PAR MUMS

“Informācijas aģentūra” ir privātā iniciatīvā balstīts nekomerciāls projekts, kura mērķis ir radīt vismaz kaut kādu alternatīvu savas patiesās funkcijas arvien mazāk pildošajiem plašsaziņas līdzekļiem.

“Informācijas aģentūras” mērķis ir ziņot par būtiskākajiem notikumiem no cilvēcisku (humānu) vērtību skatu punkta, lai veicinātu maksimāli lielāka cilvēku skaita izraušanos no maldinošās, ačgārnās un cilvēcību iznīcinošās ilūziju pasaules, ko uzbur dažādas māņu mācības un ko plaši tiražē arī plašsaziņas līdzekļi.

Darbības principi
1) Pozitīva dzīves uztvere;
2) Humānistiskas un dzīvību atbalstošs vērtības;
3) Darīts tiek no labākās sirdsapziņas iespēju robežās, uzskatot, ka labāk darīt kaut vai mazliet un tā kā sanāk, nekā nedarīt nemaz.

“Informācijas aģentūra” atbalsta
1) Pozitīvu, dzīvību atbalstošu tēlu radīšanu un plašu izplatību
2) Cilvēkus un sociālas struktūras, kas veicina dzīvības procesus un kavē un/vai ierobežo nāves un amoralitātes procesus
3) Morāles, tradīciju un normatīvas normas, kas veicina dzīvības procesus un/vai kavē un ierobežo nāves un amoralitātes procesus
4) Cilvēku informēšanu par sabiedrību apdraudošiem negatīvajiem procesiem.

“Informācijas aģentūra” neatbalsta
1) Negatīvu, nežēlīgu, skaisto un pozitīvo nivelējošu nāves un amoralitātes tēlu radīšanu un izplatību;
2) Pseidopozitīvismu, kurš tiek intensīvi izplatīts un kurš tendē cilvēkus uz „strausa uztveri” „redzēt” tikai „pozitīvo” (kaut vai izdomātu), bet ignorēt reāli esošo negatīvo;
3) Cilvēkus un sociālas struktūras, kas veicina nāves un amoralitātes procesus un/vai slāpē dzīvības procesus;
4) Jebkādas normas, kas veicina nāves un amoralitātes procesus un/vai slāpē dzīvības procesus.

“Informācijas aģentūra” publicē
1) Oriģinālas ziņas;
2) Oriģinālus analītiskus rakstus par tekošiem notikumiem;
3) Koriģētas vai pārstāstītas ziņas vai rakstus;
4) Tulkotas ziņas vai rakstus (pārsvarā no krievu vai angļu valodas);
5) Citu autoru iesūtītus rakstus, kuri atbilst “Informācijas aģentūras” satura veidošanas pamatnostādnēm;
6) Publiski pieejamus materiālus, kuri atbilst “Informācijas aģentūras” satura veidošanas pamatnostādnēm.

