VISI RAKSTI

Visu aktuālo ierakstu hronoloģisks saraksts

2018.gads

Tiesības un tikai tiesības. Par rupjiem likumpārkāpumiem Ukrainā, kurus uzstājīgi neievēro https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/tiesibas-un-tikai-tiesibas-par-rupjiem-likumparkapumiem-ukraina-kurus-uzstajigi-neievero/
Karš mēdz atnākt, kad to negaida https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/kars-medz-atnak-kad-to-negaida/
Kompetenču izglītība – reformas bez vajadzības https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/kompetencu-izglitiba-reformas-bez-vajadzibas/
Kad sievietes sāk valdīt… https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/kad-sievietes-sak-valdit/
Latvija ģeopolitiskajās krustcelēs 14+ laikmetā https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/07/latvija-geopolitiskajas-krustceles-14-laikmeta/
Jaukteņa vientulība (14+) https://infoagentura.wordpress.com/2018/04/23/jauktena-vientuliba-14/
“Skripaļu lieta” – pirmais jaunās pasaules konflikts https://infoagentura.wordpress.com/2018/04/03/skripalu-lieta-pirmais-jaunas-pasaules-konflikts/
Lielbritānijas ārlietu ministra lielu problēmu risināšanas metode https://infoagentura.wordpress.com/2018/04/03/lielbritanijas-arlietu-ministra-lielu-problemu-risinasanas-metode/
Lielbritānijas eksdiplomāts: Skripaļu varēja noindēt dēļ dosjē pret Trampu https://infoagentura.wordpress.com/2018/04/03/lielbritanijas-eksdiplomats-skripalu-vareja-noindet-del-dosje-pret-trampu/
Lielbritānijas polittehnologu kompānija iejaucās vēlēšanās Latvijā, uzkurinot starpnacionālo neiecietību un palīdzot “nacionālistu kandidātam” uzvarēt vēlēšanās https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/28/lielbritanijas-polittehnologu-kompanija-iejaucas-velesanas-latvija-uzkurinot-starpnacionalo-neiecietibu-un-palidzot-nacionalistu-kandidatam-uzvaret-velesanas/
Mēness ilūzija jeb par mūsdienu globālo mediju melīgo dabu https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/28/meness-iluzija-jeb-par-musdienu-globalo-mediju-meligo-dabu/
Krievu politologs: Skripaļs bija iesaistīts Lielbritānijas specdienestu gatavotajā dosjē pret Trampu https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/28/krievu-politologs-skripals-bija-iesaistits-lielbritanijas-specdienestu-gatavotaja-dosje-pret-trampu/
Krievijas Ārlietu ministrija: T.s.”Skripaļu lietas” reālās situācijas izskaidrošanas memorands https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/22/krievijas-arlietu-ministrija-t-s-skripalu-lietas-realas-situacijas-izskaidrosanas-memorands/
Vladimirs Putins, paziņojot par Krievijas jaunākajiem ieročiem, iznīcina ASV vienpolārās pasaules modeli un ASV pretraķešu aizsardzības sistēmu https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/15/vladimirs-putins-pazinojot-par-krievijas-jaunakajiem-ierociem-iznicina-asv-vienpolaras-pasaules-modeli-un-asv-pretrakesu-aizsardzibas-sistemu/
Sadarboties ar Lielbritānijas specdienestiem ir dzīvībai bīstami (britu spiega Sergeja Skripaļa gadījums) https://infoagentura.wordpress.com/2018/03/15/sadarboties-ar-lielbritanijas-specdienestiem-ir-dzivibai-bistami-britu-spiega-sergeja-skripala-gadijums/
Reālā politika amerikāņu gaumē: Kā tapa t.s. “Putina saraksts” https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/26/reala-politika-amerikanu-gaume-ka-tapa-t-s-putina-saraksts/
Par Ilmāra Rimšēviča aizturēšanas iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/par-ilmara-rimsevica-aizturesanas-iemesliem/
Lielbritānijā un Spānijā padzīvojušas sievietes pārdomas par Stambulas konvenciju https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/lielbritanija-un-spanija-padzivojosas-sievietes-pardomas-par-stambulas-konvenciju/
Par “neitrālo” Stambulas konvencijas bīdīšanu (Mārča Bendika gadījums) https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/par-neitralo-stambulas-konvencijas-bidisanu-marca-bendika-gadijums/
Kā minimizēt “sorosītu” un citu ārvalstu aģentu tīklu destruktīvo ietekmi uz Latvijas Republikas politisko sistēmu https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/21/ka-minimizet-sorositu-un-citu-arvalstu-agentu-tiklu-destruktivo-ietekmi-uz-latvijas-republikas-politisko-sistemu/
Kā atpazīt “sorosītu” jeb “sorosītu” pazīmes https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/12/ka-atpazit-sorositu-jeb-sorositu-pazimes/
ES Cilvēktiesību tiesa apstiprina Francijas tiesas Džordžu Sorasu notiesājošu spriedumu https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/12/es-cilvektiesibu-tiesa-apstiprina-francijas-tiesas-dzordzu-sorasu-notiesajosu-spriedumu/
Iemesli, kādēļ pacienti aptiekā var nesaņemt sev likumīgi pienākošos medikamentus, jeb e-veselības dīkstāvju iespējamie iemesli https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/05/iemesli-kadel-pacienti-aptieka-var-nesanemt-sev-likumigi-pienakosos-medikamentus-jeb-e-veselibas-dikstavju-iespejamie-iemesli/
Homoseksuālists nogalina zīdaini, jo tas traucē “flirta sarakstei” ar vīrieti https://infoagentura.wordpress.com/2018/02/05/homoseksualists-nogalina-zidaini-jo-tas-trauce-flirta-sarakstei-ar-virieti/
Publicēti pierādījumi, ka ASV apmānīja PSRS (Krieviju) par NATO nepaplašināšanos austrumu virzienā https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/25/publiceti-pieradijumi-ka-asv-apmanija-psrs-krieviju-par-nato-nepaplasinasanos-austrumu-virziena/
Starptautiskā antidopinga organizācija WADA ir anglosakšu politiskās ietekmes rīks, kurš grauj starptautisko olimpisko kustību https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/25/starptautiska-antidopinga-organizacija-wada-ir-anglosaksu-politiskas-ietekmes-riks-kurs-grauj-starptautisko-olimpisko-kustibu/
Īsumā: Kādēļ nevajag ratificēt Stambulas konvenciju? https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/24/isuma-kadel-nevajag-ratificet-stambulas-konvenciju/
Par e-veselības problēmām jeb cik cilvēku dzīvības prasīs e-veselības ieviešana un ekspluatācija?! https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/16/par-e-veselibas-problemam-jeb-cik-cilveku-dzivibas-prasis-e-veselibas-ieviesana-un-ekspluatacija/
Portāls Apollo – Tvnet pilnībā pārorientējas uz latviešvalodīgās auditorijas primitīvāko daļu https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/16/portals-apollo-tvnet-pilniba-parorientejas-uz-latviesvalodigas-auditorijas-primitivako-dalu/
Ukraina ir pārvērtusies par degradējošu bandu https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/08/ukraina-ir-parvertusies-par-degradejosu-bandu/
Lielbritānijas zinātnieki pauž atklātu atbalstu kanibālismam https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/08/lielbritanijas-zinatnieki-pauz-atklatu-atbalstu-kanibalismam/
Aleksandrs Solžeņicins – Krieviju (un arī Latviju) iznīcinošu melu izplatītājs https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/05/aleksandrs-solzenicins-krieviju-un-ari-latviju-iznicinosu-melu-izplatitajs/
Polijas Tieslietu ministrija publisko pedofilu sarakstu https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/05/polijas-tieslietu-ministrija-publisko-pedofilu-sarakstu

2017.gads (64gb)

