TOP100

Informācijas aģentūras lasītākie raksti: 1. TOP100 (summāri uz 02.01.2019); 2. TOP100 (par 2018.gadu); 3. TOP100 (par 2017.gadu); 4. TOP100 (par 2016.gadu)

1. TOP100 (summāri uz 02.01.2019)

1.(1.(1. (1.))) Cietusī māmiņa nosauc bērnu tirgotājus https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/cietusi-mamina-nosauc-bernu-tirgotajus/
2.(2.(2. (2.))) Par Norvēģijas pedofilijas tradīcijām (cietušas latvietes stāsts) https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/27/par-norvegijas-pedofilijas-tradicijam-cietusas-latvietes-stasts/
3.(2.(3. (7.))) Alkohols – sabiedrības nogalināšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/
4.(3.(7. (6.))) Pēteris Kļava: Rietumu demokrātija ir ar pedofilijas piegaršu https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/peteris-klava-rietumu-demokratija-ir-ar-pedofilijas-piegarsu/
5.(4.(4. (4.))) Par privātīpašuma iluzorumu https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-privatipasuma-iluzorumu/
6.(6.(6. (5.))) Norvēģija – pedofilu zeme https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/02/norvegija-pedofilu-zeme/
7.(5.(5. (3.))) Bostonas sprādziens – teatrāla imitācija https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/bostonas-spradziens-teatrala-imitacija/
8.(7.(8. (8.))) Par bēgļiem: piepildās Muamāra Kadafi paredzējums https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/14/par-begliem-piepildas-muamara-kadafi-paredzejums/
9.(8.(9. (9.))) Mērenās ex-alkoholiķes pārdomas jeb kā bērnus padara par alkoholiķiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/merenas-ex-alkoholikes-pardomas-jeb-ka-bernus-padara-par-alkoholikiem/
10.(9.(12. (12.))) Par “œE” vielām, jeb t.s.”pārtikas piedevām” https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/904/
11.(10.(10. (10.))) Par homoseksuālismu bioloģijas doktora skatījumā https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-homoseksualismu-biologijas-doktora-skatijuma/
12.(11.(11. (14.))) Ģenētiski modificēta pārtika izraisa nopietnus veselības traucējumus https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/
13.(-) Genderisma neprāts Lielbritānijā: Skolotāju atstādina, jo viņš meiteni nosauc par meiteni https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/genderisma-neprats-lielbritanija-skolotaju-atstadina-jo-vins-meiteni-nosauc-par-meiteni/
14.(12.(13. (23.))) Globālās oligarhijas globālās spēlītes, jeb Rotšildi pret Rokfelleriem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/15/globalas-oligarhijas-globalas-spelites-jeb-rotsildi-pret-rokfelleriem/
15.(13.(16. (13.))) Perversiju legalizācijas tehnoloģija (“Overtona logs” sociālo izmaiņu modelis) https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/perversiju-legalizacijas-tehnologija-overtona-logs-socialo-izmainu-modelis/
16.(16.(24. (55.))) Par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-palmu-ellas-kaitigo-ietekmi-uz-cilveka-veselibu/
17.(14.(14. (16.))) Par migrantu krīzi Eiropā un tās pasūtītājiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/26/par-migrantu-krizi-eiropa-un-tas-pasutitajiem/
18.(15.(15. (11.))) Kā muļķus piespiež ņemt kredītus https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/ka-mulkus-piespiez-nemt-kreditus/
19.(17.(18. (-))) Tetovējums – ļaunu, glupu, kompleksainu cilvēku pazīme https://infoagentura.wordpress.com/par-tetovejumiem/
20.(18.(17. (15.))) Par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-bernu-tirdzniecibu/
21.(19.(19. (51.))) Par dzīvi Vācijas mazpilsētās jeb kas ir “œordnungs” https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/09/par-dzivi-vacijas-mazpilsetas-jeb-kas-ir-ordnungs/
22.(-) Kompetenču izglītība – reformas bez vajadzības https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/kompetencu-izglitiba-reformas-bez-vajadzibas/
23.(24.(26. (30.))) Par alkohola un cigarešu nāvējošo ietekmi https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/par-alkohola-un-cigaresu-navejoso-ietekmi/
24.(20.(21. (20.))) ASV agresiju hronika https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/asv-agresiju-hronika/
25.(-) Kā atpazīt “sorosītu” jeb “sorosītu” pazīmes https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/12/ka-atpazit-sorositu-jeb-sorositu-pazimes/
26.(23.(25. (19.))) Par propagandu (krievu, vācu, amerikāņu) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/par-propagandu-krievu-vacu-amerikanu/
27.(34.(37. (34.))) Solvita Āboltiņa – bērnu tirgotāja? https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/solvita-aboltina-bernu-tirgotaja/
28.(22.(23. (22.))) Kā cilvēki dzīvo Amerikā (ASV) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/ka-cilveki-dzivo-amerika-asv/
29.(21.(20. (17.))) Rīgas bāriņtiesa apmelo vecākus un veic nežēlīgu agresiju pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/rigas-barintiesa-apmelo-vecakus-un-veic-nezeligu-agresiju-pret-berniem/
30.(27.(27. (26.))) Par Ukrainu (vēsturi, tur notikušo un tā iemesliem) https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/par-ukrainu-vesturi-tur-notikuso-un-ta-iemesliem/
31.(39.(38. (29.))) “Dzimumaudzināšana”, jeb izvirtības mācība skolās un bērnudārzos https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/dzimumaudzinasana-jeb-izvirtibas-maciba-skolas-un-bernudarzos/
32.(25.(22. (18.))) Homoseksuālisms ir patoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/homoseksualisms-ir-patalogija/
33.(76.(78. (-))) Stambulas konvencija – homoseksuālistu – pedofīlu aprindu kārtējais sabiedrības maitāšanas mēģinājums https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/stambulas-konvencija-homoseksualistu-pedofilu-aprindu-kartejais-sabiedribas-maitasanas-meginajums/
34.(29.(32. (35.))) Alkohola patēriņa rādītāji pasaulē (WHO atskaite 2014) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/alkohola-paterina-raditaji-pasaule-who-atskaite-2014/
35.(30.(36. (38.))) Padomju laiku plakāti https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/padomju-laiku-plakati/
36.(-) ASV laikraksts multfilmā izsmej Latvijas «veiksmes stāstu» https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-laikraksts-multfilma-izsmej-latvijas-veiksmes-stastu/
37.(28.(28. (21.))) Par Žanetas Jaunzemes – Grendes atlaišanu https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/par-zanetas-jaunzemes-grendes-atlaisanu/
38.(26.(31. (25.))) Lasāmviela zinātkāriem jauniešiem https://infoagentura.wordpress.com/lasamviela/
39.(31.(29. (24.))) Noskūtā Latvija jeb kas notiek ar Latvijas mežiem? https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/noskuta-latvija-jeb-kas-notiek-ar-latvijas-meziem/
40.(33.(35. (65.))) Tiesībsargs: bērnu dzīves tiek salauztas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/tiesibsargs-bernu-dzives-tiek-salauztas/
41.(-) Politikas teorija (sociālo zinātņu studentiem un interesentiem) https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/politikas-teorija-socialo-zinatnu-studentiem-un-interesentiem/
42.(32.(30. (41.))) Vai ASV gatavojas “œuzspridzināt” Baltiju, jeb kam ir nepieciešama “œLatgales tautas republika”? https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/vai-asv-gatavojas-uzspridzinat-baltiju-jeb-kam-ir-nepieciesama-latgales-tautas-republika/
43.(41.(46. (77.))) Dzeja https://infoagentura.wordpress.com/dzeja/
44.(35.(-)) Miķelis Ašmanis par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (2003.gada izteikums) https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/mikelis-asmanis-par-latvijas-iestasanos-eiropas-savieniba-2003-gada-izteikums/
45.(46.(74. (-))) Alus lietošana izraisa neauglību, impotenci un padara vīriešus sievišķīgus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/alus-lietosana-izraisa-neauglibu-impotenci-un-padaru-viriesus-sieviskigus/
46.(36.(33. (27.))) Amerikānis par krievu mazdārziņiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/09/amerikanis-par-krievu-mazdarziniem/
47.(77.(-)) Paula Stelpa dzeja (par tautu, Latviju, Raini, Debesīm u.c.) https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/paula-stelpa-dzeja-par-tautu-latviju-raini-debesim-u-c/
48.(38.(41. (39.))) Kurš pārvalda pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/kurs-parvalda-pasauli/
49.(40.(62. (50.))) Iracionalitātes apoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/iracionalitates-apologija/