“Informācijas aģentūras” filozofiski – politiskie uzskati
2.1. Tradicionālo un kristīgo vērtību atbalstīšana;
2.2. Kategoriska izvirtību normalizācijas un izvirtību propagandas nepieņemšana;
2.3. Tradicionālas (normālas) ģimenes kā sabiedrības pamatšūnas principa neapstrīdamība;
2.4. Alkoholisma un smēķēšanas nepieņemšana un maksimāla ierobežošana;
2.5. Seksuālās izvirtības un tās propagandas maksimāla ierobežošana;
2.6. Cilvēku maksimāla izglītošana un apzinātas cilvēku muļķošanas kategoriska nepieņemšana;
2.7. Bērnu un ģimenes neaizskaramības principa neapstrīdamība, kategoriska iestāšanās pret masveidīgu un nekontrolētu bērnu izņemšanu no ģimenēm, bērnu adopcijām uz ārzemēm un uz jebkura veida iedzīvošanos (pelnīšanu) uz bērnu rēķina;
2.8. Dedzīga iestāšanās pret antikrieviskumu, antipadomismu un antikristietismu kā latviešu degradācijas galvenajiem nosacījumiem;
2.9. Iestāšanās pret ASV un Lielbritānijas (NATO) imperiālistisko un agresīvo politiku, pret ASV vienpolāro globālo hegemoniju;
2.10. Reāli daudz polāras pasaules principa atbalstīšana;
2.11. Iestāšanās pret Latvijas neatkarību ierobežojošajiem un Latviju negodprātīgi izmantojošiem ārējiem spēkiem: ES, Lielbritāniju, ASV, Zviedriju u.c.;
2.12. Reālas Latvijas neatkarības idejas atbalstīšana, ja atrodas nepieciešamais attiecīgas kvalitātes cilvēku skaits, kuri spēj saprast un panest sava valstiskuma smagumu;
2.13. Padomju Latvijas reālistiski pozitīva uztvere, Padomju Latvijas reabilitācija apmāto tautiešu acīs;
2.14. Mītu par staļinlaikiem un “asiņaino Staļinu” kliedēšana, lai pretnostatītu un izmantotu staļinismu pret trockismu, kurš ir nozīmīgs pašreizējo globālo destrukciju virzītājspēks;
2.15. Veselīgs patriotisms, nacionālisms un internacionālisms, pretstatā maziskajam nacionālismam, kurš nacionālismu pozicionē kā pēdējo cilvēka politiskās apziņas attīstības stadiju (kas tā nav), un pretstatā absolutizētam internacionālismam, kurš noliedz un apkaro visu nacionālo. Jebkāda veida nacisma un fašisma kategoriska nepieņemšana; Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons un Andrejs Pumpurs kā ideālu latviešu prototipi un etaloni;
2.16. Sociālistisko principu atbalstīšana;
2.17. Biznesa pieejas un dzīves biznesizācijas (nauda un peļņa kā galvenais cilvēku motivators) kategoriska nepieņemšana;
2.18. Iestāšanās pret jebkuras agresīvas sociālās grupas mēģinājumiem pacelt sevi virs pārējiem cilvēkiem (pašreiz visagresīvākā sociālā grupa pasaulē ir homoseksuālisti, kuru destrukcijas sāk mēģināt pārspēt āfroamerikāņi);
2.19. Iestāšanās pret hedonisma un „dzīves baudīšanas” filozofiju un praksi;
2.20. Ieskats, ka kapitālismam raksturīgā dzīšanās pēc maksimāls peļņas iznīcina morāli, kas savukārt ir galvenais cēlonis sabiedrības degradācijas procesiem; mūsdienu sabiedriskā iekārta jau labu laiku vairs nav klasiskais kapitālisms, kurš ir mutējis par kaut ko briemīgāku un turpina attīstīties šai virzienā;
2.21. Uzskats, ka pašreiz pasaulē dominējošo sociālo destrukciju nozīmīgākais cēlonis ir globālu spēku darbības rezultāts, kura virzošais kodols ir starptautisks homoseksuālistu – pedofīlu organizatoriskais tīkls, kurš kā astoņkājis ir iespiedies vairuma valstu nozīmīgākajās politekonomiskajās struktūrās (arī Latvijā). Šī spēka redzamākā izpausme ir ASV Demokrātiskā partija.
2.22. Atmodas vērtējums: Kopš 1970-iem gadiem VDK rūpīgi sagatavota PSRS transformācija, ko aktīvi savās interesēs centās izmantot arī Rietumvalstis un to struktūras;
2.23. Mūsdienu Latvijas politiskās sistēmas vērtējums:
2.23.1 Latvija nav pilnvērtīga neatkarīga valsts, Latvija ir pseidovalsts ar iluzoriem valstiskuma atribūtiem;
2.23.3 Latvija ir ES pierobežas province ar ievērojamu Lielbritānijas un ASV ietekmi tajā;
2.23.4 Latvijā nav klasisku politisko partiju, bet ir politekonomiski klani, kuru viena no izpausmēm un pārvaldes formām ir biznespartijas. Visu klanu un biznespartiju saknes sniedzas Padomju laiku struktūrās (kompartijas nomenklatūrā, VDK kadros) un/vai ārvalstu specdienestos;
2.23.5 Latvijas tieslietu sistēma ir izteikti netaisnīga un tā pirmkārt piesedz galvenos politekonomiskos klanus un izpilda to norādījumus;
2.23.6. Vēlēšanu sistēma Latvijā nav godīga un dod iespēju nesodīti falsificēt vēlēšanu rezultātus. Vēlēšanu rezultāti Latvijā regulāri tiek piekoriģēti un atsevišķos gadījumos falsificēti (piemēram, referendums par iestāšanos ES). Tāpēc politiskajā cīņā paļauties tikai uz vēlēšanu procedūrām ir nesaprātīgi un neproduktīvi. Pēc nepieciešamības tiek koriģētas vai viltotas arī socioloģiskās aptaujas;
2.23.7. Valsts pārvalde ir augsts faktiskās korupcijas līmenis, kurš noslēdzas ar politiķiem, kuri “nosmeļ” visu sfēru koruptīvo “krējumu”. Tāpēc lietas būtībai un kompetencei valsts pārvaldē ir sekundāra nozīme. Darbā tiek ņemti “savējie” (draugi, radi, paziņas), kā arī pakļāvīgi un ar principialitāti nesirgstoši norādījumu izpildītāji. Strādāt neviens negrib;
2.23.8. Latvijas mēdiji intensīvi maldina. Pārmērīga un nekritiska to produkcijas lietošana atstāj negatīvu iespaidu uz cilvēku spriestspēju;
2.23.9. Latvijas iedzīvotāju faktiskais dzīves līmenis joprojām ir augstāks par lielu daļu pasaules valstu iedzīvotāju faktisko dzīves līmeni. Tā cēlonis pirmkārt ir grandiozais padomju mantojums, kurš joprojām šo 30 gadu laikā ir saglabājies pietiekami ievērojamā apjomā, neskatoties uz daudzajiem un intensīvajiem tā noārdīšanas mēģinājumiem.

