VISI RAKSTI

Visu aktuālo ierakstu hronoloģisks saraksts

2022.gads

Pārdomas par Latvijas drošību jeb Vai Latvijas sabiedrība grib karot līdz pēdējam latvietim? https://infoagentura.wordpress.com/2022/04/21/pardomas-par-latvijas-drosibu-jeb-vai-latvijas-sabiedriba-grib-karot-lidz-pedejam-latvietim/
Ukrainas vadības militāri – politiskā taktika https://infoagentura.wordpress.com/2022/04/21/ukrainas-vadibas-militari-politiska-taktika/
Vladimirs Zeļenskis: Vēstule radiniekiem Krievijā https://infoagentura.wordpress.com/2022/04/21/vladimirs-zelenskis-vestule-radiniekiem-krievija/
Ungārijas prezidents: Ukrainas konfliktā Ungārija ir Ungārijas pusē https://infoagentura.wordpress.com/2022/04/21/ungarijas-prezidents-ukrainas-konflikta-ungarija-ir-ungarijas-puse/
Stāsts: Putina aģenti https://infoagentura.wordpress.com/2022/04/21/stasts-putina-agenti/
Latvija drīzumā atgriezīsies Krievijas ietekmes zonā. https://infoagentura.wordpress.com/2022/03/25/latvija-drizuma-atgriezisies-krievijas-ietekmes-zona/
Cionists: Ukrainā notika vardarbīga ukrainizācija, tika veikts kultūras genocīds https://infoagentura.wordpress.com/2022/03/25/cionists-ukraina-notika-vardarbiga-ukrainizacija-tika-veikts-kulturas-genocids/
Vladimira Putina runa par iebrukuma Ukrainā iemesliem, specoperācijas gaitu un globālo pretstāvi ar Rietumvalstīm. https://infoagentura.wordpress.com/2022/03/25/vladimira-putina-runa-par-iebrukuma-ukraina-iemesliem-specoperacijas-gaitu-un-globalo-pretstavi-ar-rietumvalstim/
Kāpēc Krievija iebruka Ukrainā un kas Ukrainu sagaida pēc kara? https://infoagentura.wordpress.com/2022/03/14/kapec-krievija-iebruka-ukraina-un-kas-ukrainu-sagaida-pec-kara/
Politologs: Ja Ukrainas konfliktā iesaistīsies Polija, Baltijas valstis tiks vienkārši ieņemtas. https://infoagentura.wordpress.com/2022/03/11/politologs-ja-ukrainas-konflikta-iesaistisies-polija-baltijas-valstis-tiks-vienkarsi-ienemtas/
Izraēlas drošības eksperts par militāro un politisko situāciju Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2022/03/03/izraelas-drosibas-eksperts-par-militaro-un-politisko-situaciju-ukraina/
Kur palicis haoss? Stabilitātes atpakošana. https://infoagentura.wordpress.com/2022/02/28/kur-palicis-haoss-stabilitates-atpakosana/
Kāpēc Ukraina tik ātri zaudē karu? https://infoagentura.wordpress.com/2022/02/28/kapec-ukraina-tik-atri-zaude-karu/

2021.gads (42gb)

Filma “Tulkotāji” (Les traducteurs / The Translators / Переводчики, 2019) – aktuāls kino šedevrs https://infoagentura.wordpress.com/2021/10/30/filma-tulkotaji-les-traducteurs-the-translators-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2019-aktuals-kino-sedevrs/
Nobela prēmijas laureāts: Vakcinācija pret Covid-19 ir noziegums https://infoagentura.wordpress.com/2021/10/08/nobela-premijas-laureats-vakcinacija-pret-covid-19-ir-noziegums/
Zinātnieks: Koronavīrusu nevar uzveikt, izmantojot medikamentus, kuri rada antivielas; tā var zaudēt līdz pat 65% “ganāmpulka” https://infoagentura.wordpress.com/2021/10/08/zinatnieks-koronavirusu-nevar-uzveikt-izmantojot-medikamentus-kuri-rada-antivielas-ta-var-zaudet-lidz-pat-65-ganampulka/
“Raskoļņikova apokaliptiskais sapnis” – mūsdienas atgādinošs pravietisks apcerējums https://infoagentura.wordpress.com/2021/09/26/raskolnikova-apokaliptiskais-sapnis-musdienas-atgadinoss-pravietisks-apcerejums/
Anonīma ārsta vēstule kolēģiem par masu vakcinācijas pret Covid-19 neviennozīmīgumu https://infoagentura.wordpress.com/2021/07/29/anonima-arsta-vestule-kolegiem-par-masu-vakcinacijas-pret-covid-19-neviennozimigumu/
Par vakcinācijas pret COVID-19 medicīniskajiem, ētiskajiem un juridiskajiem aspektiem https://infoagentura.wordpress.com/2021/07/16/lab-arodtiesas-priekssedetajs-par-vakcinacijas-pret-covid-19-mediciniskajiem-etiskajiem-un-juridiskajiem-aspektiem/
“Tas ir tepat”, Aigara Grāvera jaunākā dziesma https://infoagentura.wordpress.com/2021/07/12/tas-ir-tepat-aigara-gravera-jaunaka-dziesma/
Covid-19 aizsegā tiek atjaunota nacistu prakse: nevakcinēto un vācu nacistu upuru diskriminācijas salīdzinājums https://infoagentura.wordpress.com/2021/07/08/covid-19-aizsega-tiek-atjaunota-nacistu-prakse-nevakcineto-un-vacu-nacistu-upuru-diskriminacijas-salidzinajums/
Afonas klostera priekšnieks: Vakcīnas pret Covid-19 uzspiež tumšie spēki https://infoagentura.wordpress.com/2021/07/02/afonas-klostera-prieksnieks-vakcinas-pret-covid-19-uzspiez-tumsie-speki/
Nobela prēmijas laureāts: Vakcīnas pret COVID-19 rada jaunus vīrusa paveidus https://infoagentura.wordpress.com/2021/07/02/nobela-premijas-laureats-vakcinas-pret-covid-19-rada-jaunus-virusa-paveidus/
Lielbritānijā vakcinētie slimo un arī mirst no Covid-19 Delta paveida https://infoagentura.wordpress.com/2021/06/30/lielbritanija-vakcinetie-slimo-un-ari-mirst-no-covid-19-delta-paveida/
Hipohondriķu režīms pārkāpj cilvēktiesības https://infoagentura.wordpress.com/2021/06/30/hipohondriku-rezims-parkapj-cilvektiesibas/
Eksperts: Amerikāņi arī Latviju mēģinājuši iesaistīt karā ar Krieviju Baltkrievijas teritorijā https://infoagentura.wordpress.com/2021/06/21/eksperts-amerikani-ari-latviju-meginajusi-iesaistit-kara-ar-krieviju-baltkrievijas-teritorija/
Anticilvēku antivielas https://infoagentura.wordpress.com/2021/06/21/anticilveku-antivielas/
Izvērsts eksperta skaidrojums, kādēļ vakcinēties var būt bīstami (jo īpaši pret COVID19) https://infoagentura.wordpress.com/2021/06/07/izversts-eksperta-skaidrojums-kadel-vakcineties-var-but-bistami-jo-ipasi-pret-covid19/
Par dezinformāciju un viltus ziņām. Kas tas ir? https://infoagentura.wordpress.com/2021/05/05/par-dezinformaciju-un-viltus-zinam-kas-tas-ir/
Kaspara Dimitera dziesma par neoliberālā ārprāta attīstības perspektīvu https://infoagentura.wordpress.com/2021/05/05/kaspara-dimitera-dziesma-par-neoliberala-arprata-attistibas-perspektivu/
Pieci iemesli vakcinēties https://infoagentura.wordpress.com/2021/04/26/pieci-iemesli-vakcineties/
Izdales materiāls cilvēku informēšanai par COVID19 vakcīnām un ierobežojumiem https://infoagentura.wordpress.com/2021/04/06/izdales-materials/
Trīs iemesli kādēļ vakcinēties pret COVID19 ir bīstami https://infoagentura.wordpress.com/2021/03/08/tris-iemesli-kadel-vakcineties-pret-covid19-ir-bistami/
Vakcinācija ir vienādojums ar daudziem nezināmajiem https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/22/vakcinacija-ir-vienadojums-ar-daudziem-nezinamajiem/
Izraēlā vakcinācijas un karantīnu kampaņas ir izgāzušās https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/22/izraela-vakcinacijas-un-karantinu-kampanas-ir-izgazusas/
Nirnbergas kodekss par eksperimentiem ar cilvēkiem (tas, kuru COVID19 aizsegā sāk pārkāpt arī Latvijā) https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/22/nirnbergas-kodekss-par-eksperimentiem-ar-cilvekiem-tas-kuru-covid19-aizsega-sak-parkapt-ari-latvija/
«Covid-19»: «muļķu kods», kas tiek uzspiests visiem https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/22/covid-19-mulku-kods-kas-tiek-uzspiests-visiem/
Novecojušie. Stāsts par mediju radītu sociālu ārprātu. (Atrodi līdzības ar covidekstāzi!) https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/15/novecojusie-stasts-par-mediju-raditu-socialu-arpratu-atrodi-lidzibas-ar-covidekstazi/
Pēdējā varavīksne. (Medijpratība bērniem). https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/15/pedeja-varaviksne-medijpratiba-berniem/
Vladimira Putina runa Davosas e-forumā par tradicionālās pasaules kārtību https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/04/vladimira-putina-runa-davosas-e-foruma-par-tradicionalas-pasaules-kartibu/
Par mūsdienu lasīt/rakstīt prasmes problēmām un videouztveres degradējošo dabu https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/04/par-musdienu-lasit-rakstit-prasmes-problemam-un-videouztveres-degradejoso-dabu/
Kā likvidēt Facebook monopolu? https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/04/ka-likvidet-facebook-monopolu/
Kaspara Dimitera covidlaiku dziesmas: par brīvību, politiķiem, komendantstundu, sejas maskām, nāvīgām ziņām un sirdsapziņām https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/04/kaspara-dimitera-covidlaiku-dziesmas-par-brivibu-politikiem-komendantstundu-sejas-maskam-navigam-zinam-un-sirdsapzinam/
Manai Tautai https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/04/manai-tautai/
Kāpēc nevajag lietot Facebook, Instagram, Twitter un citus negodprātīgus sociālos tīklus https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/28/kapec-nevajag-lietot-facebook-instagram-twitter-un-citus-negodpratigus-socialos-tiklus/
Speciālisti: Piesārņots gaiss palielina nāves no COVID19 iespējamību https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/28/specialisti-piesarnots-gaiss-palielina-naves-no-covid19-iespejamibu/
Re:Baltica/Re:Chek izplata nepatiesu informāciju, ka vakcīnas pret COVID19 esot izgājušas testēšanas 2. un 3. fāzi. https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/28/rebaltica-rechek-izplata-nepatiesu-informaciju-ka-vakcinas-pret-covid19-esot-izgajusas-testesanas-2-un-3-fazi/
Fabula par suni un zirgu. Par ierēdni un cilvēkiem. https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/28/fabula-par-suni-un-zirgu-par-ieredni-un-cilvekiem/
Trampisms liberālās diktatūras apstākļos https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/28/trampisms-liberalas-diktaturas-apstaklos/
Par notikumiem ASV: Baidenu ieceļ par prezidentu, sākas masveida politiskās represijas un cenzūra https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/21/par-notikumiem-asv-baidenu-iecel-par-prezidentu-sakas-masveida-politiskas-represijas-un-cenzura/
Eksperta skaidrojums, kāpēc vakcīnas var un mēdz būt kaitīgas https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/21/eksperta-skaidrojums-kapec-vakcinas-var-un-medz-but-kaitigas/
Pfizer-BioNTech mRNA vakcīna pret COVID19 ir veselībai un dzīvībai bīstama https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/21/pfizer-biontech-mrna-vakcina-pret-covid19-ir-veselibai-un-dzivibai-bistama/
LTV sižets par “cūku gripas” pandēmijas afēru. (Varbūt COVID19 ir līdzīga afēra?) https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/21/ltv-sizets-par-cuku-gripas-pandemijas-aferu-varbut-covid19-ir-lidziga-afera/
Kādēļ nav ieteicams vakcinēties pret COVID19 (jo īpaši ar mRNA tipa vakcīnām)? https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/14/kadel-nav-ieteicams-vakcineties-pret-covid19-jo-ipasi-ar-mrna-tipa-vakcinam/
RSU profesore par COVID19 vakcīnām: uzticēties nevienam nevar; vakcīnas nav pārbaudītas uz drošību https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/14/rsu-profesore-par-covid19-vakcinam-uzticeties-nevienam-nevar-vakcinas-nav-parbauditas-uz-drosibu/

2020.gads (19gb)

Kaspara Dimitera dziesma par sejas maskām, nāvīgām ziņām un sirdsapziņām https://infoagentura.wordpress.com/2020/12/17/kaspara-dimitera-dziesma-par-sejas-maskam-navigam-zinam-un-sirdsapzinam/
LR Satversmes tiesa piesmej Satversmi https://infoagentura.wordpress.com/2020/12/17/lr-satversmes-tiesa-piesmej-satversmi/
ASV prezidenta Donalda Trampa uzruna par 2020.gada prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2020/12/17/asv-prezidenta-donalda-trampa-uzruna-par-2020-gada-prezidenta-velesanu-rezultatu-viltosanu-pilns-teksts/
Par ASV vēlēšanu teātri 2020 un tā sekām pasaulei https://infoagentura.wordpress.com/2020/11/30/par-asv-velesanu-teatri-2020-un-ta-sekam-pasaulei/
Sejas masku lietošanas lietderīguma analīze jeb izvērsts sejas masku lietošanas kaitīguma pamatojums https://infoagentura.wordpress.com/2020/11/02/sejas-masku-lietosanas-lietderiguma-analize-jeb-izversts-sejas-masku-lietosanas-kaitiguma-pamatojums/
Valdība arī Latvijas sabiedrībai mēģina piegriezt skābekli. Nepamatotie sejas masku lietošanas noteikumi ir jāignorē. https://infoagentura.wordpress.com/2020/10/14/valdiba-ari-latvijas-sabiedribai-megina-piegriezt-skabekli-nepamatotie-sejas-masku-lietosanas-noteikumi-ir-jaignore/
ASV Demokrātu partija iznīcina ASV demokrātiju https://infoagentura.wordpress.com/2020/09/17/asv-demokratu-partija-iznicina-asv-demokratiju/
Holivuda izdara pašnāvību jeb ASV kino industrijas globālās dominēšanas gals https://infoagentura.wordpress.com/2020/09/17/holivuda-izdara-pasnavibu-jeb-asv-kino-industrijas-globalas-dominesanas-gals/
ASV ārprāta piemērs: “Black lives matter” varonis Džeikobs Bleiks (Jacob Blake) https://infoagentura.wordpress.com/2020/09/17/asv-arprata-piemers-black-lives-matter-varonis-dzeikobs-bleiks-jacob-blake/
Kādēļ nav ieteicams lietot sejas maskas? https://infoagentura.wordpress.com/2020/08/27/kadel-nav-ieteicams-lietot-sejas-maskas/
Tālmācību (attālinātās “online” izglītības) nepieņemamības pamatojums jeb krievu neoliberālis prognozē klātienes izglītības elitarizāciju un apgalvo, ka līderiem nav jābūt pārāk daudz un tāpēc vairumam iedzīvotāju pieļaujams dot zemākas kvalitātes izglītību https://infoagentura.wordpress.com/2020/07/09/talmacibu-attalinatas-online-izglitibas-nepienemamibas-pamatojums-jeb-krievu-neoliberalis-prognoze-klatienes-izglitibas-elitarizaciju-un-apgalvo-ka-lideriem-nav-jabut-parak-daudz/
Zinātnieks ASV mirst mīklainos apstākļos pirms svarīga atklājuma par COVID-19 veikšanas https://infoagentura.wordpress.com/2020/07/02/zinatnieks-asv-mirst-miklainos-apstaklos-pirms-svariga-atklajuma-par-covid-19-veiksanas/
Medicīnas doktors: COVID-19 izraisošais vīruss uzvedas bioloģiski neprognozējami https://infoagentura.wordpress.com/2020/07/02/medicinas-doktors-covid-19-izraisosais-viruss-uzvedas-biologiski-neprognozejami/
COVID-19 ir cilvēku radīts, apgalvo ar Nobela prēmiju medicīnā apbalvots virusologs https://infoagentura.wordpress.com/2020/06/29/covid-19-ir-cilveku-radits-apgalvo-ar-nobela-premiju-medicina-apbalvots-virusologs/
2015.gada zinātniska publikācija par eksperimentiem, kuru rezultātā tika radīts COVID-19 līdzīgs koronavīruss https://infoagentura.wordpress.com/2020/04/02/2015-gada-zinatniska-publikacija-par-eksperimentiem-kuru-rezultata-tika-radits-covid-19-lidzigs-koronaviruss/
Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis publiski izsaka pieņēmumu, ka ASV karavīri varētu būt izraisījuši COVID-19 epidēmiju Uhaņā https://infoagentura.wordpress.com/2020/04/02/kinas-arlietu-ministrijas-parstavis-publiski-izsaka-pienemumu-ka-asv-karaviri-varetu-but-izraisijusi-covid-19-epidemiju-uhana/
COVID-19 profilakses un ārstēšanas rokasgrāmata https://infoagentura.wordpress.com/2020/03/26/covid-19-profilakses-un-arstesanas-rokasgramata/
Eksperts: COVID-19 ir jaunākās paaudzes bioloģiskais ierocis https://infoagentura.wordpress.com/2020/03/26/eksperts-covid-19-ir-jaunakas-paaudzes-biologiskais-ierocis/
Acīmredzamais par koronavīrusu COVID-19 jeb kādēļ nepieciešami stingras karantīnas mēri slimības izplatības ierobežošanai https://infoagentura.wordpress.com/2020/03/14/acimredzamais-par-koronavirusu-covid-19-jeb-kadel-nepieciesami-stingras-karantinas-meri-slimibas-izplatibas-ierobezosanai/
Priekšlikumi demogrāfiskās krīzes pārvarēšanai (Vladimira Putina programmatoriskās runas fragmenti) https://infoagentura.wordpress.com/2020/02/06/priekslikumi-demografiskas-krizes-parvaresanai-vladimira-putina-programmatoriskas-runas-fragmenti/