Par aģentūras aparātu un uzticības personām PSRS Valsts drošības komitejā (Dokuments. Pilnīgi slepeni.) https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/24/par-agenturas-aparatu-un-uzticibas-personam-psrs-valsts-drosibas-komiteja-dokuments-pilnigi-slepeni/
Liekulības krīze (“I hear America singing”*) https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/liekulibas-krize-i-hear-america-singing/
Valstu integritātes un tautu pašnoteikšanās tiesību pretrunas problemātika starptautiskajās tiesībās https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/valstu-integritates-un-tautu-pasnoteiksanas-tiesibu-pretrunas-problematika-starptautiskajas-tiesibas/
Par gaidāmo Ukrainas dalīšanu https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/par-gaidamo-ukrainas-dalisanu/
Dēļ pārmērīgas sociālo tīklu lietošanas bērni vairs neprot pilnvērtīgi lasīt un nesaprot izlasītos tekstus https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/del-parmerigas-socialo-tiklu-lietosanas-berni-vairs-neprot-pilnvertigi-lasit-un-nesaprot-izlasitos-tekstus/
Genderisma neprāts Lielbritānijā: Skolotāju atstādina, jo viņš meiteni nosauc par meiteni https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/genderisma-neprats-lielbritanija-skolotaju-atstadina-jo-vins-meiteni-nosauc-par-meiteni/
Ukraiņu politologs par ASV: Agresivitāte un histērija ir vājuma un nespēka pazīme https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/ukrainu-politologs-par-asv-agresivitate-un-histerija-ir-vajuma-un-nespeka-pazime/
Vai ASV var iznīcināt Ziemeļkoreju? https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/vai-asv-var-iznicinat-ziemelkoreju/
Latvijas Republikas prezidents neciena latviešu valodu un apkauno Latviju, uzstājoties ANO 72.sesijā https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/latvijas-republikas-prezidents-neciena-latviesu-valodu-un-apkauno-latviju-uzstajoties-ano-72-sesija/
Mēru – pedofīlu skandāls ASV https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/meru-pedofilu-skandals-asv/
Pedofilijas skandāls Lielbritānijā: Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Edvards Hīts bija homoseksuālists – pedofils https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/15/pedofilijas-skandals-lielbritanija-bijusais-lielbritanijas-premjerministrs-edvards-hits-bija-homoseksualists-pedofils/
Kā var atrisināt Korejas krīzi https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/ka-var-atrisinat-korejas-krizi/
Vladimirs Putins (par ASV): Ir grūti kaut ko sarunāt ar cilvēkiem, kuri jauc Austriju ar Austrāliju https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/vladimirs-putins-par-asv-ir-gruti-kaut-ko-sarunat-ar-cilvekiem-kuri-jauc-austriju-ar-australiju/
Kā ASV arvien vairāk tiek tuvināta pilsoņu karam https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/ka-asv-arvien-vairak-tiek-tuvinata-pilsonu-karam/
Ziemeļkoreja ir ieguvusi Ukrainā ražoto balistisko raķešu tehnoloģijas https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/ziemelkoreja-ir-ieguvusi-ukraina-razoto-balistisko-rakesu-tehnologijas/
Aivars Lembergs: Andrejs Judins ir politiskais korumpants un valsts nozadzējs https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/aivars-lembergs-andrejs-judins-ir-politiskais-korumpants-un-valsts-nozadzejs/
Par Ekonomikas ministrijas izstrādāto Dzīvojamo telpu īres likumprojektu https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/par-ekonomikas-ministrijas-izstradato-dzivojamo-telpu-ires-likumprojektu/
Austrums un Rietums (Andreja Pumpura Krievijas un Rietumvalstu salīdzinājums dzejā) https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/austrums-un-rietums-andreja-pumpura-krievijas-un-rietumvalstu-salidzinajums-dzeja/
Pasaka par zelta zivtiņu https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/pasaka-par-zelta-zivtinu/
Migrantu plūdi tuvākajā laikā var iznīcināt Eiropas Savienību https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/11/migrantu-pludi-tuvakaja-laika-var-iznicinat-eiropas-savienibu/
Vladimirs Putins par kodoluzbrukuma draudiem Krievijai: “Pasaules sabiedrība dzīvo neziņā par to, kas notiek” https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/11/vladimirs-putins-par-kodoluzbrukuma-draudiem-krievijai-pasaules-sabiedriba-dzivo-nezina-par-to-kas-notiek/
Krievijas prezidents publiski atzīst, ka lasa ASV specdienestu slepenos ziņojumus https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/11/krievijas-prezidents-publiski-atzist-ka-lasa-asv-specdienestu-slepenos-zinojumus/
ASV varasiestādēm nevar uzticēt slepenu informāciju https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/asv-varasiestadem-nevar-uzticet-slepenu-informaciju/
Kad un kāpēc ASV Demokrātu partija radīja mītu par “krievu hakeriem” https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/kad-un-kapec-asv-demokratu-partija-radija-mitu-par-krievu-hakeriem/
Mančesteras terorakts – Lielbritānijas antiKadafi politikas sekas https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/mancesteras-terorakts-lielbritanijas-antikadafi-politikas-sekas/
NATO kārtējo reizi nodemonstrē savas patiesās vērtības – homoseksuālistu vērtības https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/nato-kartejo-reizi-nodemonstre-savas-patiesas-vertibas-homoseksualistu-vertibas/
Par Ziemeļkoreju – valsti ar vienu no spēcīgākajām armijām pasaulē https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-ziemelkoreju-valsti-ar-vienu-no-specigakajam-armijam-pasaule/
Par Donalda Trampa pirmajiem prezidentūras mēnešiem https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-donalda-trampa-pirmajiem-prezidenturas-menesiem/
Par ASV-Latvijas sadarbības līgumu aizsardzības jomā: tas ir Latvijas pieņemšanas – nodošanas akts https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-asv-latvijas-sadarbibas-ligumu-aizsardzibas-joma-tas-ir-latvijas-pienemsanas-nodosanas-akts/
Krišjānis Valdemārs: Mācaities latviešu jaunekļi cik vien iespējat krieviski https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/krisjanis-valdemars-macaities-latviesu-jaunekli-cik-vien-iespejat-krieviski/
Piemērs kā portāls Apollo-tvnet debilizē savus lasītājus https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/piemers-ka-portals-apollo-tvnet-debilize-savus-lasitajus/
Ecce homo! Dictum de omni et nullo (jeb ironiska eseja par dažiem Latvijas idiotizētājiem) https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/ecce-homo-dictum-de-omni-et-nullo-jeb-ironiska-eseja-par-daziem-latvijas-idiotizetajiem/
Secinājumi RPIVA likvidēšanas sakarā https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/secinajumi-rpiva-likvidesanas-sakara/
Latvijas Universitāte – ļaunuma perēklis, kurš nogalina Latvijas sabiedrību https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/latvijas-universitate-launuma-pereklis-kurs-nogalina-latvijas-sabiedribu/
Partijas “Vienotība” politisko noziegumu saraksta pret Latvijas sabiedrību izveidošanas aicinājums https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/partijas-vienotiba-politisko-noziegumu-saraksta-pret-latvijas-sabiedribu-izveidosanas-aicinajums/
Krievijas vēstniecību autoatbildētājs https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/krievijas-vestniecibu-autoatbildetajs/
Tolerantā kompetenču izglītība https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/20/toleranta-kompetencu-izglitiba/
Donalda Trampa popularitāte pieaug uz lielāko ASV mediju antitrampiskas histērijas fona https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/20/donalda-trampa-popularitate-pieaug-uz-lielako-asv-mediju-antitrampiskas-histerijas-fona/
Lielbritānijas specdienesti priekšvēlēšanu laikā esot noklausījušies Donalda Trampa ofisu https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/20/lielbritanijas-specdienesti-prieksvelesanu-laika-esot-noklausijusies-donalda-trampa-ofisu/
Valsts iekšējās drošības stiprināšanai jāatjauno Policijas akadēmija https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/valsts-ieksejas-drosibas-stiprinasanai-jaatjauno-policijas-akademija/
Par angloamerikāņu slepenajām IT tehnoloģijām pasaules iedzīvotāju, biznesa un valsts struktūru izspiegošanai https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/par-angloamerikanu-slepenajam-it-tehnologijam-pasaules-iedzivotaju-biznesa-un-valsts-strukturu-izspiegosanai/
Kanibālisma propaganda: CNN pārraida kā tās reportieris apēd cilvēka smadzenes https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/kanibalisma-propaganda-cnn-parraida-ka-tas-reportieris-aped-cilveka-smadzenes/
Advokāts: bērnu aizsardzības mehānismu pārvērš par bērnu izņemšanas no ģimenēm mehānismu https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/advokats-bernu-aizsardzibas-mehanismu-parvers-par-bernu-iznemsanas-no-gimenem-mehanismu/
Klīniskais psihologs: bērna šķiršana no vecākiem rada visspēcīgāko psiholoģisko traumu bērnam https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/kliniskais-psihologs-berna-skirsana-no-vecakiem-rada-visspecigako-psihologisko-traumu-bernam/
Par RPIVA pievienošanas LU iemesliem jeb kurš un kāpēc mēģina piebeigt klasisko skolas un pirmskolas pedagoģiju Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/par-rpiva-pievienosanas-lu-iemesliem-jeb-kurs-un-kapec-megina-piebeigt-klasisko-skolas-un-pirmskolas-pedagogiju-latvija/
Kā Ilona Kronberga, Andrejs Judins un Artūrs Utināns aizstāvēja pedofīlus Latvijas Radio tiešajā ēterā https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/ka-ilona-kronberga-andrejs-judins-un-arturs-utinans-aizstaveja-pedofilus-latvijas-radio-tiesaja-etera/
Kādēļ Ziemeļvalstu attīstības modelis ir kategoriski nepieņemams Latvijai https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/kadel-ziemelvalstu-attistibas-modelis-ir-kategoriski-nepienemams-latvijai/
Portāls Apollo.tvnet sāk Latvijā propagandēt kanibālismu https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/portals-apollo-tvnet-sak-latvija-propagandet-kanibalismu/
ASV varasiestādes veic izmeklēšanu t.s. ”picageitas” pedofīlu tīkla lietā https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/21/asv-varasiestades-veic-izmeklesanu-t-s-picageitas-pedofilu-tikla-lieta/
Mediju maldināšanas (melošanas) piemērs: terorisma termina neatbilstoša lietošana https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/21/mediju-maldinasanas-melosanas-piemers-terorisma-termina-neatbilstosa-lietosana/
Latvijas iekšējās drošības galvenais drauds – tādu izmeklētāju trūkums, kuri prot veikt izmeklēšanu un kuriem prokurori un tiešā priekšniecība to ļauj darīt https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/latvijas-ieksejas-drosibas-galvenais-drauds-tadu-izmekletaju-trukums-kuri-prot-veikt-izmeklesanu-un-kuriem-prokurori-un-tiesa-prieksnieciba-to-lauj-darit/
Tolerance Vācijā: “bēglis” no Pakistānas par sešgadīga bērna seksuālu izmantošanu saņem nosacītu sodu https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/tolerance-vacija-beglis-no-pakistanas-par-sesgadiga-berna-seksualu-izmantosanu-sanem-nosacitu-sodu/
Ieskats perversiju uzplaiksnījumā Latvijas publiskajā telpā https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/ieskats-perversiju-uzplaiksnijuma-latvijas-publiskaja-telpa/
Par socioloģisko aptauju ticamību jeb par ko var ņemt naudu socioloģisko aptauju veidotāji https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/par-sociologisko-aptauju-ticamibu-jeb-par-ko-var-nemt-naudu-sociologisko-aptauju-veidotaji/
Politikas teorija (sociālo zinātņu studentiem un interesentiem) https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/politikas-teorija-socialo-zinatnu-studentiem-un-interesentiem/
Miķelis Ašmanis par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (2003.gada izteikums) https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/mikelis-asmanis-par-latvijas-iestasanos-eiropas-savieniba-2003-gada-izteikums/
Par Ukrainas valstiskuma vēsturisko neveiksmju iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/par-ukrainas-valstiskuma-vesturisko-neveiksmju-iemesliem/
Donalda Trampa inaugurācijas runa (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/25/donalda-trampa-inauguracijas-runa-pilns-teksts/
Nīderlandes Tieslietu ministrija oficiāli atzīst, ka pastāv bērnu tirdzniecība caur adopcijas procedūrām https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/25/niderlandes-tieslietu-ministrija-oficiali-atzist-ka-pastav-bernu-tirdznieciba-caur-adopcijas-proceduram/
Par Krievijas ietekmi uz ASV prezidenta vēlēšanām https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/par-krievijas-ietekmi-uz-asv-prezidenta-velesanam/
Kā Lielbritānijas specdienesti muļķo pasauli jeb “populisms” – britu specideologu aktuālais mems cīņai ar sabiedrisko neapmierinātību https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/ka-lielbritanijas-specdienesti-mulko-pasauli-jeb-populisms-britu-specideologu-aktualais-mems-cinai-ar-sabiedrisko-neapmierinatibu/
Donalds Tramps: CNN ir “feiku” TV kanāls https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/donalds-tramps-cnn-ir-feiku-tv-kanals/
Krievu (PSRS) un vācu (VDR) karavīru pieeja 1968. gada Čehoslovākijas nemieru apspiešanā https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/krievu-psrs-un-vacu-vdr-karaviru-pieeja-1968-gada-cehoslovakijas-nemieru-apspiesana/
Vladimirs Putins – supervaronis https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/09/vladimirs-putins-supervaronis/

2016.gads (82gb)