Kritiskas vai nomelnojošas publikācijas par “Informācijas aģentūru”
*) 07.08.2015 “Miglā”, Inga Sprinģe, Sanita Jemberga, Re:Baltica: https://rebaltica.lv/2015/08/migla/
*) 22.02.2016 ““Informācijas aģentūras” ideoloģiskā dezinformācija”, Ervīns Jākobsons: https://www.laikmetazimes.lv/2016/02/22/uzmanibu-informacijas-agenturas-toksiska-dezinformacija/
*) 04.09.2016 “Padomju propagandas sekotāji”, Ģirts Zvirbulis, Latvijas Avīze: https://www.la.lv/padomju-propagandas-sekotaji
*) 11.03.2021 “Kā nekļūt par ķēdes posmu viltus ziņu izplatīšanā?“, Aleksandrs Tuguševs, 4.studija (LTV): https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/ikdienai/ka-neklut-par-kedes-posmu-viltus-zinu-izplatisana.a396276/

Intervijas un atbildes
*) 20.12.2015 “Objektīvi Latvijas interesēs ir, lai Krievija pastāvētu un lai tur būtu kaut kāda kārtība”: https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/objektivi-latvijas-intereses-ir-lai-krievija-pastavetu-un-lai-tur-butu-kaut-kada-kartiba/
*) 26.01.2016 “Latvijas sabiedrību aizsargā pats Krievijas pastāvēšanas fakts”: https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/latvijas-sabiedribu-aizsarga-pats-krievijas-pastavesanas-fakts/
*) 10.10.2016 “Latviju gatavo karam ar Krieviju: “Latvijas avīzes” raksta “Padomju propagandas sekotāji” analīze”: https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/latviju-gatavo-karam-ar-krieviju-latvijas-avizes-raksta-padomju-propagandas-sekotaji-analize/

Visu “Informācijas aģentūras” rakstu uz 28.01.2021 lejupielāde
http://www.mediafire.com/download/ab4uidry9yjc4b3/Informacijas_agenturas_rakstu_apkopojums_lidz_03052015.zip ;
http://www.mediafire.com/download/33orliie3biunwk/Informacijas_agenturas_rakstu_apkopojums_no03_052015_lidz_14012016.zip ;
http://www.mediafire.com/file/gs0l5k7trcfpy11/Informacijas_agentura_no_15012016_lidz_16102016.zip ;
https://www.mediafire.com/file/u47j1pndx42n3e4/Informacijas_agentura_no_21102016_lidz_10012019.zip ;
https://www.mediafire.com/file/exdfpmk52w6ctwe/Informacijas_agentura_no_12022019_28012021.zip/file

“Informācijas aģentūras” wordpress faila lejupielāde
https://www.mediafire.com/file/i166qcc55jfxz91/infoagentura.wordpress.com-2019-01-18-08_16_48-nokezk6hgxl8xihmgoqx6orj7je3nict.zip

Visi “Informācijas aģentūras” materiāli ir brīvi pieejami un katrs tos var izmantot pilnībā pēc saviem ieskatiem bez saskaņošanas un kādiem citiem papildus nosacījumiem.