2019.gads (20gb)

Kā Tramps apspēlēja Baidenu https://infoagentura.wordpress.com/2019/10/04/ka-tramps-apspeleja-baidenu/
Žils Verns: Viena diena amerikāņu žurnālista dzīvē 2889.gadā https://infoagentura.wordpress.com/2019/10/04/zils-verns-viena-diena-amerikanu-zurnalista-dzive-2889-gada/
Bērnu saindēšanās Siguldā: iespējamo versiju apskats https://infoagentura.wordpress.com/2019/09/23/bernu-saindesanas-sigulda-iespejamo-versiju-apskats/
Vladimirs Putins liberālās idejas aktīvistiem: „Lieciet bērnus mierā!” https://infoagentura.wordpress.com/2019/07/16/vladimirs-putins-liberalas-idejas-aktivistiem-lieciet-bernus-miera/
Liberālisma ideja sevi ir izsmēlusi. Vladimira Putina intervija The Financial Times 27.06.2019 pirms G20 samita (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2019/07/16/liberalisma-ideja-sevi-ir-izsmelusi-vladimira-putina-intervija-the-financial-times-27-06-2019-pirms-g20-samita-pilns-teksts/
Kāpēc jāatjauno Policijas akadēmija? https://infoagentura.wordpress.com/2019/04/29/kapec-jaatjauno-policijas-akademija/
Krokodila asaras https://infoagentura.wordpress.com/2019/04/12/krokodila-asaras/
Korupcija kā vēsturisks ASV politiskās sistēmas pamatelements https://infoagentura.wordpress.com/2019/04/12/korupcija-ka-vesturisks-asv-politiskas-sistemas-pamatelements/
Andrejs Upīts: Pamācība par kaķi un peli https://infoagentura.wordpress.com/2019/04/12/andrejs-upits-pamaciba-par-kaki-un-peli/
Epifānija par mazajiem nieciņiem https://infoagentura.wordpress.com/2019/04/03/epifanija-par-mazajiem-nieciniem/
Epifānija par burbuļiem https://infoagentura.wordpress.com/2019/04/03/epifanija-par-burbuliem/
Lēksim bedrē, lēksim bedrē… redzēs, kas mūs ārā vilks https://infoagentura.wordpress.com/2019/03/29/leksim-bedre-leksim-bedre-redzes-kas-mus-ara-vilks/
Latvijas Sabiedriskā medija portāls LSM.lv pārkāpj likumu un propagandē homoseksuālas “ģimenes” nepilngadīgajiem https://infoagentura.wordpress.com/2019/03/19/latvijas-sabiedriska-medija-portals-lsm-lv-parkapj-likumu-un-propagande-homoseksualas-gimenes-nepilngadigajiem/
Kā trockisti radīja Eiropas LGBT kustību (Francijas piemērs) un kādi ir tās patiesie mērķi https://infoagentura.wordpress.com/2019/03/01/ka-trockisti-radija-eiropas-lgbt-kustibu-francijas-piemers-un-kadi-ir-tas-patiesie-merki/
Slepenie palīgi bija un būs https://infoagentura.wordpress.com/2019/02/12/slepenie-paligi-bija-un-bus/
Pasaka par melu valsti https://infoagentura.wordpress.com/2019/02/12/pasaka-par-melu-valsti/
Fabula: Vilks – zālēdājs https://infoagentura.wordpress.com/2019/02/12/fabula-vilks-zaledajs/
ASV karu Afganistānā ir zaudējusi https://infoagentura.wordpress.com/2019/01/11/asv-karu-afganistana-ir-zaudejusi/
Tetovējums – dēmona zīme jeb par tetovējumu satura negatīvo iedarbību https://infoagentura.wordpress.com/2019/01/11/tetovejums-demona-zime-jeb-par-tetovejumu-satura-negativo-iedarbibu/
Pasaka par trīs sivēntiņiem https://infoagentura.wordpress.com/2019/01/11/pasaka-par-tris-siventiniem/

2018.gads (66gb)

Pasaka: Sniegbaltīte un septiņi rūķīši https://infoagentura.wordpress.com/2018/12/20/pasaka-sniegbaltite-un-septini-rukisi/
Par Ukrainas Vietējās autokefālās pareizticīgās baznīcas dibināšanu: ieguvēju nav, bet izskatās, ka zaudēja visi https://infoagentura.wordpress.com/2018/12/20/par-ukrainas-vietejas-autokefalas-pareizticigas-baznicas-dibinasanu-ieguveju-nav-bet-izskatas-ka-zaudeja-visi/
Nacionālā neprāta vēsturiska ilustrācija (Dānijas gadījums) https://infoagentura.wordpress.com/2018/11/29/nacionala-neprata-vesturiska-ilustracija-danijas-gadijums/
Nacionālās drošības pasaka https://infoagentura.wordpress.com/2018/11/29/nacionalas-drosibas-pasaka/
Par komunisma nākotni https://infoagentura.wordpress.com/2018/11/12/par-komunisma-nakotni/
Par kara propagandas destruktīvo dabu https://infoagentura.wordpress.com/2018/11/12/par-kara-propagandas-destruktivo-dabu/
Zinātniskās izziņas metodes https://infoagentura.wordpress.com/2018/11/12/zinatniskas-izzinas-metodes/
Latvijas politisko partiju analīze (uz 2018.gada oktobri) https://infoagentura.wordpress.com/2018/10/05/latvijas-politisko-partiju-analize-uz-2018-gada-oktobri/
Politisko staiguļu jeb vieglas uzvedības politiķu saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2018/09/26/politisko-staigulu-jeb-vieglas-uzvedibas-politiku-saraksts/
Frīdrihs Šillers par klasisko teātri (Par teātri kā tikumisku iestādi) https://infoagentura.wordpress.com/2018/09/21/fridrihs-sillers-par-klasisko-teatri-par-teatri-ka-tikumisku-iestadi/
Par ārvalstu iejaukšanās iekšpolitiskos konfliktos un pilsoņu karos galveno cēloni https://infoagentura.wordpress.com/2018/09/13/par-arvalstu-iejauksanas-iekspolitiskos-konfliktos-un-pilsonu-karos-galveno-celoni/
Mediju satura sabiedriskais kvalitātes standarts (SKS) https://infoagentura.wordpress.com/2018/09/10/mediju-satura-sabiedriskais-kvalitates-standarts-sks/
Pēteris Sils: Strīds https://infoagentura.wordpress.com/2018/09/10/peteris-sils-strids/
Nodotā Ukraina https://infoagentura.wordpress.com/2018/07/20/nodota-ukraina/
Kā bez kaujas var iznīcināt armiju (Ukrainas piemērs) https://infoagentura.wordpress.com/2018/07/20/ka-bez-kaujas-var-iznicinat-armiju-ukrainas-piemers/
Par cilvēku zombēšanas un apziņas vadības tehnoloģijām https://infoagentura.wordpress.com/2018/07/20/par-cilveku-zombesanas-un-apzinas-vadibas-tehnologijam/
Latvijas interneta mediju vides attīstības tendenču analīze https://infoagentura.wordpress.com/2018/07/11/latvijas-interneta-mediju-vides-attistibas-tendencu-analize/
Frīdrihs Šillers: Dziesmas spēks https://infoagentura.wordpress.com/2018/07/02/fridrihs-sillers-dziesmas-speks/
Īss ieskats Frīdriha Šillera uzskatos par cilvēka estētisko audzināšanu https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/29/iss-ieskats-fridriha-sillera-uzskatos-par-cilveka-estetisko-audzinasanu/
Frīdrihs Šillers par zinātni, vēstures būtību un tās mācīšanos (Ko tas nozīmē mācīties vispārējo (pasaules) vēsturi un kāds ir šīs mācīšanās mērķis? Ievadlekcija.) https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/19/fridrihs-sillers-par-zinatni-vestures-butibu-un-tas-macisanos-ko-tas-nozime-macities-visparejo-pasaules-vesturi-un-kads-ir-sis-macisanas-merkis-ievadlekcija/
Ir vērts apsvērt mažoritārās vēlēšanu sistēmas ieviešanu https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/19/ir-verts-apsvert-mazoritaras-velesanu-sistemas-ieviesanu/
Kaspars Dimiters: Mums bērnus neizglābt ar plakātiem un dziesmām https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/19/kaspars-dimiters-mums-bernus-neizglabt-ar-plakatiem-un-dziesmam/
Bērnu traģēdijas Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/19/bernu-tragedijas-latvija/
Valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana ir jāaptur https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/19/valsts-obligatas-veselibas-apdrosinasanas-ieviesana-ir-jaaptur/
Teritorija valstij nav “svētā govs”, reizēm to ir lietderīgi ziedot apmaiņā pret mieru un stabilitāti https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/11/teritorija-valstij-nav-sveta-govs-reizem-to-ir-lietderigi-ziedot-apmaina-pret-mieru-un-stabilitati/
Frīdrihs Šillers: Zvana dziesma https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/11/fridrihs-sillers-zvana-dziesma/
Frīdrihs Šillers (1759 – 1805), biogrāfija un visu darbu saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/01/fridrihs-sillers-1759-1805-biografija-un-visu-darbu-saraksts/
Vinstons Čērčils: Mēs karojam ne jau ar Hitleru, bet ar Šillera garu, lai šis gars nekad vairs neatdzimtu https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/01/vinstons-cercils-mes-karojam-ne-jau-ar-hitleru-bet-ar-sillera-garu-lai-sis-gars-nekad-vairs-neatdzimtu/
Frīdrihs Šillers: Polikrata gredzens https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/24/fridrihs-sillers-polikrata-gredzens/
Kompetenču falsifikatori https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/24/kompetencu-falsifikatori/
Normāls musulmanis Eiropas kultūru pieņemt nevar https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/24/normals-musulmanis-eiropas-kulturu-pienemt-nevar/
Par neiedomājami nelietīgu Raiņa apmelošanu no LMA docenta Viktora Jansona puses https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/24/par-neiedomajami-nelietigu-raina-apmelosanu-no-lma-docenta-viktora-jansona-puses/
Lietuvā degviela ir par apmēram 9% lētāka https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/24/lietuva-degviela-ir-par-apmeram-9-letaka/
Tiesības un tikai tiesības. Par rupjiem likumpārkāpumiem Ukrainā, kurus uzstājīgi neievēro https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/tiesibas-un-tikai-tiesibas-par-rupjiem-likumparkapumiem-ukraina-kurus-uzstajigi-neievero/
Karš mēdz atnākt, kad to negaida https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/kars-medz-atnak-kad-to-negaida/
Kompetenču izglītība – reformas bez vajadzības https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/kompetencu-izglitiba-reformas-bez-vajadzibas/
Kad sievietes sāk valdīt… https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/kad-sievietes-sak-valdit/
Latvija ģeopolitiskajās krustcelēs 14+ laikmetā https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/07/latvija-geopolitiskajas-krustceles-14-laikmeta/
Jaukteņa vientulība (14+) https://infoagentura.wordpress.com/2018/04/23/jauktena-vientuliba-14/
“Skripaļu lieta” – pirmais jaunās pasaules konflikts https://infoagentura.wordpress.com/2018/04/03/skripalu-lieta-pirmais-jaunas-pasaules-konflikts/
Lielbritānijas ārlietu ministra lielu problēmu risināšanas metode https://infoagentura.wordpress.com/2018/04/03/lielbritanijas-arlietu-ministra-lielu-problemu-risinasanas-metode/
Lielbritānijas eksdiplomāts: Skripaļu varēja noindēt dēļ dosjē pret Trampu https://infoagentura.wordpress.com/2018/04/03/lielbritanijas-eksdiplomats-skripalu-vareja-noindet-del-dosje-pret-trampu/
Lielbritānijas polittehnologu kompānija iejaucās vēlēšanās Latvijā, uzkurinot starpnacionālo neiecietību un palīdzot “nacionālistu kandidātam” uzvarēt vēlēšanās https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/28/lielbritanijas-polittehnologu-kompanija-iejaucas-velesanas-latvija-uzkurinot-starpnacionalo-neiecietibu-un-palidzot-nacionalistu-kandidatam-uzvaret-velesanas/
Mēness ilūzija jeb par mūsdienu globālo mediju melīgo dabu https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/28/meness-iluzija-jeb-par-musdienu-globalo-mediju-meligo-dabu/
Krievu politologs: Skripaļs bija iesaistīts Lielbritānijas specdienestu gatavotajā dosjē pret Trampu https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/28/krievu-politologs-skripals-bija-iesaistits-lielbritanijas-specdienestu-gatavotaja-dosje-pret-trampu/
Krievijas Ārlietu ministrija: T.s.”Skripaļu lietas” reālās situācijas izskaidrošanas memorands https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/22/krievijas-arlietu-ministrija-t-s-skripalu-lietas-realas-situacijas-izskaidrosanas-memorands/
Vladimirs Putins, paziņojot par Krievijas jaunākajiem ieročiem, iznīcina ASV vienpolārās pasaules modeli un ASV pretraķešu aizsardzības sistēmu https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/15/vladimirs-putins-pazinojot-par-krievijas-jaunakajiem-ierociem-iznicina-asv-vienpolaras-pasaules-modeli-un-asv-pretrakesu-aizsardzibas-sistemu/
Sadarboties ar Lielbritānijas specdienestiem ir dzīvībai bīstami (britu spiega Sergeja Skripaļa gadījums) https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/15/sadarboties-ar-lielbritanijas-specdienestiem-ir-dzivibai-bistami-britu-spiega-sergeja-skripala-gadijums/
Reālā politika amerikāņu gaumē: Kā tapa t.s. “Putina saraksts” https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/26/reala-politika-amerikanu-gaume-ka-tapa-t-s-putina-saraksts/
Par Ilmāra Rimšēviča aizturēšanas iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/par-ilmara-rimsevica-aizturesanas-iemesliem/
Lielbritānijā un Spānijā padzīvojušas sievietes pārdomas par Stambulas konvenciju https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/lielbritanija-un-spanija-padzivojosas-sievietes-pardomas-par-stambulas-konvenciju/
Par “neitrālo” Stambulas konvencijas bīdīšanu (Mārča Bendika gadījums) https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/par-neitralo-stambulas-konvencijas-bidisanu-marca-bendika-gadijums/
Kā minimizēt “sorosītu” un citu ārvalstu aģentu tīklu destruktīvo ietekmi uz Latvijas Republikas politisko sistēmu https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/ka-minimizet-sorositu-un-citu-arvalstu-agentu-tiklu-destruktivo-ietekmi-uz-latvijas-republikas-politisko-sistemu/
Kā atpazīt “sorosītu” jeb “sorosītu” pazīmes https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/12/ka-atpazit-sorositu-jeb-sorositu-pazimes/
ES Cilvēktiesību tiesa apstiprina Francijas tiesas Džordžu Sorasu notiesājošu spriedumu https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/12/es-cilvektiesibu-tiesa-apstiprina-francijas-tiesas-dzordzu-sorasu-notiesajosu-spriedumu/
Iemesli, kādēļ pacienti aptiekā var nesaņemt sev likumīgi pienākošos medikamentus, jeb e-veselības dīkstāvju iespējamie iemesli https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/05/iemesli-kadel-pacienti-aptieka-var-nesanemt-sev-likumigi-pienakosos-medikamentus-jeb-e-veselibas-dikstavju-iespejamie-iemesli/
Homoseksuālists nogalina zīdaini, jo tas traucē “flirta sarakstei” ar vīrieti https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/05/homoseksualists-nogalina-zidaini-jo-tas-trauce-flirta-sarakstei-ar-virieti/
Publicēti pierādījumi, ka ASV apmānīja PSRS (Krieviju) par NATO nepaplašināšanos austrumu virzienā https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/25/publiceti-pieradijumi-ka-asv-apmanija-psrs-krieviju-par-nato-nepaplasinasanos-austrumu-virziena/
Starptautiskā antidopinga organizācija WADA ir anglosakšu politiskās ietekmes rīks, kurš grauj starptautisko olimpisko kustību https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/25/starptautiska-antidopinga-organizacija-wada-ir-anglosaksu-politiskas-ietekmes-riks-kurs-grauj-starptautisko-olimpisko-kustibu/
Īsumā: Kādēļ nevajag ratificēt Stambulas konvenciju? https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/24/isuma-kadel-nevajag-ratificet-stambulas-konvenciju/
Par e-veselības problēmām jeb cik cilvēku dzīvības prasīs e-veselības ieviešana un ekspluatācija?! https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/16/par-e-veselibas-problemam-jeb-cik-cilveku-dzivibas-prasis-e-veselibas-ieviesana-un-ekspluatacija/
Portāls Apollo – Tvnet pilnībā pārorientējas uz latviešvalodīgās auditorijas primitīvāko daļu https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/16/portals-apollo-tvnet-pilniba-parorientejas-uz-latviesvalodigas-auditorijas-primitivako-dalu/
Ukraina ir pārvērtusies par degradējošu bandu https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/08/ukraina-ir-parvertusies-par-degradejosu-bandu/
Lielbritānijas zinātnieki pauž atklātu atbalstu kanibālismam https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/08/lielbritanijas-zinatnieki-pauz-atklatu-atbalstu-kanibalismam/
Aleksandrs Solžeņicins – Krieviju (un arī Latviju) iznīcinošu melu izplatītājs https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/05/aleksandrs-solzenicins-krieviju-un-ari-latviju-iznicinosu-melu-izplatitajs/
Polijas Tieslietu ministrija publisko pedofilu sarakstu https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/05/polijas-tieslietu-ministrija-publisko-pedofilu-sarakstu