50.(37.(34. (28.))) Saeimā iesniegts pret bērnu maitāšanu vērsts likumprojekts https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/saeima-iesniegts-pret-bernu-maitasanu-versts-likumprojekts/
51.(42.(40. (32.))) Pētījums par homoseksuālās “˛ģimenēs” uzaugušiem bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/petijums-par-homoseksualas-gimenes-uzaugusiem-berniem/
52.(45.(49. (75.))) Latvijas ekonomisko problēmu cēlonis un ieskats plānveida ekonomikā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/latvijas-ekonomisko-problemu-celonis-un-ieskats-planveida-ekonomika/
53.(84.(97. (-))) Par dzīves jēgu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/16/par-dzives-jegu/
54.(44.(44. (56.))) Par fašismu https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/filma-par-kapitalisma-butibu-un-kapitalisma-attistibas-drausmigajam-perspektivam/
55.(47.(94. (-))) Par funkcionālo analfabētismu un izglītības degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/par-funkcionalo-analfabetismu-un-izglitibas-degradaciju/
56.(54.(68. (-))) Latvijā var nesodīti viltot dokumentus https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/latvija-var-nesoditi-viltot-dokumentus/
57.(43.(39. (31.))) Tests 12 gadīgiem bērniem Vācijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/tests-12-gadigiem-berniem-vacija/
58.(48.(45. (44.))) Bērnu adopcija… bez glazūras https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/1403/
59.(53.(50. (48.))) Viesstrādnieka piezīmes par darbu un dzīvi Francijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/viesstradnieka-piezimes-par-darbu-un-dzivi-francija/
60.(55.(51. (53.))) Par mūsdienu audzināšanas problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/par-musdienu-audzinasanas-problemam/
61.(51.(47. (40.))) Ināras Mūrnieces nelietības piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/10/inaras-murnieces-nelietibas-piemers/
62.(50.(42. (36.))) Par Krievijas iebrukumu Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/01/par-krievijas-iebrukumu-ukraina/
63.(57.(56. (78.))) Vecāku pedagoģija jeb bērnu audzināšanas pamatprincipi https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/18/vecaku-pedagogija-jeb-bernu-audzinasanas-pamatprincipi/
64.(52.(43. (37.))) Žurnāls “˛Mans mazais” publicē incesta elementus saturošu fotogrāfiju https://infoagentura.wordpress.com/2014/02/24/zurnals-mans-mazais-publice-incesta-elementus-saturosu-fotografiju/
65.(59.(71. (60.))) Pedofīlijas skandāls Lielbritānijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/pedofilijas-skandals-lielbritanija/
66.(49.(64. (-))) Demogrāfiskā pāreja. Lekciju cikla “˛Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 1. Lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/22/demografiska-pareja-lekciju-cikla-%e2%80%9emusdienu-kapitalisma-antropologija-1-lekcija/
67.(61.(65. (74.))) Raiņa intelektuālais mantojums 21. gadsimtā https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/15/raina-intelektualais-mantojums-21-gadsimta/
68.(67.(72. (-))) Dainis Īvāns nav pelnījis nekādu cieņu un godu https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/dainis-ivans-nav-pelnijis-nekadu-cienu-un-godu/
69.(75.(86. (-))) Par zinātnes būtību un zinātnes alternatīvām https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-zinatnes-butibu-un-zinatnes-alternativam/
70.(63.(55. (45.))) Kāpēc ukraiņu nacisti zaudē karu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/01/kapec-ukrainu-nacisti-zaude-karu/
71.(56.(52. (54.))) Kapitālisms kā naudas reliģija: mūsdienu zelta teļa jeb mamona baznīca https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/kapitalisms-ka-naudas-religija-musdienu-zelta-tela-jeb-mamona-baznica/
72.(66.(61. (66.))) Īsi un kodolīgi par homoseksuālismu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/isi-un-kodoligi-par-homoseksualismu/
73.(65.(60. (71.))) Par sazvērestībām, Rietumus pārvaldošajām slepenajām organizācijām (masoniem, iluminātiem u.c.) un Venēcijas lomu to izveidē https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/30/par-sazverestibam-rietumus-parvaldosajam-slepenajam-organizacijam-masoniem-iluminatiem-u-c-un-venecijas-lomu-to-izveide/
74.(60.(53. (46.))) Kā Krievija ar vienu raķetes šāvienu iznīcināja mītu par ASV militāro visvarenību https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/15/ka-krievija-ar-vienu-raketes-savienu-iznicinaja-mitu-par-asv-militaro-visvarenibu/
75.(62.(58. (-))) Donalds Tramps telefonsarunas laikā Baltijas valstu prezidentiem esot ieteicis “œaizvērties” https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/donalds-tramps-telefonsarunas-laika-baltijas-valstu-prezidentiem-esot-ieteicis-aizverties/
76.(64.(54. (61.))) Atbilde amerikāņu propagandistam https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/17/atbilde-amerikanu-propagandistam/
77.(79.(-)) Elektrības “tēvs” – Nikola Tesla https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/elektribas-tevs-nikola-tesla/
78.(58.(48. (42.))) Par musulmaņu imigrantiem, radikālo islāmu un mirstošo Eiropu https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/25/par-musulmanu-imigrantiem-radikalo-islamu-un-mirstoso-eiropu/
79.(-) Pasaka par zelta zivtiņu https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/pasaka-par-zelta-zivtinu/
80.(87.(-)) Korejas krīze (karš) – aukstā kara sākums Austrumāzijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/korejas-krize-kars-auksta-kara-sakums-austrumazija/
81.(72.(84. (91.))) Jānis Gulbis par Pagātni, Tagadni un Nākotni… https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/janis-gulbis-par-pagatni-tagadni-un-nakotni/
82.(77.(69. (83.))) Grāmata par kapitālisma uzbūvi, būtību, attīstību un vēsturi https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/gramata-par-kapitalisma-uzbuvi-butibu-attistibu-un-vesturi/
83.(73.(67. (52.))) Par bērnu tiesību aizsardzību un jaunākajām izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības likumā https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/09/par-bernu-tiesibu-aizsardzibu-un-jaunakajam-izmainam-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likuma/
84.(69.(66. (67.))) Krievija var būt spiesta okupēt Baltijas valstis https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/krievija-var-but-spiesta-okupet-baltijas-valstis/
85.(74.(75. (63.))) Ukrainas kara ekonomiskie cēloņi jeb kāpēc tiek provocēts pasaules karš (Sergeja Glazjeva uzstāšanās) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/16/ukrainas-kara-ekonomiskie-celoni-jeb-kapec-tiek-provocets-pasaules-kars-sergeja-glazjeva-uzstasanas/
86.(-) Politisko staiguļu jeb vieglas uzvedības politiķu saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2018/09/26/politisko-staigulu-jeb-vieglas-uzvedibas-politiku-saraksts/
87.(71.(63. (47.))) Ķīnieši sāk nostiprināties Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/kiniesi-sak-nostiprinaties-latvija/
88.(68.(57. (-))) Baltijas valstis kļūst par primāro Krievijas militāro mērķi https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/baltijas-valstis-klust-par-primaro-krievijas-militaro-merki/
89.(70.(59. (43.))) Eiro ieviešana – Latvijas likvidācija https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/eiro-ieviesana-latvijas-likvidacija/
90.(78.(70. (68.))) Cilvēcības deklarācija https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/cilvecibas-deklaracija/
91.(92.(-)) Par latviešu tautu https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/par-latviesu-tautu/
92.(95.(-)) Pirmās kapitālistiskās Latvijas un sociālistiskās Latvijas ekonomisko rādītāju salīdzinājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/pirmas-kapitalistiskas-latvijas-un-socialistiskas-latvijas-ekonomisko-raditaju-salidzinajums/
93.(100.(-)) Par Ziemeļkoreju – valsti ar vienu no spēcīgākajām armijām pasaulē https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-ziemelkoreju-valsti-ar-vienu-no-specigakajam-armijam-pasaule/
94.(91.(85. (87.))) Tiesībsargs: Bāriņtiesa un VBTAI neievēro bērnu intereses https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/tiesibsargs-barintiesa-un-vbtai-neievero-bernu-intereses/
95.(94.(87. (92.))) Par bērnu tiesību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/par-bernu-tiesibu-aizsardzibu/
96.(86.(91. (-))) Eiropas Savienības sabrukums ir neizbēgams (prognozējami ap 2022.gadu) https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/eiropas-savienibas-sabrukums-ir-neizbegams-prognozejami-ap-2022-gadu/
