētos no Ukrainas izveidot antikrievisku tarānu, tad iedotu naudu Janukovičam, kas būtu daudz lētāk un efektīvāk. Šodien jebkura vieta pasaulē kļūst par stratēģiski svarīgu, ja lielvalstis to ir izvēlējušās savai sadursmei, un šī vieta pārstāj būt stratēģiski svarīga tiklīdz lielvalstis “iet kauties uz citu sētu”.

Tāpēc visi amerikāņu destabilizācijas projekti ir orientēti nevis uz ilgstošu kontroles noturēšanu kritiskajos punktos (kā joprojām uzskata aizpagājušā gadsimta koloniālo karu “speciālisti”), bet gan uz to, lai radītu informatīvi – politisku diskomfortu saviem oponentiem un piespiestu tos uz militāru iejaukšanos sev neizdevīgos apstākļos. Bet oponenti amerikāņiem atbild ar to pašu stratēģiju.

Starp citu, pirmā uz ASV radītajiem stratēģiskajiem draudiem nesimetriski sāka atbildēt Ķīna gadus divdesmit atpakaļ. Toreiz Krievija vēl bija ASV satelītvalsts un Zemdebesijai vienkārši nebija citas izejas. Tieša konfrontācija nozīmētu zaudējumu (mazākā mērā militāru, cik politisku, diplomātisku un ekonomisku). Nākamā šo stratēģiju apguva Irāna, izmantojot pret ASV un tās kontrolē esošajiem sunītu islāma režīmiem šīītu islāma kopienas un alavītu Sīriju.

Krievija uz kara takas ar ASV nostājās pēdējā un tai bija iespēja izanalizēt iepriekšējās desmitgadēs konfliktā iesaistīto pušu panākumus un kļūdas. Bez tam Krievija ir vienīgā valsts pasaulē, kura tiešā bruņotā konfliktā spēj nodarīt ASV neatjaunojamus zaudējumus. Tas ļāva Maskavai izstrādāt visefektīvāko pretestības Vašingtonai stratēģiju augšējā (diplomātiskajā) līmenī.

Krievija pēdējo piecu gadu laikā kaudzēm slēdz visdažādākos militāri – politiskos un ekonomiskos līgumus, kuri objektīvi ir pretrunā ASV interesēm. Līdz tam 2008.gads kļuva par robežu, kad Krievija kļuva par pirmo valsti, kura pēc 1991.gada nesodīti pielietoja militāru spēku pret ASV sabiedroto (Saakašvili režīmu Gruzijā). Pie tam formāli Krievijas diplomāti visur ir pretimnākoši amerikāņu vēlmēm. Tiek izveidoti daudzskaitliski un daudzpusīgi pārrunu formāti (kuru ietvaros neviens negrib kaut ko pa īstam sarunāt), tiek noslēgtas vienošanās par karadarbības pārtraukšanu (lai gan neviens negrasās pārtraukt karadarbību), tiek deklarētas kopējas šaubas (fiksējot diametrāli pretējus uzskatus problēmu atrisināšanā).

Tā kā augstākajā diplomātiskajā līmenī nedrīkst karot, tad diplomātu uzdevums ir ievilkt pretinieku pēc iespējas dziļāk pēc iespējas lielākā konfliktu skaitā, piespiežot to izstiep savus resursus (kuri nav no gumijas un ir ierobežoti), lai darbībai pret galveno globālo pretinieku resursu nepietiktu. Ar šo uzdevumu Krievijas diplomātija tiek lieliski galā. ASV ir iestigusi Lībijā, ASV ir iestigusi Sīrijā, ASV ir iestigusi Ukrainā, ASV ir iestigusi Irākā, ASV ir iestigusi Afganistānā. Ar amerikāņiem nav apmierināti indusi, irāņi, ķīnieši, latīņamerikāņi, daudzi afrikāņi un arābi. Vašingtonas sabiedrotie cieš arvien lielākus zaudējumus bez apsolītajām dividendēm. Jo ilgāk velkas šī konfrontācija, jo acīmredzamāks ES elitēm kļūst fakts, ka drīz vien pienāks viņu kārta doties uz nepieteiktā kara kurtuvi malkas izskatā, lai novilcinātu ASV resursu nepietiekamības katastrofas iestāšanos [jeb drīz vien amerikāņi būs spiesti izraisīt karu un haosu Eiropā, kas pat ļoti lielā mērā attiecas arī uz Latviju].

Cita izeja amerikāņiem ir uzreiz nomest no saviem pleciem visus savus klientrežīmus (no Lībijas līdz Afganistānai), bet tad šais teritorijās uzreiz ienāks ASV ģeopolitiskie pretinieki (Krievija, Ķīna) un  daudzpolārā pasaule, kuru tik cītīgi noliedz amerikāņi, kļūs par visiem acīmredzamu realitāti. Tāpēc zemākajā līmenī turpinās un pastiprinās bruņotie konflikti, kas ļauj ASV maskēt savu zaudējumu attiecīgajos spēles laukumos un pārliecināt savus eiropiešu partnerus (lai gan tas izdodas arvien grūtāk un grūtāk) ciest arvien jaunus zaudējumus, lai tikai panāktu projām slīdošo uzvaru.

Vienīgais ierocis, kas ir palicis ASV arsenālā, ir informatīvais. Tieši ar tā palīdzību viņi cenšas mainīt stratēģiski zaudēta kara rezultātu, uzvarot taktiski tieši kaujas laukā. Uzsvars tiek likts uz pārāk lielo cīņas augšējā un apakšējā līmeņa starpību. To saistība ievērojamai cīņā iesaistīto valstu iedzīvotāju daļai nav acīmredzama. Savukārt diplomātiskās cīņas un uzvaras plašākas publikas sapratnei principā nav pieejamas gan tādēļ, ka tai trūkst attiecīgas kvalifikācijas, lai spētu to novērtēt un saprast (tas pilnā mērā attiecas arī uz žurnālistiem), gan arī tādēļ, ka attiecīga informācija nav pieejama (pirmkārt, diplomātisko sarunu saturs vienmēr paliek noslēpums, otrkārt, reti kurš ārpus šaura profesionāļu loka saprot diplomātu “putnu valodu”, kurā tiek rakstīti abpusējie komunikē).

Tāpēc lielākā daļa iedzīvotāju redz tikai konflikta zemāko līmeni, to kur notiek abu pušu klientu režīmu karš vienam ar otru. Te notiek bruņotas cīņas, līst asinis, iet bojā cilvēki, netiek ievērotas vienošanās, tiek iznīcinātas valstis.

Lielākā daļa cilvēku nemaz nesaprot, kas notiek, un arī nespēs saprast, lai kā arī viņiem to neskaidro, jo šādai sapratnei nepieciešams zināt esošo pārvaldes mehānismu darbības principus un to uzbūvi. Savukārt jebkuras valsts iedzīvotāju lielākajai daļai nav nekāda priekšstata ne tikai par diplomātijas vai augstāko varas līmeņu mērķiem, uzdevumiem, principiem un darba metodēm, bet arī par vadības lēmumu mehānismiem vietējo pašvaldību līmenī.

Tāpēc ASV mēģina atspēlēt zaudēto karu sev par labu, diskreditējot Krievijas iedzīvotāju vidū to diplomātisko procesu, kurš nodrošina uzvaru augšējā līmenī, un piespiest Maskavu pārnest cīņas smaguma centru uz Vašingtonai izdevīgo zemāko (militāro konfliktu) līmeni. Kaut vai tikai Ukrainā. Par to, kāpēc tieši Ukrainā, nevis Sīrijā vai Lībijā, arī ne reizi vien jau ir rakstīts.

No Krievijas iedzīvotājiem vienlīdz veiksmīgi var izspiest līdzjūtīgas asaras par karadarbībā nogalinātajiem bērniem gan Doņeckā un Tripolē, gan Luganskā un Damaskā, gan Gorlovkā un Bagdādē, bet tikai par Donbasā nogalinātajiem bērniem vainu var uzvelt Putinam. Tiem, kas pašreiz kaislīgi ar putām uz lūpām Krievijā cenšas uzbudināto auditoriju pārliecināt, ka ir jānosūta Krievijas karaspēks uz Ukrainu, nav nekādu cerību pārliecināt Krievijas sabiedrību, ka armija ir jānosūta uz Lībiju vai Sīriju, lai gan šo valstu tautas cīnās ilgāk (pēc būtības arī par Krievijas interesēm), infrastruktūra tur ir iznīcināta vairāk, bojāgājušo skaits (tai skaitā sievietes un bērni) tur ir lielāks, bīstamības līmenis vēl dzīvi palikušajiem tur ir daudzkārt augstāks. Tas, ka notikumus šajās valstīs izprovocēja ASV un tie ir vērsts pirmkārt pret Krieviju, arī ir acīmredzams. Visbeidzot Sīrija vismaz formāli ir Krievijas sabiedrotais, atšķirībā no Ukrainas [kura kopš savas rašanās brīža realizē antikrievisku politiku].

Kopumā ir jāsaprot vienu ļoti vienkāršu lietu. Zemākā līmeņa kari turpināsies un pieņemsies spēkā, apdraudot jau ne tikai to valstu iedzīvotājus, kur tie notiek, bet arī visu pasauli kopumā, līdz mirklim, kamēr netiks panākta uzvara augstākajā cīņas līmenī. Kijevas, “Islāma valsts” vai Alkaidas kapitulācija nenovedīs pie ASV kapitulācijas, savukārt ASV kapitulācija uzreiz pārtrauks visus pašreizējos karus un ar to saistītās nebūšanas.

Politika vienmēr ir bijusi sarežģīta lieta, tāpēc izcili politiķi un diplomāti cilvēces vēsturē nav bijuši daudz un par viņiem atceras vēl ilgi pēc tam. Mūsdienu politika ir daudzkārt sarežģītāka, jo tiek realizēta reālā laika režīmā (nav vairs kurjeru, kuri jājot un skrienot izvadā instrukcijas) un iesaistīto elementu skaits ir ievērojami pieaudzis (vēl pat simts gadus atpakaļ neviens neinteresējās par to, kas notiek citos kontinentos), savukārt televīzija un internets politisko procesu ir padarījuši maksimāli atvērtu un pieejamu lielām, tam nesagatavotām cilvēku masām. Tāpēc sanāk tāda neloģiska situācija, kad agronomi, pensionāri, ārsti, šoferi, profesori, filologi un citu profesiju pārstāvji pamāca ministrus un prezidentus kā vadīt valsti.

Tikai maksimāla resursu koncentrācija kritiskā punktā dod iespēju uzvarēt karā, pat ja šis karš notiek ar netradicionālām metodēm.1942.gadā karavīri pie Rževas un civiliedzīvotāji bloķētajā Ļeņingradā gāja bojā, lai Padomju armija spētu savākt rezerves un iegūtu telpu manevriem dienvidos pie Staļingradas, kur arī tika uzvarēts Otrais pasaules karš. Šodien Donbasā (un arī Sīrijā, Lībijā, Irākā un citās vietās) iet bojā brīvprātīgie, zemessargi un civiliedzīvotāji, lai Krievija izveidotu nepieciešamās rezerves un iegūtu telpu manevriem cīņas augstākajā līmenī, kur pašreiz izšķiras nevis konkrētu vietu, bet gan visas cilvēces liktenis [tai skaitā arī dažu miljardu cilvēku dzīvības un nāves jautājums un atlikušo cilvēku brīvības un cilvēciskas (humānos principos balstītas) eksistences jautājums].

Rostislavs Iščenko, ukraiņu politologs, Sistēmiskās analīzes un prognozēšanas centra prezidents
/17.08.2015/

Avots:
http://cont.ws/post/111414

Informācijas aģentūra
/21.08.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 3 komentāri

NATO zaudē iedzīvotāju atbalstu

00539_NATONATO vadības centrā noteikti cītīgi domā par to kā paaugstināt dalībvalstu cīņassparu un saliedēt NATO valstis ap ASV. NATO dalībvalstu iedzīvotāju noskaņojumi jau sen neatbilst tam, kādam tam vajadzētu būt pēc organizācijas nolikuma, un gadījumā, ja tiks dota komanda: “Uz priekšu, kaujā!”, tad ar NATO karavīriem sāks notikt tas, ko ļoti labi savā Šveikā aprakstīja Jaroslavs Hašeks. Literārajā darbā leitinants Lukašs izdarīja interesantu secinājumu: “Austrija nekad neuzvarēs karu, ja jau tās karavīri aprij savu virsnieku pastētes”. Patiesībā Austroungārija nemaz nevarēja uzvarēt Pirmajā pasaules karā dēļ šajā impērijā sadzīto tautu nevēlēšanās karot “kronēto ēzeļu” labā. Apmēram līdzīgi noskaņojumi pašreiz ir vērojami tautās, kuras ir sadzītas NATO blokā.

Sociologi reģistrē alianses valstīs pretkara noskaņojuma pieaugumu. Pēc amerikāņu Pew Research Center datiem NATO sastāvā nav nevienas valsts, kuras iedzīvotāji nospiedošā vairākumā atbalstītu Ziemeļatlantiskās alianses eksistenci. Pat agrāk proamerikāniskā Vācija samazina savus “atbalsta rādītājus”. Atbalsts NATO Vācijā ir strauji sarucis no 73% 2009.gadā uz 55% 2015.gadā. Līdzīga situācija ir citās Eiropas valstīs, kuras ir aliances dalībnieces. Bet Turcijā vispār tikai 23% iedzīvotāju atbalsta uz ziemeļatlantisko militāro bloku orientēto valdības politiku.

Visinteresantākais ir saistīts ar NATO 5.punktu, kurš uzliek “kolektīvās aizsardzības” pienākumus, ja notiek uzbrukums kādam no alianses dalībniekiem. Pēc šī paša Pew Research Center datiem vairāk kā puse no Vācijas (58%), Francijas (53%) un Itālijas (51%) iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valstij nevajag izmantot militāro spēku, lai aizstāvētu kādu no NATO sabiedrotajiem, kurš ir Krievijas kaimiņš un kurš iesaistīsies militārā konfliktā ar Maskavu. Daudzi eiropieši vispār uzskata, ka aliansei nekādi nevajag iejaukties Ukrainas konfliktā. Piemēram, 77% vāciešu ir kategoriski pret ieroču nosūtīšanu uz Ukrainu un apmēram tik pat daudz iestājas pret Ukrainas uzņemšanu aliansē. Jāatzīmē, ka pat starp uzticamākajiem “atlantiskās solidaritātes” idejas piekritējiem (amerikāņiem un kanādiešiem) tikai mazliet vairāk kā puse respondentu vēlētos, lai viņu valsts piedalītos “Ukrainas aizsargāšanā”.

Nopietni atšķiras viedokļi sakarā ar izdaudzināto “Krievijas agresivitāti”. Ja 70% poļu un 60% amerikāņu uzskata, ka Krievija rada vislielākos militāros draudus, tad Vācijā tā uzskata 40% iedzīvotāju. Pew Research Center konstatē faktu, ka NATO vidū ir notikusi šķelšanās, kuru dalībvalstu vadība “paši uz savu galvu” vienkārši ignorē.

Centra analītiķi cenšas atrast šķelšanās iemeslus ekonomiskajā krīzē, kad “katrs karavīrs cenšas aprīt sava virsnieka pastēti”, tai pat laikā viņi neredz acīmredzamo. Lai kā arī atlantistu informatīvie pakalpiņi nebazūnētu par nepieciešamo aizsardzību no nezināmajiem draudiem, NATO ir un paliek “aukstā kara” laikmeta anahronisms [novecojusi parādība]. Ziemeļatlantiskai aliansei vajadzēja izbeigties kopā ar Varšavas pakta organizāciju [PSRS sabiedroto militārais bloks], bet aizturoties šaisaulē NATO pārvērtās par milzu nezāli, kas izsūc dzīvībai nepieciešamos resursus no eiropiešu augsnes un kas apdraud Vecās pasaules drošību. Runājot Jaroslava Hašeka varoņa vārdiem, NATO kalpo mūsdienu “kronēto ēzeļu” interesēm un Eiropā to arvien vairāk sāk saprast.

Visur, kur NATO vadītāji paziņo par “atbildības sfēru paplašināšanos , lai uzturētu mieru un drošību”, miers un drošība beidzas. Noslēpt no sabiedrības to vairs nav iespējams. Cilvēki protestē pret viņu valstu iesaistīšanos mākslīgi radītajās starptautiskajās krīzēs. Piemēram, nesen Berlīnē notika savdabīgs flešmobs pret NATO militārajām avantūrām: http://www.youtube.com/watch?v=YRgm4nxzYC0

Pašreiz būtiskākajā jautājumā Pew Research Center pētnieki nekļūdās: sabiedrības atbalsts Ziemeļatlantiskās aliances nemitīgajai vēlmei paplašināties austrumu virzienā samazinās. Eiropai nav stratēģiskā pretinieka, kura dēļ ir nepieciešams uzturēt NATO. Tās pašas aptaujas parāda, ka Krievijas uzbrukuma Eiropai varbūtībai netic nospiedošais vairums eiropiešu. Un pat tādā sarežģītā jautājumā kā Ukrainas krīze vienota viedokļa eiropiešiem nav. Eiropas Parlamentā arvien skaļākas kļūst balsis, kuras nosoda ASV politiku Ukrainā un apvaino amerikāņus krīzes radīšanā, kas nāk par sliktu Eiropai. Laiki mainās un līdz ar tiem mainās arī sabiedriskais noskaņojums. “Sarkanie draudi” sen vairs nepastāv [kas bija formālais NATO izveidošanas iemesls], bet mēģinājumi tos aizstāt ar “krievu draudiem” pie nekā laba neved. Un jo ātrāk to sapratīs Briselē [arī Rīgā], jo labāk, tāpēc, ka NATO neatlaidīgā un aprobežotā vēlme visus starptautiskos jautājumus risināt ar ieroču palīdzību, neko labu pašai Eiropai un visai pasaulei nesola.

Dmitrijs Sedovs
/14.08.2015/

Avoti:
http://www.fondsk.ru/news/2015/08/14/severoatlanticheskij-blok-gnijuschij-iznutri-34772.html
http://www.pewglobal.org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-provide-military-aid/

Informācijas aģentūra
/21.08.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: GEIropa, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Par Gruzijas mācību amerikāņu pakalpiņiem

Mihails Saakašvili

Mihails Saakašvili

2012.gadā mēs ar Rostislavu Iščenko, Marinu Vetrovu un Džeku Denielsu pavadījām kopā vairākus vēlus vakarus piejūras sanatorijā “Krievija” tolaik vēl ukraiņu Jaltā. Nezin kāpēc sanāca tā, ka daudz toreiz runājām par Gruzijas – Krievijas karu 2008.gadā jeb par “08.08.08 karu”.  Runājām arī par to, kāpēc 2004.gada parauga “Kučmas pēctecim” [Viktoram Janukovičam] neizdodas realizēt Kučmas daudzvektoru (daudzvirzienu) politiku 2012.gadā. Precīzāk sakot, runāja pārsvarā tikai Rostislavs un aizrunājās līdz karam.

Pēc viņa domām daudzvektoru (daudzvirzienu) politikā kā tādā, ko piekopj otrās un trešās šķiras valstis, balansējot uz lielvalstu interešu robežas, nekā slikta nav un tas dod, lai gan ierobežotu, tomēr vismaz kaut kādu iespēju ietekmēt apkārt notiekošo. Tomēr vienmēr ir jāņem vērā, ka politika ir iespējamā māksla un noteiktu politisku shēmu realizācijai ir jāatbilst attiecīgam momentam.

Ukrainai iespēju logs, kurš ļāva realizēt daudzvektoru (daudzvirzienu) ārpolitiku, aizvērās 1999. – 2000. gadā, Leonīda Kučmas otrās prezidentūras laikā. Tas bija saistīts ar Krievijas valstiskuma renesanses procesu sākšanos no vienas puses un izteiktu ASV “pārpūlēšanās” pazīmju parādīšanos no otras puses.

Vašingtonas mēģinājumi realizēt vispasaules hegemoniju, balstoties uz militāro varenību un “dolāra diplomātiju” uz to brīdi bija jau izgāzusies, bet ASV vēl negribēja atzīt savu zaudējumu, jo joprojām bija militāri pārāki pār visu pasauli. Un ASV ar pēdējiem spēkiem centās uzvarēt “aukstajā mierā” tieši tādā pat veidā kā viņi uzvarēja “aukstajā karā”.

Šādos apstākļos Krievijas un ASV sadursmes “trešajās valstīs” kļuva neizbēgama. Īpaši Vašingtonu interesēja pēcpadomju telpas perifērija [arī Latvija]. Līdz 2000-o gadu sākumam šīs “tuvās ārzemes” (Krievijas terminoloģijā) tika atzītas, lai gan ne par pilnīgu, tomēr galvenokārt Krievijas ietekmes zonu. Tas nodrošināja novājinātajai Maskavai bufertelpu, kas to atdalīja no NATO, kas pretēji [amerikāņu] solījumiem tomēr paplašinājās. Tomēr 2000-o gadu sākumā Krievija pakāpeniski sāka aktivizēties, pārvēršot savu formālo ietekmi “tuvējās ārzemēs” par arvien redzamāku dominēšanu.

Tāpēc Krievijas izstumšanai no Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) telpas vajadzēja pazemot Maskavu un uzskatāmi visiem parādīt tās nespēju pretoties ASV interesēm pat pašu ietekmes sfērā. Krievijas ielenkšana ar “sanitārā kordona” amerikāņu satelītiem no bijušajām PSRS republikām ar izteikti rusafobiskiem [, aprobežotiem un stulbiem] režīmiem pie varas [tādiem kā Latvijā] vajadzēja pārvērst Krieviju par trešā līmeņa reģionālo valsti, jo tās resursi tiktu tērēti pārsvarā tikai cīņai ar kaimiņvalstu stulbajiem režīmiem. Maskava tādējādi tiktu izslēgta no globālo spēlētāju vidus. Tomēr amerikāņu uzbrukums Krievijai pēcpadomju telpā kā sākās, tā arī beidzās Gruzijā.

2003.gada “krāsainais” proamerikāniskais apvērsums, kuru nosauca par “rožu revolūciju” bija sākums visām “krāsainajām revolūcijām” NVS telpā, kas tika veiktas pēc viena un tā paša scenārija, par amerikāņu naudu un amerikāņu vadībā. Šis periods beidzās ar “08.08.08 karu”, kurā proamerikāniskais Gruzijas režīms cieta pazemojošu sagrāvi, bet Gruzijas armija pārstāja eksistēt. Patiesībā pazemojošo sakāvi piedzīvoja nevis Tbilisi, bet gan Vašingtona, kura nespēja ne aizstāvēt savu sabiedroto, ne arī nodrošināt to ar iespējām paša spēkiem līdzvērtīgi cīnīties ar Krieviju. Te ir būtiski saprast, ka Maskavas izmantotie bruņotie spēki šai karā bija līdzvērtīgi Gruzijas armijas spēkiem. Krievijai, protams, bija militārais pārsvars, bet tas nebija absolūts, kas varētu izskaidrot Gruzijas armijas pazušanu burtiski dažu stundu laikā.

Krievijas atteikšanās no Gruzijas galvaspilsētas Tbilisi ieņemšanas un Saakašvili režīma gāšanas kļuva par vēl vienu pļauku Vašingtonai. Visa pasaule ieraudzīja, ka Krievija varēja to izdarīt, bet neizdarīja. Šādai rīcībai ir tīri praktisks izskaidrojums – tolaik prokrieviska režīma nodibināšana Gruzijā nebija iespējama, jo valstī nebija attiecīgu politisku spēku. Savukārt varasiestādes, kuras turētos tikai uz Krievijas armijas “durkļiem” prasītu nepiedodami lielu resursu (militāru, ekonomisku, finansu, diplomātisku, politisku) patēriņu. Un pat neskatoties uz šiem tēriņiem, radikālajiem gruzīnu rusafobiem gan valsts iekšienē, gan starptautiski būtu nodrošināts atbalsts kā “okupētas valsts likumīgajai varai”.

Bet tā Saakašvili, kuru sagrāva, bet nepiebeidza, tika pilnībā neitralizēts dēļ konfliktiem ar iekšējo opozīciju un pārstāja būt par nopietnu faktoru Kaukāza politiskajās spēlītēs.