2017.gads (64gb)

Par aģentūras aparātu un uzticības personām PSRS Valsts drošības komitejā (Dokuments. Pilnīgi slepeni.) https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/24/par-agenturas-aparatu-un-uzticibas-personam-psrs-valsts-drosibas-komiteja-dokuments-pilnigi-slepeni/
Liekulības krīze (“I hear America singing”*) https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/liekulibas-krize-i-hear-america-singing/
Valstu integritātes un tautu pašnoteikšanās tiesību pretrunas problemātika starptautiskajās tiesībās https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/valstu-integritates-un-tautu-pasnoteiksanas-tiesibu-pretrunas-problematika-starptautiskajas-tiesibas/
Par gaidāmo Ukrainas dalīšanu https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/par-gaidamo-ukrainas-dalisanu/
Dēļ pārmērīgas sociālo tīklu lietošanas bērni vairs neprot pilnvērtīgi lasīt un nesaprot izlasītos tekstus https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/del-parmerigas-socialo-tiklu-lietosanas-berni-vairs-neprot-pilnvertigi-lasit-un-nesaprot-izlasitos-tekstus/
Genderisma neprāts Lielbritānijā: Skolotāju atstādina, jo viņš meiteni nosauc par meiteni https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/genderisma-neprats-lielbritanija-skolotaju-atstadina-jo-vins-meiteni-nosauc-par-meiteni/
Ukraiņu politologs par ASV: Agresivitāte un histērija ir vājuma un nespēka pazīme https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/ukrainu-politologs-par-asv-agresivitate-un-histerija-ir-vajuma-un-nespeka-pazime/
Vai ASV var iznīcināt Ziemeļkoreju? https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/vai-asv-var-iznicinat-ziemelkoreju/
Latvijas Republikas prezidents neciena latviešu valodu un apkauno Latviju, uzstājoties ANO 72.sesijā https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/latvijas-republikas-prezidents-neciena-latviesu-valodu-un-apkauno-latviju-uzstajoties-ano-72-sesija/
Mēru – pedofīlu skandāls ASV https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/meru-pedofilu-skandals-asv/
Pedofilijas skandāls Lielbritānijā: Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Edvards Hīts bija homoseksuālists – pedofils https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/15/pedofilijas-skandals-lielbritanija-bijusais-lielbritanijas-premjerministrs-edvards-hits-bija-homoseksualists-pedofils/
Kā var atrisināt Korejas krīzi https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/ka-var-atrisinat-korejas-krizi/
Vladimirs Putins (par ASV): Ir grūti kaut ko sarunāt ar cilvēkiem, kuri jauc Austriju ar Austrāliju https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/vladimirs-putins-par-asv-ir-gruti-kaut-ko-sarunat-ar-cilvekiem-kuri-jauc-austriju-ar-australiju/
Kā ASV arvien vairāk tiek tuvināta pilsoņu karam https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/ka-asv-arvien-vairak-tiek-tuvinata-pilsonu-karam/
Ziemeļkoreja ir ieguvusi Ukrainā ražoto balistisko raķešu tehnoloģijas https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/ziemelkoreja-ir-ieguvusi-ukraina-razoto-balistisko-rakesu-tehnologijas/
Aivars Lembergs: Andrejs Judins ir politiskais korumpants un valsts nozadzējs https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/aivars-lembergs-andrejs-judins-ir-politiskais-korumpants-un-valsts-nozadzejs/
Par Ekonomikas ministrijas izstrādāto Dzīvojamo telpu īres likumprojektu https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/par-ekonomikas-ministrijas-izstradato-dzivojamo-telpu-ires-likumprojektu/
Austrums un Rietums (Andreja Pumpura Krievijas un Rietumvalstu salīdzinājums dzejā) https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/austrums-un-rietums-andreja-pumpura-krievijas-un-rietumvalstu-salidzinajums-dzeja/
Pasaka par zelta zivtiņu https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/pasaka-par-zelta-zivtinu/
Migrantu plūdi tuvākajā laikā var iznīcināt Eiropas Savienību https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/11/migrantu-pludi-tuvakaja-laika-var-iznicinat-eiropas-savienibu/
Vladimirs Putins par kodoluzbrukuma draudiem Krievijai: “Pasaules sabiedrība dzīvo neziņā par to, kas notiek” https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/11/vladimirs-putins-par-kodoluzbrukuma-draudiem-krievijai-pasaules-sabiedriba-dzivo-nezina-par-to-kas-notiek/
Krievijas prezidents publiski atzīst, ka lasa ASV specdienestu slepenos ziņojumus https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/11/krievijas-prezidents-publiski-atzist-ka-lasa-asv-specdienestu-slepenos-zinojumus/
ASV varasiestādēm nevar uzticēt slepenu informāciju https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/asv-varasiestadem-nevar-uzticet-slepenu-informaciju/
Kad un kāpēc ASV Demokrātu partija radīja mītu par “krievu hakeriem” https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/kad-un-kapec-asv-demokratu-partija-radija-mitu-par-krievu-hakeriem/
Mančesteras terorakts – Lielbritānijas antiKadafi politikas sekas https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/mancesteras-terorakts-lielbritanijas-antikadafi-politikas-sekas/
NATO kārtējo reizi nodemonstrē savas patiesās vērtības – homoseksuālistu vērtības https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/nato-kartejo-reizi-nodemonstre-savas-patiesas-vertibas-homoseksualistu-vertibas/
Par Ziemeļkoreju – valsti ar vienu no spēcīgākajām armijām pasaulē https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-ziemelkoreju-valsti-ar-vienu-no-specigakajam-armijam-pasaule/
Par Donalda Trampa pirmajiem prezidentūras mēnešiem https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-donalda-trampa-pirmajiem-prezidenturas-menesiem/
Par ASV-Latvijas sadarbības līgumu aizsardzības jomā: tas ir Latvijas pieņemšanas – nodošanas akts https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-asv-latvijas-sadarbibas-ligumu-aizsardzibas-joma-tas-ir-latvijas-pienemsanas-nodosanas-akts/
Krišjānis Valdemārs: Mācaities latviešu jaunekļi cik vien iespējat krieviski https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/krisjanis-valdemars-macaities-latviesu-jaunekli-cik-vien-iespejat-krieviski/
Piemērs kā portāls Apollo-tvnet debilizē savus lasītājus https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/piemers-ka-portals-apollo-tvnet-debilize-savus-lasitajus/
Ecce homo! Dictum de omni et nullo (jeb ironiska eseja par dažiem Latvijas idiotizētājiem) https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/ecce-homo-dictum-de-omni-et-nullo-jeb-ironiska-eseja-par-daziem-latvijas-idiotizetajiem/
Secinājumi RPIVA likvidēšanas sakarā https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/secinajumi-rpiva-likvidesanas-sakara/
Latvijas Universitāte – ļaunuma perēklis, kurš nogalina Latvijas sabiedrību https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/latvijas-universitate-launuma-pereklis-kurs-nogalina-latvijas-sabiedribu/
Partijas “Vienotība” politisko noziegumu saraksta pret Latvijas sabiedrību izveidošanas aicinājums https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/partijas-vienotiba-politisko-noziegumu-saraksta-pret-latvijas-sabiedribu-izveidosanas-aicinajums/
Krievijas vēstniecību autoatbildētājs https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/krievijas-vestniecibu-autoatbildetajs/
Tolerantā kompetenču izglītība https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/20/toleranta-kompetencu-izglitiba/
Donalda Trampa popularitāte pieaug uz lielāko ASV mediju antitrampiskas histērijas fona https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/20/donalda-trampa-popularitate-pieaug-uz-lielako-asv-mediju-antitrampiskas-histerijas-fona/
Lielbritānijas specdienesti priekšvēlēšanu laikā esot noklausījušies Donalda Trampa ofisu https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/20/lielbritanijas-specdienesti-prieksvelesanu-laika-esot-noklausijusies-donalda-trampa-ofisu/
Valsts iekšējās drošības stiprināšanai jāatjauno Policijas akadēmija https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/valsts-ieksejas-drosibas-stiprinasanai-jaatjauno-policijas-akademija/
Par angloamerikāņu slepenajām IT tehnoloģijām pasaules iedzīvotāju, biznesa un valsts struktūru izspiegošanai https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/par-angloamerikanu-slepenajam-it-tehnologijam-pasaules-iedzivotaju-biznesa-un-valsts-strukturu-izspiegosanai/
Kanibālisma propaganda: CNN pārraida kā tās reportieris apēd cilvēka smadzenes https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/kanibalisma-propaganda-cnn-parraida-ka-tas-reportieris-aped-cilveka-smadzenes/
Advokāts: bērnu aizsardzības mehānismu pārvērš par bērnu izņemšanas no ģimenēm mehānismu https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/advokats-bernu-aizsardzibas-mehanismu-parvers-par-bernu-iznemsanas-no-gimenem-mehanismu/
Klīniskais psihologs: bērna šķiršana no vecākiem rada visspēcīgāko psiholoģisko traumu bērnam https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/kliniskais-psihologs-berna-skirsana-no-vecakiem-rada-visspecigako-psihologisko-traumu-bernam/
Par RPIVA pievienošanas LU iemesliem jeb kurš un kāpēc mēģina piebeigt klasisko skolas un pirmskolas pedagoģiju Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/par-rpiva-pievienosanas-lu-iemesliem-jeb-kurs-un-kapec-megina-piebeigt-klasisko-skolas-un-pirmskolas-pedagogiju-latvija/
Kā Ilona Kronberga, Andrejs Judins un Artūrs Utināns aizstāvēja pedofīlus Latvijas Radio tiešajā ēterā https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/ka-ilona-kronberga-andrejs-judins-un-arturs-utinans-aizstaveja-pedofilus-latvijas-radio-tiesaja-etera/
Kādēļ Ziemeļvalstu attīstības modelis ir kategoriski nepieņemams Latvijai https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/kadel-ziemelvalstu-attistibas-modelis-ir-kategoriski-nepienemams-latvijai/
Portāls Apollo.tvnet sāk Latvijā propagandēt kanibālismu https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/portals-apollo-tvnet-sak-latvija-propagandet-kanibalismu/
ASV varasiestādes veic izmeklēšanu t.s. ”picageitas” pedofīlu tīkla lietā https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/21/asv-varasiestades-veic-izmeklesanu-t-s-picageitas-pedofilu-tikla-lieta/
Mediju maldināšanas (melošanas) piemērs: terorisma termina neatbilstoša lietošana https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/21/mediju-maldinasanas-melosanas-piemers-terorisma-termina-neatbilstosa-lietosana/
Latvijas iekšējās drošības galvenais drauds – tādu izmeklētāju trūkums, kuri prot veikt izmeklēšanu un kuriem prokurori un tiešā priekšniecība to ļauj darīt https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/latvijas-ieksejas-drosibas-galvenais-drauds-tadu-izmekletaju-trukums-kuri-prot-veikt-izmeklesanu-un-kuriem-prokurori-un-tiesa-prieksnieciba-to-lauj-darit/
Tolerance Vācijā: “bēglis” no Pakistānas par sešgadīga bērna seksuālu izmantošanu saņem nosacītu sodu https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/tolerance-vacija-beglis-no-pakistanas-par-sesgadiga-berna-seksualu-izmantosanu-sanem-nosacitu-sodu/
Ieskats perversiju uzplaiksnījumā Latvijas publiskajā telpā https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/ieskats-perversiju-uzplaiksnijuma-latvijas-publiskaja-telpa/
Par socioloģisko aptauju ticamību jeb par ko var ņemt naudu socioloģisko aptauju veidotāji https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/par-sociologisko-aptauju-ticamibu-jeb-par-ko-var-nemt-naudu-sociologisko-aptauju-veidotaji/
Politikas teorija (sociālo zinātņu studentiem un interesentiem) https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/politikas-teorija-socialo-zinatnu-studentiem-un-interesentiem/
Miķelis Ašmanis par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (2003.gada izteikums) https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/mikelis-asmanis-par-latvijas-iestasanos-eiropas-savieniba-2003-gada-izteikums/
Par Ukrainas valstiskuma vēsturisko neveiksmju iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/par-ukrainas-valstiskuma-vesturisko-neveiksmju-iemesliem/
Donalda Trampa inaugurācijas runa (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/25/donalda-trampa-inauguracijas-runa-pilns-teksts/
Nīderlandes Tieslietu ministrija oficiāli atzīst, ka pastāv bērnu tirdzniecība caur adopcijas procedūrām https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/25/niderlandes-tieslietu-ministrija-oficiali-atzist-ka-pastav-bernu-tirdznieciba-caur-adopcijas-proceduram/
Par Krievijas ietekmi uz ASV prezidenta vēlēšanām https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/par-krievijas-ietekmi-uz-asv-prezidenta-velesanam/
Kā Lielbritānijas specdienesti muļķo pasauli jeb “populisms” – britu specideologu aktuālais mems cīņai ar sabiedrisko neapmierinātību https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/ka-lielbritanijas-specdienesti-mulko-pasauli-jeb-populisms-britu-specideologu-aktualais-mems-cinai-ar-sabiedrisko-neapmierinatibu/
Donalds Tramps: CNN ir “feiku” TV kanāls https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/donalds-tramps-cnn-ir-feiku-tv-kanals/
Krievu (PSRS) un vācu (VDR) karavīru pieeja 1968. gada Čehoslovākijas nemieru apspiešanā https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/krievu-psrs-un-vacu-vdr-karaviru-pieeja-1968-gada-cehoslovakijas-nemieru-apspiesana/
Vladimirs Putins – supervaronis https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/09/vladimirs-putins-supervaronis/

2016.gads (82gb)