97.(83.(77. (59.))) Saindēto ābolu maiss jeb kā Norvēģijā tika atmaskots dzimumu līdztiesības pseidozinātniskums https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/saindeto-abolu-maiss-jeb-ka-norvegija-tika-atmaskots-dzimumu-lidztiesibas-pseidozinatniskums/
98.(96.(96. (-))) Teātra maģiskā būtība https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/20/teatra-magiska-butiba/
99.(-) Par angļu valodu https://infoagentura.wordpress.com/par-anglu-valodu/
100.(98.(95. (100.))) Viendzimuma pāru kopdzīves regulējuma tiesībpolitiskā problemātika https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/viendzimuma-paru-kopdzives-regulejuma-tiesibpolitiska-problematika/

2. TOP100 (par 2018.gadu)

1.Genderisma neprāts Lielbritānijā: Skolotāju atstādina, jo viņš meiteni nosauc par meiteni https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/genderisma-neprats-lielbritanija-skolotaju-atstadina-jo-vins-meiteni-nosauc-par-meiteni/
2.Cietusī māmiņa nosauc bērnu tirgotājus https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/cietusi-mamina-nosauc-bernu-tirgotajus/
3.Kompetenču izglītība – reformas bez vajadzības https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/kompetencu-izglitiba-reformas-bez-vajadzibas/
4.Kā atpazīt “sorosītu” jeb “sorosītu” pazīmes https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/12/ka-atpazit-sorositu-jeb-sorositu-pazimes/
5.Pēteris Kļava: Rietumu demokrātija ir ar pedofilijas piegaršu https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/peteris-klava-rietumu-demokratija-ir-ar-pedofilijas-piegarsu/
6.ASV laikraksts multfilmā izsmej Latvijas «veiksmes stāstu» https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-laikraksts-multfilma-izsmej-latvijas-veiksmes-stastu/
7.Stambulas konvencija – homoseksuālistu – pedofīlu aprindu kārtējais sabiedrības maitāšanas mēģinājums https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/stambulas-konvencija-homoseksualistu-pedofilu-aprindu-kartejais-sabiedribas-maitasanas-
8.Solvita Āboltiņa – bērnu tirgotāja? https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/solvita-aboltina-bernu-tirgotaja/
9.Politikas teorija (sociālo zinātņu studentiem un interesentiem) https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/politikas-teorija-socialo-zinatnu-studentiem-un-interesentiem/
10„Dzimumaudzināšana”, jeb izvirtības mācība skolās un bērnudārzos https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/dzimumaudzinasana-jeb-izvirtibas-maciba-skolas-un-bernudarzos/
11.Par Norvēģijas pedofilijas tradīcijām (cietušas latvietes stāsts) https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/27/par-norvegijas-pedofilijas-tradicijam-cietusas-latvietes-stasts/
12.Par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-palmu-ellas-kaitigo-ietekmi-uz-cilveka-veselibu/
13.Norvēģija – pedofilu zeme https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/02/norvegija-pedofilu-zeme/
14.Paula Stelpa dzeja (par tautu, Latviju, Raini, Debesīm u.c.) https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/paula-stelpa-dzeja-par-tautu-latviju-raini-debesim-u-c/
15.Politisko staiguļu jeb vieglas uzvedības politiķu saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2018/09/26/politisko-staigulu-jeb-vieglas-uzvedibas-politiku-saraksts/
16.Par “E” vielām, jeb t.s.”pārtikas piedevām” https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/904/
17.Par alkohola un cigarešu nāvējošo ietekmi https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/par-alkohola-un-cigaresu-navejoso-ietekmi/
18.Pasaka par zelta zivtiņu https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/pasaka-par-zelta-zivtinu/
19.Par propagandu (krievu, vācu, amerikāņu) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/par-propagandu-krievu-vacu-amerikanu/
20.Par dzīves jēgu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/16/par-dzives-jegu/
21.Tetovējums – ļaunu, glupu, kompleksainu cilvēku pazīme https://infoagentura.wordpress.com/par-tetovejumiem/
22.ASV agresiju hronika https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/asv-agresiju-hronika/
23.Alus lietošana izraisa neauglību, impotenci un padara vīriešus sievišķīgus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/alus-lietosana-izraisa-neauglibu-impotenci-un-padaru-viriesus-sieviskigus/
24.Dzeja https://infoagentura.wordpress.com/dzeja/
25.Par Ukrainu (vēsturi, tur notikušo un tā iemesliem) https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/par-ukrainu-vesturi-tur-notikuso-un-ta-iemesliem/
26.Alkohols – sabiedrības nogalināšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/
27.Perversiju legalizācijas tehnoloģija („Overtona logs” sociālo izmaiņu modelis) https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/perversiju-legalizacijas-tehnologija-overtona-logs-socialo-izmainu-modelis/
28.Par homoseksuālismu bioloģijas doktora skatījumā https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-homoseksualismu-biologijas-doktora-skatijuma/
29.Padomju laiku plakāti https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/padomju-laiku-plakati/
30.Par dzīvi Vācijas mazpilsētās jeb kas ir “ordnungs” https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/09/par-dzivi-vacijas-mazpilsetas-jeb-kas-ir-ordnungs/
31.Kā cilvēki dzīvo Amerikā (ASV) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/ka-cilveki-dzivo-amerika-asv/
32.Lielbritānijā un Spānijā padzīvojušas sievietes pārdomas par Stambulas konvenciju https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/lielbritanija-un-spanija-padzivojosas-sievietes-pardomas-par-stambulas-konvenciju/
33.Latvijā var nesodīti viltot dokumentus https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/latvija-var-nesoditi-viltot-dokumentus/
34.Globālās oligarhijas globālās spēlītes, jeb Rotšildi pret Rokfelleriem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/15/globalas-oligarhijas-globalas-spelites-jeb-rotsildi-pret-rokfelleriem/
35.Par Ziemeļkoreju – valsti ar vienu no spēcīgākajām armijām pasaulē https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-ziemelkoreju-valsti-ar-vienu-no-specigakajam-armijam-pasaule/
36.Lasāmviela zinātkāriem jauniešiem https://infoagentura.wordpress.com/lasamviela/
37.Pētījums par homoseksuālās „ģimenēs” uzaugušiem bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/petijums-par-homoseksualas-gimenes-uzaugusiem-berniem/
38.Latvijas ekonomisko problēmu cēlonis un ieskats plānveida ekonomikā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/latvijas-ekonomisko-problemu-celonis-un-ieskats-planveida-ekonomika/
39.Alkohola patēriņa rādītāji pasaulē (WHO atskaite 2014) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/alkohola-paterina-raditaji-pasaule-who-atskaite-2014/
40.Korejas krīze (karš) – aukstā kara sākums Austrumāzijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/korejas-krize-kars-auksta-kara-sakums-austrumazija/
41.Par funkcionālo analfabētismu un izglītības degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/par-funkcionalo-analfabetismu-un-izglitibas-degradaciju/
42.Par zinātnes būtību un zinātnes alternatīvām https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-zinatnes-butibu-un-zinatnes-alternativam/
43.Ko darīt latviešu konservatīvajiem spēkiem izvirtību uzspiešanas sakarā? https://infoagentura.wordpress.com/ko-darit/
44.Par Ilmāra Rimšēviča aizturēšanas iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/par-ilmara-rimsevica-aizturesanas-iemesliem/
45.Par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-bernu-tirdzniecibu/
46.Ģenētiski modificēta pārtika izraisa nopietnus veselības traucējumus https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/
47.Vladimirs Putins par kodoluzbrukuma draudiem Krievijai: “Pasaules sabiedrība dzīvo neziņā par to, kas notiek” https://infoagentura.wordpress.com/par-asv-gatavoto-kodoluzbrukumu-krievijai-un-ta-sekam-latvijai/
48.Kā Ilona Kronberga, Andrejs Judins un Artūrs Utināns aizstāvēja pedofīlus Latvijas Radio tiešajā ēterā https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/ka-ilona-kronberga-andrejs-judins-un-arturs-utinans-aizstaveja-pedofilus-latvijas-radio-tiesaja-etera/
49.Elektrības „tēvs” – Nikola Tesla https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/elektribas-tevs-nikola-tesla/