Maskava savukārt nonāca pie secinājuma, ka pēcpadomju telpas režīmu daudzvektoru (daudzvirzienu) politika nespēj garantēt Krievijai nepieciešamo to lojalitāti [lai Krievijas ienaidnieki neizmanto kaimiņus atklātām un naidīgām darbībām pret Krieviju]. Nekādi savstarpējie projekti [kas ir ekonomiski izdevīgi un ceļ labklājības līmeni], nekādas priekšrocības, kuras bez maz vai tiek apmaksātas no Krievijas budžeta [piemēram, zemas gāzes cenas], ne arī pilnīga atkarība no Krievijas tirgus nespēj atturēt rusafobiskos, eiroatlantiskos spēkus no antikrieviskas politikas realizēšanas gadījumos, kad viņiem izdodas nonākt pie varas [pie tam tas tiek darīt līdz absurdumam pretēji veselajam saprātam, cilvēciskumam un viselementārākajām ekonomiskajām interesēm]. Un šo spēku nākšana pie varas kļūst neizbēgama, kad Briselei un Vašingtonai izdodas sakoncentrēt pietiekami lielu resursu daudzumu, lai uzsāktu jaunu uzbrukumu pēcpadomju telpai. Šai gadījumā labprātīgas varas atdošanas alternatīva proamerikāniskajiem “oranžajiem” ir tikai pilsoņu karš, jo “oranžie” jebkurā mirklī ir gatavi izliet svešas asinis un apturēt viņus var tikai pārspēks, kurš ir gatavs liet viņu asinis.

Tādējādi 2000-o gadu sākumā Vašingtonas izraisītais daudzvirziena politikas balansa zudums pēcpadomju telpā noveda pie tā, ka pēc ASV izspiešanas no šīm teritorijām daudzvektoru politika neapmierina arī vairs Krieviju. Tagad režīmi, kuri apliecina vēlmi būt par amerikāņu klientiem, vairs nevar cerēt uz tādām pat un tik pat izdevīgām attiecībām ar Krieviju.

Papildinājums

[Augstāklasāmais raksts tika publicēts Krievijas neoliberālajā (kolaboracionistu un nodevēju) laikrakstā “Exo Moskvi” un tas izraisīja diskusiju komentāros par tēmu. Zemāk Rostislava Iščenko atbilde uz šiem komentāriem.]

“ 1. Daži īpaši “attīstīti” rusafobi pamanās paziņot, ka Gruzijas armija bez maz vai sagrāva Krievijas armiju un tāpēc krievi aiz bailēm negāja uz Tbilisi. Ko lai te saka? Mūsdienās tādi pat gudrinieki pamanās “pārliecinoši pierādīt”, ka Otrajā pasaules karā uzvarēja “miermīlīgais” Hitlers, kuram uzbruka asiņainais Staļins. Lai tad tā arī paliek – gruzīni uzvarēja, bet, lai kompensētu Maskavai morālo zaudējumu, viņi tai atdeva Abhāziju un Dienvidosetiju un pie tam vēl personīgi Putinam par prieku patrieca Saakašvili.

2. Bet ja nopietni, tad nesen pats Putins mazliet atklāja “08.08.08 kara” aizkulises, paziņojot, ka Krievijas armijas ģenerālštābs izstrādāja šo operāciju kopš 2006.gada. Tas ir pietiekami ticami. Armijas ģenerālštābam ir obligāti jābūt rīcības plāniem uz visiem iespējamajiem ārējiem draudiem. 2006.gadā jau bija skaidrs, ka Gruzijas armija tiek apbruņota un sagatavota tieši kā antikrievisks spēks Kaukāzā.

Saakašvili apņēmība pirmajā izdevīgajā gadījumā atrisināt Tbilisi nekontrolēto teritoriju problēmu ar militārā spēka palīdzību arī nebija nekāds noslēpums. Pat vairāk, lai gan Saakašvili bija iespēja atrisināt šo problēmu miermīlīgā veidā, viņš izvēlējās militāro risinājumu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka tad varēja nemeklēt kompromisus ar vietējām elitēm un vienkārši gruzīniskot šo teritoriju iedzīvotājus līdzīgi kā Horvātija pēc līdzīgas militārās operācijas (kuru arī iedvesmoja un atbalstīja amerikāņi) horvātiskoja serbu apdzīvotās teritorijas. Otrkārt, tas bija paņēmiens kā pazemot Krieviju un uz ilgu laiku (iespējams pat uz visiem laikiem) novājināt tās pozīcijas Kaukāzā. Šai ziņā pilnībā sakrita Gruzijas režīma un Buša jaunākā administrācijas intereses.

Krievijas armijas rīcība pārliecinoši rāda, ka operāciju ģenerālštābs ne tikai izstrādāja, bet arī bija to praktiski atstrādājis un saskaņojis ar valsts politisko vadību. Kas tad tur patiesībā notika? Krievijas armijas grupējumam Kaukāzā nebija izšķirošā pārspēka pār Gruzijas armiju. Spēku samērs teorētiski liecināja par ilgstošu un asiņainu karadarbību ar neizšķirtu rezultātu. Gruzīni cerēja uz negaidītu uzbrukumu, kas pārsteigs Krievijas spēkus nesagatavotus un kamēr tiks sūtītas protesta notas, notiks iespējamo darbību apdomāšana un lēmumu pieņemšana, tikmēr Gruzijas armija ieņems visu Dienvidosetiju un pozīcijas kalnos, kuras Krievijas spēkiem būs gandrīz neiespējami pēc tam atgūt. Tam sekotu politiskais risinājums par labu Gruzijai un līdzīgas operācijas sagatavošana Abhāzijā, kuras vadība, redzot kas ir noticis ar Dienvidosetiju, būtu demoralizēta, nobijusies un iespējams pat pirmo briesmu gadījumā vienkārši aizbēgtu uz Krieviju.

Šāds plāns bija realizējams, tomēr nu ir acīmredzams, ka Krievijas vadība zināja par to un realizēja klasisku militāru operāciju pretinieka ievilināšanai lamatās. Tas ir, pretiniekam dod iespēju uzbrukt nosacītajā “tukšumā” (vāji aizsargātā vietā) pēc kā tā spēki paši kļūst par mērķi iepriekš sagatavotu spēku uzbrukumam. To, ka Krievijas armijas spēki bija sagatavoti tieši šai operācijai es ne mazākā mērā nešaubos. Ne tikai Krievijas armija, kura pagaidām nebūt nav tā labākā armija pasaulē, bet vispār neviena armija nespētu bez sagatavošanās noreaģēt tik zibenīgi kā to “08.08.08 karā” izdarīja Krievijas spēki.

Ar savu sākotnējo nenoteikto reakciju uz notiekošo Kremlis deva Gruzijai pārliecību, ka uzvara viņiem ir gandrīz jau rokā (likās, ka ir jāapspiež tikai pēdējie pretestības punkti Chinvali un problēma būs atrisināta). Un tad gruzīni pieļāva propagandisku kļūdu, sākot visiem skaļi stāstīt par “konstitucionālās kārtības atjaunošanu”. Pārāk liela bija vēlēšanās pēc iespējas ātrāk pazemot Krieviju. Un mirklī, kad par Tbilisi agresiju neviens vairs nešaubījās, Gruzijas armijai tika dots iznīcinošs prettrieciens.

Es, starpcitu, nesākšu apgalvot kā to daudzi dara, ka gruzīni ir draņķīgi karotāji un ka velti amerikāņi uz viņiem tērējās. Šādā situācijā līdzīgus zaudējumus piedzīvotu jebkuras valsts armija. Apmēram tādā pat situācijā, tikai laikā un telpā izstieptākā, 1942.gadā Harkovas apgabalā fon Boks uz pretkustību noķēra Timošenko. Vienkārši Gruzijas politiskā vadība pieļāva sistēmisku kļūdu operācijas plānošanas gaitā. Viņi cerēja uz novēlotu un vāju Krievijas reakciju, bet reāli rīcība bija zibenīga un graujoša.

3. Viss šīs operācijas skaistums nav tās militārajā daļā. Pasaules militārā vēsture ir pilna ar līdzīgām, pat daudz skaistākām, operācijām. Visskaistākā un visizsmalcinātākā bija šīs operācijas politiskā daļa, kad Krievija atrisināja savas neatrisināmās problēmas Kaukāzā. Uz operācijas sākumu šķita, ka Krievija ir iedzīta stūrī. Tbilisi negribēja problēmu atrisināt politiski. Abhāzijas un Dienvidosetijas nenoteiktais statuss nevarēja turpināties mūžīgi un sevi jau bija izsmēlis. Tai pat laikā militārs konflikts ar Gruziju solījās būt ilgs, negoda pilns un tāds, kurš saista ievērojamus resursus (ne tikai militārus, bet arī politiskus, ekonomiskus, finansu un diplomātiskus). Citiem vārdiem sakot, amerikāņi ar bandinieka [vājākā figūra šahā] Saakašvili palīdzību uz ilgu laiku izslēgtu Krieviju no globālās spēles un ievērojami vājinātu tās pozīcijas Kaukāzā, jo ir vairāk kā skaidrs, ka Ziemeļkaukāza sacelšanās dalībnieki saņemtu nopietnu ASV un Persijas līča monarhiju atbalstu un Krievijas armija savā aizmugurē saņemtu partizāna kara zonu.

4. Sanāk tā, ka tobrīd jebkurš iespējamais jautājuma risinājums Krievijai nāca par sliktu. Un tad, kas par laimi, uzrodas Saakašvili un pats lec uz ecēšām, pats sevi pasludina par agresoru un pats dod iemeslu operācijai, kuras rezultātā strauji Maskava ar Vašingtonu apmainās vietām. Tagad ASV sabiedrotais, kuru apbruņoja un apmācīja amerikāņi, ir sagrauts un iznīcināts visiem amerikāņu pakalpiņiem par biedinājumu. Visiem ASV klientrežīmiem tika uzskatāmi nodemonstrēts, ka lojalitāte Vašingtonai nebūt negarantē neaizskaramību. Savukārt Krievijas sabiedrotie Kaukāzā (Abhāzija un Dienvidosetija) saņēma oficiālu statusu, un tas nekas, ka maz valstu ir atzinušas to neatkarību, galvenais, ka to ir izdarījusi Krievija un tagad, pamatojoties uz starptautisko tiesību normām, var ar tām brīvi slēgt jebkādas vienošanās.

5. Visbeidzot, kā jau teicu, īpaši pareizs bija lēmums neieņemt Tbilisi. Es domāju, ka daudzi krievu ģenerāļi un virsnieki ļoti gribēja nobraukt vēl dažus desmitus kilometru un pabeigt iesākto līdz galam. Pie tam par galvaspilsētas ieņemšanu viņiem pienāktos ordeņi, dienesta paaugstinājumi utt. Bet lieta tāda, ka, ieņemot galvaspilsētu, nāktos mainīt režīmu, bet Krievijai lojālu politiķu un partiju, kurus atbalsta iedzīvotāji, tolaik Gruzijā nebija. Saakašvili tad būtu kļuvis par prezidentu trimdā un šai statusā viņš spētu kaitēt Krievijai kaut vai trīsdesmit gadus. Rietumvalstis par vienīgo leģitīmo Gruzijas valdību atzītu trimdas valdību un nosacītais prokrieviskais režīms Tbilisi spētu noturēties tikai ar Krievijas armijas “durkļu” palīdzību. Gruzijā vajadzētu turēt lielu militāro grupējumu, bet iedzīvotāju vairākums pret okupantiem un kolabricionistiem izturētos naidīgi. Un pēc pāris mēnešiem Saakašvili jau kļūtu par leģendāru tautas varoni, kurš varonīgi cīnījās pret milzīgo un agresīvo kaimiņu, un visi viņa grēki būtu aizmirsti un piedoti. Tādējādi ar Tbilisi ieņemšanu uzreiz tiktu nonivilēts viss lieliskās militārās operācijas politiskais efekts un Krievija iekristu tajā pašā Kaukāza slazdā no kura tik tikko brīnumainā kārtā izvairījās.

6. Tai pat laikā, atsakoties no Gruzijas galvaspilsētas ieņemšanas un iznīcinot visu militāro infrastruktūru, krievi uz visiem laikiem iznīcināja Saakašvili autoritāti. Tālāko mēs labi zinām, opozīcija pieņēmās spēkā, Miho zaudēja kontroli pār parlamentu un valdību un Gruzijā radās, lai gan ne prokrievisks (tādas iespējas diemžēl nav), tomēr daudz mērenāks, adekvātāks un sarunāt spējīgāks režīms, kurš nerada Krievijai liekas problēmas.

7. Tas pēc būtības arī ir viss, politiskie rezultāti runā paši par sevi. Bet visām pēcpadomju telpas valstiņām, kuras mēģina spēlēt uz Krievijas – ASV – ES pretrunām, tika dota vēl viena mācība. Pēc “08.08.08 kara” ir skaidrs, ka, ja antikrieviskais režīms savās provokācijais aizies pārāk tālu, tad Maskava var pielietot militāro spēku un Vašingtona nebūs spējīga to apstādināt. Nesāks taču kodolkaru dēļ Tbilisi, Rīgas vai Kijevas. Un, otrkārt, uz Abhāzijas un Dienvidosetijas piemēra ir parādīts, ka Krievija galējos gadījumos sāks atjaunot savas dabiskās robežas pa daļām, atzīstot kvazivalstu efemēro neatkarību, kuras pēc kāda laika var iekļauties Muitas savienībā, Eirāzijas savienībā vai pat iekļauties Krievijas Federācijā. Un nekādu pretdarbības līdzekļu pēcpadomju režīmiem pret to nav.

8. Lai gan Gruzijas mācība ir dota, tomēr to ir apguvuši ne visi un ir apguvuši slikti. Bet nekas, ar laiku apgūs. “

[Stulblatvieši un ļaunlatvieši noteikti šo mācību nav apguvuši, pretējā gadījumā tik histēriski nerietu uz Krieviju un neļautu ASV okupācijas armijai iekārtoties Latvijā, kas visa cita starpā apdraud Krieviju un padara Latviju gan par militāras pašaizsardzības, gan par preventīvu drošības nodrošināšanas operāciju mērķi, kā arī padara iespējamas dažādas provokācijas no amerikāņu puses no sērijas “ziedosim Latviju, lai iegūtu…”, kā arī ievērojami palielina varbūtību, ka Latvijas teritorijā var notikt arī militāras Krievijas un ASV sadursmes, kaut vai līdzīgas kā pašreiz notiek Ukrainā].

/08.2013/

Avoti:
http://cont.ws/post/109873
http://echo.msk.ru/blog/andrei_skvortsov/1110436-echo/
http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3548970/

Informācijas aģentūra
/19.08.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

ASV izspiego savus sabiedrotos

00538_228584333ANBNesen atmaskotā ASV spiegošana Japānā, kas ir viens no uzticamākajiem amerikāņu sabiedrotajiem, kārtējo reizi apstiprināja, ka ASV ārpolitikas pamatā joprojām ir auksts [un bezprincipāls] aprēķins, tāpēc amerikāņi saprot, ka ir jākontrolē citas valstis neatkarīgi no to draudzīguma pakāpes. [Kas nozīmē, ka amerikāņi izspiego arī Latvijas vadību un iedzīvotājus un nepieciešamības gadījumā ļaunprātīgi pret Latviju izmantos to informāciju, ko tā iegūst gan spiegošanas ceļā, gan arī pilnīgi legāli savstarpējās sadarbības un NATO ietvaros.]

Piektdien 31.07.2015 saits Wikileaks publicēja ASV Nacionālās drošības aģentūras (NSA) atskaites un 35 personu sarakstu, kuru telefona sarunas tika noklausītas un kuru atrašanās vieta tika monitorēta. To vidū bija arī augstu stāvoši Japānas valdības, Japānas Bankas, Finansu un tirdzniecības ministrijas un lielāko Japānas tirdzniecības namu pārstāvji.

Publicētie materiāli par ASV spiegošanas aktivitātēm pasaules sabiedrībai nekļuva par pārsteigumu. Amerikāņi bieži un daudz tiek kritizēti par dubulto standartu izmantošanu. Tomēr šoreiz „brīvās pasaules līderi” ir konsekventi: ja jau tiek izsekoti ne tikai tādi pretinieki kā Krievija un Irāna, bet arī tādi „draugi” kā Francija un Vācija, tad kāpēc gan lai Japāna būtu izņēmums? [Un kāpēc lai Latvija būtu izņēmums?]

ASV cenšas saglabāt savu pārākumu globālajā politikā, ekonomikā un militārajā sfērā, un izsekošanas mērķis ir pilnībā kontrolēt citas valstis.

Citu valstu līderu telefonsarunu un e-pastu atsekošana ir ne tikai savā būtībā amorāla parādība, bet tas arī pārkāpj starptautisko tiesību normas. Bet ASV tāpat turpina izmantot šo praksi, jo zin, ka, pat ja tiks pieķerti, neviens nebūs tik drosmīgs, lai mēģinātu saukt pie atbildības vienīgo pasaules lielvalsti. [Tiesa gan amerikāņi dēļ savas stulbās un iedomīgās nekaunības drīz vien vairs nebūs vienīgā pasaules lielvalsts, kas pašreiz jau ir pietiekami skaidri redzams.]

Šī amorālā ASV izspiegošana kārtējo reizi parāda amerikāņu liekulību, jo īpaši tad, kad runa iet par brīvību un demokrātiju. Rūgtā patiesība ir tāda, ka ASV nekad pret saviem „sabiedrotajiem” nav izturējusies kā pret līdzīgiem, tāpēc amerikāņi uzskata, ka drīkst darīt visu, kas viņiem ienāk prātā.

ASV baidās zaudēt vienīgās lielvalsts statusu vienpolārajā pasaulē, tāpēc tā šī statusa saglabāšanai izmanto visnetīrākos paņēmienus, tai skaitā arī šādu izspiegošanu. Bet, lai kādu arī labumu tas amerikāņiem neatnestu, šīs darbības kā bumerangs atgriezīsies pie sava saimnieka, jo visa pasaule, redzot kā amerikāņi izturas, var izdarīt pareizos secinājumus par patiesajām ASV vērtībām, ko tās tik ļoti aizstāv.

/02.08.2015/

Avoti:
http://russian.news.cn/2015-08/02/c_134472767.htm

Informācijas aģentūra
/19.08.2015/

Posted in Kat.: Specdienesti, Reģ.: Anglosaksija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Bumeranga efekts politikā

00536_boomerang_effect_xlargeMan vairākkārtīgi ir nācies rakstīt un teikt, ka neskatoties uz visu daudzpusīgo vienošanos, konvenciju un to ievērošanai sekojošo organizāciju (tai skaitā ANO un EDSO) kompleksu, starptautiskām tiesībām tomēr ir precedentu raksturs. Tas nozīmē, ka, ja jūs šodien izdarāt kaut ko, kas iziet ārpus starptautisko tiesību normām, tikai tāpēc, ka tas atbilst jūsu interesēm un ka jums ir pietiekami daudz spēka, lai paliktu nesodītam, tad rītdien šīs jūsu darbības kā bumerangs var atgriezties pie jums atpakaļ un kaitēt jums.

2003.gada pavasarī, komentējot ASV iebrukuma Irākā sākumu (apejot ANO Drošības padomi), es vērsu uzmanību uz apstākli, ka stipras valstis mēdz palikt vājas, bet vājās kļūst stipras, un bieži tas notiek vēsturiski salīdzinoši nelielos laika posmos. Ja starptautiskās tiesības tiek sagrautas, tad tās tiek sagrautas visiem un iespējams kaut kad nākotnē spēcīgā Irāka veiks ASV bombardēšanu, lai civilizētu mežonīgās anglosakšu ciltis. Un tas nebūt nav pārspīlējums. Vēl XIV – XV gadsimtos arābi un turki brīvi dzenāja eiropiešus pa Eiropu, bet Ķīna ekonomiski Eiropai bija pilnīgi neaizsniedzama, saražojot no 60% līdz 80% no to laiku pasaules IKP. Jau XVII – XVIII gadsimtos viss bija ne tik viennozīmīgi, bet uz XIX gadsimtu Eiropa pilnībā dominēja pasaules politikā, ekonomikā un tirdzniecībā.

Starptautiskās tiesības kā visiem vienoti spēles noteikumi garantē šos noteikumus ievērojošām valstīm drošību neatkarīgi no to spēka vai vājuma pakāpes. Tā tas ir ideālā gadījumā, bet ne praktiski. Tāpēc radot ar saviem lēmumiem, kuri apiet starptautiskās tiesības, noteiktus precedentus, katrai valstij ir jābūt gatavai, ka šis precedents var tikt izmantots arī pret to.

Piemēram, visi atceras Vašingtonas caursisto lēmumu par Kosovas atdalīšanu no Serbijas. ASV vadība uzskatīja, ka panāk savai valstij izdevīgu rezultātu. Tas vēl nebūt nav fakts, ka Kosovas separācija ASV bija izdevīgāka par normālu attiecību izveidošanu ar Belgradu, bet nu pieņemsim, ka tā. Tomēr jau drīzumā 2008.gadā pēc tās pašas shēmas Krievija atzina Abhāzijas un Dienvidosetijas neatkarību, tādējādi kritiski novājinot ASV Kaukāza sabiedroto Gruziju un dodot liktenīgu triecienu Saakašvili režīmam. Bet 2014.gada martā Kosovas precedents tika izmantots kā viens no argumentiem, kas pamatoja Krimas un Sevastopoles pārejas no Ukrainas uz Krievijas jurisdikciju likumību.

Šķiet, ka visiem vajadzētu būt skaidram, kā darbojas bumeranga efekts. Ja ASV cenšas nepievērst uzmanību uz iespējamajām negatīvajām sekām pašiem no viņu radītajiem precedentiem, paļaujoties uz stiprākā tiesībām, tad mazākām valstīm [tai skaitā arī Latvijai] šai ziņā vajadzētu būt ļoti uzmanīgām un rūpīgi pārdomāt kā vārdi un darbi uz pašiem var atsaukties.

Tomēr ukraiņu politiķi, kuri vēlas rīkoties tāpat kā amerikāņi, bet kuriem nav ne amerikāņu intelektuālais, ekonomiskais un militārais resurss, regulāri rada precedentus, kas atgriežoties kā bumerangs var piebeigt gan atlikušo Ukrainas valstiskumu, gan arī pašus Kijevas režīma darboņus.

Šonedēļ [2015.gada augusta sākums] Ukrainas prezidents Pjotrs Porašenko paziņoja, ka ir nolēmis dot krimas tatāriem nacionāli – teritoriālo autonomiju Krimā. Ņemot vērā to, ka Krima jau sen un pamatīgi ir Krievijas sastāvā un Ukrainas varasiestādes spēj vadīt Krimā notiekošos procesus tik pat veiksmīgi kā Mēness griešanās ātruma parametrus, ir acīmredzams, ka šis paziņojums ir kārtējā Kijevas informatīvi – propagandiskā akcija , kuras mērķis ir radīt apstākļus krimas tatāru atbalstam sevi pilnīgi diskreditējušajam Medžlisam. Kijeva vēl nav atmetusi cerības organizēt Krimā proukrainisku pagrīdi un šai ziņā orientējas pirmkārt uz krimas tatāriem. No Krimas izdzītais Medžliss, kuru uz Krimas zaudēšanas brīdi atbalstīja krimas tatāru mazākums (apmēram 30%), pilnībā ir pārvērties no kvazi – politiskas struktūras par teroristisku, kas cenšas (pagaidām nesekmīgi) radīt Krimā neizturamus dzīves apstākļus, lai iedzīvotāji atcerētos “mierīgos” Ukrainas kundzības laikus.

No 2014.gada marta Krievija aktīvi strādā ar krimas tatāriem. Pirmo reizi reāli, nevis tikai deklaratīvi, kā tas bija Ukrainā, ir nodrošināta viņu pārstāvniecība Krimas varas orgānos un viņu tiesības tiek aizstāvētas Krimas iedzīvotājiem vienotās likumdošanas procedūras ietvaros, nevis caur korumpēto un nekonstitucionālo Medžlisu, kurš sadalīja budžeta naudu, kas tika izdalīta krimas tatāru dzīves labiekārtošanai un kurš monopolizēja krimas tatāru pārstāvniecības tiesības Ukrainas varasiestāžu priekšā. Lai pārspētu reālās Krievijas darbības kaut vai propagandiski, ir nepieciešams ļoti liels praņiks (un tas nekas, ka virtuāls). Un, lūk, Porašenko negaidīti iniciē to, kam Kijevas varasiestādes līdz šim nekad nepiekrita – krimas tatāru nacionāli – teritoriālo autonomiju Krimā.