Krievijas AM lidmašīnas TU-154 katastrofa Sočos: pēdējo gadu spēcīgākais trieciens Krievijas prestižam https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/krievijas-am-lidmasinas-tu-154-katastrofa-socos-pedejo-gadu-specigakais-trieciens-krievijas-prestizam/
Vladimirs Putins: Krievija ir militāri spēcīgāka par jebkuru potenciālo agresoru https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/vladimirs-putins-krievija-ir-militari-specigaka-par-jebkuru-potencialo-agresoru/
Vācijā “bēglis” no Afganistānas izvaroja un nogalināja Eiropas Komisijas ierēdņa meitu, kura palīdzēja “bēgļiem” https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/vacija-beglis-no-afganistanas-izvaroja-un-nogalinaja-eiropas-komisijas-ieredna-meitu-kura-palidzeja-begliem/
Donalds Tramps telefonsarunas laikā Baltijas valstu prezidentiem esot ieteicis “aizvērties” https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/donalds-tramps-telefonsarunas-laika-baltijas-valstu-prezidentiem-esot-ieteicis-aizverties/
Krievijas (un arī Latvijas) vēsture bez vārdiem https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/20/krievijas-un-ari-latvijas-vesture-bez-vardiem/
Par “Trampa efektu”: kā un kāpēc Donalds Tramps uzvarēja vēlēšanās un par iespējamo “Trampa efektu” Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/20/par-trampa-efektu-ka-un-kapec-donalds-tramps-uzvareja-velesanas-un-par-iespejamo-trampa-efektu-latvija/
Donalds Tramps, tiekoties ar ASV lielāko mēdiju pārstāvjiem: “Šeit ir sanākuši melīgu, blēdīgu un nekrietnu mēdiju pārstāvji” https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/donalds-tramps-tiekoties-ar-asv-lielako-mediju-parstavjiem-seit-ir-sanakusi-meligu-bledigu-un-nekrietnu-mediju-parstavji/
Skandaloza Donalda Trampa uzstāšanās pēc pēdējām priekšvēlēšanu debatēm https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/skandaloza-donalda-trampa-uzstasanas-pec-pedejam-prieksvelesanu-debatem/
Hilarija Klintone savas karjeras sākumā attaisnoja pedofīlu https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/hilarija-klintone-savas-karjeras-sakuma-attaisnoja-pedofilu/
Donalds Tramps publisko savu pirmo 100 dienu rīcības programmu https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/donalds-tramps-publisko-savu-pirmo-100-dienu-ricibas-programmu/
Donalda Trampa pirmie pēcievēlēšanas solījumi https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/09/donalda-trampa-pirmie-pecievelesans-solijumi/
Kā izvirtuši indusi un islāmisti caur Hilariju Klintoni pārvaldīja ASV https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/09/ka-izvirtusi-indusi-un-islamisti-caur-hilariju-klintoni-parvaldija-asv/
Angļu tolerance: Lielbritānijas varasiestādes piesedza Pakistānas imigrantu pedofīlu bandu https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/09/anglu-tolerance-lielbritanijas-varasiestades-piesedza-pakistanas-imigrantu-pedofilu-bandu/
Eiropas tolerances triumfs: Austrijā atceļ sodu zēnu izvarojušam pedofīlam-imigrantam https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/29/eiropas-tolerances-triumfs-austrija-atcel-sodu-zenu-izvarojusam-pedofilam-imigrantam/
Īsumā par Hilariju Klintoni – ASV sabiedrības nojūgšanās pierādījumu https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/isuma-par-hilariju-klintoni-asv-sabiedribas-nojugsanas-pieradijumu/
Hilarija Klintone – ASV katastrofas pierādījums https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/hilarija-klintone-asv-katastrofas-pieradijums/
Marks Tvens (gandrīz kā par Donaldu Trampu): Kā mani vēlēja par gubernatoru (1871) https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/marks-tvens-gandriz-ka-par-donaldu-trampu-ka-mani-veleja-par-gubernatoru-1871/
Vienas mūsdienu Latvijas nebūšanas analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/vienas-musdienu-latvijas-nebusanas-analize/
Kāpēc Krievija uzvar informatīvajā karā https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/kapec-krievija-uzvar-informativaja-kara/
Informatīvais hibrīdkarš – jaunākais kara paveids https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/informativais-hibridkars-jaunakais-kara-paveids/
Vienas Baltijas valstu ārpolitiskās muļķības analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/vienas-baltijas-valstu-arpolitiskas-mulkibas-analize/
Krievu politologs: Alepo (Sīrijā) ir ielenkts nozīmīgs ASV un Lielbritānijas militārais kontingents https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/krievu-politologs-alepo-sirija-ir-ielenkts-nozimigs-asv-un-lielbritanijas-militarais-kontingents/
Par “Krievu pasauli” https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/par-krievu-pasauli/
Par anglo – amerikāņu krievu fašistu Aleksandru Duginu, slepenpolicijas un armijas slepeno cīņu un fašisma – nacisma okultajām un organizatoriskajām saknēm https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/par-anglo-amerikanu-krievu-fasistu-aleksandru-duginu-slepenpolicijas-un-armijas-slepeno-cinu-un-fasisma-nacisma-okultajam-un-organizatoriskajam-saknem/
Arturs Klarks “Deviņi miljardi Dieva vārdu” (1967) https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/arturs-klarks-devini-miljardi-dieva-vardu-1967/
Latviju gatavo karam ar Krieviju: “Latvijas avīzes” raksta “Padomju propagandas sekotāji” analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/latviju-gatavo-karam-ar-krieviju-latvijas-avizes-raksta-padomju-propagandas-sekotaji-analize/
Informācijas aģentūras redaktora intervija Latvijas avīzes žurnālistam Ģirtam Zvirbulim https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/informacijas-agenturas-redaktora-intervija-latvijas-avizes-zurnalistam-girtam-zvirbulim/
Varonīga policista pirmsnāves vēlējums: “Strādājiet, brāļi!” https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/13/varoniga-policista-pirmsnaves-velejums-stradajiet-brali/
G20 valstu samits Ķīnā: Krievijas – Ķīnas vienošanās un demonstratīva necieņas izrādīšana ASV prezidentam https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/12/g20-valstu-samits-kina-krievijas-kinas-vienosanas-un-demonstrativa-necienas-izradisana-asv-prezidentam/
Filipīnu prezidents publiski nosauc ASV prezidentu par kucesdēlu https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/12/filipinu-prezidents-publiski-nosauc-asv-prezidentu-par-kucesdelu/
Čingishana Likumi (Lielā Jasa) https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/12/cingishana-likumi-liela-jasa/
Par humānāko pasaules valsti https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/par-humanako-pasaules-valsti/
Fidels Kastro – Latīņamerikas sociālistiskās kustības simbols https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/fidels-kastro-latinamerikas-socialistiskas-kustibas-simbols/
Hērodots par Persijas vienvaldību https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/herodots-par-persijas-vienvaldibu/
Bezmaksas grāmatu papildinājums e-grāmatnīcā “Padomju grāmata” (08/2016) https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/bezmaksas-gramatu-papildinajums-e-gramatnica-padomju-gramata-082016/
Kas mūs var sagaidīt tuvākajā nākotnē (par terora aktiem Eiropā, TTIP un ASV prezidenta vēlēšanām)? https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/kas-mus-var-sagaidit-tuvakaja-nakotne-par-terora-aktiem-eiropa-ttip-un-asv-prezidenta-velesanam/
Par civilizācijas norieta iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/par-civilizacijas-norieta-iemesliem/
Kāpēc PSRS uzvarēja nacistisko Vāciju https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/kapec-psrs-uzvareja-nacistisko-vaciju/
Par sabiedrības likumu ierosināšanas iespējām https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/par-sabiedribas-likumu-ierosinasanas-iespejam/
Tetovējums – ļaunu, glupu, kompleksainu cilvēku pazīme https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/tetovejums-launu-glupu-kompleksainu-cilveku-pazime/
Tiek gatavota globāla banku koncentrācijas nometne https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/tiek-gatavota-globala-banku-koncentracijas-nometne/
Par valsts apvērsuma mēģinājumu Turcijā https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/par-valsts-apversuma-meginajumu-turcija/
Par mēdiju maldinošā satura iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/par-mediju-maldinosa-satura-iemesliem/
Mosties zeme taisnīgā https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/mosties-zeme-taisniga/
Ja brāļi mēs būsim – neuzvarami kļūsim! https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/ja-brali-mes-busim-neuzvarami-klusim/
Lekcija: Tradicionālo (konservatīvo) vērtību krīzes būtība un izejas virzieni no tās https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/03/lekcija-tradicionalo-konservativo-vertibu-krizes-butiba-un-izejas-virzieni-no-tas/
Ko darīt latviešu konservatīvajiem spēkiem izvirtību uzspiešanas sakarā? https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/01/ko-darit-latviesu-konservativajiem-spekiem-izvirtibu-uzspiesanas-sakara/
Stambulas konvencija – homoseksuālistu – pedofīlu aprindu kārtējais sabiedrības maitāšanas mēģinājums https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/stambulas-konvencija-homoseksualistu-pedofilu-aprindu-kartejais-sabiedribas-maitasanas-meginajums/
Homoseksuāla dzīvesveida popularizēšana neatbilst tikumības jēdzienam https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/homoseksuala-dzivesveida-popularizesana-neatbilst-tikumibas-jedzienam/
Par ģimenes sagraušanu https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/par-gimenes-sagrausanu/
Kurš ir labāks ASV prezidenta kandidāts – Hilarija Klintone vai Donalds Tramps? https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/22/kurs-ir-labaks-asv-prezidenta-kandidats-hilarija-klintone-vai-donalds-tramps/
NATO sper vēl vienu soli tuvāk trešajam pasaules karam https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/17/nato-sper-vel-vienu-solis-tuvak-tresajam-pasaules-karam/
WIR – Šveices alternatīvā nauda (īpaši aktuāla ekonomisko krīžu apstākļos) https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/17/wir-sveices-alternativa-nauda-ipasi-aktuala-ekonomisko-krizu-apstaklos/
Kāpēc ASV nodod Ukrainu? https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/06/kapec-asv-nodod-ukrainu/
Antikrieviskums kā Baltijas valstu bizness https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/02/antikrieviskums-ka-baltijas-valstu-bizness/
Hilarija Klintone – nesavaldīga maita https://infoagentura.wordpress.com/2016/03/07/hilarija-klintone-nesavaldiga-maita/
Poltava (poēma par ukraini Ivanu Mazepu) https://infoagentura.wordpress.com/2016/03/07/poltava-poema-par-ukraini-ivanu-mazepu/
Pareizticīgo un katoļu baznīcas vienojas tradicionālo vērtību aizsardzībai https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/pareizticigo-un-katolu-baznicas-vienojas-tradicionalo-vertibu-aizsardzibai/
Par ES un Krievijas sadarbības perspektīvām un Austrumeiropas pseidovalstu pašnāvniecisko politiku https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/par-es-un-krievijas-sadarbibas-perspektivam-un-austrumeiropas-pseidovalstu-pasnavniecisko-politiku/
Par vīna un “kulturālās iedzeršanas” kaitīgumu https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/par-vina-un-kulturalas-iedzersanas-kaitigumu/
Krāpt, angli, mūs tev ļoti tīk https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/krapt-angli-mus-tev-loti-tik/
Ceļinieks https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/20/celinieks/
Dziesma par viedīgo Oļegu https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/20/dziesma-par-viedigo-olegu/
Ukraina iet “nebeidzamu šausmu” ceļu https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/17/ukraina-iet-nebeidzamu-sausmu-celu/
ASV mēģina juridiski pakļaut valstis privātām lielkorporācijām https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/asv-megina-juridiski-paklaut-valstis-privatam-lielkorporacijam/
Paula Stelpa dzeja (par tautu, Latviju, Raini, Debesīm u.c.) https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/paula-stelpa-dzeja-par-tautu-latviju-raini-debesim-u-c/
Antikultūra – civilizācijas slimība https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/04/antikultura-civilizacijas-slimiba/
Josifa Staļina dzeja https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/04/josifa-stalina-dzeja/
Par globālo krīzi un “jauno ekonomiku” https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/par-globalo-krizi-un-jauno-ekonomiku/
Latvijas sabiedrību aizsargā pats Krievijas pastāvēšanas fakts https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/latvijas-sabiedribu-aizsarga-pats-krievijas-pastavesanas-fakts/
Baltijas valstis kļūst par primāro Krievijas militāro mērķi https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/baltijas-valstis-klust-par-primaro-krievijas-militaro-merki/
Latviešu “nacionālista” dziesma https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/latviesu-nacionalista-dziesma/
Fruktoze izraisa aptaukošanos https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/fruktoze-izraisa-aptaukosanos/
Ērglītis https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/erglitis/
Pravietis https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/pravietis/
Alberts Einšteins: Kāpēc sociālisms? https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/alberts-einsteins-kapec-socialisms/
Džeks Londons: Kā es kļuvu par sociālistu https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/dzeks-londons-ka-es-kluvu-par-socialistu/
Par pieaugošajām problēmām Saūdu Arābijā https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/par-pieaugosajam-problemam-saudu-arabija/
Par Ukrainas valdošo aprindu prāta spējām https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/par-ukrainas-valdoso-aprindu-prata-spejam/
Par nacionālnodevējiem, zemes lielīpašniekiem, maksātnespējas administratoriem un “zemes piespiedu nomu” pilsētās https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/par-nacionalnodevejiem-zemes-lielipasniekiem-maksatnespejas-administratoriem-un-zemes-piespiedu-nomu-pilsetas/
Prometejs https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/prometejs/
Ģenētiski modificēta pārtika izraisa nopietnus veselības traucējumus https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/

2015.gads (149gb)