50.Rīgas bāriņtiesa apmelo vecākus un veic nežēlīgu agresiju pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/rigas-barintiesa-apmelo-vecakus-un-veic-nezeligu-agresiju-pret-berniem/
51.Dainis Īvāns nav pelnījis nekādu cieņu un godu https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/dainis-ivans-nav-pelnijis-nekadu-cienu-un-godu/
52.Pedofīlijas skandāls Lielbritānijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/pedofilijas-skandals-lielbritanija/
53.Korupcija Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/korupcija-latvija/
54.Par fašismu https://infoagentura.wordpress.com/par-fasismu/
55.Par mūsdienu audzināšanas problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/par-musdienu-audzinasanas-problemam/
56.Par latviešu tautu https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/par-latviesu-tautu/
57.Par aristokrātiskas uzvedības pamatiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/par-aristokratiskas-uzvedibas-pamatiem/
58.Noskūtā Latvija jeb kas notiek ar Latvijas mežiem? https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/noskuta-latvija-jeb-kas-notiek-ar-latvijas-meziem/
59.Par Žanetas Jaunzemes – Grendes atlaišanu https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/par-zanetas-jaunzemes-grendes-atlaisanu/
60.Janvāra barikāžu vēsturiskā nozīme https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/janvara-barikazu-vesturiska-nozime/
61.Pirmās kapitālistiskās Latvijas un sociālistiskās Latvijas ekonomisko rādītāju salīdzinājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/pirmas-kapitalistiskas-latvijas-un-socialistiskas-latvijas-ekonomisko-raditaju-salidzinajums/
62.Iracionalitātes apoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/iracionalitates-apologija/
63.Kurš pārvalda pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/kurs-parvalda-pasauli/
64.Kapitālisms kā naudas reliģija: mūsdienu zelta teļa jeb mamona baznīca https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/kapitalisms-ka-naudas-religija-musdienu-zelta-tela-jeb-mamona-baznica/
65.Viesstrādnieka piezīmes par darbu un dzīvi Francijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/viesstradnieka-piezimes-par-darbu-un-dzivi-francija/
66.Par Sergeju Magņicki, t.s.”Magņicka sarakstu” un t.s. “Magņicka likumu” https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/par-sergeju-magnicki-t-s-magnicka-sarakstu-un-t-s-magnicka-likumu/
67.Demogrāfiskā pāreja. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 1. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/22/demografiska-pareja-lekciju-cikla-%e2%80%9emusdienu-kapitalisma-antropologija-1-lekcija/
68.Par fašisma būtību https://infoagentura.wordpress.com/par-fasisma-butibu/
69.Kā muļķus piespiež ņemt kredītus https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/ka-mulkus-piespiez-nemt-kreditus/
70.Vecāku pedagoģija jeb bērnu audzināšanas pamatprincipi https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/18/vecaku-pedagogija-jeb-bernu-audzinasanas-pamatprincipi/
71.Tiesībsargs: bērnu dzīves tiek salauztas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/tiesibsargs-bernu-dzives-tiek-salauztas/
72.Frīdrihs Šillers (1759 – 1805), biogrāfija un visu darbu saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/01/fridrihs-sillers-1759-1805-biografija-un-visu-darbu-saraksts/
73.Aleksandrs Solžeņicins – Krieviju (un arī Latviju) iznīcinošu melu izplatītājs https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/05/aleksandrs-solzenicins-krieviju-un-ari-latviju-iznicinosu-melu-izplatitajs/
74.Ķīnas ekonomiskā brīnuma iemesli https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/kinas-ekonomiska-brinuma-iemesli/
75.Dienvidkorejas ekonomiskā brīnuma recepte https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/17/dienvidkorejas-ekonomiska-brinuma-recepte/
76.Par angļu valodu https://infoagentura.wordpress.com/par-anglu-valodu/
77.Latvija ģeopolitiskajās krustcelēs 14+ laikmetā https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/07/latvija-geopolitiskajas-krustceles-14-laikmeta/
78.Īsumā: Kādēļ nevajag ratificēt Stambulas konvenciju? https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/24/isuma-kadel-nevajag-ratificet-stambulas-konvenciju/
79.Homoseksuālisms ir patoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/homoseksualisms-ir-patalogija/
80.Latvijas politisko partiju analīze (uz 2018.gada oktobri) https://infoagentura.wordpress.com/2018/10/05/latvijas-politisko-partiju-analize-uz-2018-gada-oktobri/
81.Raiņa intelektuālais mantojums 21. gadsimtā https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/15/raina-intelektualais-mantojums-21-gadsimta/
82.Par nacistu un cionistu sadarbību https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/par-nacistu-un-cionistu-sadarbibu/
83.Vislabākās matemātikas mācību grāmatas – Andreja Kiseļeva Aritmētika, Ģeometrija un Algebra https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/vislabakas-matematikas-macibu-gramatas-andreja-kiseleva-aritmetika-geometrija-un-algebra/
84.Kaspars Dimiters: Mums bērnus neizglābt ar plakātiem un dziesmām https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/19/kaspars-dimiters-mums-bernus-neizglabt-ar-plakatiem-un-dziesmam/
85.Par migrantu krīzi Eiropā un tās pasūtītājiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/26/par-migrantu-krizi-eiropa-un-tas-pasutitajiem/
86.„Runa” tomēr „iet” jeb pārdomas par latviešu valodas gramatiku https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/runa-tomer-iet-jeb-pardomas-par-latviesu-valodas-gramatiku/
87.Īsi un kodolīgi par homoseksuālismu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/isi-un-kodoligi-par-homoseksualismu/
88.Par privātīpašuma iluzorumu https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-privatipasuma-iluzorumu/
89.Par Ekonomikas ministrijas izstrādāto Dzīvojamo telpu īres likumprojektu https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/par-ekonomikas-ministrijas-izstradato-dzivojamo-telpu-ires-likumprojektu/
90.Par bērnu tiesību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/par-bernu-tiesibu-aizsardzibu/
91.Partijas “Vienotība” politisko noziegumu saraksta pret Latvijas sabiedrību izveidošanas aicinājums https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/partijas-vienotiba-politisko-noziegumu-saraksta-pret-latvijas-sabiedribu-izveidosanas-aicinajums/
92.Pārdomas par bērnu aizsardzību Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/pardomas-par-bernu-aizsardzibu-latvija/
93.Ināras Mūrnieces nelietības piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/10/inaras-murnieces-nelietibas-piemers/
94.Bezmaksas grāmatu papildinājums e-grāmatnīcā “Padomju grāmata” (08/2016) https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/bezmaksas-gramatu-papildinajums-e-gramatnica-padomju-gramata-082016/
95.Pasaules lielāko korporāciju saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/pasaules-lielako-korporaciju-saraksts/
96.Vladimirs Putins, paziņojot par Krievijas jaunākajiem ieročiem, iznīcina ASV vienpolārās pasaules modeli un ASV pretraķešu aizsardzības sistēmu https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/15/vladimirs-putins-pazinojot-par-krievijas-jaunakajiem-ierociem-iznicina-asv-vienpolaras-pasaules-modeli-un-asv-pretrakesu-aizsardzibas-sistemu/
97.Teātra maģiskā būtība https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/20/teatra-magiska-butiba/
98.Tiesībsargs: Bāriņtiesa un VBTAI neievēro bērnu intereses https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/tiesibsargs-barintiesa-un-vbtai-neievero-bernu-intereses/
99.Birokrātija nogalina Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/birokratija-nogalina-latviju/
100.Jaukteņa vientulība (14+) https://infoagentura.wordpress.com/2018/04/23/jauktena-vientuliba-14/

3. TOP100 (par 2017.gadu)

1.Cietusī māmiņa nosauc bērnu tirgotājus https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/cietusi-mamina-nosauc-bernu-tirgotajus/
2.Pēteris Kļava: Rietumu demokrātija ir ar pedofilijas piegaršu https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/peteris-klava-rietumu-demokratija-ir-ar-pedofilijas-piegarsu/
3.Par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-palmu-ellas-kaitigo-ietekmi-uz-cilveka-veselibu/
4.Ģenētiski modificēta pārtika izraisa nopietnus veselības traucējumus https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/