Kijevas loģika ir saprotama. Krima tāpat pieder Krievijai, tāpēc reāli izpildīt apsolīto pārskatāmā nākotnē nevajadzēs. Toties ir cerība, ka krimas tatāri, pievilināti ar miglainu iespēju radīt savu valstiskumu Ukrainas sastāvā, aktivizēs antikrieviskas aktivitātes un sāks izrādīt neapmierinātību. Krimu Ukrainai tas, protams, neatgriezīs, bet destabilizēt situāciju pussalā un sarežģīt dzīvi Maskavai tas gan var. Bet, ja nu notiek neiespējamais un Krima brīnumainā kārtā atgriežas Ukrainas sastāvā, tad autonomijas solījumu var arī pārskatīt. Vienmēr ir iespēja atsaukties uz to, ka autonomijai ir jāiziet sarežģīts konstitūcijas izmaiņu process, kuram nepietiek balsu (gāztā prezidenta Janukoviča Reģionu partija tādā veidā gadiem sabotēja savu solījumu piešķirt krievu valodai valsts valodas statusu).

Lai cik loģiski nevainojama nebūtu šī politiskā shēma, tās izdomātāji un to paziņojošais Porašenko nav ņēmuši vērā ļoti nopietnus riskus, ar kuriem viņi apdraud sevi un Ukrainas pseidovalsti. Pie tam cerība uz kaut kādiem panākumiem Krimā ir miglaina, teorētiska un tālā nākotnē, bet riski ir reāli un ar tiem var nākties saskarties jau vistuvākajā laikā.

Valsts prezidents, lai cik tas arī nebūtu bēdīgi Porašenko, no starptautisko tiesību viedokļa nav tas, ko par  prezidentu uzskata Ukrainā. Valsts prezidents nav bagāts konditors, kurš ir nopircis pašu galveno amatu, kurā nevienam nav jāatskaitās, un tādēļ ir tiesīgs runāt visādas muļķības, jo viņš taču tagad te ir galvenais. Katrs valsts prezidenta pateiktais vārds tiek ņemts vērā pārrunas procesu ietvaros un tiek uztverts kā oficiāla valsts viedokļa izpausme.

Karu pret Donbasu Kijeva izskaidroja tādējādi, ka reģionā esot kaut kādi federalizāciju griboši “separātisti”, kas nav iespējams no Ukrainas konstitūcijas viedokļa. Tas nekas, ka pasaulē ir desmitiem federatīvu valstu (to skaitā ASV, Krievija, Vācija, Brazīlija, Indonēzija utt.), Ukrainai federatīva valsts uzbūve ne tikai nederot, bet pat ir bīstama. Šo pozīciju visiem bija jāņem vērā, jo katra valsts ir suverēna savas iekšējās kārtības noteikšanā.

Un te pēkšņi Porašenko pats paziņo nevis par iespējamu, bet jau par gatavu lēmumu piešķirt krimas tatāriem nevis necionāli – kultūras, bet nacionāli – teritoriālu autonomiju. Tas ir, Porašenko paziņoja par krimas tatāru valstiskuma (tas nekas, ka autonomijas formā) izveidošanu Ukrainas valstiskuma ietvaros. Savukārt tas uz visiem laikiem iznīcina mītu par Ukrainu kā unitāru valsti. Un tā nebūt nav lielākā problēma, kas Ukrainu tādēļ sagaida.

Tagad katrs Pjotram Porašenko var pajautāt (tai skaitā arī viņa Minskas pārrunu partneri no Krievijas, Vācijas un Francijas): “Kāpēc nacionāli – teritoriālā autonomija krimas tatāriem Krimā ir iespējama, bet krieviem Novorosijā nav iespējama?” Ne tikai Doņecka un Luganska, bet arī Harkova, Dņepropetrovska, Zaparožja, Hersona, Nikolajeva, Odesa ir krievu pilsētas, kurās lielākā daļa ir krievu iedzīvotāji (kurus dažreiz sauc par krievvalodīgajiem). Atšķirībā no Kijevas, Čerņigovas, Sumu krieviem, Novorosijas krievi ir saglabājuši savu krievu identitāti. Procentuāli krievu tur ir vairāk kā krimas tatāru Krimā. Tad kāpēc, lai arī viņiem nedotu nacionāli – teritoriālo autonomiju? Vai vairākas nacionāli – teritoriālās autonomijas, pa vienai uz apgabalu.

Bet tas nebūt nav viss. Besarābijas dienvidos kompakti dzīvo gagaūzi – ne tikai Moldāvijas teritorijā, kur viņiem ir autonomija, bet arī Ukrainas teritorijā, kur viņiem autonomijas nav. Kāpēc gagaūziem nepiešķirt tās pašas tiesības, kuras krimas tatāriem? Turpat Besarābijā un Bukovinā ir liels rumāņvalodīgo iedzīvotāju skaits, Aizkarpatijā kompakti vienā vietā dzīvo ungāri, bet Galīcijā un Volīnijā – poļi (ne visus benderovieši noslaktēja un ne visus Staļins uz Poliju aizsūtīja). Rumānija un Ungārija ir veikušas neoficiālu masveida sev etniski radniecīgo pierobežas iedzīvotāju “pasportizāciju” [pasu piešķiršanu], savukārt Polija poļiem izsniedz “poļu kartes”. Buhareste, Budapešta un Varšava noteikti atbalstīs ideju par nacionāli – teritoriālās autonomijas piešķiršanu savām etniskajām grupām, vēl jo vairāk tādēļ, ka ungāri, rumāņi un poļi noteikti nav sliktāki par tatāriem.

Ukrainas dienvidos ir saglabājušies pontas grieķi, kuri tur dzīvo no tāliem pirmsukrainas laikiem – V gadsimta pirms mūsu ēras. Viņu, protams, ir palicis pavisam maz, bet arī attiecībā uz viņiem var atjaunot vēsturisko taisnīgumu un piešķirt nacionāli – teritoriālu autonomiju.

Umanā katru gadu sabrauc tūkstošiem hasīdu. Līdz slaktiņam, kuru XVIII gadsimtā sarīkoja Ivana Hontas haidamaki tā bija klasiska ebreju vieta, tāpēc Umanas rajonā var izveidot ebreju nacionāli – teritoriālo autonomiju.

Kijevas, Žitomiras un Rovenas apgabalu ziemeļu rajonos dzīvo poleščuki, kuru valoda tiek uzskatīta par baltkrievu valodas dialektu, tāpēc tur var izveidot ja ne baltkrievu, tad vismaz poleščuku nacionāli – teritoriālo autonomiju.

Aizkarpatijas rusīni jau sen cīnās par autonomiju. Viņi tikai sākumā no ungāriem kaut kā ir jāatdala. Bet, ja var rusīniem, tad kāpēc nevar visādiem boikiem, lemkiem un citiem gucuļiem. Bet nu atlikušajā centrālukrainā var izveidot klasisku malorosu [tas ir ukraiņu] autonomiju. Ukraiņu nacistiem patīk apgalvot, ka nācija eksistē, ja par to kāds ir izlējis asinis. Tad, lūk, par Malorosijas autonomijas ideju tika noslepkavots Oļesja Buzina. Viņa iedeja ir dzīva un ir pat izveidots Oļesja Buzina fonds.

Visu augstāk minēto var uztvert kā joku, bet tas tā nebūt nav. Lieta tāda, ka nacionāli – teritoriālās autonomijas statuss padara vietējās elites daudz patstāvīgākas un daudz neatkarīgākas no Kijevas, tāpēc apgabalu vadītājiem ir pilnīgi vienalga kādu autonomiju, pontas grieķu vai ebreju, viņi pie sevis var izsludināt, galvenais ir šis statuss. Ņemot vērā to, ka Kijevas vara kļūst arvien nominālāka, vietējās elites centīsies nostiprināt un nofiksēt savu pieaugošo statusu. Ja pirms Porašenko uzstāšanās viņiem nebija pamats runāt par autonomiju, jo pat federālisms tika uzskatīts par separātismu, tad tagad autonomijas ideju ir legalizējis pats Ukrainas prezidents.

Mēs, protams, saprotam, ka Porašenko bija domājis tikai teorētisku krimas tatāru autonomiju, lai ieriebtu Krievijai. Tomēr Ukrainas konstitūcija deklarē visu pilsoņu vienlīdzību likuma priekšā neatkarīgi no rases, tautības utt. , attiecīgi to, kas teorētiski ir atļauts krimas tatāriem, var praktiski realizēt citas nacionālās grupas.


Un pēdējais. Daudzas potenciālās autonomijas robežojas ar valstīm, kuru iedzīvotāji ir radniecīgi Ukrainas pierobežas iedzīvotājiem. Šīm valstīm agrāk piederēja šīs teritorijas un viņas tās zaudēja dēļ Ukrainā nopeltā Molotova – Ribentropa pakta un dēļ Kijevā nosodītās Staļina politikas. Tik lielā mērā cik dzīves līmenis Ukrainā pasliktināsies, valsts struktūras sabruks, bet vara pāries ar automātiem bruņotu bandītu rokās, tik lielā mērā arvien vairāk un vairāk Ukrainas pilsoņu griezīsies pēc palīdzības blakusvalstīs kārtības un stabilitātes meklējumos. Tā kā ne visi dažādu iemeslu dēļ var emigrēt, kaimiņvalstis izeju var rast ienesot savu kārtību Ukrainas teritorijā. Un ja jau Rietumukraina tik ļoti vēlas iekļauties Eiropas Savienībā, tad visvienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir iekļauties veseliem reģioniem Polijas, Ungārijas un Rumānijas sastāvā līdzīgi kā Krima iekļāvās Krievijas sastāvā. Un Novorosija tad var padomāt par iespēju sekot Krimas piemēram. Pie tam atlikušais gabaliņš, lai kā arī to neapsauc (par suverēno Ukrainu vai autonomo Malorosiju) viens pats patstāvīgi nav spējīgs izdzīvot un tam būs jāseko Novorosijai, jo tieši tur ir šī reģiona ekonomiskie sakari.

Vispār Porašenko stipri paveiksies, ja viņa idejām neviens nepievērsīs uzmanību (Kijevā jau ir pieraduši, ka viņa vārdiem nav nekāda reāla seguma). Bet, ja Ukrainas reģionālās elites un kaimiņvalstis nolems turēt Porašenko pie vārda, tad viņš vienu rītu var konstatēt, ka joprojām vēl ir Ukrainas prezidents, bet tādas valsts gan vairs nav.

Rostislavs Iščenko, ukraiņu politologs, Sistēmiskās analīzes un prognozēšanas centra prezidents

/08.08.2015/

Avots:
http://cont.ws/post/108754

Informācijas aģentūra
/17.08.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Amerikā apspriež iespēju vienoties ar Krieviju pret Ķīnu

Alfredo Halife – Rahme

Alfredo Halife – Rahme

Iepriecinoši ir tas, ka beidzot sāk pieklusināt balsi tādas radikālas oficiālas personas kā pašreizējais ASV Jūras kājnieku korpusa komandieris ģenerālis Džozefs Danfords (Joseph Dunford), kuru, lai cik tas nebūtu dīvaini, min kā nākamo ASV armijas Apvienoto štābu komitejas priekšnieku. Tieši viņš paziņoja, ka Krievija visvairāk apdraud ASV nacionālo drošību, kas izraisīja kategoriskus Maskavas protestus, kā arī Baltā nama un Valsts departamenta diskreditāciju.

Maikls Mazars (Michael Mazar), pētnieciskā centra RAND politologs un Hūvera institūta darbinieks brīdina par jaunu un bīstamu kodolpretstāvēšanas periodu starp ASV un Krieviju pārejā no divpolārās pasaules uz daudzpolāro.

Zbigņevs Bžezinskis, slavenais rusafobs, bijušais ASV prezidenta Kartera padomnieks nacionālās drošības jautājumos, kurš ir viens no prezidentam Obamam pietuvinātajām personām, meklējot izeju no paša apziņas labirinta, apsveica ASV, Krievijas un Ķīnas sadarbību, pateicoties kurai izdevās atrisināt Irānas kodolproblēmu. Bžezinskis teorētiski pieļauj lielā trijnieka rašanos, lai gan priekšroku viņš dotu lielajam divniekam – ASV ar Ķīnu pret Krieviju, tiesa gan viņš noteikti saprot, ka pašreiz tas nav iespējams.

Pat Leslijs Gelbs (Leslie Gelb), amerikāņu Starptautisko attiecību padomes (CFR) goda priekšsēdētājs, kuram ir labi sakari ASV politiskajā olimpā, nāca klajā ar drosmīgu iniciatīvu par lielā divnieka ASV – Krievija izveidošanu, kuru viņš nosauca par “izlādi plus”. Tas tika publicēts žurnālā “The National Interest”, kurš ir slavens ar savu reālistisko pieeju starptautiskām problēmām un kura galvenais goda redaktors ir Henrijs Kisindžers. CFR saņem kolosālas naudas summas no galvenajām Volstrītas bankām un ASV valdošajiem slāņiem.

Neskatoties uz Leslija Gelba ciešajām attiecībām ar bijušo republikāņu senatoru no Ņujorkas štata Džeikobu Kopelu Džavitu (Jacob Koppel Javits), kurš savulaik bija Ņujorkas gubernatora Nelsona Rokfellera sabiedrotais, viņa priekšlikums par ASV un Krievijas savienību izklausās visai pievilcīgs Eiropai: nepieminot par globālo nepatiku pret Ķīnu, tas veicinātu negatīvā saspīlējuma izlādi starp abām galvenajām kodollielvalstīm.

Žurnāla “The National Interest” izdevējs ir Džeikobs Helbruns (Jacob Heilbrunn), kā intereses bija saistītas ar Irvingu Kristolu (Irving Kristol), kurš tiek uzskatīts par neokonservatoru patriarhu, kuri atbalstīja Džordžu Bušu jaunāko bezjēdzīgo karu uzsākšanā pret Afganistānu un Irāku.

Leslijs Gelbs savā pietiekami saturiskajā un dziļajā sacerējumā nenolaižas līdz primitīviem izlēcieniem Putina un Krievijas virzienā, lai gan arī viņš šauj pār strīpu kā tas ir raksturīgi amerikāņu valdošās šķiras ideologiem. Es pievērsu uzmanību tam, ka viņš citē slaveno diplomātu Džordžu Kenanu (George Kennan), kurš savas dzīves norietā norādīja uz milzīgām ASV kļūdām, mērķtiecīgi “dzenot” Krieviju bezizejas stāvoklī: “1997.gada februārī Džordžs Kenans brīdināja, ka NATO tuvināšanas Krievijas robežām politika var izraisīt kareivīgu, nacionālistisku un antirietumniecisku noskaņojumu pastiprināšanos Krievijas sabiedrībā, pagriezt atpakaļ Krievijas demokrātijas attīstību, atgriezt aukstā kara noskaņojumu starp Austrumiem un Rietumiem un izraisīt Krievijas ārpolitiskā kursa maiņu uz tādu, kurš neatbilst mūsu nacionālajām interesēm.” Tieši tas pašreiz arī ir noticis!

Autors uzskaita visas kļūdas, kuras pieļāva virkne ASV prezidentu attiecībā pret Krieviju, jo nu izrādās, ka Maskava ar savu militāro varenību ir spējīga radīt problēmas, tai pat laikā NATO nav stratēģijas, ko stādīt pretī pieaugošajam Krievijas spiedienam.

Gelbs atsaucas uz trijiem ASV vēstniekiem Maskavā, kuri norāda, ka pašas par sevi sankcijas neatstās uz Krieviju nekādu ietekmi, tāpēc nav jēgas paļauties uz to, ka Rietumvalstis spēs panākt no Krievijas savaldību bez tās reālas lielvalsts statusa atzīšanas, kurai ir savas likumiskās intereses, jo īpaši tās robežu perimetrā. “Izlāde plus” atzīst plašu spektru kopēju interešu, kas spētu veicināt problēmu atrisināšanu Krievijas un ASV starpā.

Leslijs Gelbs nepasaka to tieši, bet divas viņa frāzes var tikt uzskatītas kā mājiens uz lielā divnieka Krievija – ASV izveidošanu, kurš varētu sadalīt mirstošo Eiropas telpu un kļūt par pretspēku Ķīnai, kura ar katru dienu kļūst arvien spēcīgāka. Ja ir kāds gājiens, kurš spēj novērst tuvojošos pasaules krīzi, tad tas ir Vašingtonas un Maskavas spēku apvienojums.

Autors uzskata, ka attiecības ar Ķīnu nebūs vienkāršas, jo ASV un Krievijas tuvināšanās izsauks Pekinas neapmierinātību. Bet tur neko nevar darīt. Tai pat laikā šī tuvināšanās var labvēlīgi atsaukties arī uz Ķīnu, jo gan Krievija, gan ASV veicina Ķīnas militārās un ekonomiskās varenības pieaugumu, tāpēc nebūs slikti, ja Pekina sāks uzskatīt Maskavu un Vašingtonu kā pretspēku. Lai kā arī nebūtu, pārskatāmā nākotnē Krievijas un ASV intereses sakrīt lielākā mērā nekā to katras atsevišķi kopā ar Ķīnu.

Vai Krievija un ASV (G2) pret Ķīnu?

Ko ASV spēj piedāvāt Krievijai, ja Maskavas un Pekinas partnerība vai pat savienība kļūst neatgriezeniska, par ko tika paziņots nesen [2015.gda jūlijā] notikušajos divos augstākā līmeņa forumos Ufā [ŠSO (Šanhajas sadraudzības organizācija) un BRICS]? Vai ASV ir jēga atdot Krievijai, pilnvērtīgai Eirāzijas lielvalstij, ievērojamu Eiropas daļu apmaiņā pret attiecību ar Ķīnu pārskatīšanu?

Pat visai pretrunīgais un bieži savos vērtējumos kļūdas pieļaujošais izlūkošanas analītiskais dienests Stratfor, kurš sevi pozicionē kā rūpniecisko CIP, kas strādā uz 500 vadošajām pasaules kompānijām, norāda uz iespējamu divpusēju konsultāciju sākšanu starp Krieviju un ASV, ignorējot novājināto Eiropu, kā atbildes soli uz Maskavas pūliņiem Irānas kodolproblēmas atrisināšanā.

Leslijs Gelbs nāca klajā ar savu izlādes iniciatīvu laika posmā starp augstākā līmeņa tikšanos Ufā un drīz pēc tam sekojošo Si Dziņpina un Obamas tikšanos. Krievu ziņu aģentūra Sputnik izplatīja manu priekšlikumu par Krievijas un NATO [militāro] aktivitāšu samazināšanu starp Melno un Baltijas jūru, kas varētu būt sākums reģionālas G-2 veidošanai Eiropas kontinentā (http://sputniknews.com/analysis/20150704/1024206094.html ).

ASV, iegrūžot Krieviju Ķīnas apkampienos, ir izolējusi pati sevi, bet tagad mēģina labot šo kļūdu vājinot Krievijas un Ķīnas Eirāzijas saites. Obama mēģina izveidot pazaudēto G-2 – vai nu ar Krieviju pret Ķīnu (par ko izsakās Leslijs Gelbs un CFR) vai arī ar Ķīnu pret Krieviju (Zbigņeva Bžezinska pozīcija). Jautājums, kurš pirmais iekritīs šajās lamatās (Krievija vai Ķīna), paliek atklāts.

Neieslīgstot maniheijismā, pašreizējā pasaules attīstības posmā (pēc Krimas pievienošanas Krievijai) ar tādiem nemākulīgiem slēptajiem spēlētājiem kā Indija un Eiropas pēc tās ģeopolitiskās sašķelšanās, cilvēce tomēr vairāk tiecas pēc lielā trijnieka (G-3). Šajā konfigurācijā ASV, Krievijai un Ķīnai būs jāmeklē savu pozīciju tuvināšanas iespējas pārrunu ceļā un cienot vienam otra ietekmes sfēras. Cits risinājums var būt kodolkarš, kuru neviena no pusēm neuzvarēs.

Alfredo Halife – Rahme, Meksika
/23.07.2015/

Avots:
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/22/opinion/016o1pol
http://inosmi.ru/world/20150723/229234526.html
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33469369
http://www.hoover.org/research/renewed-vision-nuclear-risk-reduction-0
http://www.rand.org/blog/2015/07/we-face-a-new-dangerous-age-of-nuclear-weapons-rivalry.html

http://www.muckety.com/Leslie-H-Gelb/7983.muckety
http://nationalinterest.org/feature/russia-america-toward-new-detente-13077
http://www.muckety.com/Council-on-Foreign-Relations/5000520.muckety
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/12/opinion/014o1pol
https://www.stratfor.com/geopolitical-diary/us-russia-case-bilateral-talks
http://sputniknews.com/analysis/20150704/1024206094.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/15/opinion/018o1pol
http://www.alfredojalife.com/
https://twitter.com/@AlfredoJalifeR_

Informācijas aģentūra
/17.08.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Anglosaksija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Vatikāna “ārlietu ministrs” aicina iet kopsolī ar Krieviju

arhibīskaps Pols Ričards Galahers

arhibīskaps Pols Ričards Galahers

“Krievijai ir būtiska loma starptautiskā arēnā, un es domāju, ka mums ir jāiet kopsolī, nevis atsevišķi, kopējā vēlmē uzlabot šodienas pasauli,” intervijā Turīnas avīzei “Stampa” paziņoja Vatikāna “ārlietu ministrs” (atbildīgais sekretārs par attiecībām ar valstīm), angļu arhibīskaps Pols Ričards Galahers. Intervijā viņš paziņoja, ka Krievija ir spējīga palīdzēt stabilizēt situāciju Vidusjūras reģionā.

pāvests Francisks un Vladimirs Putins

pāvests Francisks un Vladimirs Putins

“Kā zināms, Vladimira Putina oficiālās vizītes laikā Vatikānā 10.jūnijā [2015.gada] notika viņa saruna ar pāvestu Francisku. Saruna galvenokārt notika par konfliktu Ukrainā un situāciju Tuvajos Austrumos. Pāvests uzsvēra nepieciešamību pielikt lielas pūles, lai panāktu mieru Ukrainā un mieru nesošu risinājumu Tuvajos Austrumos, “ pastāstīja Galahers. Viņš tāpat pauda pārliecību, ka “Krievija spēj palīdzēt stabilizēt situāciju Vidusjūras reģionā līdzīgi kā tā veicināja nesenās vienošanās noslēgšanu Irānas kodolproblēmas sakarā”, un augstu novērtēja “potenciāli pozitīvo lomu”, kādu varētu dot vienošanās ar Irānu situācijas noregulēšanai Tuvajos Austrumos. Pēc arhibīskapa teiktā, Vatikāns apsveic vienošanos Irānas kodolproblēmas sakarā, jo uzskata, ka dialogs un vienošanās ir vienīgais ceļš kā panākt mieru.

Jāatgādina, ka Putins atzinīgi novērtēja vizīti Vatikānā, bet itāļu avīze Corriere della Sera ziņoja, ka ASV ir norūpējusies par Vatikāna attieksmi pret Putinu un Krieviju kopumā. Savukārt pasaules masu informācijas līdzekļos tika uzsvērts, ka Putina vizīti Itālijā var nosaukt par “diplomātisku uzvaru” un jau esošo starptautisko sakaru ar Itāliju un Vatikānu nostiprināšanu.

/04.08.2015/

Avoti:
http://www.vz.ru/news/2015/8/4/759446.html
http://oko-planet.su/politik/newsday/289095-glava-vatikanskoy-diplomatii-prizval-idti-v-nogu-s-rossiey.html
http://tass.ru/en/world/812465
http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/gallagher-francesco-francisco-francis-42625/

Informācijas aģentūra
/17.08.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, Veids: Ziņa | Komentēt

Ukrainas krahs ir tikai laika jautājums

Rostislavs Išenko

Rostislavs Iščenko

Intervijas ar ukraiņu politologu Rostislavu Iščenko par Ukrainas krīzi, prognozējamo tās attīstību un Krievijas – ASV cīņu par globālo kundzību.

