PARTIJAS “VIENOTĪBA” POLITISKO NOZIEGUMU SARAKSTS

Partijas “Vienotība” politisko noziegumu saraksts pret Latvijas sabiedrību (pirmā, sākotnējā versija):

*Latvijas bērnu adopcijas uz ārzemēm procesa izveide (galvenā atbildīgā: Solvita Āboltiņa (Mellupe); sekas – Latvijas bērnu pārdošanas caur adopcijas procedūrām legalizācija, nepamatotas bērnu izņemšanas no ģimenēm tendences pastiprināšanās (lai varētu nopelnīt pārdodot izņemtos bērnus caur adopcijas procedūrām));
*Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) likvidēšana (galvenā atbildīgā: Linda Abumeri (Mūrniece); sekas – Iekšlietu sistēmas traumēšana, izmeklēšanu kvalitātes krass kritums, reālās noziedzības, jo īpaši rafinētās noziedzības, pieaugums, nākotnē iespējams pilnīgs Iekšlietu sistēmas sabrukums ar milzīgiem civiliedzīvotāju upuriem);
*Latvijas Hipotēku un zemes bankas likvidācija (galvenais atbildīgais: Valdis Dombrovskis; sekas – veiksmīgas bankas likvidācija, bankas, kura simbolizē Latvijas valsti un valstiskumu likvidācija, drošākās Latvijas bankas likvidācija, nozīmīga papildus instrumenta valsts ekonomikas stimulēšanai zudums);
*”Viņķeles grāmatiņas” un attiecīgu metodisko norādījumu izdošana (galvenā atbildīgā: Ilze Viņķele; tiešas acīmredzami negatīvas sekas izpalika, bet konkrētais gadījums ir uzskatāms par sākuma mēģinājumu uzsākt “genderizācijas” normu ieviešanu pēc skandināvu parauga un kā neveiksmes iemesli tika ņemti vērā turpmākām darbībām, tai skaitā Stambulas konvencijas realizācijas plāna izstrādei, kura ietvaros visticamāk arī tika likvidēta RPIVA);
* bankas “Citadele” valsts daļu pārdošana (galvenais atbildīgais: Valdis Dombrovskis; sekas – kopējie ekonomiskie zaudējumi, pēdējās puslīdz drošās bankas zudums, nozīmīga papildus instrumenta valsts ekonomikas stimulēšanai zudums)
*agresīva, netaisnīga un Latvijas sabiedrības interesēm neatbilstoša ārpolitika attiecībā pret Krieviju (pēdējais galvenais atbildīgais: Edgars Rinkēvičs; ievērojami ekonomiskie zaudējumi, militārs saspīlējums, kara draudi, Latvija kā Krievijas “atbildes treiciena” un preventīva “pašaizsardzības trieciena” militārs mērķis, degradējoša, iedzīvotāju veselo saprātu iznīcinoša, antikrieviska hibrīdkara propaganda);
*Stambulas konvencijas parakstīšana (galvenais atbildīgais: Jānis Reirs; sekas – “genderizācijas” juridisko normu ieviešana likumdošanā, kas paver ceļu plašai un obligātai bērnu maitāšanai un dod iespēju homoseksuālistiem – pedofīliem legāli piekļūt bērniem, nozīmīgs Latvijas suverenitātes ierobežojums, ārējā kontrole pār “genderizācijas” normu izpildi);
*pedofīlu aizstāves Ilonas Kronbergas norīkošana par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju (galvenais atbildīgais: Jānis Reirs; sekas – bērnu un ģimeņu apdraudētības līmeņa no ierēdņu patvaļas pieaugums);
*Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidēšana (galvenais atbildīgais: Kārlis Šadurskis; sekas – ticības sagraušana Latvijas tiesiskumam un taisnīgumam nozīmīgā iedzīvotāju daļā, finansiāli un organizatoriski veiksmīgas augstskolas zudums, klasiskās pedagoģijas likvidācijas sākums, tolerantas kompetenču genderpedagoģijas ieviešanas sākums kā gala rezultāts būs faktiska izglītošanas un audzināšanas pārtraukšana, legalizēta bērnu maitāšana un iespējas došana homoseksuālistiem – pedofīliem legāli piekļūt bērniem).

Sākotnējā publikācija – 03.04.2017; pēdējais papildinājums – 03.04.2017