5.Miķelis Ašmanis par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (2003.gada izteikums) https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/mikelis-asmanis-par-latvijas-iestasanos-eiropas-savieniba-2003-gada-izteikums/
6.Perversiju legalizācijas tehnoloģija („Overtona logs” sociālo izmaiņu modelis) https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/perversiju-legalizacijas-tehnologija-overtona-logs-socialo-izmainu-modelis/
7.Par “E” vielām jeb t.s.”pārtikas piedevām” https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/904/
8.Norvēģija – pedofilu zeme https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/02/norvegija-pedofilu-zeme/
9.Par funkcionālo analfabētismu un izglītības degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/par-funkcionalo-analfabetismu-un-izglitibas-degradaciju/
10.Iracionalitātes apoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/iracionalitates-apologija/
11.Par propagandu (krievu vācu amerikāņu) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/par-propagandu-krievu-vacu-amerikanu/
12.Alkohols – sabiedrības nogalināšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/
13.Par alkohola un cigarešu nāvējošo ietekmi https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/par-alkohola-un-cigaresu-navejoso-ietekmi/
14.Migrantu plūdi tuvākajā laikā var iznīcināt Eiropas Savienību https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/11/migrantu-pludi-tuvakaja-laika-var-iznicinat-eiropas-savienibu/
15.Par Norvēģijas pedofilijas tradīcijām (cietušas latvietes stāsts) https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/27/par-norvegijas-pedofilijas-tradicijam-cietusas-latvietes-stasts/
16.Alus lietošana izraisa neauglību impotenci un padara vīriešus sievišķīgus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/alus-lietosana-izraisa-neauglibu-impotenci-un-padaru-viriesus-sieviskigus/
17.Par privātīpašuma iluzorumu https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-privatipasuma-iluzorumu/
18.Padomju laiku plakāti https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/padomju-laiku-plakati/
19.Alkohola patēriņa rādītāji pasaulē (WHO atskaite 2014) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/alkohola-paterina-raditaji-pasaule-who-atskaite-2014/
20.Globālās oligarhijas globālās spēlītes, jeb Rotšildi pret Rokfelleriem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/15/globalas-oligarhijas-globalas-spelites-jeb-rotsildi-pret-rokfelleriem/
21.Paula Stelpa dzeja (par tautu, Latviju, Raini, Debesīm u.c.) https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/paula-stelpa-dzeja-par-tautu-latviju-raini-debesim-u-c/
22.Par dzīvi Vācijas mazpilsētās jeb kas ir “ordnungs” https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/09/par-dzivi-vacijas-mazpilsetas-jeb-kas-ir-ordnungs/
23.Kā cilvēki dzīvo Amerikā (ASV) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/ka-cilveki-dzivo-amerika-asv/
24.Partijas “Vienotība” politisko noziegumu saraksta pret Latvijas sabiedrību izveidošanas aicinājums https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/partijas-vienotiba-politisko-noziegumu-saraksta-pret-latvijas-sabiedribu-izveidosanas-aicinajums/
25.Dzeja https://infoagentura.wordpress.com/dzeja/
26.Politikas teorija (sociālo zinātņu studentiem un interesentiem) https://infoagentura.wordpress.com/politikas-teorija/
27.Vladimirs Putins par kodoluzbrukuma draudiem Krievijai: “Pasaules sabiedrība dzīvo neziņā par to, kas notiek” https://infoagentura.wordpress.com/par-asv-gatavoto-kodoluzbrukumu-krievijai-un-ta-sekam-latvijai/
28.Solvita Āboltiņa – bērnu tirgotāja? https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/solvita-aboltina-bernu-tirgotaja/
29.Par Ziemeļkoreju – valsti ar vienu no spēcīgākajām armijām pasaulē https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-ziemelkoreju-valsti-ar-vienu-no-specigakajam-armijam-pasaule/
30.ASV agresiju hronika https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/asv-agresiju-hronika/
31.Par Ukrainu (vēsturi, tur notikušo un tā iemesliem) https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/par-ukrainu-vesturi-tur-notikuso-un-ta-iemesliem/
32.Latvijas ekonomisko problēmu cēlonis un ieskats plānveida ekonomikā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/latvijas-ekonomisko-problemu-celonis-un-ieskats-planveida-ekonomika/
33.Valsts iekšējās drošības stiprināšanai jāatjauno Policijas akadēmija https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/valsts-ieksejas-drosibas-stiprinasanai-jaatjauno-policijas-akademija/
34.Tiesībsargs: bērnu dzīves tiek salauztas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/tiesibsargs-bernu-dzives-tiek-salauztas/
35.Lasāmviela zinātkāriem jauniešiem https://infoagentura.wordpress.com/lasamviela/
36.Tetovējums – ļaunu, glupu, kompleksainu cilvēku pazīme https://infoagentura.wordpress.com/par-tetovejumiem/
37.Latvijā var nesodīti viltot dokumentus https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/latvija-var-nesoditi-viltot-dokumentus/
38.Korejas krīze (karš) – aukstā kara sākums Austrumāzijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/korejas-krize-kars-auksta-kara-sakums-austrumazija/
39.Kurš pārvalda pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/kurs-parvalda-pasauli/
40.Par zinātnes būtību un zinātnes alternatīvām https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-zinatnes-butibu-un-zinatnes-alternativam/
41.Pedofīlijas skandāls Lielbritānijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/pedofilijas-skandals-lielbritanija/
42.Par dzīves jēgu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/16/par-dzives-jegu/
43.Vladimirs Putins – supervaronis https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/09/vladimirs-putins-supervaronis/
44.Par fašismu https://infoagentura.wordpress.com/par-fasismu/
45.Vecāku pedagoģija jeb bērnu audzināšanas pamatprincipi https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/18/vecaku-pedagogija-jeb-bernu-audzinasanas-pamatprincipi/
46.Stambulas konvencija – homoseksuālistu – pedofīlu aprindu kārtējais sabiedrības maitāšanas mēģinājums https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/stambulas-konvencija-homoseksualistu-pedofilu-aprindu-kartejais-sabiedribas-maitasanas-meginajums/
47.Par anglo – amerikāņu krievu fašistu Aleksandru Duginu, slepenpolicijas un armijas slepeno cīņu un fašisma – nacisma okultajām un organizatoriskajām saknēm (Par fašisma būtību) https://infoagentura.wordpress.com/par-fasisma-butibu/
48.Par RPIVA pievienošanas LU iemesliem jeb kurš un kāpēc mēģina piebeigt klasisko skolas un pirmskolas pedagoģiju Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/par-rpiva-pievienosanas-lu-iemesliem-jeb-kurs-un-kapec-megina-piebeigt-klasisko-skolas-un-pirmskolas-pedagogiju-latvija/
49.Par latviešu tautu https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/par-latviesu-tautu/
50.Kā Lielbritānijas specdienesti muļķo pasauli jeb “populisms” – britu specideologu aktuālais mems cīņai ar sabiedrisko neapmierinātību https://infoagentura.wordpress.com/ka-lielbritanija-mulko-pasauli/
51.Elektrības „tēvs” – Nikola Tesla https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/elektribas-tevs-nikola-tesla/
52.Kā Ilona Kronberga, Andrejs Judins un Artūrs Utināns aizstāvēja pedofīlus Latvijas Radio tiešajā ēterā https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/ka-ilona-kronberga-andrejs-judins-un-arturs-utinans-aizstaveja-pedofilus-latvijas-radio-tiesaja-etera/
53.Katara – globālā terorisma finansēšanas un vadības centrs https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/24/katara-globala-terorisma-finansesanas-un-vadibas-centrs/
54.Par ASV-Latvijas sadarbības līgumu aizsardzības jomā: tas ir Latvijas pieņemšanas – nodošanas akts https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-asv-latvijas-sadarbibas-ligumu-aizsardzibas-joma-tas-ir-latvijas-pienemsanas-nodosanas-akts/
55.Ieskats perversiju uzplaiksnījumā Latvijas publiskajā telpā https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/ieskats-perversiju-uzplaiksnijuma-latvijas-publiskaja-telpa/
56.Demogrāfiskā pāreja. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 1. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/22/demografiska-pareja-lekciju-cikla-%e2%80%9emusdienu-kapitalisma-antropologija-1-lekcija/