Krievijas AM lidmašīnas TU-154 katastrofa Sočos: pēdējo gadu spēcīgākais trieciens Krievijas prestižam https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/krievijas-am-lidmasinas-tu-154-katastrofa-socos-pedejo-gadu-specigakais-trieciens-krievijas-prestizam/
Vladimirs Putins: Krievija ir militāri spēcīgāka par jebkuru potenciālo agresoru https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/vladimirs-putins-krievija-ir-militari-specigaka-par-jebkuru-potencialo-agresoru/
Vācijā “bēglis” no Afganistānas izvaroja un nogalināja Eiropas Komisijas ierēdņa meitu, kura palīdzēja “bēgļiem” https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/vacija-beglis-no-afganistanas-izvaroja-un-nogalinaja-eiropas-komisijas-ieredna-meitu-kura-palidzeja-begliem/
Donalds Tramps telefonsarunas laikā Baltijas valstu prezidentiem esot ieteicis “aizvērties” https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/donalds-tramps-telefonsarunas-laika-baltijas-valstu-prezidentiem-esot-ieteicis-aizverties/
Krievijas (un arī Latvijas) vēsture bez vārdiem https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/20/krievijas-un-ari-latvijas-vesture-bez-vardiem/
Par “Trampa efektu”: kā un kāpēc Donalds Tramps uzvarēja vēlēšanās un par iespējamo “Trampa efektu” Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/20/par-trampa-efektu-ka-un-kapec-donalds-tramps-uzvareja-velesanas-un-par-iespejamo-trampa-efektu-latvija/
Donalds Tramps, tiekoties ar ASV lielāko mēdiju pārstāvjiem: “Šeit ir sanākuši melīgu, blēdīgu un nekrietnu mēdiju pārstāvji” https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/donalds-tramps-tiekoties-ar-asv-lielako-mediju-parstavjiem-seit-ir-sanakusi-meligu-bledigu-un-nekrietnu-mediju-parstavji/
Skandaloza Donalda Trampa uzstāšanās pēc pēdējām priekšvēlēšanu debatēm https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/skandaloza-donalda-trampa-uzstasanas-pec-pedejam-prieksvelesanu-debatem/
Hilarija Klintone savas karjeras sākumā attaisnoja pedofīlu https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/hilarija-klintone-savas-karjeras-sakuma-attaisnoja-pedofilu/
Donalds Tramps publisko savu pirmo 100 dienu rīcības programmu https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/donalds-tramps-publisko-savu-pirmo-100-dienu-ricibas-programmu/
Donalda Trampa pirmie pēcievēlēšanas solījumi https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/09/donalda-trampa-pirmie-pecievelesans-solijumi/
Kā izvirtuši indusi un islāmisti caur Hilariju Klintoni pārvaldīja ASV https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/09/ka-izvirtusi-indusi-un-islamisti-caur-hilariju-klintoni-parvaldija-asv/
Angļu tolerance: Lielbritānijas varasiestādes piesedza Pakistānas imigrantu pedofīlu bandu https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/09/anglu-tolerance-lielbritanijas-varasiestades-piesedza-pakistanas-imigrantu-pedofilu-bandu/
Eiropas tolerances triumfs: Austrijā atceļ sodu zēnu izvarojušam pedofīlam-imigrantam https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/29/eiropas-tolerances-triumfs-austrija-atcel-sodu-zenu-izvarojusam-pedofilam-imigrantam/
Īsumā par Hilariju Klintoni – ASV sabiedrības nojūgšanās pierādījumu https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/isuma-par-hilariju-klintoni-asv-sabiedribas-nojugsanas-pieradijumu/
Hilarija Klintone – ASV katastrofas pierādījums https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/hilarija-klintone-asv-katastrofas-pieradijums/
Marks Tvens (gandrīz kā par Donaldu Trampu): Kā mani vēlēja par gubernatoru (1871) https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/marks-tvens-gandriz-ka-par-donaldu-trampu-ka-mani-veleja-par-gubernatoru-1871/
Vienas mūsdienu Latvijas nebūšanas analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/vienas-musdienu-latvijas-nebusanas-analize/
Kāpēc Krievija uzvar informatīvajā karā https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/kapec-krievija-uzvar-informativaja-kara/
Informatīvais hibrīdkarš – jaunākais kara paveids https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/informativais-hibridkars-jaunakais-kara-paveids/
Vienas Baltijas valstu ārpolitiskās muļķības analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/vienas-baltijas-valstu-arpolitiskas-mulkibas-analize/
Krievu politologs: Alepo (Sīrijā) ir ielenkts nozīmīgs ASV un Lielbritānijas militārais kontingents https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/krievu-politologs-alepo-sirija-ir-ielenkts-nozimigs-asv-un-lielbritanijas-militarais-kontingents/
Par “Krievu pasauli” https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/par-krievu-pasauli/
Par anglo – amerikāņu krievu fašistu Aleksandru Duginu, slepenpolicijas un armijas slepeno cīņu un fašisma – nacisma okultajām un organizatoriskajām saknēm https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/par-anglo-amerikanu-krievu-fasistu-aleksandru-duginu-slepenpolicijas-un-armijas-slepeno-cinu-un-fasisma-nacisma-okultajam-un-organizatoriskajam-saknem/
Arturs Klarks “Deviņi miljardi Dieva vārdu” (1967) https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/arturs-klarks-devini-miljardi-dieva-vardu-1967/
Latviju gatavo karam ar Krieviju: “Latvijas avīzes” raksta “Padomju propagandas sekotāji” analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/latviju-gatavo-karam-ar-krieviju-latvijas-avizes-raksta-padomju-propagandas-sekotaji-analize/
Informācijas aģentūras redaktora intervija Latvijas avīzes žurnālistam Ģirtam Zvirbulim https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/informacijas-agenturas-redaktora-intervija-latvijas-avizes-zurnalistam-girtam-zvirbulim/
Varonīga policista pirmsnāves vēlējums: “Strādājiet, brāļi!” https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/13/varoniga-policista-pirmsnaves-velejums-stradajiet-brali/
G20 valstu samits Ķīnā: Krievijas – Ķīnas vienošanās un demonstratīva necieņas izrādīšana ASV prezidentam https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/12/g20-valstu-samits-kina-krievijas-kinas-vienosanas-un-demonstrativa-necienas-izradisana-asv-prezidentam/
Filipīnu prezidents publiski nosauc ASV prezidentu par kucesdēlu https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/12/filipinu-prezidents-publiski-nosauc-asv-prezidentu-par-kucesdelu/
Čingishana Likumi (Lielā Jasa) https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/12/cingishana-likumi-liela-jasa/
Par humānāko pasaules valsti https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/par-humanako-pasaules-valsti/
Fidels Kastro – Latīņamerikas sociālistiskās kustības simbols https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/fidels-kastro-latinamerikas-socialistiskas-kustibas-simbols/
Hērodots par Persijas vienvaldību https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/herodots-par-persijas-vienvaldibu/
Bezmaksas grāmatu papildinājums e-grāmatnīcā “Padomju grāmata” (08/2016) https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/bezmaksas-gramatu-papildinajums-e-gramatnica-padomju-gramata-082016/
Kas mūs var sagaidīt tuvākajā nākotnē (par terora aktiem Eiropā, TTIP un ASV prezidenta vēlēšanām)? https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/kas-mus-var-sagaidit-tuvakaja-nakotne-par-terora-aktiem-eiropa-ttip-un-asv-prezidenta-velesanam/
Par civilizācijas norieta iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/par-civilizacijas-norieta-iemesliem/
Kāpēc PSRS uzvarēja nacistisko Vāciju https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/kapec-psrs-uzvareja-nacistisko-vaciju/
Par sabiedrības likumu ierosināšanas iespējām https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/par-sabiedribas-likumu-ierosinasanas-iespejam/
Tetovējums – ļaunu, glupu, kompleksainu cilvēku pazīme https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/tetovejums-launu-glupu-kompleksainu-cilveku-pazime/
Tiek gatavota globāla banku koncentrācijas nometne https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/tiek-gatavota-globala-banku-koncentracijas-nometne/
Par valsts apvērsuma mēģinājumu Turcijā https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/par-valsts-apversuma-meginajumu-turcija/
Par mēdiju maldinošā satura iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/par-mediju-maldinosa-satura-iemesliem/
Mosties zeme taisnīgā https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/mosties-zeme-taisniga/
Ja brāļi mēs būsim – neuzvarami kļūsim! https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/ja-brali-mes-busim-neuzvarami-klusim/
Lekcija: Tradicionālo (konservatīvo) vērtību krīzes būtība un izejas virzieni no tās https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/03/lekcija-tradicionalo-konservativo-vertibu-krizes-butiba-un-izejas-virzieni-no-tas/
Ko darīt latviešu konservatīvajiem spēkiem izvirtību uzspiešanas sakarā? https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/01/ko-darit-latviesu-konservativajiem-spekiem-izvirtibu-uzspiesanas-sakara/
Stambulas konvencija – homoseksuālistu – pedofīlu aprindu kārtējais sabiedrības maitāšanas mēģinājums https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/stambulas-konvencija-homoseksualistu-pedofilu-aprindu-kartejais-sabiedribas-maitasanas-meginajums/
Homoseksuāla dzīvesveida popularizēšana neatbilst tikumības jēdzienam https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/homoseksuala-dzivesveida-popularizesana-neatbilst-tikumibas-jedzienam/
Par ģimenes sagraušanu https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/par-gimenes-sagrausanu/
Kurš ir labāks ASV prezidenta kandidāts – Hilarija Klintone vai Donalds Tramps? https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/22/kurs-ir-labaks-asv-prezidenta-kandidats-hilarija-klintone-vai-donalds-tramps/
NATO sper vēl vienu soli tuvāk trešajam pasaules karam https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/17/nato-sper-vel-vienu-solis-tuvak-tresajam-pasaules-karam/
WIR – Šveices alternatīvā nauda (īpaši aktuāla ekonomisko krīžu apstākļos) https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/17/wir-sveices-alternativa-nauda-ipasi-aktuala-ekonomisko-krizu-apstaklos/
Kāpēc ASV nodod Ukrainu? https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/06/kapec-asv-nodod-ukrainu/
Antikrieviskums kā Baltijas valstu bizness https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/02/antikrieviskums-ka-baltijas-valstu-bizness/
Hilarija Klintone – nesavaldīga maita https://infoagentura.wordpress.com/2016/03/07/hilarija-klintone-nesavaldiga-maita/
Poltava (poēma par ukraini Ivanu Mazepu) https://infoagentura.wordpress.com/2016/03/07/poltava-poema-par-ukraini-ivanu-mazepu/
Pareizticīgo un katoļu baznīcas vienojas tradicionālo vērtību aizsardzībai https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/pareizticigo-un-katolu-baznicas-vienojas-tradicionalo-vertibu-aizsardzibai/
Par ES un Krievijas sadarbības perspektīvām un Austrumeiropas pseidovalstu pašnāvniecisko politiku https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/par-es-un-krievijas-sadarbibas-perspektivam-un-austrumeiropas-pseidovalstu-pasnavniecisko-politiku/
Par vīna un “kulturālās iedzeršanas” kaitīgumu https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/par-vina-un-kulturalas-iedzersanas-kaitigumu/
Krāpt, angli, mūs tev ļoti tīk https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/krapt-angli-mus-tev-loti-tik/
Ceļinieks https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/20/celinieks/
Dziesma par viedīgo Oļegu https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/20/dziesma-par-viedigo-olegu/
Ukraina iet “nebeidzamu šausmu” ceļu https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/17/ukraina-iet-nebeidzamu-sausmu-celu/
ASV mēģina juridiski pakļaut valstis privātām lielkorporācijām https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/asv-megina-juridiski-paklaut-valstis-privatam-lielkorporacijam/
Paula Stelpa dzeja (par tautu, Latviju, Raini, Debesīm u.c.) https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/paula-stelpa-dzeja-par-tautu-latviju-raini-debesim-u-c/
Antikultūra – civilizācijas slimība https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/04/antikultura-civilizacijas-slimiba/
Josifa Staļina dzeja https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/04/josifa-stalina-dzeja/
Par globālo krīzi un “jauno ekonomiku” https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/par-globalo-krizi-un-jauno-ekonomiku/
Latvijas sabiedrību aizsargā pats Krievijas pastāvēšanas fakts https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/latvijas-sabiedribu-aizsarga-pats-krievijas-pastavesanas-fakts/
Baltijas valstis kļūst par primāro Krievijas militāro mērķi https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/baltijas-valstis-klust-par-primaro-krievijas-militaro-merki/
Latviešu “nacionālista” dziesma https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/latviesu-nacionalista-dziesma/
Fruktoze izraisa aptaukošanos https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/fruktoze-izraisa-aptaukosanos/
Ērglītis https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/erglitis/
Pravietis https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/pravietis/
Alberts Einšteins: Kāpēc sociālisms? https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/alberts-einsteins-kapec-socialisms/
Džeks Londons: Kā es kļuvu par sociālistu https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/dzeks-londons-ka-es-kluvu-par-socialistu/
Par pieaugošajām problēmām Saūdu Arābijā https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/par-pieaugosajam-problemam-saudu-arabija/
Par Ukrainas valdošo aprindu prāta spējām https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/par-ukrainas-valdoso-aprindu-prata-spejam/
Par nacionālnodevējiem, zemes lielīpašniekiem, maksātnespējas administratoriem un “zemes piespiedu nomu” pilsētās https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/par-nacionalnodevejiem-zemes-lielipasniekiem-maksatnespejas-administratoriem-un-zemes-piespiedu-nomu-pilsetas/
Prometejs https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/prometejs/
Ģenētiski modificēta pārtika izraisa nopietnus veselības traucējumus https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/

2015.gads (149gb)