Par Tuvajiem Austrumiem, islāma pasauli, Turciju un nepieciešamību (necilvēcības draudu iespaidā) visiem cilvēkiem apvienoties https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/par-tuvajiem-austrumiem-islama-pasauli-turciju-un-nepieciesamibu-necilvecibas-draudu-iespaida-visiem-cilvekiem-apvienoties/
Objektīvi Latvijas interesēs ir, lai Krievija pastāvētu un lai tur būtu kaut kāda kārtība https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/objektivi-latvijas-intereses-ir-lai-krievija-pastavetu-un-lai-tur-butu-kaut-kada-kartiba/
ASV viceprezidents piedāvā decentralizēt Ukrainu pēc ASV parauga https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/asv-viceprezidents-piedava-decentralizet-ukrainu-pec-asv-parauga/
Frīdriha Šillera (1759-1805) dzeja https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/fridriha-sillera-1759-1805-dzeja/
Harija Potera patiesās jēgas analīze https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/03/harija-potera-patiesas-jegas-analize/
Eksperiments: “ideāla dzīve” nogalina https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/29/eksperiments-ideala-dzive-nogalina/
Par sliktām un labām tautām (amerikāņiem un krieviem) https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/29/par-sliktam-un-labam-tautam-amerikaniem-un-krieviem/
Par situāciju Burundi Republikā https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/29/par-situaciju-burundi-republika/
Katara – globālā terorisma finansēšanas un vadības centrs https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/24/katara-globala-terorisma-finansesanas-un-vadibas-centrs/
Terorisms drīzumā var iznīcināt mūsdienu civilizāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/24/terorisms-drizuma-var-iznicinat-musdienu-civilizaciju/
Baltijas valstu iedzīvotājus turpina gatavot karam https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/12/baltijas-valstu-iedzivotajus-turpina-gatavot-karam/
Pamācoši: Ukraiņu politologa stāstījums par Ukrainu, tās krīzes iemesliem un globālās cīņas metodēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/30/pamacosi-ukrainu-politologa-stastijums-par-ukrainu-tas-krizes-iemesliem-un-globalas-cinas-metodem/
Kā Krievija ar vienu raķetes šāvienu iznīcināja mītu par ASV militāro visvarenību https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/15/ka-krievija-ar-vienu-raketes-savienu-iznicinaja-mitu-par-asv-militaro-visvarenibu/
Kā stulbeņi apdala paši sevi: Ukrainas piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/ka-stulbeni-apdala-pasi-sevi-ukrainas-piemers/
Latvija drīzumā aizies bojā, ja nenomainīs valsts modeli https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/latvija-drizuma-aizies-boja-ja-nenomainis-valsts-modeli/
Darbu uzsāk bezmaksas e-grāmatu izdevniecība “Padomju grāmata” https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/darbu-uzsak-bezmaksas-e-gramatu-izdevnieciba-padomju-gramata/
Vīzija Latvijas attīstībai: Ģimenes kodekss https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/vizija-latvijas-attistibai-gimenes-kodekss/
Vladimirs Putins: Dzīve mainās, bet patiesas vērtības ir vienas un tās pašas visos laikos https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/vladimirs-putins-dzive-mainas-bet-patiesas-vertibas-ir-vienas-un-tas-pasas-visos-laikos/
Vladimira Putina uzstāšanās ANO Ģenerālās Asamblejas 70.sesijā (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/04/vladimira-putina-uzstasanas-ano-generalas-asamblejas-70-sesija-pilns-teksts/
Par Krievijas un Ķīnas tuvināšanos uz ASV agresīvās politikas fona https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/04/par-krievijas-un-kinas-tuvinasanos-uz-asv-agresivas-politikas-fona/
Kāpēc es nemīlu radikāļus https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/04/kapec-es-nemilu-radikalus/
Angļu valodas uzbūves un mentalitātes analīze jeb kādēļ anglosakši ir tādi mežoņi https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/30/anglu-valodas-uzbuves-un-mentalitates-analize-jeb-kadel-anglosaksi-ir-tadi-mezoni/
Par migrantu krīzi Eiropā un tās pasūtītājiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/26/par-migrantu-krizi-eiropa-un-tas-pasutitajiem/
Par ekonomikas nacionalizāciju: Sergeja Glazjeva priekšlikumi https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/22/par-ekonomikas-nacionalizaciju-sergeja-glazjeva-priekslikumi/
Kāpēc lielbagātnieki iepludina Eiropā bēgļus https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/22/kapec-lielbagatnieki-iepludina-eiropa-beglus/
Par laikmeta maiņu jeb kādas ir Krievijas priekšrocības pār Rietumvalstīm https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/par-laikmeta-mainu-jeb-kadas-ir-krievijas-prieksrocibas-par-rietumvalstim/
Krievu okupanta atklātā videovēstule ASV prezidentam https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/krievu-okupanta-atklata-videovestule-asv-prezidentam/
Kā atrisināt ilggadīgo Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/ka-atrisinat-ilggadigo-armenijas-un-azerbaidzanas-konfliktu/
Par aristokrātiskas uzvedības pamatiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/par-aristokratiskas-uzvedibas-pamatiem/
Par dzīves jēgu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/16/par-dzives-jegu/
Par bēgļiem: piepildās Muamāra Kadafi paredzējums https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/14/par-begliem-piepildas-muamara-kadafi-paredzejums/
Kā Ukrainas “pelēkais kardināls” Viktors Pinčuks (pēc tautības ebrejs) nacistizēja Ukrainu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/09/ka-ukrainas-pelekais-kardinals-viktors-pincuks-pec-tautibas-ebrejs-nacistizeja-ukrainu/
Amerikānis par krievu mazdārziņiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/09/amerikanis-par-krievu-mazdarziniem/
ASV – vardarbības valsts https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/06/asv-vardarbibas-valsts/
Kā varēja sākties kodolkarš: 2013.gada septembrī Krievija notrieca pret Sīriju raidītās ASV raķetes https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/06/ka-vareja-sakties-kodolkars-2013-gada-septembri-krievija-notrieca-pret-siriju-raiditas-asv-raketes/
Par musulmaņu imigrantiem, radikālo islāmu un mirstošo Eiropu https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/25/par-musulmanu-imigrantiem-radikalo-islamu-un-mirstoso-eiropu/
Jaunais “aukstais karš” ir 1000 reizes bīstamāks par iepriekšējo https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/25/jaunais-aukstais-kars-ir-1000-reizes-bistamaks-par-ieprieksejo/
Par globālo cīņu un tās metodēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/21/par-globalo-cinu-un-tas-metodem/
NATO zaudē iedzīvotāju atbalstu https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/21/nato-zaude-iedzivotaju-atbalstu/
Par Gruzijas mācību amerikāņu pakalpiņiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/19/par-gruzijas-macibu-amerikanu-pakalpiniem/
ASV izspiego savus sabiedrotos https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/19/asv-izspiego-savus-sabiedrotos/
Bumeranga efekts politikā https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/17/bumeranga-efekts-politika/
Amerikā apspriež iespēju vienoties ar Krieviju pret Ķīnu https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/17/amerika-apspriez-iespeju-vienoties-ar-krieviju-pret-kinu/
Vatikāna “ārlietu ministrs” aicina iet kopsolī ar Krieviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/17/vatikana-arlietu-ministrs-aicina-iet-kopsoli-ar-krieviju/
Ukrainas krahs ir tikai laika jautājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/04/ukrainas-krahs-ir-tikai-laika-jautajums/
“Saskaņas centrs” – Latvijas režīma balsts https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/04/saskanas-centrs-latvijas-rezima-balsts/
Birokrātija nogalina Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/birokratija-nogalina-latviju/
Eiropas Savienības sabrukums ir neizbēgams (prognozējami ap 2022.gadu) https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/eiropas-savienibas-sabrukums-ir-neizbegams-prognozejami-ap-2022-gadu/
Par Baltijas valstu perspektīvām pēc ASV un ES tirgu apvienošanas (TTIP noslēgšanas) https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-baltijas-valstu-perspektivam-pec-asv-un-es-tirgu-apvienosanas-ttip-noslegsanas/
Par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-palmu-ellas-kaitigo-ietekmi-uz-cilveka-veselibu/
Gruzijas politiķe: Ir jābūt tik progruzīniskam, lai nebaidītos tapt nosauktam par prokrievisku https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/gruzijas-politike-ir-jabut-tik-progruziniskam-lai-nebaiditos-tapt-nosauktam-par-prokrievisku/
Par Ukrainas nebeidzamo (permanento) “revolūciju” https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/24/par-ukrainas-nebeidzamo-permanento-revoluciju/
Par nacistu kaujinieku un policijas apšaudi Aizkarpatijā: kompromiss Ukrainā nav iespējams https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/par-nacistu-kaujinieku-un-policijas-apsaudi-aizkarpatija-kompromiss-ukraina-nav-iespejams/
Zūdošā Ukraina https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/zudosa-ukraina/
Par funkcionālo analfabētismu un izglītības degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/par-funkcionalo-analfabetismu-un-izglitibas-degradaciju/
ASV homoseksuālā brīvība https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/asv-homoseksuala-briviba/
Ukrainu pārvalda noziedznieki jeb par Ukrainas politikas netīrajām aizkulisēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/ukrainu-parvalda-noziedznieki-jeb-par-ukrainas-politikas-netirajam-aizkulisem/
Par cilvēka “slinkajām” smadzenēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/par-cilveka-slinkajam-smadzenem/
Par alkohola un narkotiku kaitīgumu “ezoteriskā” skatījumā https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/par-alkohola-un-narkotiku-kaitigumu-ezoteriska-skatijuma/
Publicēta jaunā ASV militārā stratēģija https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/publiceta-jauna-asv-militara-strategija/
ASV postindustriālās ekonomikas krahs https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/asv-postindustrialas-ekonomikas-krahs/
ASV gatavo iemeslu savu parādu neatdošanai https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/asv-gatavo-iemeslu-savu-paradu-neatdosanai/
Par Teksasas štata (ASV) separātiskajām tendencēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/par-teksasas-stata-asv-separatiskajam-tendencem/
Par valsti https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/par-valsti/
Par sociālisma problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/par-socialisma-problemam/
Krievija cīņā ar ASV jau ir uzvarējusi, bet… https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/krievija-cina-ar-asv-jau-ir-uzvarejusi-bet/
Islāmistu “Islāma valsts” iznīcina Islāmu https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/islamistu-islama-valsts-iznicina-islamu/
Ķīnas valūta (juaņs) šogad var tikt iekļauta rezerves valūtu sarakstā https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/kinas-valuta-juans-sogad-var-tikt-ieklauta-rezerves-valutu-saraksta/
Zūdošās Austrumeiropas partnerības sammits Rīgā https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/zudosas-austrumeiropas-partneribas-sammits-riga/
Pirmās kapitālistiskās Latvijas un sociālistiskās Latvijas ekonomisko rādītāju salīdzinājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/pirmas-kapitalistiskas-latvijas-un-socialistiskas-latvijas-ekonomisko-raditaju-salidzinajums/
Jezebeles uznāciens jeb sievietes identitātes krīze https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/jezebeles-uznaciens-jeb-sievietes-identitates-krize/
Atā, atā brālīši! https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/ata-ata-bralisi/
Laiks pamosties, savādāk katastrofa ir neizbēgama https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/laiks-pamosties-savadak-katastrofa-ir-neizbegama/
Vislabākās matemātikas mācību grāmatas – Andreja Kiseļeva Aritmētika, Ģeometrija un Algebra https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/vislabakas-matematikas-macibu-gramatas-andreja-kiseleva-aritmetika-geometrija-un-algebra/