57.Korupcija: deputātu un valsts pārvaldes vadības mehānisms (Korupcija Latvijā) https://infoagentura.wordpress.com/korupcija-latvija/
58.Par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-bernu-tirdzniecibu/
59.Viesstrādnieka piezīmes par darbu un dzīvi Francijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/viesstradnieka-piezimes-par-darbu-un-dzivi-francija/
60.Ināras Mūrnieces nelietības piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/10/inaras-murnieces-nelietibas-piemers/
61.Pasaka par zelta zivtiņu https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/pasaka-par-zelta-zivtinu/
62.Portāls Apollo.tvnet sāk Latvijā propagandēt kanibālismu https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/portals-apollo-tvnet-sak-latvija-propagandet-kanibalismu/
63.Tolerance Vācijā: “bēglis” no Pakistānas par sešgadīga bērna seksuālu izmantošanu saņem nosacītu sodu https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/tolerance-vacija-beglis-no-pakistanas-par-sesgadiga-berna-seksualu-izmantosanu-sanem-nosacitu-sodu/
64.Donalds Tramps telefonsarunas laikā Baltijas valstu prezidentiem esot ieteicis “aizvērties” https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/donalds-tramps-telefonsarunas-laika-baltijas-valstu-prezidentiem-esot-ieteicis-aizverties/
65.Par mūsdienu audzināšanas problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/par-musdienu-audzinasanas-problemam/
66.Kā muļķus piespiež ņemt kredītus https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/ka-mulkus-piespiez-nemt-kreditus/
67.Noskūtā Latvija jeb kas notiek ar Latvijas mežiem? https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/noskuta-latvija-jeb-kas-notiek-ar-latvijas-meziem/
68.Par homoseksuālismu bioloģijas doktora skatījumā https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-homoseksualismu-biologijas-doktora-skatijuma/
69.Kādēļ Ziemeļvalstu attīstības modelis ir kategoriski nepieņemams Latvijai https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/kadel-ziemelvalstu-attistibas-modelis-ir-kategoriski-nepienemams-latvijai/
70.Rīgas bāriņtiesa apmelo vecākus un veic nežēlīgu agresiju pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/rigas-barintiesa-apmelo-vecakus-un-veic-nezeligu-agresiju-pret-berniem/
71.Par Ekonomikas ministrijas izstrādāto Dzīvojamo telpu īres likumprojektu https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/par-ekonomikas-ministrijas-izstradato-dzivojamo-telpu-ires-likumprojektu/
72.Bērnu adopcija… bez glazūras https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/1403/
73.Raiņa intelektuālais mantojums 21. gadsimtā https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/15/raina-intelektualais-mantojums-21-gadsimta/
74.Bezmaksas grāmatu papildinājums e-grāmatnīcā “Padomju grāmata” (08/2016) https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/bezmaksas-gramatu-papildinajums-e-gramatnica-padomju-gramata-082016/
75.Vai ASV gatavojas “uzspridzināt” Baltiju, jeb kam ir nepieciešama “Latgales tautas republika”? https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/vai-asv-gatavojas-uzspridzinat-baltiju-jeb-kam-ir-nepieciesama-latgales-tautas-republika/
76.Angļu valodas uzbūves un mentalitātes analīze jeb kādēļ anglosakši ir tādi mežoņi https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/30/anglu-valodas-uzbuves-un-mentalitates-analize-jeb-kadel-anglosaksi-ir-tadi-mezoni/
77.„Runa” tomēr „iet” jeb pārdomas par latviešu valodas gramatiku https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/runa-tomer-iet-jeb-pardomas-par-latviesu-valodas-gramatiku/
78.Dainis Īvāns nav pelnījis nekādu cieņu un godu https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/dainis-ivans-nav-pelnijis-nekadu-cienu-un-godu/
79.Latvijas Universitāte – ļaunuma perēklis kurš nogalina Latvijas sabiedrību https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/latvijas-universitate-launuma-pereklis-kurs-nogalina-latvijas-sabiedribu/
80.Par migrantu krīzi Eiropā un tās pasūtītājiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/26/par-migrantu-krizi-eiropa-un-tas-pasutitajiem/
81.Piemērs kā portāls Apollo-tvnet debilizē savus lasītājus https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/piemers-ka-portals-apollo-tvnet-debilize-savus-lasitajus/
82.Austrums un Rietums (Andreja Pumpura Krievijas un Rietumvalstu salīdzinājums dzejā) https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/austrums-un-rietums-andreja-pumpura-krievijas-un-rietumvalstu-salidzinajums-dzeja/
83.Par aristokrātiskas uzvedības pamatiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/par-aristokratiskas-uzvedibas-pamatiem/
84.Pirmās kapitālistiskās Latvijas un sociālistiskās Latvijas ekonomisko rādītāju salīdzinājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/pirmas-kapitalistiskas-latvijas-un-socialistiskas-latvijas-ekonomisko-raditaju-salidzinajums/
85.Janvāra barikāžu vēsturiskā nozīme https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/janvara-barikazu-vesturiska-nozime/
86.Par Žanetas Jaunzemes – Grendes atlaišanu https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/par-zanetas-jaunzemes-grendes-atlaisanu/
87.Krievu (PSRS) un vācu (VDR) karavīru pieeja 1968. gada Čehoslovākijas nemieru apspiešanā https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/krievu-psrs-un-vacu-vdr-karaviru-pieeja-1968-gada-cehoslovakijas-nemieru-apspiesana/
88.Secinājumi RPIVA likvidēšanas sakarā https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/secinajumi-rpiva-likvidesanas-sakara/
89.Krišjānis Valdemārs: Mācaities latviešu jaunekļi cik vien iespējat krieviski https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/krisjanis-valdemars-macaities-latviesu-jaunekli-cik-vien-iespejat-krieviski/
90.Latvijas iekšējās drošības galvenais drauds – tādu izmeklētāju trūkums, kuri prot veikt izmeklēšanu un kuriem prokurori un tiešā priekšniecība to ļauj darīt https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/latvijas-ieksejas-drosibas-galvenais-drauds-tadu-izmekletaju-trukums-kuri-prot-veikt-izmeklesanu-un-kuriem-prokurori-un-tiesa-prieksnieciba-to-lauj-darit/
91.Kapitālisms kā naudas reliģija: mūsdienu zelta teļa jeb mamona baznīca https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/kapitalisms-ka-naudas-religija-musdienu-zelta-tela-jeb-mamona-baznica/
92.Par sazvērestībām, Rietumus pārvaldošajām slepenajām organizācijām (masoniem, iluminātiem u.c.) un Venēcijas lomu to izveidē https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/30/par-sazverestibam-rietumus-parvaldosajam-slepenajam-organizacijam-masoniem-iluminatiem-u-c-un-venecijas-lomu-to-izveide/
93.Par nacistu un cionistu sadarbību https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/par-nacistu-un-cionistu-sadarbibu/
94.Par bēgļiem: piepildās Muamāra Kadafi paredzējums https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/14/par-begliem-piepildas-muamara-kadafi-paredzejums/
95.Vācijā “bēglis” no Afganistānas izvaroja un nogalināja Eiropas Komisijas ierēdņa meitu kura palīdzēja “bēgļiem” https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/vacija-beglis-no-afganistanas-izvaroja-un-nogalinaja-eiropas-komisijas-ieredna-meitu-kura-palidzeja-begliem/
96.Par nacionālnodevējiem, zemes lielīpašniekiem, maksātnespējas administratoriem un “zemes piespiedu nomu” pilsētās https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/par-nacionalnodevejiem-zemes-lielipasniekiem-maksatnespejas-administratoriem-un-zemes-piespiedu-nomu-pilsetas/
97.Pamācoši: Ukraiņu politologa stāstījums par Ukrainu, tās krīzes iemesliem un globālās cīņas metodēm https://infoagentura.wordpress.com/pamacosi-par-ukrainu/
98.Eiropas Savienības sabrukums ir neizbēgams (prognozējami ap 2022.gadu) https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/eiropas-savienibas-sabrukums-ir-neizbegams-prognozejami-ap-2022-gadu/
99.Donalda Trampa inaugurācijas runa (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/25/donalda-trampa-inauguracijas-runa-pilns-teksts/
100.Homoseksuālisms ir patoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/homoseksualisms-ir-patalogija/

4. TOP100 (par 2016.gadu)

1. Cietusī māmiņa nosauc bērnu tirgotājus https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/cietusi-mamina-nosauc-bernu-tirgotajus/