J: Kas Jūsuprāt pašreiz notiek Ukrainas ekonomikā? Kas ir mainījies kopš jaunās komandas nākšanas pie varas?

Rostislavu Iščenko: Ukrainas ekonomika pašreiz iziet likvidācijas etapu un tas tuvojas noslēgumam. Pat pēc oficiāliem datiem Ukrainas IKP esošo varasiestāžu pusotra gada valdīšanas laikā ir nokrities vairāk kā par 10%. Patiesais IKP kritums ir mērāms vairākos desmitos procentu. Pie tam ir jāņem vērā, ka pirmās tika iznīcinātas ekonomikas fundamentālās (pamata) nozares, kas deva lielu daļu valsts valūtas ieņēmumu. Es te domāju metalurģiju, mašīnbūvi, ķīmisko rūpniecību, naftas pārstrādi. Šo nozaru uzņēmumi ir praktiski iznīcināti. Tālāk notiek vienkārša ķēdes reakcija. Ja jums ir ostas, dzelzceļi un šosejas, bet, ja jūs neko neražojat, tad jums nav ko izvest, nav ar ko tirgoties un transporta nozare arī sāk stagnēt. Mazais un vidējais bizness pārsvarā ir nodarbināts apkalpojošā sfērā, bet, ja nav ko apkalpot, tad arī šie uzņēmumi tiek slēgti. Cilvēki pārstāj saņemt algas, krītas maksātspējīgais pieprasījums, aizveras restorāni, veikali, izklaides iestādes, netiek pārdotas automašīnas, tās pārstāj ievest un dīleru tīkli tiek slēgti, vairs netiek pārdoti dzīvokļi un mājas, attiecīgi tos pārstāj celt, celtniecības uzņēmumi bankrotē vai tiek slēgti utt.

Ukraina patstāvīgi apstādināt un vēl jo vairāk pavērst pretējā virzienā šo procesu nespēj. Ukraina atrodas uz sociālās un humanitārās katastrofas robežas. Visdrīzāk šīs katastrofas iestāšanos var novilcināt, bet tās iestāšanās pārskatāmā nākotnē ir neizbēgama.

J: Nesen Jūs teicāt, ka pie esošās vadības Ukrainas ekonomikai nav perspektīvu. Kāpēc Jūs tā uzskatāt? Vai tas nozīmē, ka Ukrainā ir nobriedusi nepieciešamība mainīt valsts varu?

Rostislavu Iščenko: Esošās Ukrainas varasiestādes atnāca nevis strādāt, bet gan zagt. Šai ziņā esošā vara maz ar ko atšķiras no iepriekšējām. Bet zināmas atšķirības tomēr ir. Piemēram, prezidenta Kučmas laikā vēl eksistēja milzīgs Padomju mantojums (tas ir, bija ļoti daudz ko izzagt). Janukoviča laikā viņa biznesmeņu komanda tomēr saprata, ka, lai varētu zagt no budžeta, nepieciešams šo budžetu piepildīt. Tāpēc viņi deva biznesam iespēju strādāt, lai gan bizness to varēja darīt ar lielām grūtībām.

Pašreizējie Ukrainas valdnieki uzskata, ka automāta esamība rokās viņiem nodrošina apsteidzošu ekonomisko attīstību. Viņi tāpat uzskata, pie tam pa īstam, no visas sirds, ka Rietumvalstu pienākums ir uzturēt viņus un apmierināt viņu vajadzības dēļ to primitīvās rusafobijas un lielā naida pret krieviem. Viņu problēma ir apstāklī, ka Rietumvalstis nebūt tā neuzskata, tāpēc pašreizējā Ukrainas vara pēc būtības ir valsts ar nosaukumu “Ukraina” likvidācijas komiteja.

Iemesls, kādēļ Ukraina vēl joprojām pastāv un nav izzudusi no pasaules kartes vēl pagāšgad ir ģeopolitisko cīņu sekas – Ukrainas teritorijā tiešā konfrontācijā ir sadūrušās Krievijas un ASV intereses. Tieši Vašingtona pagaidām notur Ukrainu un neļauj tai sabrukt. Bet te jāņem vērā, ka laiki un valsts intereses mēdz mainīties. Un, otrkārt, pat ASV nav spējīga ilglaicīgi uzturēt Ukrainu. Amerikāņu stratēģija ir Ukrainas sabrukuma tempu palēnināšana, nevis tās sabrukuma novēršana. Tāpēc pilnīgs Ukrainas valstiskuma krahs ir tikai laika jautājums.

J: Kā Jūs domājat, vai Ukrainai izdosies vienoties par valsts parāda restrukturizāciju? Vai SVF turpinās sniegt atbalstu Ukrainai? Vai šis lēmums dēļ SVF angažētības nebūs atkarīgs no ASV attieksmes pret to?

Rostislavu Iščenko: Neatkarīgi no lēmuma par restrukturizāaciju, SVF turpinās sniegt Ukrainai palīdzību precīzi tik ilgi, cik tas būs nepieciešams ASV.

J: Vai ir iespējams Ukrainas defolts?

Rostislavu Iščenko: Ukrainas defolts ir neizbēgams. Ukrainai nav iekšējo rezervju ne tikai parādu atdošanai, bet pat arī valstisko funkciju nodrošināšanas finansēšanai. Kamēr Ukrainu ārēji finansē, kas ir saistīts ar ASV globālajām interesēm, tikmēr Ukraina kaut cik spēj savilkt galus kopā. Bet gala beigās Ukrainas defolts tāpat ir neizbēgams.

J: Kā pašreiz attīstās Ukrainas banku sektors? Kādas galvenās tendences ir novērojamas? Kā Ukrainā attīstās ārvalstu bankas, tai skaitā arī Krievijas?

Rostislavu Iščenko: Valstī, kurā praktiski nav ekonomikas, bankas normāli strādāt nespēj. Ukrainas banku sektors ir tuvs pilnīgam sabrukumam, bankas bankrotē viena pēc otras. Rietumvalstu bankas pameta Ukrainu jau laika periodā no 2008. līdz 2012.gadam. Krievijas bankas formāli turpina strādāt, bet praktiski tikai rada savas esamības Ukrainā priekšstatu, lai pēc Ukrainas krīzes politiskās daļas atrisināšanas, pirmās varētu atjaunot darbību pilnā apjomā. Domāju, ka tas ir politisks lēmums.

J: Kā Jūs vērtējat Kijevas ārpolitiku, kopš Pjotra Porašenko nākšanas pie varas? Kā veidojas Ukrainas attiecības ar ASV un ES?

Rostislavu Iščenko: Kijevai nav ārpolitikas. Ukraina pašreiz ir valsts pat ne ar ierobežotu, bet pilnībā ASV nodotu suverenitāti. Tāpēc Porašenko ārpolitika ir tikai ASV ārpolitikas fragments. Iekšpolitikas Ukrainai arī nav, tieši ASV vēstnieks Ukrainā Paets izlemj, kurš Ukrainā būs pie varas un kuram ir jāatkāpjas, un Ukrainas varasiestādes tikai noformē ASV vēstnieka lēmumus.

J: Un kādas ir Ukrainas attiecības ar Neatkarīgo Valstu Savienības valstīm?

Rostislavu Iščenko: Šīs attiecības vispār neveidojas. Kā jau teicu, Ukrainai vispār nav suverenitātes, tāpēc tā pati nespēj veidot attiecības ar citām valstīm.

J: Kā Jūs vērtējat Ukrainas izstāšanās no NVS varbūtību?

Rostislavu Iščenko: Jau Gruzijas izstāšanās no NVS parādīja, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgs solis. Gruzija izstāties no NVS izstājās, bet uzreiz pēc tam uzsāka cīņu par to, lai visi NVS ietvaros noslēgtie līgumi paliktu spēkā, jo tie vienkārši ir izdevīgi. Tāpēc, ja arī Ukraina paziņos par izstāšanos no NVS (bet pagaidām tādi aicinājumi nav manāmi), tad tas būs tikai mēdijiem domāts PR gājiens, kam nebūs nekādu reālu seku. Par Ukrainas ekonomiku es jau visu pateicu, tā kā tā jau gandrīz ir iznīcināta, tad sliktāk tai no tā nepaliks. Bet labāk arī ne.

J: Vai Krievijas – Ukrainas starpā ir iespējams miers?

Rostislavu Iščenko: Pie esošiem nosacījumiem (kamēr Kijevā valda pašreizējais režīms) tas nav iespējams. Kijevas varasiestādes savu eksistences augstāko jēgu redz karā ar Krieviju. Tā kā Krievija tieši nereaģē uz iesaistīšanās karā provokācijām, Kijevas režīms karo ar Krieviju savās iedomās (jo līdz reālajai Krievijai netiek) un iznīcina pats savus iedzīvotājus.

J: Ko Ukrainai dos Mihaila Saakašvili nozīmēšana par Odesas gubernatoru?

Rostislavu Iščenko: Saakašvili ir plaši zināms kā 100% ASV marionete. Viņš ir pilnīgā amerikāņu varā un viņi to pilnībā vada. Tā kā nozīmēšanas brīdī tika gatavota agresija pret Piedņestru [Odesas apgabals robežojas ar Piedņestru Moldāvijā, kurā kā miera uzturētāji ir dislocētas Krievijas armijas daļas], viņu arī nosūtīja uz Odesu. Līdz tam Odesu vadīja Igors Paļica, kurš ir Igora Kolamoiska “Privat” grupas cilvēks. Tā kā Kolamoiskis bija ieinteresēts nepārtrauktā Odesas ostas darbībā, caur kuru viņš eksportēja savu uzņēmumu produkciju, Paļica centās nepieļaut konfliktus uz robežas. Saakašvili savukārt uzreiz uzsāka šo konfliktu veicināšanu. Tiesa gan šoreiz ASV neizdevās izprovocēt Moldāvijas un Ukrainas uzbrukumu Piedņestrai, bet, kamēr Saakašvili ir Odesā, tikmēr šis plāns ir tikai atlikts, nevis tiek atcelts. [Jāatgādina, ka Saakašvili laikā 2008.gadā Gruzija uzbruka Dienvidosetijai un tajā dislocētajām Krievijas miera uzturēšanas spēku vienībām, kas beidzās ar Krievijas atbildes reakciju un Gruzijas – Krievijas zibenskaru.]

J: Pjotrs Porašenko kādu laiku atpakaļ piedāvāja ieviest deoligarhizācijas likumu…

Rostislavu Iščenko: Ukrainas likumdošanas īpatnība ir apstāklī, ka likumus neviens nemaz neplāno ievērot. Tāpēc droši var pieņemt jebkādus likumus un vienalga kā mainīt Konstitūciju. Nevienam no tā nav ne silts, ne auksts. Ukrainā darbojas stiprākā tiesības. Tāpēc oligarhs Porašenko (kurš praktiski ir palicis lielākais Ukrainas oligarhs) piedāvā deoligarhizācijas likumu un nemaz neredz šai apstāklī neko kuriozu. Tas ir vistīrākais populisms. Šis likums visdrīzāk “pazudīs” parlamenta dzīlēs. Lai gan apstākļi var izveidoties tādi, ka šis likums tomēr tiek pieņemts (vienkārši kāda no politiskajām partijām nolems paspodrināt savu imidžu). Bet tas Ukrainā pilnīgi neko nemainīs.

J: Gribētos parunāt par globālajām tendencēm… Vai Krievija un Ķīna ir spējīgas  pēc Jūsu domām kļūt par jauniem, spēcīgiem spēlētājiem uz globālās skatuves vai arī tās jau par tādiem ir kļuvušas? Kāda uz to ir attieksme no ASV un ES puses?

Rostislavu Iščenko: ŠSO (Šanhajas sadraudzības organizācijas) un BRICS samiti un neformālais EES (Eirāzijas ekonomiskās savienības) samits Ufā (Krievija) parādīja, ka Krievija ar saviem sabiedrotajiem jau ir spēcīgi un patstāvīgi spēlētāji un ar to ir jārēķinās visiem, tai skaitā arī ASV un ES. Bet tas, ko viņi par to domā, maz kuru interesē, jo padarīt tur kaut ko viņi nevar. Tā ir objektīvā realitāte. Rietumvalstis ir pazaudējušas globālo līderību un tās vietā nāk jauna Eirāzijas civilizācija.

J: Novērtējiet, lūdzu, Eirāzijas ekonomiskās savienības izveidošanas nozīmību.

Rostislavu Iščenko: Eirāzijas ekonomiskā savienība ir viens no stūrakmeņiem jaunās pasaules sistēmas pamatos, kas rodas mūsu acu priekšā.

***

J:  Kad Jūs attaisnojat stingra un ātra risinājuma trūkumu Ukrainā, tad apgalvojat, ka “Putinam ir nepieciešama visa Ukraina”… Bet kāpēc viņam nav vajadzīgas “abas Ukrainas”, vai “visas trīs Ukrainas”? Jo pēc fakta Krima agrāk bija Ukraina, bet nu ir Krievijā. Donbass tāpat Ukrainā vairs nebūs. Tādējādi sanāk, ka “vienota Ukraina” Putinam tāpat netiks? Varbūt tomēr vienkāršāk bija gadu atpakaļ un uzreiz? Vai arī ekonomiskais spiediens perspektīvā ir efektīvāks?

Rostislavu Iščenko: Pirmkārt, Jūsu jautājumā ir loģikas trūkums. Savākt visu pa daļām, pat, ja pār tām kontrole notiks dažādi, tāpat nozīmē, ka dabūts tiek viss. Nacistiska ukraiņu valsts pie Krievijas robežām pastāvēt nevar, viss pārējais ir šīs problēmas risināšanas varianti.

Otrkārt, ja Jūs zināt, ko es rakstu un saku, tad Jums vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka es mazākā mērā runāju par “visu Ukrainu”, jo tas ir tikai taktisks jautājums, bet gan par Krievijas un ASV globālo cīņu, kura notiek uz daudziem “laukumiem”, no kuriem Ukraina nav pat pats svarīgākais (vienkārši daudz labāk redzamāks Krievijas sabiedrībai). Šai spēlē nedrīkst rīkoties neapdomīgi un cerēt uz “gan jau izdosies”.

Krieviju pārāk uzkrītoši mēģināja ievilkt Ukrainas avantūrā, lai to varētu uzskatīt par nejaušību. “Tūlītēja trieciena” negatīvo seku sarakstu es varu uzrakstīt uz vairākām lapām, bet šādas rīcības “pozitīvs” ir tikai viens – kaut kādi vienību komandieri no tās zoretes, kuri visu mūžu ir karojuši kā “brīvprātīgie”, varētu cerēt saņemt kādu ordeni.

Treškārt, runa iet nevis par ekonomisko spiedienu, bet gan par to, lai piespiestu ASV izdarīt to, uz ko viņi provocēja Krieviju – uzņemties uz sevi uzturēt kleptokrātisko ukraiņu nacistu režīmu. Vienkāršs piemērs – ASV ielīda Vjetnamā un zaudēja, PSRS ielīda Afganistānā un zaudēja. Ģeopolitisko oponentu piespiež izdarīt pirmo soli bīstamā spēlē un uzņemties uz sevi riskus un izmaksas.

Īsāk sakot, aizmirstiet par Ukrainu, apskatieties apkārt, painteresējieties, ar ko nodarbojas krievu diplomāti Āzijā, Āfrikā, Latīņamerikā. Vispār atcerieties, ka mēs dzīvojam uz visai šauras planētas un tad iespējams Jums Krievijas vadības darbības kļūs saprotamākas.

J: Vai Minskas vienošanos izpildes termiņa pagarināšana ir reāla? Kam tas ir visizdevīgāk?

Rostislavu Iščenko: Tas ir reāli, jo Ukraina šīs vienošanās neizpildīs. ES apgalvo, ka Kijeva to neuzspēja. Nu labi, ja neuzspēja, tad neuzpēja, pagarinām Minskas vienošanās un gaidām, kad viņi atkal sāks karu

J: Vai ir jēga runāt par reģionu skaita palielināšanu ar īpašu statusu, vai arī bez kara tas nav iespējams?

Rostislavu Iščenko: Es jau teicu, ka runa iet par nacistiskās Ukrainas likvidāciju, bet kā tas viss izskatīsies pēc tam, cik reģionu, ar kādu statusu, kādu valstu sastāvā tie atradīsies būs jālemj pēc cīņas ar ASV beigām, un tas ir daudz ilgāks laika posms nekā pašreizējā Kijevas režīma likvidācija.

J: Ja pēkšņi izrādīsies, ka Kijeva ir izpildījusi visus savus Minskas vienošanās punktus, neizjuka un nenomira badā… un ir jāatdod robeža… Ko darīt?

Rostislavu Iščenko: Ja pēkšņi iedomājamies, ka Obama pazvana Putinam atvainoties par sagādātajām nepatikšanām un atsauc Porašenko ar nacistu kompāniju uz ASV, tad ko lai darām?! Nevajag runāt par to, kas nekad nav iespējams. Kijeva neko no Minskas vienošanām neizpildīs un sabruks.

J: Kā glābt Piedņestru, kura ir nokļuvusi blokādē? Jautājums pat nav par Krievijas karavīru rotāciju un apgādi. Ukraina bija Piedņestras tradicionālais tirgus, tāpat kā Moldāvija un Eiropas Savienība. Tagad ir blokāde. Tagad Moldāvija parakstīja asociatīvo līgumu ar ES, kas automātiski izmet Tiraspoli no Eiropas tirgus. Un arī Ukraina, blokādes pārraušanas gadījumā, ir maksātnespējīga.

Rostislavu Iščenko: Moldāvija jau paziņoja, ka tā Piedņestras blokādē nepiedalīsies, ir gatava nodrošināt karavīru rotāciju un normālus ekonomiskos sakarus. Un notika tas pēc tam, kad Krievija augstākajā līmenī deva mājienu, ka Piedņestras apdraudējuma gadījumā būs karš un ka nevar zināt uz kādām robežām iekustinātā armija apstāsies. Kopš tā brīža par Piedņestras blokādi vairs nekas nav dzirdēts. Tā, ka pagaidām neko tur glābt nevajag.

J: Vai ir iespējams izglābt Piedņestru ātrāk nekā Odesu?

Rostislavu Iščenko: Nē. Bet var, vismaz pagaidām var, nepieļaut situāciju, kad Piedņestru nāktos glābt.

J: Bēdīgais Igaunijas piemērs. Vai tas draud Odesai? Tranzīta pārtraukums caur reģionu. Pēdējo atlikušo uzņēmumu darbības pārtraukšana. Iespējamās Odesas pieporta rūpnīcas (ОПЗ), amiaka krāna aizgriešana. “Septītā kilometra” atmiršana. Vai arī viss notiks ātrāk un odesieši nepaspēs sajust sevi kā “civilizētās pasaules daļu”?

Rostislavu Iščenko: Jā, draud. Lai gan es esmu pārliecināts, ka viss notiks salīdzinoši ātri, tomēr kā man šķiet Ukrainā pārāk daudz kas ir sagrauts, bet nacisti tāpat vien paši neaizies un vēl piebeigs daudzus un daudz ko vēl izpostīs. Tā, ka tranzīts, pat ja pilnībā netiks pārtraukts, tad uz kādu laiku, labi ja uz gadiem diviem, trim, pārvērtīsies ļoti mazā strūklakiņā.

J: Ārējie faktori. ASV. Vai ir reāla situācija, kad Odesā tiks izveidota ASV karabāze un reģiona atgriešana Eirāzijas ekonomiskās savienības telpā bez kara kļūs neiespējama?

Rostislavu Iščenko: Nē, šāda situācija ir nereāla. ASV var atsūtīt karavīrus un ieročus, bet ilgtermiņa karabāzes viņi tur nerīkos. Jau tagad ir skaidrs, ka no Ukrainas viņiem būs jāaiziet, pie tam jāaiziet ātri. Jautājums tikai ir, kad tas notiks un kā tas notiks. Šādos apstākļos tērēt naudu, lai izveidotu karabāzi pilsētā un valstī, kas viņiem neko neizšķir, toties aprij tik ļoti trūkstošos resursus, ir bezjēdzīgi. Jā, un tas vēl pie tam ir arī bīstami. Vašingtona tāpat kā Maskava negrib iedzīvoties atomkarā dēl kaut kāda sīkuma. Bet ukraiņu talanti var jebkurā mirklī radīt tādus sīkumus.

J: Kad tas viss beigsies? Vai mēs ar Jums maz to piedzīvosim? Vai varbūt mūsu bērni varēs atgriezties Dzimtenē? Kad, tas ir vienīgais jautājums, kas visus uztrauc?

Rostislavu Iščenko: Mēs to piedzīvosim. Drīz. Bet, kā es jau rakstīju pagāšgad, militāro uzvaru Ukrainā (huntas gāšanu un nacistu apspiešanu) var sagaidīt tuvākajā laikā. Toties normālas dzīves atjaunošana vilksies ilgi, jo ekonomika ir jāveido no jauna. Iedzīvotājiem uz rokām ir desmitiem tūkstoši kaujas ieroču, no tiem puse vispār nav uzskaitīti, bet otra puse ir uzskaitīta kā pagadās. Sabiedrība ir sašķelta un tajā ir pilns ar cilvēkiem, kuri jebkuras problēmas risina ar automāta palīdzību. Īsāk sakot, viegli nebūs.

J: Pēc tā, ka “viegli nebūs”, ko lai gaidām? Odesa, lūk, uz Krimu skatās. Salīdzina un kalkulē. Uz reģiona stabilas kopējās attīstības tendences fona bijušās Ukrainas ierēdņi pārkrāsojas. “Reģionu partijas” biedri stājas “Vienotā Krievijā”. Vakar bija par “vienoto Ukrainu”, bet tagad ir Krievijas patrioti. Bet dara to pašu, ko agrāk. Vai ir iespējama, ja ne vispārēja lustrācija [visu veco kadru “izravēšana”], tad vismaz kaut kāda filtrācija? Vai arī jaunā politiskā un ekonomiskā realitāte pati atformatēs šādus … funkcionārus?

Rostislavu Iščenko: Par situāciju Krimā man jautāja vēl pagāšgad turpat Krimā. Tad es viņiem paskaidroju, ka neviens Krimā neievedīs ierēdņus no Kamčatkas. Pirmkārt, tāpēc, ka šis reģions viņiem nav pazīstams, bet, otrkārt, Kamčatkā arī kādam ir jāstrādā. Un neviens nesāks masveidā atlaist “vecā režīma” ierēdņus, jo tas destabilizēs situāciju. Un pateicu es toreiz viņiem, ka, ja “vecie ierēdņi” mēģinās strādāt pa vecam, tad viņi ļoti ātri pārliecināsies, ka Ukraina tik tiešām nav Krievija. Mēģinājumi pārnest ukraiņu koruptīvo praksi uz Krieviju tiks stingri pārtraukti.

Tad, lūk, jūlijā [2015.g.] Krimas ierēdņus sāka “sēdināt”. Tie, kuri sapratīs signālu un sāks strādāt normāli, paliks. Bet, kas nesapratīs, aizņems vietu pie šujmašīnas, kuru atbrīvoja Hodarkovskis.

Starp citu, bijušie reģionāļi [gāztā prezidenta Janukoviča “Reģionu partijas” biedri] velti tā raujas pie varas atbrīvotajā Ukrainā. Tur būs sliktāk kā Krimā. Krima uzreiz iekļāvās Krievijā un tur darbojas likumi un procedūras. Savukārt atbrīvotajos Ukrainas reģionos vēl kādu laiku darbosies automāta likums. Un gala beigās var sanākt tā, ka “pravoseku” [“Labējā sektora”] nepiebeigtos reģionāļus par korupciju piebeidz Donbasa zemessardze. Jebkurā gadījumā pārējā Ukrainā kārtība tiks ieviesta stingrākām metodēm, jo tur situācija ir sarežģītāka.

/30.07.2015/

Avots:
http://m.kapital.kz/expert/42390/rostislav-icshenko-kollaps-ukrainy-delo-vremeni.html
http://www.politnavigator.net/rostislav-ishhenko-v-osvobozhdjonnojj-ukraine-budet-khuzhe-chem-v-krymu.html
http://ishchenko.cont.ws/

Informācijas aģentūra
/04.08.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

“Saskaņas centrs” – Latvijas režīma balsts

00533_saskanas-centrs-1Krievu kustība Baltijā pašreiz ir izkliedēta, atrodas grūtsirdīgā stāvoklī, cilvēki ir zaudējuši ticību, ka var sevi aizstāvēt [interesanti, ka to pašu var pateikt arī par latviešiem].