Par Tuvajiem Austrumiem, islāma pasauli, Turciju un nepieciešamību (necilvēcības draudu iespaidā) visiem cilvēkiem apvienoties https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/par-tuvajiem-austrumiem-islama-pasauli-turciju-un-nepieciesamibu-necilvecibas-draudu-iespaida-visiem-cilvekiem-apvienoties/
Objektīvi Latvijas interesēs ir, lai Krievija pastāvētu un lai tur būtu kaut kāda kārtība https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/objektivi-latvijas-intereses-ir-lai-krievija-pastavetu-un-lai-tur-butu-kaut-kada-kartiba/
ASV viceprezidents piedāvā decentralizēt Ukrainu pēc ASV parauga https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/asv-viceprezidents-piedava-decentralizet-ukrainu-pec-asv-parauga/
Frīdriha Šillera (1759-1805) dzeja https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/fridriha-sillera-1759-1805-dzeja/
Harija Potera patiesās jēgas analīze https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/03/harija-potera-patiesas-jegas-analize/
Eksperiments: “ideāla dzīve” nogalina https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/29/eksperiments-ideala-dzive-nogalina/
Par sliktām un labām tautām (amerikāņiem un krieviem) https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/29/par-sliktam-un-labam-tautam-amerikaniem-un-krieviem/
Par situāciju Burundi Republikā https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/29/par-situaciju-burundi-republika/
Katara – globālā terorisma finansēšanas un vadības centrs https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/24/katara-globala-terorisma-finansesanas-un-vadibas-centrs/
Terorisms drīzumā var iznīcināt mūsdienu civilizāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/24/terorisms-drizuma-var-iznicinat-musdienu-civilizaciju/
Baltijas valstu iedzīvotājus turpina gatavot karam https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/12/baltijas-valstu-iedzivotajus-turpina-gatavot-karam/
Pamācoši: Ukraiņu politologa stāstījums par Ukrainu, tās krīzes iemesliem un globālās cīņas metodēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/30/pamacosi-ukrainu-politologa-stastijums-par-ukrainu-tas-krizes-iemesliem-un-globalas-cinas-metodem/
Kā Krievija ar vienu raķetes šāvienu iznīcināja mītu par ASV militāro visvarenību https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/15/ka-krievija-ar-vienu-raketes-savienu-iznicinaja-mitu-par-asv-militaro-visvarenibu/
Kā stulbeņi apdala paši sevi: Ukrainas piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/ka-stulbeni-apdala-pasi-sevi-ukrainas-piemers/
Latvija drīzumā aizies bojā, ja nenomainīs valsts modeli https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/latvija-drizuma-aizies-boja-ja-nenomainis-valsts-modeli/
Darbu uzsāk bezmaksas e-grāmatu izdevniecība “Padomju grāmata” https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/darbu-uzsak-bezmaksas-e-gramatu-izdevnieciba-padomju-gramata/
Vīzija Latvijas attīstībai: Ģimenes kodekss https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/vizija-latvijas-attistibai-gimenes-kodekss/
Vladimirs Putins: Dzīve mainās, bet patiesas vērtības ir vienas un tās pašas visos laikos https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/vladimirs-putins-dzive-mainas-bet-patiesas-vertibas-ir-vienas-un-tas-pasas-visos-laikos/
Vladimira Putina uzstāšanās ANO Ģenerālās Asamblejas 70.sesijā (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/04/vladimira-putina-uzstasanas-ano-generalas-asamblejas-70-sesija-pilns-teksts/
Par Krievijas un Ķīnas tuvināšanos uz ASV agresīvās politikas fona https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/04/par-krievijas-un-kinas-tuvinasanos-uz-asv-agresivas-politikas-fona/
Kāpēc es nemīlu radikāļus https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/04/kapec-es-nemilu-radikalus/
Angļu valodas uzbūves un mentalitātes analīze jeb kādēļ anglosakši ir tādi mežoņi https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/30/anglu-valodas-uzbuves-un-mentalitates-analize-jeb-kadel-anglosaksi-ir-tadi-mezoni/
Par migrantu krīzi Eiropā un tās pasūtītājiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/26/par-migrantu-krizi-eiropa-un-tas-pasutitajiem/
Par ekonomikas nacionalizāciju: Sergeja Glazjeva priekšlikumi https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/22/par-ekonomikas-nacionalizaciju-sergeja-glazjeva-priekslikumi/
Kāpēc lielbagātnieki iepludina Eiropā bēgļus https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/22/kapec-lielbagatnieki-iepludina-eiropa-beglus/
Par laikmeta maiņu jeb kādas ir Krievijas priekšrocības pār Rietumvalstīm https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/par-laikmeta-mainu-jeb-kadas-ir-krievijas-prieksrocibas-par-rietumvalstim/
Krievu okupanta atklātā videovēstule ASV prezidentam https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/krievu-okupanta-atklata-videovestule-asv-prezidentam/
Kā atrisināt ilggadīgo Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/ka-atrisinat-ilggadigo-armenijas-un-azerbaidzanas-konfliktu/
Par aristokrātiskas uzvedības pamatiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/par-aristokratiskas-uzvedibas-pamatiem/
Par dzīves jēgu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/16/par-dzives-jegu/
Par bēgļiem: piepildās Muamāra Kadafi paredzējums https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/14/par-begliem-piepildas-muamara-kadafi-paredzejums/
Kā Ukrainas “pelēkais kardināls” Viktors Pinčuks (pēc tautības ebrejs) nacistizēja Ukrainu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/09/ka-ukrainas-pelekais-kardinals-viktors-pincuks-pec-tautibas-ebrejs-nacistizeja-ukrainu/
Amerikānis par krievu mazdārziņiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/09/amerikanis-par-krievu-mazdarziniem/
ASV – vardarbības valsts https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/06/asv-vardarbibas-valsts/
Kā varēja sākties kodolkarš: 2013.gada septembrī Krievija notrieca pret Sīriju raidītās ASV raķetes https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/06/ka-vareja-sakties-kodolkars-2013-gada-septembri-krievija-notrieca-pret-siriju-raiditas-asv-raketes/
Par musulmaņu imigrantiem, radikālo islāmu un mirstošo Eiropu https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/25/par-musulmanu-imigrantiem-radikalo-islamu-un-mirstoso-eiropu/
Jaunais “aukstais karš” ir 1000 reizes bīstamāks par iepriekšējo https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/25/jaunais-aukstais-kars-ir-1000-reizes-bistamaks-par-ieprieksejo/
Par globālo cīņu un tās metodēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/21/par-globalo-cinu-un-tas-metodem/
NATO zaudē iedzīvotāju atbalstu https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/21/nato-zaude-iedzivotaju-atbalstu/
Par Gruzijas mācību amerikāņu pakalpiņiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/19/par-gruzijas-macibu-amerikanu-pakalpiniem/
ASV izspiego savus sabiedrotos https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/19/asv-izspiego-savus-sabiedrotos/
Bumeranga efekts politikā https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/17/bumeranga-efekts-politika/
Amerikā apspriež iespēju vienoties ar Krieviju pret Ķīnu https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/17/amerika-apspriez-iespeju-vienoties-ar-krieviju-pret-kinu/
Vatikāna “ārlietu ministrs” aicina iet kopsolī ar Krieviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/17/vatikana-arlietu-ministrs-aicina-iet-kopsoli-ar-krieviju/
Ukrainas krahs ir tikai laika jautājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/04/ukrainas-krahs-ir-tikai-laika-jautajums/
“Saskaņas centrs” – Latvijas režīma balsts https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/04/saskanas-centrs-latvijas-rezima-balsts/
Birokrātija nogalina Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/birokratija-nogalina-latviju/
Eiropas Savienības sabrukums ir neizbēgams (prognozējami ap 2022.gadu) https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/eiropas-savienibas-sabrukums-ir-neizbegams-prognozejami-ap-2022-gadu/
Par Baltijas valstu perspektīvām pēc ASV un ES tirgu apvienošanas (TTIP noslēgšanas) https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-baltijas-valstu-perspektivam-pec-asv-un-es-tirgu-apvienosanas-ttip-noslegsanas/
Par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-palmu-ellas-kaitigo-ietekmi-uz-cilveka-veselibu/
Gruzijas politiķe: Ir jābūt tik progruzīniskam, lai nebaidītos tapt nosauktam par prokrievisku https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/gruzijas-politike-ir-jabut-tik-progruziniskam-lai-nebaiditos-tapt-nosauktam-par-prokrievisku/
Par Ukrainas nebeidzamo (permanento) “revolūciju” https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/24/par-ukrainas-nebeidzamo-permanento-revoluciju/
Par nacistu kaujinieku un policijas apšaudi Aizkarpatijā: kompromiss Ukrainā nav iespējams https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/par-nacistu-kaujinieku-un-policijas-apsaudi-aizkarpatija-kompromiss-ukraina-nav-iespejams/
Zūdošā Ukraina https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/zudosa-ukraina/
Par funkcionālo analfabētismu un izglītības degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/par-funkcionalo-analfabetismu-un-izglitibas-degradaciju/
ASV homoseksuālā brīvība https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/asv-homoseksuala-briviba/
Ukrainu pārvalda noziedznieki jeb par Ukrainas politikas netīrajām aizkulisēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/ukrainu-parvalda-noziedznieki-jeb-par-ukrainas-politikas-netirajam-aizkulisem/
Par cilvēka “slinkajām” smadzenēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/par-cilveka-slinkajam-smadzenem/
Par alkohola un narkotiku kaitīgumu “ezoteriskā” skatījumā https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/par-alkohola-un-narkotiku-kaitigumu-ezoteriska-skatijuma/
Publicēta jaunā ASV militārā stratēģija https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/publiceta-jauna-asv-militara-strategija/
ASV postindustriālās ekonomikas krahs https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/asv-postindustrialas-ekonomikas-krahs/
ASV gatavo iemeslu savu parādu neatdošanai https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/asv-gatavo-iemeslu-savu-paradu-neatdosanai/
Par Teksasas štata (ASV) separātiskajām tendencēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/par-teksasas-stata-asv-separatiskajam-tendencem/
Par valsti https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/par-valsti/
Par sociālisma problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/par-socialisma-problemam/
Krievija cīņā ar ASV jau ir uzvarējusi, bet… https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/krievija-cina-ar-asv-jau-ir-uzvarejusi-bet/
Islāmistu “Islāma valsts” iznīcina Islāmu https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/islamistu-islama-valsts-iznicina-islamu/
Ķīnas valūta (juaņs) šogad var tikt iekļauta rezerves valūtu sarakstā https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/kinas-valuta-juans-sogad-var-tikt-ieklauta-rezerves-valutu-saraksta/
Zūdošās Austrumeiropas partnerības sammits Rīgā https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/zudosas-austrumeiropas-partneribas-sammits-riga/
Pirmās kapitālistiskās Latvijas un sociālistiskās Latvijas ekonomisko rādītāju salīdzinājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/pirmas-kapitalistiskas-latvijas-un-socialistiskas-latvijas-ekonomisko-raditaju-salidzinajums/
Jezebeles uznāciens jeb sievietes identitātes krīze https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/jezebeles-uznaciens-jeb-sievietes-identitates-krize/
Atā, atā brālīši! https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/ata-ata-bralisi/
Laiks pamosties, savādāk katastrofa ir neizbēgama https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/laiks-pamosties-savadak-katastrofa-ir-neizbegama/
Vislabākās matemātikas mācību grāmatas – Andreja Kiseļeva Aritmētika, Ģeometrija un Algebra https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/vislabakas-matematikas-macibu-gramatas-andreja-kiseleva-aritmetika-geometrija-un-algebra/
Bērni līdz 12 gadiem, lietojot audio-vizuālās ierīces (TV, datorus, mobilos telefonus), var atpalikt attīstībā https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/berni-lidz-12-gadiem-lietojot-audio-vizualas-ierices-tv-datorus-mobilos-telefonus-var-atpalikt-attistiba/
PAR un PRET: Vēl daži agresijas pret ģimenēm piemēri https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/par-un-pret-vel-dazi-agresijas-pret-gimenem-piemeri/
Ukraiņu nacisti un ebreji https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/ukrainu-nacisti-un-ebreji/
Filma par kapitālisma būtību un kapitālisma attīstības drausmīgajām perspektīvām https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/filma-par-kapitalisma-butibu-un-kapitalisma-attistibas-drausmigajam-perspektivam/
Maskavā Uzvaras Svētku militārajā parādē piedalās Ķīnas un Indijas karavīri https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/maskava-uzvaras-svetku-militaraja-parade-piedalas-kinas-un-indijas-karaviri/
Lielbritānijas pagrimuma simbols https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/lielbritanijas-pagrimuma-simbols/
Dziesma par homoseksuālistu mafijas pārvaldīto Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/dziesma-par-homoseksualistu-mafijas-parvaldito-latviju/
Atvērtās sabiedrības odiozā karikatūra https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/atvertas-sabiedribas-odioza-karikatura/
Sociālā regresa izpausmes jeb cilvēku debilizācijas un antidebilizācijas stratēģijas https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/06/sociala-regresa-izpausmes-jeb-cilveku-debilizacijas-un-antidebilizacijas-strategijas/
Transatlantijas tirdzniecības līgums (TTIP): ASV mēģinājums apmuļķot eiropiešus un aprīt ES https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/transatlantijas-tirdzniecibas-ligums-ttip-asv-meginajums-apmulkot-eiropiesus-un-aprit-es/
Krievija var būt spiesta okupēt Baltijas valstis https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/krievija-var-but-spiesta-okupet-baltijas-valstis/
Latvijā var nesodīti viltot dokumentus https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/latvija-var-nesoditi-viltot-dokumentus/
Žurnālistes tumsonības piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/zurnalistes-tumsonibas-piemers/
Kādēļ par sociālismu, kādēļ pret nacionālismu? https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/kadel-par-socialismu-kadel-pret-nacionalismu/
Pasaules lielāko korporāciju saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/pasaules-lielako-korporaciju-saraksts/
ASV Atbildības birojs: lidot ar pasažieru lidmašīnām vairs nav droši – to vadību iespējams attālināti pārtvert https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/26/asv-atbildibas-birojs-lidot-ar-pasazieru-lidmasinam-vairs-nav-drosi-to-vadibu-iespejams-attalinati-partvert/
Specdienestu spēlītes: jauns “snoudens” Vācijas specdienestu rīcībā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/26/specdienestu-spelites-jauns-snoudens-vacijas-specdienestu-riciba/
ASV karavīri Kijevā izvaro ukraiņu meitenes https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/asv-karaviri-kijeva-izvaro-ukrainu-meitenes/
Francijas militārā izlūkdienesta vadītājs: Krievijas armija nav iebrukusi Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/francijas-militara-izlukdienesta-vaditajs-krievijas-armija-nav-iebrukusi-ukraina/
Par ģeofiziskajiem ieročiem pret ASV https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/par-geofiziskajiem-ierociem-pret-asv/
Ģeopolitiskā realitāte un ģeopolitiskā idiotija https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/geopolitiska-realitate-un-geopolitiska-idiotija/
Pārdomas par bērnu aizsardzību Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/pardomas-par-bernu-aizsardzibu-latvija/
Par izmaiņām izglītības likumā, paredzot tikumisku izglītību https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/par-izmainam-izglitibas-likuma-paredzot-tikumisku-izglitibu/
Mērenās ex-alkoholiķes pārdomas jeb kā bērnus padara par alkoholiķiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/merenas-ex-alkoholikes-pardomas-jeb-ka-bernus-padara-par-alkoholikiem/
Par dzīvi Vācijas mazpilsētās jeb kas ir “ordnungs” https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/09/par-dzivi-vacijas-mazpilsetas-jeb-kas-ir-ordnungs/
ASV iznīcina pašu radīto pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/asv-iznicina-pasu-radito-pasauli/
ASV ievilina ES lamatās (jeb īsumā par Transatlantijas tirdzniecības (TTIP) līgumu) https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/asv-ievilina-es-lamatas-jeb-isuma-par-transatlantijas-tirdzniecibas-ttip-ligumu/
ASV Krimas sagrābšanas neveiksme jeb kā gandrīz sākās Trešais pasaules karš https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/asv-krimas-sagrabsanas-neveiksme-jeb-ka-gandriz-sakas-tresais-pasaules-kars/
STRATFOR (ASV) direktors Dž. Frīdmens par ASV stratēģiskajiem plāniem Eiropā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/stratfor-asv-direktors-dz-fridmens-par-asv-strategiskajiem-planiem-eiropa/
Vai ASV gatavojas “uzspridzināt” Baltiju, jeb kam ir nepieciešama “Latgales tautas republika”? https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/vai-asv-gatavojas-uzspridzinat-baltiju-jeb-kam-ir-nepieciesama-latgales-tautas-republika/
Ārprāta anatomija jeb kā Latvijā darbojas importētie likumi https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/arprata-anatomija-jeb-ka-latvija-darbojas-importetie-likumi/
Par pašnāvībām CIP, Airbus aviokatastrofu Francijā un pasaules kara provocēšanu https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/par-pasnavibam-cip-airbus-aviokatastrofu-francija-un-pasaules-kara-provocesanu/
Forbes: Krimas iedzīvotāji ir apmierināti ar pievienošanos Krievijai https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/forbes-krimas-iedzivotaji-ir-apmierinati-ar-pievienosanos-krievijai/
Filma par Krimas pievienošanos Krievijai https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/filma-par-krimas-pievienosanos-krievijai/
Par specdienestu darbiniekiem, mēdijiem un Vladimira Putina dēmonizāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/par-specdienestu-darbiniekiem-medijiem-un-vladimira-putina-demonizaciju/
Homosexsociālisti Francijā piedzīvo sagrāvi pašvaldību vēlēšanu pirmajā kārtā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/homosexsocialisti-francija-piedzivo-sagravi-pasvaldibu-velesanu-pirmaja-karta/
Cenzūra Ukrainā: tiek aizliegts ziņu kanāls Euronews https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/cenzura-ukraina-tiek-aizliegts-zinu-kanals-euronews/
Par Austrumeiropas brīvību https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/par-austrumeiropas-brivibu/
Turpinās BRIKS “Attīstības bankas” veidošana https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/turpinas-briks-attistibas-bankas-veidosana/
Ugunsgrēks Krievijas lielveikalā: vairāki arestētie jau pēc nedēļas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/ugunsgreks-krievijas-lielveikala-vairaki-arestetie-jau-pec-nedelas/
Ukrainas ungāri masveidā pieņem Ungārijas pilsonību https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/ukrainas-ungari-masveida-pienem-ungarijas-pilsonibu/
Solis tuvāk “1984”: “Gudrie” TV (Smart TV) izspiego skatītājus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/solis-tuvak-1984-gudrie-tv-smart-tv-izspiego-skatitajus/
Tauta uz sociālā darvinisma āķa https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/tauta-uz-sociala-darvinisma-aka/
Par un Pret: bērnu tirdzniecība Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/par-un-pret-bernu-tirdznieciba-latvija/
Konference par alkohola pieejamības ierobežošanas politiku https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/konference-par-alkohola-pieejamibas-ierobezosanas-politiku/
Pasaules parādsaistību apskats (pēc McKinsey ziņojuma) https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/pasaules-paradsaistibu-apskats-pec-mckinsey-zinojuma/
Austrumukrainis par Ukrainu https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/austrumukrainis-par-ukrainu/
Tibetas politiskā vēsture (īss, enciklopēdisks pārskats) https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/tibetas-politiska-vesture-iss-enciklopedisks-parskats/
Cilvēcības deklarācija https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/cilvecibas-deklaracija/
Tiesībsargs: bērnu dzīves tiek salauztas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/tiesibsargs-bernu-dzives-tiek-salauztas/
Viendzimuma pāru kopdzīves regulējuma tiesībpolitiskā problemātika https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/viendzimuma-paru-kopdzives-regulejuma-tiesibpolitiska-problematika/
Alus lietošana izraisa neauglību, impotenci un padara vīriešus sievišķīgus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/alus-lietosana-izraisa-neauglibu-impotenci-un-padaru-viriesus-sieviskigus/
Par Patriotismu un “patriotismu” https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/par-patriotismu-un-patriotismu/
Eiropas “vērtības” Vācijas skolēniem https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/eiropas-vertibas-vacijas-skoleniem/
Par derīgām tautām https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/par-derigam-tautam/
Korejas krīze (karš) – aukstā kara sākums Austrumāzijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/korejas-krize-kars-auksta-kara-sakums-austrumazija/
ASV neatkarības deklarācija: sabiedrībai ir tiesības un pienākums likvidēt netaisnīgas valdības https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/asv-neatkaribas-deklaracija-sabiedribai-ir-tiesibas-un-pienakums-likvidet-netaisnigas-valdibas/
ASV nedrīkst uzticēt starptautiskas funkcijas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/asv-nedrikst-uzticet-starptautiskas-funkcijas/
Ķīniešu uzvedības pamatprincipi https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/kiniesu-uzvedibas-pamatprincipi/
Ķīnas ekonomiskā brīnuma iemesli https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/kinas-ekonomiska-brinuma-iemesli/
Par homoseksuālismu bioloģijas doktora skatījumā https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-homoseksualismu-biologijas-doktora-skatijuma/
Pēteris Kļava: Rietumu demokrātija ir ar pedofilijas piegaršu https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/peteris-klava-rietumu-demokratija-ir-ar-pedofilijas-piegarsu/
Par Geiropas apgriezto realitāti, hegemonijas piramīdu un tautas saimniecības pamatprincipiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-geiropas-apgriezto-realitati-hegemonijas-piramidu-un-tautas-saimniecibas-pamatprincipiem/
Par tautas atbildību un cilvēcisko kvalitāti https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-tautas-atbildibu-un-cilvecisko-kvalitati/
Poļu koncentrācijas nometnes https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/polu-koncentracijas-nometnes/
1919. gada februāris – fon Štrika sazvērestības atklāšana https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/1919-gada-februaris-fon-strika-sazverestibas-atklasana/
Gadžetomānu paaudze jeb kāpēc jaunieši savā vairumā ir arvien egoistiskāki un nezinošāki https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/29/gadzetomanu-paaudze-jeb-kapec-jauniesi-sava-vairuma-ir-arvien-egoistiskaki-un-nezinosaki/
Ukrainis par dzīvi Krievijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/29/ukrainis-par-dzivi-krievija/
Kā Irāna nostabilizēja savu valūtu un iztur sankcijas https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/29/ka-irana-nostabilizeja-savu-valutu-un-iztur-sankcijas/
Priekškarš: Eiromeli Eirokara priekšvakarā https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/priekskars-eiromeli-eirokara-prieksvakara/
Par Baltkrievijas ekonomiku: pārdomas pēc ceļojuma pa Baltkrieviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-baltkrievijas-ekonomiku-pardomas-pec-celojuma-pa-baltkrieviju/
Ieskats latviešu sarkano strēlnieku tēlā https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/ieskats-latviesu-sarkano-strelnieku-tela/
Tālavas taurētājs https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/talavas-tauretajs/
Par privātīpašuma iluzorumu https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-privatipasuma-iluzorumu/
Par zinātnes būtību un zinātnes alternatīvām https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-zinatnes-butibu-un-zinatnes-alternativam/