Redaktors: I.Prūsis
E-pasts saziņai: inform.agentura@gmail.com

V.2 atjaunināta – 04.05.2021; pēdējais papildinājums – 04.05.2021

58 Responses to PAR MUMS

 1. joo saka:

  No sirds vēlu panākumus !

 2. atklāsme saka:

  tiešām apsveicama iniciatīva! 😉

 3. ilze saka:

  Sen gaidīts,

 4. anatolio1 saka:

  Var gadīties, ka ziņas bez bez meliem.

 5. Jānis saka:

  Lai Jums veicas,katrs sākums ir grūts!

 6. lai veicas! pie vienām sāpēm – laba izstāde:
  http://www.fotoblog.lv/rep/26424/?cid=3980

 7. playdough saka:

  “pozitīvi” 😀
  tendenciozākā un tā teikt, negatīvākā lapele, kādu esmu redzējis 😀
  ***
  [Redakcija: 46.109.93.98 Myza Tinuzhi SIA Lattelekom]

 8. Hūgo saka:

  NO SIRDS APSVEICU LATVIJU AR NEATKARĪGU INFORMĀCIJAS LAPU !!!
  LAI DARBINIEKIEM IR TIKAI KREPTĪGA VESELĪBA UN PRIEKS PAR SAVU DARBU !!!

 9. Alma saka:

  Viens nepilnīgs cilvēks izrādās spēj daudz vairāk nekā neskaitāmi „pilnīgi” cilvēki!
  Man patīk Jūsu ziņas. Lasu tās arī šad tad Dienas blogā.

 10. Sākums ir cerīgs.Ja pa “”vidu””nesabojāsieties””-būšu priecīgs ,ka ” Hau!esmu runājis””komentāros. Veksmi darbā.

 11. Atbalsojums: Ziņas un domas latviešu valodā | Basic Rules of Life

 12. viedums saka:

  Sveicināti! Izskatās, ka jums ļoti nepilnīgs priekšstats par nāvi, tās funkciju un nozīmi.
  Uzticību neizraisa arī lapas saimnieku anonimitāte.
  ***
  [Redakcija: 84.237.141.81 Malpils SIA Lattelekom]

 13. rudace saka:

  Realitātes atspoguļošana prasa parādīt 2 puses – gan pozitīvo, gan negatīvo. Bēgšana no negatīvā ir bēgšana vai izvairīšanās no dzīves. Tā ir ilūzija. Tas, manuprāt, nav pareizi.

 14. Lelle saka:

  Man prieks, ka beidzot, varbūt būs kāds medijs, kas spēs tautai acis atvērt uz visu notiekošo.

 15. Ainars saka:

  Nu ta beidzot!

 16. Plānā galdiņa urbēju aģentūra – kautkas šitik tendenciozs un plānprātīgs sen nebij lasīts!
  ***
  [Redakcija: 87.110.76.217 Daugavpils SIA Lattelekom]

  • wofka saka:

   Par tendenciozitāti pilnīgi piekrītu! Domāju, ka visi paliktu ar vaļā mutēm, ja uzzinātu, kas viņi ir… 🙂
   ***
   [Redakcija: 94.43.237.33 Meria (Georgia) JSC Silknet]

 17. Stjopa saka:

  Baigi jau no lobējat un faktus sagrozat,kauna nemaz nav?
  ***
  [Redakcija: 176.27.4.189 Tolworth (UK) SKY UK Limited]

 18. aldis saka:

  Gribetos ar jums sazinaties,bet man dators nenem preti adresi.