Diemžēl šim apgalvojumam nevar nepiekrist. Iepriekšējos gados tika izdarīts daudz, lai lietu kārtība būtu tieši šāda. Šo situāciju ir vērts novērtēt no globāla skatu punkta – Latvija nav ģeopolitisks subjekts [tāds, kurš spēj izmainīt apkārt notiekošo], jo nespēj patstāvīgi noteikt savu darāmo darbu dienas kārtību. Latvijai to uzspiež no ārienes.

Pašreiz mēs redzam, ka “dzenāt” krievus ir tendence, kuru ES un ASV visādi veicina. Bet tā kā krievvalodīgo kopienu tiesību ierobežošanas “tradīcija” Latvijā veidojās pēdējo 25 gadu laikā, tad Latvija pašreiz atrodas, kā saka “trendā”. Tāpēc pašreiz valsts specdienesti jūtas “zirgā” vairāk nekā jebkad agrāk. Un viņi dara visu iespējamo, lai vietējie krievi sajustos izkliedēti un zaudētu ticību, ka pārmaiņas ir iespējamas.

Pie tam valstī ir daudz neapmierināto ar valdošās elites, kuru vada no ārienes, politiku. Tomēr visbiežāk viss “protests” aprobežojas ar paburkšķēšanu un virtuves sarunām, jo neviens negrib tapt vajāts. Tauta pret sociālo garantiju apgriešanu un etnokrātisko politiku protestē ar “kājām”, tāpēc arī valsts ir tukša. Kā nesen izlasīju vienā grāmatā, mūsdienu sabiedrība nav gatava neko upurēt nekāda mērķa labā. Cilvēki nav gatavi atteikties no bezkonfliktu eksistences, tāpēc viņi līdz pēdējam vēro to, kas notiek aiz loga kā Holivudas grāvēju, kurš uz viņiem neattiecas. Bet tas tā nevar turpināties bezgalīgi. Neapmierinātības līmenis pieaug. Jau pat daudzi latvieši sāk atskārst, ka nevar pēc valdošo politiķu modes visās mūsu iekšpolitiskās problēmās vainot Krieviju un abstrakto absolūti visu varošo un visur esošo Putinu.

Tomēr proporcionāli sabiedrības neapmierinātības līmeņa pieaugumam, pieaug arī Drošības policijas un Satversmes aizsardzības biroja represīvās aktivitātes attiecībā uz tām personām, kuras spēj skaidri noformulēt savu pozīciju un skaļi par to paziņot.

Vienlaicīgi ar specdienestiem savu spēli un savu izdevīgumu gūst it kā opozicionārā partija “Saskaņa”, kuras reālā darbība ir vērsta uz to, lai slāpētu protesta aktivitātes. Pateicībā par to valdošās aprindas piever acis uz Latvijas galvaspilsētas Rīgas budžeta izsaimniekošanu no “saskaņiešu” puses jau sešu gadu garumā. Tāds, lūk, Latvijā ir savdabīgs status quo…

Diemžēl daudzi krievvalodīgie joprojām atrodas naivu ilūziju varā, ka “Saskaņa” aizstāv viņu intereses. Bet paši “saskaņieši” cītīgi uztur cilvēkos šos maldus ar skaļu PR-veidīgu darbošanos. Gala rezultātā sanāk, ka cilvēku, kuri ir gatavi piedalīties protesta akcijās, nesanāk pat kritiskajam minimumam. Un “Saskaņa” ir pārliecinājusi visus, ka tā tam arī ir jābūt.

Jeļena Bačinska
/22.07.2015/

Avots:
http://imhoclub.lv/ru/material/chto-to_poshlo_ne_tak
https://eadaily.com/news/2015/07/22/elena-bachinskaya-russkaya-obshchina-latvii-utratila-veru-v-budushchee

Informācijas aģentūra
/04.08.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Birokrātija nogalina Latviju

00527_dziesmu_svetki_palidziba-664x390Birokrātija ir Latvijas Republikas politiskās sistēmas karkass, lai gan savulaik cīņa ar toreizējo Padomju birokrātiju bija viens no saukļiem, ar kuriem 1980-o gadu beigās cilvēki izgāja Rīgas ielās. Tiesa gan salīdzinājumā ar Padomju laikiem, mūsdienu Latvijas birokrātija jau prasa cilvēku upurus.

Vislabāk to, kas patiesībā ir mūsdienu Latvija, raksturo notikušais 2015.gada Jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Šis notikums ir latviešu tautas simbols: ar Dziesmu svētku parādīšanos var sākt skaitīt tautas rašanos. Dziesmu svētki bija arī nozīmīga nacionālās atdzimšanas “Atmodas” sastāvdaļa 1980-o gadu beigās, kad Latvija dziedot un dejot uzsāka savu izstāšanos no PSRS. Tie notikumi Latvijā ieguva nosaukumu “dziesmotā revolūcija”.

Šogad Jaunatnes dziesmu un deju svētkos no visas Latvijas Rīgā tika savesti 13 tūkstoši bērnu, kuriem, apģērbtiem nacionālajos tautas tērpos, grandiozos kopkoros bija jādzied latviešu tautas dziesmas. Ļoti simboliski: latviešu bērni ir Latvijas nākotne un šī valsts ir izveidota priekš viņiem. Tomēr šogad svētki tika neglābjami sabojāti: noslēguma koncerta ģenerālmēģinājuma laikā vairākiem simtiem bērnu kļuva slikti. Mazie koristi desmitiem viens pēc otra krita ģībonī un apmēram pusotrs tūkstotis griezās pēc medicīniskās palīdzības.

“Es sēdēju pirmajā sektorā. Kad katras divas – trīs minūtes bērni sāka krist, koncerts tika pārtraukts. Mēs vairs neskatījāmies koncertu, bet skatījāmies, kā bērnus bez samaņas aiznes no estrādes. To nelaimīgo bija vairāk kā 50, “ stāsta viena no aculieciniecēm. Tikai vienā pašā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā tika nogādāti 156 bērni, no kuriem 17 tika hospitalizēti.

Kad sāka noskaidrot notikušā iemeslus, atklājās, ka no visas Latvijas savestiem bērniem tika radīti tādi apstākļi, kurus ne katrs pieaugušā organisms spētu izturēt.

“Viņus modina 04:30, lai varētu pabrokastot un uzspētu ar sabiedrisko transportu aizbraukt no Maskavas ielas līdz Mežaparka estrādei. Lai tiktu dušā, tai skolā, kurā viņa dzīvoja, bija jāstāv rindā no 22 līdz pusnaktij. Jāguļ bija uz grīdas. Meita piekusa. Viņa teica, ka nebrauks uz ģenerālmēģinājumu, uz ko viņai piedraudēja, ka tad nevarēs piedalīties noslēguma koncertā, “ par bērnu dzīves apstākļiem pastāstīja vienas koristes mamma. Citi liecinieki stāsta, ka atvestie bērni bez pieaugušo uzraudzības esot klīduši pa Rīgas ielām, dzēruši enerģijas dzērienus, bet pilngadīgie – alkoholu.

Uzreiz pēc notikušā Izglītības ministre Mārīte Seile paziņoja, ka ir gatava atkāpties no amata, bet tā arī neatkāpās. Premjerministre Laimdota Straujuma paziņoja, ka atlaidīs Seili tikai tad, ja viņa pati uzrakstīs atlūgumu, bet vadošā koalīcija atteicās pieprasīt ministres demisiju. Nekādas krimināllietas par notikušo nav ierosinātas un neviens nav saņēmis pavēstes uz prokuratūru.

Šis atgadījums ļoti labi raksturo mūsdienu Latvijas būtību. Ideoloģijas līmenī te tautastērpos ģērbušies un korī dziedoši bērni  ir nācijas nākotne. Bet reāli Latvijā eksistē birokrātu mafijas kolektīvā bezatbildība, kad ierēdņi izgulda “nācijas nākotni” uz grīdas, rada bērniem necilvēcīgu dienas režīmu, un kad kaitējums bērnu veselībai kļūst visiem acīmredzams, tad ierēdņi piesedz viens otru un paliek nesodīti.

00527_imagesMežaparkā notikušajam ir acīmredzama analoģija ar vēl vienu, daudz drausmīgāku Latvijas valsts pārvaldes sistēmas noziegumu – Zolitūdes traģēdiju.

Pirmkārt, Mežaparka estrāde varēja sabrukt tieši tāpat kā sabruka tirdzniecības centra “Maxima” jumts: “Rīgas meži” valdes loceklis Edgars Vaikulis apgalvo, ka estrādes tribīnes var uzņemt 6000 cilvēku, bet Dziesmu svētku organizatori šo skaitli pārsniedza divas reizes, jo bērni ir maziņi un daudz vietas neaizņemšot. Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis, atbildot uz to, paziņoja, ka tieši pārliekā saspiestība varēja būt daudzo ģīboņu iemesls, un, ja bērnu vidū sāktos panika, tad sekas varēja būt ļoti traģiskas.

Jāatgādina, ka Zolitūdes traģēdija arī notika dēļ tehnisko reglamentu un drošības normu pārkāpumiem: celtnieki uz veikala jumta ierīkoja ziemas dārzu, jumts neizturēja grunts svaru un iebruka, aprokot zem drupām 54 cilvēkus. Savukārt būvēja to dārzu, ignorējot visas normas, tāpēc, ka nebaidījās no valsts inspekcijas, jo iniciator kompānija bija saistīta ciešām koruptīvām saitēm ar toreizējā premjerministra Valda Dombrovska un Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas ģimenēm.

Otra šos notikumus apvienojošā iezīme ir pilnīga ierēdņu nesodāmība. Jā, Valdis Dombrovskis toreizējā prezidenta Andra Bērziņa spiediena rezultātā atkāpās no amata, bet tikai tāpēc, lai pēc tam kļūtu par Eirokomisijas viceprezidentu, ko tik ļoti vēlējās visus premjerēšanas gadus. Visiem Latvijā ir skaidrs, kurš ir vainīgs Zolitūdes traģēdijā, bet izmeklēšana nekust no vietas: kompānijas “Re&Re” vadība un ierēdņi, kuri apstiprināja viņu projektus, cietumā tā arī nav ielikti. Par nežēlīgo bezatbildību pret bērniem, kas notiek regulāri, bet kas šoreiz izraisīja tik lielu skandālu, arī neviens nav saukts pie atbildības. [Un par to nav ko brīnīties, ņemot vērā, ka pret bērniem Latvijā nesodīti un regulāri tiek pastrādāti drausmīgāki noziegumi, izlaupot tos no ģimenēm, iedzīvojoties uz bērnu rēķina, pārdodot tos (caur adopcijas procedūrām) uz ārzemēm, nežēlīgi izturoties ārpusģimenes aprūpes iestādēs, izmantojot kā mērķi pieaugušo savstarpēju rēķinu kārtošanā.]

No līdzīgiem gadījumiem Latvijas birokrātijai rodas nesodāmības sajūta, kas to pamatīgi maitā [atsaucoties uz tās strādātgribu un strādātspēju, un kas izraisa un izraisīs arvien lielākas un absurdākas nebūšanas valsts pārvaldē]. Vai ne šādu procesu rezultātā nesen bija iespējams apbrīnojams tiesas lēmums Liepājā, piespriežot divām personām, kuras atzinās netiklu darbību veikšanā ar mazgadīgu meiteni tikai dažas dienas sabiedriskos darbus. Kāpēc gan lai tiesnese baidītos dot tādu spriedumu, ja tas viss notiek bezatbildības lielvalstī Latvijā? [Un visas nebūšanas tiek piesegtas ar nacionālo jautājumu un “krievu draudiem”].

Saskaņā ar Eirokomisijas ekspertu atskaiti, pēdējā pirmskrīzes gadā (2007) apmēram puse darba spējīgo Latvijas iedzīvotāju strādāja valsts darbā un uz katru tūkstoti darbavietu, kuras dod pievienoto vērtību, bija 420 budžeta darbavietu. 2008.gadā Latvijas ekonomika sabruka, bet valsts pārvaldes attīrīšana un atbrīvošanās no birokrātisko parazītu armijas tā arī nenotika. “Stingrās ekonomijas” mēri bija imitācija, atlaižot tikai dažus darbiniekus [pie tam pārsvarā tos neērtākos, kuri traucēja birokrātu komfortablai eksistencei] un tūlīt pat sākot veidot jaunas birokrātiskas struktūras. Ja 2006.gadā, kad Latvijā dzīvoja 2,4 miljoni iedzīvotāju, valsts pārvaldē strādāja 160 tūkstoši cilvēku, tad 2015.gadā, kad valstī ir palikuši tikai 1,8 miljoni iedzīvotāju, Latvijas valsts pārvaldē strādā 180 tūkstoši cilvēku. [Bet Padomju laikā (bez datortehnikas un ar 2,7 miljoniem iedzīvotāju) ierēdņu skaits bija 21 tūkstotis cilvēku.]

Aleksandrs Nosovičs
/27.07.2015/

Avots:
http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/27072015-byurokratiya/

Informācijas aģentūra
/31.07.2015/

Posted in !!! PAR BĒRNIEM !!!, Kat.: Politika, Reg.: Latvija, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 3 komentāri

Eiropas Savienības sabrukums ir neizbēgams (prognozējami ap 2022.gadu)

Vitālijs Tretjakovs

Vitālijs Tretjakovs

Eiropas Savienības un PSRS līdzību saraksts ir ļoti liels, bet es apskatīšu tikai dažas. Grieķijas referenduma sakarā un tā finansiālo un politisko seku dēļ gribu vēlreiz pateikt, kad Eiropas Savienība sabruks. Šādas prognozes pamats ir Eiropas Savienības līdzība ar Padomju Savienību.

Padomju Savienība radās 1922.gada beigās un beidza pastāvēt 1991.gadā, kopumā eksistējot gandrīz 70 gadus. Eiropas Savienība beigs pastāvēt tādā pat vecumā.

Ja Eiropas Savienības vecumu sākam skaitīt no Parīzes vienošanās (1952.g.), tad ES sabrukums ir gaidāms apmēram uz 2022.gadu. Ja par atskaites punktu ņemam Romas vienošanos par Eiropas ekonomiskās kopienas izveidošanu (1958.g.), tad tas ir gaidāms uz 2028.gadu. Formālā Eiropas Savienības noformēšanās ar Māstrihtas līgumu (1993.gads) ir pārāk vēls laiks, uz kuru reāli ES jau eksistēja. Es domāju, ka Eiropas Savienības sabrukums sāksies ap 2022.gadu un ne uz kādu vēlāku laiku tas netiks atlikts.

70 gadi nav kaut kāds nejaušs laika posms, bet gan likumsakarība. 70 – 75 gadi tās ir trīs cilvēku paaudzes, un reālajā dzīvē, kā arī politikā, tas darbojas apmēram sekojoši.

Tēvi būvē un rada kaut ko jaunu. Viņu bērni to lieto, pie tam nesaudzīgi to ekspluatē un cenšas neievērot trūkumus, kuri mazākā mērā ir pašā konstrukcijā, cik šīs konstrukcijas izmantošanas metodēs. Savukārt mazbērni kļūst par disidentiem un redz vectēvu veikumā vienus vienīgus trūkumus. Viņi atklāti atsakās no vectēvu ideāliem un tā, ko viņi radīja. Galu galā konstrukcija vai nu sabrūk pati no sevis, ja mazbērnu citādība iet roku rokā ar tēvu mīkstčaulību, vai arī, ja dēli vienojas ar mazdēliem iepriekšējās paaudzes radītā noliegšanā, tad viņi konstrukciju nojauc paši.

Ja paskatās uz Padomju Savienības vēsturi no šāda skatu punkta, tad top skaidrs, ka apmēram tā tas arī notika. Un tagad paskatieties uz pašreizējās Eiropas Savienības vēsturi. Mēs redzam, ka ES bērni (pašreizējie eiropiešu politiķi), kuri piever acis uz Eiropas Savienības trūkumiem, pretrunām un paši savu politiku, joprojām valda, tomēr maz ko spēj paskaidrot saviem bērniem (“ES mazbērniem”) un ar maz ko, izņemot nodrāztus, melīgus un propagandistus lozungus, mēģina tos iedvesmot. Savukārt mūsu gadsimta 20-ajos gados “ES mazbērni” kļūs par Eiropas Savienības noteicošo spēku.

Savukārt “ES bērnu”, kuri ir vīlušies “vienotās Eiropas” ideālos un praksē, jau šodien ir vairāk kā vajag. Par tādiem var uzskatīt kā minimums tos, kurus pašā Eiropas Savienībā sauc par eiroskeptiķiem un pat eiropesimistiem.

Bet tagad atcerēsimies kādi bija galvenie PSRS sabrukuma iemesli.

1. Padomju centrālās birokrātijas intereses un ideoloģija arvien vairāk un vairāk atšķīrās no lielākās daļas PSRS iedzīvotāju interesēm un uzskatiem. Pie tam gan vieni [centrālā birokrātija] gan otri [reģionālās birokrātijas] līdz pat pēdējiem PSRS eksistence mirkļiem publisko deklarāciju līmenī bija ideoloģiski vienoti (tai skaitā paustajā nolūkā saglabāt PSRS vienotību un sociālisma ideālus).

2. Savstarpējie pārmetumi, kurš kuru baro, kurš strādā “par visiem” un kurš slinko. Līdzīgi kā šodienas Eiropas Savienībā, arī Padomju Savienībā ar šāda veida pārmetumiem apmainījās vispirmām kārtām ziemeļu un dienvidu republikas. Salīdzinoši neilgā laika posmā (Gorbačova “pārbūve” no 1985.gada līdz 1990.gadam) šie pārmetumi, kuri jaunās atklātības politikas iespaidā pēkšņi nokļuva publiskajā telpā, strauji mainīja sabiedrības noskaņojumu no uzskata, ka Padomju Savienība ekonomiski ir nepieciešama visiem, līdz nostājai, ka PSRS nav izdevīgs nevienam [un pēc tam paši arī “dabūja iekšās” pēc pilnas programmas par savu stulbumu; Latvija, piemēram, no ļaundaru radītā un pašu iedzīvotāju masu stulbuma pēc pieļautā šoka vēl tagad nespēj atkopties].

3. Padomju republiku elišu (tai skaitā inteliģences) nacionālisms ātri vien iededza snaudošo nacionālismu ne tikai margināļu vidū, bet arī pietiekami civilizētu (kā tolaik šķita) iedzīvotāju masu vidū. Un ko mēs pašreiz redzam Eiropas Savienībā? Un te ir jāņem vērā, ka PSRS “tautu draudzības” politika tika realizēta pietiekami veiksmīgi, savukārt ES līderi jau dažus gadus atpakaļ bija spiesti atzīt, ka viņu multikulturālisma politika ir izgāzusies.

Padomju Savienībā nebija imigrantu problēmas, kura šodien ne tikai plosa Eiropas Savienību, ne tikai liek apšaubīt tās nākotni, bet arī sadala pretējās nometnēs vecās un jaunās ES dalībvalstis. “Vecās Eiropas” nacionālā iecietība, kas, lai gan lielā mērā ir samākslota, tomēr oficiāli ir nesatricināma, arvien vairāk un vairāk saskaras ar tiešu rasu neiecietību, galēju nacionālismu [nacismu] un atklātu rasismu jauno ES dalībvalstu (Austrumeiropas un Baltijas) varasiestāžu un iedzīvotāju vidū.

4. Visbeidzot arvien pieaugošais naids uz Savienības (PSRS gadījumā) un Briseles (ES gadījumā) birokrātiju, kura sagrābjas arvien vairāk un vairāk politiskās un finansu varas uz savienības dalībnieku nacionālās suverenitātes rēķina. Pie tam šī birokrātija abu salīdzināmo savienību pilsoņiem šķiet kā autoritārisma citadele, kura ir pakļāvusi savienības locekļu demokrātijas un pašnoteikšanās institūcijas.

Te vēl jāņem vērā, ka Padomju Savienībā Maskavas kā vadošās pilsētas autoritāte netika apstrīdēta ne no vienas PSRS republikas galvaspilsētas puses. Bet ko šai ziņā Brisele var stādīt pretī Atēnām (ko mēs jau redzējām) un Budapeštai, nemaz nerunājot par Romu, Madridi, Londonu, Parīzi un Berlīni (lai gan pēdējās divas visvairāk ir ieinteresētas ES saglabāšanā, jo tās faktiski valda tajā)?

Tāpat ir jāpasaka, ka Padomju Savienības sabrukums notika uzreiz pēc tās maksimālā uzplaukuma. PSRS bija viena no divām globālām lielvalstīm: ap to un tās vadībā eksistēja militārā savienība (Varšavas pakta organizācija), Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padome, kā arī spēcīga vispasaules komunistiskā kustība (tai skaitā arī lielākās komunistiskās partijas Eiropā – franču un itāļu). Tāpēc nevajadzētu lolot ilūzijas dēļ nesenā Eiropas Savienības ekonomiskā uzplaukuma un dēļ mūsdienu ES politiskās varenības.

Var vēl turpināt uzskaitīt PSRS un ES līdzības, bet ar pateikto jau pietiek, lai saprastu, ka Eiropas Savienības sabrukums nav aiz kalniem, bet visdrīzāk tas jau ir esošo ES politiķu degungalā. Un viņi neapšaubāmi to jūt.

Tāpēc, neskatoties uz ierastajām mantrām par “Eiropas Savienības vienotības un ideālu negrozāmību”, arī tika sacelta tāda vētra ūdens glāzē ap ne pārāk lielas un nebūt ne “dārgākās” ES dalībvalsts (Grieķijas) lokālu parādu problēmu, kur galvenais bija Atēnu atklātā nepakļaušanās “Briseles varai”. Un arī “Berlīnes varai”.

Un vecu vēsturisku pretenziju un pāridarījumu atdzimšana ir vēl viena pazīme, kas liecina par starpvalstu sistēmas substancionālo (patstāvīguma) krīzi. Padomju Savienība arī caur to izgāja.

Eiropas Savienības sabrukuma scenāriji var būt visdažādākie, sākot no organizatoriskiem un beidzot ar haotiskajiem, tos es pašreiz neaprakstīšu. Tikai pateikšu, ka visdrīzāk uz ES drupām radīsies kaut kas līdzīgs, kas radās uz PSRS drupām – sava veida “eiropiešu NVS” [Neatkarīgo Valstu Savienība]. Bet tālāk attīstīsies jauna un kompaktāka reintegrācija, ko mēs pēdējos gadus novērojam pēcpadomju telpā.

Šai analīzē es pilnībā ignorēju ASV, kura ir ieinteresēta Eiropas Savienības saglabāšanā kā savā politiskajā un militārajā (caur NATO) vasalī. Amerikāņu faktors ir ļoti būtisks, lai gan arī tas var nespēt kaut ko izdarīt pretēji dabiskai notikumu attīstības gaitai. [Tomēr ASV, to saprotot un mēģinot atrisināt savas grūtības, var censties (ar Transatlantijas tirdzniecības partnerībai (TTIP) līdzīgu līgumu palīdzību) sev tieši pievienot vai nu visu Eiropas Savienību kopumā vai arī, ja tas neizdodas, pievienot sev Eiropu pa daļām, iepriekš veicinot un izraisot ES sabrukumu. Līdzīgas amerikāņu aktivitātes pašreiz ir labi redzamas].

Vitālijs Tretjakovs
/08.07.2015/

Avots:
http://ria.ru/columns/20150708/1120629440.html

Informācijas aģentūra
/31.07.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: GEIropa, TTIP (Transatlantijas tirdzniecības un investīciju partnerība), Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Par Baltijas valstu perspektīvām pēc ASV un ES tirgu apvienošanas (TTIP noslēgšanas)

Vladimirs Ļepjokins

Vladimirs Ļepjokins

Nesen [jūlija sākumā] Eiroparlaments konceptuāli atbalstīja ASV un ES tirdzniecības – investīciju tirgu apvienošanas ideju (rezolūciju) [kas pēc būtības ir ASV un Eiropas Savienības apvienošana]. Par to kā vienotā tirgus izveidošana ietekmēs Eiropas perifērijas valstis, tai skaitā Baltijas republikas, stāsta Vladimirs Ļepjokins (bijušais Krievijas parlamenta deputāts, Eirāzijas ekonomiskās savienības institūta ģenerāldirektors, Krievijas Zinātņu akadēmijas zinātniskās padomes loceklis).