2014.gads (119gb)

Vecāku pedagoģija jeb bērnu audzināšanas pamatprincipi https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/18/vecaku-pedagogija-jeb-bernu-audzinasanas-pamatprincipi/
Trīs skolas elementi: audzināšanas, mācību un administratīvais https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/tris-skolas-elementi-audzinasanas-macibu-un-administrativais/
Noskūtā Latvija jeb kas notiek ar Latvijas mežiem? https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/noskuta-latvija-jeb-kas-notiek-ar-latvijas-meziem/
Psihoterapeits pieļauj sievas sišanu kā ģimenes saglabāšanas metodi https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/psihoterapeits-pielauj-sievas-sisanu-ka-gimenes-saglabasanas-metodi/
Ietekmīgs ASV gejaktīvists arestēts par pusaudža seksuālu izmantošanu https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/ietekmigs-asv-gejaktivists-arestets-par-pusaudza-seksualu-izmantosanu/
Par Norvēģijas pedofilijas tradīcijām (cietušas latvietes stāsts) https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/27/par-norvegijas-pedofilijas-tradicijam-cietusas-latvietes-stasts/
„Runa” tomēr „iet” jeb pārdomas par latviešu valodas gramatiku https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/runa-tomer-iet-jeb-pardomas-par-latviesu-valodas-gramatiku/
Par konferenci „Pastāvīgas vērtības mainīgā pasaulē” https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/par-konferenci-pastavigas-vertibas-mainiga-pasaule/
Pārdomas par Latvijas posta iemesliem Ināras Mūrnieces zemiskās rīcības publiskošanas sakarā https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/pardomas-par-latvijas-posta-iemesliem-inaras-murnieces-zemiskas-ricibas-publiskosanas-sakara/
Ināras Mūrnieces nelietības piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/10/inaras-murnieces-nelietibas-piemers/
Darba nozīme psihiskajā attīstībā un audzināšanā https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/07/darba-nozime-psihiskaja-attistiba-un-audzinasana/
Cita atbilde „patriotam” https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/07/cita-atbilde-patriotam/
Nīderlandes ierēdņu vardarbība pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/07/niderlandes-ierednu-vardarbiba-pret-berniem/
Par sazvērestībām, Rietumus pārvaldošajām slepenajām organizācijām (masoniem, iluminātiem u.c.) un Venēcijas lomu to izveidē https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/30/par-sazverestibam-rietumus-parvaldosajam-slepenajam-organizacijam-masoniem-iluminatiem-u-c-un-venecijas-lomu-to-izveide/
Kāpēc rodas tik daudz psihu? https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/kapec-rodas-tik-daudz-psihu/
Ulmaņlaiku lauksaimniecības attīstības pieredze https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/ulmanlaiku-lauksaimniecibas-attistibas-pieredze/
Par ķīniešu genocīdu Tibetā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/par-kiniesu-genocidu-tibeta/
Strādnieka goda kodekss https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/stradnieka-goda-kodekss/
Dienvidkorejas ekonomiskā brīnuma recepte https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/17/dienvidkorejas-ekonomiska-brinuma-recepte/
Par mūsu ierēdņu ekonomiku https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/17/par-musu-ierednu-ekonomiku/
Latvijas ekonomisko problēmu cēlonis un ieskats plānveida ekonomikā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/latvijas-ekonomisko-problemu-celonis-un-ieskats-planveida-ekonomika/
Par alkohola un cigarešu nāvējošo ietekmi https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/par-alkohola-un-cigaresu-navejoso-ietekmi/
„Panorāmas” tauta melnās ēras priekšvakarā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/panoramas-tauta-melnas-eras-prieksvakara/
Dainis Īvāns nav pelnījis nekādu cieņu un godu https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/dainis-ivans-nav-pelnijis-nekadu-cienu-un-godu/
Visatļautais paņēmiens jeb homoseksuāļu gaviles Latvijas Televīzijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/visatlautais-panemiens-jeb-homoseksualu-gaviles-latvijas-televizija/
„Lācis nāk!” jeb skaidrojums par Vēsturi, Ideoloģiju, represijām un nodevējiem https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/08/lacis-nak-jeb-skaidrojums-par-vesturi-ideologiju-represijam-un-nodevejiem/
Kurš pārvalda pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/kurs-parvalda-pasauli/
Lēnām pār tiltu, draugs! https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/lenam-par-tiltu-draugs/
Dzeja https://infoagentura.wordpress.com/dzeja/
Par Pagātni, Tagadni un Nākotni…(2.daļa) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/30/par-pagatni-tagadni-un-nakotni2-dala/
Atbilde „patriotam” par nacismu, fašismu un Ukrainu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/atbilde-patriotam-par-nacismu-fasismu-un-ukrainu/
Par modes manipulatīvo un kaitniecisko dabu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/par-modes-manipulativo-un-kaitniecisko-dabu/
Jēzus Kristus un PSRS līdzība https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/jezus-kristus-un-psrs-lidziba/
Saeimā iesniegts pret bērnu maitāšanu vērsts likumprojekts https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/saeima-iesniegts-pret-bernu-maitasanu-versts-likumprojekts/
Solvita Āboltiņa – bērnu tirgotāja? https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/solvita-aboltina-bernu-tirgotaja/
Alberts Bels – tipisks latviešu mietpilsonis https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/alberts-bels-tipisks-latviesu-mietpilsonis/
Atbilde amerikāņu propagandistam https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/17/atbilde-amerikanu-propagandistam/
Ukrainas kara ekonomiskie cēloņi jeb kāpēc tiek provocēts pasaules karš (Sergeja Glazjeva uzstāšanās) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/16/ukrainas-kara-ekonomiskie-celoni-jeb-kapec-tiek-provocets-pasaules-kars-sergeja-glazjeva-uzstasanas/
Par propagandu (krievu, vācu, amerikāņu) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/par-propagandu-krievu-vacu-amerikanu/
Īsi un kodolīgi par homoseksuālismu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/isi-un-kodoligi-par-homoseksualismu/
Kā muļķus piespiež ņemt kredītus https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/ka-mulkus-piespiez-nemt-kreditus/
Par Latvijas Universitātes strauju debilizēšanos https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/par-latvijas-universitates-strauju-debilizesanos/
Rīgā policija izrauj mātei no rokām zīdaini https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/riga-policija-izrauj-matei-no-rokam-zidaini/
„Informācijas aģentūras” redakcijas viedoklis https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/informacijas-agenturas-redakcijas-viedoklis/
Kāpēc ukraiņu nacisti zaudē karu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/01/kapec-ukrainu-nacisti-zaude-karu/
Par Krievijas iebrukumu Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/01/par-krievijas-iebrukumu-ukraina/
Kā izglābt Latviju (un ne tikai) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/ka-izglabt-latviju-un-ne-tikai/
Nelikumību sievišķā seja, jeb apcerējums par tiesu sistēmas patvaļu https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/nelikumibu-sieviska-seja-jeb-apcerejums-par-tiesu-sistemas-patvalu/
Vecvectēvs nogalina ukraiņu izvarotāju https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/vecvectevs-nogalina-ukrainu-izvarotaju/
Par latviešu tautu https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/par-latviesu-tautu/
Par Rietumu totalitāro demokrātiju: Aleksandra Zinovjeva intervija (1999, Berlīne) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/20/par-rietumu-totalitaro-demokratiju-aleksandra-zinovjeva-intervija-1999-berline/
Alkohola patēriņa rādītāji pasaulē (WHO atskaite 2014) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/alkohola-paterina-raditaji-pasaule-who-atskaite-2014/
Ģenialitātes noslēpumi https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/genialitates-noslepumi/
Ebreju nacists bez maskas https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/ebreju-nacists-bez-maskas/
Naida orģijas Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/naida-orgijas-ukraina/
IATA vadītājs: Ukraina nesniedza patiesu informāciju https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/iata-vaditajs-ukraina-nesniedza-patiesu-informaciju/
Par LM dzimumu līdztiesības komitejas sēdi https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/par-lm-dzimumu-lidztiesibas-komitejas-sedi/
Trīs tēzes par degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/tris-tezes-par-degradaciju/
Kā ukrainis kļuva par ukrainafobu, jeb piezīmes par dzīvi Ļvovā (Galīcijā) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/06/ka-ukrainis-kluva-par-ukrainafobu-jeb-piezimes-par-dzivi-lvova-galicija/
Par nacistu melno internacionāli https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/02/par-nacistu-melno-internacionali/
Nacisms bez maskas: „Daļu cilvēku ir vienkārši jānogalina” https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/02/nacisms-bez-maskas-dalu-cilveku-ir-vienkarsi-janogalina/
Ukraiņu nacistu Dmitriju Jarošu izsludina starptautiskā meklēšanā https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/02/ukrainu-nacistu-dmitriju-jarosu-izsludina-starptautiska-meklesana/
Komentārs par civilizācijas degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/02/komentars-par-civilizacijas-degradaciju/
Lasāmviela zinātkāriem jauniešiem https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/lasamviela-zinatkariem-jauniesiem/
Par Ukrainā avarējušo Malaizijas Boing 777 https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/par-ukraina-avarejuso-malaizijas-boing-777/
Krievijas difamācija https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/krievijas-difamacija/
Itālijā audžutēvs nogalina no Krievijas adoptēto audžudēlu https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/italija-audzutevs-nogalina-no-krievijas-adopteto-audzudelu/
Aizdomās par pedofiliju Lielbritānijas policija arestējusi 660 personas https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/aizdomas-par-pedofiliju-lielbritanijas-policija-arestejusi-660-personas/
Polijas ārlietu ministrs: „Poļu – amerikāņu alianse ir bezjēdzīga, pat kaitīga” https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/polijas-arlietu-ministrs-polu-amerikanu-alianse-ir-bezjedziga-pat-kaitiga/
Grāmatniecības sociālistiskās nākotnes vīzija https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/gramatniecibas-socialistiskas-nakotnes-vizija/
Kāpēc jālasa grāmatas https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/kapec-jalasa-gramatas/
Lielbritānijas finansu ministrs tiek pieķerts reizrēķina nezināšanā https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/lielbritanijas-finansu-ministrs-tiek-piekerts-reizrekina-nezinasana/
Cietusī māmiņa nosauc bērnu tirgotājus https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/cietusi-mamina-nosauc-bernu-tirgotajus/
Poļu arhibīskaps atzīts par vainīgu pedofilijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/polu-arhibiskaps-atzits-par-vainigu-pedofilija/
ASV vadība ir slima ar parafrēniju https://infoagentura.wordpress.com/2014/06/04/asv-vadiba-ir-slima-ar-parafreniju/
Pārdomas par teroru Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2014/06/02/pardomas-par-teroru-ukraina/
Cēlās adopcijas slēptais bizness https://infoagentura.wordpress.com/2014/06/02/celas-adopcijas-sleptais-bizness/
Tiesībsargs: Bāriņtiesa un VBTAI neievēro bērnu intereses https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/tiesibsargs-barintiesa-un-vbtai-neievero-bernu-intereses/
Eiropas patiesā seja https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/eiropas-patiesa-seja/
ASV datu iekārtās ievieto spiegprogrammas https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/asv-datu-iekartas-ievieto-spiegprogrammas/
Saeimas deputāti nepilda savus pienākumus https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/saeimas-deputati-nepilda-savus-pienakumus/
Lembergs: NATO karavīri – okupantu cūkas https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/lembergs-nato-karaviri-okupantu-cukas/
Pacilājošais ideoloģiskais zinātniskums https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/pacilajosais-ideologiskais-zinatniskums/
Eirovīzijā uzvar „Eiropas vērtības” https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/eirovizija-uzvar-eiropas-vertibas/
Krievija – normālu cilvēku valsts https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/krievija-normalu-cilveku-valsts/
Bērnu skaistumkonkursi ir bīstami un kaitīgi https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/bernu-skaistumkonkursi-ir-bistami-un-kaitigi/
Sociālisms – cilvēces nākotnes perspektīva https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/socialisms-cilveces-nakotnes-perspektiva/
Latvijas Ekonomistu asociācijas 5. gadskārtējā konference https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/latvijas-ekonomistu-asociacijas-5-gadskarteja-konference/
Pieredzējuša okupanta pārdomas https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/pieredzejusa-okupanta-pardomas/
Idilliskā plurālisma idille https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/idilliska-pluralisma-idille/
Cenzūra Latvijā – noticis fakts https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/cenzura-latvija-noticis-fakts/
Latvija, kuru esam zaudējuši (īss Latvijas vēstures kurss) https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/latvija-kuru-esam-zaudejusi-iss-latvijas-vestures-kurss/
ASV agresiju hronika https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/asv-agresiju-hronika/
Zināšanu ideoloģijas dvīņubrāļi https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/zinasanu-ideologijas-dvinubrali/
Gendera teorijas krahs: dvīņu Reimeru traģēdija https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/gendera-teorijas-krahs-dvinu-reimeru-tragedija/
Tradicionālo vērtību aizsardzības akcija: sieviešu vēstules deputātiem https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/tradicionalo-vertibu-aizsardzibas-akcija-sieviesu-vestules-deputatiem/
Par notiekošo Ukrainā (video angliski) https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/par-notiekoso-ukraina-video-angliski/
Par Ukrainu (vēsturi, tur notikušo un tā iemesliem) https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/par-ukrainu-vesturi-tur-notikuso-un-ta-iemesliem/
Elektrības „tēvs” – Nikola Tesla https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/elektribas-tevs-nikola-tesla/
Maskavā atdzimst komunisms https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/maskava-atdzimst-komunisms/
Par globalizāciju https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/par-globalizaciju/
Latvijas mēdiju tendenciozitāte: NRA „aptaujas” gadījums https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/latvijas-mediju-tendenciozitate-nra-aptaujas-gadijums/
Eiropas “vērtības”. Drīz arī Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/eiropas-vertibas-driz-ari-latvija/
Pareizticīgo patriarhs: viendzimuma „laulību” legalizācija apdraud cilvēci https://infoagentura.wordpress.com/2014/02/24/pareizticigo-patriarhs-viendzimuma-laulibu-legalizacija-apdraud-cilveci/
„Papardes zieds” maitā un deģenerē bērnus https://infoagentura.wordpress.com/2014/02/24/papardes-zieds-maita-un-degenere-bernus/
Žurnāls „Mans mazais” publicē incesta elementus saturošu fotogrāfiju https://infoagentura.wordpress.com/2014/02/24/zurnals-mans-mazais-publice-incesta-elementus-saturosu-fotografiju/
Par kodolieročiem, kodollīdzsvara būtību un to, kāpēc ASV (NATO) pretraķešu aizsardzības sistēma apdraud visu pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/par-kodolierociem-kodollidzsvara-butibu-un-to-kapec-asv-nato-pretrakesu-aizsardzibas-sistema-apdraud-visu-pasauli/
Perversiju legalizācijas tehnoloģija („Overtona logs” sociālo izmaiņu modelis) https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/perversiju-legalizacijas-tehnologija-overtona-logs-socialo-izmainu-modelis/
Viesstrādnieka piezīmes par darbu un dzīvi Francijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/viesstradnieka-piezimes-par-darbu-un-dzivi-francija/
Ģeokrātiskais valstiskums https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/geokratiskais-valstiskums/
„Bāriņtiesas” vardarbība Somijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/barintiesas-vardarbiba-somija/
Par bērnu nolaupīšanu Rīgas domes bāriņtiesas aizsegā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/16/par-bernu-nolaupisanu-rigas-domes-barintiesas-aizsega/
Kāpēc tiek iznīcināti sabiedrības ideāli https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/16/kapec-tiek-iznicinati-sabiedribas-ideali/
Kapitālisma sociālistiskā nākotne https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/16/kapitalisma-socialistiska-nakotne/
Dziesmas par izpostīto Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/16/dziesmas-par-izpostito-latviju/
Rīgas bāriņtiesa apmelo vecākus un veic nežēlīgu agresiju pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/rigas-barintiesa-apmelo-vecakus-un-veic-nezeligu-agresiju-pret-berniem/
Par valsts informatīvās telpas tehnoloģisko aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/par-valsts-informativas-telpas-tehnologisko-aizsardzibu/
Eiro ieviešana – Latvijas likvidācija https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/eiro-ieviesana-latvijas-likvidacija/
Ietekmīgs ES politiķis asi kritizē Baltijas politikāņu rusafobiju https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/ietekmigs-es-politikis-asi-kritize-baltijas-politikanu-rusafobiju-2/