 19. edgars saka:

  Kremļa propogandas tulkotāji – pētnieki jebio.
  ***
  [Redakcija: 78.84.141.14 Saulkrasti SIA Lattelekom]

 20. Egles dēls saka:

  Čekistu propogandas mantinieki. Gan jau, ka daži no jums orgānos strādā un Latvija apmaksā jūsu smirdēšanu. Tāteikt administratīvo resursu savtīga izmantošana jeb zagšana ar nolūku graut Latvijas valsti.
  ***
  [Redakcija: 80.232.217.160 Riga Bridge Group Static IP Customers]

 21. Spi saka:

  Kas Jūs finansē?
  ***
  [Redakcija: 89.201.70.109 Riga Baltkom]

 22. vxvxvx saka:

  Jāaizsūta Drošības Policijai par šo saitu, izskatās pēc terorisma atbalstīšanas
  ***
  [Redakcija: 83.177.250.56 Telsiai (Lithuania) Tele2 Sverige AB]

 23. IvarsP saka:

  Ivarp! Kas šo lapeli finansē? Kas tev maksā par šo maigi sakot tendenciozo lapeli? Kas tu vispār tāds esi?
  ***
  [Redakcija: 78.84.87.30 Valka SIA Lattelekom]

 24. Pēteris saka:

  Man no šīs kloākas nāk vēmiens !
  ***
  [Redakcija: 78.84.131.91 Jekabpils SIA Lattelekom]

 25. Juris saka:

  Liels sveiciens jums! Beidzot es varu izlasīt, patiesību par kuru pie mums nerunā mēdijos. No sirds atbalstu jūsu aktivitāti un darbību. Man prieks, ka Latvijā vēl ir tie, kas pa īstam domā par mūsu valsts un iedzīvotāju labklājību.

 26. Kaspars saka:

  Kā teica Vitolds Šneps (lai miers Viņam Dieva valstībā): “Visvieglāk runāt tiem, kas vismazāk zina”, šajā gadījumā – saprot. Iesaku visiem studēt pasaules vēsturi nevis faktoloģiski, bet gan kontekstā – meklējot sakarības starp notikumiem. Tas noteikti lielai daļai anonīmu palīdzēs nerakstīt dumjus komentārus un nedaudz ietaupīs viņu enerģiju, ko savukārt novirzīt kam noderīgākam.

 27. Hardijs saka:

  Apsveicu ar izlīšanu no Putina tūpļa un siltās vietiņas slavināšanu.
  ***
  [Redakcija: 87.246.184.12 Valmiera Tiesu Namu Agentura Vas]

 28. reko saka:

  TĀ NAV NEKĀDA NEATKARĪGA INFO, TĀ IR KRIEVU PROPOGANDAS IZVEIDOTA ZOMBĒŠANAS LAPELE, TIKAI VIENTIEŠI TO NESAPROT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ***
  [Redakcija: 87.110.93.2 Daugavpils SIA Lattelekom]

 29. wofka saka:

  Interesanti, vai šo var nosaukt par objektīvu? – Visi mēs taču esam subjektīvi un tik pat subjektīvi ir arī šīs infoaģentūras pārstāvji, kuri, starp citu, slēpjas aiz anonimitātes plīvura… Padomājiet par to kārtīgi…
  ***
  [Redakcija: 94.43.237.33 Meria (Georgia) JSC Silknet]

 30. Jana saka:

  Kur varētu izlasīt kaut vienu vārdu uzvārdu, kas ir atbildīgs par šīs lapas saturu un administrēšanu? Ir normāli, ja kontaktos vai “par mums” ir norādīts konkrēts cilvēks. Šeit to neatrodu.
  ***
  [Redakcija: 93.177.211.73 Jelgava SIA Aldems]

 31. Rihards saka:

  Malači! Ir kāds kas normāli domā. Tā turpināt!

 32. Lutausis saka:

  Anonīms komunistisks murgs. Biedri – pagrīdes žurkas.
  ***
  [Redakcija: 89.248.84.178 Riga SIA Nano IT]

 33. Rozīne saka:

  Vai tauta drīkst uzzināt domubiedru grupas vārdus? Es vēlos uzzināt, kurš man grasās reabilitēt Staļinu!
  2.Mūsu filozofiski – politiskie ieskati:
  2.13. Padomju Latvijas reālistiski pozitīva uztvere, Padomju Latvijas reabilitācija apmāto tautiešu acīs;
  2.14. Neoprostaļinisms un melu par Staļinu un staļinlaikiem kliedēšana
  ***
  [Redakcija: 81.198.35.180 Ulbroka SIA Lattelekom]