Bērni līdz 12 gadiem, lietojot audio-vizuālās ierīces (TV, datorus, mobilos telefonus), var atpalikt attīstībā https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/berni-lidz-12-gadiem-lietojot-audio-vizualas-ierices-tv-datorus-mobilos-telefonus-var-atpalikt-attistiba/
PAR un PRET: Vēl daži agresijas pret ģimenēm piemēri https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/par-un-pret-vel-dazi-agresijas-pret-gimenem-piemeri/
Ukraiņu nacisti un ebreji https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/ukrainu-nacisti-un-ebreji/
Filma par kapitālisma būtību un kapitālisma attīstības drausmīgajām perspektīvām https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/filma-par-kapitalisma-butibu-un-kapitalisma-attistibas-drausmigajam-perspektivam/
Maskavā Uzvaras Svētku militārajā parādē piedalās Ķīnas un Indijas karavīri https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/maskava-uzvaras-svetku-militaraja-parade-piedalas-kinas-un-indijas-karaviri/
Lielbritānijas pagrimuma simbols https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/lielbritanijas-pagrimuma-simbols/
Dziesma par homoseksuālistu mafijas pārvaldīto Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/dziesma-par-homoseksualistu-mafijas-parvaldito-latviju/
Atvērtās sabiedrības odiozā karikatūra https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/atvertas-sabiedribas-odioza-karikatura/
Sociālā regresa izpausmes jeb cilvēku debilizācijas un antidebilizācijas stratēģijas https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/06/sociala-regresa-izpausmes-jeb-cilveku-debilizacijas-un-antidebilizacijas-strategijas/
Transatlantijas tirdzniecības līgums (TTIP): ASV mēģinājums apmuļķot eiropiešus un aprīt ES https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/transatlantijas-tirdzniecibas-ligums-ttip-asv-meginajums-apmulkot-eiropiesus-un-aprit-es/
Krievija var būt spiesta okupēt Baltijas valstis https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/krievija-var-but-spiesta-okupet-baltijas-valstis/
Latvijā var nesodīti viltot dokumentus https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/latvija-var-nesoditi-viltot-dokumentus/
Žurnālistes tumsonības piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/zurnalistes-tumsonibas-piemers/
Kādēļ par sociālismu, kādēļ pret nacionālismu? https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/kadel-par-socialismu-kadel-pret-nacionalismu/
Pasaules lielāko korporāciju saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/pasaules-lielako-korporaciju-saraksts/
ASV Atbildības birojs: lidot ar pasažieru lidmašīnām vairs nav droši – to vadību iespējams attālināti pārtvert https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/26/asv-atbildibas-birojs-lidot-ar-pasazieru-lidmasinam-vairs-nav-drosi-to-vadibu-iespejams-attalinati-partvert/
Specdienestu spēlītes: jauns “snoudens” Vācijas specdienestu rīcībā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/26/specdienestu-spelites-jauns-snoudens-vacijas-specdienestu-riciba/
ASV karavīri Kijevā izvaro ukraiņu meitenes https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/asv-karaviri-kijeva-izvaro-ukrainu-meitenes/
Francijas militārā izlūkdienesta vadītājs: Krievijas armija nav iebrukusi Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/francijas-militara-izlukdienesta-vaditajs-krievijas-armija-nav-iebrukusi-ukraina/
Par ģeofiziskajiem ieročiem pret ASV https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/par-geofiziskajiem-ierociem-pret-asv/
Ģeopolitiskā realitāte un ģeopolitiskā idiotija https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/geopolitiska-realitate-un-geopolitiska-idiotija/
Pārdomas par bērnu aizsardzību Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/pardomas-par-bernu-aizsardzibu-latvija/
Par izmaiņām izglītības likumā, paredzot tikumisku izglītību https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/par-izmainam-izglitibas-likuma-paredzot-tikumisku-izglitibu/
Mērenās ex-alkoholiķes pārdomas jeb kā bērnus padara par alkoholiķiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/merenas-ex-alkoholikes-pardomas-jeb-ka-bernus-padara-par-alkoholikiem/
Par dzīvi Vācijas mazpilsētās jeb kas ir “ordnungs” https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/09/par-dzivi-vacijas-mazpilsetas-jeb-kas-ir-ordnungs/
ASV iznīcina pašu radīto pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/asv-iznicina-pasu-radito-pasauli/
ASV ievilina ES lamatās (jeb īsumā par Transatlantijas tirdzniecības (TTIP) līgumu) https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/asv-ievilina-es-lamatas-jeb-isuma-par-transatlantijas-tirdzniecibas-ttip-ligumu/
ASV Krimas sagrābšanas neveiksme jeb kā gandrīz sākās Trešais pasaules karš https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/asv-krimas-sagrabsanas-neveiksme-jeb-ka-gandriz-sakas-tresais-pasaules-kars/
STRATFOR (ASV) direktors Dž. Frīdmens par ASV stratēģiskajiem plāniem Eiropā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/stratfor-asv-direktors-dz-fridmens-par-asv-strategiskajiem-planiem-eiropa/
Vai ASV gatavojas “uzspridzināt” Baltiju, jeb kam ir nepieciešama “Latgales tautas republika”? https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/vai-asv-gatavojas-uzspridzinat-baltiju-jeb-kam-ir-nepieciesama-latgales-tautas-republika/
Ārprāta anatomija jeb kā Latvijā darbojas importētie likumi https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/arprata-anatomija-jeb-ka-latvija-darbojas-importetie-likumi/
Par pašnāvībām CIP, Airbus aviokatastrofu Francijā un pasaules kara provocēšanu https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/par-pasnavibam-cip-airbus-aviokatastrofu-francija-un-pasaules-kara-provocesanu/
Forbes: Krimas iedzīvotāji ir apmierināti ar pievienošanos Krievijai https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/forbes-krimas-iedzivotaji-ir-apmierinati-ar-pievienosanos-krievijai/
Filma par Krimas pievienošanos Krievijai https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/filma-par-krimas-pievienosanos-krievijai/
Par specdienestu darbiniekiem, mēdijiem un Vladimira Putina dēmonizāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/par-specdienestu-darbiniekiem-medijiem-un-vladimira-putina-demonizaciju/
Homosexsociālisti Francijā piedzīvo sagrāvi pašvaldību vēlēšanu pirmajā kārtā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/homosexsocialisti-francija-piedzivo-sagravi-pasvaldibu-velesanu-pirmaja-karta/
Cenzūra Ukrainā: tiek aizliegts ziņu kanāls Euronews https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/cenzura-ukraina-tiek-aizliegts-zinu-kanals-euronews/
Par Austrumeiropas brīvību https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/par-austrumeiropas-brivibu/
Turpinās BRIKS “Attīstības bankas” veidošana https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/turpinas-briks-attistibas-bankas-veidosana/
Ugunsgrēks Krievijas lielveikalā: vairāki arestētie jau pēc nedēļas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/ugunsgreks-krievijas-lielveikala-vairaki-arestetie-jau-pec-nedelas/
Ukrainas ungāri masveidā pieņem Ungārijas pilsonību https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/ukrainas-ungari-masveida-pienem-ungarijas-pilsonibu/
Solis tuvāk “1984”: “Gudrie” TV (Smart TV) izspiego skatītājus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/solis-tuvak-1984-gudrie-tv-smart-tv-izspiego-skatitajus/
Tauta uz sociālā darvinisma āķa https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/tauta-uz-sociala-darvinisma-aka/
Par un Pret: bērnu tirdzniecība Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/par-un-pret-bernu-tirdznieciba-latvija/
Konference par alkohola pieejamības ierobežošanas politiku https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/konference-par-alkohola-pieejamibas-ierobezosanas-politiku/
Pasaules parādsaistību apskats (pēc McKinsey ziņojuma) https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/pasaules-paradsaistibu-apskats-pec-mckinsey-zinojuma/
Austrumukrainis par Ukrainu https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/austrumukrainis-par-ukrainu/
Tibetas politiskā vēsture (īss, enciklopēdisks pārskats) https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/tibetas-politiska-vesture-iss-enciklopedisks-parskats/
Cilvēcības deklarācija https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/cilvecibas-deklaracija/
Tiesībsargs: bērnu dzīves tiek salauztas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/tiesibsargs-bernu-dzives-tiek-salauztas/
Viendzimuma pāru kopdzīves regulējuma tiesībpolitiskā problemātika https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/viendzimuma-paru-kopdzives-regulejuma-tiesibpolitiska-problematika/
Alus lietošana izraisa neauglību, impotenci un padara vīriešus sievišķīgus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/alus-lietosana-izraisa-neauglibu-impotenci-un-padaru-viriesus-sieviskigus/
Par Patriotismu un “patriotismu” https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/par-patriotismu-un-patriotismu/
Eiropas “vērtības” Vācijas skolēniem https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/eiropas-vertibas-vacijas-skoleniem/
Par derīgām tautām https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/par-derigam-tautam/
Korejas krīze (karš) – aukstā kara sākums Austrumāzijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/korejas-krize-kars-auksta-kara-sakums-austrumazija/
ASV neatkarības deklarācija: sabiedrībai ir tiesības un pienākums likvidēt netaisnīgas valdības https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/asv-neatkaribas-deklaracija-sabiedribai-ir-tiesibas-un-pienakums-likvidet-netaisnigas-valdibas/
ASV nedrīkst uzticēt starptautiskas funkcijas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/asv-nedrikst-uzticet-starptautiskas-funkcijas/
Ķīniešu uzvedības pamatprincipi https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/kiniesu-uzvedibas-pamatprincipi/
Ķīnas ekonomiskā brīnuma iemesli https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/kinas-ekonomiska-brinuma-iemesli/
Par homoseksuālismu bioloģijas doktora skatījumā https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-homoseksualismu-biologijas-doktora-skatijuma/
Pēteris Kļava: Rietumu demokrātija ir ar pedofilijas piegaršu https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/peteris-klava-rietumu-demokratija-ir-ar-pedofilijas-piegarsu/
Par Geiropas apgriezto realitāti, hegemonijas piramīdu un tautas saimniecības pamatprincipiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-geiropas-apgriezto-realitati-hegemonijas-piramidu-un-tautas-saimniecibas-pamatprincipiem/
Par tautas atbildību un cilvēcisko kvalitāti https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-tautas-atbildibu-un-cilvecisko-kvalitati/
Poļu koncentrācijas nometnes https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/polu-koncentracijas-nometnes/
1919. gada februāris – fon Štrika sazvērestības atklāšana https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/1919-gada-februaris-fon-strika-sazverestibas-atklasana/
Gadžetomānu paaudze jeb kāpēc jaunieši savā vairumā ir arvien egoistiskāki un nezinošāki https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/29/gadzetomanu-paaudze-jeb-kapec-jauniesi-sava-vairuma-ir-arvien-egoistiskaki-un-nezinosaki/
Ukrainis par dzīvi Krievijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/29/ukrainis-par-dzivi-krievija/
Kā Irāna nostabilizēja savu valūtu un iztur sankcijas https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/29/ka-irana-nostabilizeja-savu-valutu-un-iztur-sankcijas/
Priekškarš: Eiromeli Eirokara priekšvakarā https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/priekskars-eiromeli-eirokara-prieksvakara/
Par Baltkrievijas ekonomiku: pārdomas pēc ceļojuma pa Baltkrieviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-baltkrievijas-ekonomiku-pardomas-pec-celojuma-pa-baltkrieviju/
Ieskats latviešu sarkano strēlnieku tēlā https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/ieskats-latviesu-sarkano-strelnieku-tela/
Tālavas taurētājs https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/talavas-tauretajs/
Par privātīpašuma iluzorumu https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-privatipasuma-iluzorumu/
Par zinātnes būtību un zinātnes alternatīvām https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-zinatnes-butibu-un-zinatnes-alternativam/