Jautājums: Sākumā eiropiešu patērētāji un uzņēmēji visai negatīvi uztvēra ideju par vienota transatlantiskā tirgus izveidošanu. Kāpēc Eiroparlaments tomēr atbalstīja sabiedrībā tik kritizētu līgumu?

Vladimirs Ļepjokins: ES apstiprināja šo līgumu vispirmām kārtām tāpēc, ka tas bija nepieciešams ASV. Mēs labi redzam [tai skaitā no Snoudena un Asandža sniegtās informācijas par plašo sarunu noklausīšanos un izspiegošanu], ka amerikāņu specdienesti dara ko grib ar eiroierēdņiem. Tāpēc Eiropas Savienībā mēs pašreiz redzam šķelšanos: ierēdņi ir sadalījušies eiroskeptiķos un vienotas Rietumvalstu civilizācijas (tas ir vienota tirgus ar Vašingtonu kā hegemonu) piekritējos.

Šodienas Eiropa faktiski ir impērisks veidojums, kurā ir noformējies savs centrs un sava perifērija (nomale). Ja sākotnēji perifērija veidojās Balkānos, Austrumeiropā, Baltijā, tad tagad mēs redzam, ka par perifēriju kļūst visa Eiropa. Pie tam Eiropas centrālā daļa, konkrēti Vācija, ir tikai pusperifērija – tas ir no ASV atkarīga daļa, kura realizē amerikāņu politiku [te jāņem vērā, ka Vācijā, tāpat kā daudzās citās Eiropas valstīs (tagad arī Latvijā) atrodas ASV okupācijas karaspēks, kas neļauj šo valstu valdībām justies pilnībā aizsargātām un dod iespēju amerikāņiem jebkurā mirklī realizēt jebkādas specoperācijas šo valstu teritorijās.] Ir pamats uzskatīt, ka Vācija Eiropas perifērijai uzspiedīs “savus” – amerikāņu noteikumus, kā, piemēram, tas ir redzams Grieķijas gadījumā.

Tā, ka vienota amerikāņu – eiropiešu tirgus izveidošana ir tikai vecās un jaunās pasaules apvienošanas vienā civilizācijā sekas. Pēdējā Samitā Angela Merkele pateica, ka “Lielā septītnieka” valstis [ASV, Vācija, Francija, Lielbritānija, Itālija, Japāna, Kanāda] saliedējas ap vienotām vērtībām [tai skaitā ap bērnu maitāšanas un sabiedrības pidarastizēšanas “vērtībām”]. Bet patiesībā tās saliedējas ap Vašingtonas politiku, jeb, precīzāk izsakoties, ap amerikāņu kompāniju un starptautisko baņķieru interesēm. Šai ziņā noteikti – “septītnieks” kļūst saliedētāks.

Jautājums: Kādus pozitīvos un negatīvos momentus Baltijas valstu biznesam Jūs varat nosaukt sakarā ar vienotā tirgus izveidošanos? Kā tagad uzņēmējiem, jo īpaši lauksaimniekiem, būs jāstrādā jaunajos apstākļos?

Vladimirs Ļepjokins: Kas attiecas uz lauksaimniekiem, tad viņi var cerēt tikai uz iespējamajām Eiropas dotācijām [kuras var arī nebūt, jo amerikāņi ir “brīvā tirgus” fanāti un valsts tiešas iejaukšanās ekonomikā kategoriski pretinieki, tāpēc var sanākt tā, ka dotāciju nav un lauksaimnieki tiek atstāti likteņa, jeb precīzāk sakot, lielo korporāciju varā]. Ja runājam par citiem Baltijas valstu biznesa virzieniem, tad te viņi var cerēt uz kvotu piešķiršanu kopējās Eiropas politikas ietvaros [bet arī šīs cerības var nepiepildīties, tai skaitā arī tāpēc, ka amerikāņi ir arī kategoriski kvotu pretinieki, jo tas “kropļo” “brīvo tirgu”]. Nekādas patstāvīgas ekonomiskās politikas Baltijas valstīs vairs nevar būt. Bet, ņemot vērā, ka tiek pastiprināta administratīvā vertikāle, kura skar ekonomiku un finanses, tad attiecīgi visas perifērijas valstis no Grieķijas līdz Somijai nokļūs pietiekami stingru noteikumu, kurus diktēs Eiropas Savienība, varā. Tādējādi nekādas suverēnas darbības ne Latvija, ne citas Baltijas valstis veikt nevarēs. Pat vairāk, kopējās Eiropas politikas ietvaros, tām uzgrūdīs dažas nevēlamas funkcijas, piemēram, darbavietu radīšanu iebraucējiem un noteiktu ražotņu izvietošanu pie sevis, kuras kaut kādu iemeslu dēļ uzskatīs par nelietderīgu izvietot Centrāleiropas teritorijā.

Vienīgais biznesa virziens, kurš Latvijā, Lietuvā un Igaunijā attīstīsies būs pakalpojumu sfēra. Eiropas Savienībai no Baltijas valstīm nav nepieciešami kvalificēti speciālisti, tai ir vajadzīgi servisa melnstrādnieki (kasieri, pārdevēji, banku klerki un dažādu nevalstisko organizāciju darbonīši), kuri sniegs pakalpojumus.

Pie tam Baltijā ir gaidāms strādātspējīgo iedzīvotāju skaita samazinājums. Kvalificētākie iedzīvotāji brauks projām uz lielākajām un finansiāli spēcīgākajām Eiropas valstīm, kā arī uz Krieviju. Tā dēļ iedzīvotāju skaita samazināšanās būs ilūzija, ka eksistē kaut kāda ekonomiskā attīstība un var pat pieaugt ienākumu līmenis (dēļ aizbraukušo ārzemēs nopelnītā). Bet tas nenozīmē, ka nopietni pieaugs IKP. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība veiks kaut kādu programmu realizāciju attiecībā uz šīm valstīm, lai vismaz kaut kādā mērā nogludinātu situāciju. Galu galā Baltijas valstis ir amerikāņu “aviokuģi” pie Krievijas robežas. Tā, ka Baltijas valstīm tomēr palīdzēs. Tomēr šīs programmas galvenokārt skars humanitāros pakalpojumus, nevis pašu ekonomisko attīstību. Tāpēc par nacionālo ekonomiku un kaut kādu suverenitāti Baltijas valstis var aizmirst.

Jautājums: Bet kas notiks ar pārtikas produktu kvalitāti? Vai tā pasliktināsies?

Vladimirs Ļepjokins: Tuvākajā laikā pārtikas produktu kvalitāte protams pasliktināsies. Krievijā tiek realizēta importa aizstāšanas programma, bet lauksaimniecības sfērā tā spēs ko iegūt tikai, ja ražos kā vecajos labajos laikos augstas kvalitātes produktus (piemēram, sieru produktus bez palmu eļļas utt.). Eiropa savukārt, konkurējot ar augstākas kvalitātes produktiem, centīsies pielietot savas tehnoloģijas (piemēram, ieviešot ģenētiski modificētos organismus un citas pārtikas piedevas), centīsies visādi palētināt savu produkciju un visādi dezorientēt un maldināt masu produkcijas patērētājus. Ir skaidrs, ka šāda produkcija tiks nosūtīta pārsvarā uz savas civilizācijas perifēriju (Ukrainu, Baltiju utt.). [Īpaši kritisks pārtikas kvalitātes jautājums ir dēļ Transatlantijas tirdzniecības līguma (TTIP), kā rezultātā ASV lētā, nekvalitatīvā un kaitīgā pārtika masveidā ieplūdīs Eiropas Savienības tirgū. Lai gan oficiāli tiek apgalvots, ka TTIP neietekmēšot pārtikas standartus, šāda maldinoša retorika no sērijas “kā var nesolīt” ir saistīta ar nepieciešamību par katru cenu “izbīdīt” TTIP un kaut cik neitralizēt negatīvo sabiedrības viedokli, lai pēc tam visu izdarītu pēc sava prāta, tai skaitā arī likvidējot sociālās garantijas un alkatīgajiem biznesmeņiem neērtos standartus (arī pārtikas ražošanas nozarē).]

Krievijai šai ziņā ir aizsargmehānismi. Neskatoties uz to, ka Krievija iestājās Pasaules tirdzniecības organizācijā (WTO), tā sāka veidot aizsardzību pret nekvalitatīviem pārtikas produktiem. Savukārt Eiropas valstis pret to nav aizsargātas un transatlantiskās korporācijas virzīs savas preces vispirmām kārtām uz perifērijas tirgiem. Tādējādi Baltija tiks pārpludināta ar lētiem un nekvalitatīviem pārtikas produktiem, kas sāks izspiest no tirgus kvalitatīvos produktus. Tāda ir tuvāko gadu Baltijas valstu perspektīva. [Lielā mērā tas jau ir noticis, bet gaidāms ir vēl krasāks pārtikas produktu kvalitātes kritums, kas ies roku rokā ar patērētāju maldināšanu, nenorādot visas sastāvdaļas un izmantotās tehnoloģijas vai arī slēpjot tos aiz formāliem un masu patērētājiem neko neizsakošiem apzīmējumiem.]

Jautājums: Tātad no kopējā tirgus visvairāk iegūs ASV, nevis Eiropas Savienība?

Vladimirs Ļepjokins: Pirmkārt, visvairāk iegūs ASV. Otrkārt no tā iegūs lielās Eiropas valstis, pirmkārt Vācija, vāciski orientētās valstis un tās valstis, kuras netiek uzskatītas par perifēriju (Beļģija, Francija, Itālija, Dānija utt.). Kas attiecas uz perifērijas valstīm, tad tieši uz viņu rēķina arī turpmāk attīstīsies amerikāņu-eiropiešu ekonomika. Kur gan citur lai bāž to nekvalitatīvo produkciju?

Jautājums: Vai var apskatīt ASV un ES tirgu saplūšanu kā stratēģisku gājienu ekonomiskajā karā pret Krieviju?

Vladimirs Ļepjokins: ASV un ES vienotā tirgus izveidošana ir tikai pirmais solis vienotas Rietumvalstu [izvirtuļu] civilizācijas izveidošanā ar Vašingtonu priekšgalā. Šai ziņā līgums seko līgumam. No vienas puses strauja NATO karabāžu izvēršana, no otras puses tiesiskās vertikāles nostiprināšana. ASV tiesībsargājošās iestādes terorizē Eiropu ar dažādām [politiski motivētām] lietām. Pēdējais piemērs – FIFA korupcijas skandāls [kurš tika visai brutāli aktualizēts dažas dienas pirms FIFA prezidenta vēlēšanām, bija tieši saistīts ar vēlēšanos nomainīt FIFA vadītāju, kurš pats korupcijā nebija iesaistīts, uz amerikāņu pakalpiņu un pēc būtības nemaz nebija ASV varasiestāžu kompetencē]. Vienlaicīgi tiek strādāts ar parlamentāriešiem, tāpēc viss te ir skaidrs.

/17.07.2015/

Avots:
http://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/17072015-ttip/

Informācijas aģentūra
/31.07.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: GEIropa, TTIP (Transatlantijas tirdzniecības un investīciju partnerība), Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību

illu_article_contentJa aplūko parastā pārtikas veikalā iegādātu produktu saturu, tad gandrīz visur var ieraudzīt palmu eļļu. Tā ir iebiezinātā piena, konfekšu, cepumu, frī kartupeļu, šokolādes krema, šokolādes, ātri pagatavojamu nūdeļu, čipšu, sausiņu, krekeru sastāvā. Tā vien šķiet, ka palmu eļļas klātbūtne produktā piešķir tam kādu īpašu garšu. Bet vai no tās ir kāds labums?

Palmu un arī kokosriekstu eļļā ir piesātinātie tauki. Augu valsts izcelsmes piesātinātajiem taukiem raksturīga spēja ilgi glabāties, nemainot savas īpašības. Palmu eļļu izmanto margarīna, krējuma aizvietotāju, augu un piena tauku maisījumu ražošanai, tādējādi ievērojami pagarinot šo produktu derīguma termiņu un uzlabojot garšu un krāsu.

Bet diemžēl tas ir arī vienīgais palmu eļļas plus. Piesātināto taukskābju spēja paaugstināt holesterīna līmeni asinīs un ierosināt aterosklerozes, asinsvadu trombozes, [insultu], sirds slimību un aptaukošanās veidošanos padara palmu eļļu par nepieņemamu uztura komponenti visa vecuma cilvēkiem. Augsts piesātināto taukskābju saturs ir arī vistu taukos, gaļā, olās, piena produktos, sviestā, kakao sviestā un šokolādē.

Cilvēki, kas cenšas dzīvot veselīgi, jau sen ir pasludinājuši margarīnu par veselīgu sviesta aizvietotāju. Tomēr, ja tam ir pievienota palmu eļļa, tad šis produkts kļūst pat kaitīgs jūsu veselībai. Ja vēlaties nopirkt veselīgu margarīnu, lasiet informāciju uz iepakojuma – palmu eļļa tajā nedrīkst būt [bet arī tas var nepalīdzēt, ja ražotājs korekti nenorāda visas produkta sastāvdaļas]. Lai saprastu, vai margarīns ir “veselīgs”, jāatceras, ka produkta sastāvdaļas vienmēr tiek norādītas atbilstoši to daudzumam. Veselīgākam margarīnam pirmajā vietā atradīsies augu eļļas – olīveļļa, saulespuķu, kukurūzas, safloras, bet beigās – hidrogenētie tauki.

Jā, hidrogenētie tauki ir tikpat kaitīgi cilvēka veselībai kā palmu eļļa. Šķidro augu eļļu hidrogenēšana notiek ar ūdeņraža palīdzību. Šī procesa rezultātā rodas daudz taukskābju transizomēru, kas ir cilvēka organismam sveši. Šīs taukskābes salipina trombocītus asinīs, veidojot trombus, paaugstina holesterīna līmeni asinīs. Tā rezultātā rodas tādas saslimšanas kā cukura diabēts, onkoloģiskās slimības, impotence un neauglība vīriešiem hormonālas nepietiekamības dēļ, vielmaiņas traucējumi, sirds išēmiskā slimība, [insults].

Produkti, kuros mēs visvairāk apēdam transizomērus, ir kausētie sieri, dažādi margarīni, hamburgeri, čipsi, sausiņi, frī kartupeļi, gatava kārtainā mīkla un izstrādājumi no tās. Transizomēri var būt arī sviestā, kam pievienotas augu eļļas, saldējumā, iebiezinātajā pienā, šokolādē.

Hidrogenētie tauki padara pārtikas produktus lētākus un tādēļ ir izdevīgi to ražotājiem, bet ne mums – mēs par to maksājam ar savu veselību. “Ātrās pārtikas” sastāvdaļas kādā eksperimentā centās izšķīdināt benzīnā, bet arī tas neizmainīja tās. Viņas kā plastilīns izklāj mūsu asinsvadus no iekšpuses, liedzot mums dzīvot veselīgi.

Palmu eļļa pārtikas produktos pastiprina to garšu, liekot ēst tos vēl un vēl. Pēc šāda principa ir veidoti ātrās ēdināšanas uzņēmumi. Katrs bērns labprātāk izvēlēsies hamburgeru ar frī kartupeļiem zupas šķīvja vietā. Cilvēki, kas pagaršojuši kādu pārtikas produktu, burtiski paliek atkarīgi no palmu eļļu saturoša saldējuma vai šokolādes, hamburgeru vai čipšu garšas, tas liek viņiem pirkt tos vēl un vēl.

Droši vien daudzi cilvēki būs pārsteigti uzzinot, ka palmu eļļa plaši tiek izmantota rūpniecībā kā metalurģijas iekārtu smērviela. Tāpat palmu eļļa tiek izmantota arī lētas kosmētikas un kremu izgatavošanai.

Palmu eļļa, kas pievienota piena produktiem to derīguma termiņu pagarināšanai, padara tos grūtāk kūstošus. Palmu eļļas kušanas temperatūra ir krietni augstāka kā cilvēka ķermeņa temperatūra. Nokļūstot kuņģī, palmu eļļa nemainīgi paliek lipīga plastiska masa, kas var izraisīt gremošanas traucējumus. Palmu eļļa organismā uzkrājas.

Palmu eļļa ir spēcīgs kancerogēns. T.s. “attīstītās” valstis jau sen ir atteikušās no palmu eļļas izmantošanas pārtikas rūpniecības vajadzībām, kā arī ierobežo to saturošo produktu tirdzniecību, obligāti norādot uz iepakojuma par palmu eļļas klātieni tajos.

Palmu eļlas sastāvā gandrīz vispār nav cilvēka organismam vērtīgu vielu. Pātikas eļļu vērtību nosaka linolskābe daudzums. Vidējas kvalitātes un cenas augu eļļā tā sasniedz apmēram 70-75% līmeni, savukārt palmu eļļa satur 5% linolskābes. Cilvēkam vissabalansētāakās ir kukurūzas un olīvju eļļas, bet te ir jāatceras, ka augu eļļas nav ieteicams karsēt [jo eļļas karsēšanas rezultātā rodas kancerogēnās vielas].  Vienīgais palmu eļļas pluss ir tās ļoti zemā cena, bet par to, tās lietotājiem ļoti dārgi nākas maksāt ar savu veselību.

/2009 septembris/

Avots:
http://www.vashaibolit.ru/795-vred-palmovogo-masla-dlya-zdorovya-cheloveka.html
http://www.biolineaires.com/

Informācijas aģentūra
/31.07.2015/

Posted in Kat.: Medicīna, Reģ.: GEIropa, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 2 komentāri

Gruzijas politiķe: Ir jābūt tik progruzīniskam, lai nebaidītos tapt nosauktam par prokrievisku

Mihails Saakašvili un Nino Burdžanadze

Mihails Saakašvili un Nino Burdžanadze

Intervija ar juridisko zinātņu doktori starptautiskās tiesībās, bijušo Gruzijas parlamenta priekšsēdētāju un Gruzijas prezidenta vietas izpildītāju, partijas “Vienotā Gruzija” vadītāju Nino Burdžanadzi.

J: Gruzijā bija tāda degradācija 10 – 15 gadus, ka cilvēki pat nepamanīja kā viss ir nolaists. Tagad Gruzijā izskatās pat ļoti neslikti. Tas ir Mihaila Saakašvili nopelns?

Zināmā mērā, jā, jo ar fasāžu izskaistināšanu viņš nodarbojās ļoti intensīvi – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Nevajag noliegt to, ko viņš izdarīja. Viņš tik tiešām izdaiļoja pilsētu [Tbilisi], tika veikti labi fasāžu remonti. Problēma ir apstāklī, ka tas bija kaut kas līdzīgs potjomkina ciematiem – fasādes tika krāsotas, bet aiz tām palika esošās ēku un valsts problēmas. Tas pats attiecas arī uz demokrātiju Gruzijā, tā bija fasādes demokrātija, kad runāja par cilvēktiesībām, kad runāja par demokrātiju, bet patiesībā tika veidots viens no ciniskākajiem režīmiem pēdējās desmitgadēs.

J: Kā Jūs vērtējat Mihaila Saakašvili nozīmēšanu par Odesas (Ukraina) gubernatoru?

Kategoriski negatīvi. Pirmkārt dēļ paša prezidenta uzvedības, lai kāda arī nebūtu mana attieksme pret viņu personīgi. Ja valsts prezidents piekrīt būt kādas citas valsts provinces gubernators, lai pat tā ir ļoti cienījamas valsts ļoti cienījama province, tad tas ir paša tautas apvainojums. Es vispār nezinu tādu precedentu. No otras puses es un ļoti daudzi cilvēki Gruzijā šādu Porašenko rīcību uztvēra kā pļauku Gruzijas valdībai un tautai, jo tā nav draudzība, kad Gruzijā meklē [kriminālprocesu ietvaros] un apsūdz, bet tu nozīmē tādu cilvēku augstā amatā un vēl stādi viņu priekšā bez maz vai kā demokrātijas tēvu.

No citas puses raugoties, ja es uzskatītu, ka šāda nozīmēšana kaut kādā mērā nāks par labu Ukrainai un ukraiņu tautai, tad es par šo aizvainojumu nerunātu. Bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Ukrainai tas ļoti dārgi maksās. Nevajag pieļaut tās pašas kļūdas, ko mēs Gruzijā izdarījām, tai skaitā gan attiecībās ar Krieviju, gan arī mūsu pašu valstī. Prezentēt Saakašvili kā galveno konsultantu ir liela kļūda, jo viņa mērķis ir nevis apdzēst to ugunsgrēku, kurš diemžēl plosās Ukrainā, bet gan ieliet eļļu ugunī, lai kļūtu vēl sliktāk.

J: Es negribu visu laiku runāt par Saakašvili, bet vēl vienu jautājumu par viņu uzdošu. Ziņās tika izplatīta informācija, ka Saakašvili esot publiski izteicies, ka amerikāņi finansēs [Ukrainas] valsts aparātu. Tā varbūt ir kaut kāda drukas kļūda?

Nē, tā nav drukas kļūda. Tas ir kaut kas galīgi ārkārtējs, jo ir pavisam nenormāli, kad oficiālas valsts struktūras tiek finansētas no citas valsts puses. Tas, protams, liecina gan par Ukrainas suverenitātes (neatkarības) līmeni, gan par paša Saakašvili atkarības līmeni.

J: Bet Gruzijā taču arī noteiktā brīdī notika kaut kas tamlīdzīgs?

Jā, bet arī tas nepavisam nebija normāli, lai gan tas tomēr bija fonds, kurš atbalsta cīņu pret korupciju un nebija tādu atklātu paziņojumu, ka to finansē kāda valsts. Bet tas nebija normāli.

J: Ko var izdarīt, lai normalizētu Krievijas – Gruzijas attiecības?

Pirmkārt, ir nepieciešama drosme no gruzīnu puses un nevajag baidīties, ka tevi nosauks par prokrievisku. Ir jābūt tik tiešām progruzīniskam, lai saprastu, ka Gruzijas interesēs ir attiecību normalizēšana ar Krieviju un ka tas ir vitāli svarīgi normālai situācijas attīstībai valstī.

/09.07.2015/

Avoti:


http://russia.tv/video/show/brand_id/5217/episode_id/1214405/video_id/1197799/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Informācijas aģentūra
/31.07.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Par Ukrainas nebeidzamo (permanento) “revolūciju”

273126_Stulbenu_revolucijaVecais sakāmvārds par vijošos virvi un tās galu [Cik virvi nevij, tai tāpat atradīsies gals] kā daudzu politisko režīmu prognoze kļūst aktuāls arī Ukrainai. “Šokolādes diktatūras” nesanācība un impotence ir kļuvusi skaidra arī šī sabiedriskā projekta amerikāņu kuratoriem, kā arī visiem ukraiņu politiķiem. Tas ir skaidrs arī iedzīvotājiem, kuri, lai gan ar lielām grūtībām un negribēšanu, tomēr sāk apjaust, cik lielā mērā viņus izmuļķoja pēdējā maidanā.

Vietējos Ukrainas naida  reitingos Porašenko sāk apsteigt pat Putinu kā mitioloģisku ienaidnieka tēlu [interesanti, ka saskaņā ar citām aptaujām (pēc ukraiņu politologa Rostislava Išenko teiktā), ja Putins piedalītos Ukrainas prezidenta vēlēšanās, viņš saņemtu visvairāk vēlētāju balsu]. Šodien Ukrainā šur tur jau atklāti sāk runāt, ka “Porašenko zog vairāk nekā Janukovičs”, ka “Janukoviča laikā nebija tik liela patvaļa”, ka “Porašenko vara ir nelietīgāka kā Janukoviča”. Ir pat aizgājis tik tālu, ka uz bruņotu cīņu pret režīmu ir gatavi ne tikai Dienvidaustrumos, bet arī Karpatos un pat Kijevā.

Pagaidām [uz 21.07.2015]  kā durklis, kurš ir gatavs saplēst prezidenta varas audumu, ir [nacistiskie] radikāļi no “Labējā sektora” ar Dmitriju Jarošu priekšgalā, kuri ir paziņojuši par “kara pret režīmu” sākumu. Tomēr notikumi rāda, ka Jarošs, kurš sākumā izskatījās pēc nopietnas politiskās figūras, un viņa “bruņotā partija” ir tikai un vienīgi izpildītāji. Pie tam tādi izpildītāji, kuri rīkojas ne pārāk adekvāti.