2.  Alkohols – sabiedrības nogalināšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/
3. Ģenētiski modificēta pārtika izraisa nopietnus veselības traucējumus https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/
4. Par Norvēģijas pedofilijas tradīcijām (cietušas latvietes stāsts) https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/27/par-norvegijas-pedofilijas-tradicijam-cietusas-latvietes-stasts/
5. Par privātīpašuma iluzorumu https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-privatipasuma-iluzorumu/
6. Tetovējums – ļaunu, glupu, kompleksainu cilvēku pazīme https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/tetovejums-launu-glupu-kompleksainu-cilveku-pazime/
7. Par dzīvi Vācijas mazpilsētās jeb kas ir “ordnungs” https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/09/par-dzivi-vacijas-mazpilsetas-jeb-kas-ir-ordnungs/
8. Par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-palmu-ellas-kaitigo-ietekmi-uz-cilveka-veselibu/
9. Globālās oligarhijas globālās spēlītes, jeb Rotšildi pret Rokfelleriem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/15/globalas-oligarhijas-globalas-spelites-jeb-rotsildi-pret-rokfelleriem/
10. Par “E” vielām, jeb t.s.”pārtikas piedevām” https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/904/
11. Norvēģija – pedofilu zeme, https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/02/norvegija-pedofilu-zeme/
12. Par alkohola un cigarešu nāvējošo ietekmi https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/par-alkohola-un-cigaresu-navejoso-ietekmi/
13. Tiesībsargs: bērnu dzīves tiek salauztas, https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/tiesibsargs-bernu-dzives-tiek-salauztas/
14. Vai ASV gatavojas “uzspridzināt” Baltiju, jeb kam ir nepieciešama “Latgales tautas republika”? https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/vai-asv-gatavojas-uzspridzinat-baltiju-jeb-kam-ir-nepieciesama-latgales-tautas-republika/
15. Baltijas valstis kļūst par primāro Krievijas militāro mērķi https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/baltijas-valstis-klust-par-primaro-krievijas-militaro-merki/
16. Par propagandu (krievu, vācu, amerikāņu) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/par-propagandu-krievu-vacu-amerikanu/
17. ASV agresiju hronika https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/asv-agresiju-hronika/
18. Pēteris Kļava: Rietumu demokrātija ir ar pedofilijas piegaršu https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/peteris-klava-rietumu-demokratija-ir-ar-pedofilijas-piegarsu/
19. Alkohola patēriņa rādītāji pasaulē (WHO atskaite 2014) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/alkohola-paterina-raditaji-pasaule-who-atskaite-2014/19
20. Stambulas konvencija – homoseksuālistu – pedofīlu aprindu kārtējais sabiedrības maitāšanas mēģinājums https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/stambulas-konvencija-homoseksualistu-pedofilu-aprindu-kartejais-sabiedribas-maitasanas-meginajums/
21. Kā cilvēki dzīvo Amerikā (ASV), https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/ka-cilveki-dzivo-amerika-asv/
22. Par migrantu krīzi Eiropā un tās pasūtītājiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/26/par-migrantu-krizi-eiropa-un-tas-pasutitajiem/
23. Donalds Tramps telefonsarunas laikā Baltijas valstu prezidentiem esot ieteicis “aizvērties” https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/donalds-tramps-telefonsarunas-laika-baltijas-valstu-prezidentiem-esot-ieteicis-aizverties/
24. Perversiju legalizācijas tehnoloģija („Overtona logs” sociālo izmaiņu modelis) https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/perversiju-legalizacijas-tehnologija-overtona-logs-socialo-izmainu-modelis/
25. Īsumā par Hilariju Klintoni – ASV sabiedrības nojūgšanās pierādījumu https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/isuma-par-hilariju-klintoni-asv-sabiedribas-nojugsanas-pieradijumu/
26. Padomju laiku plakāti https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/padomju-laiku-plakati/
27. Hilarija Klintone – nesavaldīga maita https://infoagentura.wordpress.com/2016/03/07/hilarija-klintone-nesavaldiga-maita/
28. Lasāmviela zinātkāriem jauniešiem https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/lasamviela-zinatkariem-jauniesiem/
29. Donalds Tramps, tiekoties ar ASV lielāko mēdiju pārstāvjiem: “Šeit ir sanākuši melīgu, blēdīgu un nekrietnu mēdiju pārstāvji” https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/donalds-tramps-tiekoties-ar-asv-lielako-mediju-parstavjiem-seit-ir-sanakusi-meligu-bledigu-un-nekrietnu-mediju-parstavji/
30. Latvijā var nesodīti viltot dokumentus https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/latvija-var-nesoditi-viltot-dokumentus/
31. Latvijas ekonomisko problēmu cēlonis un ieskats plānveida ekonomikā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/latvijas-ekonomisko-problemu-celonis-un-ieskats-planveida-ekonomika/
32. Par fašismu https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/filma-par-kapitalisma-butibu-un-kapitalisma-attistibas-drausmigajam-perspektivam/
33. Par Ukrainu (vēsturi, tur notikušo un tā iemesliem), https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/par-ukrainu-vesturi-tur-notikuso-un-ta-iemesliem/
34. Kas mūs var sagaidīt tuvākajā nākotnē (par terora aktiem Eiropā, TTIP un ASV prezidenta vēlēšanām)? https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/kas-mus-var-sagaidit-tuvakaja-nakotne-par-terora-aktiem-eiropa-ttip-un-asv-prezidenta-velesanam/
35. Solvita Āboltiņa – bērnu tirgotāja? https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/solvita-aboltina-bernu-tirgotaja/
36. NATO sper vēl vienu soli tuvāk trešajam pasaules karam https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/17/nato-sper-vel-vienu-solis-tuvak-tresajam-pasaules-karam/
37. Alus lietošana izraisa neauglību, impotenci un padara vīriešus sievišķīgus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/alus-lietosana-izraisa-neauglibu-impotenci-un-padaru-viriesus-sieviskigus/
38. Rīgas bāriņtiesa apmelo vecākus un veic nežēlīgu agresiju pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/rigas-barintiesa-apmelo-vecakus-un-veic-nezeligu-agresiju-pret-berniem/
39. Dzeja https://infoagentura.wordpress.com/dzeja/
40. Par bēgļiem: piepildās Muamāra Kadafi paredzējums https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/14/par-begliem-piepildas-muamara-kadafi-paredzejums/
41. Par nacionālnodevējiem, zemes lielīpašniekiem, maksātnespējas administratoriem un “zemes piespiedu nomu” pilsētās https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/par-nacionalnodevejiem-zemes-lielipasniekiem-maksatnespejas-administratoriem-un-zemes-piespiedu-nomu-pilsetas/
42. Latvijas sabiedrību aizsargā pats Krievijas pastāvēšanas fakts https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/latvijas-sabiedribu-aizsarga-pats-krievijas-pastavesanas-fakts/
43. Dainis Īvāns nav pelnījis nekādu cieņu un godu https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/dainis-ivans-nav-pelnijis-nekadu-cienu-un-godu/
44. Vecāku pedagoģija jeb bērnu audzināšanas pamatprincipi, https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/18/vecaku-pedagogija-jeb-bernu-audzinasanas-pamatprincipi/
45. Ko darīt latviešu konservatīvajiem spēkiem izvirtību uzspiešanas sakarā? https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/01/ko-darit-latviesu-konservativajiem-spekiem-izvirtibu-uzspiesanas-sakara/
46. Par funkcionālo analfabētismu un izglītības degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/par-funkcionalo-analfabetismu-un-izglitibas-degradaciju/
47. Kurš ir labāks ASV prezidenta kandidāts – Hilarija Klintone vai Donalds Tramps? https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/22/kurs-ir-labaks-asv-prezidenta-kandidats-hilarija-klintone-vai-donalds-tramps/
48. ASV mēģina juridiski pakļaut valstis privātām lielkorporācijām https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/asv-megina-juridiski-paklaut-valstis-privatam-lielkorporacijam/
49. Par zinātnes būtību un zinātnes alternatīvām, https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-zinatnes-butibu-un-zinatnes-alternativam/
50. Bērnu adopcija… bez glazūras https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/1403/
51. Kurš pārvalda pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/kurs-parvalda-pasauli/