2014.gads (119gb)

Vecāku pedagoģija jeb bērnu audzināšanas pamatprincipi https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/18/vecaku-pedagogija-jeb-bernu-audzinasanas-pamatprincipi/
Trīs skolas elementi: audzināšanas, mācību un administratīvais https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/tris-skolas-elementi-audzinasanas-macibu-un-administrativais/
Noskūtā Latvija jeb kas notiek ar Latvijas mežiem? https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/noskuta-latvija-jeb-kas-notiek-ar-latvijas-meziem/
Psihoterapeits pieļauj sievas sišanu kā ģimenes saglabāšanas metodi https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/psihoterapeits-pielauj-sievas-sisanu-ka-gimenes-saglabasanas-metodi/
Ietekmīgs ASV gejaktīvists arestēts par pusaudža seksuālu izmantošanu https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/ietekmigs-asv-gejaktivists-arestets-par-pusaudza-seksualu-izmantosanu/
Par Norvēģijas pedofilijas tradīcijām (cietušas latvietes stāsts) https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/27/par-norvegijas-pedofilijas-tradicijam-cietusas-latvietes-stasts/
„Runa” tomēr „iet” jeb pārdomas par latviešu valodas gramatiku https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/runa-tomer-iet-jeb-pardomas-par-latviesu-valodas-gramatiku/
Par konferenci „Pastāvīgas vērtības mainīgā pasaulē” https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/par-konferenci-pastavigas-vertibas-mainiga-pasaule/
Pārdomas par Latvijas posta iemesliem Ināras Mūrnieces zemiskās rīcības publiskošanas sakarā https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/pardomas-par-latvijas-posta-iemesliem-inaras-murnieces-zemiskas-ricibas-publiskosanas-sakara/
Ināras Mūrnieces nelietības piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/10/inaras-murnieces-nelietibas-piemers/
Darba nozīme psihiskajā attīstībā un audzināšanā https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/07/darba-nozime-psihiskaja-attistiba-un-audzinasana/
Cita atbilde „patriotam” https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/07/cita-atbilde-patriotam/
Nīderlandes ierēdņu vardarbība pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/07/niderlandes-ierednu-vardarbiba-pret-berniem/
Par sazvērestībām, Rietumus pārvaldošajām slepenajām organizācijām (masoniem, iluminātiem u.c.) un Venēcijas lomu to izveidē https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/30/par-sazverestibam-rietumus-parvaldosajam-slepenajam-organizacijam-masoniem-iluminatiem-u-c-un-venecijas-lomu-to-izveide/
Kāpēc rodas tik daudz psihu? https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/kapec-rodas-tik-daudz-psihu/
Ulmaņlaiku lauksaimniecības attīstības pieredze https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/ulmanlaiku-lauksaimniecibas-attistibas-pieredze/
Par ķīniešu genocīdu Tibetā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/par-kiniesu-genocidu-tibeta/
Strādnieka goda kodekss https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/stradnieka-goda-kodekss/
Dienvidkorejas ekonomiskā brīnuma recepte https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/17/dienvidkorejas-ekonomiska-brinuma-recepte/
Par mūsu ierēdņu ekonomiku https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/17/par-musu-ierednu-ekonomiku/
Latvijas ekonomisko problēmu cēlonis un ieskats plānveida ekonomikā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/latvijas-ekonomisko-problemu-celonis-un-ieskats-planveida-ekonomika/
Par alkohola un cigarešu nāvējošo ietekmi https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/par-alkohola-un-cigaresu-navejoso-ietekmi/
„Panorāmas” tauta melnās ēras priekšvakarā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/panoramas-tauta-melnas-eras-prieksvakara/
Dainis Īvāns nav pelnījis nekādu cieņu un godu https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/dainis-ivans-nav-pelnijis-nekadu-cienu-un-godu/
Visatļautais paņēmiens jeb homoseksuāļu gaviles Latvijas Televīzijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/visatlautais-panemiens-jeb-homoseksualu-gaviles-latvijas-televizija/
„Lācis nāk!” jeb skaidrojums par Vēsturi, Ideoloģiju, represijām un nodevējiem https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/08/lacis-nak-jeb-skaidrojums-par-vesturi-ideologiju-represijam-un-nodevejiem/
Kurš pārvalda pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/kurs-parvalda-pasauli/
Lēnām pār tiltu, draugs! https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/lenam-par-tiltu-draugs/
Dzeja https://infoagentura.wordpress.com/dzeja/
Par Pagātni, Tagadni un Nākotni…(2.daļa) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/30/par-pagatni-tagadni-un-nakotni2-dala/
Atbilde „patriotam” par nacismu, fašismu un Ukrainu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/atbilde-patriotam-par-nacismu-fasismu-un-ukrainu/
Par modes manipulatīvo un kaitniecisko dabu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/par-modes-manipulativo-un-kaitniecisko-dabu/
Jēzus Kristus un PSRS līdzība https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/jezus-kristus-un-psrs-lidziba/
Saeimā iesniegts pret bērnu maitāšanu vērsts likumprojekts https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/saeima-iesniegts-pret-bernu-maitasanu-versts-likumprojekts/
Solvita Āboltiņa – bērnu tirgotāja? https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/solvita-aboltina-bernu-tirgotaja/
Alberts Bels – tipisks latviešu mietpilsonis https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/alberts-bels-tipisks-latviesu-mietpilsonis/
Atbilde amerikāņu propagandistam https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/17/atbilde-amerikanu-propagandistam/
Ukrainas kara ekonomiskie cēloņi jeb kāpēc tiek provocēts pasaules karš (Sergeja Glazjeva uzstāšanās) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/16/ukrainas-kara-ekonomiskie-celoni-jeb-kapec-tiek-provocets-pasaules-kars-sergeja-glazjeva-uzstasanas/
Par propagandu (krievu, vācu, amerikāņu) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/par-propagandu-krievu-vacu-amerikanu/
Īsi un kodolīgi par homoseksuālismu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/isi-un-kodoligi-par-homoseksualismu/
Kā muļķus piespiež ņemt kredītus https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/ka-mulkus-piespiez-nemt-kreditus/
Par Latvijas Universitātes strauju debilizēšanos https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/par-latvijas-universitates-strauju-debilizesanos/
Rīgā policija izrauj mātei no rokām zīdaini https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/riga-policija-izrauj-matei-no-rokam-zidaini/
„Informācijas aģentūras” redakcijas viedoklis https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/informacijas-agenturas-redakcijas-viedoklis/
Kāpēc ukraiņu nacisti zaudē karu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/01/kapec-ukrainu-nacisti-zaude-karu/
Par Krievijas iebrukumu Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/01/par-krievijas-iebrukumu-ukraina/
Kā izglābt Latviju (un ne tikai) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/ka-izglabt-latviju-un-ne-tikai/
Nelikumību sievišķā seja, jeb apcerējums par tiesu sistēmas patvaļu https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/nelikumibu-sieviska-seja-jeb-apcerejums-par-tiesu-sistemas-patvalu/
Vecvectēvs nogalina ukraiņu izvarotāju https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/vecvectevs-nogalina-ukrainu-izvarotaju/
Par latviešu tautu https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/par-latviesu-tautu/
Par Rietumu totalitāro demokrātiju: Aleksandra Zinovjeva intervija (1999, Berlīne) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/20/par-rietumu-totalitaro-demokratiju-aleksandra-zinovjeva-intervija-1999-berline/
Alkohola patēriņa rādītāji pasaulē (WHO atskaite 2014) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/alkohola-paterina-raditaji-pasaule-who-atskaite-2014/
Ģenialitātes noslēpumi https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/genialitates-noslepumi/
Ebreju nacists bez maskas https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/ebreju-nacists-bez-maskas/
Naida orģijas Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/naida-orgijas-ukraina/
IATA vadītājs: Ukraina nesniedza patiesu informāciju https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/iata-vaditajs-ukraina-nesniedza-patiesu-informaciju/
Par LM dzimumu līdztiesības komitejas sēdi https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/par-lm-dzimumu-lidztiesibas-komitejas-sedi/
Trīs tēzes par degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/tris-tezes-par-degradaciju/
Kā ukrainis kļuva par ukrainafobu, jeb piezīmes par dzīvi Ļvovā (Galīcijā) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/06/ka-ukrainis-kluva-par-ukrainafobu-jeb-piezimes-par-dzivi-lvova-galicija/
Par nacistu melno internacionāli https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/02/par-nacistu-melno-internacionali/
Nacisms bez maskas: „Daļu cilvēku ir vienkārši jānogalina” https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/02/nacisms-bez-maskas-dalu-cilveku-ir-vienkarsi-janogalina/
Ukraiņu nacistu Dmitriju Jarošu izsludina starptautiskā meklēšanā https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/02/ukrainu-nacistu-dmitriju-jarosu-izsludina-starptautiska-meklesana/
Komentārs par civilizācijas degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/02/komentars-par-civilizacijas-degradaciju/
Lasāmviela zinātkāriem jauniešiem https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/lasamviela-zinatkariem-jauniesiem/
Par Ukrainā avarējušo Malaizijas Boing 777 https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/par-ukraina-avarejuso-malaizijas-boing-777/
Krievijas difamācija https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/krievijas-difamacija/
Itālijā audžutēvs nogalina no Krievijas adoptēto audžudēlu https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/italija-audzutevs-nogalina-no-krievijas-adopteto-audzudelu/
Aizdomās par pedofiliju Lielbritānijas policija arestējusi 660 personas https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/aizdomas-par-pedofiliju-lielbritanijas-policija-arestejusi-660-personas/
Polijas ārlietu ministrs: „Poļu – amerikāņu alianse ir bezjēdzīga, pat kaitīga” https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/polijas-arlietu-ministrs-polu-amerikanu-alianse-ir-bezjedziga-pat-kaitiga/
Grāmatniecības sociālistiskās nākotnes vīzija https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/gramatniecibas-socialistiskas-nakotnes-vizija/
Kāpēc jālasa grāmatas https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/kapec-jalasa-gramatas/
Lielbritānijas finansu ministrs tiek pieķerts reizrēķina nezināšanā https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/lielbritanijas-finansu-ministrs-tiek-piekerts-reizrekina-nezinasana/
Cietusī māmiņa nosauc bērnu tirgotājus https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/cietusi-mamina-nosauc-bernu-tirgotajus/
Poļu arhibīskaps atzīts par vainīgu pedofilijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/polu-arhibiskaps-atzits-par-vainigu-pedofilija/
ASV vadība ir slima ar parafrēniju https://infoagentura.wordpress.com/2014/06/04/asv-vadiba-ir-slima-ar-parafreniju/
Pārdomas par teroru Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2014/06/02/pardomas-par-teroru-ukraina/
Cēlās adopcijas slēptais bizness https://infoagentura.wordpress.com/2014/06/02/celas-adopcijas-sleptais-bizness/
Tiesībsargs: Bāriņtiesa un VBTAI neievēro bērnu intereses https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/tiesibsargs-barintiesa-un-vbtai-neievero-bernu-intereses/
Eiropas patiesā seja https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/eiropas-patiesa-seja/
ASV datu iekārtās ievieto spiegprogrammas https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/asv-datu-iekartas-ievieto-spiegprogrammas/
Saeimas deputāti nepilda savus pienākumus https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/saeimas-deputati-nepilda-savus-pienakumus/
Lembergs: NATO karavīri – okupantu cūkas https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/lembergs-nato-karaviri-okupantu-cukas/
Pacilājošais ideoloģiskais zinātniskums https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/pacilajosais-ideologiskais-zinatniskums/
Eirovīzijā uzvar „Eiropas vērtības” https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/eirovizija-uzvar-eiropas-vertibas/
Krievija – normālu cilvēku valsts https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/krievija-normalu-cilveku-valsts/
Bērnu skaistumkonkursi ir bīstami un kaitīgi https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/bernu-skaistumkonkursi-ir-bistami-un-kaitigi/
Sociālisms – cilvēces nākotnes perspektīva https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/socialisms-cilveces-nakotnes-perspektiva/
Latvijas Ekonomistu asociācijas 5. gadskārtējā konference https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/latvijas-ekonomistu-asociacijas-5-gadskarteja-konference/
Pieredzējuša okupanta pārdomas https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/pieredzejusa-okupanta-pardomas/
Idilliskā plurālisma idille https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/idilliska-pluralisma-idille/
Cenzūra Latvijā – noticis fakts https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/cenzura-latvija-noticis-fakts/
Latvija, kuru esam zaudējuši (īss Latvijas vēstures kurss) https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/latvija-kuru-esam-zaudejusi-iss-latvijas-vestures-kurss/
ASV agresiju hronika https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/asv-agresiju-hronika/
Zināšanu ideoloģijas dvīņubrāļi https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/zinasanu-ideologijas-dvinubrali/
Gendera teorijas krahs: dvīņu Reimeru traģēdija https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/gendera-teorijas-krahs-dvinu-reimeru-tragedija/
Tradicionālo vērtību aizsardzības akcija: sieviešu vēstules deputātiem https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/tradicionalo-vertibu-aizsardzibas-akcija-sieviesu-vestules-deputatiem/
Par notiekošo Ukrainā (video angliski) https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/par-notiekoso-ukraina-video-angliski/
Par Ukrainu (vēsturi, tur notikušo un tā iemesliem) https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/par-ukrainu-vesturi-tur-notikuso-un-ta-iemesliem/
Elektrības „tēvs” – Nikola Tesla https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/elektribas-tevs-nikola-tesla/
Maskavā atdzimst komunisms https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/maskava-atdzimst-komunisms/
Par globalizāciju https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/par-globalizaciju/
Latvijas mēdiju tendenciozitāte: NRA „aptaujas” gadījums https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/latvijas-mediju-tendenciozitate-nra-aptaujas-gadijums/
Eiropas “vērtības”. Drīz arī Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/eiropas-vertibas-driz-ari-latvija/
Pareizticīgo patriarhs: viendzimuma „laulību” legalizācija apdraud cilvēci https://infoagentura.wordpress.com/2014/02/24/pareizticigo-patriarhs-viendzimuma-laulibu-legalizacija-apdraud-cilveci/
„Papardes zieds” maitā un deģenerē bērnus https://infoagentura.wordpress.com/2014/02/24/papardes-zieds-maita-un-degenere-bernus/
Žurnāls „Mans mazais” publicē incesta elementus saturošu fotogrāfiju https://infoagentura.wordpress.com/2014/02/24/zurnals-mans-mazais-publice-incesta-elementus-saturosu-fotografiju/
Par kodolieročiem, kodollīdzsvara būtību un to, kāpēc ASV (NATO) pretraķešu aizsardzības sistēma apdraud visu pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/par-kodolierociem-kodollidzsvara-butibu-un-to-kapec-asv-nato-pretrakesu-aizsardzibas-sistema-apdraud-visu-pasauli/
Perversiju legalizācijas tehnoloģija („Overtona logs” sociālo izmaiņu modelis) https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/perversiju-legalizacijas-tehnologija-overtona-logs-socialo-izmainu-modelis/
Viesstrādnieka piezīmes par darbu un dzīvi Francijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/viesstradnieka-piezimes-par-darbu-un-dzivi-francija/
Ģeokrātiskais valstiskums https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/geokratiskais-valstiskums/
„Bāriņtiesas” vardarbība Somijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/barintiesas-vardarbiba-somija/
Par bērnu nolaupīšanu Rīgas domes bāriņtiesas aizsegā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/16/par-bernu-nolaupisanu-rigas-domes-barintiesas-aizsega/
Kāpēc tiek iznīcināti sabiedrības ideāli https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/16/kapec-tiek-iznicinati-sabiedribas-ideali/
Kapitālisma sociālistiskā nākotne https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/16/kapitalisma-socialistiska-nakotne/
Dziesmas par izpostīto Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/16/dziesmas-par-izpostito-latviju/
Rīgas bāriņtiesa apmelo vecākus un veic nežēlīgu agresiju pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/rigas-barintiesa-apmelo-vecakus-un-veic-nezeligu-agresiju-pret-berniem/
Par valsts informatīvās telpas tehnoloģisko aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/par-valsts-informativas-telpas-tehnologisko-aizsardzibu/
Eiro ieviešana – Latvijas likvidācija https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/eiro-ieviesana-latvijas-likvidacija/
Ietekmīgs ES politiķis asi kritizē Baltijas politikāņu rusafobiju https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/ietekmigs-es-politikis-asi-kritize-baltijas-politikanu-rusafobiju-2/