2013.gads (98gb)

Romas pāvests asi kritizē kapitālismu un noliedz pārmetumus „marksismā” https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/19/romas-pavests-asi-kritize-kapitalismu-un-noliedz-parmetumus-marksisma/
Antropoloģiskā katastrofa un neoapgaismības projekts https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/19/antropologiska-katastrofa-un-neoapgaismibas-projekts/
Diskusija par ASV zemiskās dabas būtību https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/19/diskusija-par-asv-zemiskas-dabas-butibu/
Korumpantu izrādīšanās triumfs https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/korumpantu-izradisanas-triumfs/
Korupcija: deputātu un valsts pārvaldes vadības mehānisms https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/korupcija-deputatu-un-valsts-parvaldes-vadibas-mehanisms/
Ierosināta krimināllieta par bērnu tirdzniecību uz ASV https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/ierosinata-kriminallieta-par-bernu-tirdzniecibu-uz-asv/
Rail Baltic – nerentabla naudas izšķiešana https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/rail-baltic-nerentabla-naudas-izskiesana/
Attīstības mānija nāves civilizācijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/attistibas-manija-naves-civilizacija/
Psihoterapeite par dzimumidentitātes lomu maiņu bērnudārzā https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/psihoterapeite-par-dzimumidentitates-lomu-mainu-bernudarza/
Homoseksuāļu agresīvās orģijas Argentīnā https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/homoseksualu-agresivas-orgijas-argentina/
Romas pāvests iekļauts „50 gada ebreju” sarakstā https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/romas-pavests-ieklauts-50-gada-ebreju-saraksta/
„Lielā Izraēla” anglosakšu ģeopolitikas aizsegā https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/liela-izraela-anglosaksu-geopolitikas-aizsega/
Ēku garantijai jābūt vismaz 25 gadi https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/eku-garantijai-jabut-vismaz-25-gadi/
Lekcija par redzes atgūšanu un briļļu kaitīgumu https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/lekcija-par-redzes-atgusanu-un-brillu-kaitigumu/
„Bagātības (uzplaukuma) teoloģija” un kristietības gals Rietumos https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/bagatibas-uzplaukuma-teologija-un-kristietibas-gals-rietumos/
Cilvēkēdāju režīms, jeb kapitālisma mutācijas drūmās perspektīvas https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/cilvekedaju-rezims-jeb-kapitalisma-mutacijas-drumas-perspektivas/
„Finansu maitu liju” bizness, „tiesvedības koloniālisms” un Argentīnas precedents https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/finansu-maitu-liju-bizness-tiesvedibas-kolonialisms-un-argentinas-precedents/
Patiesība par “perestroiku” (video) https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/patiesiba-par-perestroiku-video/
Valdošās kliķes vēsturiskie meli (Lietuvas un Latvijas gadījums) https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/valdosas-klikes-vesturiskie-meli-lietuvas-un-latvijas-gadijums/
Islande: revolūcija baņķieru ietekmē https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/islande-revolucija-bankieru-ietekme/
Vladimira Putina uzruna par tradicionālo tikumisko vērtību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/vladimira-putina-uzruna-par-tradicionalo-tikumisko-vertibu-aizsardzibu/
Bērnu nogalināšanas ideoloģijas iedīgļi jeb „pēcdzemdību aborts” https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/bernu-nogalinasanas-ideologijas-iedigli-jeb-pecdzemdibu-aborts/
Tests 12 gadīgiem bērniem Vācijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/tests-12-gadigiem-berniem-vacija/
Noziegumu brīvība https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/noziegumu-briviba/
Tautas mocību terapija jeb „nākotnes atslēga” https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/tautas-mocibu-terapija-jeb-nakotnes-atslega/
Filmas par globālās pasaules problēmām prezentācija (Konstantīna Sjomina preses konference Rīgā) https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/filmas-par-globalas-pasaules-problemam-prezentacija-konstantina-sjomina-preses-konference-riga/
Kapitālisms kā naudas reliģija: mūsdienu zelta teļa jeb mamona baznīca https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/kapitalisms-ka-naudas-religija-musdienu-zelta-tela-jeb-mamona-baznica/
Patiesība par „perestroiku” jeb vēsturisko mītu magma https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/patiesiba-par-perestroiku-jeb-vesturisko-mitu-magma/
Latvijas leļļu teātris – izvirtuļu midzenis jeb „pidarastu banda” https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/latvijas-lellu-teatris-izvirtulu-midzenis-jeb-pidarastu-banda/
Par bērnu tirgu Itālijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/par-bernu-tirgu-italija/
Padomju laiku plakāti https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/padomju-laiku-plakati/
Metaforu fabrikas salkanā radiācija https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/metaforu-fabrikas-salkana-radiacija/
Operas nozīme kapitālistiskā sabiedrībā https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/operas-nozime-kapitalistiska-sabiedriba/
Par Žanetas Jaunzemes – Grendes atlaišanu https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/par-zanetas-jaunzemes-grendes-atlaisanu/
G20 valstu tikšanās rezultāti https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/g20-valstu-tiksanas-rezultati/
Mīlestības džihāds https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/milestibas-dzihads/
Kolektīvās nākotnes bezdibenis https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/kolektivas-nakotnes-bezdibenis/
Sīrijas prezidenta Bašara al Asada intervija (02.09.2013) https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/sirijas-prezidenta-basara-al-asada-intervija-02-09-2013/
Aculiecinieka stāstījums par notiekošo Sīrijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/aculiecinieka-stastijums-par-notiekoso-sirija/
Kārlis Markss: Par ebreju jautājumu (fragments) https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/karlis-markss-par-ebreju-jautajumu-fragments/
„Dzimumaudzināšana”, jeb izvirtības mācība skolās un bērnudārzos https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/dzimumaudzinasana-jeb-izvirtibas-maciba-skolas-un-bernudarzos/
Elites elitārās modifikācijas https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/elites-elitaras-modifikacijas/
Bāriņtiesu aplej ar sūdiem https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/barintiesu-aplej-ar-sudiem/
Par manipulācijām, Tuvajiem Austrumiem un Sīriju https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/par-manipulacijam-tuvajiem-austrumiem-un-siriju/
Kāpēc ASV veic agresiju pret Sīriju https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/29/kapec-asv-veic-agresiju-pret-siriju/
Akadēmiskās korporācijas spēka avoti https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/29/akademiskas-korporacijas-speka-avoti/
Grāmata par kapitālisma uzbūvi, būtību, attīstību un vēsturi https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/gramata-par-kapitalisma-uzbuvi-butibu-attistibu-un-vesturi/
Pasaule zem ASV specdienestu un banku informatīvās „tupeles” https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/pasaule-zem-asv-specdienestu-un-banku-informativas-tupeles/
Par nacistu un cionistu sadarbību https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/par-nacistu-un-cionistu-sadarbibu/
Ķīnieši sāk nostiprināties Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/kiniesi-sak-nostiprinaties-latvija/
Audzināšana un valsts pārvaldīšana https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/audzinasana-un-valsts-parvaldisana/
Par mūsdienu audzināšanas problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/par-musdienu-audzinasanas-problemam/
Pedofilijas legalizācijas pirmie soļi Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/pedofilijas-legalizacijas-pirmie-soli-latvija/
Pedofilijas skandāls Igaunijā: kāda prominenta pedofila biogrāfija https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/pedofilijas-skandals-igaunija-kada-prominenta-pedofila-biografija/
Spoki.lv – deģenerātu portāls https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/spoki-lv-degeneratu-portals/
Dostojevska Lielinkvizitors https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/dostojevska-lielinkvizitors/
Perversā glamūra vergi https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/perversa-glamura-vergi/
Par bērnu tiesību aizsardzību un jaunākajām izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības likumā https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/09/par-bernu-tiesibu-aizsardzibu-un-jaunakajam-izmainam-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likuma/
Sazvērestības un nesazvērestības teorijas https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/09/sazverestibas-un-nesazverestibas-teorijas/
Jaunizdota grāmata: Kārlis Balodis “Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politika” https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/09/jaunizdota-gramata-karlis-balodis-ievads-tautsaimnieciba-un-ekonomiska-politika/
„Jezuītu pavasaris” Vatikānā. Franciska I ievēlēšana par Romas pāvestu https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/jezuitu-pavasaris-vatikana-franciska-i-ievelesana-par-romas-pavestu/
Bostonas sprādziens – teatrāla imitācija https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/bostonas-spradziens-teatrala-imitacija/
Cilvēki tiek maldināti: bāriņtiesas nav tiesas https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/cilveki-tiek-maldinati-barintiesas-nav-tiesas/
Birokrātijas virtuālās rotaļas augstākajā izglītībā https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/birokratijas-virtualas-rotalas-augstakaja-izglitiba/
Vecāku vainīguma prezumpcija https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/vecaku-vainiguma-prezumpcija/
Valsts kā ģimene https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/valsts-ka-gimene/
Saulainās demokrātijas simulakri https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/saulainas-demokratijas-simulakri/
Geju pāris izvaro adoptētos bērnus https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/geju-paris-izvaro-adoptetos-bernus/
Krievi nemīl homoseksuālistus https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/krievi-nemil-homoseksualistus/
Viesģimenes – atvieglotas bērnu pārdošanas, adoptējot uz ārzemēm, instruments https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/viesgimenes-atvieglotas-bernu-pardosanas-adoptejot-uz-arzemem-instruments/
Pētījums par homoseksuālās „ģimenēs” uzaugušiem bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/petijums-par-homoseksualas-gimenes-uzaugusiem-berniem/
Bērnu gulags Kvebekā https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/bernu-gulags-kvebeka/
Bērnu adopcija… bez glazūras https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/1403/
Atklāti par bērnu izlaupīšanu no ģimenēm https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/atklati-par-bernu-izlaupisanu-no-gimenem/
Norvēģija – pedofilu zeme https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/02/norvegija-pedofilu-zeme/
Homoseksuālisms ir patoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/homoseksualisms-ir-patalogija/
Pedofīlijas skandāls Lietuvā https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/pedofilijas-skandals-lietuva/
ANO ziņojums: Sintētiskas ķīmiskas vielas – bērnu invaliditātes, vīriešu impotences un sieviešu neauglības iemesls https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/ano-zinojums-sintetiskas-kimiskas-vielas-bernu-invaliditates-viriesu-impotences-un-sieviesu-neauglibas-iemesls/
Kā radīt masveida sabiedrisku kustību https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/ka-radit-masveida-sabiedrisku-kustibu/
Kriminālā paradigma https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/kriminala-paradigma/
Nodibināta vecāku sabiedriskā organizācija cīņai pret nepamatotu bērnu atņemšanu https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/14/nodibinata-vecaku-sabiedriska-organizacija-cinai-pret-nepamatotu-bernu-atnemsanu/
Latvijas katastrofa https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/14/latvijas-katastrofa/
Žagaru terapija – jauna depresiju, fobiju, alkoholisma, narkomānijas ārstēšanas metode https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/14/zagaru-terapija-jauna-depresiju-fobiju-alkoholisma-narkomanijas-arstesanas-metode/
TV raidījums par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/07/tv-raidijums-par-bernu-tirdzniecibu/
Ir izdevīgi nepalīdzēt vecākiem īslaicīgu problēmu risināšanā https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/ir-izdevigi-nepalidzet-vecakiem-islaicigu-problemu-risinasana/
Katastrofas trajektorija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/katastrofas-trajektorija/
Janvāra barikāžu vēsturiskā nozīme https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/janvara-barikazu-vesturiska-nozime/
Par Sergeju Magņicki, t.s.”Magņicka sarakstu” un t.s. “Magņicka likumu” https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/par-sergeju-magnicki-t-s-magnicka-sarakstu-un-t-s-magnicka-likumu/
Krievijā grasās aizliegt homoseksuālisma propagandu https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/krievija-grasas-aizliegt-homoseksualisma-propagandu/
Izglītības metafizika jeb intelektuālā kapitāla teritorija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/izglitibas-metafizika-jeb-intelektuala-kapitala-teritorija/
Nežēlīga izturēšanas pret bērniem ASV https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/nezeliga-izturesanas-pret-berniem-asv/
Kā cilvēki dzīvo Amerikā (ASV) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/ka-cilveki-dzivo-amerika-asv/
Alkohols – sabiedrības nogalināšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/
Šveicē konstatēts algotu interneta komentētāju izmantošanas gadījums https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/sveice-konstatets-algotu-interneta-komentetaju-izmantosanas-gadijums/
Latvijas bērnu nabadzības rādītāji (UNICEF pētījums) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/latvijas-bernu-nabadzibas-raditaji-unicef-petijums/
Sīrijas prezidenta Bašara al Asada uzruna (fragmentu apkopojums) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/sirijas-prezidenta-basara-al-assada-uzruna-fragmentu-apkopojums/
Hominīdu varianti: postcilvēku priekšteči https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/hominidu-varianti-postcilveku-prieksteci/
Facebuks un faceblefs https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/facebuks-un-faceblefs/

2012.gads (120gb)