 34. wofka saka:

  Trakākais ir tas, ka portāls Diena.lv (!!!!) citē šos murgus! Prijehaļi!
  ***
  [Redakcija: 94.43.237.33 Meria (Georgia) JSC Silknet]

 35. wweak saka:

  Mazliet tomēr mulsina, ka sakat vienlaikus, ka krievu info ir tikpat maldinoša, kā asv, tai paša laikā sakot, ka pamatinfo tiek ņemta no krievu kanāliem.
  Vai nevar ņemt info arī citām apvienībām dažādās valstīs, kā arī būt resursam , kas noved pie tās?
  ***
  [Redakcija: 78.84.119.187 Riga SIA Lattelekom]

  • Alonso saka:

   Šķiet, ka Tev ir iespēja palīdzēt veidotājiem ar savu artavu. Ir atšķirība vai resursi krievu valodā vai resursi no krievu kanāliem, daudz kas zinātnisks ir ievietots krievu valodā you tube, bet tas nav krievu kanāls. Ir jāanalizē informācija, nevis jāatšķir kādā krāsā staigā cilvēciņi.:)

 36. Anna saka:

  Esmu šokā, nejauši atradu šo lapu – vai no valsts drošības viedokļa ir pieļaujami, ka šāda informācija cirkulē? Saprotu vārda brīvību utt, bet nu dažbrīd šermuļi pār kauliem iet par to, ka eksistē cilvēki, kas (laikam taču) tam visam tiešām tic!
  ***
  [Redakcija: 87.110.90.142 Riga SIA Lattelekom]

 37. okupanti saka:

  Ļoti atvainojos par savu komentāru visiem krievu okupantiem! :DD
  ***
  [Redakcija: 85.234.189.149 Riga SIA Baltcom]

 38. Rolis saka:

  Ar ko Jums nepatīk EU, ASV un vienpolārā pasaule?
  Cilvēce ir nogājusi ilgu un grūtu ceļu lai pie tādas tiktu! Daudz polārā pasaule ir neprognozējama, bīstama un nestabila! Par tādu visskaļāk iestājās Krievija. Mani neiedvesmo “aukstā kara” laiki un ja ir kādu jāizvēlas, tad es atbalstu ASV!!! Bet Krievija tikai mums traucē mierīgi dzīvot un attīstīties. Tā kā lūdzu nepataisiet viņas problēmas par mūsējām! Bet Krievijai problēmas ir vienmēr (viņa ir problēmu ģenerators)…
  ***
  [Redakcija: 83.99.141.10 Riga JSC Balticom]

 39. Ro saka:

  Šī anonīmā autoru grupa ir nacionālā naida kurinātāja starp tautām ar nepatiesu informāciju izplatīšanu. Domāju, ka te būtu darbs DP !
  ***
  [Redakcija: 213.175.126.12 Riga Telia Latvija SIA]

 40. Vova saka:

  Hi Hi Hi, mēs – dīvānu armijas filiāle Latvijā, drīz Jums liksim dejot pēc Maskavas stabules, pastaliņu valkātāji… 😀 INFORMĀCIJAS ĀĢENTŪRAI URA URA URA!
  ***
  [Redakcija: 212.93.105.10 Salaspils Latvian Mobile Telephone Co.]

 41. Nils Starts saka:

  Kā krievi saka – “prijehaļi!”.Tas ir pat interesanti, kā var samiksēt (samaisīt) tupeļnagliņas ar putraimiem. Šiem “IA” čaļiem galvās ir totāls ķīselis. Šķiet, ka te pat medicīna jau ir bezspēcīga. Nosaukt bijušo Padomju Savienību par saules zemi var tikai garīgi slims cilvēks un Staļinu – noziedznieku – par gudru vadītāju… Trūkst vārdu. Bet par šobrīd Latvijā piekopto vadības stilu gan nav ko iebilst. Tas diemžēl patiesi ir tāds – nekāds, maigi izsakoties (lai nebūtu jālieto necenzēta leksika). Tomēr visi šie savārstījumi ir pārāk gari, lai tiem veltītu laiku sistemātiski. Un ko tad čaļi piedāvā vietā? Ļeņinu un Fidelu? Nē, paldies! Jau esam atēdušies līdz lūpai. Jā – ASV ir kroplas morāles midzenis, bet Krievija ir miskaste un bidlostāna. Mums neder ne viena, ne otra!
  ***
  [Redakcija: 85.254.76.3 Riga LATNET SERVISS Ltd.]