2013.gads (98gb)

Romas pāvests asi kritizē kapitālismu un noliedz pārmetumus „marksismā” https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/19/romas-pavests-asi-kritize-kapitalismu-un-noliedz-parmetumus-marksisma/
Antropoloģiskā katastrofa un neoapgaismības projekts https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/19/antropologiska-katastrofa-un-neoapgaismibas-projekts/
Diskusija par ASV zemiskās dabas būtību https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/19/diskusija-par-asv-zemiskas-dabas-butibu/
Korumpantu izrādīšanās triumfs https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/korumpantu-izradisanas-triumfs/
Korupcija: deputātu un valsts pārvaldes vadības mehānisms https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/korupcija-deputatu-un-valsts-parvaldes-vadibas-mehanisms/
Ierosināta krimināllieta par bērnu tirdzniecību uz ASV https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/ierosinata-kriminallieta-par-bernu-tirdzniecibu-uz-asv/
Rail Baltic – nerentabla naudas izšķiešana https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/rail-baltic-nerentabla-naudas-izskiesana/
Attīstības mānija nāves civilizācijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/attistibas-manija-naves-civilizacija/
Psihoterapeite par dzimumidentitātes lomu maiņu bērnudārzā https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/psihoterapeite-par-dzimumidentitates-lomu-mainu-bernudarza/
Homoseksuāļu agresīvās orģijas Argentīnā https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/homoseksualu-agresivas-orgijas-argentina/
Romas pāvests iekļauts „50 gada ebreju” sarakstā https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/romas-pavests-ieklauts-50-gada-ebreju-saraksta/
„Lielā Izraēla” anglosakšu ģeopolitikas aizsegā https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/liela-izraela-anglosaksu-geopolitikas-aizsega/
Ēku garantijai jābūt vismaz 25 gadi https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/eku-garantijai-jabut-vismaz-25-gadi/
Lekcija par redzes atgūšanu un briļļu kaitīgumu https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/lekcija-par-redzes-atgusanu-un-brillu-kaitigumu/
„Bagātības (uzplaukuma) teoloģija” un kristietības gals Rietumos https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/bagatibas-uzplaukuma-teologija-un-kristietibas-gals-rietumos/
Cilvēkēdāju režīms, jeb kapitālisma mutācijas drūmās perspektīvas https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/cilvekedaju-rezims-jeb-kapitalisma-mutacijas-drumas-perspektivas/
„Finansu maitu liju” bizness, „tiesvedības koloniālisms” un Argentīnas precedents https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/finansu-maitu-liju-bizness-tiesvedibas-kolonialisms-un-argentinas-precedents/
Patiesība par “perestroiku” (video) https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/patiesiba-par-perestroiku-video/
Valdošās kliķes vēsturiskie meli (Lietuvas un Latvijas gadījums) https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/valdosas-klikes-vesturiskie-meli-lietuvas-un-latvijas-gadijums/
Islande: revolūcija baņķieru ietekmē https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/islande-revolucija-bankieru-ietekme/
Vladimira Putina uzruna par tradicionālo tikumisko vērtību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/vladimira-putina-uzruna-par-tradicionalo-tikumisko-vertibu-aizsardzibu/
Bērnu nogalināšanas ideoloģijas iedīgļi jeb „pēcdzemdību aborts” https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/bernu-nogalinasanas-ideologijas-iedigli-jeb-pecdzemdibu-aborts/
Tests 12 gadīgiem bērniem Vācijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/tests-12-gadigiem-berniem-vacija/
Noziegumu brīvība https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/noziegumu-briviba/
Tautas mocību terapija jeb „nākotnes atslēga” https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/tautas-mocibu-terapija-jeb-nakotnes-atslega/
Filmas par globālās pasaules problēmām prezentācija (Konstantīna Sjomina preses konference Rīgā) https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/filmas-par-globalas-pasaules-problemam-prezentacija-konstantina-sjomina-preses-konference-riga/
Kapitālisms kā naudas reliģija: mūsdienu zelta teļa jeb mamona baznīca https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/kapitalisms-ka-naudas-religija-musdienu-zelta-tela-jeb-mamona-baznica/
Patiesība par „perestroiku” jeb vēsturisko mītu magma https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/patiesiba-par-perestroiku-jeb-vesturisko-mitu-magma/
Latvijas leļļu teātris – izvirtuļu midzenis jeb „pidarastu banda” https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/latvijas-lellu-teatris-izvirtulu-midzenis-jeb-pidarastu-banda/
Par bērnu tirgu Itālijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/par-bernu-tirgu-italija/
Padomju laiku plakāti https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/padomju-laiku-plakati/
Metaforu fabrikas salkanā radiācija https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/metaforu-fabrikas-salkana-radiacija/
Operas nozīme kapitālistiskā sabiedrībā https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/operas-nozime-kapitalistiska-sabiedriba/
Par Žanetas Jaunzemes – Grendes atlaišanu https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/par-zanetas-jaunzemes-grendes-atlaisanu/
G20 valstu tikšanās rezultāti https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/g20-valstu-tiksanas-rezultati/
Mīlestības džihāds https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/milestibas-dzihads/
Kolektīvās nākotnes bezdibenis https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/kolektivas-nakotnes-bezdibenis/
Sīrijas prezidenta Bašara al Asada intervija (02.09.2013) https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/sirijas-prezidenta-basara-al-asada-intervija-02-09-2013/
Aculiecinieka stāstījums par notiekošo Sīrijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/aculiecinieka-stastijums-par-notiekoso-sirija/
Kārlis Markss: Par ebreju jautājumu (fragments) https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/karlis-markss-par-ebreju-jautajumu-fragments/
„Dzimumaudzināšana”, jeb izvirtības mācība skolās un bērnudārzos https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/dzimumaudzinasana-jeb-izvirtibas-maciba-skolas-un-bernudarzos/
Elites elitārās modifikācijas https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/elites-elitaras-modifikacijas/
Bāriņtiesu aplej ar sūdiem https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/barintiesu-aplej-ar-sudiem/
Par manipulācijām, Tuvajiem Austrumiem un Sīriju https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/par-manipulacijam-tuvajiem-austrumiem-un-siriju/
Kāpēc ASV veic agresiju pret Sīriju https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/29/kapec-asv-veic-agresiju-pret-siriju/
Akadēmiskās korporācijas spēka avoti https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/29/akademiskas-korporacijas-speka-avoti/
Grāmata par kapitālisma uzbūvi, būtību, attīstību un vēsturi https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/gramata-par-kapitalisma-uzbuvi-butibu-attistibu-un-vesturi/
Pasaule zem ASV specdienestu un banku informatīvās „tupeles” https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/pasaule-zem-asv-specdienestu-un-banku-informativas-tupeles/
Par nacistu un cionistu sadarbību https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/par-nacistu-un-cionistu-sadarbibu/
Ķīnieši sāk nostiprināties Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/kiniesi-sak-nostiprinaties-latvija/
Audzināšana un valsts pārvaldīšana https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/audzinasana-un-valsts-parvaldisana/
Par mūsdienu audzināšanas problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/par-musdienu-audzinasanas-problemam/
Pedofilijas legalizācijas pirmie soļi Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/pedofilijas-legalizacijas-pirmie-soli-latvija/
Pedofilijas skandāls Igaunijā: kāda prominenta pedofila biogrāfija https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/pedofilijas-skandals-igaunija-kada-prominenta-pedofila-biografija/
Spoki.lv – deģenerātu portāls https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/spoki-lv-degeneratu-portals/
Dostojevska Lielinkvizitors https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/dostojevska-lielinkvizitors/
Perversā glamūra vergi https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/perversa-glamura-vergi/
Par bērnu tiesību aizsardzību un jaunākajām izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības likumā https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/09/par-bernu-tiesibu-aizsardzibu-un-jaunakajam-izmainam-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likuma/
Sazvērestības un nesazvērestības teorijas https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/09/sazverestibas-un-nesazverestibas-teorijas/
Jaunizdota grāmata: Kārlis Balodis “Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politika” https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/09/jaunizdota-gramata-karlis-balodis-ievads-tautsaimnieciba-un-ekonomiska-politika/
„Jezuītu pavasaris” Vatikānā. Franciska I ievēlēšana par Romas pāvestu https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/jezuitu-pavasaris-vatikana-franciska-i-ievelesana-par-romas-pavestu/
Bostonas sprādziens – teatrāla imitācija https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/bostonas-spradziens-teatrala-imitacija/
Cilvēki tiek maldināti: bāriņtiesas nav tiesas https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/cilveki-tiek-maldinati-barintiesas-nav-tiesas/
Birokrātijas virtuālās rotaļas augstākajā izglītībā https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/birokratijas-virtualas-rotalas-augstakaja-izglitiba/
Vecāku vainīguma prezumpcija https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/vecaku-vainiguma-prezumpcija/
Valsts kā ģimene https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/valsts-ka-gimene/
Saulainās demokrātijas simulakri https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/saulainas-demokratijas-simulakri/
Geju pāris izvaro adoptētos bērnus https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/geju-paris-izvaro-adoptetos-bernus/
Krievi nemīl homoseksuālistus https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/krievi-nemil-homoseksualistus/
Viesģimenes – atvieglotas bērnu pārdošanas, adoptējot uz ārzemēm, instruments https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/viesgimenes-atvieglotas-bernu-pardosanas-adoptejot-uz-arzemem-instruments/
Pētījums par homoseksuālās „ģimenēs” uzaugušiem bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/petijums-par-homoseksualas-gimenes-uzaugusiem-berniem/
Bērnu gulags Kvebekā https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/bernu-gulags-kvebeka/
Bērnu adopcija… bez glazūras https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/1403/
Atklāti par bērnu izlaupīšanu no ģimenēm https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/atklati-par-bernu-izlaupisanu-no-gimenem/
Norvēģija – pedofilu zeme https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/02/norvegija-pedofilu-zeme/
Homoseksuālisms ir patoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/homoseksualisms-ir-patalogija/
Pedofīlijas skandāls Lietuvā https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/pedofilijas-skandals-lietuva/
ANO ziņojums: Sintētiskas ķīmiskas vielas – bērnu invaliditātes, vīriešu impotences un sieviešu neauglības iemesls https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/ano-zinojums-sintetiskas-kimiskas-vielas-bernu-invaliditates-viriesu-impotences-un-sieviesu-neauglibas-iemesls/
Kā radīt masveida sabiedrisku kustību https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/ka-radit-masveida-sabiedrisku-kustibu/
Kriminālā paradigma https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/kriminala-paradigma/
Nodibināta vecāku sabiedriskā organizācija cīņai pret nepamatotu bērnu atņemšanu https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/14/nodibinata-vecaku-sabiedriska-organizacija-cinai-pret-nepamatotu-bernu-atnemsanu/
Latvijas katastrofa https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/14/latvijas-katastrofa/
Žagaru terapija – jauna depresiju, fobiju, alkoholisma, narkomānijas ārstēšanas metode https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/14/zagaru-terapija-jauna-depresiju-fobiju-alkoholisma-narkomanijas-arstesanas-metode/
TV raidījums par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/07/tv-raidijums-par-bernu-tirdzniecibu/
Ir izdevīgi nepalīdzēt vecākiem īslaicīgu problēmu risināšanā https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/ir-izdevigi-nepalidzet-vecakiem-islaicigu-problemu-risinasana/
Katastrofas trajektorija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/katastrofas-trajektorija/
Janvāra barikāžu vēsturiskā nozīme https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/janvara-barikazu-vesturiska-nozime/
Par Sergeju Magņicki, t.s.”Magņicka sarakstu” un t.s. “Magņicka likumu” https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/par-sergeju-magnicki-t-s-magnicka-sarakstu-un-t-s-magnicka-likumu/
Krievijā grasās aizliegt homoseksuālisma propagandu https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/krievija-grasas-aizliegt-homoseksualisma-propagandu/
Izglītības metafizika jeb intelektuālā kapitāla teritorija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/izglitibas-metafizika-jeb-intelektuala-kapitala-teritorija/
Nežēlīga izturēšanas pret bērniem ASV https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/nezeliga-izturesanas-pret-berniem-asv/
Kā cilvēki dzīvo Amerikā (ASV) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/ka-cilveki-dzivo-amerika-asv/
Alkohols – sabiedrības nogalināšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/
Šveicē konstatēts algotu interneta komentētāju izmantošanas gadījums https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/sveice-konstatets-algotu-interneta-komentetaju-izmantosanas-gadijums/
Latvijas bērnu nabadzības rādītāji (UNICEF pētījums) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/latvijas-bernu-nabadzibas-raditaji-unicef-petijums/
Sīrijas prezidenta Bašara al Asada uzruna (fragmentu apkopojums) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/sirijas-prezidenta-basara-al-assada-uzruna-fragmentu-apkopojums/
Hominīdu varianti: postcilvēku priekšteči https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/hominidu-varianti-postcilveku-prieksteci/
Facebuks un faceblefs https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/facebuks-un-faceblefs/