Pašreiz “Labējo sektoru” dzen stūrī. Genādijs Moskals, kuram ir uzticēta “pravoseku” (“labējsektoriešu”) rīkļurāvēja loma, skaidri klasificēja “Labējo sektoru” kā nelikumīgu bruņotu formējumu, kura eksistence prasa likuma iejaukšanos. Ar likumu šai gadījumā tiek saprasta Nacionālā gvarde, kuras vienības pagaidām kontrolē Avakovs [Iekšlietu ministrs] un Porašenko. [Visai simboliski, ka par “moskaļus” nīstošo nacistu likvidatoru ir norīkots cilvēks ar uzvārdu Moskals.] Atbildot uz to Jarošs piedraudēja sākt dumpi, bet tai pat laikā viņš vai nu baidās to darīt vai arī gaida no kāda pavēli. Pagaidām izgāzusies “Labējā sektora” sapulce Maidana laukumā 19.jūlijā savāca tikai mazliet vairāk par 100 cilvēkiem.

Tai pat laikā Jaroša rīcībā ir vairāki tūkstoši bruņotu cilvēku un viņa kaujinieki vārda burtiskā nozīmē tur zem tēmekļa Harkovas, Poltavas, Sumu un Kijevas pilsētu administrācijas. No vienas puses režīms jau ir iznesis spriedumu kārtējam bandītiskajam grupējumam, bet no otras puses šis grupējums neslēpjoties atklāti aicina Ukrainas armijas, Nacionālās gvardes, Drošības dienesta un Iekšlietu struktūru karavīrus nepildīt varasiestāžu pavēles un apsola, ka viņu kaujinieki Aizkarpatijā karos līdz galam.

Iekšējais karš publiski ir pieteikts, bet reāli karadarbība vēl nenotiek. Specvienības, kuras ir spējīgas likvidēt “pravoseku” līderi pagaidām vēl guļ kazarmās, bet Jaroša kaujinieki, tā vietā, lai sāktu kārtējo “mazo revolūciju”, izgāž dusmas uz Avakovu. Pie tam viņi aicina ar Avakovu izrīkoties ļoti maigi – tikai atbrīvot no amata, nevis tā, kā Avakovs izrīkojās ar viņu cīņubiedru Sašku Muzičko, kurš tika demonstratīvi nogalināts.

Notiekošais atgādina viduslaiku skatuvi ar sarunāšanu un ieroču izvēli pirms divkaujas. Porašenko deva saprast, ka “Labējais sektors” ir ierocis, ar kura palīdzību viņu aizvāks. Pie tam tas ir ļoti rupjš un primitīvs ierocis, bet ir taču vēl arī smalki instrumenti, kurus var salīdzināt ar ķirurga skalpeli. Viens no tādiem ir amatu zaudējušais Drošības dienesta SBU vadītājs Valentīns Naļivaičenko, kurš ir Jaroša draugs un viens no “Labējā sektora” radītājiem [kā arī nu jau gandrīz vai atklāts ASV specdienestu aģents].

Pats Naļivaičenko, protams, automātu rokās neņems. Naļivaičenko ir spīkers, “kurš daudz zin” un kurš jau ir sācis runāt. Tie, kuri šodien mērķē pa Porašenko, noteica bijušajam SBU vadītājam un amerikāņu specdienestu ietekmes aģentam uzbrukuma sektoru – korupciju. Interesanti, ka pats Naļivaičenko tieši dēļ korupcijas arī bija spiests aiziet no amata. Aizgāja un apsolīja, ka aiziet tieši cīņai ar šo “Ukrainas realitātes kroplo parādību”.

Te nav ko iebilst, jo korupcija ir vienīgā joma, kurā Janukoviču uzvarējušais maidans varēja gūt kaut kādus panākumus. Tomēr gala rezultātā korupcija, kuru radīja Porašenko režīms, savos apmēros pārspēj priekšgājēja radīto. Un tas ir Porašenko Ahileja papēdis [visvājākā vieta]. Par korupciju ir jāatbild un jautājumu uzdevējs par to, kur paliek ASV Valsts departamenta piešķirtie līdzekļi cīņai ar korupciju, tika norīkots tieši Valentīns Naļivaičenko.

Nesen intervijā avīzei “Šodien” («Сегодня») Naļivaičenko sāka uzbrukumu, paziņojot, ka parlamenta frakcijas “uzraugs” ik nedēļas caur savu kontu “ofšoros” “izdzen” 500000 dolāru. To pasakot viņš paziņo: “Uzreiz rodas vienkāršs jautājums: kam ir paredzēti šie izdevumi? Uz ko ir ne mazāk vienkārša atbilde: deputātu, ierēdņu un tiesībsargu uzpirkšanai. Lūk, korupcijas asinis. Bet, kad redzi, kur tās aizplūst, rodas pretenzijas gan pret Centrālo banku, kura neredz šo līdzekļu kustību, gan pret Fiskālo dienestu, kurā, lai gan ir mainījusies vadība, tomēr kurš nav slēdzis nevienu “ofšoru”.” Jurijs Lucenko [partijas “Petra Porašenko bloks” priekšsēdētājs, bijušais iekšlietu ministrs Timošenko un Janukoviča valdībās], pret kuru bija vērsts šis apvainojums, no atbildes izvairījās. Starp citu, starp “ofšoriem”, kurus uzskaitīja Naļivaičenko, figurēja arī Tbilisi…

Šī jaunizceptā cīnītāja pret korupciju intervija pēc savas konstrukcijas ir ļoti vienkārša. Naļivaičenko runā par pierādītiem korupcijas gadījumiem un apgalvo, ka prezidents piesedz korupciju. Bet Naļivaičeno aizmugurē nepieklājīgi rēgojas viņa amerikāņu saimnieku ausis. Un viņš tā tieši un atklāti arī pasaka, ka korupcijas izmeklēšanā piedalījās FIB: “Es iedomājos FIB reakciju, kuri šodien atbrauc palīdzēt Ukrainai, bet rītdien ukraiņi slēdz lietu”.

Amerikāņi uzreiz sāka attīstīt šo tēmu. 18.jūlijā Savika Šustera TV intervijā viena no aktīvākajām Porašenko “nākšanas pie varas” atbalstītājām, ASV valsts sekretāra vietniece Viktorija Nulande paziņoja: “Pat nav jēgas runāt praktiski par visiem ukraiņu līderiem, kuri aplaupīja valsti un tās iedzīvotājus. Te darbojas padomju atliekas, noteiktas tradīcijas, kuras ir jāizskauž, lai parādītu Ukrainas iedzīvotājiem godīgu un taisnīgu varu.” [Pati amerikāņu vara nav ne godīga, ne taisnīga, bet pretīgi liekulīga, nepamatoti augstprātīga un nežēlīga gan. ASV korupcija ir legalizēta, amerikāņi plaši izmanto koruptīvos mehānismus visur, kur tas ir iespējams un ir izdevīgi, un “cīnās” ar korupciju tikai tad, ja korumpanti viņiem traucē vai arī nav attaisnojuši uz viņiem liktās cerības.]

Nulande atzina korupcijas dzīvīgumu un neiznīcināmību Ukrainā. Protams, tas vēl nav galīgs spriedums Porašenko, bet tas ir skaidrs signāls, ka Vašingtona ir neapmierināta ar uzurpatoru, kuru viņi iesēdināja tronī, apgādāja ar naudu, ieročiem un pat “visādiem saakašvili” [bijušais Gruzijas prezidents, pret kuru Gruzijā ir ierosinātas vairākas krimināllietas, tai skaitā arī par korupciju, un kurš tika nozīmēts par Odesas gubernatoru], bet vezums kā nekust no vietas, tā nekust. Viņš pat Doņeckas lidostu ieņemt nespēja, bet tā taču nav korupcijas uzveikšana [tur ir jācīnās pret svešajiem “ienaidniekiem”, nevis pret savējiem un pat sevi pašu]. Kā zināms uzvarētājus netiesā, bet ar kādām uzvarām var palielīties prezidents Porašenko?

Pie opozīcijas perēkļiem, kuru skaits pieaug un kuri ielenc Porašenko, var pieskaitīt formējošos (ar amerikāņu līdzdalību vai bez tās) Kijevas pretinieku fronti reģionos. Agresīvi izturas “Aizkarpatijas pelēkais kardināls” Baloga. Nemierīgi ir Čerņigovā un Poltavā, kur “porošenkovieši” ir pārlieku aktīvi. Ar nopietnām sadursmēm beidzās Porašenko pretinieku akcija Dņepropetrovskā, kurā turpina attīstīties “kolamoiskiešu” un “porošenkoviešu” konflikts. Savukārt Odesai un Harkovai jau sen ir esošās varas nesamierināmu pretinieku reputācija.

Ukrainas režīms jūk pa šuvēm laukā un to vairs nav iespējams noslēpt ar kredītdolāru palīdzību. Porašenko dramatiski netiek notikumiem līdzi. Ukrainas nebeidzamās [permanentās] revolūcijas lokmotīve, kuru uzkurina amerikāņu malka, kustēsies tālāk, un darīt to tā var arī bez Porašenko, kuru vai nu maigi izsēdinās tuvākajā stacijā, uz atvadām iedodot maizes riecienu, vai arī vienkārši pēc revolucionāriem likumiem izmetīs no ejošā vilciena. [“Labējais sektors” jau paziņoja, ka Porašenko neizdosies palikt neskartam kā Janukovičam.]

Andrejs Udarovs
/21.07.2015/

Avots:
http://www.fondsk.ru/news/2015/07/21/permanentnaja-ukrainskaja-revoljucia-prodolzhaetsja-34429.html

Informācijas aģentūra
/24.07.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis | Komentēt

Par nacistu kaujinieku un policijas apšaudi Aizkarpatijā: kompromiss Ukrainā nav iespējams

00523_ukrainas-pilseta-mukaceve-brunoti-cilveki-bloke-celu-apsaudes-vairaki-46204317Ukraina raustās. Neonacisti, pēc sava marša Kijevā sajutuši pilnīgu nesodāmību, nolēma pārņemt savā pārziņā dažādu reģionu gardos kumosus, un sāka ar Aizkarpatiju.

Mihails Laņjo

Mihails Laņjo

Sestdien 2015.gada 11.jūlijā visu ziņu aģentūru galvenās ziņas vēstīja par apšaudi Mukačevas pilsētiņā (Мукачево) Aizkarpatijā starp “Labējā sektora” nacistiem, vietējo kriminālo grupējumu un miliciju. “Labējā sektora” grupa atbrauca uz pilsētu vairākos džipos, uz viena no kuriem bija uzstādīts lielkalibra ložmetējs “Uķos”, un “uzbrauca” vietējai kriminālai autoritātei ar iesauku Bļuks – viņš arī Ukrainas parlamenta deputāts Mihails Laņjo.

Tas viss beidzās ar trīs cilvēku nogalināšanu, sadedzinātu degvielas uzpildes staciju, divām sadedzinātām milicijas automašīnām un deviņiem ievainotajiem, viens, no kuriem bija kritiskā stāvoklī. “Labējā sektora” kaujinieki atkāpās kalnos un izveidoja tur nocietinājumu. Bloķētie nacisti paziņoja, ka ir gatavi padoties tikai tiešas “Labējā sektora” vadoņa Dmitrija Jaroša pavēles gadījumā un pie nosacījuma, ka viņus uzreiz nosūtīs uz Kijevas SBU.  Jarošs savukārt savā Facebook kontā ierakstīja: “Mūsu cīņubiedri rīkojās nepieciešamās pašaizsardzības ietvaros.”

Aizkarpatijā ieradās operatīvā izmeklēšanas grupa no Urainas Ģenerālprokuratūras, drošības dienesta SBU un IeM centrālā aparāta pārstāvjiem, lai izmeklētu notikušo Mukačevā. Pilsētu bloķēja IeM un Nacionālās gvardes vienības un uz vietas ieradās arī pats Dmitrijs Jarošs.

* * *

Aizkarpatija ir ļoti specifisks reģions. Ilgu laiku tas atradās Ungārijas sastāvā, pēc tam Čehoslovākijas sastāvā. Ukrainai tas tika pievienots 1945.gadā. Vietējie iedzīvotāji pat šodien joko, ka viņi robežojas ar piecām valstīm, kā atsevišķu ārvalsti izdalot arī Ukrainu. Šeit ir sava kārtība, savs dzīves ritums. Apgabala teritorijā dzīvo vairāk kā 80 tautības. Nopietnu starpetnisko konfliktu te nekad nav bijis. Te darbojas ungāru, poļu, slovāku, krievu un ukraiņu skolas. Ir ungāru universitāte.

Aizkarpatieši audzē dārzeņus un augļus, izgatavo mājas vīnu. Tie, kuri nav nodarbināti lauksaimniecībā, iztiku gūst no kontrabandas. Daudziem vietējiem iedzīvotājiem ir ungāru, rumāņu, poļu, slovāku pases un viņi brīvi šķērso robežu. Uz ārzemēm ved šņabi un cigaretes, bet no turienes ieved produktus un sadzīves preces. Visi ir apmierināti …

Tomēr pēdējā laikā, pēc valsts apvērsuma Kijevā pieauga ungāru un rusīnu vēlme pēc autonomijas. Rusīni vēl 1991.gadā sarīkoja referendumu par Piekarpatu Rusas izveidošanu un pieprasot atzīt savu nāciju, tomēr Kijeva visu laiku klusējot ignorē šo jautājumu, bet Ukrainas drošības dienests SBU pieņēma mērus pret atsevišķiem neatkarības kustības aktīvistiem. Tai pat laikā rusīnus par atsevišķu nāciju ir atzinusi gan Krievija, gan ASV un vēl desmitiem citu valstu.

* * *

Situācija īpaši saasinājās pēc t.s. “antiteroristiskās operācijas” sākuma. Vietējos vīriešus sāka ņemt armijā, bet atpakaļ sāka nākt bojāejas paziņojumi. Jau pagāšgad te sākās protesta akcijas, ceļu bloķēšanas, iesaukšanas pavēstu demonstratīvas saplēšanas, iesaukšanas punktu izdzenāšanas.

Tad pat Aizkarpatijā mēģināja ielīst “nacionālisti” no partijas “Brīvība”, lai iedibinātu te savu kārtību. Nekavējoties parādījās fiziski spēcīgi jauni cilvēki, kuri runāja ungāru valodā un sadeva nacikiem “pa purnu”, kas aizvilkās aplaizīt brūces pie sevis atpakaļ uz Galīciju.

Ukraiņu nacionālistiem te nav atbalsta. Viņu maršos Užgorodā un Mukačevo iziet tikai daži desmiti margināļu, uz kuriem vietējie iedzīvotāji skatās kā uz idiotiem.

* * *

Aizkarpatijas teritorija ir sadalīta ietekmes sfērās starp vairākiem krimināliem klaniem, lielākais no kuriem ir Balogas klans. Viņi kaut kā atrod savā starpā kopēju valodu un viņiem nekādi nav nepieciešams, lai te atnāktu vēl kādas citas bandas.

Galvenais kriminālā biznesa ienākumu avots ir kontrabanda. Katrs klans ir nopircis sev kādu metru robežas un caur to dzenā šurpu turpu preces. Galvenais ienākumu avots ir alkohols un cigaretes. Tieši šo biznesu nacisti arī mēģināja “atspiest” no Lanjo.

Pēc Lanjo versijas viņi sēdēja viņa ofisā, dzēra kafiju ar “Labējā sektora” pārstāvjiem, kuri prasīja iekārtot dažus viņu kaujiniekus vietējā sanatorijā. “Es teicu: “Nav jautājumu”, tad bija dzirdams šāviens un istabā ienāca mans palīgs, kurš pastāstīja, ka “pravoseki” nošāva vienu puisi. Tad es jautāju “Labējā sektora” grupas komandierim: “Kas par lietu?”, uz ko viņš man atbild: “Es tak Tev saku, Miša, ka viņi visi mums atgriežas sakropļoti un viņiem ir jāpalīdz.”“ Nošautais beigās izrādījās pavisam nejauši iemaldījies sportists. “Nē, es nezinu kā viņš tur gadījās, varbūt ar sportu nodarbojās, varbūt atnāca papeldēt,” paziņoja Laņjo.

Romāns Stoika

Romāns Stoika

Pēc 1. rezerves bataljona “Aizkarpatija”, kurš izraisīja apšaudi, komandiera Romāna Stoikas versijas viņi ir varoņi un cīnītāji ar korupciju. Viņi esot patrulējuši robežu, traucējuši kontrabandai un tad viņus esot izsaucis uz “strelku” [bandītu tikšanās] kriminālā autoritāte Bļuks, pēc kā tur parādījās “nezināma specvienība”, kura izraisīja apšaudi. [Jāpiebilst, ka Stoika ir bijušais policijas darbinieks, kurš 2009.gadā tika atlaists “par neatbilstību dienestam” un kurš, sākoties jukām Ukrainā, ātri izveidoja karjeru “Labējā sektorā”.]

[Vēl mēdijos tiek ziņots, ka nacisti, ierodoties pie Lanjo atpūtas kompleksā, uzreiz esot nošāvuši kompleksa apsargu par to, ka viņš esot pajautājis kas viņi ir un kas ir nepieciešams.]

Tātad notika visparastākā kriminālā apšaude, kura izvērtās politiskā cīniņā.
00523_13071502Mukacevo
* * *

Vara Pjotram Porašenko ar katru dienu slīd laukā no rokām. “Nacionālisti” kļūst arvien nekaunīgāki. Apšaude ir ļoti labs iemesls, lai piespiestu viņus pie sienas un ievestu kārtību, bet spēciņu tam nepietiek.

“Labējā sektora” līderis Jarošs paziņoja: “Aicinu turpināt beztermiņa politisko akciju līdz tiks arestēti traģēdijas vaininieki – Laņjo, Viktors Medvečuks, kā arī tiks atlaists Aizkarpatijas apgabala “spēka struktūru” vadītāji un Iekšlietu Ministrs Arsēns Avakovs.” [Velāk Jarošs paziņoja, ka Ukrainas prezidents Pjotrs Porašenko neatrodas savā vietā un ka viņam ir jāaiziet.]

Kāds tam visam sakars ar Medvečuku nav skaidrs, bet runā it kā Laņjo esot teicis, ka aiz viņa stāvot tieši Medvečuks.

Tālākā situācijas attīstība atgādina ziņas no frontes. Pie Ukrainas prezidenta administrācijas sapulcējās vairāk kā simts “Labējā sektora” atbalstītāji. Uz Kijevas izvedceļiem “Labējais sektors” izveidoja savus posteņus. Pie Hmeļņickas apgabala milicijas pārvaldes notiek “Labējā sektora” piekritēju pikets. Poltavā pie apgabala milicijas pārvaldes kopā ar “Labējo sektoru” piketē arī bataljonu “Azova” un “Aidars” kaujinieki. Ļvovas “Labējais sektors” paziņoja par beztermiņa akcijas sākumu pie Ļvovas pilsētas administrācijas. Zaparožjā “Labējais sektors piketē pie pilsētas administrācijas ēkas. Septiņas bruņumašīnas un liels skaits tiesībsargu ielenca “Labējā sektora” treniņbāzi Skolevskas rajonā, Ļvovas apgabalā. Līdzīga informācija par “Labējā sektora” objektu bloķēšanu pienāca no citiem apgabaliem.

* * *

Cīņa starp Kijevas režīmu un nacistu kaujiniekiem saasinās. Ja Porašenko apmierinās Jaroša prasības, arestēs Aizkarpatu IeM vadību un atbrīvos no amata Avakovu, tad rītdien Jarošs “atnāks pēc Porašenko”. Un tad Jarošam būs uz kā novelt atbildību par Krimas zaudēšanu, neveiksmēm Dobasā un desmitiem tūkstošu cilvēku nāvēm. Bet Porašenko vietā varēs atrast kādu citu marioneti. Tāpēc Porašenko vajadzētu censties atrast kompromisu, bet tas tikai uz kādu laiku atliks jauna bruņota konflikta rašanos.

Ukraiņu politologa Rostislava Iščenko komentārs par notikušo Mukačevā

Tātad Mukačevo notika apšaude starp “Labējo sektoru” un huntas miliciju. Šai sakarā uzreiz radās komentāri, sākot no tā, ka tas ir nacistu režīma beigu sākums un beidzot ar to, ka nekas traks jau nenotiks, Porašenko visus apspiedīs vai arī atradīs kompromisu. Tad tiksim skaidrībā par to.

Šis nav Kijevas režīma beigu sākums, jo beigu sākums iestājās tajā mirklī, kad hunta atbalstījās uz nelikumīgiem un bruņotiem nacistu grupējumiem. Šai mirklī valsts pēc būtības atteicās no monopoltiesībām uz spēka pielietošanu. Kopš tā brīža nopietns konflikts starp dažādiem huntas grupējumiem kļuva neizbēgams.

Daudzi no mums cerēja, ka tas notiks ātrāk, tomēr ASV izdevās īslaicīgi stabilizēt situāciju. Bet tikai relatīvi stabilizēt, jo nacistu bruņotie grupējumi netika atbruņoti un tie pilnībā netika pakļauti varasiestādēm, tomēr iekšējais karš [otrā fronte] arī nesākās. Taču sprādziens bija un paliek neizbēgams.

Šī neizbēgamība ir saistīta ar huntas resursu ierobežotību un ASV nespēju, kā arī nevēlēšanos, iepumpēt Ukrainā tik daudz resursu, lai tie pietiktu gan visiem grupējumiem izzagšanai, gan arī, lai kaut kas paliktu pāri valsts funkciju uzturēšanai.

Tas tomēr nenozīmē, ka tieši šis konkrētais konflikts izvērtīsies nacistiskā režīma iekšējā karā. Tas var kļūt par sērkociņu, kurš aizdedzina šaujampulvera mucu, bet var arī par to nekļūt.

Konflikts Mukačevā var tikt atrisināts trijos veidos. 1. Apspiežot “Labējo sektoru”. 2. Gāžot Porašenko. 3. Vienojoties par pagaidu kompromisu.

Jebkurā no šiem trim variantiem Kijevas vara kļūst aizvien vājāka, bet destabilizācija pieaug. Lai kā tas arī nebūtu, bet gan policija, gan “Labējais sektors” ir bruņoti huntas balsti. Policiju izmanto formāli likumīgai pretestības režīmam apspiešanai, savukārt “Labējais sektors” tiek izmantots, lai prettiesiski izrēķinātos ar saviem pretiniekiem. Kad vienas sistēmas divas bruņotas struktūras sāk šaut viena uz otru, tad tas nozīmē, ka šī sistēma atrodas ļoti nopietnas krīzes stāvoklī un dažādi sistēmas grupējumi vairs nespēj risināt savas problēmas mierīgā sarunāšanas ceļā. Tātad, tā vai savādāk, karš sistēmas iekšienē ir neizbēgams, lai gan iespējams šo karu izdosies novilcināt uz vēlāku laiku.

Tātad, kādi ir iespējamo variantu rezultāti?

1. Porašenko apspiež “Labējo sektoru”. Ļoti labi. Hunta zaudē atbalstu vismotivētāko nacistu vidū, kā arī tajā brīvprātīgo kustības daļā, kura baro armiju. Daudzi brīvprātīgie simpatizē “Labējam sektoram”, tieši tāpat kā tam simpatizē daudzi virsnieki. Tātad šai gadījumā huntas spēka struktūru balsts kļūst vājāks.

2.  “Labējais sektors” gāž Porašenko. Vēl labāk. Ukrainā iestājas vēl radikālāka nacistiska diktatūra, uz kuru ASV un ES pievērt acis vairs nespēs. Starptautiskā režīma leģitimitāte nolaidīsies līdz nulles līmenim, bet pretestība režīmam valsts iekšienē ievērojami pieaugs. Bez tam pārņemt pilnīgā savā kontrolē visu Ukrainu (bez kaut cik autoratīviem politiķiem) atklātie nacisti nespēs.

3. Kompromiss. Slikti, protams, bet arī tas nenoņem pretrunas (tas ir, iemesli, kuri radīja apšaudi, paliek un nākamais konflikts ir nevis principa, bet laika jautājums). Bez tam šai gadījumā Porašenko kā valsts vadītājs visai valstij reāli apstiprinās, ka var šaut uz policiju un nesaņemt par to sodu. Bet iedzīvotājiem uz rokām ir ļoti daudz ieroču un naids pret valsts varu jau sen ir pārņēmis arī eiromaidana aprindas.