 42. Kremlinu sūkātājiem tagad pašiem savs vortāls, varēs riet cik spēka! Putina mēsli smird pa gabalu, ceru DP jau jūs ivarsus p.erversus ir izčekojusi. Domāju, ka ilgi nav jāgaida, kad redzēsim jūs varoņus ar trīsošām apakšlūpām.
  e-pasts obligāts, vārds obligāts, bet paši suņi slēpjas aiz Kremļa sarkanajiem mūriem! Smilkstēdāmi ņemas aiz Kremļa vārtiem, iznāciet mērgļi Sarkanajā laukumā: kas ir, bail vai? Ja bail no tautas, tad kakova mārutka pēc jums šī ,,lapele,, pie apoloniem vai delfinārijā riet varējāt anonīmi un vēl joprojām varat, neviens jūs prom nedzen. Ak mīnusi! Nu plusot jūs sovoku atbiras es negrasos!
  ***
  [Redakcija: 62.85.8.187 Valka SIA Lattelekom]

 43. LLLLL saka:

  Cilvēki! Kur jums smadzenes? Kā šādu lapu, kas tikai kritizē Rietumus un slavina PSRS var vispār nosaukt par objektīvu? Kā var par pozitīvu uzskatīt rakstu kur rakstīts, ka aptuveni 2 miljoni staļiņisma upuru ir tikai darvas piliens PSRS “labo darbu” jūrā? Raksta, ka angļu valoda izspiež latviešu valodu, ka materiāli angļu valodā netiek tulkoti. Tad kāpēc lielākā daļa jūsu latviešiem ieteicamās literatūras ir krievu valodā?
  ***
  [Redakcija: 85.254.73.103 Daugavpils LATNET SERVISS Ltd.]

 44. Edgars Kļaviņš saka:

  Saber visu vienā katlā,samaisa un piedāvā kā kaut ko labu un veselīgu !
  (un vēl pie tam anonīmi )
  ***
  [Redakcija: 46.109.112.127 Riga SIA Lattelekom]

 45. Jānis Ozols saka:

  Sveiks, Jāni!
  Saku Tev paldies par rakstu “Par fašisma būtību”, kurā daudz vērtīgas informācijas! Man netraucē Tavi uzskati un finansētāji, jo pašam šķiet, ka tīri labi šķiroju graudus no pelavām. Gribēju iebilst par vienu lietu, kur, izskatās, esi saputrojies. Bērnu adopcija uz ārzemēm ir glābiņš viņiem, jo Latvijas valsts bērnunami, diemžēl, ražo emocionālus un sociālus kropļus. Bet daudzi no viņiem tur nonāk pateicoties Tava kādreizējā (?) sadarbības partnera un domubiedra Jāņa Gulbja veiktajām iestrādēm. Advokāti ar adopciju uz ārzemēm pelna ļoti maz, zinu to labi (vidēji 700 līdz 1200 eur par bērnu, kad process ilgst vismaz gadu). Izņemšanu no ģimenēm kārto lielākoties sociāli aizvainoti, bērnībā traumēti cilvēki, kuri arī raujas un nonāk bāriņtiesu sastāvā. Arī J.Gulbis piedzima 1940.g., augā kā bārenis un likumsaskarīgi nonāca PSRS specdienestā, kur viņa karjeru veicināja precības ar Kremļa funkcionāra meitu.
  Bet IA portāls man visumā patīk. Veiksmi Tev šajā darbā!
  Jānis Ozols

 46. Haralds saka:

  Paldies par sakarīgiem rakstiem.

 47. Mumins saka:

  Beidzot laikam esmu atradis vietni, kura ir interesanta man.

  • Ivars Lagzdiņš saka:

   nāvi putļeram un visiem rašfašistu okupantiem! dzeru, jo šodien uz elli pie kobzona, staļina un citiem mērgļiem tika nosūtīts 7. rašas ģenerāļuks

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.