2012.gads (120gb)

Par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-bernu-tirdzniecibu/
Par likumu “Par pašvaldībām”, bāriņtiesām, VBTAI un bērnu tiesību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-likumu-par-pasvaldibam-barintiesam-vbtai-un-bernu-tiesibu-aizsardzibu/
Ķīnā sākusies valsts augstākās vadības maiņa https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/kina-sakusies-valsts-augstakas-vadibas-maina/
Pēc Obamas ievēlēšanas saasinās ASV iekšpolitiskās problēmas https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/pec-obamas-ievelesanas-saasinas-asv-iekspolitiskas-problemas/
Kārlis Balodis – izcilais latviešu ekonomists https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/karlis-balodis-izcilais-latviesu-ekonomists/
Arturs Priedītis: Augstskolas jāvērtē pēc diviem kritērijiem https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/arturs-prieditis-augstskolas-javerte-pec-diviem-kriterijiem/
Manabalss.lv cenzē iniciatīvu par izstāšanos no ES https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/manabalss-lv-cenze-iniciativu-par-izstasanos-no-es/
Dzimumu līdztiesības jeb ‘dženderisma’ ideoloģija Eiropas Savienībā https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/dzimumu-lidztiesibas-jeb-dzenderisma-ideologija-eiropas-savieniba/
Saindēto ābolu maiss jeb kā Norvēģijā tika atmaskots dzimumu līdztiesības pseidozinātniskums https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/saindeto-abolu-maiss-jeb-ka-norvegija-tika-atmaskots-dzimumu-lidztiesibas-pseidozinatniskums/
Ģenētiski modificētu organismu un sēklu gigants Monsanto pieprasa ERAB finansējumu Austrumeiropas tirgus iekarošanai https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/22/genetiski-modificetu-organismu-un-seklu-gigants-monsanto-pieprasa-erab-finansejumu-austrumeiropas-tirgus-iekarosanai/
Sīrijas prezidenta Bašara al Asada intervija, 08.11.2012 (pilnā versija) https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/13/1138/
Latvija – līdere jauniešu smēķēšanas, inhalantu un alkohola lietošanas ziņā https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/13/latvija-lidere-jauniesu-smekesanas-inhalantu-un-alkohola-lietosanas-zina/
Jauno nabagu studijas jeb kulturoloģiskā paradigma izglītībā https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/13/jauno-nabagu-studijas-jeb-kulturologiska-paradigma-izglitiba/
Par mūsdienu draudiem dvēselei un ķermenim https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/06/par-musdienu-draudiem-dveselei-un-kermenim/
Latvieši turpina rakt sev bedri https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/06/latviesi-turpina-rakt-sev-bedri/
Pedofīlijas skandāls Lielbritānijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/pedofilijas-skandals-lielbritanija/
Iznākusi e-grāmata par brīvības cīņu arhitektu Voldemāru Ozolu https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/iznakusi-e-gramata-par-brivibas-cinu-arhitektu-voldemaru-ozolu/
Kāpēc jābalso par kreisā spārna partijām? https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/kapec-jabalso-par-kreisa-sparna-partijam/
Kurš iznīcina Latvijas vagonrūpniecību? https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/kurs-iznicina-latvijas-vagonrupniecibu/
Krievijas ĀM ziņojums: ASV tiek ierobežotas vēlēšanu tiesības https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/krievijas-am-zinojums-asv-tiek-ierobezotas-velesanu-tiesibas/
Aizliegta tēma: Baltkrievijas lauki https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/aizliegta-tema-baltkrievijas-lauki/
Par bērnu tiesību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/par-bernu-tiesibu-aizsardzibu/
Piektais Reihs https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/piektais-reihs/
Sabiedrības glābšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/30/sabiedribas-glabsanas-tehmologija/
Teātra maģiskā būtība https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/20/teatra-magiska-butiba/
Facebook cenzūra https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/20/facebook-cenzura/
Multikulturālisma būtība https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/20/multikulturalisma-butiba/
Austrumu būtība un cilvēku izaugsmes problēma https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/austrumu-butiba-un-cilveku-izaugsmes-problema/
Lekciju cikls “Mūsdienu kapitālisma antropoloģija. Kulturoloģiskās kompetences kurss.” https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/lekciju-cikls-musdienu-kapitalisma-antropologija-kulturologiskas-kompetences-kurss/
Latvija neuzplauks kamēr netiks reabilitēts Padomju periods https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/latvija-neuzplauks-kamer-netiks-reabilitets-padomju-periods/
Izglītība mūsmājās. Otrā sērija https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/izglitiba-musmajas-otra-serija/
Informatīvā kara pamati https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/informativa-kara-pamati/
Irānas garīgā līdera ajatollas Alī Hamenei runa (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/iranas-gariga-lidera-ajatollas-ali-hamenei-runa-pilns-teksts/
Fotoizstāde „20 gadi bez PSRS” https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/fotoizstade-20-gadi-bez-psrs/
Pedofīlu šovs https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/pedofilu-sovs/
Ekonomika domāta vergiem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/31/ekonomika-domata-vergiem/
Lietuvas vēsturiskie mīti https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/31/lietuvas-vesturiskie-miti/
Nikolaja Starikova uzstāšanās Rīgā https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/nikolaja-starikova-uzstasanas-riga/
Mēdiji popularizē Breivīku https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/mediji-popularize-breiviku/
Par bērnu adopciju https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/par-bernu-adopciju/
Augstskola mūsmājās https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/augstskola-musmajas/
Globālās oligarhijas globālās spēlītes, jeb Rotšildi pret Rokfelleriem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/15/globalas-oligarhijas-globalas-spelites-jeb-rotsildi-pret-rokfelleriem/
Par “E” vielām, jeb t.s.”pārtikas piedevām” https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/904/
Krievu politologs: Irānai jau ir kodolieroči https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/krievu-politologs-iranai-jau-ir-kodolieroci/
“Mācītājs” aizvilina bērnu un panāk aprūpes tiesību atņemšanu mātei https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/macitajs-aizvilina-bernu-un-panak-aprupes-tiesibu-atnemsanu-matei/
Latvijai aizliegts pat rīkot referendumus https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/07/latvijai-aizliegts-pat-rikot-referendumus/
Sociālistisko vērtību atjaunošanas perspektīva Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/26/socialistisko-vertibu-atjaunosanas-perspektiva-latvija/
ASV daļēji kontrolē Krieviju https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/26/asv-daleji-kontrole-krieviju/
Simbolu intervence https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/26/simbolu-intervence/
Pasaules lielbagātnieki uzkrājuši vismaz 21 triljonu dolāru nelegālu naudaslīdzekļu https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/26/pasaules-lielbagatnieki-uzkrajusi-vismaz-21-triljonu-dolaru-nelegalu-naudaslidzeklu/
ASV valdība vilto dolārus milzīgos apmēros https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-valdiba-vilto-dolarus-milzigos-apmeros/
ASV politiķis: ASV valdība ir ārprātīga, krimināla, provocē kodolkaru un apdraud dzīvību uz Zemes https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-politikis-asv-valdiba-ir-arpratiga-kriminala-provoce-kodolkaru-un-apdraud-dzivibu-uz-zemes/
Labas sievietes definīcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/labas-sievietes-definicija/
Likvidē drošāko Latvijas banku https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/hipoteku-bankas-dalas-pardos-seb-un-swedbanka/
Latvija zaudē vēl vienu būtisku suverenitātes atribūtu https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/latvija-zaude-vel-vienu-butisku-suverenitates-atributu/
Amerikāņu geju parāde https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/amerikanu-geju-parade/
Pētījums atklāj sentimentu pēc PSRS un neticību LR neatkarībai https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/petijums-atklaj-sentimentu-pec-psrs-un-neticibu-lr-neatkaribai/
ASV laikraksts multfilmā izsmej Latvijas «veiksmes stāstu» https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-laikraksts-multfilma-izsmej-latvijas-veiksmes-stastu/
Progress zviedru gaumē https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/progress-zviedru-gaume/
Demagoģija, fakti un praids Rīgā https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/demagogija-fakti-un-praids-riga/
Popmūzikas industrijas pirmsagonijas gārdziens https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/popmuzikas-industrijas-pirmsagonijas-gardziens/
AKKA/LAA negatīvi vērtē 69% Latvijas iedzīvotāju https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/akkalaa-negativi-verte-69-latvijas-iedzivotaju/
Demogrāfiskais bumerangs https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/demografiskais-bumerangs/
Iracionalitātes apoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/iracionalitates-apologija/
Piektās kārtas ģenēze jeb debilizācijas panākumi https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/piektas-kartas-geneze-jeb-debilizacijas-panakumi/
Komunikācijas transformācijas un jaunā ekonomika. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 4. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/05/02/komunikacijas-transformacijas-un-jauna-ekonomika-lekciju-cikla-musdienu-kapitalisma-antropologija-4-lekcija/
Imants Ziedonis: Mēdiji ir debili un infantili https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/imants-ziedonis-mediji-ir-debili-un-infantili/
Francija bez autoru atļaujas digitalizēs un izplatīs grāmatas https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/francija-bez-autoru-atlaujas-digitalizes-un-izplatis-gramatas-2/
Vidējais latvietis – etnocentriski orientēts kreisais https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/videjais-latvietis-etnocentriski-orientets-kreisais/
Vācu rakstnieks: Izraēla var izprovocēt trešo pasaules karu https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/vacu-rakstnieks-izraela-var-izprovocet-treso-pasaules-karu/
Zviedrija – valsts, kas grib likvidēt dzimumus https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/zviedrija-valsts-kas-grib-likvidet-dzimumus/
Ja bērni nerastos neplānoti, viņu nebūtu vispār https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/ja-berni-nerastos-neplanoti-vinu-nebutu-vispar/
Krīzes neekonomiskie faktori. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 3. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/09/krizes-neekonomiskie-faktori-lekciju-cikla-%e2%80%9emusdienu-kapitalisma-antropologija-3-lekcija/
Vašingtonas konsenss. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 2. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/vasingtonas-konsenss-lekciju-cikla-%e2%80%9emusdienu-kapitalisma-antropologija-2-lekcija/
Pornopera “Dievu mijkrēslis” https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/pornopera-dievu-mijkreslis/
Raiņa Saeimas runa par kultūru, valsti un veikalnieciskumu https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/raina-saeimas-runa-par-kulturu-valsti-un-veikalnieciskumu/
Latvijas veiksmes stāsts https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/latvijas-veiksmes-stasts/
Liekie https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/liekie/
Tevi kāds vēro https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/tevi-kads-vero/
Demogrāfiskā pāreja. Lekciju cikla „Mūsdienu kapitālisma antropoloģija” 1. lekcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/22/demografiska-pareja-lekciju-cikla-%e2%80%9emusdienu-kapitalisma-antropologija-1-lekcija/
Raiņa intelektuālais mantojums 21. gadsimtā https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/15/raina-intelektualais-mantojums-21-gadsimta/
Lukašenko kritizē ES noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/lukasenko-kritize-es-noteiktas-sankcijas-pret-baltkrieviju/
Amerikas sapnis vai Amerikas murgs? https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/amerikas-sapnis-vai-amerikas-murgs/
Brīvības alkas uzvarēs https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/brivibas-alkas-uzvares/
Par sēklu brīvību https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/par-seklu-brivibu/
Mentālā lavīna: piemēri un iemesli https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/mentala-lavina-piemeri-un-iemesli/
Melnbaltā vilinājums https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/melnbalta-vilinajums/
Par Ungārijas jauno konstitūciju https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/par-ungarijas-jauno-konstituciju/
The Pirate Bay pārstāj glabāt .torrent failus https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/04/the-pirate-bay-parstaj-glabat-torrent-failus/
Labas gribas manifests https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/14/labas-gribas-manifests/
Šuve ar baltajiem diegiem ir atirusi https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/14/suve-ar-baltajiem-diegiem-ir-atirusi/
Atbalsts ACTA ir līdzvērtīgs atbalstam policejiskai valstij https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/14/atbalsts-acta-ir-lidzvertigs-atbalstam-policejiskai-valstij/
Nelīnijisko procesu ētika jeb vēstures falsifikācija https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/14/nelinijisko-procesu-etika-jeb-vestures-falsifikacija/
Kas notiek Krievijā un kādi spēki grib nomainīt Putinu? https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/kas-notiek-krievija-un-kadi-speki-grib-nomainit-putinu/
Sīrija: Slaktiņš pēc pasūtījuma https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/sirija-slaktins-pec-pasutijuma-2/
Autortiesību likumdošana. Ieguvēji un zaudētāji, jaunās iniciatīvas – SOPA, PIPA un ACTA https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/autortiesibu-likumdosana-ieguveji-un-zaudetaji-jaunas-iniciativas-sopa-pipa-un-acta/
Par ACTA, ziemas miegu un vīģes lapām https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/par-acta-ziemas-miegu-un-viges-lapam/
ACTA ieviesēji Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/acta-ievieseji-latvija/
Jānis Gulbis par Pagātni, Tagadni un Nākotni… https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/janis-gulbis-par-pagatni-tagadni-un-nakotni/
Kāpēc esmu pret ACTA? https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/01/kapec-esmu-pret-acta/
Nekavējoties jāatceļ autortiesības https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/01/nekavejoties-jaatcel-autortiesibas/
Vadāmā haosa poētika jeb kulturoloģiskās paradigmas evolūcija https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/01/vadama-haosa-poetika-jeb-kulturologiskas-paradigmas-evolucija/
Amerikāņu ģeopolitikas stūrakmens – kultūras invāzija https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/01/amerikanu-geopolitikas-sturakmens-kulturas-invazija/
100 000 demonstranti atbalsta Ungārijas premjerministru https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/100-000-demonstranti-atbalsta-ungarijas-premjerministru/
Radikālie islāmisti uzvar Ēģiptes parlamenta vēlēšanās https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/radikalie-islamisti-uzvar-egiptes-parlamenta-velesanas/
Arī Latvija ir ceļā uz “čipizāciju” https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/ari-latvija-ir-cela-uz-cipizaciju/
Meitenīt, vai arī Tevi piečakarēja modes žurnāls? https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/meitenit-vai-ari-tevi-piecakareja-modes-zurnals/
Aivars Lembergs: Latvija nav pilntiesīga NATO dalībvalsts https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/aivars-lembergs-latvija-nav-pilntiesiga-nato-dalibvalsts/
Aleksandra Lukašenko videointervija https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/aleksandra-lukasenko-videointervija/
Izdota bezmaksas e-grāmata “Nauda bez inflācijas un procentiem” https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/izdota-bezmaksas-e-gramata-nauda-bez-inflacijas-un-procentiem/
FILMA: “Cūku bizness” (ar LV subt.) https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/filma-cuku-bizness-ar-lv-subt/
Latviski izdota Muammāra Kadafi “Zaļā grāmata” https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/latviski-izdota-muammara-kadafi-zala-gramata/
Kas patiesībā ir cigaretēs? Šokējoši! https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/kas-patiesiba-ir-cigaretes-sokejosi/
Irānas prezidents: Kapitālismam draud sabrukums https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/iranas-prezidents-kapitalismam-draud-sabrukums/
Sīrijas prezidents: Ārvalstu spēki cenšas destabilizēt situāciju Sīrijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/sirijas-prezidents-arvalstu-speki-censas-destabilizet-situaciju-sirija/
Par pamatprincipiem, jeb no kurienes rodas jelkāda jēga https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/par-pamatprincipiem-jeb-no-kurienes-rodas-jelkada-jega/
Kas patiesībā notiek Sīrijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/kas-patiesiba-notiek-sirija/
Vienlīdzības dēļ aizliegtā Sniegbaltīte https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/vienlidzibas-del-aizliegta-sniegbaltite/
Autortiesības. AKKA/LAA un līdzīgas organizācijas citviet pasaulē, kopēšana un DRM https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/autortiesibas-akkalaa-un-lidzigas-organizacijas-citviet-pasaule-kopesana-un-drm/
Autortiesības. „Nelegālā” failu izplatīšana tīmeklī https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/autortiesibas-%e2%80%9enelegala-failu-izplatisana-timekli/

2011.gads (38gb)

Vācijas izlūkdienests iznīcinājis ar SS saistīto darbinieku lietas https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/01/vacijas-izlukdienests-iznicinajis-ar-ss-saistito-darbinieku-lietas/
Lēmumi par Hipotēku un zemes bankas pārdošanu pieņemti nolaidīgi https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/01/lemumi-par-hipoteku-un-zemes-bankas-pardosanu-pienemti-nolaidigi/
Īsa pamācība naudas buršanā https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/isa-pamaciba-naudas-bursana/
Politkorektums, Afirmācija, Multikulturalisms https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/politkorektums-afirmacija-multikulturalisms/
CBS: “Miljoniem amerikāņu spiesti dzīvot automobiļos” https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/cbs-miljoniem-amerikanu-spiesti-dzivot-automobilos/
Rumānija kļuvusi nabagāka pēc iestāšanās ES https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/rumanija-kluvusi-nabagaka-pec-iestasanas-es/
ASV legalizē beztiesisku un beztermiņa aizturēšanu https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/04/asv-legalize-beztiesisku-un-beztermina-aizturesanu/
Daži vērojumi par feminismu ASV https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/06/dazi-verojumi-par-feminismu-asv/
Latviešu valodas nākotni apdraud tie, kas jau 20 gadus mērķtiecīgi iznīcina Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/06/latviesu-valodas-nakotni-apdraud-tie-kas-jau-20-gadus-merktiecigi-iznicina-latviju/
Atklāta izsekošanas programma mobīlajos tālruņos https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/07/atklata-izsekosanas-programma-mobilajos-talrunos/
Nodibināta Latīņamerikas un Karību valstu kopiena https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/08/nodibinata-latinamerikas-un-karibu-valstu-kopiena/
10 cilvēku manipulācijas stratēģijas https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/09/10-cilveku-manipulacijas-strategijas/
“Fox News” samontē Maskavas nemierus, izmantojot Grieķijas protestu video https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/09/fox-news-samonte-maskavas-nemierus-izmantojot-griekijas-protestu-video/
Aigars Freimanis aicina ierobežot demokrātiju Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/09/aigars-freimanis-aicina-ierobezot-demokratiju-latvija/
“Latviskas Latvijas” vīruss – valsts stūrakmens vai kapakmens? https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/18/latviskas-latvijas-viruss-valsts-sturakmens-vai-kapakmens/
Idejas nav kauli, un cilvēki nav suņi https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/18/idejas-nav-kauli-un-cilveki-nav-suni/
Ekonomists: Saeimā ir demokrātijas teātris https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/20/ekonomists-saeima-ir-demokratijas-teatris/
Alfrēds Rubiks: Tautas tiek salaistas ragos https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/21/alfreds-rubiks-tautas-tiek-salaistas-ragos/
Ingūna Sudraba: Jābūt saimniekiem savā zemē https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/21/inguna-sudraba-jabut-saimniekiem-sava-zeme/
Aivars Lembergs: Visvairāk latviešu valodu apdraud paši latvieši https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/21/aivars-lembergs-visvairak-latviesu-valodu-apdraud-pasi-latviesi/
Bušs un Blērs notiesāti par kara noziegumiem https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/30/buss-un-blers-notiesati-par-kara-noziegumiem/
Aivars Lembergs: finanšu oligarhija valda pār pasauli; visas Latvijas bankas ir jānacionalizē https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/aivars-lembergs-finansu-oligarhija-valda-par-pasauli-visas-latvijas-bankas-ir-janacionalize/
Hipotēku banku pārdot nedrīkst! https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/hipoteku-banku-pardot-nedrikst/
Pilsoņi bez partijām https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/pilsoni-bez-partijam/
Mihails Zadornovs: Latvijas politiķi nodevuši latviešus https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/mihails-zadornovs-latvijas-politiki-nodevusi-latviesus/
Par spiegošanas likumprojektiem Zviedrijā https://infoagentura.wordpress.com/2011/11/26/par-spiegosanas-likumprojektiem-zviedrija/
***
Pārdomas par varu https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/pardomas-par-varu/
Formālisms https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/formalisms/
Globālā politika https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/globala-politika/
Sabiedrības pārvaldes varas https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/sabiedribas-parvaldes-varas/
Krīze deformē mediju ētiskās robežas https://politologija2.wordpress.com/2011/11/25/krize-deforme-mediju-etiskas-robezas/
Kā ASV organizē „revolūcijas” https://politologija2.wordpress.com/2011/11/24/ka-asv-organize-%e2%80%9erevolucijas/
Liberāļi iznīcina konservatīvos https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/liberali-iznicina-konservativos/
Konspiroloģijas negatīvā ietekme https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/konspirologijas-negativa-ietekme/
Krīzes pārvarēšanas 4 punkti https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/krizes-parvaresanas-4-punkti/
Plašsaziņas līdzekļi https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/42/
Cilvēka degradācijas stadijas https://politologija2.wordpress.com/2011/12/11/cilveka-degradacijas-stadijas/
Globāla kastu sistēma – cilvēces perspektīva?! https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/globala-kastu-sistema-%e2%80%93-cilveces-perspektiva/