Visbeidzot šai gadījumā “Labējais sektors” tāpat jutīsies pazemots, bet nesodītā ieroču pielietošanas pieredze pret valsts varas pārstāvjiem būs kā motivators atkārtot to nepieciešamības gadījumā nākotnē.

Tātad, kas mums paliek sausajā atlikumā:
1. Destabilizācija Kijevas režīma iekšienē pieaug.
2. Kompromiss nav iespējams.
3. Bruņotas cīņas precedents starp režīmu atbalstošām grupām jau ir radīts.
4. Atliek sagaidīt, kad kvantitāte pāraugs kvalitātē.
5. Cik ilgi jāgaida? Nezinu, bet domāju tas varētu būt dažu mēnešu jautājums vai pat mazāk.
6. Bez tam šis incidents liecina par to, ka pat amerikāņi vairs nespēj noturēt situāciju kaut kādos rāmjos.

[Pie teiktā vēl jāpiebilst, ka lielākā daļa Aizkarpatijā dzīvojošo ungāru pēdējā gada laikā masveidā ir paņēmuši Ungārijas pilsonību un Aizkarpatijā ukraiņu nacisti var iedzīvoties militārās sadursmēs un “hibrīdkarā” ar Ungāriju.]

/13.07.2015/

Avoti:
http://odnarodyna.org/content/mukachevskaya-strelka-dlya-poroshenko-i-pravosekov
http://cont.ws/post/100436
http://imhoclub.lv/ru/material/hunta_kompromiss_nevozmozhen?userlast=371

Informācijas aģentūra
/20.07.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 1 komentārs

Zūdošā Ukraina

00525_0ukraine2cd0cdd8b6025bef361ec57eb17110c3

Vēl pirms apvērsuma Ukrainā es centos paskaidrot Kijevas “eirointegratoriem” vienu ļoti vienkāršu domu: Krievija nevarēs samierināties ar agresīvas, rusafobiskas, benderoviešu Ukrainas rašanos pie tās robežām, kura pie tam vēl vēlas, lai Maskava finansiāli samaksātu par Ukrainas iestāšanos ES un NATO. Attiecīgi, ja tāda Ukraina tomēr radīsies, tad pietiekami pārskatāmā perspektīvā pārstās eksistēt jebkāda Ukraina. Šīs pašas domas es izteicu arī pēc apvērsuma, bet jau vēršoties pie Krievijas auditorijas. Savu viedokli es neesmu mainījis arī tagad.

Tomēr daļa Krievijas un prokrieviski noskaņoto ukraiņu sabiedrības nezin kāpēc uzskata, ka Kremlis vēlas saglabāt Ukrainu. Tā kā šādas teorijas piekritēji atsaucas uz faktiem, kurus uzskata par pārliecinošiem, es uzskatu par lietderīgu tomēr saprātīgi novērtēt nevis to, kas notiek Ukrainā, bet gan to, kas notiek ap Ukrainu.

Tātad agresīvas Krievijas politikas piekritēji uzskata, ka Krievijas vadība, cenšoties saglabāt attiecības ar Rietumvalstīm, cenšas “iestumt Donbasu atpakaļ Ukrainā” pie nosacījuma, ka tā saglabās neitralitāti, un balstās savā uzskatā uz sekojošiem apgalvojumiem:

1. Krievija laicīgi nenosūtīja savu armiju, lai gāztu huntu [pašreizējo Ukrainas nacistisko režīmu].

2. Donbasa zemessardzei palīdzēja materiāli nepietiekamā daudzumā, bet, kad tā pārgāja uzbrukumā, to divreiz apstādināja, neļaujot atbrīvot visu Ukrainu, un piespieda piekrist Minskas vienošanām, kuras paredz Donbasa palikšanu Ukrainas sastāvā.

3. Krievija atbalsta Ukrainas ekonomiku, piegādājot Ukrainai gāzi, un Ukrainā strādā Krievijas bankas.

4. Krievija ir atzinusi Ukrainas nacistisko režīmu un cenšas “iebāzt” sacēlušos Donbasu zem tā vadības.

Ir vēl citi šo pašu apgalvojumu izteiksmes varianti, ir vēl arī citi piemēri, kā it kā Krievijai ir nodoms visus “nodot”, bet pārsvarā šie četri punkti pārklāj visu šāda tipa apgalvojumu “pierādījumu bāzi”.

Nu ko, nesākšu patētiski apskatīt jautājumu, kāpēc amerikāņi karo ar Krieviju, ja tā nelaimīgā visādi cenšas un nezina, kā labāk padoties amerikāņiem. Apskatīšu pa punktiem katru no šiem apgalvojumiem.

1. apgalvojums: Krievija laicīgi nenosūtīja savu armiju, lai gāztu huntu.

Reālajā, nevis iedomātajā 2014.gada februāra – jūlija situācijā sabiedriskās kustības Ukrainā kontrolēja divu tipu oligarhi. Vieni, balstoties uz nacistu kaujiniekiem, kontrolēja Kijevu. Ar viņu palīdzību ASV centās ieraut Krieviju konfliktā ar ES (vēlams militārā konfliktā) Ukrainas teritorijā.

Otra oligarhu grupa, lai gan ar samērā labiem panākumiem centās sevi neafišēt, kontrolēja Austrumukrainas protesta kustības. Arī šī grupa centās iesaistīt konfliktā Krieviju, lai uzlabotu savas pozīcijas sarunās par pēcjanukoviča Ukrainas ietekmes sfēru sadali. Šīs grupas pozīciju varētu noraksturot apmēram šādi: “ņem sev Kijevu, Poltavu, Čerņigovu, Sumšinu un Galīciju, mums atstāj Donbasu, Harkovu un Odesu, bet Nikolajeva, Hersona, Zaparožja un Dņepropetrovska lai paliek visu oligarhisko ģimeņu ietekmes sfērā”.

Attiecīgi Krievijas armijai (pretēji Krievijas interesēm un ASV interesēs) vajadzēja aizstāvēt šo otru oligarhu intereses, kuri daudz ko zaudēja ar Janukoviča gāšanu, pie kā starp citu paši pielika savu roku, no pirmajiem oligarhiem, kuri šajā procesā daudz ko ieguva.

Protams, Maskavai bija starptautisko tiesību juridiskais pamatojums nosūtīt savu karaspēku uz Ukrainu. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka ar palīdzības lūgumu aizbēgušais prezidents griezās tad, kad jau atradās Krievijas teritorijā, kas ļautu apšaubīt viņa rīcībspēju. Vēl jāņem vērā, ka šo prezidentu neieredzēja ne tikai viņa pretinieki, bet arī bijušie atbalstītāji, kurus viņš nodeva. Elite konsolidēti iestājās pret Janukoviča atgriešanos un tauta pa lielam to atbalstīja.

Austrumukrainai savukārt ne tikai nebija vienota līdera, bet pat līderu grupas.  Politiķi – emigranti līdz pat šai dienai nav spējuši ne apvienoties, ne arī piedāvāt kaut ko sakarīgu, izņemot cerības uz to laimīgo mirkli, kad Kremlis piedāvās viņiem atgriezties Ukrainā uzvarošās Krievijas armijas pajūgos un ļaus valdīt šīs armijas durkļu aizsegā. Tas starpcitu nekad nenotiks.

Armija, Iekšlietu struktūras, SBU [Ukrainas “drošības policija”] neiestājās pret apvērsumu un pakļāvās pučistiem. Pat Krimā gandrīz visas “spēka struktūras”, izņemot Krimas policijas specvienību “Berkut”, “saprata” puča kaitīgumu un kļuva par Krievu pasaules piekritējiem tikai tad, kad pussalā parādījās labi bruņotie un apmācītie “pieklājīgie cilvēciņi” mūsdienīgā bruņutehnikā. Un arī tad vēl divas nedēļas atsevišķi garnizoni nevēlējās padoties un bija militāru sadursmju risks.

Ir skaidrs, ka Ukrainas armijas pretestība pārējā Ukrainas teritorijā būtu ļoti ātri salauzta, bet laika pilnībā pietiktu, lai Ukrainas parlaments grieztos pēc palīdzības pie Rietumvalstīm, kurām savukārt rastos savs starptautisko tiesību juridiskais pamatojums nosūtīt karaspēku uz Ukrainu. Rietumvalstu juridiskais pamatojums būtu bijis nopietnāks, jo tas nāktu nevis no visu neieredzēta prezidenta, kurš ir aizbēdzis no savas valsts, lai netiktu no pašu tautas nogalināts, bet gan no visas tautas ievēlēta parlamenta pašas valsts galvaspilsētā. Tā rezultātā daļa Ukrainas apgabalu tiktu iekļauti Krievijas sastāvā vai arī no tiem tiktu izveidota bufervalsts, bet otrā daļā tiktu izveidota spēcīga benderoviešu nacistiska valsts, pie tam, ja ne uz mūžīgiem laikiem, tad uz ļoti ilgu laiku noteikti.

Rietumvalstīm ir bagātīga sadalītu valstu izveidošanas pieredze. Un te ir jāņem vērā, ka savā Ukrainas daļā Rietumvalstīm būtu ideoloģiski konsolidēta sabiedrība, kura sapņotu par “cīņu ar agresoru”, tai pat laikā kad Krievijas daļā būtu rosols no krievmīļiem, novorosiem, malorosiem un ar ievērojamu (apmēram 30%)  pietiekami nacionālistiski noskaņotu ukraiņu, kuri gaidītu “atbrīvošanu” no saviem Rietumvalstu kontrolētās Ukrainas brāļiem. Kopumā šai gadījumā rastos Vjetnamas analogs (ideoloģiski monolītā Vjetkonga pret nevarīgo un amerikāņu stutēto Vjetnamu), tikai otrādi.

2. apgalvojums: Donbasa zemessardzei palīdzēja materiāli nepietiekamā daudzumā, bet, kad tā pārgāja uzbrukumā, to divreiz apstādināja, neļaujot atbrīvot visu Ukrainu un piespieda piekrist Minskas vienošanām, kura paredz Donbasa palikšanu Ukrainas sastāvā.

Pirmajā etapā (2014.gada marts – septembris) Donbasa zemessardze bija nesaprotams maisījums no vietējiem brīvprātīgajiem, kuri ķērās pie ieročiem, lai aizsargātu savas mājas, no oligarhu algotņiem, kuri aizstāvēja savu oligarhu intereses, kā arī no krievu brīvprātīgajiem. Daļa no krievu brīvprātīgajiem atbrauca pēc oligarhu aicinājuma, bet idejiski motivēto daļa sadalījās vienībās “pēc interesēm”: kazaki, komunisti, trockisti, nacisti, monarhisti.

Katra no šīm vienībām pakļāvās tikai savam komandierim, bet katrs komandieris pats lēma vai parakstīs viņš “kondotu” ar kādu no oligarhiem, vai atzīs virs sevis kāda no daudzo “tautas mēru” un “tautas gubernatoru” varu vai arī karos pats uz savu atbildību.

Sūdzības no vietējiem iedzīvotājiem par to, ko var apzīmēt ar eifēmismiem “izspiešana” un “pagrabs”, sāka strauji pieaugt. Regulārā teritoriju pārvaldība bija sagrauta, bet izveidot jaunu zemessardzei nesanāca. Tomēr pat šajā etapā (formāli no nekurienes, bet mēs taču saprotam no kurienes) vairāk kā pietiekamā daudzumā tika piegādāti ne tikai šaujamieroči, bet arī bruņutehnika, artilērijas sistēmas, munīcija un degviela. Un ukraiņu kaujas lidmašīnas zemessardze arī ne jau ar dakšām no debesīm padzina.

Tomēr doties atbrīvošanas gājienā kopā ar tādiem sabiedrotajiem vai arī ļaut to darīt viņiem vieniem pašiem nedrīkstēja. Pirmajā gadījumā nāktos dalīties ar viņiem atbildībā par “izspiešanām”, “pagrabiem” un citiem nebūt ne maziem nedarbiem. Otrajā gadījumā viņus vienkārši sagrautu un atbrīvojamie nebūt nepriecātos par tādiem atbrīvotājiem. Sākumā vajadzēja pārvērst Mahno tipa brīvos grupējumus par regulāro armiju, kurai ir stingra aizmugure un kuru droši vada civilā administrācija (kaut vai tādā līmenī, lai netiktu izzagta humānā palīdzība).

Te jāpiemin vēl viens moments. Pirmajā etapā Donbasa zemessardze bija klasiska zemnieku sacelšanās “armija”. Tieši tāpat kā “laipno cilvēciņu” atbrīvotajā Krimā pašapmierinājās ar savu krieviskuma augsto pakāpi un neko negribēja dzirdēt par pārējās Ukrainas atbrīvošanu, Donbasa sacelšanās dalībnieki sapņoja atbrīvot savus apgabalus, bet nacistiskās valsts izveidošanās pārējā Ukrainas teritorijā viņus īpaši neuztrauca.

Tagad Donbasā ir gan normāla administrācija, gan armija, gan arī sapratne, ka Kijeva būs tomēr jāieņem. Bet, kad mums saka, ka nacistiskās Ukrainas armija kļūst stiprāka daudz ātrāk, tad tie ir nekaunīgi meli. Pie tam paši meļi sevi atmasko apgalvojot, ka tad, kad viņi karoja, tad Kijevai bruņojuma, tehnikas un skaitliskā sastāva ziņā bija nospiedošs pārākums, bet tagad ir iestājusies salīdzinoša paritāte. Un ja arī Kijevai kaut kur ir pārsvars, tad ne vairs vairākās reizēs mērāms, bet gan procentos. Un tas ņemot vērā to, ka Ukrainā ir bijušas jau 7 mobilizācijas, bet Donbasā joprojām ir tikai zemessardze [vēl jāņem vērā iedzīvotāju skaita attiecība – mazāk kā 8 miljoni pret 40]. Tad kurš novājinās ātrāk?!

Un tas viss notiek uz Minskas vienošanos fonā, kuras neviens negrasījās izpildīt, bet kuras formāli pārkāpj Kijeva.

3. apgalvojums: Krievija atbalsta Ukrainas ekonomiku, piegādājot Ukrainai gāzi un Ukrainā strādā Krievijas bankas.

Kas attiecas uz ekonomiku, tad, protams, ja Krievija negrasītos kontrolēt visu Ukrainu, tad varētu vēl nospļauties uz daudzmiljardu Gazproma un Krievijas banku zaudējumiem. Bet, ja Krievija grasās pārņemt šīs teritorijas savā kontrolē, tad tās iedzīvotājiem taču vajadzēs kaut kā izdzīvot, attiecīgi arī viņiem būs kaut kur jāstrādā. Vai arī viņiem visiem iztikas līdzekļi būs jādod no Krievijas valsts budžeta?

ASV, kam Ukraina interesē tikai kā kara ar Krieviju izejmateriāls, ar prieku un ne bez panākumiem iznīcina Ukrainas ekonomiku, jo tā viņiem nav vajadzīga. Savukārt Krievijai Ukrainas ekonomika vai nu Krievijas sastāvā, vai Muitas savienības un Eirāzijas Ekonomiskās Savienības sastāvā ir vajadzīga. Krievijai ir vajadzīga nevis izdedzinātā zeme, bet gan ekonomika, kura vismaz kaut kādā mērā spēj nodrošināt iedzīvotāju vajadzības. Kaut vai lielo pilsētu dzīvību nodrošināšanas sistēmām būtu jādarbojas, jo savādāk, kur lai liek apmēram 20 miljonus cilvēku (bez Krimas un Donbasa), kuri joprojām dzīvo Ukrainas pilsētās. Tas ir nejēdzīgi iznīcināt to, kas rītdien būs tev nepieciešams.

4. apgalvojums: Krievija ir atzinusi Ukrainas nacistisko režīmu un cenšas “iebāzt” sacēlušos Donbasu zem tā vadības.

Visbeidzot par Donbasa “iebāšanu” Ukrainā. Tādu politisko apvienību nosaukumi kā “Miers Luganskai”, “Luganskas ekonomiskā savienība”, “Tautas savienība”, “Doņeckas republika”, “Brīvais Donbass” maz ko izsaka vidēji statistiskam Krievijas [un ne tikai] pilsonim. Tie ir spēki, kuri kontrolē LTR un DTR parlamentus. Un lai cik dīvaini tas nebūtu viņu visu politiskās programmas paredz neatkarīga Donbasa veidošanu, pie tam LTR un DTR līderi Zaharčenko un Plotņickis ar vien biežāk izsakās par abu republiku apvienošanu vienā valstī.

Sazvērestību teoriju piekritēji šo apstākli izskaidro divējādi. Pēc pirmā izskaidrojuma “Kremļa marionetes” runā to, ko viņiem pavēl, bet pēc otrā “pat Kremļa marionetes” atsakās paklausīt.

Tad padomāsim. Ja “marionetes” “runā, ko pavēl”, tātad Kremlis ir “pavēlējis” orientēties uz neatkarību, nevis uz iekļaušanos Ukrainā. Savukārt, ja “marionetes” ko grib, to arī dara, tad kas gan tās ir par “marionetēm” un kā Kremlis var viņus tādus patstāvīgus “iebāzt” Ukrainā, ja viņi pie tam vēl ir nobruņojušies līdz ausīm?

Starp citu, DTR/LTR grasījās organizēt pirmstermiņa vietējo pašvaldību vēlēšanas, formāli Minskas procesa ietvaros, bet praktiski bez saskaņošanas ar Kijevu. Pēc šīm vēlēšanām republikās būs līdz galam radīta un legalizēta visa pārvaldes vertikāle.

Tātad, kas mums ir “Minskas nodevības” rezultātā? Teritorijas, pa kurām klaiņoja bruņotu cilvēku grupas, kuras karo ar Kijevas karapulkiem, kurām nav nekāda priekšstata par aizmugures organizāciju, kuras labākajā gadījumā ir vienaldzīgas pret iedzīvotāju vajadzībām, bet sliktākajā gadījumā kuras skatās uz iedzīvotājiem kā uz visa nepieciešamā iegūšanas avotu vai pat personiskās bagātības iegūšanas avotu, šīs teritorijas nu ir ieguvušas funkcionējošu administrāciju un valstisku pārvaldi.

Mahno tipa partizāni ir kļuvuši par neslikti apmācītu un bruņotu regulāru armiju. Reģiona ekonomika un tirdzniecība ir pilnībā noslēgta uz Krieviju, pie tam tas viss no starptautisko tiesību skatu punkta ir ideāli noformēts, jo šī noslēgtība ir noformēta uz Dienvidosetiju, kuras valstisko neatkarību Krievija ir atzinusi, bet ASV nav atzinusi. Krieviju nevar apvainot, ka tā kaut ko iepērk no Dienvidosetijas vai kaut ko tai pārdod. Savukārt pašu Dienvidosetiju, kura ir atzinusi DTR/LTR, nevar sodīt ar tirdzniecību ar tām, jo ASV tāpat nav atzinusi Dienvidosetiju un amerikāņi neuztur nekādus sakarus ar to. Republikās tiek izdoti savi dokumenti, bet rublis ir kļuvis par galveno to valūtu.

Pēc būtības DTR/LTR jau ir integrētas Krievijas ekonomiskajā un politiskajā vidē ne mazākā mērā kā maz kuru atzītās Kaukāza republikas. Un šis process turpina attīstīties. Tas, ka formāli DTR/LTR Krievija nav atzinusi pašreiz ir pat izdevīgi, jo “neaiztaisa durvis” to tiešai un pilnīgai integrēšanai Krievijas Federācijā.

Īsāk sakot, šodien ne tikai ir radīti apstākļi zemessardzes tālākai virzībai un jaunu Ukrainas teritoriju atbrīvošanai. Beidzot Ukrainas teritorijā ir Kijevai alternatīva vara, kura ir iesakņojusies savos reģionos un kuru iedzīvotāji ir legitimizējuši. Šai varai ir pietiekamas iespējas, lai atbrīvotie reģioni daudz mazākā mērā saskartos ar tām grūtībām, kuras izcieta Donbass, un lai adekvāta civilā pārvalde šajos reģionos tiktu nodibināta praktiski uzreiz.

Ukrainu griezīs kā salami, pa gabaliņiem, bet ļoti ātri. Visu šo gabaliņu integrācijas Krievijā jautājumu tāpat agri vai vēlu būs jārisina, jo tie nevarēs pastāvēt ne kā neatkarīga Ukrainas valsts, ne arī kā atsevišķas “tautu republikas”. Pirmajā gadījumā pilsoņu kara sekas vēl ilgi būs jūtamas un Donbasa – Galīcijas savstarpējā naida sprādzienbīstamais potenciāls tāpat uzspridzinās valsti (un labi, ja tas notiks bez atkārtotas asinsizliešanas). Otrajā gadījumā sagrautā ekonomika un starptautiskas juridiskas legalizācijas problēmas šīs teritorijas uz ilgu laiku pārvērtīs pilnīgas nabadzības, bezperspektīvisma un bezizejas zonā.

Bijušās Ukrainas integrācijas Krievijā ātrums būs atkarīgs no globālo procesu attīstības. Visa cita starpā tas būs atkarīgs arī no ES sabrukšanas un ASV marginalizācijas ātruma. Īslaicīgi pagaidu varianti ir iespējami, bet tieši īslaicīgi. Teorētiski var tikt zaudēta daļa teritorijas, piemēram, Galīcija par labu Austrumeiropas kaimiņiem [piemēram, Polijai. Gan Galīcija, gan Polija ir parādījusi pietiekamu aprobežotību un pilnā mērā pelnījušas, lai atkal pamocītos viena ar otru]. Bet tas ir tikai, ja savādāk nekādi nevarēs, un tikai tai gadījumā, ja šīs teritorijas tiks pievienotas attiecīgajai Ukrainas kaimiņvalstij. Tas ir, nekāda prorietumnieciska Ukraina principā vispār nevar pastāvēt.

Tas, ka joprojām ir iespējams sasniegt visus vai vairumu šo mērķu bez liela Eiropas kara, ir “nodevīgo miera noslēdzēju” darbības rezultāts, kuri pēc fakta izrādījās daudz efektīvāki “aneksētāji”, nekā “militāristi”, kuri vēlējās uzvarēt visus (kas nav iespējams) vai arī iet bojā ar ieročiem rokās (kas nav vēlams).

Protams, visdrīzāk vispār bez militāra konflikta diez vai iztiks. Kijevu hunta aizstāvēs līdz pēdējam. Un, lai gan tas nevilksies ilgi, tas var prasīt pietiekami daudz upuru un postījumu – ielu kaujas 3- 5 miljonu pilsētā nav nekas patīkams.

Nacistu režīms mēģinās iekrampēties Dņepras labajā krastā. Puses Ukrainas teritorijas kontrole ļautu nacistu režīmam kļūt par mūžīgu starptautisko tiesību skabargu Maskavas ķermenī un uz tā rēķina ļautu nacistu režīmam cerēt uz uzturēšanu no Rietumvalstu puses. ASV pacentīsies (jau visiem spēkiem cenšas) pēc iespējas lielākā mērā pieliet Ukrainas zemi ar asinīm, lai uz ilgu laiku iesētu naidu starp ģimenēm, kuru tuvinieki ir gājuši bojā abās pilsoņu kara frontes pusēs. Amerikāņi tāpat līdz galam nav atmetuši cerību izraisīt kaut vai maziņu Krievijas – Eiropas karu, ja jau nesanāca izraisīt lielu.

Ja no pilnvērtīga konflikta neizdosies izvairīties, tad Krievijas karaspēks Ukrainā tomēr parādīsies un, visdrīzāk, atklāti. Tomēr gan Krievijas, gan lielākās daļas Ukrainas iedzīvotāju, kuriem nav iespēju pamest valsti, interesēs ir pēc iespējas ilgāk nesaasināt situāciju un atbrīvot teritorijas bez liela mēroga kaujām.

Rostislavs Iščenko, ukraiņu politologs, Sistēmiskās analīzes un prognozēšanas centra prezidents
/13.07.2015 /

Avots:
http://svpressa.ru/blogs/article/126976/

Informācijas aģentūra
/20.07.2015/

Posted in Kat.: Politika, Reģ.: Krievija, UKRAINA, Veids: Analīze, versija, viedoklis | 1 komentārs