Par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-bernu-tirdzniecibu/
Par likumu “Par pašvaldībām”, bāriņtiesām, VBTAI un bērnu tiesību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-likumu-par-pasvaldibam-barintiesam-vbtai-un-bernu-tiesibu-aizsardzibu/
Ķīnā sākusies valsts augstākās vadības maiņa https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/kina-sakusies-valsts-augstakas-vadibas-maina/
Pēc Obamas ievēlēšanas saasinās ASV iekšpolitiskās problēmas https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/pec-obamas-ievelesanas-saasinas-asv-iekspolitiskas-problemas/
Kārlis Balodis – izcilais latviešu ekonomists https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/karlis-balodis-izcilais-latviesu-ekonomists/
Arturs Priedītis: Augstskolas jāvērtē pēc diviem kritērijiem https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/arturs-prieditis-augstskolas-javerte-pec-diviem-kriterijiem/
Manabalss.lv cenzē iniciatīvu par izstāšanos no ES https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/manabalss-lv-cenze-iniciativu-par-izstasanos-no-es/
Dzimumu līdztiesības jeb ‘dženderisma’ ideoloģija Eiropas Savienībā https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/dzimumu-lidztiesibas-jeb-dzenderisma-ideologija-eiropas-savieniba/
Saindēto ābolu maiss jeb kā Norvēģijā tika atmaskots dzimumu līdztiesības pseidozinātniskums https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/saindeto-abolu-maiss-jeb-ka-norvegija-tika-atmaskots-dzimumu-lidztiesibas-pseidozinatniskums/
Ģenētiski modificētu organismu un sēklu gigants Monsanto pieprasa ERAB finansējumu Austrumeiropas tirgus iekarošanai https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/genetiski-modificetu-organismu-un-seklu-gigants-monsanto-pieprasa-erab-finansejumu-austrumeiropas-tirgus-iekarosanai/
Sīrijas prezidenta Bašara al Asada intervija, 08.11.2012 (pilnā versija) https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/13/1138/
Latvija – līdere jauniešu smēķēšanas, inhalantu un alkohola lietošanas ziņā https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/13/latvija-lidere-jauniesu-smekesanas-inhalantu-un-alkohola-lietosanas-zina/
Jauno nabagu studijas jeb kulturoloģiskā paradigma izglītībā https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/13/jauno-nabagu-studijas-jeb-kulturologiska-paradigma-izglitiba/
Par mūsdienu draudiem dvēselei un ķermenim https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/06/par-musdienu-draudiem-dveselei-un-kermenim/
Latvieši turpina rakt sev bedri https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/06/latviesi-turpina-rakt-sev-bedri/
Pedofīlijas skandāls Lielbritānijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/pedofilijas-skandals-lielbritanija/
Iznākusi e-grāmata par brīvības cīņu arhitektu Voldemāru Ozolu https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/iznakusi-e-gramata-par-brivibas-cinu-arhitektu-voldemaru-ozolu/
Kāpēc jābalso par kreisā spārna partijām? https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/kapec-jabalso-par-kreisa-sparna-partijam/
Kurš iznīcina Latvijas vagonrūpniecību? https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/kurs-iznicina-latvijas-vagonrupniecibu/
Krievijas ĀM ziņojums: ASV tiek ierobežotas vēlēšanu tiesības https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/krievijas-am-zinojums-asv-tiek-ierobezotas-velesanu-tiesibas/
Aizliegta tēma: Baltkrievijas lauki https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/aizliegta-tema-baltkrievijas-lauki/
Par bērnu tiesību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/par-bernu-tiesibu-aizsardzibu/
Piektais Reihs https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/piektais-reihs/
Sabiedrības glābšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/30/sabiedribas-glabsanas-tehmologija/
Teātra maģiskā būtība https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/20/teatra-magiska-butiba/
Facebook cenzūra https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/20/facebook-cenzura/
Multikulturālisma būtība https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/20/multikulturalisma-butiba/
Austrumu būtība un cilvēku izaugsmes problēma https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/austrumu-butiba-un-cilveku-izaugsmes-problema/
Lekciju cikls “Mūsdienu kapitālisma antropoloģija. Kulturoloģiskās kompetences kurss.” https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/lekciju-cikls-musdienu-kapitalisma-antropologija-kulturologiskas-kompetences-kurss/
Latvija neuzplauks kamēr netiks reabilitēts Padomju periods https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/latvija-neuzplauks-kamer-netiks-reabilitets-padomju-periods/
Izglītība mūsmājās. Otrā sērija https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/izglitiba-musmajas-otra-serija/
Informatīvā kara pamati https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/informativa-kara-pamati/
Irānas garīgā līdera ajatollas Alī Hamenei runa (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/iranas-gariga-lidera-ajatollas-ali-hamenei-runa-pilns-teksts/
Fotoizstāde „20 gadi bez PSRS” https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/fotoizstade-20-gadi-bez-psrs/
Pedofīlu šovs https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/pedofilu-sovs/
Ekonomika domāta vergiem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/31/ekonomika-domata-vergiem/
Lietuvas vēsturiskie mīti https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/31/lietuvas-vesturiskie-miti/
Nikolaja Starikova uzstāšanās Rīgā https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/nikolaja-starikova-uzstasanas-riga/
Mēdiji popularizē Breivīku https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/mediji-popularize-breiviku/
Par bērnu adopciju https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/par-bernu-adopciju/
Augstskola mūsmājās https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/augstskola-musmajas/
Globālās oligarhijas globālās spēlītes, jeb Rotšildi pret Rokfelleriem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/15/globalas-oligarhijas-globalas-spelites-jeb-rotsildi-pret-rokfelleriem/
Par “E” vielām, jeb t.s.”pārtikas piedevām” https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/904/
Krievu politologs: Irānai jau ir kodolieroči https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/krievu-politologs-iranai-jau-ir-kodolieroci/
“Mācītājs” aizvilina bērnu un panāk aprūpes tiesību atņemšanu mātei https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/macitajs-aizvilina-bernu-un-panak-aprupes-tiesibu-atnemsanu-matei/
Latvijai aizliegts pat rīkot referendumus https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/07/latvijai-aizliegts-pat-rikot-referendumus/
Sociālistisko vērtību atjaunošanas perspektīva Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/26/socialistisko-vertibu-atjaunosanas-perspektiva-latvija/
ASV daļēji kontrolē Krieviju https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/26/asv-daleji-kontrole-krieviju/
Simbolu intervence https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/26/simbolu-intervence/
Pasaules lielbagātnieki uzkrājuši vismaz 21 triljonu dolāru nelegālu naudaslīdzekļu https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/26/pasaules-lielbagatnieki-uzkrajusi-vismaz-21-triljonu-dolaru-nelegalu-naudaslidzeklu/
ASV valdība vilto dolārus milzīgos apmēros https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-valdiba-vilto-dolarus-milzigos-apmeros/
ASV politiķis: ASV valdība ir ārprātīga, krimināla, provocē kodolkaru un apdraud dzīvību uz Zemes https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-politikis-asv-valdiba-ir-arpratiga-kriminala-provoce-kodolkaru-un-apdraud-dzivibu-uz-zemes/
Labas sievietes definīcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/labas-sievietes-definicija/
Likvidē drošāko Latvijas banku https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/hipoteku-bankas-dalas-pardos-seb-un-swedbanka/
Latvija zaudē vēl vienu būtisku suverenitātes atribūtu https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/latvija-zaude-vel-vienu-butisku-suverenitates-atributu/
Amerikāņu geju parāde https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/amerikanu-geju-parade/
Pētījums atklāj sentimentu pēc PSRS un neticību LR neatkarībai https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/petijums-atklaj-sentimentu-pec-psrs-un-neticibu-lr-neatkaribai/
ASV laikraksts multfilmā izsmej Latvijas «veiksmes stāstu» https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-laikraksts-multfilma-izsmej-latvijas-veiksmes-stastu/
Progress zviedru gaumē https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/progress-zviedru-gaume/
Demagoģija, fakti un praids Rīgā https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/demagogija-fakti-un-praids-riga/
Popmūzikas industrijas pirmsagonijas gārdziens https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/popmuzikas-industrijas-pirmsagonijas-gardziens/
AKKA/LAA negatīvi vērtē 69% Latvijas iedzīvotāju https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/akkalaa-negativi-verte-69-latvijas-iedzivotaju/
Demogrāfiskais bumerangs https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/demografiskais-bumerangs/
Iracionalitātes apoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/iracionalitates-apologija/
Piektās kārtas ģenēze jeb debilizācijas panākumi https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/piektas-kartas-geneze-jeb-debilizacijas-panakumi/
Komunikācijas transformācijas un jaunā ekonomika. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 4. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/05/02/komunikacijas-transformacijas-un-jauna-ekonomika-lekciju-cikla-musdienu-kapitalisma-antropologija-4-lekcija/
Imants Ziedonis: Mēdiji ir debili un infantili https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/imants-ziedonis-mediji-ir-debili-un-infantili/
Francija bez autoru atļaujas digitalizēs un izplatīs grāmatas https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/francija-bez-autoru-atlaujas-digitalizes-un-izplatis-gramatas-2/
Vidējais latvietis – etnocentriski orientēts kreisais https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/videjais-latvietis-etnocentriski-orientets-kreisais/
Vācu rakstnieks: Izraēla var izprovocēt trešo pasaules karu https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/vacu-rakstnieks-izraela-var-izprovocet-treso-pasaules-karu/
Zviedrija – valsts, kas grib likvidēt dzimumus https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/zviedrija-valsts-kas-grib-likvidet-dzimumus/
Ja bērni nerastos neplānoti, viņu nebūtu vispār https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/ja-berni-nerastos-neplanoti-vinu-nebutu-vispar/
Krīzes neekonomiskie faktori. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 3. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/09/krizes-neekonomiskie-faktori-lekciju-cikla-%e2%80%9emusdienu-kapitalisma-antropologija-3-lekcija/
Vašingtonas konsenss. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 2. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/vasingtonas-konsenss-lekciju-cikla-%e2%80%9emusdienu-kapitalisma-antropologija-2-lekcija/
Pornopera “Dievu mijkrēslis” https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/pornopera-dievu-mijkreslis/
Raiņa Saeimas runa par kultūru, valsti un veikalnieciskumu https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/raina-saeimas-runa-par-kulturu-valsti-un-veikalnieciskumu/
Latvijas veiksmes stāsts https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/latvijas-veiksmes-stasts/
Liekie https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/liekie/
Tevi kāds vēro https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/tevi-kads-vero/
Demogrāfiskā pāreja. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 1. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/22/demografiska-pareja-lekciju-cikla-%e2%80%9emusdienu-kapitalisma-antropologija-1-lekcija/
Raiņa intelektuālais mantojums 21. gadsimtā https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/15/raina-intelektualais-mantojums-21-gadsimta/
Lukašenko kritizē ES noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/lukasenko-kritize-es-noteiktas-sankcijas-pret-baltkrieviju/
Amerikas sapnis vai Amerikas murgs? https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/amerikas-sapnis-vai-amerikas-murgs/
Brīvības alkas uzvarēs https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/brivibas-alkas-uzvares/
Par sēklu brīvību https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/par-seklu-brivibu/
Mentālā lavīna: piemēri un iemesli https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/mentala-lavina-piemeri-un-iemesli/
Melnbaltā vilinājums https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/melnbalta-vilinajums/
Par Ungārijas jauno konstitūciju https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/par-ungarijas-jauno-konstituciju/
The Pirate Bay pārstāj glabāt .torrent failus https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/the-pirate-bay-parstaj-glabat-torrent-failus/
Labas gribas manifests https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/14/labas-gribas-manifests/
Šuve ar baltajiem diegiem ir atirusi https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/14/suve-ar-baltajiem-diegiem-ir-atirusi/
Atbalsts ACTA ir līdzvērtīgs atbalstam policejiskai valstij https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/14/atbalsts-acta-ir-lidzvertigs-atbalstam-policejiskai-valstij/
Nelīnijisko procesu ētika jeb vēstures falsifikācija https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/14/nelinijisko-procesu-etika-jeb-vestures-falsifikacija/
Kas notiek Krievijā un kādi spēki grib nomainīt Putinu? https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/kas-notiek-krievija-un-kadi-speki-grib-nomainit-putinu/
Sīrija: Slaktiņš pēc pasūtījuma https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/sirija-slaktins-pec-pasutijuma-2/
Autortiesību likumdošana. Ieguvēji un zaudētāji, jaunās iniciatīvas – SOPA, PIPA un ACTA https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/autortiesibu-likumdosana-ieguveji-un-zaudetaji-jaunas-iniciativas-sopa-pipa-un-acta/
Par ACTA, ziemas miegu un vīģes lapām https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/par-acta-ziemas-miegu-un-viges-lapam/
ACTA ieviesēji Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/acta-ievieseji-latvija/
Jānis Gulbis par Pagātni, Tagadni un Nākotni… https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/janis-gulbis-par-pagatni-tagadni-un-nakotni/
Kāpēc esmu pret ACTA? https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/01/kapec-esmu-pret-acta/
Nekavējoties jāatceļ autortiesības https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/01/nekavejoties-jaatcel-autortiesibas/
Vadāmā haosa poētika jeb kulturoloģiskās paradigmas evolūcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/01/vadama-haosa-poetika-jeb-kulturologiskas-paradigmas-evolucija/
Amerikāņu ģeopolitikas stūrakmens – kultūras invāzija https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/01/amerikanu-geopolitikas-sturakmens-kulturas-invazija/
100 000 demonstranti atbalsta Ungārijas premjerministru https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/100-000-demonstranti-atbalsta-ungarijas-premjerministru/
Radikālie islāmisti uzvar Ēģiptes parlamenta vēlēšanās https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/radikalie-islamisti-uzvar-egiptes-parlamenta-velesanas/
Arī Latvija ir ceļā uz “čipizāciju” https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/ari-latvija-ir-cela-uz-cipizaciju/
Meitenīt, vai arī Tevi piečakarēja modes žurnāls? https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/meitenit-vai-ari-tevi-piecakareja-modes-zurnals/
Aivars Lembergs: Latvija nav pilntiesīga NATO dalībvalsts https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/aivars-lembergs-latvija-nav-pilntiesiga-nato-dalibvalsts/
Aleksandra Lukašenko videointervija https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/aleksandra-lukasenko-videointervija/
Izdota bezmaksas e-grāmata “Nauda bez inflācijas un procentiem” https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/izdota-bezmaksas-e-gramata-nauda-bez-inflacijas-un-procentiem/
FILMA: “Cūku bizness” (ar LV subt.) https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/filma-cuku-bizness-ar-lv-subt/
Latviski izdota Muammāra Kadafi “Zaļā grāmata” https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/latviski-izdota-muammara-kadafi-zala-gramata/
Kas patiesībā ir cigaretēs? Šokējoši! https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/kas-patiesiba-ir-cigaretes-sokejosi/
Irānas prezidents: Kapitālismam draud sabrukums https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/iranas-prezidents-kapitalismam-draud-sabrukums/
Sīrijas prezidents: Ārvalstu spēki cenšas destabilizēt situāciju Sīrijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/sirijas-prezidents-arvalstu-speki-censas-destabilizet-situaciju-sirija/
Par pamatprincipiem, jeb no kurienes rodas jelkāda jēga https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/par-pamatprincipiem-jeb-no-kurienes-rodas-jelkada-jega/
Kas patiesībā notiek Sīrijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/kas-patiesiba-notiek-sirija/
Vienlīdzības dēļ aizliegtā Sniegbaltīte https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/vienlidzibas-del-aizliegta-sniegbaltite/
Autortiesības. AKKA/LAA un līdzīgas organizācijas citviet pasaulē, kopēšana un DRM https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/autortiesibas-akkalaa-un-lidzigas-organizacijas-citviet-pasaule-kopesana-un-drm/
Autortiesības. „Nelegālā” failu izplatīšana tīmeklī https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/autortiesibas-%e2%80%9enelegala-failu-izplatisana-timekli/

2011.gads (38gb)

Vācijas izlūkdienests iznīcinājis ar SS saistīto darbinieku lietas https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/01/vacijas-izlukdienests-iznicinajis-ar-ss-saistito-darbinieku-lietas/
Lēmumi par Hipotēku un zemes bankas pārdošanu pieņemti nolaidīgi https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/01/lemumi-par-hipoteku-un-zemes-bankas-pardosanu-pienemti-nolaidigi/
Īsa pamācība naudas buršanā https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/isa-pamaciba-naudas-bursana/
Politkorektums, Afirmācija, Multikulturalisms https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/politkorektums-afirmacija-multikulturalisms/
CBS: “Miljoniem amerikāņu spiesti dzīvot automobiļos” https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/cbs-miljoniem-amerikanu-spiesti-dzivot-automobilos/
Rumānija kļuvusi nabagāka pēc iestāšanās ES https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/rumanija-kluvusi-nabagaka-pec-iestasanas-es/
ASV legalizē beztiesisku un beztermiņa aizturēšanu https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/asv-legalize-beztiesisku-un-beztermina-aizturesanu/
Daži vērojumi par feminismu ASV https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/06/dazi-verojumi-par-feminismu-asv/
Latviešu valodas nākotni apdraud tie, kas jau 20 gadus mērķtiecīgi iznīcina Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/06/latviesu-valodas-nakotni-apdraud-tie-kas-jau-20-gadus-merktiecigi-iznicina-latviju/
Atklāta izsekošanas programma mobīlajos tālruņos https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/07/atklata-izsekosanas-programma-mobilajos-talrunos/
Nodibināta Latīņamerikas un Karību valstu kopiena https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/08/nodibinata-latinamerikas-un-karibu-valstu-kopiena/
10 cilvēku manipulācijas stratēģijas https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/09/10-cilveku-manipulacijas-strategijas/
“Fox News” samontē Maskavas nemierus, izmantojot Grieķijas protestu video https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/09/fox-news-samonte-maskavas-nemierus-izmantojot-griekijas-protestu-video/
Aigars Freimanis aicina ierobežot demokrātiju Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/09/aigars-freimanis-aicina-ierobezot-demokratiju-latvija/
“Latviskas Latvijas” vīruss – valsts stūrakmens vai kapakmens? https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/18/latviskas-latvijas-viruss-valsts-sturakmens-vai-kapakmens/
Idejas nav kauli, un cilvēki nav suņi https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/18/idejas-nav-kauli-un-cilveki-nav-suni/
Ekonomists: Saeimā ir demokrātijas teātris https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/20/ekonomists-saeima-ir-demokratijas-teatris/
Alfrēds Rubiks: Tautas tiek salaistas ragos https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/21/alfreds-rubiks-tautas-tiek-salaistas-ragos/
Ingūna Sudraba: Jābūt saimniekiem savā zemē https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/21/inguna-sudraba-jabut-saimniekiem-sava-zeme/
Aivars Lembergs: Visvairāk latviešu valodu apdraud paši latvieši https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/21/aivars-lembergs-visvairak-latviesu-valodu-apdraud-pasi-latviesi/
Bušs un Blērs notiesāti par kara noziegumiem https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/30/buss-un-blers-notiesati-par-kara-noziegumiem/
Aivars Lembergs: finanšu oligarhija valda pār pasauli; visas Latvijas bankas ir jānacionalizē https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/aivars-lembergs-finansu-oligarhija-valda-par-pasauli-visas-latvijas-bankas-ir-janacionalize/
Hipotēku banku pārdot nedrīkst! https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/hipoteku-banku-pardot-nedrikst/
Pilsoņi bez partijām https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/pilsoni-bez-partijam/
Mihails Zadornovs: Latvijas politiķi nodevuši latviešus https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/mihails-zadornovs-latvijas-politiki-nodevusi-latviesus/
Par spiegošanas likumprojektiem Zviedrijā https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/par-spiegosanas-likumprojektiem-zviedrija/
***
Pārdomas par varu https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/pardomas-par-varu/
Formālisms https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/formalisms/
Globālā politika https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/globala-politika/
Sabiedrības pārvaldes varas https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/sabiedribas-parvaldes-varas/
Krīze deformē mediju ētiskās robežas https://politologija2.wordpress.com/2011/11/25/krize-deforme-mediju-etiskas-robezas/
Kā ASV organizē „revolūcijas” https://politologija2.wordpress.com/2011/11/24/ka-asv-organize-%e2%80%9erevolucijas/
Liberāļi iznīcina konservatīvos https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/liberali-iznicina-konservativos/
Konspiroloģijas negatīvā ietekme https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/konspirologijas-negativa-ietekme/
Krīzes pārvarēšanas 4 punkti https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/krizes-parvaresanas-4-punkti/
Plašsaziņas līdzekļi https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/42/
Cilvēka degradācijas stadijas https://politologija2.wordpress.com/2011/12/11/cilveka-degradacijas-stadijas/
Globāla kastu sistēma – cilvēces perspektīva?! https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/globala-kastu-sistema-%e2%80%93-cilveces-perspektiva/