52. Tiek gatavota globāla banku koncentrācijas nometne https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/tiek-gatavota-globala-banku-koncentracijas-nometne/
53. Paula Stelpa dzeja (par tautu, Latviju, Raini, Debesīm u.c.) https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/paula-stelpa-dzeja-par-tautu-latviju-raini-debesim-u-c/
54. Atbilde amerikāņu propagandistam https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/17/atbilde-amerikanu-propagandistam/
55. Kā atrisināt ilggadīgo Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/ka-atrisinat-ilggadigo-armenijas-un-azerbaidzanas-konfliktu/
56. Īsi un kodolīgi par homoseksuālismu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/isi-un-kodoligi-par-homoseksualismu/
57. Par mūsdienu audzināšanas problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/par-musdienu-audzinasanas-problemam/
58. Elektrības „tēvs” – Nikola Tesla https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/elektribas-tevs-nikola-tesla/
59. Krievija var būt spiesta okupēt Baltijas valstis https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/krievija-var-but-spiesta-okupet-baltijas-valstis/
60. Eiropas tolerances triumfs: Austrijā atceļ sodu zēnu izvarojušam pedofīlam-imigrantam https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/29/eiropas-tolerances-triumfs-austrija-atcel-sodu-zenu-izvarojusam-pedofilam-imigrantam/
61. Viesstrādnieka piezīmes par darbu un dzīvi Francijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/viesstradnieka-piezimes-par-darbu-un-dzivi-francija/
62. Par dzīves jēgu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/16/par-dzives-jegu/
63. Par alkohola un narkotiku kaitīgumu “ezoteriskā” skatījumā https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/par-alkohola-un-narkotiku-kaitigumu-ezoteriska-skatijuma/
64. Cilvēcības deklarācija https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/cilvecibas-deklaracija/
65. Antikrieviskums kā Baltijas valstu bizness https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/02/antikrieviskums-ka-baltijas-valstu-bizness/
66. Politekonomiskā prognoze: 2015.gadā gaidāma globālā ekonomiskā krīze https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/29/politekonomiska-prognoze-2015-gada-gaidama-globala-ekonomiska-krize/
67. Latviju gatavo karam ar Krieviju: “Latvijas avīzes” raksta “Padomju propagandas sekotāji” analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/latviju-gatavo-karam-ar-krieviju-latvijas-avizes-raksta-padomju-propagandas-sekotaji-analize/
68. Mērenās ex-alkoholiķes pārdomas jeb kā bērnus padara par alkoholiķiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/merenas-ex-alkoholikes-pardomas-jeb-ka-bernus-padara-par-alkoholikiem/
69. Pirmās kapitālistiskās Latvijas un sociālistiskās Latvijas ekonomisko rādītāju salīdzinājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/pirmas-kapitalistiskas-latvijas-un-socialistiskas-latvijas-ekonomisko-raditaju-salidzinajums/
70. Par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-bernu-tirdzniecibu/
71. Eksperiments: “ideāla dzīve” nogalina https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/29/eksperiments-ideala-dzive-nogalina/
72. Par homoseksuālismu bioloģijas doktora skatījumā, https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-homoseksualismu-biologijas-doktora-skatijuma/
73. Par humānāko pasaules valsti https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/par-humanako-pasaules-valsti/
74. Par anglo – amerikāņu krievu fašistu Aleksandru Duginu, slepenpolicijas un armijas slepeno cīņu un fašisma – nacisma okultajām un organizatoriskajām saknēm https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/par-anglo-amerikanu-krievu-fasistu-aleksandru-duginu-slepenpolicijas-un-armijas-slepeno-cinu-un-fasisma-nacisma-okultajam-un-organizatoriskajam-saknem/
75. Kā Krievija ar vienu raķetes šāvienu iznīcināja mītu par ASV militāro visvarenību https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/15/ka-krievija-ar-vienu-raketes-savienu-iznicinaja-mitu-par-asv-militaro-visvarenibu/
76. Par sazvērestībām, Rietumus pārvaldošajām slepenajām organizācijām (masoniem, iluminātiem u.c.) un Venēcijas lomu to izveidē https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/30/par-sazverestibam-rietumus-parvaldosajam-slepenajam-organizacijam-masoniem-iluminatiem-u-c-un-venecijas-lomu-to-izveide/
77. Latviešu “nacionālista” dziesma https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/latviesu-nacionalista-dziesma/
78. Korejas krīze (karš) – aukstā kara sākums Austrumāzijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/korejas-krize-kars-auksta-kara-sakums-austrumazija/
79. Par ES un Krievijas sadarbības perspektīvām un Austrumeiropas pseidovalstu pašnāvniecisko politiku https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/par-es-un-krievijas-sadarbibas-perspektivam-un-austrumeiropas-pseidovalstu-pasnavniecisko-politiku/
80. Par Tuvajiem Austrumiem, islāma pasauli, Turciju un nepieciešamību (necilvēcības draudu iespaidā) visiem cilvēkiem apvienoties https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/par-tuvajiem-austrumiem-islama-pasauli-turciju-un-nepieciesamibu-necilvecibas-draudu-iespaida-visiem-cilvekiem-apvienoties/
81. Josifa Staļina dzeja https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/04/josifa-stalina-dzeja/
82. Kā izvirtuši indusi un islāmisti caur Hilariju Klintoni pārvaldīja ASV https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/09/ka-izvirtusi-indusi-un-islamisti-caur-hilariju-klintoni-parvaldija-asv/
83. Raiņa intelektuālais mantojums 21. gadsimtā https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/15/raina-intelektualais-mantojums-21-gadsimta/
84. Kāpēc PSRS uzvarēja nacistisko Vāciju https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/kapec-psrs-uzvareja-nacistisko-vaciju/
85. Par globālo krīzi un “jauno ekonomiku” https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/par-globalo-krizi-un-jauno-ekonomiku/
86. Jezebeles uznāciens jeb sievietes identitātes krīze https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/jezebeles-uznaciens-jeb-sievietes-identitates-krize/
87. Lekcija par redzes atgūšanu un briļļu kaitīgumu https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/lekcija-par-redzes-atgusanu-un-brillu-kaitigumu/
88. Čingishana Likumi (Lielā Jasa) https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/12/cingishana-likumi-liela-jasa/
89. Kāpēc ASV nodod Ukrainu? https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/06/kapec-asv-nodod-ukrainu/
90. Vienas Baltijas valstu ārpolitiskās muļķības analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/vienas-baltijas-valstu-arpolitiskas-mulkibas-analize/
91. Par bērnu tiesību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/par-bernu-tiesibu-aizsardzibu/
92. Fruktoze izraisa aptaukošanos https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/fruktoze-izraisa-aptaukosanos/
93. Par ģimenes sagraušanu https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/par-gimenes-sagrausanu/
94. Antikultūra – civilizācijas slimība https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/04/antikultura-civilizacijas-slimiba/
95. Homoseksuālisms ir patoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/homoseksualisms-ir-patalogija/
96. Angļu valodas uzbūves un mentalitātes analīze jeb kādēļ anglosakši ir tādi mežoņi https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/30/anglu-valodas-uzbuves-un-mentalitates-analize-jeb-kadel-anglosaksi-ir-tadi-mezoni/
97. „Dzimumaudzināšana”, jeb izvirtības mācība skolās un bērnudārzos https://infoagentura.wordpress.com/?s=%E2%80%9EDzimumaudzin%C4%81%C5%A1ana%E2%80%9D%2C+jeb+izvirt%C4%ABbas+m%C4%81c%C4%ABba+skol%C4%81s+un+b%C4%93rnud%C4%81rzos
98. Eiropas Savienības sabrukums ir neizbēgams (prognozējami ap 2022.gadu) https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/eiropas-savienibas-sabrukums-ir-neizbegams-prognozejami-ap-2022-gadu/
99. Imants Ziedonis: Mēdiji ir debili un infantili https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/imants-ziedonis-mediji-ir-debili-un-infantili/
100. „Runa” tomēr „iet” jeb pārdomas par latviešu valodas gramatiku https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/runa-tomer-iet-jeb-pardomas-par-latviesu-valodas-gramatiku/